Jun 29, 2013

Posted by in Ứng dụng thực hành | 19 Comments

VỊ THẦY BÊN TRONG

VỊ THẦY BÊN TRONG

Mô Phật,
Thầy từng khai thị cho chúng con rằng Phật tánh – nguyên tố tinh túy bí mật chính là “vị Thầy bên trong”, Bổn Tôn tối hậu của chúng con, cội nguồn của năng lượng thanh tịnh. Và đức Sogyal Rinpoche từng giảng trong tác phẩm “Đại Toàn Thiện và Đức Liên Hoa Sanh” khi trích dẫn lời dạy từ vị thầy của Ngài là Jamyang Khyentse Rinpoche rằng:

“Khi chúng ta cầu nguyện và chí thành đi tìm chân lý giải thoát trong một thời gian dài, và khi nghiệp của chúng ta được tịnh hóa đủ đầy, vị thầy bên trong thực sự bắt đầu thị hiện rõ ràng hơn và mang hình tướng vị thầy bên ngoài mà chúng ta được hạnh ngộ. Sự gặp mặt này là điều quan trọng nhất của bất cứ đời tái sinh nào của chúng ta.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status