Oct 21, 2015

Posted by in BÀI MỞ | 283 Comments

“TÂM SI TU PHẬT, PHẬT THÀNH MA”

“TÂM SI TU PHẬT, PHẬT THÀNH MA”

Thư gửi các trò 140:

TU TẬP VÀ TU HÀNH: KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Các trò thân mến!

buddha-lotusMột bạn đọc xưng tên là Hoàng Bá Linh trình bày khúc mắc tâm linh, sau đó thỉnh vấn Thầy về phương diện ngữ âm của thần chú Mani (lục tự đại minh thần chú), hành trì như thế nào, thời gian bao lâu…Thầy dựa vào thánh giáo lượng mà trích dẫn mô thức tâm linh trong cầu pháp, học đạo, Hoàng Bá Linh hồi âm như sau:.

Kính Thầy,hoàn toàn tình cờ con đọc cuốn Một Đời Người Một câu Thần Chú của Thầy và sau đó thực hành theo.Khi quyết định thực hành theo sách ,mục đích của con là từng bước loại bỏ những thói hư tật xấu,tham lam chấp ngã trong con người minh,đối xử với những người xung quanh ngày càng tốt hơn, trong sáng hơn,tiến tới tâm bồ đề hơn.Nhờ vậy mà càng ngày con càng cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn ,thanh thản hơn,con giúp đở những người xung quanh được nhiều hơn .Con không biết là tinh thần cầu đạo của mình như vậy là đúng hay sai nữa,con kính mong Thầy chỉ giáo.

Trò-Hoàng Bá Linh

Thầy chưa kịp hồi đáp, Mật Nguyên Tánh lên mạng nhắc nhở Hoàng Bá Linh. Chưa đàm luận về đúng sai, chân thành hay tự ngã, Thầy khẳng định rằng Mật Nguyên Tánh rơi vào sai lầm của kẻ “mặc áo quá đầu”, “cầm đèn chạy trước ô tô”, phạm lỗi bất kính số 1 trong 24 Mật giáo giới. Từ nay về sau, bất kỳ bạn đọc nào thỉnh vấn, khi Thầy chưa hồi âm, các trò không được phép đăng đàn, trừ trường hợp đối luận. Mật Nguyên Tánh là học trò ngoại viện của Mật gia Song Nguyễn nên Thầy chưa áp dụng Thanh quy cử tội.

Các trò thân mến!

Nhân có sự cố tâm linh này, Thầy có đôi lời với Hoàng Bá Linh. Qua thư trình bày, Thầy nhận thấy Bá Linh nhầm lẫn giữa cầu đạo (cầu pháp) với hành đạo (hành pháp). Một bên là thỉnh cầu vị thầy dạy đạo cho mình (cầu pháp); bên kia là mình giúp đỡ tâm linh cho người hành đạo (hành pháp). Theo thư của Bá Linh, trò ấy loại dần tham, sân, si (chấp ngã) bản thân, đối xử tốt hơn với mọi người, giúp đỡ cho mọi người nhiều hơn…thì đó là thiện hạnh của trò, không ai không tán thành. Bản thân Thầy cũng hoan hỷ khi trò nhận thức tâm linh được từ quyển sách “Một đời người, một câu thần chú” mà chuyển hoá tâm mình rồi tiến đến những hành vi cụ thể tương ưng. Tuy nhiên, đây không phải là tinh thần cầu đạo (cầu pháp), đây là sự hành đạo (ứng dụng pháp vào cuộc sống thế sự). Riêng trò Bá Linh lại cho rằng đó là tiến trình đến Bồ đề tâm lại càng không đúng theo quỹ đạo Chánh pháp. Thầy nương theo oai thần của Bổn tôn, Đạo sư, Dakini luận giải cho trò Hoàng Bá Linh và bạn đọc khác hiểu thế nào là cầu đạo (cầu pháp) và hành đạo (hành pháp).

Các trò thân mến!

a-nan-thinh1

Người cầu pháp là người tầm sư học đạo

Kể từ khi Đức Phật tìm ra chân lý tối tượng là Tứ diệu đế, chúng ta may mắn thừa hưởng được con đường Giải thoát, nay gọi là đạo Phật. Vậy, hễ là Phật tử rồi, sẽ không cần phải cầu đạo, mà là cầu pháp. Pháp Phật thì nhiều đến 84.000 pháp môn, phù hợp căn cơ mọi chúng sanh. Nhờ ơn các bậc tổ sư, thánh đức chúng ta ngày nay được cầu pháp và học pháp ngang qua 10 tông phái (Tịnh độ tông, Thiền tông, Mật tông, Thiên thai tông, Hoa nghiêm tông, Luật tông,  Duy thức tông, Thành thực tông, Câu xá tông…) và 3 thừa trong đạo Phật (Nguyên thuỷ, Đại thừa, Mật thừa). Các bậc thánh đức, thánh giả không ngừng hoá độ chúng sanh tuỳ theo duyên lành của họ. Mỗi tông môn có được tinh tuý giáo pháp để lấy đó làm nền tảng giáo hoá, chẳng hạn như Thiên thai tông thì có lục diệu tịnh chỉ (sổ-tuỳ-chỉ-quán-hoàn-tịnh), Mật tông Đạo sư quán của đại sĩ Liên Hoa Sanh, lục diệu pháp môn của ngài Naropa, Tứ pháp của Gampopa, Lamrim đại luận của đại sư Tông khách ba, Hoán chuyển ngã-tha của thánh sư Atisha…

Sau những trải nghiệm trong đạo nghiệp hoằng pháp độ sinh, các bậc thánh giả, thánh đức dựa vào tinh yếu giáo pháp của mình mà đề ra những điều kiện căn bản tâm linh để cho người cầu pháp tiến tu đúng theo diễn trình Giải thoát. Thánh sư Mã Minh trước tác tuyệt phẩm tâm linh “50 kệ tụng Sùng kính Đạo sư”, còn thánh tăng Atisha- “Đường soi nẻo giác”. Những đạo sư của các thế hệ sau thuộc Mật tông Tây Tạng (bất luận là đạo sư tăng sĩ hoặc cư sĩ) đều y cứ theo đó mà truyền pháp khi có người thọ pháp đúng, đủ duyên lành, mà điều này Thầy đã viết trong hồi âm cho Hoàng Bá Linh. Tóm lược là người cầu pháp là người tầm sư học đạo, phải có một vị thầy dạy đạo hướng dẫn bởi lẽ trên đường tu gặp chướng ngại tự bản thân mình không thể tháo dở vướng mắc, sẽ ảnh hưởng đến huệ mạng tâm linh. Từ những điểm tham chiếu này, Hoàng Bá Linh tự quán xét tinh thần cầu pháp của mình.

Để tu trì bất kỳ một tu pháp trong tông môn nào thuộc đạo Phật, người tu cần trải qua bước đầu tiên là Quy y Tam bảo, từ đó họ mới hiểu được bước căn bản tối quan trọng này. Nếu Hoàng Bá Linh chưa thực Quy y Tam bảo thì chắc hẳn rằng đi học dự thính, e rằng khó được thi tốt nghiệp. Có thể trò Hoàng Bá Linh tự biện minh rằng thần chú là bản tâm của chư Phật, nên ai cũng niệm được và có kết quả. Đúng vậy, nhưng thay vì kết quả nhanh, nhiều thì lại quá chậm tựa như xe đạp so với so ô tô, trong khi thời gian để thực hành trong cõi người ngắn ngủi. Lại nữa, nếu không cần Quy y thì tại sao các bậc thánh đức đề ra nghi lễ, nghi thức này? Tuy vậy, Quy y là để thực hành 8 tu pháp về Quy y chứ không chỉ là nghi lễ được diễn trong chùa, rồi ra ngoài không có gì để tu ngoài giấy chứng nhận (bài giảng “Nương tựa vào đâu”).

hoa sen

Bồ đề tâm gồm 2 (Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm dụng)

Với Mật giáo, Bồ đề tâm là tối quan trọng, là cốt lõi của Đại thừa cho nên thánh tăng Atisha khẳng định “Đem 84.000 pháp môn quấy thành tinh tuý thì đó là Bồ đề tâm”. Ở chỗ này Hoàng Bá Linh nhận định sai thực nghĩa tâm Bồ đề nên bị ngộ nhận. Bồ đề tâm gồm 2 (Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm dụng) có nghĩa là cầu nguyện cho tât cả chúng sanh thành Phật với trùng trùng nhân duyên và điều kiện để thành Phật; trợ duyên, hướng dẫn, chỉ dẫn hoặc giáo hoá thế nào để cho người khác tu pháp tu thành Phật. Hoàng Bá Linh cho rằng mình giúp đở mọi người là Bồ đề tâm thực sự không đúng vậy! Lại nữa, đem thần chú niệm thầm cho ai đó nghèo khổ mong họ thoát khổ nghèo, chưa phải là Bồ đề tâm (như cách viết hồi âm của Hoàng Bá Linh với Mật Nguyên Tánh). Đây là trò hý lộng thần thông mang quỷ tính, nếu được kết quả, người niệm rơi vào ngã mạn và lạm dụng thần thông, điều tối kỵ của đạo Phật. Mật điển cũng đã xác quyết rằng thần chú cần có sự truyền pháp từ một đạo sư Mật tông, mới có thể phát huy năng lực thông thường và oai lực tối thượng như Thầy đã viết hồi âm cho trò Hoàng Bá Linh. Từ đây suy ra mọi nhận định của Hoàng Bá Linh về hành vi thân ngữ tâm của mình (hành pháp) chưa có luận cứ nào chứng mình là đúng theo lời dạy của Đức Phật thánh giả. Nếu nói Phật tại tâm, Tâm tức Phật chỉ là một phương diện về LÝ, còn làm như thế nào, diễn trình ra sao, đối trị ma chướng như thế nào để cho TÂM LÀ PHẬT, thì vẫn còn đó sự bỏ ngõ mà người tu cần phải nương cậy vào tuệ tri thức là người thầy dạy đạo, nếu không Đức Phật không cần thị hiện để chỉ ra tri kiến giải thoát, các bậc tổ sư không cần phải lập tông môn, dòng phái! Nếu nói Phật tại tâm thì tại sao trò Hoàng Bá Linh hỏi ấn quyết và thời gian trì chú làm gì? Mặt khác, Thầy nhận thấy Hoàng Bá Linh nhầm lẫn giữa tu tập và tu hành. Người mới tu cần phải tập tu trong một thời gian dài để tự mình thúc liễm thân tâm, ít nhất là 3 – 5 năm, rồi mới nói đến chuyện giúp người gọi là tu hành. Trong 3-5 năm đó cần gom tu tinh ba năng lượng tâm linh qua thực tế cọ xát Xả ly, Bồ để tâm nguyện, Tánh Không (ban đầu là Chánh kiến). Tuỳ theo chỉ dạy và hướng dẫn của vị thầy mà người trò sẽ từng bước hoàn thiện mình, rồi được phép trợ duyên cho kẻ khác, không tự ý làm theo ý mình bởi vì Đức Phật khuyến cáo: “Chớ tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh Tứ thập nhị chương). Vì sao? Bởi vì “tâm si tu Phật, Phật thành ma”!

Cuối cùng Thầy tóm lại những gì Hoàng Bá Linh chưa thấu triệt quan kiến Phật gia sau đây:

1/ Mục đích tu là Giải thoát theo tôn chỉ “đời nay an lạc, đời sau cực lạc” không phải như Hoàng Bá Linh viết “ Khi quyết định thực hành theo sách ,mục đích của con là từng bước loại bỏ những thói hư tật xấu,tham lam chấp ngã trong con người minh,đối xử với những người xung quanh ngày càng tốt hơn, trong sáng hơn,tiến tới tâm bồ đề hơn”

2/ Trò Hoàng Bá Linh nhầm lẫn giữa cầu pháp với hành pháp, giữa tu tập khác tu hành mà e rằng người chưa bơi giỏi mà mong cứu kẻ đang chết đuối, hậu quả sẽ không tránh khỏi.

3/ Trò Hoàng Bá Linh nhầm lẫn những kinh nghiệm khởi lên từ phương tiện cho là tối thượng mà không thấu hiểu toàn triệt bản chất của sự vật và hiện tượng vì cho rằng “Nhờ vậy mà càng ngày con càng cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn ,thanh thản hơn,con giúp đở những người xung quanh được nhiều hơn”

Liên Hoa Đài của Mật gia Song Nguyễn

4/ Không được dùng từ “chỉ giáo” đối với vị Đạo sư. Đây là từ trong giang hồ, đặc trưng của nền văn hoá kiếm hiệp, nên dùng thuật ngư nhà Phật là “khai thị”, “giáo huấn”, “dạy bảo”.

5/Cuối cùng, Thầy đưa ra một lời khuyên sau đây: Trò nào muốn cầu pháp, học đạo thì nên đi theo diễn trình VĂN (nghe hiểu, đọc hiểu kinh điển) TƯ (suy gẫm thực nghĩa theo quỹ đạo Chánh pháp), TU (từng bước thực hành theo hướng dẫn của vị Thầy). Các trò nên đọc và nghe những bài sau trên Chanhtuduy.com là một dạng giản lược giáo điển dựa trên nền tảng Thánh giáo lượng:

NHỮNG BÀI CẦN ĐỌC TỪ chanhtuduy.com

1/ Giàu nghèo

2/ Bệnh duyên

3/ Ngọn gió khen chê

4/ Làm phước nhiều, được ít phước

5/ Niềm kiêu hãnh linh thánh

6/ Thế nào là Yoga Tây Tạng?

7/ Quẳng gánh lo đi mà vui sống

8/ Thế nào là sự truyền pháp đích thực?

9/ Thế nào là đạo phí? Đạo phí trả bằng gì?

10/ Đôi điều thọ lạc từ góc nhìn người tu Mật tông

11/ Đôi điều về chanhtuduy.com

12/ Vì sao gọi là Đức Phật

13/ Mật nghĩa ngày Phật đản

14/ Gia tài của Phật là tiền?

15/ Cúng giỗ ông bà

16/ Cha mẹ sinh ra ta?

17/ Tài và Thần tài

18/ Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta thờ kẻ giết người

19/ Yếu nghĩa thực hành quy y Tam bảo

20/ TỪ BỮA TIỆC THẾ GIAN NGHĨ VỀ CHAY VÀ MẶN

21/ Người bạn Huế

22/ Thực hành pháp bắt đầu từ đâu?

23/ LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRƯỜNG SANH BẤT TỬ?

24/ Thế nào gọi là Phật tử?

25/ Vai trò đạo sư như người thợ chế tác kim hoàn

26/ HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM!

NHỮNG BÀI CẦN NGHE TỪ chanhtuduy.com

1/ Nương tựa vào đâu

2/ Tường thành tâm linh

3/ Pháp chuẩn bị cho người tu đạo Phật

4/ Cúng dường với những thực nghĩa tâm linh

5/ Bảo hiểm tâm linh

6/ Lễ lạy

7/ Thực chất về cầu an, cầu siêu

8/ Đừng căng thẳng trong tu tập

9/ Tận dụng cuộc đời

10/ Hành hương

11/ Tiếng gầm của sư tử vương giữa rừng tà kiến

12/ Tôi ơi đừng ngộ nhận

13/ Mật Tông: Pháp tu 4 trong 1

14/ Vì sao, làm thế nào để tránh xa ác tri thức?

 Thầy có vài dòng như vậy, các trò và Hoàng Bá Linh và những ai vướng mắc tâm linh như thế nên suy gẫm mà tự quán xét. Chào thân ái!

Phước Thành ngày 21/10/2015

Thinley- Nguyên Thành

 

 1. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Học trò đã đọc giáo huấn của Thầy và xin y giáo phụng hành. Trò cảm tạo Đạo Sư đã phân tích một cách rõ ràng giữa tu tập và tu hành, cũng như là tránh vô tình phạm lỗi bất kính số 1 trong Mật Giáo giới. Trò xin sám hối trước Đạo Sư do những lỗi lầm gây ra bởi sự vô minh.
  Trò đảnh lễ Thầy mình!
  Om Mani Padme Hum
  • Thien dien says:
   Mo phat Kinh bach thay con duoc ban mat tan Khải chia se voi con venhung bai viet cua thay con that hay va Vo cung tam dac con muon lien he voi thay de hoc Hoi them duoc k a con chan thanh Trì an thay vi da giup con hieu them ve dap phat a
  • Đức Ngân says:
   Nam mô A di đà phật.
   Bài giảng của thầy thật hay.
 2. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ nhận sự quở phạt từ vị Thầy đáng kính.

  Con hoan hỷ vì do con “vô tình phạm lỗi bất kính” mà con và các bạn đọc hữu duyên có được bài pháp lợi lạc này.

  Theo tinh thần của “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, thì con đã vô tình:

  Bạn vô ý bất kính Thầy mình,
  Hãy dâng lễ vật cúng dường sám hối,
  Trong tương lai không gặp chuyện bất bình.
  – Thi kệ 16

  Quấy nhiễu tâm tư của vị Thầy,
  Bằng những cách này hoặc cách khác,
  Địa ngục dầu sôi đợi bạn sẵn sàng.
  – Thi kệ sô 13

  Nên con xin Thầy cho phép con về Mật gia trung tâm vào một ngày nào đó mà Thầy chỉ định, để con được dâng lễ vật cúng dường sám hối.

  Con cầu mong cho tất cả chúng sanh được lợi lạc thông qua lỗi lầm của con.
  Con cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 3. Mật Hạnh Giác says:
  Mô Phật!
  Con xin biết ơn vị Thầy đã nhân giải đáp khúc mắc tâm linh cho bạn đọc Hoàng Bá Linh, mà khai thị cho chúng con một bài học quý báu về tinh thần cầu pháp đúng đắn.
  Bạch Thầy, biển Phật học thật mênh mông vô bờ bến, nếu không có sự truyền pháp từ một vị Thầy thì không biết chúng con phải bắt đầu từ đâu và đi về ngả nào. Con xin quán niệm lời đạo sư Atisha đã xác quyết trong tác phẩm “Đèn soi nẻo giác:

  “Chưa được ân sủng một bậc Thầy,
  Chưa thọ pháp đạo sư gia trì
  Việc khởi sự thực hành mật điển
  Tự bản thân chẳng kết quả gì”.
  Con xin ghi nhớ lời Thầy túc liễm thân tâm mình trong 3-5 năm đầu, không xem đây nghe kia, tinh tấn đào sâu giáo pháp và trưởng dưỡng lòng sùng mộ. Con xin sám hối trước vị Thầy những lỗi lầm bất kính đã vi phạm Mật Giáo Giới số 1. Xin Ngài ban cho con những vũ khí tỉnh thức và chánh niệm.
  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Ah Hum.

 4. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy,
  Đọc những lời khai thị của Thầy dành cho bạn đọc Hoàng Bá Linh cũng như tất cả các bạn đọc khác có duyên lành với trang mạng chanhtuduy.com, con vô cùng hoan hỷ và con xin được tán thán công hạnh của Thầy luôn nhiệt tâm trên đạo trình độ hóa chúng sanh. Qua đó, con cũng học được nhiều điều quý báu.
  Theo quan kiến Phật môn, bồ đề tâm gồm bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng được hiểu là trợ duyên, trợ giúp chúng sanh hữu duyên thoát khỏi đau khổ luân hồi và đạt được giải thoát tối thượng, chứ không chỉ là những việc trợ giúp mang tính chất thế gian. Bồ đề tâm là tối quan trọng, là cốt lõi của Đại thừa cho nên thánh tăng Atisha khẳng định “Đem 84.000 pháp môn quấy thành tinh tuý thì đó là Bồ đề tâm”. Mặc dù đức Phật có hiển lộ 84.000 pháp môn nhưng cũng chỉ vì một mục đích duy nhất là giúp chúng sanh tu tập để giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, vì thế đức Phật đã dạy rằng: “Nước biển chỉ có một vị mặn, giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị giải thoát”.
  Con hình dung ra, nếu con bố thì hay giúp đỡ người nghèo qua cơn hoạn nạn, nhưng con chỉ giúp họ được ở thời điểm đó thôi. Còn những khi khác, theo luật tắc nhân quả, họ vẫn phải chịu lãnh nhận quả báo mà họ đã gây ra do những nhân ác hạnh tạo tác từ trước. Việc giúp đỡ họ cũng chỉ là mang tính chất tạm thời, cũng giống như khi người bệnh lên cơn sốt, con nhìn thấy và cho họ uống thuốc hạ sốt nhưng không hề biết căn nguyên của căn bệnh là gì, vậy là họ lại tiếp tục chịu bị căn bệnh hành hạ.
  Ngoài ra, lạc lối bồ đề tâm còn có một tác hại đến thân căn huệ mạng của bản thân con nữa. Nếu cung phụng cho thế lực tà linh hoặc những tà sư đội lốt tu hành, thì với nhân vô minh gây ra ác hạnh thì hậu quả con còn trôi lăn bao nhiêu nữa trong ngục tù sinh tử. Bản thân con đã trải nghiệm việc tạo tác nhân tà kiến do lạc lối bồ đề nên con hiểu rất rõ hậu quả mà việc đó mang lại. Chính nhờ ánh sáng chánh pháp của Thầy giúp con thoát khỏi được màn đêm vô minh dày đặc và nhìn thấy ánh sáng mặt trời chân lý.
  Một người thực hiện bồ đề tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp là bồ đề tâm vì sự giải thoát cho chúng sanh. Do vậy, mà Thầy đã chỉ dạy cho bạn đọc Hoàng Bá Linh để không nhầm lẫn, lạc lối bồ đề mà tận dụng kiếp người quý báu để liễu sanh thoát tử.
  Nếu không có vị Thầy dạy dỗ, khai thị thì một phật tử với nhiều tính phàm phu trong tâm thức làm sao chọn cho mình đúng con đường mà đi về Tây Phương Cực Lạc quốc. Trên đạo trình tu tập, chỉ cần một niệm tưởng bất chánh, bản ngã trỗi dậy thì người tu rất dễ lạc lối. Vì Thầy khi ấy là người “điều chỉnh”, “nắn dòng” để bản tâm quay về với con đường chánh đạo.
  Trong việc học thế gian, nếu không vào lớp 1 thì không thể tốt nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Sách giáo khoa thì nhan nhãn đó, nếu ai đó tự mua về học thì liệu có hiểu được không? Có biết được bản thân mình đang ở trình độ nào không? Nếu học sinh tự học được, tự tìm sách mà có kiến thức chuyên môn thì ngành giáo dục bây giờ không còn tồn tại nữa. Và hằng năm, không có cảnh thí sinh người cười kẻ khóc với niềm vui hay nỗi buồn trước cánh cổng đại học. Dân gian cũng có câu: “không thầy đố mày làm nên” hoặc:
  “Muốn sang thì bắc cầu kiều
  Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
  Vị Thầy thế gian cho kiến thức thế gian nhưng vẫn còn nằm trong vòng tròn sinh tử lại được trọng vọng như vậy, chắc hẳn vai trò của một vị đạo sư dạy trí tuệ xuất thế gian nhằm kết thúc luân hồi lục độ còn được tôn quý biết nhường nào. Vì Đại sĩ Liên Hoa Sanh xác quyết trong Thánh nữ kinh: “Mọi ơn phước đều xuất phát từ Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, mọi khổ đau đều do nghiệp quả của chính mình gây tạo”.
  Theo con hiểu, với bằng cấp thế gian cùng sự chao đảo của bát phong mà con người ta lại không tiếc tiền của của để học tập. Thử tính sơ sơ cũng thấy để một người học từ cấp một đến khi tốt nghiệp đại học đã tốn hằng núi tiền. Nhưng khi mang tấm bằng trong tay, họ nhận được gì? Khổ đau bởi thanh danh lợi dưỡng, dày vò bởi miếng cơm manh áo vì họ đâu hiểu rằng giàu nghèo hay phước họa đều do bản thân họ tạo ra từ kiếp trước. Trong kinh nhân quả ba đời, đức Phật có dạy:
  “Giàu sang đều bởi mạng
  Đời trước có tu nhân
  Đời nay làm quan do nhân gì?
  Kiếp trước biết bố thí cúng dường,
  Còn khi học đạo, khi học một pháp môn tu tập tinh túy theo đúng quỹ đạo chánh pháp để tạo dựng “an lạc đời này, cực lạc đời sau”, chắc hẳn họ không hề đắn đo suy nghĩ về vấn đề “đạo phí”. Nếu suy nghĩ chín chắn, một vị đạo sư chân chính có cần gì đến tiền tài và danh vọng thế gian không? (nhưng phải là đạo sư chân chánh). Tất cả những điều mà thánh tăng Mã Minh viết trong tuyệt tác “50 kệ tụng sùng kính đạo sư” và những điều mà thánh tăng Atisha xác quyết trong tác phẩm “đèn soi nẻo giác” đều là vì chúng sanh, đó là những phương tiện thiện xảo để giúp chúng sanh cởi bỏ dần lớp bụi nơi tâm, cởi bỏ bản ngã, bám chấp để tìm về chân tâm.
  Bước đầu với tu pháp Quy Y để giúp chúng sanh dừng tạo tác nhân ác nghiệp, rồi quán đảnh trong Mật tông với tinh thần cầu pháp đúng theo quỹ đạo chánh pháp giúp người học rửa sạch chiếc bình tâm thức để đón nhận dòng pháp nhũ tinh túy Thầy ban.
  Mặc dù biết rằng kinh Phật đều thuyết vì chúng sanh hữu tình, mọi câu thần chú đều là bản tâm của chư Phật, chư Bồ Tát nên chúng sanh hữu duyên đều có thể tiếp cận được. Nhưng trong biển kinh bao la đó, người học biết hướng nào mà bơi? Trong 84.000 pháp môn ấy, cứ theo tất cả thì bao giờ chuyên sâu được? Mọi dòng sông đều đổ ra biển lớn, nhưng để đến được biển, các dòng sông phải có cách đi khác nhau phù hợp khu vực địa lý, thổ nhưỡng mà dòng sông đi qua. Mọi chúng sanh đều sẽ thành Phật như lời đức Phật xác quyết “ta là phật đã thành, chúng sanh là phật sẽ thành”, nhưng thành nhanh hay lâu, đều phải có phương pháp để tu tập. Phương pháp đó phải được lộ xuất từ một vị đạo sư chân chánh, một vị Thầy am tường giáo điển và có đầy đủ kinh nghiệm tâm linh trong một tông phái nhất định. Trong mỗi chúng sanh ẩn chứa Phật tâm, nhưng Phật tâm đó ẩn tàng ở dưới lớp sâu thẳm của tâm thức, nếu không có các pháp tu để đối trị với con ma bản ngã, với con quỷ của tam độc thì liệu một câu thần chú hay một quyển kinh có giúp người tu thoát khỏi vòng kiềm tỏa của luân hồi trong kiếp người quý hiếm này không? Hay lại phải “khất hẹn kiếp làm người sau” để mà tiếp tục tu tập? Nhưng để có được một kiếp làm người không phải dễ mà hiếm hoi như “rùa mù lọt vào bọng cây”.
  Vậy thì, đã có đủ phước làm người, có cơ hội đến với chánh pháp lại làm mất cơ hội quý hiếm này thì chẳng khác nào đã đến sử sở đầy ngọc báu mà trở về tay không như lời cảnh báo của thánh tăng Gampopa trong tác phẩm 14 điều thất bại trầm trọng của một đời người “Đã được làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng.”
  Ngoài ra, qua bài viết của Thầy con còn hiểu được là khi con đang trong giai đoạn tu tập, chưa có thành quả tâm linh rõ ràng thông qua sự chuyển hóa tâm và hanh thông thế sự theo nguyên tắc “chánh báo tương ưng y báo” thì con không được tu hành, chỉ dạy người khác nếu không thì rơi vào tình trạng người mù dẫn dắt một người mù, kéo cả hai vào hố sâu vì “Tìm cách dạy Giáo pháp cho người khác mà tự mình không trải nghiệm cũng giống như một người mù dẫn dắt một người mù. Đây là một thất bại trầm trọng.” ( 14 điều thất bại trầm trọng của một đời người – thánh tăng Gampopa)
  Con cảm tạ ơn Thầy đã vì bồ đề tâm mà viết một bài pháp ý nghĩa và lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
  • Mật Huệ Pháp says:
   Kính bạch Thầy,
   Con vô cùng hoan hỷ khi lại có dịp được học một bài pháp quý báu của vị Thầy từ duyên khởi là khúc mắc tâm linh của bạn đọc Hoàng Bá Linh. Giờ đây con đã phân biệt được rõ hơn sự khác nhau giữa “tu tập” và “tu hành”, giữa “cầu pháp” và “hành pháp”. Quả thực đây là những khái niệm mà phần lớn những người mới tu có khả năng nhầm lẫn rất lớn. Bài giảng của Thầy cũng như lời bình luận của các đạo huynh đã làm rõ thêm chủ đề này. Trong bài viết, có một đoạn giải thích mà con cảm thấy tâm đắc và khá thú vị bởi cũng nhiều lần con nghe nhiều người nói “khơi khơi” như thế mà vẫn chưa biết cách giải đáp một cách hoàn chỉnh: “Nếu nói Phật tại tâm, Tâm tức Phật chỉ là một phương diện về LÝ, còn làm như thế nào, diễn trình ra sao, đối trị ma chướng như thế nào để cho TÂM LÀ PHẬT, thì vẫn còn đó sự bỏ ngõ mà người tu cần phải nương cậy vào tuệ tri thức là người thầy dạy đạo, nếu không Đức Phật không cần thị hiện để chỉ ra tri kiến giải thoát, các bậc tổ sư không cần phải lập tông môn, dòng phái! Nếu nói Phật tại tâm thì tại sao trò Hoàng Bá Linh hỏi ấn quyết và thời gian trì chú làm gì?”

   Đức Phật đã từng huấn thị rằng “Mọi chúng sinh đều có Phật tánh”. Như vậy, trừ những trường hợp như loại người Nhất xiển đề từng được đề cập trong Kinh Đại Bảo Tích, chúng sanh đều có cơ hội tu Phật và thành Phật trong tương lai. Theo ý hiểu của con thì đây mới là ý chính khi nói rằng “Phật tại tâm”. Bởi nhiều người thường hiểu nhầm rằng chữ “Phật” hay chỉ đơn thuần là sự từ, bi, hỷ, xả và lấy phương tiện đệ nhất lục độ ba la mật (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ) làm cứu cánh. Trong đó, phần trí tuệ hay bị lãng quên, bị lấn át bởi 5 hoạt động trước. Thực ra nếu bạn Hoàng Bá Linh đọc kỹ các bài viết về kiến thức Phật học cơ bản mà Thầy đã đăng trên trang mạng này sẽ hiểu rõ các phương tiện trên chỉ là trợ hạnh chứ chưa phải là công hạnh, chưa đủ điều kiện để đưa ta về Tây Phương cực lạc trong tương lai. Đó là chưa kể nếu thực hiện trợ hạnh mà thiếu trí tuệ hay lạc lối Bồ đề tâm thì sẽ có hại đến huệ mạng tâm linh của người tu như thế nào. Trong loạt bài 14 Điều Thất bại Trầm trọng” của Thánh giả Gampopa mà Thầy đã viết đã chỉ ra rất rõ điều này “Ngoài ra, 6 phương tiện hoàn hảo được sử dụng thường xuyên để độ sanh nhưng bị lạc lối Bồ đề cũng được ngài chỉ rõ. Trong thất bại thứ 7, 8 chúng ta thấy liên quan đến bố thí Ba la mật; thất bại số 9 – nhẫn nhục Ba la mật; số 2, 4 – trì giới Ba la mật; 6, 11, 13 – tính tấn Ba la mật; số 12 – thiền định Ba la mật, và tất cả còn lại liên quan đến trí tuệ Ba la mật với cơ sở tâm linh ban đầu là chánh kiến. Về 3 yếu tính Giác ngộ chúng ta thấy bài học về lỗi sai nhận thức trí huệ tánh không được chỉ ra ở thất bại thứ 14, còn lại đều liên quan đến Xả ly, Bồ đề tâm.” (Trích bài 18-Làm Gì để Tránh Thất bại Trầm trọng – Đôi điều tâm huyết).

   Kinh Phật thì có đến hàng ngàn tạng kinh điển, in thành sách hoặc post lên trên Internet, người đọc có thể tiếp cận được bất cứ lúc nào. Nhưng đọc chưa chắc đã hiểu, hành chưa chắc đã đúng. Trên thế gian, những thành viên dù cho có trí tuệ, thể lực, hay kỹ năng cực kỳ xuất sắc trong một đội tuyển Olympic thuộc bất kể lĩnh vực nào cũng đều phải có một người thầy/huấn luyện viên hướng dẫn. Tương tự như vậy trong lĩnh vực tâm linh, được một vị Thầy dìu dắt, hướng dẫn còn có tầm quan trọng hơn gấp ngàn lần bởi nếu hành sai sẽ gây hại đến huệ mạng kiếp này và có thể cả nhiều kiếp sau. Một ví dụ giản đơn rằng nếu bạn Hoàng Linh đi chùa, thấy rất nhiều người già và trẻ em, mặt mũi lấm lem, đang ngồi khất thực trước cổng chùa. Bạn và nhiều người tỏ rõ sự thương xót trước những mảnh đời “éo le, bất hạnh” như vậy và sẵn lòng rút tiền trong ví ra, có thể nghĩ rằng “À, mình đang thực hiện được pháp tu Bố thí đây. Đọc Kinh Phật thấy dạy bố thí sẽ được nhiều phước.” Nhưng thực chất vấn đề bố thí trong trường hợp này có đúng như vậy không? Liệu số tiền bạn đưa cho họ có về được tay họ hay về tay những kẻ khác như trong bài phóng sự này? (http://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/manh-khoe-tinh-vi-cua-gioi-chan-dat-an-xin-vung-tau-a21480.html)
   hay bài viết sau (http://congannghean.vn/phap-luat/201407/chan-dat-nguoi-gia-tre-em-an-xin-ban-hang-rong-pham-toi-gi-508506/)

   Như vậy, một hành động mà mình cho là từ thiện lại gián tiếp tạo nghiệp cho người khác bởi những kẻ chăn dắt hay kể cả những người ăn xin sẽ được cơ lấn tới, không chịu lao động chính đáng, chỉ sống dựa dẫm vào đồng tiền mà người bố thí đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được. Nghĩ kỹ hơn nữa, họ đã phạm giới số 2 “trộm cắp” lòng từ bi của người khác và số 4 “nói dối hại người”. Đó là lý do tại sao ta làm phước nhiều mà lại được ít phước. “Phật tại Tâm – Tâm tức Phật” chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi bản thân mình tu tập thật tốt và hướng những người chung quanh đi theo con đường Phật pháp.

   Còn rất nhiều các trường hợp tương tự hay khác nữa (Bài Làm phước nhiều được ít phước). Nhưng nói vậy con chỉ muốn minh chứng một điều rằng trong thực hành tâm linh không thể không có sự hiện diện của một vị Thầy. Điều này càng đặc biệt quan trọng đối với những ai muốn bước vào ngưỡng cửa Mật Giáo, nơi mà “Sùng kính vị Thầy là nền tảng của giác ngộ” (Thánh giả Mã Minh – Năm mươi kệ tụng Sùng kính Đạo sư). Và nếu thực hành Pháp mà chưa được sự đồng ý của vị Thầy sẽ dẫn đến phạm lỗi “trộm” pháp. Dĩ nhiên những hành giả Mật tông chân chính, trước khi muốn đạt được những thành tựu thực sự đáng kể trong đời sống tu tập của mình, hẳn không muốn phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy.

   Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp thật sự lợi lạc.
   Mong bạn Hoàng Bá Linh đọc bài và hiểu được những gì mình cần phải làm phù hợp với quỹ đạo Chánh pháp
   Con xin sám hối trước Thầy về những hành vi thân, ngữ, tâm chưa đúng Chánh Pháp.
   Nguyện cho chúng sanh luôn thấm đẫm Hồng ân Tam Bảo
   Om Ah Hum

 5. Mật Thủy says:
  Con rất hoan hỷ đọc thư trả lời của Thầy dành cho bạn đọc Hoàng Bá Linh. Khúc mắc của Hoàng Bá Linh đã được Thầy tận tình chỉ dạy, giải đáp, nhờ đó mà những ai có thắc mắc tương tự cũng đã được giải bày. Thật mừng cho tinh thần thỉnh vấn của Hoàng Bá Linh!
  Đây không phải lần đầu Thầy giải đáp khúc mắc cho một bạn đọc. Đã từng có rất nhiều bạn đọc thường xuyên (cả không thường xuyên) được Thầy giải đáp những vấn đề khúc mắc tâm linh một cách tận tình qua nhịp cầu trang mạng Chanhtuduy.com. Thái độ, phản ứng, sự tiếp thu của mỗi người một khác nhau, nhưng chung quy lại, tất cả đều được lợi lạc qua sự giải đáp của Thầy, không chỉ đối với người thỉnh vấn mà tất cả những ai có duyên lành đọc được! Tựa như cơn mưa pháp trút xuống, tùy bình chứa to, nhỏ, sạch, dơ khác nhau mà được sử dụng khác nhau. Vì chúng sanh mà Thầy đã bố thí pháp không ngăn ngại với nhiều hình thức: bài viết, bài giảng, đối luận, phản hồi, giải đáp khúc mắt tâm linh… trên trang mạng Chanhtuduy.com, qua email và cả điện thoại! Con thực sự cảm phục lòng bi mẫn của Thầy!
  Bức thư trả lời Hoàng Bá Linh này vị Thầy đã giải đáp nhiều vấn đề: phân biệt cầu pháp và hành pháp, vì sao phải cầu pháp, cầu pháp như thế nào, tiến trình tu tập về cơ bản như thế nào, gì là mục đích và cốt lõi của việc tu tập v.v… Không chỉ vậy, Thầy còn trích dẫn những bài pháp (bài viết và bài giảng) đã được đăng tải “miễn phí” trên trang mạng Chanhtuduy.com để những ai muốn học đạo, cầu pháp đọc và nghe theo diễn trình văn – tư – tu. Thật là may mắn cho chúng con vì vị Thầy đã sử dụng những phương tiện thời đại để đưa pháp đến gần và dễ dàng cho chúng con hơn! Con vô cùng cảm tạ sự chu đáo, thiện xảo của vị Thầy!
  Giờ đây, cơn mưa pháp đã trút xuống qua phương tiện trang mạng Chanhtuduy.com. Con cầu nguyện cho chúng con, những bạn đọc hữu duyên sẽ chuẩn bị được bình chứa thích hợp để sử dụng “tinh túy cam lồ” Thầy trao, không bỏ phí đi vì bản thân mình là bình thủng, bình dơ, bình lật úp hay bình đầy nước!
  • Mật Quốc Sanh. says:
   Kính bạch Thầy!

   Con đã đọc bài viết này của Thầy và con xin ghi nhớ lời giáo huấn của Thầy trong bài. Qua bài viết, con đã hiểu rõ hơn sự cầu đạo(cầu pháp) và hành đạo(hành pháp) cũng như phân biệt được tu tập và tu hành. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy những bài viết, bài giảng là những tinh tuý cam lồ trên chanhtuduy.com để những bạn đọc hữu duyên theo quy trình Văn-Tư-Tu mà cầu pháp tiến tu theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

   Con nhận thấy rằng Hoàng Bá Linh vẫn đang sử dụng tên thế tục trên diễn đàn Phật pháp, vì vậy bạn đọc này không trân quý pháp danh(nếu có) của mình, chưa ý thức được thân phận Phật tử cao quý. Trường hợp Hoàng Bá Linh chưa quy y Tam Bảo mà mới chỉ là học trò dự thính thì thật nguy hại, bởi lẽ rơi vào cảnh “người mù dẫn dắt một người mù”. Một người chưa trở thành một Phật tử thì vẫn chưa bước một bước tiến dài từ vô lượng kiếp trước vẫn còn nằm trong bóng tối vô minh mà chưa bước tới nương tựa đích thực nơi Tam bảo. Còn nếu hiểu rằng quy y đơn thuần là một giấy chứng nhận, là điệp quy y để khẳng định rằng đã trở thành Phật tử thì chỉ là mang danh. Bởi lẽ, quy y là một trong bảy phương tiện giúp thoát khỏi luân hồi sinh tử đạt giải thoát. Trong đó 8 tu pháp về Quy y đã được Thầy giảng trong bài “Nương tựa vào đâu”. Khi đã quy y, trở thành Phật tử thì đã tìm ra đạo giải thoát, không cần cầu đạo ở bất cứ nơi đâu, người nào nữa. Lúc ấy, người Phật tử chỉ cầu pháp, tức là người tầm sư học đạo. Đây là bước quan trọng nhất bởi vì chư Phật, các bậc Thánh tăng, cổ đức đã xác quyết, đặc biệt chỉ rõ trong tác phẩm “50 kệ tụng Sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh và “Đèn soi nẻo giác” của Thánh tăng Atisha. Điều này đã được Thầy từ bi khai thị trong phần giải đáp khúc mắc tâm linh của bạn Hoàng Bá Linh nhưng vì tâm si nên bạn đọc này không nhận ra.

   Vai trò của vị Thầy theo như huấn thị của Đại sĩ Liên Hoa Sanh là “đặc biệt quan trọng”. Cũng chính vì sự quan trọng này, thánh giả Mã Minh đã chỉ ra ở ngay thi kệ thứ hai trong trước tác tuyệt phẩm tâm linh “50 kệ tụng Sùng kính Đạo sư”:
   “Chư Phật mười phương của ba thời
   Đều tỏ lòng kính trọng Đạo sư Mật giáo
   Bởi các Ngài được nhận lễ điểm đạo
   Như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào”.
   Đây là xác quyết của thánh giả Mã Minh về vai trò của vị Thầy được sự kính trọng của chư Phật khắp mười phương gồm quá khứ, hiện tại, vị lai. Bởi lẽ, có sự truyền trao giáo pháp đúng, phương pháp đúng của vị Thầy, có trí tuệ và lòng bi mẫn, tâm Bồ đề rộng lớn thì người đệ tử mới có thể trở thành Phật. Các vị Phật ba thời cũng đều có những vị Thầy khai thị, trong đó Đức Phật là vị Thầy toàn năng, toàn giác và vĩ đại nhất. Cũng theo xác quyết của thánh giả Mã Minh, dù nhận được sự kính trọng của chư Phật, dù công đức vô lượng nhưng các vị Đạo sư chân chính luôn “ẩn mình chẳng tự hào”. Trong đó, chúng con nhiều lần nghe Thầy nhận rằng Thầy chỉ như “người quét lá đa trong tự viện thời chánh pháp”, những lần Thầy hoá thân đồng dạng để thân giáo chúng đệ tử. Đây là bài học sâu sắc cho chúng con nhận được về kho báu Tàm, Quý trong thất thánh tài của nhà Phật.

   Đọc những dòng Hoàng Bá Linh viết, con cũng bất ngờ về việc tự ý thực hành những điều Thầy ghi trong tác phẩm: “Một đời người, một câu thần chú”. Nếu những biến chuyển về tâm thức tích cực, nhận được lợi lạc như lời văn của Hoàng Bá Linh thì tại sao bạn đọc này không thể hiện là người biết nhớ ơn và biết trả ơn như lời Phật dạy? Một vị Thầy đã bằng trí tuệ, lòng từ bi viết lên tác phẩm tâm linh nhằm đem lại lợi lạc tâm linh tới bạn đọc hữu duyên, một vị Đạo sư đã thoát khỏi bát phong sẽ không bao giờ mong cầu “sự trả ơn” ấy. Nhưng con hiểu rằng khi một người bạn đọc tự ý hành trí như vậy sẽ tổn phước và không có được hiệu quả tâm linh. Bởi lẽ thánh tăng Atisha đã giáo huấn rằng:
   “Chưa được ân sủng một bậc Thầy,
   Chưa thọ pháp đạo sư gia trì
   Việc khởi sự thực hành mật điển
   Tự bản thân chẳng kết quả gì”.
   Sự khởi tâm như vậy cũng là một hình thức “trộm pháp”, thế nên chĩ thể lãnh hậu quả chứ không thể có kết quả. Ở đây, sẽ có bạn đọc cho rằng thần chú là bản tâm của chư Phật, ai cũng có thể trì niệm để nhận được lợi lạc, sao lại gọi là “trộm pháp”. Điều này đã được Thầy luận giảng cụ thể trong bài viết: “Có thể trò Hoàng Bá Linh tự biện minh rằng thần chú là bản tâm của chư Phật, nên ai cũng niệm được và có kết quả. Đúng vậy, nhưng thay vì kết quả nhanh, nhiều thì lại quá chậm tựa như xe đạp so với so ô tô, trong khi thời gian để thực hành trong cõi người ngắn ngủi.” Thần chú tất nhiên là mật ngữ của chư Phật, chư Đại Bồ tát lưu xuất từ những cơn đại định tam muội. Điều này chẳng thể nghĩ bàn về lợi lạc bất khả tư nghì. Nhưng niệm chú như thế nào mới tiến tu đúng quỹ đạo chánh pháp? Mới phù hợp với căn cơ, trình độ của người hành giả? Những điều này cần phải có vị Thầy chân chính khai thị. Vậy nên, khi chưa được thọ pháp Đạo sư gia trì, tức là chưa được sự cho phép của vị Thầy tức là trộm pháp! Đây cũng là sự cảnh tỉnh mà Thầy nhiều lần nêu ra bằng lòng từ bi của Thầy. Bởi lẽ một liều thuốc quý nhưng không được bác sĩ kê đơn theo khả năng chịu đựng, bệnh tình của bệnh nhân, không có liều dùng, không có chế độ kiêng cử kết hợp có thể trở thành thuốc độc. Một thanh kiếm sắc bén và hết sức quý báu mang bên mình mà không có vị Thầy dạy cách dụng võ, không những không thể tự bảo vệ, không cắt được dây xích vô minh mà có khi làm tổn thương chính bản thân mình. Trên bình diện thế gian là vậy, huống hồ trong đạo pháp vốn xuất thế gian! Đến đây, con đã hiểu nội dung của bài viết, cũng là lời Phật dạy: “tâm si tu Phật, Phật thành ma”. Đó là vì tâm vô minh, tự làm theo tâm ý chủ quan của mình thì không thể đắc Phật quả mà trở thành nô lệ cho vô minh, tà kiến. Khi ấy càng dễ lầm lẫn những kinh nghiệm khởi lên từ phương tiện thành kết quả, lầm cặn là vàng mà rơi vào lưới ma với ngã mạn, với thần thông hay chìm trong vị của thiền định. Vậy nên, vai trò của vị Thầy đích thực mới “đặc biệt quan trọng”! Con chợt nhớ tới từ “nắn dòng” mà đạo huynh Mật Huệ Pháp đã từng dùng để minh hoạ bằng hình ảnh vai trò của Thầy khi chúng con là những dòng sông nhỏ đang hướng về biển trí huệ!

   Đối với bạn đọc hữu duyên trên chanhtuduy.com hay bạn đọc những tác phẩm tâm linh của Thầy đã được ban hành cũng vậy, với Bồ đề tâm, Thầy luôn giải đáp tất cả những khúc mắc tâm linh khi thỉnh vấn đúng pháp. Đặc biệt, trong phần liên hệ của chanhtuduy.com đã ghi rõ địa chỉ nơi tịnh cư của Thầy-trụ xứ Mật gia Song Nguyễn, số điện thoại và địa chỉ email. Đây là sự quang minh chính đại, đồng thời là sự khẳng định cửa Mật gia trang nghiêm luôn rộng mở cho những ai tầm sư học đạo chân chính.

   Viết đến đây, con chợt không hiểu nhân duyên nào mà những bạn đọc như Hoàng Bá Linh lại trở thành những kẻ trộm pháp, những người không biết nhớ ơn và biết trả ơn? Không dừng lại ở đó, bạn đọc này còn khẳng định sai lầm rằng sự giúp đỡ mọi người xung quanh là Bồ đề tâm như Thầy đã phân tích thấu triệt trong bài. Ở thế gian vốn có câu: “nhiệt tình cộng với sự ngu dốt thành phá hoại”. Con hiểu rằng, trong đạo pháp sẽ trở thành người mù dẫn dắt một người mù, gây tổn phước, hậu quả cho mình và gián tiếp hại tới thân căn, huệ mạng của người khác.

   Từ bài giảng của Thầy, con đã hiểu rằng bản thân phải tự mình thúc liễm thân tâm, từng bước chuyển hoá tâm mình và tinh tấn tu tập. Sau đó, khi được phép của Thầy mới nghĩ đến sự tu hành, phát Bồ đề tâm giúp đỡ người khác. Bởi lẽ, chúng con vẫn là những kẻ phàm phu, đầy những tính quỷ, vẫn còn bị chao đảo bởi ngũ độc, vẫn bị cuốn theo bát phong thì sao có thể giúp đỡ, hay dùng từ đúng là thực hành Bồ đề tâm dụng? Nếu tin theo tâm ý của mình, chúng con rẽ vì chấp pháp mà chấp ngã, vì vô minh mà “tâm si tu Phật, Phật thành ma”. Con xin sám hối trước Thầy vì những hành vi thân, ngữ, tâm, những sự cố, hậu quả mà do tâm si của con đã gây ra, mong Thầy cho con được tịnh hoá lỗi lầm. Lần sau con sẽ không tái phạm.

   Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài rất ý nghĩa, lợi lạc. Con sẽ ghi nhớ những giáo huấn của Thầy và y giáo phụng hành.
   Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
   Om mani padme hum!

   • Mật Nguyên Tánh says:
    Mô Phật!

    Pháp đệ hoan hỷ với comment của huynh.
    Quả thật đúng như huynh đã viết, đệ cũng nghĩ nếu HBL đã thoát khỏi “ưu tư” khi trì chú, vậy thì ai đã giúp cho bạn ấy? chẳng phải là ân sủng bất khả tư nghì của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thì là gì? HBL tự vấn xem mình đã hoan hỷ khởi lên dù chỉ là một cảm niệm biết ơn hay chưa? Ấy vậy mà khi được gián tiếp giúp đỡ giải tỏa khúc mắc thì với tâm si mê liền khởi tâm kiêu mạng và muốn được “chỉ giáo”!
    Mô Phật, với tâm tham lam, chỉ biết gom vào thì bạn đọc đã gieo nhân với cảnh Ngạ Quỷ mà đâu có hay! Nếu khéo tư duy thì đây chính là Bổ Đề Tâm của Đạo sư chứ đâu xa xôi gì, vậy mà ai kia si mê không hiểu lai cứ đòi “chỉ giáo”!

    Chào huynh,

    Kính Thầy,

    Om Mani Padme Hum

 6. Mật Hoàng Mai says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ta ơn Thầy đã vì Bồ đề tâm mà luận giải khúc mắc tâm linh của Hoàng Bá Linh. Nhờ đó mà con đã được Thầy khai thị về cầu đạo (cầu pháp) và hành đạo (hành pháp).
  Bản thân con cũng là học trò mới trong Mật Gia Song Nguyễn nên có nhiều điều chưa biết. Nay do duyên khởi của Hoàng Bá Linh mà con được học một bài pháp vô cùng lợi lạc.Qua lời giảng của Thầy, con đã hiểu rõ hơn về tu tập và tu hành.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giáo huấn: “Người mới tu cần phải tập tu trong một thời gian dài để tự mình thúc liễm thân tâm, ít nhất là 3 – 5 năm, rồi mới nói đến chuyện giúp người gọi là tu hành. Trong 3-5 năm đó cần gom tu tinh ba năng lượng tâm linh qua thực tế cọ xát Xả ly, Bồ để tâm nguyện, Tánh Không (ban đầu là Chánh kiến)…, không tự ý làm theo ý mình bởi vì Đức Phật khuyến cáo: “Chớ tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh Tứ thập nhị chương). Vì sao? Bởi vì “tâm si tu Phật, Phật thành ma”! »
  Con xin khắc ghi lời Thầy dạy và y giáo phụng hành.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.
  Om Mani Padme Hum!
 7. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài này!
  Qua bài viết này con hiểu rằng Thần chú là bản tâm của chư Phật, công năng thần chú không thể nghĩ bàn nhưng người thực hành muốn phát huy hết hiệu năng của thần chú thì trước hết bản thân phải là Phật tử, đủ “tư cách” bước vào cánh cửa Đạo Phật và thực hành pháp Phật, nếu không cũng giống như ngoại đạo mà thực hành pháp Phật thôi. Và đặc biệt, đối với Mật tông phải có sự truyền pháp đích thực từ vị Thầy (chân chánh) “Chưa được ân sủng một bậc Thầy,
  Chưa thọ pháp đạo sư gia trì
  Việc khởi sự thực hành mật điển
  Tự bản thân chẳng kết quả gì..” (Thánh tăng Atisha – Đèn soi nẻo giác ).Vì khi thực hành như thế người tu được nối kết với cõi giới thù thắng của chư Phật dễ dàng thông qua kênh vận chuyển vị Thầy và cùng lúc thực hành pháp tu nhị lực (1.bản thân tự lực hành pháp,2.được tha lực từ chư Phật, Bồ Tát…) nên cũng ít khó khăn trên bước đường tu tập hơn bản thân chỉ tu tự lực. Nhưng nếu không như vậy mà được truyền pháp từ những linh căn, linh môi thì chỉ phát huy được quỷ chú mà thôi (Thư 30:Tại sao trì chú mà vẫn bị quỷ nhập).
  Con nghĩ rằng người mà có tâm muốn giúp đỡ cho nhiều người khác là một điều tốt nhưng đó chỉ là làm thiện của thế gian chứ không thể gọi là bồ đề tâm của Đạo Phật. Bồ đề tâm của Đạo Phật khi và chỉ khi người đó là Phật tử, thực hành tu tập đúng chánh pháp và giúp cho người khác cũng được như mình. Tuy nhiên, muốn thực hành như thế thì người bắt đầu muốn tu tập phải qua 3 quá trình :văn, tư, tu. Điều cơ bản,đơn giản của văn là đọc nghe những bài viết, bài giảng trên chanhtuduy.com vì đó là nguồn pháp liệu quý báu cho những ai đang tìm hiểu Mật tông Tây Tạng. Ai muốn tu mà không tìm đọc pháp liệu cũng không khác gì người bị cận thị mà không đeo kiếng, chẳng thấy được bầu trời giải thoát.(trong bài Thực hành pháp bắt đầu từ đâu ?)
  Cầu nguyện cho ánh sáng Phật pháp chiếu rọi muôn nơi xua tan đi bóng tối của vô minh. Om Ah Hum!
 8. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc thư gửi các trò 140 của Thầy. Qua đó con cảm niệm được tấm lòng từ bi của Thầy giành cho chúng sanh. Khi gải đáp khúc mắc tâm linh cho bạn đọc Hoàng Bá Linh. Cũng là cơ hội để chúng con, những học trò Mật gia Song Nguyễn ghi nhớ sâu hơn những kiến thức Phật Pháp, hiểu rõ sự khác nhau giữa cầu Pháp và hành Pháp, cũng như diễn trình cần phải có khi cầu Pháp.
  Con xin ghi nhớ lời giáo huấn của vị Thầy, để tránh rơi vào Mật giáo giới số 1 đó là ” Bất kính vị Thầy”.
  Con đảnh lễ tạ ơn thầy đã từ bi ban Pháp nhũ.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trang thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 9. Mật Tuệ Tín says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc thư trả lời của Thầy cho bạn đọc Hoàng Bá Linh.
  Những ngộ nhận về Phật pháp mà Thầy đã chỉ ra trong bài, con nghĩ rằng không ít người mắc phải. Bản thân con cũng nằm trong số đó khi chưa được Thầy chỉ dạy.

  Đầu tiên là việc hiểu sai Bồ đề tâm. Cứ nghĩ mình từ bi và có tâm Bồ đề khi cúng dường, bố thí với tâm mong cầu phước báo, để sau này được lên Thiên giới thọ hưởng dục lạc, sống lâu hàng ngàn kiếp. Con đến với Phật pháp chỉ với mong muốn hộ thân lánh nạn là chính. Hơn nữa lại ngây thơ nghĩ tu tập Phật pháp quá đơn giãn, “dể như ăn kẹo”. Rồi hăm hở tìm mua quyển Nghi thức tụng niệm cho Phật tử tại gia mà làm theo, chẳng khác nào người mù mò mẫm trong bóng tối.
  Con sốt sắng nghe hàng trăm bài giảng trên internet để rồi phát hiện ra mình ngày càng hoang mang, chẳng phân biệt đâu là đúng sai vì không có trạch pháp nhãn. Nhờ sự chỉ dạy của Thầy mà con dần tháo gỡ nghi ngờ và hiểu nhầm về đạo Pháp.

  Con cầu mong những ai có khúc mắc tương tự đọc được lời huấn thị của Thầy để hiểu rõ và phân biệt được cầu đạo-cầu pháp, tu tập-tu hành, mục đích của việc thực hành pháp,….từ đó tự quyết định vận mệnh tâm linh của mình.

  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om mani padme hum.

 10. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy thông qua nhân duyên là comment thỉnh vấn của Hoàng Bá Linh và đạo hữu Mật Nguyên Tánh đã cho chúng con hiểu nền tảng để phân biệt giữa cầu đạo và cầu pháp, giữa tu tập và tu hành cũng như cảnh tỉnh chúng con khỏi phạm vào giới số 1 trong Mật giáo giới. Qua trình bày của Hoàng Bá Linh về việc tự thực hành theo quyển sách “Một đời người một câu thần chú”, theo đó HBL tin vào việc có thể tự loại bỏ những “thói hư tật xấu, tham lam chấp ngã” và kết quả là cảm thấy “tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, giúp đỡ người xung quanh nhiều hơn”; khiến cho con trong phút chốc trầm ngâm suy nghĩ về rất nhiều trường hợp tương tự mà con đã từng gặp. Họ cũng lấy lý do là mình đang “tu tại tâm”, nghĩa là miễn sao cảm thấy bản thân mình sống tốt, không làm điều gì sai trái với ai. Bởi vậy họ không cần phải thực hiện những nghi thức tâm linh (như Quy y), cũng không cần phải bắt buộc cầu pháp một vị Thầy nào mà bản thân họ vẫn cảm thấy “nhẹ nhàng”, “thong dong”. Với họ như vậy là đủ rồi. Song như Thầy đã chỉ ra rằng đó chỉ là thiện hạnh thế gian thông thường của một con người (có thể) lương thiện, và hơn nữa, thiện hạnh đó vẫn nằm trong vòng kiềm tỏa của luân hồi. Họ cho rằng mình đang sống tốt ở kiếp này và không cần phải lo xa đến những kiếp sau (có thể vì chưa tin vào sự vận hành của luân hồi). Song vì duyên nghiệp sâu dày khởi lên trùng trùng từ nhiều kiếp, họ hoàn toàn có thể gặp phải những tác duyên tiêu cực dẫn đến tình huống gây ra những nghiệp xấu, và có thể trở thành một chúng sanh không còn lương thiện nữa trong những kiếp sau. Cho dù một ai đó trải qua một kiếp người lương thiện, đâu chắc chắn rằng họ sẽ tiếp tục như vậy mãi mãi sau đó. Vả lại, nếu không hiểu sâu sắc về bản chất thật của sự vật, hiện tượng và chúng sanh thuộc các cõi giới, không đào sâu nghiên tầm giáo điển và giáo pháp, không có phương pháp để đào luyện và chuyển hóa tâm thức dựa trên sự truyền dạy của một vị Thầy Phật giáo thì việc tin vào việc bản thân đang loại bỏ được những thói xấu thực chất chỉ là suy nghĩ chủ quan, không đáng tin của con người phàm phu. Thiện hạnh thế gian thông thường còn cách xa muôn trùng khơi với ý nghĩa giải thoát rốt ráo của Đạo Phật.

  Hơn nữa, cho dù ai đó cho rằng mình sống lương thiện, hiền lành, không gây hại gì cho ai là đủ thì đó cũng chỉ là đánh giá chủ quan của bản thân họ mà thôi. Con nhớ lại một câu chuyện từng được nghe Cô Mật Diệu kể, về một tên trộm vặt. Vào đêm nọ, tên trộm này lẻn vào nhà một phú ông giàu có để ăn trộm của cải. Không may cho tên trộm, hắn bị chủ nhà phát hiện trong khi đang trộm đồ. Ngược với sự mong đợi của hắn, chủ nhà không trách cứ, đánh đập gì mà lại thả hắn ra luôn vì nghĩ rằng dù sao thì hắn cũng chưa lấy gì của nhà mình cả. Vả lại, chủ nhà cho rằng mình sống hiền lương quen rồi, không mắng phạt ai to tiếng bao giờ. Tên trộm sau khi được thả, lại tiếp tục dấn thân theo con đường trộm cắp. Song lần tiếp theo sau khi bị bắt quả tang trộm đồ ở một nhà giàu khác, họ đã đánh đập hắn tới chết vì không “hiền lương” như chủ nhà trước. Vậy sự hiền lành, lương thiện và không gây hấn gì đến người khác của chủ nhà đầu tiên có thực sự mang lại hiệu quả như họ mong đợi? Giá mà ở lần trộm trước, người chủ nhà giúp cho tên trộm hiểu (cho dù phương pháp mạnh) rằng ăn trộm là điều không được chấp nhận và hắn nên từ bỏ thì sẽ không dẫn đến cái chết, đặt dấu chấm hết cho mọi cơ hội thay đổi. Lòng tốt trong trường hợp này không những không mang lại hiệu quả, mà chỉ mang đến hậu quả. Tóm lại, vì Đức Phật đã dạy rằng “khi chưa đắc thánh quả không nên tin vào tâm ý của mình”, bất kỳ một sự tin tưởng vào việc “tu tại tâm” mà không cần quy y theo tu pháp nào hay không cần một vị Thầy Phật giáo nào truyền dạy cũng là sai lầm và nằm ngoài quỹ đạo Phật pháp chân chánh.

  Có nhiều người tôn sùng và cho rằng mình hiểu “tánh không” nên tự tin cho rằng Quy y thực chất cũng chỉ là hình thức, người quy y dù là một bậc Thầy thì cũng là con người trong cõi Ta Bà nên không tin cậy bằng Đức Phật từ cõi giới thù thắng. Bởi vậy, họ tin rằng cho dù không thực hiện nghi lễ Quy y và không có Thầy, họ vẫn có thể được coi là Phật tử, tu theo tu pháp tự do hay còn gọi là “tu tại tâm”. Cá biệt còn có trường hợp tự rẽ lối đi riêng, dùng hình thức là giáo lý của Đức Phật, còn nội dung là xuyên tạc tự do theo ý của mình và tự phong mình làm thủ lĩnh của cả một tôn giáo mới. Qua bài viết, con suy nghĩ về câu hỏi của Thầy:”… nếu không cần Quy y thì tại sao các bậc thánh đức đề ra nghi lễ, nghi thức này?”

  Sự kiện quy y là một bước ngoặt trong cuộc đời của một con người, ghi lại thời điểm họ chính thức trở thành một Phật tử. Trở thành một Phật tử không chỉ đơn thuần bởi tên gọi hay tấm giấy chứng nhận, mà từ khi quy y họ chính thức được tiếp cận với phạm vi những giới luật và giới nguyện. Trong bài “Hãy quẳng gánh lo đi mà sống”, Thầy đã dạy rằng:
  “Có giới để mà phạm là Thầy tu đạo Phật, không có giới mà phạm là Thầy tu ngoại đạo. Một người Phật tử sau khi Quy y Tam bảo thì công đức của trì giới sẽ không thể tính đếm bằng con số mà chỉ được ví như sau: “một ngày trì giới ở cõi Ta ba thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ”. Do vậy sau khi thọ giới mà bị phá giới vẫn còn ích lợi vô song, cho nên không ngẫu nhiên hòa thượng Tuyên Hóa khẳng định “Thầy tu đạo Phật phá giới vẫn hơn hẳn công đức của tu sĩ ngoại đạo”. Giả sử người con Phật thọ 5 giới nếu phạm 1 hoặc 2, hoặc nhẫn đến 3 vẫn còn được công đức của 2 giới còn lại và hằng vô số Phương tiện Thiện xảo khác bù đắp qua. Vì sao? Bởi trì giới mới chỉ là 1 trong 6 Ba la mật (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ) hoặc trong 3 tu pháp cao cấp thì Trì giới chỉ thuộc về Xả ly, còn lại 2 là Bồ đề tâm và Tánh không”

  Hơn nữa, người Phật tử (người đã quy y) được tiếp cận với những phương tiện khác nhau để đẩy nhanh quá trình tích lũy công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương về Tây Phương Cực Lạc. Không chỉ dừng lại ở việc giữ giới luật và giới nguyện, họ còn 10 tu pháp tâm linh trong đạo Phật để tích lũy hành trang là: (1) lễ bái (2) sám hối (3) cúng dường (4) cầu nguyện (5) nghe kinh (6) giảng kinh (chia sẻ tâm linh kể cả dạng viết comments) (7) chép kinh và ấn tống (8) niệm Phật (9) trì chú (10) thiền định. Người thường cũng có thể “vô tình” mà thực hiện được một hay một số những điều trên; hoặc họ cũng có thể giữ được năm giới luật cơ bản song vì không hiểu rõ bản chất của giới luật, giới nguyện cũng như các hoạt động tâm linh nên việc thực hiện của họ chỉ mang lại phước đức hạn hẹp của thế gian, vì vậy họ vẫn tái sinh liên tục theo sự vận hành của luân hồi.

  Một người nhân viên được đào tạo bài bản với sự trang bị kiến thức đầy đủ và cả cách thực hành chuyên nghiệp, khoa học sẽ mau chóng phát triển và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Trong khi người bình thường cũng có thể nhờ vào sự may mắn mà nắm được một phần nào đó kiến thức (vì vậy mà hiểu không chắc chắn), cùng với một vài thao tác khi thực hành nhưng kết quả cuối cùng nhìn chung là không cao, mà lại tốn nhiều thời gian. Người nhân viên đầu tiên dụ cho một người Phật tử đã quy y, hiểu rõ ý nghĩa việc quy y và các phương pháp thực hành; nhờ đó họ sử dụng những phương tiện khác nhau để tích tập công đức và trí tuệ nhanh chóng. Bởi vậy người Phật tử chân chính nhanh chóng giải thoát khỏi luân hồi. Ví dụ nhân viên thứ hai dụ cho người tin vào tâm ý của mình là có thể “tự tu”, “tu tại tâm”. Họ không có sự trang bị đầy đủ các phương tiện để giải thoát khỏi luân hồi, do đó quá trình tuy có chút kết quả nào đó nhưng rất chậm. Hơn nữa, vì thiếu hiểu biết và không có phương pháp tu tập (vì không theo một tu pháp nào cụ thể) nên nhiều trường hợp công đức và trí tuệ tích tập không bù lại được những nghiệp xấu gây ra bởi những hành vi thân ngữ tâm không phù hợp (vì không biết vận hành thế nào cho đúng quỹ đạo chánh pháp). Từ đó, càng kéo dài quá trình tiến tu của họ trên đạo lộ giải thoát. Quả đúng như lời Thầy dạy rằng :”..thay vì kết quả nhanh, nhiều thì lại quá chậm tựa như xe đạp so với so ô tô, trong khi thời gian để thực hành trong cõi người ngắn ngủi”. Quy y, theo đó như một chiếc cầu nối với nhiều phương tiện giúp ích cho người Phật tử đến nhanh hơn và gần hơn với cõi giới Tây Phương Cực lạc quốc.

  Song nói đi cũng nên nó lại, có lẽ vì ở thời đại mạt pháp chánh tà lẫn lộn này, con người chứng kiến quá nhiều cảnh nhiêu khê không đáng có nơi chùa chiền, lại thấy nhiều cảnh Thầy chùa “giả mạo” trên các mặt báo nên không dám mạo hiểm đặt niềm tin vào Phật giáo ở thời điểm hiện tại. Hoặc việc thực hành pháp đối với họ quá nặng về hình thức, cách hành trì nghiêm ngặt không phù hợp với thời gian biểu, lối sống khổ hạnh, lạc hậu không phù hợp với tính thời đại nên việc quy y và tu tập đối với họ không đem lại sự hứng khởi. Từ đó họ đúc kết cách tu yên ổn nhất là “tu tại tâm”. Thật đáng trách cho những kẻ làm thoái chuyển niềm tin của chúng sanh vào Phật pháp, khiến họ uống phí một kiếp người quý báu để tu tập và giải thoát khỏi đau khổ của luân hồi.

  Nhận ra điều đó, trong con dâng lên niềm tự hào vì bản thân chúng con hạnh phúc hy hữu được có một vị Thầy chân chính truyền trao giáo pháp và phương pháp phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại. Chúng con dần thấm nhuần việc tu trong trạng thái hân tưởng, vui tu chứ không khổ tu nhờ sự truyền dạy của Thầy. Chúng con ngày một trưởng dưỡng niềm tin kiên cố vào Phật pháp, được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy bằng những hanh thông dễ nhận thấy trong thế sự và sự chuyển hóa tâm thức. Con nhận ra may mắn hy hữu trong đời này vì được đã được quy y Tam Bảo, trở thành một hành giả Mật giáo với niềm kiêu hãnh thiêng liêng. Cầu nguyện thật nhiều chúng sanh hiểu được tầm quan trọng của việc quy y, biết tận dụng thân người để tu tập giải thoát.

  Một lần nữa, con cảm tạ Thầy thông qua bài viết đã giúp con có dịp tư duy, suy ngẫm về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc quy y. Có điều gì sai sót trong khi trình bày do sự hiểu chưa được thấu đáo, con xin thành tâm sám hối và mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô để lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

  • Mật Nguyên Tánh says:
   Mô Phật!

   Pháp đệ hoan hỷ tán thán bài comment của Đạo huynh.

   Chào huynh,

   Kính Thầy,

   Om Mani Padme Hum

 11. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết” Tâm si tu phật, Phật thành ma” . Qua bài viết con hiểu rõ hơn về cầu pháp, hành pháp, với mục đích tu tập tối thượng là đạt giải thoát cho mình và chúng sanh. Nhưng bước đầu bản thân phải tự thúc liễm thân tâm, ít nhất là 3 – 5 năm tích tập công đức, chánh kiến, thấu triệt ba yếu tố giác ngộ, Xả ly, Bồ để tâm nguyện, Tánh Không, chỉ khi có trải nghiệm mới có được kinh nghiệm. Khi đó, mới có thể làm đúng tiến trình tu tập, tu hành để vừa lợi mình, lợi người.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ , sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 12. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy, con đọc bài này rồi.
  Nhân có sự cố tâm linh này mà chúng con được nhận bài pháp thật lợi lạc, đặc biệt là những ai mới bước vào con đường tu tập Mật tông.
  Con nhớ trong quyển “Nghi vấn trên đường tu” có một câu hỏi như vầy:
  – Người mới bắt đầu tu tập nên làm gì và không nên làm gì?
  Trả lời:- Nên làm những gì vị Thầy dạy, không nên làm những gì Thầy không dạy.
  Vậy nên tùy theo chỉ dạy và hướng dẫn của vị thầy mà người trò sẽ từng bước hoàn thiện mình, rồi được phép trợ duyên cho kẻ khác, không tự ý làm theo ý mình bởi vì Đức Phật khuyến cáo: “Chớ tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh Tứ thập nhị chương). Vì sao? Bởi vì “tâm si tu Phật, Phật thành ma!
  Con cảm tạ Thầy đã chỉ rõ cho chúng con biết phân biệt được giữa tu tập và tu hành, cầu đạo và cầu pháp, bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy, Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ!
  Om Mani Padme Hum!
 13. Mật Hoàng Hạ says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc sự luận giải của Thầy nhằm giải đáp khúc mắc tâm linh cho bạn đọc Hoàng Bá Linh qua bài viết “ Tâm si tu Phật, Phật thành ma”. Con xin cảm tạ và tán thán công hạnh với Tâm Bồ Đề của Thầy đã khai thị cho con hiểu rõ và không ngộ nhận về cầu đạo (cầu pháp) và hành đạo (hành pháp), tu tập và tu hành để tránh rơi vào Mật giáo giới số 1 đó là ” Bất kính vị Thầy”.
  Con hiểu rằng người mới chập chững tu tập theo Chánh pháp “phải tự thúc liễm thân tâm, ít nhất là 3 – 5 năm tích tập công đức,rồi mới nói đến chuyện giúp người gọi là tu hành.” Bằng cách trái qua qua 3 quá trình : VĂN (nghe hiểu, đọc hiểu kinh điển) TƯ (suy gẫm thực nghĩa theo quỹ đạo Chánh pháp), TU (từng bước thực hành theo hướng dẫn của vị Thầy).
  Con tạ ơn thầy đã từ bi ban ban pháp nhũ, liệt kê những bài cần đọc và cần nghe trên trang mạng Chanhtuduy.com. Con xin y giáo phụng hành.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trang thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 14. mat nguyen says:
  Thua thay. Con xin van an thay co.
 15. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo huấn chúng con khi chúng con phạm lỗi sai. Và có một bài pháp để chúng con có cơ hội Văn-Tư-Tu,thế nào là cầu đạo(cầu pháp) và hành đạo(hành pháp) cũng như phân biệt được tu tập và tu hành. 
  Mật Hảo cũng vô cùng hoan hỷ với tinh thần hối lỗi của Mật Nguyên Tánh.
  Cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô
  Cầu mong chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn
  om ah hum
 16. mật chi says:
  Kính bạch thầy
  Con cảm ơn thầy đã từ bi luận giải để cho chúng con và bạn đọc Hoàng Bá Linh hiểu được thế nào là cầu pháp và hành pháp và khi nào thì chúng con có thể thực hiện được bồ đề tâm của mình
  Con xin ghi nhớ lời day của Thầy người cầu pháp là người tầm sư học đạo, phải có vị Thầy dạy đạo hướng dẫn bởi lẽ trên đường tu gặp chướng ngại tự bản thân mình không tháo dở được vướng mắc, sẽ ảnh hưởng đến huệ mạng tâm linh
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum
 17. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc lá thư của Thầy gởi cho chúng con. Con xin cảm tạ ân đức Thầy đã chỉ dạy cho chúng con phân biệt giữa cầu đạo (cầu pháp) và hành đạo (hành pháp). Ngoài ra con còn biết thêm được rằng pháp Phật tuy nhiều (84,000 pháp môn) nhưng tựu trung lại có 10 tông phái (Tịnh độ tông, Thiền tông, Mật tông, Thiên thai tông, Hoa nghiêm tông, Luật tông, Duy thức tông, Thành thực tông, Câu xá tong… ) và có 3 thừa (Nguyên thuỷ, Đại thừa, Mật thừa) để phù hợp với căn cơ của mỗi chúng sanh. Đặc biệt điều căn bản quan trọng nhất trong việc tu trì đó là Quy y Tam bảo. Đối với Mật giáo thì Bồ để tâm (Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm dụng) là quan trọng nhất theo như xác quyết của các bậc thánh tăng cổ đức. Con cũng xin ghi nhớ lời dạy của Thầy: “Người mới tu cần phải tập tu trong một thời gian dài để tự mình thúc liễm thân tâm, ít nhất là 3 – 5 năm, rồi mới nói đến chuyện giúp người gọi là tu hành. Trong 3-5 năm đó cần gom tu tinh ba năng lượng tâm linh qua thực tế cọ xát Xả ly, Bồ để tâm nguyện, Tánh Không (ban đầu là Chánh kiến). Tuỳ theo chỉ dạy và hướng dẫn của vị thầy mà người trò sẽ từng bước hoàn thiện mình, rồi được phép trợ duyên cho kẻ khác, không tự ý làm theo ý mình bởi vì Đức Phật khuyến cáo: “Chớ tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh Tứ thập nhị chương). Vì sao? Bởi vì “tâm si tu Phật, Phật thành ma”!”.
  Om Mani Padme Hum!
 18. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .
  Con cảm ơn Thầy vì bồ đề tâm đã khai thị cho chúng con , chúng sanh bài pháp cầu đạo (cầu pháp) và hành đạo (hành pháp). Bài pháp Giúp những ai có duyên lành còn vô minh muốn tìm hiểu phật pháp tu tập để giải thoát, lợi mình lợi người .Con cảm ơn
  thầy đã từ bi nhắc nhở chúng con để chúng
  con không phạm vào giới số 1 ( Không tôn
  kín vị Thầy…) dù là vô tình hay cố ý.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tí cam lồ.
  OM AH HUM
 19. Mật Giác Đăng says:
  Mô Phật,
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết của Thầy. Từ việc Thầy hồi đáp cho bạn đọc Hoàng Bá Linh, chúng con đã có được một bài pháp thật lợi lạc, là những lời giáo huấn, nhắc nhở người tu về những sự ngộ nhận thường gặp phải trên bước đường tu tập Phật pháp.
  Con đã đọc và hoan hỷ với các comments của các đạo huynh, đạo hữu.
  Pháp đệ cảm ơn huynh Mật Nguyên Tánh với nhân duyên vô tình phạm lỗi của mình để các huynh đệ cùng được nghe lời nhắc nhở của Thầy mà tránh đi việc tái phạm sau này.
  Thưa Thầy,
  Thầy đã giảng luận rõ ràng cho bạn đọc HBL và những chúng sanh hữu duyên khác đang có chung khúc mắc tâm linh về mục đích thật sự của tu tập Phật pháp, sự nhầm lẫn về cầu pháp và hành pháp, tầm quan trọng của tu pháp Quy y, ngộ nhận về Bồ đề tâm, không thấu triệt bản chất của sự vật hiện tượng,…, sau đó là những chỉ dẫn cặn kẽ về quá trình Văn Tư Tu, và cả danh sách những bài cần đọc, cần nghe, đúng là một cẩm nang đáng quý.
  Hy vọng HBL sau khi đọc được bài pháp này sẽ cảm nhận nhiều điều lợi lạc, và sẽ có một tâm thế đúng đắn hơn của một người may mắn được có sự chỉ dạy của bậc Đạo sư, sẽ nhận ra được đâu mới là tinh thần cầu pháp một cách đúng pháp.
  Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy, “Người mới tu cần phải tập tu trong một thời gian dài để tự mình thúc liễm thân tâm, ít nhất là 3 – 5 năm, rồi mới nói đến chuyện giúp người gọi là tu hành. Trong 3-5 năm đó cần gom tu tinh ba năng lượng tâm linh qua thực tế cọ xát Xả ly, Bồ để tâm nguyện, Tánh Không (ban đầu là Chánh kiến). Tuỳ theo chỉ dạy và hướng dẫn của vị thầy mà người trò sẽ từng bước hoàn thiện mình, rồi được phép trợ duyên cho kẻ khác, không tự ý làm theo ý mình bởi vì Đức Phật khuyến cáo: “Chớ tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh Tứ thập nhị chương). Vì sao? Bởi vì “tâm si tu Phật, Phật thành ma”!”
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy với Bồ đề tâm cao quý luôn hết lòng trong sự nghiệp giáo hóa chúng sanh. Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trường thọ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum.
 20. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ cảm tạ Thầy đã từ bi giải đáp khúc mắc cho bạn Hoàng Bá Linh. Nhờ đó mà chúng con cũng được nhận một bài pháp để phân biệt về cầu đạo (cầu pháp) với hành đạo (hành pháp) và tu tập với tu hành. Con cũng vô cùng hoan hỷ tán thán những comment của các đạo huynh. Cầu nguyện cho những chúng sanh hữu duyên có ước nguyện tầm sư học đạo đọc được bài viết này để có thể hiểu được những gì nên làm và không nên làm, tránh rơi vào những lỗi lầm đáng tiếc.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Ah Hum!
 21. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy
  Qua sự khúc mắc tâm linh của Hoàng Bá Linh chúng con có được bài giảng quý giá về “Tu tập và tu hanh khác nhau như thế nào”.Con cảm tạ ơn Thầy đã cảnh tỉnh chúng con đừng rơi vào lỗi phạm số 1(Bất kính với vị Thầy của mình).Tu tập là trong thời gian 3-5 năm để tự mình hiểu và thúc liểm thâm tâm(quán xét hành vi thân, ngữ, tâm),rồi mới tiến tới tu hành là giúp đỡ chúng sanh tu tập giải thoát.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thấy, Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Ah Hum.
 22. Mật Thiệu says:
  Mô Phật!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con bài pháp vô cùng quý báu thông qua việc trả lời thư của bạn đọc Hoàng Bá Linh.Qua bài này,con đã hiểu được sự khác nhau giữa cầu đạo(cầu pháp) và hành đạo(hành pháp) .Con xin ghi nhớ lời giáo huấn của Thầy để chúng con đừng phạm phải giới số 1 là “Bất kính với vị Thầy”.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 23. thu trang says:
  Kính thầy
  Con cầu chúc sức khỏe thầy cô
  Om mani padme hum
 24. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.Qua Sự khúc mắt tâm linh của bạn Hoàng Bá Linh và comment của Mật Nguyên Tánh,chúng con có được một bài pháp vô cùng ý nghĩa và bổ ích,giúp con đã hiểu được sự khác nhau giữa cầu đạo(cầu pháp) và hành đạo(hành pháp).Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhở chúng con,người mới tu cần phải tập tu trong một thời gian dài để tự mình thúc liễm thân tâm, ít nhất là 3 – 5 năm, rồi mới nói đến chuyện giúp người gọi là tu hành. Trong 3-5 năm đó cần gom tu tinh ba năng lượng tâm linh qua thực tế cọ xát Xả ly, Bồ để tâm nguyện, Tánh Không (ban đầu là Chánh kiến). Tuỳ theo chỉ dạy và hướng dẫn của vị thầy mà người trò sẽ từng bước hoàn thiện mình, rồi được phép trợ duyên cho kẻ khác, không tự ý làm theo ý mình bởi vì Đức Phật khuyến cáo: “Chớ tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh Tứ thập nhị chương). Vì sao? Bởi vì “tâm si tu Phật, Phật thành ma”
  Con cầu nguyện Thầy và Cô trụ thế dài lâu để quay bánh xe chánh pháp vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!
 25. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ Thầy đã khai thi cho chúng con cùng bạn đọc hiểu thế nào là cầu đạo – cầu pháp, hành đạo – hành pháp, sự ngộ nhận giữa thiện hạnh của thế gian và Bồ đề tâm trong đạo Phật.
  Muốn tu trì bất kỳ một tu pháp trong tông môn nào thuộc đạo Phật, người tu cần trải qua bước đầu tiên là Quy y Tam Bảo. Dụ như học sinh muốn thi tốt nghiệp phải đăng kí với nhà trường và có học bạ đàng hoàng.
  Quy y là nương tựa và thực hành 8 tu pháp Quy y dưới sự hướng dẫn của vị Thầy vì Phật pháp mênh mông tự mình tìm hiểu sợ không đủ thời gian vì cuộc đời ngắn ngủi này. Vả lại trên đường tu có rất nhiều trở ngại, thử thách cũng như những cám dỗ của quỷ tính nếu không có vị Thầy nhắc nhở dẫn dắt chắc hẳn ta sẽ không đủ sức để vượt qua.
  Bồ Đề Tâm là cốt lõi của Đại thừa là tinh túy của 84000 pháp môn rất quan trọng. Nhưng người tu muốn thực hiện Bồ Đề Tâm ít ra phải trải qua quá trình văn, tư, tu trong 3-5 năm thúc liễm thân tâm vì “tìm cách dạy Giáo pháp cho người khác mà tự mình không trải nghiệm cũng giống như một người mù dẫn dắt một người mù. Đây là một thất bại trầm trọng. “(14 thất bại trầm trọng, trích từ tác phẩm” những giáo huấn của Đạo sư Mật Tông Tây Tạng Gampopa”).
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om Ah Hum!
 26. Mật Kính says:
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc thư gửi các trò 140 của Thầy, qua lời giải đáp thắc mắc của Hoàng Bá Linh, chúng con được Thầy từ bi giảng giải giữa sự khác nhau giữa cầu đạo (cầu pháp) với hành đạo (hành pháp).Trong bước đầu tu học, không ít người nhầm lẫn giữa cầu đạo và hành đạo và họ tự thực hiện theo cảm tính của mình và bỏ qua nghi thức Quy Y , họ không biết rằng ” Quy y là để thực hành 8 tu pháp về Quy y chứ không chỉ là nghi lễ được diễn trong chùa, rồi ra ngoài không có gì để tu ngoài giấy chứng nhận” và tiếp đến là phải tìm được vị Thầy dạy đạo bởi lẽ “phải có một vị thầy dạy đạo hướng dẫn bởi lẽ trên đường tu gặp chướng ngại tự bản thân mình không thể tháo dở vướng mắc, sẽ ảnh hưởng đến huệ mạng tâm linh”
  Con cảm tạ Thầy một lẫn nữa đã từ bi nhắc nhở “người mới tu cần phải tập tu trong một thời gian dài để tự mình thúc liễm thân tâm, ít nhất là 3 – 5 năm, rồi mới nói đến chuyện giúp người gọi là tu hành. Trong 3-5 năm đó cần gom tu tinh ba năng lượng tâm linh qua thực tế cọ xát Xả ly, Bồ để tâm nguyện, Tánh Không (ban đầu là Chánh kiến). Tuỳ theo chỉ dạy và hướng dẫn của vị thầy mà người trò sẽ từng bước hoàn thiện mình, rồi được phép trợ duyên cho kẻ khác, không tự ý làm theo ý mình ”
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy,Cô
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM AH HÙM
 27. Mật Mạnh Hùng says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Tâm si tu Phật, Phật thành ma”của Thầy. Qua đó con thấy rằng việc học tập tri thức thế gian còn trong luân hồi cũng cần có thầy hướng dẫn. Trong khi đó học tri thức xuất thế gian để giải thoát khỏi luân hồi nếu không có vị Thầy trí tuệ từ bi chỉ dẫn thì rất dễ rơi vào đường tà đạo. Con cảm ơn Thầy về bài viết đầy ý nghĩa.
  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 28. Mật Tịnh Giác says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài pháp này của Thầy. Con rất hoan hỉ và xin ghi nhớ lời giáo huấn của Thầy.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MANI PADME HUM
 29. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ được đọc bài giảng và tạ ơn Thầy đã từ bi thông qua nhân duyên là thỉnh vấn của bạn đọc Hoàng Bá Linh và đạo hữu Mật Nguyên Tánh ban cho chúng con bài pháp lợi lạc. Qua những lời khai thị của Thầy con đã hiểu về sự khác biệt giữa cầu đạo (cầu pháp) và hành đạo (hành pháp) cũng như ý nghĩa của Quy y Tam Bảo đối với những người muốn tu tập Phật pháp.

  Về khái niệm “Bồ đề tâm”, trước đây khi con chưa được tu tập dưới sự hướng dẫn của vị Thầy, con đã thường nghĩ rằng “Bồ đề tâm tức là tấm lòng luôn hướng thiện và mong cầu được giúp đỡ người khác”. Tuy nhiên từ lời giảng của Thầy mà con đã hiểu rằng
  “Bồ đề tâm gồm 2 (Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm dụng) có nghĩa là cầu nguyện cho tât cả chúng sanh thành Phật với trùng trùng nhân duyên và điều kiện để thành Phật; trợ duyên, hướng dẫn, chỉ dẫn hoặc giáo hoá thế nào để cho người khác tu pháp tu thành Phật”
  Mọi hành vi Thiện hay ác cũng đơn thuần là theo suy nghĩ, đánh giá và tiêu chuẩn của thế gian, theo tri kiến chủ quan của cá nhân, điều này có thể dẫn đến sai lầm vì “tin vào tâm ý của mình”.

  Thêm vào đó, về việc tu tập Phật Pháp, con từng thấy có nhiều trường hợp tự nhận mình là một Phật tử, nhưng khi hỏi về cách thức tu tập thì chỉ trả lời được một rất mơ hồ là “tu Phật tại Tâm” để biện hộ cho việc không theo học một vị Thầy nào hoặc không hiểu chút gì về giáo điển. Và khi đó, câu hỏi đơn giản được đặt ra là “tu tại tâm là tu làm sao? Tu thế nào để chuyển hóa “tâm phàm thành tâm thánh?” thì chẳng ai trả lời được.
  “Nếu nói Phật tại tâm, Tâm tức Phật chỉ là một phương diện về LÝ, còn làm như thế nào, diễn trình ra sao, đối trị ma chướng như thế nào để cho TÂM LÀ PHẬT, thì vẫn còn đó sự bỏ ngõ mà người tu cần phải nương cậy vào tuệ tri thức là người thầy dạy đạo, nếu không Đức Phật không cần thị hiện để chỉ ra tri kiến giải thoát, các bậc tổ sư không cần phải lập tông môn, dòng phái!”
  Khi xưa đức Phật đưa ra 84,000 pháp môn tu tập (một con số vô cùng lớn) bởi Ngài nhận ra sự khác biệt trong căn cơ của chúng sanh. 84,000 pháp môn này giống như những cách thức để giải bài toán với yêu cầu là “làm sao để thoát khổ” và kết quả của bài toán đó là khi người hành giả đạt được tới giác ngộ. Và cùng một kết quả nhưng người ở trình độ cao sẽ giải theo cách phức tạp trong khi người ở trình độ thấp thì vẫn có thể giải theo cách đơn giản hơn nếu biết phương pháp. . Vậy nếu không có vị Thầy thì làm sao ta biết được bản thân mình ở trình độ nào, phù hợp cách thức giải thế nào để mà tìm ra đáp số?

  Lại nữa, hầu hết người tu tập Phật pháp hiện nay là những người vẫn hàng ngày phải vật lộn với cuộc sống thế tục trong vòng quay cơm, áo, gạo, tiền. Bởi vậy, việc giữ cho mọi hành vi của thân, ngữ, tâm luôn theo đúng quỹ đạo chánh pháp là điều không hề dễ dàng bởi đôi khi ta khó lòng tự đánh giá được bản thân đã làm đúng hay chưa. Lúc đó nếu không có vị Thầy lưu tâm, chỉ dẫn, giáo huấn kịp thời thì e rằng việc phạm giới, thất thoát công đức… rồi dần dần rời xa quỹ đạo chánh pháp là khó tránh khỏi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 30. Mật Huấn says:
  Kính bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy.
  Con cầu mong cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum!
 31. Mật Gia Hạnh says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con xin cảm tạ ơn thầy.
  Om mani padme hum
 32. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết và huấn thị của Thầy rồi thưa Thầy con xin y giáo phụng hành.
  Qua lời giải đáp khúc mắc của bạn đọc Nguyên Bá Linh mà chúng con được Thầy từ bi khai thị cho bài pháp vô cùng quý báu về ” tu tập và tu hành ” giữa “cầu đạo” (cầu pháp ) và “hành đạo ” (hành pháp ) cũng như muốn được đi trên con đường tiến về thành phố giải thoát phải bước qua cánh cửa của quy y.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh
  Om Ah Hum
 33. Mật Ngữ says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã bài viết của Thầy và những comments của các Đạo huynh đạo hữu rồi thưa Thầy.
  con cảm tạ ơn Thầy đã giáo huấn .con xin y giáo phụng hành.
  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum
 34. Mật Viễn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con xin tán thán tâm bồ đề không phân biệt, không ngăn ngại của vị Thầy đối chúng sanh, từ đó chúng con có bài pháp tinh túy.

  Con thành tâm cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô đem lợi lạc chúng sanh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 35. Mật Phụng says:
  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi. Con cảm ơn Thầy đã từ bi dạy cho chúng con biết và đưa ra những bài quan trọng để chúng con tiếp cận. Con sẽ đọc từ trên xuống và bài mới nhất.
  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được là người con Phật (hiểu được chánh kiến)
  Om mani Padme hum.
 36. thanh thuy says:
  Thua thay con da doc song bai nay roi ah doc song roi con tu si ngi can con rat mai nang duoc thay nhang con la hoc tro cho quy y nuong thay va tam bao
 37. Diệu Viên Nguyên says:
  Kinh bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài Pháp “Tâm si tu Phật, Phật thành ma” của Thầy. Nhờ ơn Thầy khai thị, con đã hiểu được sự khác nhau giữa tu tập – tu hành, cầu đạo – cầu Pháp, Bồ Đề Tâm cao cả – những thiện hạnh thế gian thông thường mà bấy lâu nay con chỉ hiểu một cách lờ mờ, thậm chỉ hiểu sai (ví dụ như thực nghĩa của Bồ Đề Tâm). Con cũng đồng thời hiểu được sự nguy hiểm khi bản thân tu chưa tới, chưa đủ đạo lực mà lại nôn nóng hướng dẫn người khác tu tập, sẽ có thể gây hại đến thân căn, huệ mạng của họ không chỉ kiếp này mà còn cả nhiều kiếp về sau. Con xin khắc ghi lời Thầy dạy “Người mới tu cần phải tập tu trong một thời gian dài để tự mình thúc liễm thân tâm, ít nhất là 3 – 5 năm, rồi mới nói đến chuyện giúp người gọi là tu hành. Trong 3-5 năm đó cần gom tu tinh ba năng lượng tâm linh qua thực tế cọ xát Xả ly, Bồ để tâm nguyện, Tánh Không (ban đầu là Chánh kiến). Tuỳ theo chỉ dạy và hướng dẫn của vị thầy mà người trò sẽ từng bước hoàn thiện mình, rồi được phép trợ duyên cho kẻ khác, không tự ý làm theo ý mình bởi vì Đức Phật khuyến cáo: “Chớ tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh Tứ thập nhị chương). Vì sao? Bởi vì “tâm si tu Phật, Phật thành ma”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban Pháp nhũ. Đệ cảm ơn các đạo huynh đã viết comment, nhờ vậy mà đệ hiểu rõ hơn bài Pháp của Thầy. Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh độ hoá chúng sanh của Thầy và thiện hạnh của các đạo huynh. Cầu mong cho thật nhiều chúng sanh đọc được bài viết này của Thầy để hiểu đúng và hành đúng.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô cùng các đạo huynh Mật Gia.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 38. van thanh says:
  con xin chao Thay Co va cac dao huu a.con xin co nhung cau hoi de cho con va nhug nguoi muon hoc tu dua vao do de hanh tri a.hanh tri dung theo quy dao chanh phap la gi?nghi quy?hanh tri vao gio nao la tot nhat,tri chu trong bao lau la du?nguoi an man co tri chu duoc khong?sau mot khoa tu con phai hoi huong chung sinh giong nhu nhu cuoi nhung bai kinh khong?nguoi tu mat kien cu viec ai an voi vo ra sao.con tri chu Duoc su co an tri chu them Om MaNi Padme Hum khong a. con xin het a.con chuc Thay Co va cac dao huu suc khoe, an lanh,hanh phuc .Nm Mo Duoc Su Phat.
  • nguyenthanh says:

   Trò nên đọc những bài viết và bài giảng được ghi trong bài “Tâm si tu Phật, Phật thành ma” thì sẽ hiểu những gì đã hỏi đã được giải luận rõ ràng!
   Thân.

 39. Mật Hồng Vân says:
  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết này của Thầy. Con xin ghi nhớ lời giáo huấn của Thầy và y giáo phụng hành.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài giảng nhiều lợi lạc.
  Con xin sám hối trước Thầy về hành vi thân ngữ tâm của con chưa đúng với quỹ đạo chánh pháp.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM.
 40. Phuong Pham says:
  Thưa thầy, con đã đọc bài này và cảm thấy vô cùng vui mừng khi được khai sáng rất nhiều nhờ bài viết này của thầy.
  Con tình cờ biết được trang chanhtuduy.com qua một người bạn và cảm thấy rất may mắn khi được đọc những bài viết trong trang web, tuy nhiên con cũng chưa hiểu kĩ và nắm rõ nhiều điều, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, trong tâm con cũng có lối suy nghĩ rất giống bạn đọc Hoàng Bá Linh. Đang lúc loay hoay và mơ hồ tìm hiểu, con đọc được bài viết này và như nhìn thấy nắng rọi trong sương mù vậy.
  Con cảm ơn thầy rất nhiều!
  • nguyenthanh says:

   Tốt. Mong trò đọc nhiều hơn.

  • Mật Nguyên Tánh says:
   Mô Phật!

   Thật hoan hỷ khi biết bạn “…con đọc được bài viết này và như nhìn thấy nắng rọi trong sương mù vậy.”

   Chào bạn.

   Om Mani Padme Hum

 41. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy .
  Con xin cảm tạ Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con về “Tâm si tu Phật ,Phật thành ma” qua duyên khởi từ khúc mắc của bạn đọc Hoàng Bá Linh .
  Pháp Phật có tới 84.000 pháp môn do vậy tùy từng căn cơ mà dựa vào đó chúng sanh có duyên nương theo để tu tập hơn thế nữa tùy vào điều kiện về ngôn ngữ , vị trí địa lý , để từ đó có pháp tu thích hợp với người tu .Nền tảng để đạt giải thoát thì người tu cần quán niệm tánh không , bồ đề tâm , xả ly vì vậy con nhận thấy đối với chúng sanh thường tình nói chung thường chỉ nghĩ là làm “việc tốt” là đủ nhưng việc tốt ấy liệu có đúng là “tốt” với việc “tâm ta đang ở trạng thái nào” .
  Việc quy y hiện nay diễn ra giống với việc “đầu vào số lượng lớn” khi con thấy ở các chùa nhận rất nhiều sau đó có “bằng chứng nhận” nhưng thực chất người quy y đó có giữ được giới nguyện hay thực sự “tâm” họ ở đâu khi quy y . Đối với Mật Tông cũng vậy chỉ có quy y thì oai lực thần chú mới phát huy hết tác dụng , bạn đọc Hoàng Bá Linh chưa quy y mà chỉ trì chú thì chưa phát huy hết được mà thay vì nhanh lại thành chậm .Qua đây con thầm cảm niệm sâu sắc ơn phước của Bổn Tôn thông qua kênh chuyển vị Thầy đã chỉ dạy cho chúng con trên con đường đi tới giác ngộ tối thượng .
  Tu tập là để đạt giải thoát .Qua bài con cũng thấy rõ được sự sai lầm , chưa hiểu kỹ của người tu tập khi chưa trang bị đủ kiến thức hoặc chưa có vị Thầy từ bi trí huệ chỉ dạy khi mà chúng sanh vẫn lầm tưởng tu chỉ để sửa và chỉ để làm việc tốt .Mục tiêu tối thượng là đạt giải thoát “an lạc đời này , cực lạc đời sau” .
  Bạch Thầy ! Trên con đường đi tới giác ngộ còn lắm gian nan và người tu phải “thử lửa” cũng như bị nhiều yếu tố ngoại lai tác động con thầm cảm niệm sâu sắc những giá trị truyền trao của Thầy đã trao cho chúng con để trang bị những trí tuệ để chuyển hóa thân – ngữ – tâm mình hướng tới giải thoát tối thượng .
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô .
  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
  OM AH HUM !
 42. Mật Minh says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài Thầy giảng cho đạo hữu Hoàng Bá Linh. Còn chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của bài, nhưng con hiểu ý chính là nếu tu tập sai pháp thì kết quả không tốt, muốn đúng pháp thì phải có vị Thầy hướng dẫn để làm theo.
  Con kính đảnh lễ Thầy.
 43. Mật Nhi says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài Thấy giảng. Con cũng hiểu được ý chính là Thầy giảng dạy cho đạo hữu Hoàng Bá Linh hiểu được thế nào là cầu đạo và thế nào là hành đạo. Theo thời gian nhờ Thầy gia hộ con sẽ hiểu được chi tiết hơn. Con hoan hỉ duyên lành của đạo hữu Hoàng Bá Linh được Thầy khai thị.
  Con kính đảnh lễ Thầy!
 44. mattrinh says:
  Kinh Bach Thay.con doc bai nay roi.
 45. Mật Thu Hà says:
  Kính Bạch Thầy!
  Thưa Thầy con đã đọc bài viết này, con cảm tạ ơn Thầy khai thị.
  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 46. Nguyên says:
  Con đã đọc bài này rồi.
 47. Duy Trí says:
  Kính thầy,

  Con rất hoan hỉ lắng nghe lời giảng của thầy và tìm được lời giải cho một số khúc mắc trong đời sống. Con cũng từng rất băn khoăn trước lối suy diễn nôm na, đánh đồng hành pháp với “ban phước”, nay nhờ thầy con đã hiểu: Hành pháp không ngoài mục đích duy nhất là Giải Thoát (Ngày nay an lạc, ngày sau cực lạc) và chỉ đáp ứng được nhu cầu cần được giải thoát của chúng sanh chứ không dùng để thỏa mãn những tham, sân, si, mạn, đố. Từ đó giúp con suy sét qua thân, khẩu, ý một con người để biết họ có thật sự đã theo hoặc giảng về chánh pháp hay chưa, giúp con xả ly những mục đích dư thừa trên con đường tu học Phật pháp.

  Con cũng đã biết phân biệt (theo cách suy diễn cá nhân) giữa Bồ Đề Tâm [nguyện và trợ lực (dụng) cho chúng sanh thành Phật (hành pháp)] và Phật Tánh (bản chất giác ngộ của mỗi người).

  Nhân đây con có hai câu hỏi mong quý thầy giải đáp: Người Phật tử có đạo mà không có pháp, không có hiểu biết cơ bản về giáo pháp liệu rằng có phải là Phật tử? Nếu phải thì họ là Phật tử để làm gì khi không có mục đích giải thoát?

  Suy diễn về Bồ Đề Tâm và Phật Tánh của con là đúng hay sai? Nếu đúng phải chẳng chỉ những ai dày công tu tập mới có được Bồ Đề Tâm? Nếu sai phải chăng Bồ Đề Tâm và Phật Tánh là một?

  Lời cuối cùng, con xin bày tỏ lòng cảm kích với thầy vì đã có phần Văn mở rộng để trợ duyên cho những Phật tử cầu pháp.

  Cầu cho chúng sanh được duyên lành với Phật pháp.

  Om Mani Padme Hum.

  • chanhtri says:

   Trò nhận thức như vậy là đúng trạch pháp nhãn. Khúc mắc của trò sẽ được hồi âm vào 2 ngày tới sau khi Thầy hoàn thành pháp sự. Thân.

 48. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “TÂM SI TU PHẬT, PHẬT THÀNH MA”. Qua bài viết, con hiểu rằng đã là người Phật tử thì không cần phải cầu đạo nữa, mà chỉ cầu pháp. Người cầu pháp phải tuân theo lời dạy của các bậc thánh đức:

  “Muốn thọ pháp Đạo sư gia trì
  Phải tìm một vị Thầy thánh thiện
  Hầu hạ, cúng dường, dâng báu vật
  Tuân lời để làm vui lòng vị ấy” (Thánh tăng Atisha)

  “Khi trò thỉnh nguyện Thầy thuyết giảng,
  Ba lần trình bạch chớ nên quên!
  Hai tay chắp lại, quỳ đầu gối,
  Xin Thầy thương xót ban pháp nhủ,
  Đạo sư đang giảng, đệ tử ngồi nghiêm,
  Thái độ tôn quý lẫn cung khiêm,
  Y phục đường hoàng, không đeo trang sức,
  Như vậy gọi là Thầy trò nói nghe đúng pháp!”

  (Thánh giả Mã Minh)

  Con cũng hiểu thêm được sự khác nhau giữa tu tập và tu hành: “Người mới tu cần phải tập tu trong một thời gian dài để tự mình thúc liễm thân tâm, ít nhất là 3 – 5 năm, rồi mới nói đến chuyện giúp người gọi là tu hành”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe.

  Om Ah Hum.

 49. Hạnh Tuyết says:
  Thua Thay !
  Con da doc baj nay roi!
 50. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Người Phật tử chân chánh điều đầu tiên là phải tìm cho mình một vị Thầy Thánh thiện để quy y và thể hiện đúng theo tinh thần cầu Pháp, được vị Thầy truyền Pháp và dẫn dắt chỉ dạy để tu tập đúng quỹ đạo chánh kiến như lời xát quyết của Thánh giả Mã Minh trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo Sư rằng;
  “Chư Phật mười phương của ba thời,
  Tỏ lòng kính trọng Đạo Sư Mật giáo,
  Bởi các ngài được nhận lễ điểm đạo,
  Như cánh của giải thoát ta đang bước vào.”
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 51. Phạm Lan Sang says:
  Kính Bạch Thầy!
  Thưa thầy con đã đọc bài này, con cảm ơn thầy đã khai thị!
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
 52. Lê Dung says:
  Kính bạch Thầy! con xin tạ ân Thầy vì lòng từ bi đã ban cho chúng con bài Pháp quý. Nhờ Thầy huấn thị con mới được hiểu về sự khác nhau giữa cầu đạo và cầu pháp, tu tập và tu hành, thế nào là Bồ Đề Tâm. Con xin khắc ghi lời Thầy huấn thị và xin y giáo phụng hành. Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ.
 53. Như Mai (Hà Nội) says:
  Kính bạch thầy,

  Con rất hoan hỷ đọc bài giảng này, đồng thời cũng tán thán công đức của thầy.
  Con đang đi những bước đầu tiên tiến gần hơn với Phật pháp và cầu đạo, đích đến là đó, nhưng hành trang lại là những hiểu biết tưởng chừng như đúng theo quan niệm thế gian, hóa ra sai lầm theo quan kiến đạo Phật. Điều này rất dễ khiến con đi lầm đường và thầy đứng đó, chỉ cho cách bước lại.

  Với tri thức và trí huệ hạn hẹp của mình, có những dòng con đọc đôi ba lần chưa hiểu, do đó, con xin được nói ngắn gọn những gì con hiểu. Kính mong thầy chỉ dạy nếu con hiểu sai điều gì.

  Mục đích tối thượng của việc tu tập không nằm ở việc tích công đức để đời sống thế gian trong kiếp này hay kiếp sau được dễ dàng, hanh thông; mà chính là về cõi Tây phương cực lạc. Con đã được đọc đâu đó rằng, Tây phương cực lạc mới đích thị là NHÀ của chúng ta, và mỗi người là những đứa con Phật, đi qua các cuộc hành trình. Hôm nay, lần đầu tiên con đọc tụng, cảm giác có chút hồi hộp. Tâm trí con liên tưởng tới hình ảnh xung quanh là những ánh sáng vàng hào quang phát ra từ chư vị Phật, chưa bao giờ những người lần đầu tiên gặp gỡ, trở nên quen thuộc đến vậy.

  Khi đã xác định được mục đích tu tập. chúng ta cần có 1 vị thầy đủ đạo hạnh để soi đường chỉ lối. Bởi người mới tu học như đang đi trong một đường hầm tối có nhiều ngã rẽ. Anh ta thấy ánh sáng hiện ra ở 1 ngã rẽ mà tưởng rằng đó chính là lối ra, ai ngờ là con tàu đang đi tới. Đã thế, vì tin tưởng vào hiểu biết của mình, vì quan niệm giúp người, lại chỉ người khác đi theo mình.

  Con đã lưu lại những bài viết nên đọc theo thứ tự của thầy ạ. Con cảm thấy mình may mắn vì đã gặp được thầy.

  Con kính chúc Thầy, Cô sức khỏe vì lợi lạc của chúng sinh.

  Nam mô A Di Đà Phật

 54. Nguyễn Ngọc Sơn says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã được đọc luận giải của Thầy để giải đáp khúc mắc tâm linh cho bạn phật tử Hoàng Bá Linh .Con xin cảm tạ và tán thán công hạnh với Tâm Bồ Đề của Thầy đã khai thị cho con hiểu rõ và không ngộ nhận về cầu đạo (cầu pháp) và hành đạo (hành pháp), tu tập và tu hành để tránh rơi vào Mật giáo giới số 1. Con trước khi gặp Thầy cũng chủ yếu tìm hiểu qua sách vở , và tài nguyên vô hạn trên Internet vì vậy không biết cách gạn lọc để đi đúng hướng . con xin cảm tạ ân đức của thầy cô . Kính chúc thầy cô mạnh khỏe, trường thọ ! OM MA NI PAD ME HUM !
 55. Nga (HN) says:
  Thưa thầy, đọc bài này con đã thấy bạn Linh một cách vô tình đã dùng đến thần thông mà không biết. Mọi người, mọi loài đều phải tuân theo quy luật nhân quả. Khi dụng đến thần thông có nghĩa là ta đã làm sai lệch quy luật nhân quả theo một cách nào đó và các hậu quả nhãn tiền sau có thể xảy ra: bản ngã và tâm kiêu mạn của ta lớn dần lên, tạo điều kiện cho các loài ma chướng có thể xâm nhập vào nội tâm làm lung lay chánh định, phá hoại con đường tu giải thoát; trong nhiều trường hợp người dụng thần thông một cách bừa bãi còn phải gánh lấy nghiệp quả cuả người mà ta dùng thần thông để giúp đỡ. Không biết con hiểu như vầy đã đúng chưa, mong thầy dạy bảo.
 56. Mật Tuyết Lan says:
  Kính Bạch Thầy!
  Khi đọc xong bài viết này lòng con thật hoan hỉ vì giờ đây con đã hiểu được thế nào là Cầu đạo và Hành đạo.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con
  Con xin kính chúc Thầy và Cô được nhiều sức khỏe.
  Om Mani Padme Hum
 57. cam huong says:
  THUA THAY .CON DA DOC BAI NAY RỒI CON CÁM ƠN THẦY
 58. Đoàn Việt says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Om Mani Padme Hum.
  • Chánh Tri says:

   Ừ, đọc tiếp sẽ hiểu thêm. Hiểu nhiều ít lỗi, ít lỗi vui tâm an.

   • Đoàn Việt says:
    Dạ thưa Thầy!
    Con xin cám ơn những lời giảng giải của thầy,xin cố gắng đọc và học để bản thân mình ngày hôm nay hoàn thiện hơn của ngày hôm qua,đem lại “niềm vui tâm an” cho chính mình.
    Xin đảnh lễ Thầy.
    Cầu mong Thầy Cô có nhiều sức khỏe,để dẫn dắt chúng con trở thành một người hoàn thiện hơn.
    Om Mani Padme Hum.
 59. Thành Trì says:
  Kính thưa thầy! Con đã đọc xong bài “Tâm si tu phật, phật thành ma” con sẽ cố gắng làm theo những lời thầy dạy bảo.
 60. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính thưa thầy! Con đã đọc xong bài ” tâm si tu phật , phật thành ma” con cảm ơn thầy đã có lời rao giảng cho chúng con! Con xin được đọc tiếp các bài thầy đã đăng để thọ lĩnh được nhiều điều hơn ạ!
  • Chánh Tri says:

   Đúng vậy! Trò nên theo hướng dẫn trong bài đó mà đọc và nghe giảng, kết quả sẽ có được chánh kiến PHật đà

 61. Bùi Văn Tân says:
  Con đã đọc bài nà rồi.Om Mani Padme Hum
 62. Huynhminhanh says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc và đã hiểu.
  Con mong bài viết của thầy được lan truyền khắp nơi để mọi người học theo và noi gương sáng của thầy.
  Om Mani Padme Hum.
 63. Mật Minh Anh says:
  Kính Bạch Thằy .
  Con đã đọc và hiểu ý nghĩa của bài viết này.
  Con muốn trang chanhtuduy.com của thầy ngày càng được mọi người thế giới biết đến và noi theo tấm gương sáng của thầy trong tương lai.
  Om Mani Padme Hum
 64. Mật Minh Anh says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc và hiểu ý nghĩa bài viết này.
  Con mong muốn trang chanhtuduy.com của thầy ngày càng được nhiều người trên thế giới trong và ngoài nước biết đến và học được những gì thầy đã tận tình viết những bài giảng cho các bạn.
  Om Mani Padme Hum.
 65. tran thi hong nhung says:
  Con đã đọc Rồi ạ,cám ơn Thầy đã khai thị
 66. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ khi đọc bài Pháp của Thầy, giúp con hiểu được giữa cầu đạo và hành đạo, đã là người Phật tử thì chúng ta không cầu đạo mà là cầu pháp, người mới tu phải tập tu 3 đến 5 năm ,sau đó mới tích luỹ năng lượng tâm linh qua thực tế cọ xác Xã ly, Bồ đề tâm nguyện và tánh không dưới sự hướng dẫn của vị Thầy mà người trò đó sẽ từng bước hoàn thiện mình rồi mới được phép trợ duyên cho người khác.Vì Đức Phật đã dạy ” Chớ tin vào tâm ý của mình khi chưa đắt thánh quả”
  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi ích của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum!
 67. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ lời Thầy chỉ dạy qua bài viết này về tinh thần cầu pháp đúng đắn.

  Qua trường hợp của bạn đọc Hoàng Bá Linh, con hiểu được rằng người học Phật bước đầu tiên cần thực hiện chính là Quy y Tam bảo, rồi dần dần phát triển kiến thức Phật học theo lộ trình VĂN (nghe và đọc hiểu kinh điển), TƯ (suy ngẫm thực nghĩa của quỹ đạo chánh Pháp) và TU (từng bước thực hành theo hướng dẫn của vị Thầy).

  Nhờ Thầy chỉ dạy, con hiểu được rằng người mới học Phật, điều đầu tiên cần phải biết phát triển kiến thức Phật học theo quỹ đạo chánh pháp, bởi vì học Phật cần dựa trên tinh thần “duy tuệ thị nghiệp” như Đức Phật đã chỉ dạy. Nhưng trong quá trình phát triển kiến thức Phật học cho chính bản thân, người tu dễ bị rơi vào ý chủ quan, lập luận thiếu căn cứ rồi có thể bị rơi vào tà kiến vì vậy thực sự cần cầu pháp một vị thầy tâm linh để được hướng dẫn, hiểu rõ nghĩa lời dạy của đức Phật.

  Thêm nữa, người tu Mật Tông cần học và thực hành pháp dựa trên tinh thần cốt lõi của Đại Thừa là Bồ đề tâm, bao gồm: Bồ đề tâm nguyện (cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật) và Bồ đề tâm dụng (hướng dẫn, chỉ dẫn người khác tu pháp tu thành Phật). Còn việc bạn đọc Hoàng Bá Linh giúp đỡ mọi người xung quanh có thể chỉ là giúp đỡ việc thế gian, chưa thực sự đúng với tinh thần Bồ đề tâm.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy rõ thêm cho con về tinh thần Bồ đề tâm và những điều mà người mới tu Phật cần biết để đi theo đúng quỹ đạo chánh pháp

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 68. Mật Tuệ Phúc says:
  Kính bạch Thầy!
  Con xin Quy y Đạo Sư, Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng cho đến khi giác ngộ tối thượng.
  Con cầu xin Bổn Tôn thông qua sự vận chuyển của vị Thầy gia hộ cho chúng sanh, mọi người trong gia đình con được hanh thông thế sự.
  Hỡi Đại sư Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật Pháp,
  Hỡi các Bậc Toàn giác đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém,
  Hỡi vị Thầy từ bi cùng với các Ngài chẳng khác xin để tâm đến con!
  Om Mani Padme Hum!
 69. Mật Huệ Thành says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc xong bài này ạ. Qua bài pháp của thầy con thấy trước kia mình vô minh quá, vì đã dùng suy nghĩ cạn cợt lỗ mỗ cóp nhặt từ nhiều nơi để kể nói chuyện với những người chưa biết và tự cảm nhận một niềm vui cho rằng mình hiểu biết về đạo phật. Khi con đọc bài xong con lại tự cảm thấy sự sai trái và mình thật nhỏ bé. Con vô cùng biết ơn thầy đã cho chúng con những kiến thức về tu và học.
  Om mani pedme hum
 70. Mật Huệ Thành says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc xong bài này ạ. Qua bài pháp của thầy con thấy trước kia mình vô minh quá, vì đã dùng suy nghĩ cạn cợt lỗ mỗ cóp nhặt từ nhiều nơi để kể nói chuyện với những người chưa biết và tự cảm nhận một niềm vui cho rằng mình hiểu biết về đạo phật. Khi con đọc bài xong con lại tự cảm thấy sự sai trái và mình thật nhỏ bé. Con vô cùng biết ơn thầy đã cho chúng con những kiến thức về tu và học.
  Om mani pedme hum
 71. Hoang Anh Dũng says:
  Một người phát bồ đề tâm, thế giới rung chuyển. Đêm qua con mơ thấy được đức Quán thế Âm ban cho nước cam lồ. Con hoan hỷ lắm! Nhưng chừng nào duyên nghiệp còn chưa trả hết con cũng không biết bao giờ trả xong. Chỉ biết ngước nhìn lên trời mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên phù hộ độ trì cho con luôn hướng đến con đường thiện, con đường giác ngộ và giải thoát.
  Namo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát!
 72. Người Trong Mộng says:
  Cám ơn thầy thật nhiều! Mặc dù không liên quan đến mục đích của câu hỏi và câu trả lời, thậm chí con đang ở tông phái khác, nhưng nghe lời thầy giảng mà con vui sướng đến tột cùng vì biết mình đã đi đúng đường dù không có sư phụ như bình thường.

  Con cầu giải thoát, tự tìm đến Phật, tự tìm tòi suy nghĩ, chỉ đọc một số kinh sách, không thầy chỉ dẫn mà được ân trên dẫn dắt nhận được đúng những điều như thầy đã chỉ dạy bên trên. Con đã bắt nguồn từ Bồ đề tâm, nhận ra cần Hỷ xả, phát nguyện Bồ đề tâm và chọn Bát Nhã và câu A Di Đà Phật để hành trì tìm đường thâm nhập.

  Con cảm thấy mình như được dẫn đi bắt đầu từ ngài Quán Âm rồi đến Địa Tạng, Văn Thù, rồi đến Phổ Hiền. Nó đúng như trật tự logic của con đường tìm đạo riêng con. Bên cạnh đó con vô cùng biết ơn ngài Thích Ca đã để lại giáo pháp và con chọn A Di Đà làm chốn về.

  Những lời trên của con thật không liên quan đến bài viết. Chỉ là cảm thấy quá sung sướng trước giáo lý trong câu trả lời của thầy mà muốn tâm sự một chút. Chúc thầy và mọi người được nhiều sức khỏe, công đức viên mãn và thành tựu!

  • Chánh Tri says:

   Thầy ghi nhận và hoan hỷ trước lời tâm sự của trò!

   • Mật Từ says:
    Mô Phật,
    Kính bạch Thầy,
    Con đã đọc comment của bạn đọc Người Trong Mộng (NTM) và hồi đáp của Thầy. Con cảm động trước tấm lòng từ bi của Thầy khi bày tỏ sự hoan hỷ trước “lời tâm sự” của bạn đọc NTM. Mặc dù hoan hỷ với bài giảng của Thầy và gửi lời cảm ơn đến Thầy là tác giả của bài viết song comment của NTM hoàn toàn không phù hợp với đề tài, không chỉ dừng lại ở việc nội dung comment “không liên quan đến mục đích của câu hỏi và câu trả lời” như NTM thừa nhận mà comment không phù hợp với tinh thần chung của giáo pháp nhà Phật.

    Con có đôi điều cảm nhận mong muốn được trình bạch, nếu có điều gì sai với quỹ đạo chánh pháp và vô ý bất kính với vị Thầy, con xin được thành tâm sám hối và mong Thầy từ bi chỉ dạy. Con cảm tạ ơn Thầy.

    1, NTM “vui sướng tột cùng” vì cho rằng mình đi đúng đường và sơ lược về con đường tu tập của mình song không hề nêu luận điểm, luận chứng, luận cứ dựa trên giáo điển nhà Phật để chứng minh điều đó. Trên phương diện giáo pháp, vốn cần phải rõ ràng trong phương pháp thực hành và cần có kết quả để chứng minh hiệu quả thì NTM tóm lược đôi ba dòng tổng hợp lộn xộn, chẳng có logic trật tự gì: “Con đã bắt nguồn từ Bồ đề tâm, nhận ra cần hỷ xả, phát nguyện Bồ đề tâm và chọn Bát nhã và câu A di đà Phật để hành trì tìm đường thâm nhập”.

    2, Theo như NTM nói thì bạn đọc “đã đi đúng đường dù không có sư phụ như bình thường”, nghĩa là có thể rơi vào hai trường hợp : phi thường hoặc bất thường. Trong đó để làm rõ, NTM cho rằng mình được dẫn dắt bởi một loạt các bậc Bồ Tát từ Ngài Quán Âm Bồ Tát đến ngài Địa Tạng, ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Từ trước đến nay con đã được nghe Thầy giảng về câu chuyện Ngài Delog Dawa Dromla, một đại hành giả đã vượt qua ngưỡng cửa vô thường để đến trụ xứ Potala của Quán Âm Bồ tát và ghi chép lại bài đại nguyện của Quán Âm Bồ tát mà chúng con ngày nay được đọc và trì tụng trong nghi quỹ thực hành. Song khi đặt hai trường hợp lên bàn cân thì quá khập khiễng và thực tế là không thể đặt lên cùng bàn cân. Ngài Delog Dawa Dromla là một đại hành giả, một đời thực hành pháp với nhiều thành tựu đã được minh chứng; còn NTM là ai? Ai kiểm chứng việc người này được dẫn dắt bởi các bậc Bồ tát? Kết quả của việc được dẫn dắt là gì? Ngay cả Đại sĩ Tông Khách Ba từng đắc sơ quả mà chưa một lần được gặp Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, huống gì là NTM – người “chỉ đọc một số kinh sách” mà cho rằng mình đi đúng đường, lại được chỉ dẫn bởi các bậc Bồ tát. Ngay cả Thầy – tác giả của nhiều tác phẩm được ghi nhận bởi giới học thuật trong và ngoài nước như “Một đời người, Một câu thần chú”, “Pháp là cuộc sống” và rất nhiều quyển lưu hành nội bộ, hàng trăm bài viết trên trang mạng chanhtuduy.com, người mà NTM gửi lời cảm ơn “thật nhiều” và tha thiết bày tỏ sự vui mừng khôn xiết đối với thành tựu của bản thân qua sự giảng luận, sự minh định đầy chánh kiến của Thầy – trong suốt ba năm tu học con chưa từng nghe Thầy nói một lần nào về việc được dẫn dắt từ vị Bồ tát nào. Vậy thì NTM là ai? Trí tuệ thế gian đến đâu còn chưa chứng minh được huống chi là trí huệ nhà Phật?! Cũng có những trường hợp ít học, sách chưa đọc quyển nào thậm chí là mù chữ, làm nghề tay chân mà qua một đêm trở thành “bậc thánh”, cho rằng mình đi đúng đường và dẫn lối một đạo riêng. Trường hợp này có lẽ phù hợp với NTM, song có thể khẳng định tình huống này rơi vào trường hợp “bất thường” vì đi ngược lại lời dạy của Đức Phật rằng “đạo Phật là đạo lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng trí tuệ làm sự nghiệp”.

    3, Điều vô lý nhất khi con đọc comment của NTM là tuy cho rằng mình đi đúng đường, cùng chí hướng giải thoát nhưng lại không có điều kiện đầu tiên và căn bản nhất là danh phận của một người Phật tử. Tại sao một người tự nhận mình được dẫn dắt bởi các bậc Bồ tát mà lại sử dụng một cái tên quá tầm thường là “Người Trong Mộng”?! Đúng thật là người trong mộng, nói năng chẳng thực tế, mơ mơ màng màng! Một người là Phật tử ít ra phải tự có ý thức tích luỹ thất thánh tài trong đó có sự khiêm cung và tàm quý. Ngay cả khi bày tỏ sự hoan hỷ với bài giảng của một vị Thầy tâm linh, NTM không tập trung vào tinh yếu giáo pháp mà cũng chỉ chăm chăm vào việc dùng đó như một phương tiện đánh bóng bản ngã, tự nâng tầm bản thân (mà không có sự kiểm chứng) không tiếc lời.

    Trong khi đạo Phật là đạo thực tế, rất nhiều người thay vì thực hành văn tư tu theo những lời dạy của Đức Phật để chuyến hoá tâm phàm phu thành tâm Phật, họ tự huyễn hoặc bản thân bằng những mộng tưởng điên đảo, thiếu thực tế. Con cho rằng NTM là một ví dụ điển hình như vậy.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
    Om Mani Padme Hum.

 73. Anh Tuấn says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ , con cám ơn những lời dạy của thầy đã chỉ dẫn cho con trên con đường tu thân ,con kính chúc thầy cô sức khỏe công đức thành tựu và viên mãn ạ .

  Om Mani Padme Hum

 74. Mật Tấn Khải says:
  Kính bạch Thầy !
  con Đã đọc bài ” TÂM SI TU PHẬT ,PHẬT THÀNH MA ” Rồi ạ.
  Thầy đã vì Bồ Đề Tâm mà giải luận khúc mắc của Đạo hữu Hoàng Bá Linh .nhờ đó con đã được khai thị hiểu rõ hơn thế nào là, ” TU TẬP VÀ TU HÀNH KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO ” . thế nào là ,Cầu Đạo ( Cầu Pháp ) Và Hành Đạo (Hành Pháp ).
  Con Đảnh lễ Tạ Ơn Thầy.
  Thầy đã ban cho chúng con bài pháp thật là Lợi Lạc.
  Con xin khắc ghi lời Thầy Huấn Thị .và xin Y giáo phụng hành
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum.

 75. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ ơn phước của Thầy đã dậy bảo chúng con.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PADME HUM
 76. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ tán thán bài giảng Thầy viết.
  Càng đọc, trò càng Thấy ra những lỗ hổng mà Phật tử lầm tưởng về tu học và tu hành, họ như đi trên một con thuyền lủng đáy. Trò thấy mình may mắn vì được Thầy trang bị căn bản Phật học, như chúng trò đang đi trên một con tàu vững chãi. Trò cảm tạ Thầy!
  Cầu nguyện càng nhiều bạn đọc đến với Chánh tư duy!
  Trò đảnh lễ Thầy!
  Om Mani Padme Hum
 77. Mật Khả Phúc says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con đảnh lễ tri ân vị Thầy từ bi, luôn khai thị dẫn dắt chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 78. Dương Thị Thuỳ Dung says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy rất nhiều đã khai thị cho chúng con qua bài viết rất hay và sâu sắc, con cũng rất biết ơn các đạo huynh đã comments giúp con hiểu rõ và ghi nhớ sâu hơn giáo huấn của Thầy. Con sẽ cố gắng đọc hết các bài giới thiệu sau bài “Tâm si tu Phật Phật thành ma” và xin y giáo phụng hành.
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô và các đạo huynh thật nhiều sức khoẻ vì lợi lạc chúng sanh.
 79. Hoàng minh tâm says:
  Kính thầy. Con hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng của quỷ ma.
 80. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Qua bài này con được hiểu thêm là những ai muốn tu tập nghiêm chỉnh, đàn hoàn đầu tiên là phải biết tìm hiểu, đọc hiểu, nghe hiểu kinh điển và những gì có liên quan đến chánh đạo để hiểu và nắm vững thế nào là chánh kiến, đâu là tà kiến để làm hành trang trên con đường tu tập sau này. Bên cạnh đó người tu tập phải được quy y Tam Bảo, thọ giới đức, thực hành pháp đạo với sự dẫn dắt dạy bảo của các bậc Đạo sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp thì sự tu tập đó mới đạt kết quả cao.
  Om Mani Padme Hum.
 81. Vũ Hiên An says:
  Con đã đọc và ngẫm thêm được nhiều, con cảm ơn thầy.
  Chúc thầy nhiều sức khoẻ!
 82. Lê Tùng says:
  Kính Bạch Thầy, coň đã đọc bài này rồi ạ!
  Con cảm ơn thầy đã khai thị cho chúng con ạ!
 83. Đặng văn đức says:
  Con kính bạch Thầy cô
  Con vô cùng hoan hỷ đọc xong bài giảng dẫy của Thầy
  Con nguyện sức khỏe trường thọ Thầy Cô
  Om mani parmehum
 84. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy vì từ bi vô lượng đã khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.
  Om Mani Padme Hum
 85. Nguyên Ân says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
 86. Vũ Thị Minh Nguyệt says:
  Kính bạch Thầy,
  con đã đọc xong bài này rồi ạ. Nhờ có Thầy khai thị mà con đã hiểu rõ hơn về tu tập và tu hành. Con xin đọc tiếp những bài Thầy đã liệt kê để lĩnh hội thêm nhiều điều ạ. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sinh.
 87. Nguyễn Tấn Lợi says:
  Kính Bạch Thầy,
  con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cám ơn Thầy đã dạy bảo chúng con.
  • Chánh Tri says:

   Trò hiểu tâm ma tu Phật rồi chư?

   • Nguyễn Tấn Lợi says:
    Kính bạch Thầy.
    con đã hiểu “TÂM SI TU PHẬT, PHẬT THÀNH MA”.
    con cám ơn khắc ghi chỉ dạy của thầy, và giáo huấn của thầy: “Nếu nói Phật tại tâm, tâm tức Phật chỉ là phương diện về LÝ, còn làm như thế nào, diễn trình ra sao,đối trị ma chướng như thế nào để cho TÂM LÀ PHẬT, thì vẫn còn đó sự bỏ ngõ mà người tu cần phải nương cậy vào tuệ tri thức là người Thầy dạy đạo, nếu không Đức Phật không cần thị hiện để chỉ ra tri kiến giải thoát, các bậc tổ sư không cần phải lập tông môn, dòng phái!”.
    con cám ơn Thầy dạy bảo và khai thị cho chúng con.
 88. Lê Thị Tuyết says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này roiif ạ. Đoạn đầu mới đọc con cũng chưa hiểu lắm nhưng ở đoạn sau con đã thấu hiểu rồi ạ. Con cảm ơn thầy đã giải thích cho chúng con hiểu và sáng tỏ ra nhiều điều bấy lâu nay bị hiểu sai ạ.
  Om mani padme hum.
 89. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 90. Nguyễn Thị Chi Mai says:
  Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài Pháp của Thầy,con xin cảm ơn Thầy đã chia sẻ !
 91. VŨ ĐĂNG TỚI says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc xong bài viết này của Thầy, con sẽ đọc hết các bài viết mà Thầy trích dẫn trong bài để có thể hiểu thêm những điều Thầy muốn truyền đạt. Con cảm ơn Thầy!
 92. Nguyễn Thị Thu Hiền says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc xong bài này rồi ạ, nhờ ơn Thầy khai thị con đã có sự hiểu biết về tu tập và tu hành. con sẽ cố gắng đọc được nhiều bài giảng của Thầy để hiểu biết hơn những điều Thầy truyền đạt. con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lọi lạc của chúng sanh.
  om mani padme hum
 93. Phạm Thị Sâm says:
  Kính bạch thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài ” Tâm Si Tu Phật, Phật Thành Ma” của thầy!
  Cám ơn thầy đã tạo ra chanhtuduy.com để chúng con được thưởng thức những bông hoa thơm trong vườn hoa chanhtuduy.com.

  Nhờ bài viết, mà con hiểu rõ về tu tập và tu hành. Ý thức được bản thân mình mới đến với Phật Pháp. ” Người mới tu cần phải tập tu trong một thời gian dài để tự mình thúc liễm thân thâm, ít nhất 3 – 5 năm, rồi mới đến nói đến chuyện giúp người gọi là tu hành. Trong 3 – 5 năm đó cần gom tu tinh ba năng lượng tâm kinh qua thực tế cọ xát Xả ly, Bồ đề tâm nguyện,Tánh không( ban đầu là chánh kiến)”

  Nguyện cầu thầy, cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh!
  Nguyện cầu chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

 94. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Dạ con đã đọc bài này. Con cảm ơn thầy ạ.
 95. Ngô bảo phương ngân says:
  Kính thưa thầy, con tên là ngô bào phương ngân đã đọc bài
 96. Lê Mai Dung says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc được lời giáo huấn của Thầy. Con sẽ cố gắng đọc các bài theo lời Thầy đã dạy bảo.
  Cầu mong cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padme hum
 97. Công hà says:
  Kính thầy xin thầy từ bi chỉ dẫn . Nếu hành giả trong quá trình tu hành gặp phải ma trướng và gục ngã ,muốn đứng dậy thì phải bắt đầu từ đâu , nếu gặp phải thiên ma có tha tâm thông quấy phá con nên làm gì ah . Trong cuộc đời con gặp quá nhiều sự kỳ lạ đem lại nỗi khổ tâm khó giải thích với ai. Con muốn tìm một bậc đạo sư xin khai thị vấn đề của mình ah
  • Chánh Tri says:

   Thầy sẽ giải đáp khúc mắc, nhưng trò vui lòng giới thiệu về bản thân và vài sự cố tâm linh đã trải nghiệm!

 98. công hà says:
  bạch thầy. con cảm ơn thầy đã trả lời ah ( con xin lỗi thầy trước vì trí tuệ của con sau lần gục ngã chỉ còn một nửa người thường nên suy nghĩ viết ra không liền mạch)
  con là một phật tử tại gia , con biết đến phật pháp từ năm 2010 . trong một lần làm việc nhà và suy nghĩ đột phá tư duy con vô tình đốn ngộ . sau đọc tác phẩm ” kinh trường thọ diệt tội ” từ giây phút đó .con cảm nhận mình có duyên với phật pháp Từ đó đến nay con luôn sống và tìm hiểu về lĩnh vực phật giáo và tâm linh không biết từ lúc nào bước trên con đường hành giả .
  qua thời gian sau đó con trải qua vô số kỳ ngộ . không lâu sau đó con trải qua giai đoạn cận tử thấy hồn lìa khỏi xác , thấy vô số suy nghĩ trong cuộc đời được đức phật đến đón con vô tri xin sống tiếp vì hiếu nghĩa chưa thành , chưa báo đáp được cha mẹ , tổ tiên . mắt nhìn thấy người nhà không nỡ ra đi ( có lẽ đây là lần nuối tiếc nhất trong cả cuộc đời con) .
  – rồi con được phật bà quan âm và tổ tiên báo mộng rằng mình phải trải qua kiếp nạn sau cùng được ngài cứu giúp . từ ấy con luôn cảm nhận có phật bà quan âm chỉ dẫn trong việc tu học và che trở trong cuộc sống.
  – lần đầu tiên con gặp ma trướng trong một lần niệm phật quan âm nằm mơ thấy bồ tát nắm tay mình bay lên lại gặp hai quỷ thần phi nhân một nam một nữ đang nhảy múa gời dục trước của phòng mở mắt tỉnh dậy biết mình thất bại trước thử thách thứ nhất
  – trong mộng con từng gặp các vị thần , tổ tiên, từng thấy mình lên trời được các vị căn dặn và báo trước một số điều
  – mọi chuyện tưởng trừng rất thuận lợi cho đến đầu năm 2011 khi con cảm nhận tâm thức mình sắp bước sang trạng thái cao hơn ,bản thân biết cần giũ bỏ mọi vướng mắc trần tục , bỏ ái dục đạt đến trạng thái ” thuần khiết , vô ngã và giác ngộ ” con suy nghĩ rất nhiều , nhưng bản thân còn vướng bận cuộc sống còn gia đình , bạn gái và cuộc sống , tu hành và làm tròn bổn phận cuộc sống là việc quá khó khăn (lúc đó gia đình con gặp khó khăn về tài chính , sóng gió về tình cảm về cuộc sống trong khi mình sắp tốt nghiệp đại học) đó là lúc ma trướng ập đến tất cả những gì con suy nghĩ và dự liệu đã xảy ra ( như có một thế lực nào đó có tha tâm thông biết hết dự tính , nhược điểm của bản thân) . xung quanh con xuất hiện những kẻ xấu ( một nhóm người luôn rắp tâm hãm hại con nhưng lạ một chỗ chúng như có tha tâm thông đi theo con đọc suy nghĩ và kiểm soát ý thức của con ,những giọng nói của chúng xuất hiện trong đầu luôn hướng con làm điều xấu , đả kích chân lý mà con theo duổi với lời nhẽ cay nghiệt ….con như trúng bùa ngải vậy , tinh thần và trí óc của con luôn bị theo dõi phỉ báng. đặc biệt khi biết con là người có tâm tu hành chúng đi theo con khắp miền bắc hà nội – hải phòng-lạng sơn- hưng yên – bắc giang- băc ninh buộc con phải uống thuốc an thần để kìm chế sau 5 năm trí tuệ của con sụt giảm chỉ còn một nửa người bình thường cứ lâu lâu một lần chúng lại đọc suy nghĩ của con và đi theo phá quấy=======> con hoàn toàn gục ngã bản thân xuất hiện” ma tâm”. và đặc biệt mỗi khi vào chùa hay cảm giác khó chịu không thể tập trung . giờ con đã kiểm soát bản thân khá hơn,ma tâm không còn nhưng trí tuệ ngày càng kém , trí nhớ sụt giảm làm việc và sống tiếp thật khó khăn
  – Dù biết khó khăn , con vẫn luôn giữ niểm tin vào phật pháp , tìm hiểu kinh điển ( bồ tát từng hiển linh khuyên con tu bồ tát đạo trong lúc con khó khăn)
  -Con biết kinh sách thường nhắc đến thiên ma có biệt tài tha tâm thông , có khả năng thao túng hoàn cảnh và nhập vào kẻ xấu chuyên phá rối người tu hành mỗi khi họ chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng để thử thách xin thầy chỉ dẫn cách con thoát khỏi ma trướng
  ( sau này dù có sự hiển linh của quan âm bồ tát giúp đỡ và các vị thần linh nhưng con vẫn chưa thoát khỏi tình trạng này. giờ con chỉ sống dựa vào niềm tin với gia đình và niềm tin vào phật pháp)
 99. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc những luận giải của vị Thầy cho khúc mắc của bạn Hoàng Bá Linh. Con xin ghi nhớ lời giáo huấn của vị Thầy và y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.
  Cầu mong tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 100. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Qua bài ” Tâm si tu Phật Phật thành ma” con hiểu được. Đạo Phật là con đường giải thoát, người cầu đạo là người có tinh thần tu tập với mục đích là muốn thoát khỏi sự đau khổ của sinh tử luân hồi.

  Do đó người học đạo cần phải tìm đến một vị Thầy chân chính, chánh đạo, một vị Thầy thiện tri thức để được vị Thầy dạy bảo, hướng dẫn đi đúng theo quỹ đạo chánh pháp. khi đó người học đạo sẽ được quy y tam bảo, sẽ trở thành phật tử, được chính thức làm học trò của vị Thầy tôn kính và được nhận sự truyền trao giáo pháp từ vị Thầy tôn kính này, thì lúc đó người tu đạo thực hành, tu tập mới đạt được kết quả thuận lợi.

  Như trường hợp của đọc giả Hoàng Bá Linh trong bài chỉ tình cờ biết được câu Thần chú “Lục tự đại minh” trong cuốn sách “Một đời người một câu thần chú” qua trang mạng chanhtuduy.com thấy hay liền thực hành theo nhằm để giúp mình và người khác, trong trường này là chưa đúng theo quỹ đạo chánh pháp vì:
  – Đọc giả Hoàng Bá linh chưa được quy y chưa phải là học trò của Thầy nên chưa được thực hành tu tập.
  – Sử dụng Thần chú Mani với mục đích khác không phải là mục đích tu tập.

  Vì Pháp vương Gyalwang 12 đã khuyến cáo “Pháp cần phải thực hành đúng, nếu không chúng sẽ gây tai họa”. Một người tu tập phải trải qua theo trình tự ” Văn” là đọc, nghe pháp để để có được kiến thức về chánh kiến, ” Tư” là suy nghĩ, hiểu về những gì mà Phật muốn nói để tích lũy trí tuệ, ” Tu” là thực hành theo lời chỉ dạy của vị Thầy.

  Như vậy người tu đạo muốn bước trên lộ trình giải thoát thì cần phải có sự dạy bảo của vị Thầy chân chánh nếu ngược lại sẽ có kết quả không tốt.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Con cầu mong sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 101. Nguyễn Tiến Sỹ says:
  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ và cảm ơn Người vì Bồ đề tâm và cả tâm huyết, đạo lực để khai thị, giáo huấn cho chúng đệ tử.
  Con xin được lòng thành sám hối trước thầy và các đạo hữu Mật gia Song Ngọc vì khi đọc bài viết của Vị Thầy chưa nghiền ngẫm kỹ những lời Thầy truyền đạt, đã vội vàng suy nghĩ mình nhận được chút thành quả.Có lẽ đấy là tâm lý chung của những để tử mới bước vào học hỏi và tìm hiểu Mật tông Tây Tạng như con. Con thấy mình có phước lớn khi được Vị Thầy giáo huấn, cảnh tỉnh, được đạo hữu Mật Quốc Sanh nhắc nhở kịp thời để tránh hiểu phiến diện, chung chung.
  Chỉ đến với chanhtuduy.com, con mới thấy được sự đặc biệt của Đạo Phật, của Chánh pháp. Đây cũng nơi con được kết nối một cách nhanh nhất, trực tiếp nhất với Vị Thầy và các đạo hữu Mật gia Song Ngọc. Con thấy được Bồ đề tâm, tấm lòng từ bi và đức độ của Vì Thầy đối với chúng đệ tử.
  Phật pháp mênh mông, nếu không được sự chỉ dẫn truyền pháp từ Vị Thầy, chúng đệ tử và bản thân con rất dễ bị lạc và tà giáo, tâm ma, dễ gây thâm căn huệ mạng nhiều kiếp.
  Qua những lời huấn thị của Vị Thầy, con xin hứa thực hiện chánh tư duy, chánh tinh tấn, tích lũy kiến thức và thực hành giáo pháp, bồi đắp niềm tin nơi Phật pháp.
  Con xin được bày tỏ lòng mong mỏi, tiếp tục được nghe Vị Thầy giáo huấn, khai thị để tích tập công đức Phật.
  Nguyện cầu Thầy, Cô và các đạo hữu trường thọ và sức khỏe vượng.
  Um Mani, Padme Hum.
 102. Nguyễn Đức Đạt says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cảm ơn thầy đã khai thị cho con
 103. Nguyễn Bảo Châu says:
  Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ.
 104. Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc qua bài này rồi ạ
  Qua bài này cho con thấy được vị trí của người Thầy vô cùng quan trọng và muốn đi đến đạo trình giải thoát phải bắt đầu từ Văn, Tư, Tu nếu không sẽ ” tâm si Phật, Phật thành ma” vì đời người quá ngắn ngủi phải biết trân trọng khi đã có duyên lành với Phật pháp
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức để đi đến giác ngộ tối thượng
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
 105. Vương Quang Vinh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc hết bài rồi ạ
  • Chanhtri says:
   Ừ, con tham khảo thêm bài này

   http://chanhtuduy.com/hay-quang-di-ganh-nang-tam-ly-mac-cam/

 106. Mật Nghiêm Giác says:
  Kính bạch Thầy

  Con vô cùng hoan hỉ  khi đọc được bài viết này của Thầy

  Qua bài viết của Thầy con đã hiểu được ” cầu pháp và hành pháp, tu tập và tu hành khác nhau như thế nào”. Trước đây do vô minh con cũng hiểu Bồ Đề Tâm là giúp đỡ, loại bỏ những thói hư tật xấu… nay được Thầy khai thị, đệ tử con đã hiểu Bồ Đề Tâm là gồm có Bồ Đề Tâm nguyện và Bồ Đề Tâm dụng, những người mới tu tập như con thì nên phát Bồ Đề Tâm nguyện. Qua đó con càng Thấy tầm quan trọng của vị Thầy dạy đạo, khi tu tập Phật pháp cần phải nương tựa vào vị Thầy dạy đạo chỉ đường chỉ lối cho mình khi bị ma chướng hoặc đi sai lệch về Chánh pháp

  Con cảm ơn Thầy bài viết thật là lợi lạc

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 107. Đường Thanh Hoài says:
  Thưa Bạch thầy , con đã đọc bài này rồi ạ !
  Con cám ơn Thầy đã khai thị cho con.
  Om Mani Padme Hum
 108. Phạm Vũ Chiến says:
  Thưa thầy con đọc bài rồi ạ,con cảm ơn thầy về bài viết
 109. Nguyễn Như Quỳnh says:
  Kính bạch Thầy .
  Con đã đọc bài viết rồi ạ
  Con mong Thầy dạy bảo thêm cho con.
  Con cảm ơn Thầy.
  • Chanhtri says:
   Đây là bài viết con có thể đọc thêm

   http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-145-the-nao-goi-la-phat-tu/

 110. nguyễn văn dụng says:
  kính bạch thầy con là nguyễn văn dụngcon đã đọc bài
 111. Võ Tiến Vinh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này và một lần nữa, con lại thấy con chẳng có được một chút hiểu biết gì cũng như cảm nhận đầy nông cạn của con về đạo Phật.

  Con cám ơn Thầy đã đưa ra một danh sách những bài nên tìm đọc để con có thể đọc dễ dàng hơn.

  Con kính sức khỏe Thầy và Cô.

 112. Mật Nguyên Tùy says:
  Kính bạch thầy,
  Con đã đọc bài ” Tâm si tu phật, phật thành ma”.
  Con ghi nhớ mục đích tu là GIẢI THOÁT và muốn cầu pháp phải đi theo lộ trình:
  1. Văn (nghe hiểu, đọc hiểu kinh điển)
  2. Tư ( suy gẫm thực nghĩa theo quỹ đạo chánh pháp)
  3. Tu ( từng bước thực hành theo hướng dẫn của vị thầy)
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì sự lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum
 113. Mật Khả Tri (Lê Hiền) says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
 114. Maria Mật Thuỷ Tiên says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi
  Om Mani PadMe Hum
 115. Bùi Thị Liên says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã mang đến cho chúng con bài giảng vô cùng lợi lạc. Con thành tâm sám hối vì trước đây đã có suy nghĩ tự mình làm theo lời Phật dạy là đã được thành tựu.

  Qua bài giảng, con hiểu rằng muốn tu tập đạt kết quả tốt trước hết phải được Quy y Tam Bảo bởi một vị Thầy từ bi, trí tuệ. Được Thầy hướng dẫn, chỉ dạy để hoàn thiện mình trên con đường giải thoát. Không được tự làm theo tâm ý mình vì Đức Phật đã dạy – Chớ tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả – ( Kinh 42 chương).

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi ích chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 116. Quảng Dũng says:
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !!!
  Con đã đọc xong bài. Con nhận thấy rằng muốn tu học Phật Pháp theo đúng chánh pháp là có một vị Thầy chỉ dạy chứ không phải lấy cái lý ” Phật tại tâm” mà tu bừa. Tự lấy kinh điển mà nghiên cứu. Vô tình rớt vào tà tri kiến mà mình không hay.
 117. Vũ thi thu says:
  Kính bạch thầy
  Con tên là Vũ Thị Thu ở Cẩm Phả Quảng Ninh con kính chúc sức khoẻ thầy. Con cảm ơn những bài giảng và lời khuyên dạy thầy dành cho chúng con.
  Cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum
 118. Nguyễn Thành Lộc says:
  con đã đọc.chúc thầy nhiều sức khỏe để hướng dẫn chúng con trên con đường tu học
  • Chánh Tri says:

   Gắng lên nhưng thong thả, đừng ép mình vào bất kỳ khuôn mẩu cá nhân nào. Thầy sẽ trả lời câu hỏi trò qua chanhtuduy.com!

 119. Đào An says:
  Muốn giải thoát khỏi biển khổ thì phải tu..Ở thế giới ta bà cũng phải tu rồi phát nguyện về cực lạc Tây phương tu tiếp..tu hành cho đến lúc nào thành Phật mới thôi..miễn sao Tâm luôn có Phật thì chẳng sợ lạc đường trên hành trình giải thoát.😊 A Di Đà Phật.
  • Chánh Tri says:

   A mi đà Phật! Không bị lạc vào tà đạo bởi ác tri thức “đầu tròn áo vuông” thì quan trọng là phải nắm vững chánh kiến với 4 phương diện tâm linh. Có Phật trong tâm chưa đủ vì chỉ có niềm tin mà tu mù thì tăng trưởng vô minh.

 120. Đinh Hải Yến says:
  Kính thưa Thầy con đã đọc bài này rồi ạ.
 121. nguyễn thi khánh huyền says:
  Kính bạch THẦY
  Con đã đọc bài viết này của THẦY.
  Con cảm thấy tâm con thật hoan hỷ khi được đọc những bài viết của THẦY.mo ra cho con một hướng di mới để tâm con bớt di vô minh.
  Om MaNi PadMe Hum
 122. caothihoaimy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ ạ.

 123. Đặng Hồng Quang says:

  Kính thưa thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!

 124. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy
  con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô
  Om mani pedme hum
 125. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 126. Hoàng Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum
 127. Mật Tự Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc hết bài viết rồi ạ.
  Con xin chúc sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 128. Quảng Thanh says:
  Kính bạch thầy

  Con đã đọc bài viết này của thầy.

 129. Trần Thị Ngát (Mật Tự Tâm) says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con xin nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô,vì lợi lạc chúng sanh.
 130. Ngô Thị Quỳnh Trang says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
 131. Phạm Hoàng Anh says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con phải đọc thêm nhiều hơn nữa, học nhiều thêm nữa thì mới hiểu hết những lời dạy của thầy trong bài viết này.
  Con xin cảm ơn và kính chúc sức khoẻ Thầy Cô ạ.
 132. Quảng Thắng says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn thầy ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe thầy cô.
 133. Đỗ thị Thuỳ linh says:
  Kính bạch thầy
  Con là đỗ thị Thuỳ linh ở hạ long quảng ninh.
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này của thầy . Con cũng cảm ơn thầy vì những bài viết giảng vì lợi lạc chúng sanh. Chúc thầy cô luôn mạnh khoẻ
 134. Nguyễn Thị Thương says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc đến đây rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sang.
  Om mani padme hum
 135. Kính bạch Thầy

  Con vô cùng hoan hỷ được đọc bài giảng “Tâm si tu Phật, Phật thành ma” của Thầy.

  Hôm trước con có gọi cho Thầy hỏi rằng Pháp hội năm nay tổ chức ở đâu và con có được tham dự không. Thầy đã trả lời rằng, con không được hỏi những điều đó và con cũng sẽ không được tham dự vì chưa đủ điều kiện. Và Thầy có giải thích rằng, việc tu tập tại Mật Gia là theo quy củ, lớp lang chứ không tùy tiện. Nay, qua bài viết này, con hiểu hơn điều Thầy nói. Bản thân con là người mới bắt đầu tu tập nên cần phải tập tu trong một thời gian để thúc liễm thân tâm. Việc học đạo cần phải đi theo diễn trình: Văn (nghe hiểu, đọc hiểu kinh điển), Tư (suy ngẫm thực nghĩa theo quỹ đạo chánh pháp), Tu (từng bước thực hành theo hướng dẫn của vị Thầy). Thế mới biết tất cả mọi việc Thầy đã có sự sắp xêp, để tâm đối với mỗi học trò. Thầy có hỏi con rằng có buồn không khi không được tham dự Pháp hội năm nay. Con không buồn Thầy ạ, ngược lại con còn phải cảm tạ ơn Thầy đã để tâm đến con, hướng dẫn con từng bước trên con đường tu tập theo một giáo án đầy quy củ mà Thầy đã dày công soạn sẵn nhằm giúp con không bị chệch ra ngoài quỹ đạo Phập pháp chân chính.

  Hơn nữa, Thầy còn lọc ra danh sách các bài viết và các bài pháp cần thiết cho những người mới như con cần phải đọc và nghe. Điều này giúp cho con dễ dàng hơn trong việc đọc, nghe và hiểu. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã dạy một bài Pháp vô cùng lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

   

 136. Mật Tuyên Pháp says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ
  Om Mani Padme Hum

 137. Mật Pháp Vũ says:
  Kính bạch Thầy

  con đã đọc bài rồi ạ

  như những kẻ vô minh, suốt nửa đời con không ngừng bám chấp vào ngũ độc đeo bám tâm trí mình và coi đó như là thứ ánh sáng dẫn lối, nhưng đâu biết rằng tất cả chỉ là tà kiến của bản thân. con cảm tạ ơn Thầy đã giáo huấn, để con dần gột rửa những mê muội khởi lên từ tà kiến

  con xin sám hối do những điều bất thiện gây ra bởi sự vô minh của mình

  Nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô, vì lợi lạc của chúng sanh

  Nguyện cầu đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu

  OM MANI PADME HUM

   

 138. Mật Tường Vân says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này!

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con!

  Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy Cô và các đạo hữu vì lợi lạc của chúng sanh!

  Nguyện cầu cho chúng sanh an lạc!

  Om Mani Padme Hum!

   

 139. Đỗ Thị Thu ( Hà Nội) says:
  Thưa thày, con đã đọc xong bài này.
 140. Ngô Văn Hoàn (QN) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 141. Ngô Văn Hoàn (QN) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

 142. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 143. MẬT HẠNH TÂM says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  OM Mani Padme Hum.
 144. Mật Liễu Anh (Mai Anh) says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum
 145. Hoàng Văn Thái says:
  Kính bạch thầy con đã đọc bài rồi ạ
 146. Nguyễn Thị Nhớ says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cám ơn bài giảng ý nghĩa của Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 147. Hai Nguyen says:
  Cảm ơn Thầy, con đã đọc bài viết này. Mong thầy sức khoẻ.

  Kính

 148. Đào Thanh Thúy says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết

  Con xin cảm ơn Thầy!

  OM MANI PADME HUM

 149. Mật Diệu trang says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Om ma ni padme Hum
 150. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cà chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 151. Maianh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc zong bài này rồi ạ.
  Con nguyện cầu sức khoẻ và sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
 152. Trung Nguyễn says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con cảm ơn và kính chúc Thầy cùng mọi người sức khoẻ!
 153. Phạm Thị Lành says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn những lời Thầy đã “dạy bảo”.

 154. Tạ Xuân Tuấn says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này
  Con cảm ơn thầy
 155. Lê Ngọc says:
  Kính Bạch thầy!
  Con cám ơn thầy đã khai thị cho con về việc tu hành và hành đạo. Kính chúc sức khỏe đến với thầy cô.
 156. Đỗ Thanh Sơn says:
  Kính bạch thầy.
  Con đã đọc bài này rồi.
  Con cảm ơn thầy ạ.
 157. Phạm Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con về “cầu pháp” và “hành pháp”.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ.

 158. Dao Quang Trung says:
  Thưa Thầy,

  Con đã đọc bài rồi ah.

  Con cảm ơn thầy đã khai thị.

  Om mani padme hum.

 159. Mật Tường Vân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con thành tâm hoan hỷ với bạn đọc Hoàng Bá Linh đã có tâm trong việc tìm đến với Phật pháp tuy rằng còn có sự nhầm lẫn cũng như “sự hiểu” chưa đúng với quỹ đạo của chánh pháp.

  Con thêm phần hoan hỷ về việc bạn đọc Hoàng Bá Linh đã có duyên lành nghiệp thiện khi được Thầy khai thị để hiểu rõ về những suy nghĩ sai lầm trên con đường “cầu đạo” như bạn đã viết, đồng thời thông qua đó chúng con cũng có được những bài học cho để quán xét lại mình.

  Con mong rằng sau khi được Thầy khai thị, bạn đọc Hoàng Bá Linh sẽ hiểu đúng về Phật pháp. Phật luôn luôn mở rộng cánh cửa đối với tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô và các huynh đệ Kim cang vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh an lạc!

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 160. Phan Văn Quý says:
  Kính thưa Thầy!

  con rất hoan hỷ khi được đọc bài luận giảng của Thầy. Cảm ơn Thầy đã dạy bảo cho con hiểu.

  con xin nguyện cầu cho sức khoẻ Thầy Cô.

  Cám xin ơn Thầy!

 161. Minh phương says:
  Kính bạch thầy!!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy cô vì lợi lạc chúng sinh!!!

 162. Mật Hoàng Vân says:

  Con kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi THầy ạ.

  Con xin sám hối về những  hành vi chưa đúng chánh pháp, và những hậu quả mà do tâm si, và sự vô minh của con.Mong Thầy cho con tịnh hóa lỗi lầm.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  OM MANI PADME HUM.

 163. Trần Văn Hùng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài: “TÂM SI TU PHẬT, PHẬT THÀNH MA” rồi ạ.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con. Con đã hiểu thế nào là tu tập và tu hành. Muốn tu hành thì trước hết phải tu tập. Chưa tu tập mà tu hành “chỉ e rằng người chưa bơi giỏi mà mong cứu kẻ đang chết đuối, hậu quả sẽ không tránh khỏi”.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 164. Nguyễn Vân Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

   

 165. BÙI THỊ HUYỀN says:
  Kính bạch thầy,

  Bài giảng của thầy thật cặn kẽ, con đã hiểu đặc biệt là khái niệm tu tập và tu hành thầy ạ.

 166. Nguyễn T. Thúy says:

  Kính bạch Thầy

  Muốn cầu Pháp học đạo thì phải theo quy trình văn, tư, tu. Phải có một vị Thầy dạy đạo hướng dẫn để từng bước hoàn thiện mình. Điều tối kỵ trong đạo Phật là không được tự ý sử dụng và lạm dụng những thần chú khi chưa được có sự truyền pháp từ 1 vị Đạo sư Mật tông.

  Không tự ý giúp đỡ người tu trong khi bản thân mình (thân, ngữ, tâm) chưa đúng với lời dạy của Đức Phật. Như Đức Phật khuyến cáo “chớ tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” bởi vì sẽ dẫn đến Tâm si tu Phật, Phật thành ma.

  Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã huấn thị cho chúng con. Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 167. Vũ Trọng Chung says:
  con đã đọc bài này thưa thầy. Nó rất hay ạ
 168. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy. Con sẽ làm theo lời Thầy dạy .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

 169. Đoàn Thị Yên says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con Mật Thuận An (Đoàn Thị Yên) đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất thảy chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum

 170. Trang says:
  Bẩm Bạch Thầy , con là Nguyễn Minh Trang . Con đã đọc bài rồi ạ . Bài viết giúp con hiểu thêm nhiều điều .
 171. Đỗ Hải Yến says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ ! Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp con hiểu thêm nhiều khái niệm liên quan đến Phật pháp. Bài viết kịp thời nhắc nhở con tránh khỏi những sai lầm trong quá trình tu tập , nhắc nhở con phải luôn tự vấn bản thân mình , tránh chủ quan , vội vàng và kiêu ngạo.

  Con cầu mong Thầy Cô nhiều sức khỏe ! Con mong tất cả chúng sanh được bình an.

   

 172. Doãn Thị Linh says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cám ơn Thầy .

 173. ngô linh says:
  kính bạch Thầy

  con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy

 174. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Tuyết Liên (Trần Thị Lê) xin biết ơn Thầy đã nhân giải đáp khúc mắc tâm linh cho bạn đọc Hoàng Bá Linh mà khai thị cho chúng con một bài học quý báu về tinh thần cầu Pháp đúng đắn.

  Mong bạn Hoàng Bá Linh đọc bài và hiểu được những gì mình cần phải làm phù hợp với quỹ đạo Chánh Pháp.

  Cầu nguyện cho ánh sáng Phật pháp chiếu rọi muôn nơi, xua tan đi bóng tối của vô minh.

  Om Mani Padme Hum!

 175. Diệu Ngân says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con vừa đọc xong bài [Tâm Si Tu Phật Phật Thành Ma. ]

  Con vỡ lẽ ra rằng muốn trở về ngôi nhà lớn không đơn giản như con nghĩ.  Cần hội đủ rất nhiều nhân duyên. Cái đầu tiên hành giả phải có là:   Tuệ Tri Thức dẫn đường.  Lắng nghe lời dạy của Tuệ Tri Thức. Và cần có sự hành trì theo lời dạy bảo của Tuệ Tri Thức. Như vậy với có được sự gia trì của Bổn Tôn. Của Thầy , sự thành tựu của hành giả mới có kết quả tốt. May mắn cho ai hội đủ được nhân duyên này. Con cảm ơn Thầy. Cảm ơn Cô, những vị hy sinh tất cả vì chúng sanh. Vì sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh không quản khó khăn lấy sự thành tựu của học trò là niềm vui duy nhất. Con cầu xin Mười Phương Chư Phật gia trì cho Thầy, Cô mạnh khỏe. Vững bước trên con đường hoằng pháp lợi sanh không mệt mỏi để chúng con nương tựa vào và chúng con bước tiếp. Con kính chúc Thầy Cô, pháp thể khinh an, Tuệ đăng thường chiếu.

  Nam Mô A Di Đà Phật

 176. Nguyễn Bảo Trung says:
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị.

  Mong Thầy và các bạn quản trị Web cũng như bạn đọc mạnh khỏe, an lạc

  Om mani pad me hum.

 177. BÙI THUỲ ANH says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết rồi ạ .

  Con cảm ơn Thầy về bài viết .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 178. Nguyen Van Khuong says:
  Kính bạch Thầy

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc xong bài “TÂM SI TU PHẬT, PHẬT THÀNH MA” – TU TẬP VÀ TU HÀNH: KHÁC NHAU?

  Con cảm ơn THầy đã khai thị cho con hiểu thêm rằng mục đích của việc tu là Giải thoát theo tôn chỉ “đời nay an lạc, đời sau cực lạc.”

  Con cũng hoan hỷ xin ghi nhớ lời khuyên của Thầy muốn cầu pháp, học đạo thì nên đi theo diễn trình Văn – Tư – Tu.

  Con cảm ơn THầy, con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 179. Mật Diệu trang says:
  Kính bạch THẦY.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MA NI PADME HUM

 180. Tạ Thị Tuyết Mai says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy chúng con con đường để tu học đạo là theo diễn trình Văn – Tư – Tu ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 181. Đoàn Quang Anh says:
  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 182. đoàn hiền says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 183. Mật Linh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con hoan hỷ khi được đọc bài viết Thầy giảng giải tận tình cho bạn đọc Hoàng Bá Linh. Nhờ sự giảng giải của Thầy, con hiểu được sự khác nhau giữa cầu Đạo và cầu Pháp, khác nhau giữa tu tập và tu hành, cũng như cốt lỗi và mục đích của việc thực hành Pháp Phật.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Con xin đảnh lễ và tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị.

  OM AH HUM.

 184. Mật Thắng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đã đọc bài ” Tâm Si Tu Phật, Phật Thành Ma”

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị.

  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô vì sự lợi lạc cho chúng sanh.

  Om Ah Hum.

 185. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om mani padme hum.

 186. Đinh Huy says:
  Kính Bạch Thầy!

  con đã đọc bài này rồi ạ.
  con cảm tạ ơn Thầy Cô đã khai thị cho chúng con.
  Om mani padme hum

 187. bùi tất sơn says:
  kính bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi ạ. con cảm tạ ơn Thầy
  om mani pabme hum!
 188. Phạm thị Bích Hạnh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài ” TÂM SI TU PHẬT, PHẬT THÀNH MA” rồi ạ! Lời khai thị của Thầy cho con hiểu thêm thế nào là “tu tập” và “tu hành”, thế nào là “cầu pháp” và “hành pháp”. Vậy, hễ là Phật tử rồi, sẽ không cần phải cầu đạo mà là cầu pháp. Pháp Phật thì nhiều đến 84.000 pháp môn, phù hợp căn cơ mọi chúng sanh. Người cầu pháp là người tầm sư học đạo, phải có một vị Thầy dạy đạo hướng dẫn, bởi lẽ trên đường tu gặp chướng ngại tự bản thân mình không thể tháo dỡ vướng mắc, sẽ ảnh hưởng đến huệ mạng tâm linh. Tuỳ theo chỉ dạy và hướng dẫn của vị Thầy mà người trò sẽ từng bước hoàn thiện mình, rồi được phép trợ duyên cho kẻ khác, không tự ý làm theo ý mình bởi vì Đức Phật khuyến cáo: “chớ tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh Tứ thập nhị chương)”. Vì sao? Bởi vì “tâm si tu Phật, Phật thành ma”!

  Một người Thầy chân chính, có thể nói những gì đi qua cuộc đời, để lại những ấn tượng dù vui, buồn, đau khổ đều có thể đúc kết thành một bài pháp sống động, mang ý nghĩa đích thực và thực tế qua những trải nghiệm. Chúng ta khi nói đến sự tu tập mà không có hiểu biết về chánh pháp thì đều gói gọn trong một câu “Phật tại tâm”. Như thế chưa đủ, ngay cả khi có lộ trình rồi mà không có Thầy hướng dẫn cũng không biết bắt đầu thế nào, chứ đừng nói là cứ theo kinh điển mà thực hành.

  Đời người không quá ngắn cũng chẳng dài mà vô thường gọi lúc nào không biết, nhưng cũng đủ thời gian để cho loài người tu tập đạt được giải thoát. Vậy thì tại sao có những vị thầy chùa đã quyết tâm vạch ra cho mình một con đường là giải thoát, cắt đứt mọi xiềng xích của thế gian, nghiên cứu tu tập, thực hành giáo pháp, tứ diệu đế các Thầy thuộc nằm lòng, chả nhẽ không biết đến Văn, Tư, Tu để hướng dẫn cho đệ tử, hay lại cũng thích thần thông với ma ma, quỷ quỷ. Lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm vào làm phước với bố thí. Làm phước cho ai? Bố thí cho ai? Các thầy có cảm nhận được không khi mà chính các Phật tử có những người rất nghèo khổ đi ăn mày cửa Phật, xin từng bữa cơm từ thiện… Cứ chăm chăm vào xây chùa với đúc tượng để còn hơn thua với chùa khác, cốt là để danh tiếng cho mình, rõ là tham, sân, si, ngạo mạn… còn đầy rẫy trong lòng, vậy thì còn đâu nữa Văn, Tư, Tu. Tất cả là “Phật tại Tâm” các con cứ y thế mà thành Phật. Thế có người chưa có “Phật tại Tâm” thì thầy hướng cho họ cách nào để tu tập thành Phật?

  Đó là điều chúng con mong muốn có được những vị Thầy từ bi, trí tuệ, để dẫn dắt, giảng giải, phân tích chỉ từng bước cho chúng con biết đường tu tập, có được những lợi ích thiết thực ngay trong một kiếp này thì chúng con như có Phật ở bên. Lúc đó thì “Tâm có Phật” hay “Phật tại Tâm” tựu chung là một. Niềm kiêu hãnh thiêng liêng lúc này mới mang ý nghĩa trọn vẹn, xứng đáng người con Phật.

  Con cảm tạ bài pháp của Thầy đã mang đến cho con hiểu được “tu những gì cần tu”, “xả những gì cần xả”

  Con cầu nguyện sức khoẻ, sự từ bi trí tuệ của Thầy luôn trường tồn làm ngọn đuốc chánh pháp cho chúng con nương theo tu tập.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 189. Vũ Thị Ngân Anh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Nhờ đọc đươc bài viết của Thấy mà con đã hiểu thêm về đạo Phật, tránh được những nhầm lẫn không nên có.

  Con cảm ơn Thầy

 190. Bùi Xuân Hải says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi đọc bài viết “Tâm si tu phật, phật thành ma”

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều đạt được hạnh phúc Phật tánh.

 191. Trần Thị Bích Huệ says:
  Kính bạch Thầy

  Qua những lời giáo huấn, khai thị của Thầy với bạn đọc Hoàng  Bá Linh và bạn đọc Chánh tư duy nói chung, con lại học thêm được nhiều điều về chánh pháp. Thật tâm,con thấy con đường đến với đạo pháp quả không phải là kẻ phàm phu tục tử nào cũng có thể chạm tới, không phải cứ nói ” trong tâm có Phật ” là đã thành con cửa Phật. Cần phải từng bước tuần tự, tuân thủ tuyệt đối sự dẫn dắt của bậc Đạo sư uyên thâm , đạo lực .

  Con xin thành tâm sám hối cho những hiểu biết hạn hẹp của con. Cúi xin được đức vị Thầy dạy bảo, dẫn lối , soi đường cho chúng con !

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô !

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo !

  Om Mani Padme Hum 

 192. VU TRUNG KIEN says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc được bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy từ bi khai thị cho con,

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô,

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 193. HoangTra says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết của Thầy. Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy cho con những điều đắn.

  Con đang bước những bước đầu tiên trên con đường tu tập và những gì con biết chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc.

  Con sẽ tiếp tục đọc bài và comment để có thể hiểu biết nhiều hơn.

  Con cầu nguyện Thầy Cô có nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sinh.

  Mô Phật.

 194. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức giác ngộ tuyệt đối

  om mani padme hum

 195. Nguyễn Thị Hồng Minh says:
  Kính bạch Thầy, con xin cảm tạ Thầy đã khai thị cho con qua bài viết này về một số khái niệm cơ bản, giúp con biết được nhận thức của mình bấy lâu nay đã sai ở đâu. Giờ con đã hiểu hơn khái niệm “bồ đề tâm” là gồm hai phương diện “bồ đề tâm nguyện” (cầu nguyên chúng sinh được tiếp cận với giáo lý nhà Phật và tu Phật) và “bồ đề tâm dụng” (hướng dẫn chúng sinh để tu thành Phật). Con cũng đã hiểu sự khác nhau giữa hai khái niệm “tu tập” và “tu hành”. Con thấy rất hoan hỷ vì mình được biết thêm các kiến thức mới.

  Con cầu mong Thầy và gia đình luôn khỏe mạnh, bình an để bố thí pháp cho chúng sinh.

 196. Đàm Thị Thà says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 197. Mật Hoa Tâm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hoa Tâm (Phạm Thị Lành) đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc những dòng chữ giảng giải,chỉ bảo tận tình của Thầy dành cho bạn đọc Hoàng Bá Linh và các học trò chúng con.Qua đó chúng con được mở rộng tầm mắt,có thêm tri thức  và được đọc một bài pháp vô cùng lợi lạc.Con hiểu rõ hơn về cầu đạo( cầu pháp) và hành đạo (hành pháp), con cũng hiểu hơn về lời dạy của Thầy đó là :”Người mới tu tập cần phải trải qua một thời gian dài,để tự mình thúc liễm thân tâm,ít nhất 3-5 năm rồi mới nói đến chuyện giúp người gọi là tu hành.Trong 3-5 năm đó cần gom tu tinh ba năng lượng tâm linh qua thực tế cọ xát: Xả ly,bồ đề tâm nguyện,Tánh không(ban đầu là chánh kiến).Tùy theo chỉ dạy và hướng dẫn của Vị Thầy mà  người trò sẽ từng bước hoàn thiện mình,rồi được phép trợ duyên cho kẻ khác,không tự ý làm theo ý mình bởi ví Đức Phật khuyến cáo: “Chớ tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”(Kinh Tứ thập nhị chương”.Vì sao? Bởi vì “tâm si tu phật,Phật thành ma”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  “Om mani padme hum”

 198. Phạm Thị Vân Anh says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm ơn thầy

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

 199. Trung Hiếu says:
  Kính Bạch thầy! Con đã đọc bài viết của thầy, con kính chúc thầy sức khỏe
 200. Nguyễn Thị Nhựt Thu says:
  Con đã đọc bài này xong. Con cảm ơn Thầy …

  Con cầu chúc Thầy Cô nhiều sức khỏe , sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

 201. Mật Chân Thủy says:
  Kính Bạch Thầy

  con đã dọc bài rồi ạ

  con cảm ơn Thầy nhiều vì những gì Thầy đã dạy

  con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh

  om mani padme hum.

 202. Ngochanh says:
  Kính Bạch Thầy – Con Đọc Bài – Tâm Si Tu Phật – Phật Thành Ma – Con Cảm Ơn Thầy Đã khai Thị cho chúng con Hiểu Thế nào là Cầu Đạo – Cầu Pháp và Hành Đạo Hành pháp và Chúng Con hiểu như nào là Tu Tập và Tu Hành ạ – Con Cầu nguyện  Sức khoẻ và trường Thọ Của Thầy Cô vi lợi lạc chúng Sinh- Om Mani padme Hum
 203. Hoàng thị Hằng says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc xong bài này , mong thầy sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.

  nam mô a di đà phật

 204. Minh Hà says:
  Kính bạch Thầy,

  Sau khi đọc bài giảng dạy của thầy, con nhận thức được rằng: Đạo Phật là con đường Giải Thoát, mục đích tu là Giải thoát theo tôn chỉ “đời nay an lạc, đời sau cực lạc”. Con được biết thế nào là cầu đạo (cầu pháp) và hành đạo (hành pháp), sự khác biệt giữa tu tập và tu hành.

  Ngay từ lần đọc đầu tiên trong bài “Đôi dòng về chanhtuduy.com”, con đã ấn tượng với lời thầy rằng thầy “viết đúng, viết bằng tấm lòng Bồ đề tâm nguyện”. Đến bài này, con đã biết được về Bồ đề tâm bao gồm Bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng và hiểu hơn được thực nghĩa của cụm từ đó.

  Nhờ thầy khai thị mà con hiểu rằng muốn học đạo, cầu pháp cần phải đi theo diễn trình đầy đủ, không thể đi tắt bỏ qua các bước là: Văn – Tư – Tu. Tức là, người có mong muốn học đạo trước hết cần nghe hiểu, đọc hiểu kinh điển; sau đó cần nghiền ngẫm theo quỹ đạo Chánh pháp; rồi thực hành từng bước một theo hướng dẫn của vị Thầy.

  Con rất hoan hỷ được thấy chỉ dẫn của Thầy về danh sách các bài cần đọc và nghe.

  Con xin cảm tạ Thầy ạ!

 205. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Khúc mắc tâm linh của bạn đọc Hoàng Bá Linh lại là một khởi duyên để chúng con có cơ hội được đọc bài giảng vô cùng quý báu này.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con, cho chúng con hiểu đúng hơn giữa cầu đạo ( cầu pháp) và hành đạo (hành pháp), giữ tu tập và tu hành để tránh những nhầm lẫn, khúc mắc như bạn đọc Hoàng Bá Linh. Mỗi lời Thầy dạy là những tri thức mới mẻ, bổ ích dành cho chúng con.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh

 206. Mật Chân Thuỷ says:

  kính bạch Thầy

  con đọc bài rồi

  con cảm ơn thầy với những khai thị cho chúng con

  cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  om mani padme hum

 207. Kính Bạch THẦY,

  Con là Mật Đại,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om mani padme hum

 208. Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy bảo chúng con qua bài ” Tâm si tu Phật, Phật thành ma”.

  Con hiểu những ai đã là phật tử rồi sẽ không cần phải cầu đạo mà là cầu pháp. Con xin nhắc lại lời dạy của vị Thầy: ” trò nào muốn cầu pháp, học đạo thì nên đi theo diễn trình Văn(nghe hiểu, đọc hiểu kinh điển), Tư( suy gẫm thực nghĩa theo quỹ đạo Chánh pháp), Tu (từng bước thực hành theo hướng dẫn của vị Thầy).

  Con hiểu thêm được sự khác nhau giữa tu tập và tu hành: Người mới tu cần phải tập tu trong một thời gian dài để tự mình thực liễm thân tâm, ít nhất là 3-5nam8, rồi mới nói đến chuyện giúp người gọi là tu hành.

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh hạnh phúc thành tựu của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

   

 209. Phạm Thị Mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con xin cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị.

  Con kính chúc sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 210. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 211. Kim Ngân says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi thầy ạ

  Con cảm ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 212. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài “Tâm si tu Phật, Phật thành ma” của Thầy ạ.
  Con hoan hỷ tán thán Bồ đề tâm của Thầy đã giải đáp khúc mắc tâm linh cho bạn đọc Hoàng Bá Linh về sự khác nhau của tu tập và tu hành, thế nào là cầu đạo (cầu pháp) và hành đạo (hành pháp). Qua bài con hiểu bước đầu tiên và quan trọng để tu tập bất kỳ một tông môn nào thuộc đạo Phật thì cần phải Quy y Tam bảo. Tu tập là để giải thoát và để tu tập theo đúng quỹ đạo Chánh pháp thì cần phải có một vị Thầy dạy đạo, đồng thời người học đạo nên đi theo diễn trình VĂN (nghe hiểu, đọc hiểu kinh điển), TƯ (suy gẫm thực nghĩa theo quỹ đạo Chánh pháp), TU (từng bước thực hành theo hướng dẫn của vị Thầy).
  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa, đồng thời khai thị cho con biết “Người mới tu cần phải tập tu trong một thời gian dài để tự mình thúc liễm thân tâm, ít nhất là 3-5 năm, rồi mới nói đến chuyện giúp người gọi là tu hành. Trong 3-5 năm đó cần gom tu tinh ba năng lượng tâm linh qua thực tế cọ xát Xả ly, Bồ đề tâm nguyện, Tánh Không (ban đầu là Chánh kiến)”. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy và y giáo phụng hành.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 213. Nguyễn Thị Nhâm says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài, con cảm ơn và Kính chúc sức khỏe Thầy
 214. Lên thị mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi a. Con cảm ơn Thầy

 215. Hoàng Thị Bích Nguyệt says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy .

  Om mani padme hum.

 216. Benjamin F Ijan Jr says:
  Thank you so much for this wonderful article!
 217. Cẩm Thu says:
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy có nhiều sức khỏe ạ
 218. Phạm Thị Thu Hoài ( Thái Bình) says:
  Kính bạch thầy. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn thầy

   

 219. Ngô Ngọc Thúy says:
  Kính thưa Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cảm thấy vô cùng vui mừng khi được khai sáng rất nhiều nhờ bài viết của Thầy .

  Con tình cờ biết được trang Chánh Tư duy.Com qua một người bạn và con cảm thấy rất may mắn khi được đọc những bài viết trên trang web.Tuy nhiên con chưa hiểu kỹ và nắm rõ nhiều điều nhưng con sẽ cố gắng đọc và suy ngẫm những lời vàng ngọc của Thầy.

  Con cầu chúc Thầy Cô mãi trường thọ để lợi lạc cho chúng sanh.

  Con cũng cầu mong cho chúng sanh được hưởng niềm vui và hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani padme hum.

  • Nguyên Thành says:

   Không! Thầy chưa được như vậy! Thầy chỉ truyền tải lại giáo huấn của Đức Phật.

 220. Phạm Văn Khang says:
  Kính bạch Thầy. Con là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 221. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Qua bài này con đã hiểu được sự khác biệt giữa cầu pháp với hành pháp và giữa tu tập với tu hành.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 222. Mật Diệu trang says:
  Kính bạch THẦY.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tat cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  OM MA NI PADME HUM.

 223. Mai Gia Huy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này. Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con hiểu được các bước tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 224. Nguyễn Thanh Thuỳs says:
  Con cảm ơn Thầy, con đã đọc bài này.
 225. Phạm Việt Hưng says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ.

  Qua mỗi bài viết của Thầy con đã biết thêm nhiều kiến thức về đạo  Phật.

  Con cảm tạ Thầy rất nhiều ạ.

 226. Phạm Đình Đang(Quảng Ninh) says:

  Kính bạch Thầy,

  con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

 227. Mật Tường Niệm says:
  Kính bạch Thầy,

  Con là Mật Tường Niệm (Trần Văn Chức), con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Om Mani Padme Hum.

 228. Linh dược says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 229. Lê Văn Co says:
  Kính Bạch Thầy

  Con tên lê văn co hiện con ở tiền giang.con rất hoan hỷ bài viết mà Thầy chỉ dạy ạ.con cũng đã hiểu bài viết này là thế nào rồi Thầy.con cầu mong Thầy dạy bảo cho con thêm ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe  và trường thọ ạ.

 230. Minh Chien says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc hết bài viết rất hay của Thầy ạ. Con xin cảm ơn Thầy ạ.

 231. Mật Văn Pháp says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài, con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum .

 232. Mật Hải Lưu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết ” Tâm si tu Phật, Phật thành ma” rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho con hiểu thế nào là “cầu đạo” và “hành đạo” và thế nào là diễn trình” Văn, Tư, Tu”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 233. Mật Văn Pháp says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài .con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum.

 234. Thuỷ Trịnh says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài rồi ạ! Con cảm ơn Thầy ạ!
 235. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết “TÂM SI TU PHẬT, PHẬT THÀNH MA”. Khởi duyên từ thư thỉnh vấn của bạn Hoàng Bá Linh, chúng con được luận giải chi tiết về ý nghĩa thực tiễn về cầu đạo (cầu pháp) và hành đạo ( hành pháp). Như những luận giải trong bài viết, con hiểu được rằng, điều khởi sự và quan trọng khi cầu đạo, cầu pháp đó là Quy Y Tam Bảo, ý nghĩa không chỉ đơn thuần là nhận điệp vấn ở chùa với pháp danh đó, mà là 8 tu pháp hành trì như những giảng luận trong bài giảng “Nương tựa vào đâu”, cùng đường dẫn trong bài viết. Không những thế, nếu thiếu sự hướng dẫn của bậc tuệ tri thức, vị Thầy thì diễn trình hành pháp sẽ không thể đem lại kết quả. Ví như trong thư thỉnh nguyện của bạn Hoàng Bá Linh làm ví dụ, mục đích hành pháp chỉ vì những mục tiêu cá nhân, sự nhầm lẫn bồ đề tâm lại dễ trở thành hí lộng thần thông, một trong những điều cấm khi tu tập. Như vậy, tự mình hành pháp ngỡ tưởng đúng lý, song nội hàm đã sai trệch từ mục đích ban đầu đến cách thức tiến hành thì chẳng khác tâm si tu Phật, Phật thành ma.

  Kính bạch Thầy!, sau lời giảng về 5 lỗi nhầm lẫn theo thư thỉnh nguyện của bạn Hoàng Bá Linh, con hiểu được rằng, dù nói là hãy nương tựa vào ốc đảo bản thân song nếu thiếu sự chỉ dạy của vị Thầy tâm linh thì khó có được một thành tựu đáng kể nào, chứ chưa thể nói tới việc giúp đỡ người khác. Từ đó theo chỉ dạy của vị Thầy, trên tiến trình Văn, Tư, Tu chúng con có thể tích lũy dần 3 tinh yếu giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm và tánh không thông qua việc tuần tự tiệm tiến đọc, nghe và tương tác thông qua comment dưới mỗi bài theo loạt bài đã chỉ ra trong bài viết. Nhờ vậy, chúng con sẽ có cơ hội xây dựng chánh kiến trên nền tảng chánh tư duy, xây dựng lên những hàng gạch đầu tiên vững trãi trên đạo lộ giải thoát vì mình và vì mọi chúng sanh hữu duyên.

  Con cảm tạ ơ Thầy đã từ bi mà chỉ ra cũng như hướng dẫn chúng con vượt qua những khúc mắc tâm linh, để tạo hành trang cần thiết trên đạo lộ tầm cầu giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh viên thành hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 236. Linh Trần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ! Bài giảng còn nhiều từ con chưa hiểu hết nghĩa, con sẽ đọc thêm bài Thầy chỉ dẫn để hiểu dần dần ạ!

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy/Cô trụ thế dài lâu!

  Con cầu mong tất cả chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum!

 237. Nguyễn Thị Thu Hương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 238. Trần Anh Thương says:
  Kính bạch Thầy, con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Qua bài viết con hiểu được rằng thế nào là tu tập và tu hành, thế nào là cầu pháp và hành pháp và mục đích của tu là giải thoát với tôn chỉ là “đời này an lạc, đời sau cực lạc”. Con xin xám hối trước Thầy do lỗi lầm vừa qua của con khi đã có ý nghĩ lo sợ mà Đức Phật đã dạy rằng “Mọi sự sợ hãi khởi lên đều từ kẻ ngu không phải bậc trí”. Con xin nguyện thành tâm, tinh tấn vui tu tập để có trạch pháp nhãn tinh tường nhìn nhận thế gian vô minh và vượt qua được bản ngã mình.

  Con cảm ơn Thầy và con cầu nguyện cho sức khoẻ, sự trụ đế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 239. Phạm thị Tươi says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài, Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp con hiểu yếu nghĩa thực việc cầu pháp và hành pháp. Con nguyện chúng sanh thành tựu phật tánh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Om mani Padme Hum.

 240. Nguyễn Thị Thu Hương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 241. Lê Ngọc Anh says:
  Kính bạch Thầy.

  Mật Ngọc Pháp con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị chúng con và giúp chúng con đi đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

Leave a Reply to Ngochanh Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status