Sep 11, 2013

Posted by in Giảng Pháp | 9 Comments

TỰ LỰC HÀNH PHÁP THA LỰC HỘ TRÌ

TỰ LỰC HÀNH PHÁP THA LỰC HỘ TRÌ             Bấm vào link sau để nghe: Tự lực hành pháp tha lực hộ trì – phần 1 Bấm vào link sau để nghe: Tự lực hành pháp tha lực hộ trì – phần 2 Bấm vào link sau để nghe: Tự lực hành pháp tha lực hộ trì – phần 3 Bấm vào link sau để nghe: Tự lực hành pháp tha lực hộ trì – phần 4 Bấm vào link sau để nghe: Tự lực hành pháp tha lực hộ trì – phần 5 – hết


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status