Sep 9, 2018

Posted by in Giáo điển | 22 Comments

Trò Mật Tịnh Dung đối luận với đại đức Thích Thiện Thông: ĐÃ TỰ XƯNG LÀ “TU SĨ” SAO LẠI KHÔNG “SỬA MÌNH”, KHÔNG CHO PHÉP NGƯỜI KHÁC CHỈ RA LỖI SAI CỦA MÌNH, CHẲNG KHÁC NÀO BẢO ĐỨC PHẬT “DUNG TÚNG” CHO MÔN ĐỒ?

Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết của Thầy. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho đại đức Thích Thiện Thông (TTT) về quan kiến áp đặt bất bình đẳng trong đạo pháp, “dìm hàng” cư sĩ tại gia, xây dựng đặc quyền tâm linh cho giới “tu sĩ” và phá vỡ tinh thần tứ chúng đồng tu mà Đức Phật đã giáo huấn. Video bài giảng của đđ Thích Thiện Thông đăng trên Youtube Kính bạch Thầy! Khi tình cờ nhìn thấy tiêu đề bài giảng này của đại đức, con  cứ cảm thấy “có gì đó sai sai” với tinh thần “y pháp bất y nhân” mà Đức Phật đã dạy, vì vậy con đã thỉnh nguyện vị Thầy, Đạo sư Viện trưởng viện ITA, giáo thọ tuệ tri thức Mật Gia Song Nguyễn giảng


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status