Aug 18, 2018

Posted by in BÀI MỞ | 239 Comments

TÍNH QUỶ TRONG NGƯỜI TU (Bài mở)

TÍNH QUỶ TRONG NGƯỜI TU (Bài mở) TÍNH QUỶ TRONG NGƯỜI TU Đầu tiên cần hiểu thế nào là tính quỷ (quỷ tính)? Bản thân thì tham lam vô độ, với người thì bỏn xẻn keo kiệt, bất chấp thủ đoạn thì đó là quỷ tính. Giáo lý đạo Phật khẳng định rằng ngay trong tâm của con người sẽ hiện ra 10 pháp giới: (1) địa ngục (2) ngạ quỷ (3) súc sanh (4) thần (5) người (6) trời (7) thanh văn (8) duyên giác (9) bồ tát (10) Phật. Những biểu hiện pháp giới ấy trong thuật ngữ dùng từ “tính” hay “tánh”. Ví dụ: tính súc sanh, tính quỷ, tính trời… Trong bài này tôi chỉ giới hạn quỷ tính. Tu pháp cúng dường cao quý Người đời chất chứa quỷ tính trong tâm thức đã đành, người tu cũng bị chi phối bởi ảnh hưởng của nó. Người tu đạo Phật đều biết


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status