Jan 13, 2014

Posted by in Giáo điển | 17 Comments

TIN VUI: Năm mới thiền phòng mới

TIN VUI: Năm mới thiền phòng mới Hôm qua, ngày 13/01/2014 Mật gia Song Nguyễn Sài Gòn 1 vừa hoàn chỉnh thiền phòng mới. Giờ đây, cánh cửa cũ được nới rộng ra để có thể ngồi được nhiều đạo hữu. Mật Thạnh cùng gia đình Mật Thắng, Mật Linh đã đổ sức một buổi tối không lơi tay mới có thể làm xong. Sau đó, 12 hành giả vào thiền tập trong không gian tâm linh mới. Đây là một sự kiện đáng chia vui. Thầy hoan hỷ loan tin, mong các trò nhìn thấy hình ảnh dưới đây mà cảm niệm ân đức Bổn tôn, Đạo sư, Dakini.  


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status