Sep 1, 2014

Posted by in Ứng dụng thực hành | 6 Comments

Thư từ Sài Gòn 12: NỖI NIỀM CÚNG GIỖ

[email protected] 42.118.132.126 Submitted on 2014/09/01 at 07:58 Kính Bạch Thầy! Bài biết trên đã khai ngộ cho con nhiều điều. Đúng như truyền thống vẫn thường vô minh, chúng sanh hay bám chấp vào những niềm tin siêu hình không đúng đắn. Người đã khuất sau lìa trần 49 ngày đã trở thành “thân trung ấm” và thác sanh vào cõi khác theo nghiệp lực của mình, chẳng còn ở lại mà phù hộ cho con cháu làm ăn. Nhiều người không hiểu điều này nên nảy sinh ra các phong tục cúng kiến vàng mã, áo hương, giỗ chạp linh đình cho người đã khuất với tâm mong cầu may phước, tài lộc từ “thế giới bên kia”, nhiều nhà còn trở thành con mồi cho các “linh môi, linh căn” giả dạng thành ông bà đã khuất của họ hiện hồn về để trục lợi. Tất cả tạo thành

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status