Dec 17, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 104 Comments

Thư Sài Gòn: NGỤY NGỮ, XẢO NGÔN, TÀ VẠY MÀ LẠI MƯỢN DANH “KHOA HỌC”

Thư Sài Gòn: NGỤY NGỮ, XẢO NGÔN, TÀ VẠY MÀ LẠI MƯỢN DANH “KHOA HỌC” Thời gian vừa qua Mật Gia Song Nguyễn đã “tác pháp chiếu quang” đến hàng loạt những hoạt động xuyên tạc, vu khống, phỉ báng Chánh Pháp Phật Đà vì lợi ích chúng sanh. Bạn đọc đã được thấy những chiêu trò “vu oan giá họa”, “gắp lửa bỏ tay người”, “lập lờ đánh lận con đen” mà những kẻ Tà Sư, Tà Kiến dựng nên phục vụ cho âm mưu của chúng. Điển hình là gần đây, chúng tôi tình cờ nghe được bài giảng “A-Di-Đà Không Có, Di Lặc Không Có, Muốn Giải Thoát Phải Giữ Giới Luật, Đức Hạnh” của sư Thích Thông Lạc, đăng trên trang Youtube “Chánh Phật Pháp Thực Tiễn”. Tôi không biết ông ấy có nói về Phật A Di Đà hay Ngài Di lặc ở đâu khác không, nhưng trong video này thì không nghe thấy, nội dung chủ yếu xoay quanh


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status