May 23, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 25 Comments

Thư gửi các trò số 16: đến Hà Nội

Thư gửi các trò số 16: đến Hà Nội Làng quê Phước Thành mùa Phật đản 2557 (2013) Thân gửi Nghiêm Mật Thanh Hiền Thầy nghe những gì Nghiêm Mật Thanh Hiền tâm sự. Thầy thông cảm với những khó khăn trước mắt mà trò phải đối mặt. Tuy vậy, hãy nghĩ rằng ai ở đời mà không gặp phải nghịch cảnh. Và đây, chính là cơ hội đánh giá nghị lực của bản thân. Xưa kia, người hiền Vân Trung Tử đã nhận định “Cảnh khó là vực thẳm cho kẻ yếu đuối; nấc thang cho bậc anh tài; kho tàng cho người khôn ngoan”. Đức Phật luận giải rằng những tai họa, rủi ro là do 2 nguyên nhân: tiền kiếp và hiện kiếp. Đại sĩ Liên Hoa Sanh dạy: “Rủi ro, bệnh tật, tai nạn xảy ra là cơ hội tịnh hóa nghiệp chướng khi mà hành giả trở nên tinh tấn thực hành pháp. Thầy


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status