Jun 28, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 70 Comments

Thư gửi các trò số 21: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRƯỜNG SANH BẤT TỬ?

Thư gửi các trò số 21: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRƯỜNG SANH BẤT TỬ? Thư gửi các trò số 21: LÀM SAO ĐỂ TRƯỜNG SANH BẤT TỬ? Các trò thân mến! Đời người vô thường, trước sau gì cũng chết. Ngay cả các vị trời cõi Sắc giới thọ mạng hàng đại kiếp vẫn phải mạng chung. Kinh điển cho biết khi đó họ cảm giác như hàng ngàn mủi tên bắn vào tim mình. Thấp hơn là các vị trời cõi Dục giới, tuy thọ mạng hàng chục triệu năm cho đến hàng trăm triệu năm, so với tuổi thọ con người, họ sẽ chịu khổ đau lúc lâm chung vì ngũ tướng suy hao, và 7 ngày ở vườn Địa đàng chờ tái sanh vào cõi thấp. Còn gì bất hạnh hơn là biết trước mình sẽ chịu đọa đày? Ở cõi người cũng thế! Một khi bị bắt tạm giam, dù được tại ngoại thì bị can chắc chắc sau phán

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status