Apr 1, 2013

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 49 Comments

THƯ GỬI CÁC TRÒ SỐ 12C: Bất ngờ

THƯ GỬI CÁC TRÒ SỐ 12C: Bất ngờ THƯ GỬI CÁC TRÒ SỐ 12C Lời mở đầu: Thầy đi pháp sự tỉnh Phú Yên nên dừng lại , nay Thầy viết tiếp diễn trình đã nêu ở thư 12 B. Phước Thành ngày 30/03/2013 Các trò thân mến! Cà phê Trúc Xanh là một địa điểm khá rộng, các trò đã dọn sẵn bàn ghế để Thầy trò chuyện và các trò bày tỏ khúc mắc. Cà Phê Trúc Xanh Những gì các trò hỏi đều nằm trong nội dung của những quyển sách mà Thầy đã viết, nhất là “Nghi vấn trên đường tu”. Thầy cũng trả lời rõ ràng cho các trò, rồi sau đó mọi người ai về chỗ ở của mình. Thầy cảm động là Mật Sang tuy bị mắc việc gia đình nhiều, nhưng cũng tranh thủ ra được Trúc Xanh để gặp Thầy. Bấy giờ, nhìn nét mặt các trò, Thầy mừng


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status