Feb 8, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 37 Comments

Thư gửi các trò 77: SẮC THÁI “DUY MA CẬT”

Thư gửi các trò 77:  SẮC THÁI “DUY MA CẬT” Thư gửi các trò 77:  SẮC THÁI “DUY MA CẬT” Các trò thân mến! Căn phòng Mật gia Sài Gòn mang sắc thái “Duy ma cật” Thầy ngồi trên nhìn xuống phía dưới bất giác choáng ngợp vì san sát nhau những đạo hữu cố ép mình cho vừa chỗ. Thiền phòng đã làm mới, nới rộng nhưng vẫn không đủ cho không gian vân tập. Gần 15 người từ Bình Định vào cộng với những đạo hữu Mật gia Sài Gòn 1, Mật Hải, Mật Thủy và Thầy Cô và những trò mới nữa, thực sự khó tưởng tượng được sự thoải mái trừ phi là căn phòng của đại sĩ Duy Ma Cật hóa hiện. Thế nhưng đảo ngược mọi suy nghĩ của Thầy, ai nấy đều an tọa (chứ không phải khổ tọa!). Những đạo hữu Bình Định tuy lớn tuổi, trải qua một đêm dài ngồi

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status