Oct 14, 2013

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 60 Comments

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO Các trò thân mến! Tối hôm qua, lúc 20.00 ngày 13/10/2013 có 3 trò đến từ huyện Đất Đỏ xin quy ngưỡng Mật giáo Tây Tạng. Họ đã thọ lễ quy y nhưng vẫn tha thiết muốn được quy y ở Mật gia Song Nguyễn bởi họ cho rằng lần đó chỉ có một vị thầy tu đứng trước bàn thờ Phật của gia đình, làm lễ quy y và truyền giới cho họ. Thực sự quy y như vậy không sai, nhưng chưa hoàn chỉnh. Hôm qua, sau khi chí tâm đảnh lễ chư Phật và Thánh chúng, Thầy giới thiệu đạo chúng gồm một lạt ma, bốn hành giả Bồ tát giới, và 10 đạo hữu Mật gia Song Nguyễn tham dự buổi lễ quy y này. Sau khi giảng thuyết về ý nghĩa và


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status