Apr 24, 2019

Posted by in Giáo điển | 160 Comments

Thư gửi các trò 284: Suy gẫm về danh xưng

Thư gửi các trò 286: SUY GẪM VỀ NHỮNG DANH XƯNG Các trò thân mến! Cách đã lâu lắm rồi, Thầy Cô đàm đạo với Thầy Thích Chân Tính tại phòng khách chùa Hoằng Pháp khi Thầy còn là một phóng viên thuộc báo Công an TP HCM. Lâu sau một tỳ kheo thị giả nhắc nhở Thầy Thích Chân Tính : “Dạ, Sư phụ đã đến giờ tọa thiền!”. Thầy ngạc nhiên vì danh xưng này! Gần 16 năm sau đó, Thầy được dịp tham quan Hương Hải thiền tự, vị sư tri khách ở đây nói: “Sư phụ vắng mặt vì đang học ở Ấn Độ!”. Từ đó đến nay mỗi lần vào chùa, tịnh viện, tịnh xá đều nghe các đạo hữu gọi như vậy với vị Thầy của mình. Trong một lần Thầy vào võ đường Nam Huỳnh Đạo cũng được nghe võ sinh gọi vịĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status