Mar 31, 2019

Posted by in Ứng dụng thực hành | 138 Comments

Thư gửi các trò 280: GIỌT NƯỚC VÀ HẠT CẢI

Thư gửi các trò 280:  GIỌT NƯỚC VÀ HẠT CẢI Thư gửi các trò 280: GIỌT NƯỚC VÀ HẠT CẢI Các trò thân mến! Thầy tưới rau trong những năm đầu tại Mật Gia Trung Tâm Trò nào đọc bài “Tuổi già là mùa thu của cuộc sống”, chắc hẳn biết và hiểu được hoàn cảnh của Thầy vì sao vào Nam và quá trình mưu sinh ở đây cho đến khi về Mật gia Song Nguyễn vào năm 2006. Như các trò đã biết, Thầy độc hành trên đường gió bụi và song hành với bao nỗi niềm của kẻ tha phương cầu thực. Cổ nhân có nói “Viễn xứ tha phương ngộ cố tri” (Đất khách nơi xa mà được gặp người đồng cảm trước kia) e rằng Thầy không có phước lành đó! Thầy cũng mặc cảm sau thất bại trường đời như cách nói hiện đại “Sự nghiệp không thành mà việc ấy cũng dỡ dang”,Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status