Dec 2, 2018

Posted by in Giáo điển | 96 Comments

Thư gửi các trò 271: LUẬN KIẾN VỀ BIỆN CHỨNG PHƯƠNG TÂY & PHƯƠNG ĐÔNG ĐỂ KHẲNG ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHẬT ĐÀ QUA chanhtuduy.com

Thư gửi các trò 271: LUẬN KIẾN VỀ BIỆN CHỨNG PHƯƠNG TÂY & PHƯƠNG ĐÔNG ĐỂ KHẲNG ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHẬT ĐÀ QUA chanhtuduy.com Thư gửi các trò 271: LUẬN KIẾN VỀ BIỆN CHỨNG PHƯƠNG TÂY & PHƯƠNG ĐÔNG ĐỂ KHẲNG ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHẬT ĐÀ QUA chanhtuduy.com Các trò thân mến! Thầy hoan hỷ biết bao khi đọc những dòng chữ nhảy múa những tin vui từ Thụy Điển do Mật Từ gửi về hôm qua:  “Ngay sau bức thư từ Thuỵ Điển gần đây nhất, tôi đã nhận được thêm kết quả cho bài nghiên cứu của mình gồm cả phần thuyết trình và phản biện, cùng nội dung bài nghiên cứu đều đạt điểm tuyệt đối. Đây cũng là bài duy nhất được điểm tuyệt đối. Loạt bài báo cáo đúc kết bài học cá nhân sau các buổi học của tôi cũng đã được cập nhật trên hệ thống với điểm tuyệt đối.” Điểm bài nghiên cứu và bài thuyết trình của Mật Từ Các trò thân mến! NhưĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status