May 3, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 137 Comments

Thư gửi các trò 252: NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÁNG QUÝ

Thư gửi các trò 252: NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÁNG QUÝ Các trò thân mến! Vừa qua ngày Quốc tế Lao động 1/5/2018, chúng ta nghĩ gì về sự lao động của con người? Theo tiến hóa của loài người và tiến trình phát triển của xã hội, lao động được phân loại thành những dạng thức được mặc định như sau: lao động chân tay (lao động phổ thông), lao động trí óc (lao động chuyên môn). Từ thuở hồng hoang của nhân loại đã có loại hình lao động tâm linh thuộc sở hữu của tầng lớp tu sĩ, chỉ chung cho các đối tượng hoạt động thờ cúng đấng siêu nhiên ở các tôn giáo khác nhau. Đến khi Đức Phật hoằng hóa độ sanh cách đây hơn 2000 năm trước, loài người có thêm một loại hình lao động độc đáo, tạm gọi là “lao động


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status