Feb 24, 2017

Posted by in Giáo điển | 115 Comments

Thư gửi các trò 190: SAO LẠ VẬY CÀ?

Thư gửi các trò 190: SAO LẠ VẬY CÀ? Thư gửi các trò 190: SAO LẠ VẬY CÀ? Có lần Thầy cùng đạo chúng tham quan hồ Mây, một danh thắng của thành phố Vũng Tàu. Tại phòng bán vé và biển quảng cáo ghi dòng chữ: “ Ưu tiên giảm 50% giá vé cho tu sĩ.”. “Vậy Thầy có được giảm không mấy trò?”- “Dạ không được Thầy!”. Mật Hải phá cười ha hả: “Vì sao? “ Tôi hỏi tiếp Bảng giá vé tại KDL Hồ Mây (người tu hành = trẻ em…?) “ Dạ, Thầy vào chỗ cửa hàng pháp phục Khai Tâm mua một bộ y cà sa mới được giảm!”- Mật Viễn hiến kế. “ Chưa đâu, còn phải đến Thanh Liêm cạo đầu nữa mới được!”. Cô Mật Diệu thêm vào. “Nhở như Thầy là linh mục thì sao? “Dạ cũng không được vì họ ra ngoài không mặc đạo phục, lễ phục nên


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status