Jun 26, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 32 Comments

Thư gửi các trò 103: CON QUỶ BÊN TRONG & CON QUỶ BÊN NGOÀI

Thư gửi các trò 104: CON QUỶ BÊN TRONG & CON QUỶ BÊN NGOÀI Các trò thân mến! Nếu như Mật Linh mơ thấy rồng đảnh lễ, Tâm Châu mơ thấy Phật A mi đà cùng thánh chúng lai nghinh, thì Mật Thắng và Mật Hùng thì mơ thấy những ác linh muốn hảm hại mình. Họ kể lại như sau và thỉnh nguyện Thầy luận giải… Mật Thắng Submitted on 2014/06/25 at 14:04 Kính bạch Thầy! Con rất hoan hỷ khi đọc bài viết về 108 giấc mơ mà Thầy đã giảng giải,và con cũng rất hoan hỷ khi đọc được các giấc mơ của các đạo hữu và hôm nay con cũng xin phép Thầy cho phép con kể một giấc mơ mà con đã thấy vừa qua. Trong giấc mơ con đang đi bộ trên con đường ở vùng quê nào đó thì bỗng dưng con nhìn


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status