Jun 26, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 32 Comments

Thư gửi các trò 103: CON QUỶ BÊN TRONG & CON QUỶ BÊN NGOÀI

Thư gửi các trò 104: CON QUỶ BÊN TRONG & CON QUỶ BÊN NGOÀI Các trò thân mến! Nếu như Mật Linh mơ thấy rồng đảnh lễ, Tâm Châu mơ thấy Phật A mi đà cùng thánh chúng lai nghinh, thì Mật Thắng và Mật Hùng thì mơ thấy những ác linh muốn hảm hại mình. Họ kể lại như sau và thỉnh nguyện Thầy luận giải… Mật Thắng Submitted on 2014/06/25 at 14:04 Kính bạch Thầy! Con rất hoan hỷ khi đọc bài viết về 108 giấc mơ mà Thầy đã giảng giải,và con cũng rất hoan hỷ khi đọc được các giấc mơ của các đạo hữu và hôm nay con cũng xin phép Thầy cho phép con kể một giấc mơ mà con đã thấy vừa qua. Trong giấc mơ con đang đi bộ trên con đường ở vùng quê nào đó thì bỗng dưng con nhìn

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status