Aug 27, 2013

Posted by in Giảng Pháp, Trang chủ | 13 Comments

Bài giảng: BỒ ĐỀ TÂM ĐỊNH (CHỈ QUÁN SONG HÀNH)

Bài giảng: BỒ ĐỀ TÂM ĐỊNH (CHỈ QUÁN SONG HÀNH)

 

Thầy hướng dẫn 2 đạo hữu Campuchia thiền tập Bồ đề tâm định (chỉ quán song hành)


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status