Jul 29, 2014

Posted by in Ứng dụng thực hành | 7 Comments

THÊM MỘT GÓC NHÌN VỀ “NHÀ NGHIÊN CỨU”

Mô Phật, Con vô cùng hoan hỷ với bài viết của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con hiểu một vấn đề mang tính chất rất thời sự hiện nay. Qua đó, ngoài có cái nhìn rõ hơn nữa về thực trạng “nghiên cứu” của một số nhà khoa học trong xã hội, con còn cảm thấy được tầm quan trọng của chánh kiến trong cuộc sống hiện nay. Khi không biết bản chất của sự việc và hiện tượng trong cuộc sống, con người ta thường đưa ra những suy đoán lung tung để thỏa mãn tính tò mò và hiếu kỳ của mình. Chỉ có sự nhìn nhận qua lăng kính của chánh kiến mới đem lại sự thật, song khi không có phương tiện là chánh kiến ấy, chúng sanh không biết đâu là đúng là sai. Vì thế, họ


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status