Jul 11, 2013

Posted by in Giảng Pháp, Trang chủ | 13 Comments

THẦY GIẢI ĐÁP THỈNH VẤN CỦA MỘT ĐẠO HỮU CẦU PHÁP Ở BÌNH DƯƠNG

THẦY GIẢI ĐÁP THỈNH VẤN CỦA MỘT ĐẠO HỮU CẦU PHÁP Ở BÌNH DƯƠNG       […] Thế nào là báu vật? “Báu” có nghĩa là giá trị đối với mình, hoặc đối với người. Ví dụ: một cái lược nhỏ nhưng thực sự giá trị đối với ai đó khi được người thân, người mà họ yêu quý, kính phục, tặng cho. Một cái áo cũ sờn đối với mọi người như là đồ phế thải, nhưng với người trò thì giá trị biết bao khi vị thầy để lại. Một bát nước hẩm rất quý đối với người đang đói khát, ai xin vào thời điểm ấy mà mình ban tặng, hoặc cúng dường bậc trên, thì quả là cúng dường báu vật. Dân gian có câu “miếng khi đói bằng gói khi no” là vậy! Qua trích dẫn của Người học Phật chúng ta biết sau khi cúng dường xong, bà lão chết đói. Vậy rõ ràng là bà lão


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status