Nov 14, 2018

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 24 Comments

SHINING ARTICLES BY DICIPLES AND READERS IN 2017 ON CHANHTUDUY.COM (Tỏa sáng bút lực của các học trò và bạn đọc Chanhtuduy.com)

SHINING ARTICLES BY DICIPLES AND READERS IN 2017 ON CHANHTUDUY.COM (Tỏa sáng bút lực của các học trò và bạn đọc Chanhtuduy.com)

SHINING ARTICLES BY DICIPLES AND READERS IN 2017 ON CHANHTUDUY.COM

         Dear diciples and readers on chanhtuduy.com,

        There was a bumper crop of articles from diciples and readers in 2017 on chanhtuduy.com. It is such a surprise with the number of 257 articles from the diciples and the eaders and 97 articles written by Holy Guru. On average, each article ranges from 2,000 to 2,500 words, and totally there are about 800,000 – 1,000,000 words in all these articles with various and practical topics. As usual, when Vietnamese Tet Holiday is coming, the Holy Guru considers the best articles to give annual awards to the authors. Especially, this year we have some new awards such as Best Flexible Application of Public Administration Award, Best Application of Expedient Means Award, Brother Supporting Award, … After careful consideration, I am pleased to announce the list of the awards as follows:

2017 BEST ARTICLE AWARD

Sunyata (Emptiness) Adward

 1. The jelousy of a professor teaching Buddhism at Buddhist Schools in India (Sự “ganh tị” của một vị giáo sư dạy các trường Phật học tại Ấn Độ) – Mat Dieu Hang
 2. Guru Thinley Nguyen Thanh: “Guru” a sacred word (Đạo sư Thinley Nguyên Thành: “Thầy ơi” hai tiếng thiêng liêng) – Mat Linh Nguyen

Bodhicitta (The Heart of Enlightened Mind) Adward

 1. The nature of a normal human and the nature of a Dharma practitioner (Cái chất của người đời và cái chất của người tu) – Mat Quoc Sanh
 2. Funny comments by Thich Nhat Tu (“Té ghế” với những “bình loạn” của Thầy Thích Nhật Từ) – Tran Tong Thao
 3. Graduating from university thanks to … good karma (Tốt nghiệp nhờ… Nghiệp tốt) – Mat Hanh Giac

Nihsarana (Reunciation) Adward

 1. Spiritual “sleep medication” (Thuốc ngủ tâm linh) – Akshay Kumar
 2. The spiritual lotus (Hoa sen tâm thức)– Tantra Citta
 3. Just hide yourself, not to be proud (“… chỉ ẩn mình, chẳng tự hào”) – Mat Dieu Hang
 4. org is “in mud” of … politics (Thư viện Hoa sen nhiễm bùn… chính trị) – Mat Nhat Nguyen

Lotus Flower Estrade at Song Nguyen Tantra House

Consolation Adward

 1. The new wide road (Con đường mới thênh thang)– Mat Phe Ro
 2. Precious teachings lead to “golden island” (Lời vàng chỉ hướng đến “đảo vàng”) – Mat Đuc
 3. The tiny ray becomes a huge light source (Tia sáng sẽ trở thành nguồn sáng) – Vivek. S (Tantra Kasila)
 4. Dear Holy Guru, I do not belong to Christianity (Thầy ơi duyên nghiệp con không thuộc về Thiên chúa giáo) – J.Bernard Forest (Tantra Citta)
 5. Commentary on renunciation (Đôi điều quán niệm về xả ly) – Tantra Mikaya
 6. A gem if found on the throne of a king or over a heap of filthy waste matter, it glitters and shines wherever it be (Viên ngọc báu dù đặt ở ngai vàng hay trên đống rác vẫn lấp lánh tỏa sáng) – Dr. C H Lakshminarayan (Tantra Nirvadeva)
 7. A complicated story of academic burden (Lắt léo ngoằn ngoèo cái nợ cầm thư) – Mat Hue Phap
 8. A few thoughts about lights (Đôi dòng cảm niệm về ánh sáng) – Tantra Upatissa
 9. Guru Thinley Nguyen Thanh, who helps me have the faith in the Dharma (Đạo sư Thinley Nguyên Thành: Người giúp tôi có niềm tin vào chánh Pháp) – Tantra Amishuta
 10. How was I “out” from Song Nguyen Tantra House? (Tôi đã bị Thầy “đuổi” như thế nào?) – Nguyen Ha Lien
 11. “Kittenish but obedient” weather (Đỏng đảnh mà sao vẫn ngoan hiền) – Mat Dieu Hang
 12. No words… (Hết lời… )– Mat Tinh Dung
 13. Hackers: Those who sell themselves to devils – gain and lost? (Hacker (tin tặc): Những kẻ bán mình cho quỷ để nhận được gì, sẽ mất gì?) – Mat Nhuan Quang
 14. Happiness in hands thanks to true understanding (Hạnh phúc trong tầm tay nhờ hiểu biết chân thật)– Mat Nga
 15. I’m a guy with no hair (Tôi là anh chàng không có tóc) – Mat Tue Tin
 16. Never separate (Không bao giờ ngăn cách) – Mat Vien
 17. The Buddhist Master or the tour guide? (Hướng dẫn viên du lịch trong bộ áo thầy tu) – Mật Khả Phúc
 18. Dear Holy Guru, I can’t take avangtage of your kindness (Thưa Thầy, con không dám lạm dụng lòng tốt của Thầy) – Mat Khue Minh

BEST TRANSLATION AWARD

 1. Mat Hue Phap
 2. Mat Dieu Hang
 3. Mat Thuan Tam
 4. Mat Tu
 5. Mat Tan Giac
 6. Mat Hong Tuyen

BEST APPLICATION OF EXPEDIENT MEANS AWARD

 1. Mat Dieu Hang
 2. Mat Khue Minh

BEST FLEXIBLE APPLICATION OF PUBLIC ADINISTRATION AWARD

 1. Mat Dieu Hang

BEST BODHICITTA APPLICATION AWARD

 1. Mat Quoc Sanh
 2. Mat Dieu Hang

BROTHER SUPPORTING AWARD

 1. Mat Hoa
 2. Mat Đang Tam

BEST TECHNICAL MAINTENANCE AWARD

 1. Mat Thuy
 2. Mat Nhuan Quang
 3. Mat Nguyen Bich
 4. Mat Chanh Tan

BEST COUNTER-ARGUMENT AWARD

 1. According to Phatgiao.org.vn, there is a so-called forced Buddhism (Theo Phatgiao.org.vn thì đang có một Phật giáo cưỡng bức) – Mat Hue Phap
 2. Thuvienhoasen’s headquater is literally a mooncake distributor? The audience should be clarified on this matter in order not to fall in the situation of “cries wine and sells vinegar” (Trụ sở hoạt động của thư viện hoa sen là chỗ bán bánh trung thu sỉ và lẻ?! Bạn đọc yêu cầu minh bạch trong vấn đề này để tránh tình trạng “Treo đầu dê bán thịt chó!”) – Mat Nhat Nguyen
 3. Reader Tran Thi Thu Thao’s counter-argument to Thich Nhat Tu’s lecture – Mat Tu
 4. Having ghosts as diciples, having ability to talk to forsaken spirits – “Thien Thuan” or “Evil”? (Có đệ tử là ma, nói chuyện được với cô hồn “Thiện Thuận” hay là “tà thuận”?) – Mat Hanh Giac
 5. Buddhism practitioners discuss too much about politics (Tại sao thầy tu đạo Phật lại lạm bàn chuyện chính trị) – Minh Nhan
 6. 1001 enigmatic smiles (1001 nụ cười nhạt tuếch) – Mat Nhi Khang
 7. Lots of “limitations” in the book “Sects of Buddhism and raw Buddhism” by doctor of phylisophy Thich Nhat Tu (Phát hiện thêm nhiều “hạt sạn” Phật học trong quyển sách “Đạo Phật Pháp môn và Đạo Phật nguyên chất” của tiến sĩ triết học Thích Nhật Từ) – Mat Hanh Giac
 8. Doctor of phylisophy Thich Nhat Tu states incorrectly about Tantic Buddhism and his statement is full of taunts, absurd assumptions and contrary to Buddhist teachings, no spiritual dialectics; just like a dentist giving a lecture on ophthalmology to show off his knowledge (Article No.2) (Tiến sĩ triết học thích nhật từ nhận định sai lệch về mật tông mang tính khích bác và quy chụp vô căn cứ, trái giáo điển phật đà, thiếu cơ sở biện chứng tâm linh; tựa như bác sĩ nha khoa lại  giảng giải về nhãn khoa để khoe kiến thức (Bài 2))  – Mat Hanh Giac
 9. “Limitations” in the book “Sects of Buddhism and raw Buddhism”: doctor of phylisophy Thich Nhat Tu denies The 48 Great Vows of Amitabha Buddha, which realms do you wish to be reborn? (Article No.3) (Những “hạt sạn” trong cuốn “Đạo Phật Pháp Môn và Đạo Phật Nguyên chất” : Tiến sĩ triết học thích nhật từ phủ nhận 48 đại nguyện của phật a mi đà, tiến sĩ đang phát nguyện vào cõi nào? (Bài 3) – Mat Hanh Giac
 10. Things need to be considered in terms of academic standards as well as Dharma criteria in doctor of philosophy Thich Nhat Tu’s new book “Sects of Buddhism and raw Buddhism”: Take the Buddhist Dharma to apply his own views (Article No.2) (Những điều cần xét lại về tính học thuật và tiêu chí Phật pháp từ quyển sách mới của thượng tọa Thích Nhật Từ “Đạo Phật Pháp môn, Đạo Phật Nguyên chất”: Lấy bình phong Phật pháp để hoạt dụng tư tâm (Bài 2)) – Mat Linh Nguyen
 11. Mat Linh Nguyen couter-argues with Thich Nhat Tu ( Article No.5 – Part 2): Clumsy fingers with blurry handwriting (Mật Linh Nguyên đối luận với Tiến sĩ Thích Nhật Từ – Bài 5 (Phần 2): Bút mòn tay vụng lem nhem mực)  – Mat Linh Nguyen
 12. Questions & Answers on Buddhism No.25 by Thich Phuoc Tien: Thich Phuoc Tien has advised that lay Buddhists who received the ordination of the Bodhisattva Precepts should end all worldly karmic affinities but engage in all activities in this life. How contradictory his arguments are?- Mat Hanh Giac
 13. Questions & Answers on Buddhism No.25 by Thich Phuoc Tien: what do lay Bodhisattvas do anything wrong in accordance to Buddhist teachings? Why do you consider them committing adultery and incest? Do you consider yourself be pure and as clear as ices? – Mat Hanh Giac
 14. Be careful with the fake “Dao trang phap hoa” that affects Thich Tri Quang’s fame, because it has neither origin nor address, defames other Dharma pratictioners, and rejects the existence of Amitabha Buddha (Cảnh giác với “đạo tràng pháp hoa” giả mạo, gây ảnh hưởng đến thanh danh hòa thượng thích trí quảng. cái gọi là “đạo tràng pháp hoa” này không có xuất xứ, không có địa chỉ, chuyên “dìm hàng” đồng tu, phỉ báng tịnh độ tông, bác bỏ sự thật về phật a mi đà!)  – Mat Hanh Giac
 15. Letter from the US: How did Thuvienhoasen take advantage of Buddhism shadow? How did they avoid paying taxes and expose their nature of a fake gentleman? (Điều tra từ nước Mỹ: Thư viện hoa sen dựng bức bình phong phật giáo đã trục lợi như thế nào? trốn thuế ra sao? phơi bày bản chất “ngụy quân tử” một cách lố bịch như thế nào?) – Mat Nhat Nguyen
 16. Letter from Hanoi: Why I laugh without any surprises (Thư Hà Nội: Tại sao tôi phì cười và không ngạc nhiên?) – Mat Quoc Sanh
 17. Vo Dinh Khoi points out Nguyen Xuan Chien’s biggest weakness: Mutating concepts to lead people to a different direction! The intrigue is exposed and the mask falling down reveals the true nature of a bad guy who recites “sutta of being henpecked” and “do anything asked by women”: Nguyen Xuan Chien owns a forest of “no self-respect and no respect for others”, ungratitude to Masters of Pure Land sects! (Võ Đình Khôi điểm vào tử huyệt của Nguyễn Xuân Chiến (Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh): Đánh tráo khái niệm để điều hướng công luận theo ý mình! mưu sâu bị lật tẩy, mặt nạ rơi xuống lộ ra nguyên hình là kẻ trì niệm “sợ vợ chân kinh” và “dại gái toàn thư” : nguyễn xuân chiến sở hữu nguyên một bìa rừng vô tàm bất quý, vô ơn với thầy tổ tịnh độ tông!) – Mat Tinh Giac
 18. Hypocrisy in Buddhism practitioners (Luận kiến về thói đạo đức giả trong giới Phật học) – Mat Hue Phap
 19. Nguyen Xuan Chien intented to explode a bomb but in vain (“Kẻ dại gái” Nguyễn Xuân Chiến cài bom kích nổ nhưng tịt ngòi!) – Mat Linh Nguyen
 20. Counter-argument to phatgiao.org.vn and Nguyen Thi Trang Khuyen, stopping the poisonous points of view from transmitting to Dharma practictioners: Thu vien hoa sen and Hoang Lien Tam put a slap on their faces (Đối luận với phatgiao.org.vn và phản biện Nguyễn Thị Trang Khuyên Ngăn chặn những nọc độc tà kiến lây lan đến người tu đạo Phật: Thư viện Hoa Sen và Hoàng Liên Tâm tự vả vào mặt mình như thế nào?) – Mat Tue Tin
 21. org.vn does not obey the Vietnam Buddhism Sangha Central Committee’s decision (Phatgiao.org.vn bất tuân đạo lệnh của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) – Mat Quoc Sanh
 22. To Trang Khuyen: You want to advocate your guru but actually defame him. Phatgiao.org.vn wants to defame others but in deed other people stay floating and move to a higher position. Thank you! (Trang Khuyên: Muốn bênh vực hóa ra lại hạ nhục thầy mình. Phatgiao.org.vn muốn dìm hàng hóa ra càng làm người khác nổi lên. Cảm ơn! – Mat Tu
 23. Some mistakes from Nguyen Thi Trang Khuyen’s article on phatgiao.org.vn dated 08th September 2017 (Thấy gì từ những sai phạm của tác giả Nguyễn Thị Trang Khuyên qua bài báo đăng trên phatgiao.org.vn ngày 08/09/2017?) – Mat Hue Phap
 24. Thich Thien Thuan breaks the spirit of harmony (Tỳ kheo Thích Thiện Thuận phá vỡ tinh thần lục hòa) – Mat Hanh Giac
 25. Counter-argument to Thich Phuoc Tien on his explanations of precepts (Phản biện những lỗi sai của đại đức Thích Phước Tiến trong luận giải về giới luật) – Mat Dieu Hang
 26. To Thich Thien Thuan: How can you immerse the simming float! First, practice Dharma at home; second practice Dharma at the market; third practice Dharma at pagodas (Nhắn gởi Đại đức Thích Thiện Thuận: Làm sao nhấn chìm được phao nổi! thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ thứ ba Tu chùa) – Mat Tinh Dung
 27. Letter from Thanh Hoa: Mat Linh Nguyen “has a talk” to Thich Thien Thuan (Thư từ Thanh Hóa: Mật Linh Nguyên “tâm sự” với thầy Thích Thiện Thuận) – Mat Linh Nguyen
 28. To Thich Thien Thuan: Who are you? – You wanted to defame lay Buddhists; you wanted to show your important role of being a monk, contrary to the spirit of “considering “wisdom” as the only concern” in Buddhism; you made a careless sermon with inconsistent arguments, subjectives perception; in addition, you talked with the atitude of the proud and arrogance; you denied the lay Buddhists’ ability to practice the Dharma (Nói với tỳ kheo đại đức Thích Thiện Thuận: Người muốn “dìm hàng” cư sĩ; muốn giữ độc tôn vai trò tăng sĩ tỳ kheo trái với tinh thần duy tuệ của đức phật; giảng kinh tùy tiện, bất nhất, chủ quan trong tri kiến; vậy mà đăng đàn trong thái độ tăng thượng mạn; phủ nhận vai trò và khả năng hành pháp của cư sĩ tại gia. tôi muốn hỏi thầy là ai? tăng sĩ hay là …..) – Mat Dieu Hang
 29. Counter-argument to Thich Nhat Tu: Why do I call you Tran Ngoc Thao? (Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ: Tạị sao tôi gọi ngài là ông Trần Ngọc Thảo?) – Mat Dieu Hang
 30. Thich Nhat Tu assures that there is no Amitabha Buddha, but I counter-argue and have a few words to him that “The cobbler should stick to his last” (Thượng tọa Thích Nhật Từ khẳng định không có Phật A Mi Đà, tôi phản biện và xin nói đôi điều với kẻ “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe!”) – Mat Hue Phap
 31. The transmission of Buddhism or the transmission of “forsaken spirits”? (Truyền thông của đạo Phật hay truyền thông của đạo “cô hồn”?) – Mat Quoc Sanh
 32. The farce on hoasen’s stage overseas (Những trò hề trên sân khấu “hoa sen” hải ngoại) – Mat Hanh Giac
 33. A question to Mr. Nhat Tam: Discussing on Buddhist teachings, why do you cite normal poems and consider them “Buddhism perception” (Hỏi ông Nhất Tâm: Luận về giáo điển Phật môn sao lại dẫn chứng thi ca ngoại đạo mà ông gọi là “tri kiến”?) – Mat Dieu Hang
 34. Letter from Thanh Hoa: Clouds follow dragons, wind follows tigers, devils meet each other (Thư Thanh Hóa: Mây theo rồng, gió theo hổ, ma quỷ tìm nhau) – Mat Linh Nguyen
 35. Reader Tran Thi Huyen Trang has some words to doctor Thich Nhat Tu (Bạn đọc Trần Thị Huyền Trang nhắn gửi đôi lời tới tiến sĩ Thích Nhật Từ) – Mat Thai Duong

The details of the awards as follows: Sunyata (Emptiness) Award: 1.5 million dong; Bodhicitta (The Heart of Enlightened Mind) Award: 1 million dong; Nihsarana (Renunciation) Award: 700,000 dong; Consolation Award: 500,000 dong; Best Counter-Argument Award: 500,000 dong; Best Translation Award: 1 million dong; Best Application of Expedient Means Award: 1 million dong; Best Flexible Application of Public Administration Award: 2 million dong; Best Bodhicitta Application Award: 1 million dong; Brother Supporting Award: 1 million dong; Best Technical Maintenance Award: 500,000 dong. I would like “So much to do, so little done” (I would like to give more but it is hard) because we do not call for sponsorship from those who are not the diciples of Song Nguyen Tantra House. The diciples are still poor or they have financial diffifulties due to my little virtue. Thus, I hope that you are happy with some small awards and this is our lesson to practice more to gain more virtue in the year of 2018.

I rejoice in the good deed of the diciples and readers of chanhtuduy.com.  Be happy even if you are not given an award and remember that to me, every article shines with your loyalty to Dharma. I congratulate those who get the prizes for your shining examples in the “battle” of writing to transmit Dharma.

I wish a new year coming with peace, happiness and prosperity to all of you even you are in Vietnam, the S-shaped country, or in any places in the world. May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature in the future.

A raining afternoon on the peak of Phu Van mountain on 8th February 2018

Thinley – Nguyen Thanh

Translated by Mat Hong Quang


Vietnamese version: TỎA SÁNG BÚT LỰC CỦA CÁC HỌC TRÒ VÀ BẠN ĐỌC CHANHTUDUY.COM

 1. Mô Phật!

  Mật Hạnh Giác hoan hỷ đạo hữu Mật Hồng Quang đã dịch bài viết sang tiếng Anh. Cầu nguyện bài viết đến với nhiều bạn đọc nước ngoài.

  Cầu nguyện đạo hữu tinh tấn, thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Om Ah Hum.

 2. Dr. C H Lakshmi narayan. says:

  Buddha is my Life

  Dhamma is my way

  Sangha is my Spirit

  Respected Guruji, I bow my head at the lotus feet of Guruji.

  I am Tantra Nirvadeva.

  It gives me immense joy and pleasure to note our beloved Guruji’s endavour to encourage the disciples of Song Nguyen Tantra House and those involved in Samyagdrishti Prabha samadhi through Chanhtuduy by the way of incentives and awards so as to make them continue with still more higher Spiritual energy . ! For which act of Guruji’s  compassion and loving kindness, I humbly prostrate at the lotus feet of our beloved Guruji.

  I also Congratulate all the awardees and non-awardees too for their balanced mind in this context by their  combined assurance to place this Song Nugyen Tantra House at the Top and peak of great mountain of spiritual field of Buddhism ! and to throw  beaken  light to all the sentient beings and entire World in the path of Enlightenment and Liberation .!

  Kalyanamithras ! Let us join our hands with our beloved Guruji, the second Buddha at this juncture and pledge :

  ” Awake

  Arise and stop not

  Till the goal (Enlightenment) is  reached.!”

  Om Mani Padme Hum.

  Long live our beloved Guruji for upholding Dharma.

  Dr C H Lakshminarayan.

   

   

   

  A

  • Kính bạch Thầy!

   Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Nirvadeva sang tiếng Việt như sau:

   “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

   Phật là cuộc sống của con.

   Pháp là con đường của con

   Tăng là tinh thần của con.

   Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy!

   Con là Tantra Nirvadeva.

   Trong con dâng trào niềm vui, sự hoan hỷ và biết ơn khi nhận được ơn phước Thầy tôn quý ban cho chúng con để động viên, sách tấn học trò Mật gia Song Nguyễn và bạn đọc, những ai được thực hành và diễn tập chánh kiến quang minh tam muội thông qua trang mạng chanhtuduy.com bằng cách khích lệ và trao ban phần thưởng giúp chúng con tinh tấn vui tu nhằm đạt được kết quả tâm linh cao hơn. Con hoan hỷ tán thán bồ đề tâm và lòng bi mẫn của Thầy. Com xin được cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy tôn quý.

   Con hoan hỷ chúc mừng những đạo hữu được giải và những đạo hữu không được giải vì họ đã có được tâm quân bình khi họ được kết nối liên tục với Thầy và nhờ được nương tựa nơi Mật gia Song Nguyễn, họ dần dần lên được đỉnh núi thiêng của con đường Phật giáo và từ đó có được cơ hội lan tỏa ánh sáng chánh pháp của chanhtuduy.com đến mọi chúng sanh và giúp hữu tình có được cơ hội được bước đi trên hành trình giác ngộ dưới sự hướng dẫn của Thầy.

   Các huynh đệ kim cang, chúng ta hãy cũng nhau, noi gương vị Thầy tôn quý, vị Phật thứ hai trong đời này và cũng phát nguyện:

   “Luôn tỉnh thức từ đây đến khi giác ngộ tối thượng”

   Om Mani Padme Hum.

   Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài để ngọn đuốc chánh pháp được lan tỏa khắp muôn nơi.

   Con – C H Lakshminarayan.”

  • Admin
   Nguyên Thành says:

   Your comment is so interesting. You have deep thoughts about the article. You are so nice to rejoice in other’s good deeds. The awards I give to disciples and learners are worthy with their good articles, not only for encouragement. Your deep devotion towards Guru makes me pleased.

 3. Mô Phật

  Mật Đức hoan hỷ và tán thán với thiện hạnh của đạo hữu Mật Hồng Quang   đã chuyển ngữ bài viết của Vị Thầy  sang tiếng Anh  từ đó giúp cho những ai sử dụng tiếng Anh  có được duyên lành tiếp cận với bài viết và cũng như tiếp cận với căn phòng Duy Ma Cật trang mạng Chanhtuduy.com ,  ngõ hầu tìm  cho mình nơi nương tựa chân thật để được an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hồng Quang luôn được  hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và những ước nguyện chính đáng sớm được viên thành.

  Cầu mong cho ánh sáng chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 4. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!

  Mật Đăng Tâm hoan hỉ với thiện hạnh của Mật Hồng Quang đã chuyển ngữ bài viết của vị Thầy sang tiếng Anh. Mật Đăng Tâm hoan hỉ tưởng tượng đến sự hoan hỉ ngạc nhiên của các đạo hữu nước ngoài trước những sách tấn của vị Thầy tâm linh hào phóng từ bi và trí tuệ. Với cơ cấu nhiều  giải thưởng, phần thưởng vị Thầy ban cho các học trò như thế khiến Mật Đăng Tâm như chứng kiến rừng hoa đào bừng nở góp cho sắc màu của xuân chánh pháp lan tỏa thêm rực rỡ. Mật Đăng Tâm cầu nguyện cho Mật Hồng Quang cùng gia quyến thành tựu các ước nguyện thầm kín chính đáng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 5. Mô Phật,

  Mật Giác Đăng hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ bài viết của Thầy sang tiếng Anh của đạo hữu Mật Hồng Quang.

  Cầu nguyện cho Mật Hồng Quang ngày một tinh tấn, hanh thông, viên thành ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trường thọ vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 6. Tantra Amishuta says:

  Dear Holy Guru,

  Thank you for bestowing an award for one of my articles. I am honored. I have read many of these articles and enjoyed all of them Thank you so much for your lessons and your support in this journey. May you be well for the sake of all sentient beings Om Mani Padme Hum

  • Kính bạch Thầy!

   Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Amishuta sang tiếng Việt như sau:

   “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

   Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho con giải thưởng cho bài viết của con. Con hoan hỷ và vinh dự nhận được ơn phước Thầy ban. Con đọc rất nhiều bài viết trong những danh mục các bài viết đoạt giải và con hoan hỷ khi đọc những bài đó.

   Con chân thành cảm tạ ơn Thầy vì đã dạy dỗ con và giúp đỡ con được bước đi trên hành trình giác ngộ.

   Con cầu nguyện Thầy khỏe mạnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

   Om Mani Padme Hum.”

 7. Mô Phật!

  Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh dịch bài viết của vị Thầy sang tiếng Anh của Mật Hồng Quang cầu nguyện cho đạo hữu luôn tin tấn thực hành pháp để được thành thông thế sự cầu mong tất cả chúng sanh luôn có duyên lành biết đến chánh pháp OM ah hùm

 8. Tantra Upatissa says:

  Dear Guru thanks for taking so much time and trying to mention most of the the disciples names in this article for their sincere participation in dharma teaching and learning of Song Nguyen Tantra House.

  May those who receive awards and those who didn’t receive awards both of them have a balanced mind and continue their practice sincerely with your blessings on them.

  May Guru live long and protected and get enlightened.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum..( )..

 9. Tantra Citta says:

  Dear Holy Guru,

  It is with great joy and a sense of humbleness that I learn of the news that I am being awarded for a couple of my written commentaries. Unfortunately  I won’t be able to attend the wonderful conference and festival on February 18th to accept my prize but I will always be there in spirit and karmic affinity. I offer my sincere gratitude to our esteemed Master and consort at Song Nguyen Tantra House for bestowing these awards and I congratulate all my fellow students and disciples who were also chosen for their excellent commentary. I also applaud and encourage the one’s who did not receive a prize to continue their journey towards the True Land with their Dharma practice and compassionate heart and wisdom. With the new Lunar year fast approaching, I foresee great things for Song Nguyen Tantra House, in 2018. My supreme blessings to our Holy Guru, consort and to all my beloved students and disciples at Song Nguyen Tantra House. Enjoy the glorious festival and conference on February 18th and I send my love and great wishes to all, from beautiful Canada. May all sentient beings achieve the happiness of Buddha Nature and ultimately pure Enlightenment in the promised Land! Om Mani Padme Hum 🙂 Sincere regards, Tantra Citta (Jeffrey Bernard Forest). Gate gate paragate parasangate bodhi svaha!

   

 10. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Mật Chánh Tấn hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đao hữu Mật Hồng Quang đã chuyển ngữ bài viết của vị Thầy sang tiếng Anh. Cầu mong bài viết sẽ tiếp cận được tới nhiều bạn đọc biết tiếng Anh để từ đó họ có cơ hội kết nối với vị Thầy Mật giáo.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hồng Quang hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Mô Phật,

  Mật Tuyết Hoa hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ bài viết của vị Thầy sang tiếng Anh của đạo hữu Mật Hồng Quang. Nguyện cầu nhiều bạn đọc hữu duyên sử dụng tiếng Anh được đọc và có cơ hội được kết nối với vị Thầy Mật giáo.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu đạo hữu Mật Hồng Quang luôn tinh tấn thực hành pháp, hanh thông thế sự.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mô Phật!

  Mật Nhuận Quang hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ bài viết của vị Thầy sang tiếng Anh của đạo hữu Mật Hồng Quang. Nhờ vậy mà giúp cho nhiều bạn đọc biết tiếng Anh trên thế giới có thể tiếp cận được với ánh sáng Phật đà và có cơ hội kết nối với vị Thầy. Cầu nguyện bài viết này được lan toả khắp muôn nơi.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hồng Quang luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 13. Mô Phật!

  Mật Giác Phương hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của đạo hữu Mật Hồng Quang. Cầu nguyện đạo hữu Mật Hồng Quang luôn mạnh khỏe, tinh tấn và chuyển ngữ thêm nhiều bài viết nữa, ngõ hầu mang lại lợi lạc cho bạn đọc quốc tế.

  Om mani padme hum.

 14. Tantra Kasila says:

  Dear holy Guru

  To be honest I’m really surprised about the prize.Not even at a single point of time,I thought that there would be prizes and I am happy for that.Also happy to see my name mentioned in the list.Do things without expecting anything in return of course you will get your rewards.And I really appreciate your efforts for these articles and going through all comment sections.It really requires huge effort and that’s why you are who you’re now.

  Let the Guru live long and all the sentinel beings have the peacefulness and calmness of Buddha.

 15. Mô Phật!

  Mật Tuệ Tín hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài viết “Toả sáng bút lực của các học trò và bạn đọc chanhtuduy.com” sang tiếng Anh của đạo hữu Mật Hồng Quang. Cầu nguyện bài viết đến với nhiều bạn đọc nước ngoài, ngõ hầu tìm được nơi nương tựa chân thật để an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hồng Quang hanh thông thế sự & thành tựu mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 16.  Tantra Mahavita says:

  Querido Santo Guru: Me postro a los pies del guru .Siempre agradecidos por sus interesantes articulos. Buda es mi vida ..Dharma es mi camino …Sangha es mi Espiritu .Muy Feliz por los premios de los compañeros de sangha .Y sobre todo a nuestro Amado Guru profundo agradecimiento por el tremendo trabajo que hace cada segundo de su preciada vida en favor de todos los seres sintientes y en favor del preciado Dharma.Que viva una vida feliz para beneficio de todos los seres sintientes. Que todos los seres encuentren su naturaleza de Buda .OM MANI PADME HUM

 17. Tantra Sagovana says:
  Dear Guru,

  Thank you for sharing this article.

  I will read some of the mentioned articles.

  May all sentient beings be free from suffering and become enlightened.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

 18. Tantra Upatissa
  Tantra Upatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article. I wish our Dharma brothers keep writing good articles for benefit of readers. So the reader’s can get some knowledge and try to learn the Buddha’s teachings from the articles available in our Valmakriti that is chantuduy.com created by you for beneficial of other beings.

  May Guru and his consort live long for sake of other beings.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum!!!

 19. Tantra Sagovana says:

  Dear Guru,

  My name is Tantra Sagovana.

  Thank you for sharing this article.

  In this article you explain about the award-winning articles on Vimalakirti castle chanhtuduy.com from 2017.

  Each article is resplendent with the light of wisdom and helping to spread Right View in the world.

  May all sentient beings be healthy and well and be free from suffering.

  May Guru be healthy and live long for the benefit of all beings.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

 20. Tantra Pramitdhita (Josh Hacker) says:
  Holy Guru,

  I bow my head before your lotus feet! I wish to congratulate and thank everyone whom has written an article on chanhtuduy.com It’s through your good deeds that many people have the chance to learn about Tibetan Pure Mind Yoga. Guru, It is very kind of you to give out awards and this is just one of many examples of how loving and compassionate you are! I feel much respect and gratitude towards you and I am so thankful for the opportunity I am given to learn from you. Thank you!!

  Mat Hong Quang,

  Thank you Dharma brother. I rejoice in reading your translation of this article. It was so kind of you. May all of your legitimate wishes be granted within the right orbit of Dharma.

  Om Mani Padme Hum

  May our Guru and his consort live a long and healthy life for the sake of all sentient beings

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature

  May the global pandemic caused by the Corona virus soon end

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Ihis is normal work for learners every year. I hope you’d get awards!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status