Jun 13, 2021

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES, SONG NGỮ ANH VIỆT | 36 Comments

On the occasion of Guru Rinpoche Day (May 10th lunar calendar; Buddhist calendar 2565- 2021). Some thoughts by Assistant Professor Vikas Singh – Tantra Dharma Bodhisita: The fire of Dharma in the midst of the winter of Samsara.

Dear Devotees,

I am Vikas Singh, Assistant Professor and Head in Department of Sanskrit, Marwari College, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, Bihar, India and I have completed my M.A. (2010) in Sanskrit Language, M.Phil (2012) in Theravada Buddhism and PhD (2017) in Mahayana Buddhist Philosophy from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India.

Tantra Dharma Bodhisita – Assistant Professor and Head in Department of Sanskrit, Marwari College, Lalit Narayan Mithila University

I am following the practices of Pure Mind Yoga since 2019 and it is very useful for my routine life. I am reading

different articles regarding Buddhism as well as nature regularly on http://chanhtuduy.com. I am continuously translating some of them from English to Hindi for benefit of Hindi speaking people.

The real interpretation of Dhamma is vital in the scientific age. Guru Thinley Nguyen Thanh’s words are so generous for layperson to understand the Dhamma’s in an authentic way. Continuously, I know the Buddhist literature now in depth too due to your explanations. Guru is essential in our life for guiding us the right path. Guru always focuses on mediation because it is a process to positively transforming the mind with associated the orbit of Dharma propounded by Buddha. I am delighted to see the beauty of Guru’s teaching how he connects everything with Mother Nature (Gaya). It is true, without Guru, we cannot go to Enlightenment and cannot get rid of our sufferings.

Without Guru, we cannot go to Enlightenment and cannot get rid of our sufferings.

Tantra Dharma Bodhidita was granted the title of ” the Hero of Dharma”

Guru’s always keeps the teachings in his pious heart and always show us the right path. Guru said that Friendship is precious, but the Dhamma love is more valuable. Guru always takes care of his disciples and encourages them. A disciple has to respect everything related to his Guru, and we are developing such a vision to see everything regarding our Guru.

Guru gave a vision to all of us that only practice Dharma without right view can’t speak the right speech, and without right speech, you speak all day, but it is a group of conversations each other or isn’t worth anything. We have to give up this habit only to talk about Dharma. We have to practice under a Guru who has a great understanding of the right view.

In the last, I thanks to Guru for showing us the path of Dhamma. Thanks for equipping us with the right view and clearing everything in precisely and beautifully. Guru is one who removes our ignorance and makes our life happy, comfortable, enlightened and blessed. In this sense, we are delighted to be your pupil, Guru.

I strongly believe that Guru’s work for enhancing the Pure Mind Yoga and Dhamma is very useful for positive changes as well as transformation of mind.

Om Mani Padme Hum

Vikas Singh

…………………………………………………………………………….

Thân gửi các đạo hữu,

Tôi là Vikas Sign, phó giáo sư, trưởng khoa Sanskrit, trường đại học Marwari, thuộc đại học Lalit Narayan Mithila, Darbhanga, Bihar, India và tôi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành ngôn ngữ Sanskrit năm 2010, thạc sĩ triết học Phật giáo Tiểu thừa năm 2012 và tiến sĩ triết học Phật giáo Đại thừa năm 2017 tại trường Jawaharlal Nehru, New Delhi, Ấn Độ.

Tantra Dharma Bodhisita – Phó Giáo sư, tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ

Tôi đang thực hành Yoga Thanh Trí từ năm 2019 và điều này thực sự rất hữu ích đối với cuộc sống của tôi. Tôi thường xuyên đọc các bài viết liên quan đến đạo Phật và bản chất vấn đề trên trang chanhtuduy.com. Tôi đang tiếp tục dịch một số bài viết tiếng Anh trên trang chanhtuduy.com sang tiếng Hindi vì lợi lạc của những ai nói tiếng Hindi.

Việc giải thích thực nghĩa về Giáo pháp rất quan trọng trong thời đại khoa học. Thầy Thinley Nguyên Thành tận tâm luận giảng minh bạch, rõ ràng giáo pháp Phật đà để cư sĩ có thể hiểu một cách chính xác. Dần dần, nhờ sự luận giảng của Thầy Thinley Nguyên Thành mà tôi hiểu sâu hơn về giáo pháp Phật đà. Đạo sư luôn đóng vài trò quan trọng trong cuộc đời chúng tôi vì Thầy hướng dẫn chúng tôi con đường chánh pháp. Thầy luôn tập trung vào thiền định bởi vì đầy là quá trình chuyển hóa tâm một cách tích cực theo quỹ đạo chánh phá do Đức Phật tuyên thuyết. Tôi rất hoan hỷ thưởng thức vẻ đẹp trong lời dạy của Thầy về cách kết nối với thiên nhiên. Đúng thật, nếu không có Thầy, chúng tôi không thể giác ngộ và không thể thoát khỏi khổ đau sinh tử.

Nếu không có Thầy, chúng tôi không thể giác ngộ và không thể thoát khỏi khổ đau sinh tử.

Đạo hữu Tantra Dharma Bodhisita nhận danh hiệu “Anh Hùng Pháp”

Thấy luôn giảng pháp với sự nhiệt tâm và Thầy luôn chỉ cho chúng tôi con đường chánh pháp. Thầy dạy rằng tình bạn là quý nhưng tình yêu với Pháp càng quý hơn. Thầy luôn chăm sóc đệ tử và sách tấn họ. Đệ tử phải trân trọng những gì liên quan đến Đạo sư và chúng tôi đang thực hành xem mọi điều là ơn phước từ vị Thầy.

Thầy dạy chúng tôi nếu thực hành pháp mà không có chánh kiến thì không thể có chánh ngữ, và không có chánh ngữ, dù chúng tôi có trò chuyện cả ngày thì cũng không được lợi ích gì. Chúng ta phải từ bỏ thói quen nói chuyện phiếm, chúng ta nên nói về Phật pháp. Chúng ta phải thực hành dưới sự chỉ dẫn của Đạo sư, người có chánh kiến toàn triệt.

Cuối cùng, tôi cảm tạ ơn Thầy đã chỉ cho chúng tôi con đường chánh pháp. Cảm tạ ơn Thầy đã trang bị cho chúng tôi chánh kiến và hiểu rõ mọi sự vật, hiện tượng một cách chính xác và tươi đẹp. Thầy là người xóa vô minh cho chúng tôi và làm cho cuộc đời chúng tôi được hạnh phúc, thong dong; Thầy ban phước cho chúng tôi và giúp chúng tôi giác ngộ.

Tôi rất vui mừng khi được là học trò của Thầy.

Tôi luôn tin tưởng rằng những pháp sự của Thầy lan tỏa Yoga Thanh Trí và chánh pháp thực sự rất hữu ích cho sự thay đổi tích cực và chuyển hóa tâm của hữu tình.

Om Mani Padme Hum

Vikas Singh


PEACE AND HARMONY IN THE PERSPECTIVE OF PURE MIND YOGA – A SMALL CONTRIBUTION TO END SUFFERING (HÒA BÌNH VÀ HÒA HỢP DƯỚI GÓC NHÌN CỦA YOGA THANH TRÍ – SỰ ĐÓNG GÓP NHỎ TRONG VIỆC CHẤM DỨT KHỔ ĐAU CỦA HỮU TÌNH)


Related articles : THE ARTICLES ABOUT SUCCESS OF LEARNERS IN TANTRA HOUSE MAT GIA SONG NGUYEN

1,On the occasion of Guru Rinpoche Day (May 10th lunar calendar; Buddhist calendar 2565- 2021). Some thoughts by Assistant Professor Vikas Singh – Tantra Dharma Bodhisita: The fire of Dharma in the midst of the winter of Samsara. – Tantra Dharma Bodhisita

2, Letter from Nigeria: Some thoughts by Professor Chukwugozie Maduka (Tantra Dharma Sunyata): RIGHT VIEW AND THE SOURCE OF THE BLESSING. (cảm nghĩ của giáo sư tiến sĩ Chukwugozie Maduka (Tantra Dharma Sunyata): chánh kiến và nguồn ơn phước.) – Tantra Dharma Sunyata

3, FAR FROM EYE, BUT NOT FAR FROM HEART (Xa mặt nhưng không cách lòng) – Tantra Sutradaka

4, Letter from the USA: WHERE’S THE FORTUNE FROM? ( May mắn đến từ đâu?) – Tantra Tanshami (Aki Thunderpaw)

5, Letter from the USA: THE FIRST ONLINE DHARMA MEETING IN SONG NGUYEN TANTRA HOUSE U.S CENTER. ( Thư từ nước Mỹ: BUỔI VÂN TẬP TRỰC TUYẾN ĐẦU TIÊN Ở MẬT GIA MỸ QUỐC.) – Tantra Mahacitta (Robert Clayton Jr.)

6, ESCAPE THE DANGER BY A HAIR’S BREADTH (THOÁT HIỂM TRONG ĐƯỜNG TƠ KẼ TÓC) – Cao Diệu Diệu Hằng

7, Letter from Sweden: A NEW VERSION OF MYSELF TODAY (TÔI CỦA NGÀY HÔM NAY) – Venessa

8, Letter from USA: The bridge connecting us together after many lives in this Samsara. – Tantra Mahacitta (Robert Clayton Jr.)

9, Letter from American: I AM TODAY IS NOT I AM YESTERDAY! ( TÔI HÔM NAY KHÁC HÔM QUA) – Tantra Mahacitta

10, Letter from Sweden: THE UNTOLD STORY, THE SOUND OF SINGING OVERWHELMING THE ATTACK ( Thư Thuỵ Điển: Chuyện bây giờ mới kể, Tiếng hát át tiếng bom) – Cao Diệu Mật Từ

11, Letter from the USA: LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL (Ánh sáng cuối đường hầm)- Robert Clayton Jr

12, Letter from Nigeria: Some thoughts by Professor Chukwugozie Maduka – BETTER LATE THAN NEVER. (Muộn còn hơn không). – Professor Chukwugozie Maduka

13, THE PROBLEM IS NOT HOW LATE YOU GET MARRIED, BUT HOW LATE YOU MEET A TRUE GURU ( Lập gia đình muộn không sao! Hạnh ngộ muộn màng với Đạo Sư mới là một thiệt thòi lớn!) – Tantra Upatissa

14, Letter from the USA: THREE ARTICLES, ONE FATE (Ba bài viết, một số phận) – Tantra Amishuta

15, Letter from Thai Nguyen: IS IT REALITY OR JUST A DREAM? (Thư Thái Nguyên: THỰC HAY MƠ?) – Mat Thai Xuyen

16, I AM GOING TO HAVE A HOUSE!- Cao Dieu Giac Dang

17, Letter from Korea: THE WINTER’S WARMTH ( Thư Hàn Quốc: HƠI ẤM MÙA ĐÔNG) – Cao Dieu Hong Tuyen

18, LETTER FROM NEWZEALAND: IMPOSSIBLE TO REASON AND DISCUSS, BOAT WITHOUT A HARBOR, PREDESTINED DESTINY ( Thư New Zealand: NGHĨ KHÔNG RA, BÀN KHÔNG ĐẾN, BẾN KHÔNG THUYỀN, DUYÊN TIỀN KIẾP) – Cao Dieu Mat Thuy

19, Letter from India: NEW YEAR, THINKING ABOUT THE NEW CHAPTER OF MY LIFE WITH PURE MIND YOGA (Năm mới, ngẫm về cuộc đời mới với Yoga Thanh Trí) – Tantra SutraDaka

20, THE HUMBLE WORDS FROM A PROFESSOR IN HISTORY (Lời khiêm cung của một Giáo sư tiến sĩ Lịch sử học) – Pro. Laxman Yadaorao Aucharmal

 1. Mật Hoa Pháp ( 10 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện xho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi ích của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 2. Tantra Amashuta says:

  Dear Vikas Singh,
  Thank you for sharing your work and the importance of guru. Umm mani pandme hum.

  Dear Holy Guru,
  In honor of Guru days I thank you for all of your lessons, guidance, and care. I would not be where I am with the understanding I have so far without you. My peace is in your hands. Thank you so much for allowing me to continue learning from you even when I take long breaks due to health. You are the path, the guide, the only way to peace and enlightenment and through you I am closer and closer every day.

  • Tantra Dharmapabodhisita says:

   Thanks dear Tantra Amashuta, my Dhamma Brother due to same Guru, you are right and understanding the Dhamma in true nature under Guru’s guidance.

 3. Tantra Amashuta says:

  Om mani pandme hum

 4. Tantra Midhita says:

  Guru is as a grand tree, and I am but a sapling who had the fortune to be growing in his presence

  Guru is like the coursing river, and I but a stream who has met up over time.

  I am not steadfast in my ways, but I have been putting into use over time, the things I have learned with Guru, as Guru has already learned.

  The more I grow, the beauty within me blossoms.

  I am thankful for Guru in my life, for he is a bright torch where many remain dim.

  I hope to someday be able to tell stories of Guru, as well as he told me of myself.

  But they are not just stories. They are living. Breathing. Teaching.

  Guru is a painting, that is living, breathing, teaching.

  A great artist is Guru, for he has instructed me how to paint, while never needing to lift a brush.

  He has foremost shown me kindness. And that is something worth sharing.

  Vikas Singh. Thank you for painting your picture of yourself, while including Guru’s impact upon your method. You both seem to shine throughout each other, in ways I never noticed before.

  Blessings, to all that seek enlightenment.
  om mani padme hum

  • Tantra Dharmapabodhisita says:

   Thanks dear Dhamma Brother Tantra Midhita for your comment. I am trying my best under the Guru’s guidance. Before Guru’s contact, I am familiar with Theravada due to my birth in Shakya dynasty (Buddha’s dynasty) and studied Mahayan Philosophy as well as Theravada tradition. After Guru’s contact I am learning this beautiful Vajrayan tradition too. I am trying to understanding the original sources available in Apabhrnsh, Sanskrit and Buddhist Hybrid Sanskrit related Vajrayan, but Guru’s explanation upon everything are marvellous and equipped with right view.

 5. Tantra Dharmapabodhisita says:

  Thanks dear H.H. Guru for publishing this letter here.

  Regards

 6. paul yawney says:

  Dear holy Guru thank you for posting this article by Vikus Singh. He has clearly stated the value of Holy Gurus teachings and Methods. I know how much it has taught me and so much more to learn. the teachings have shown me that I was on a good path before but now I have better direction and purpose.. It has aided me in spreading Dhamma to others. Thank you. OM MANI PADME HUM
  Tantra Himataru

  • Tantra Dharmapabodhisita says:

   Dear Tantra Himataru, Guru’s role is very important for learning real Dhamma.

 7. Ashok Verma says:

  Thanks a lot for sharing such knowledgeable article.

 8. Tantraupatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article. Also thanks to dharma brother Tantra Bodhisita for reminding us the importance of Guru in our lives. Also we are happy to be pupil of our Guru as mentioned by Tantra Bodhisita.

  May Guru live long to uphold Dharma.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  May pandemic situation of Covid 19 end soon.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Cao Diêu Diệu Hằng says:

  Dear Tantra Dharma Bodhisita – Vikas Singh,
  I am delighted to read your sharing. I highly appreciate your devotion to Guru and your diligence in practicing Dharma. I have learnt that you are so busy with teaching, sharing lectures in online conferences all the time, your heart and your devotion to Guru brings the strength and motivation for you to spread Buddha’s teachings and Pure Mind Yoga to the devotees all over the world.
  You are one of the vivid examples that devotion to Guru is beyond space, nations, distances and languages. as Dilgo Khyentse Rinpoche says in the book “Dzogchen and Padmasambhava” that “there is no Buddha who became enlightened without having relied upon a spiritual teacher.” You cannot realize the absolute within the domain of the ordinary mind. And the path beyond the mind is through the heart and through devotion. As Buddha told Shariputra, it is through devotion, and devotion alone, that one realizes the absolute. Nyoshul Khen Rinpoche points out: …there is a way of recognizing the nature of mind solely through devotion. There are cases of practitioners who simply through their heart-felt devotion attained realization, even though their teacher had already passed away or was nowhere near them physically. Because of their prayers and devotion, the nature of mind was introduced.”
  What you have shared in this article is really the Dharma flame in the midst of the cold of Samsaric winter full of sufferings. Thank you so much for your sharing. I am looking forward to reading more of your writing.
  Dear Holy Guru,
  On the occasion of Guru Day, from the bottom of my heart, I would like to thank Guru for all beautiful teachings you have guided us. You have enlightened us and helped us get free from the dark of ignorance and suffering. You bring us the new life full of happiness and peace.
  May Guru have good health and live long for the sake of all sentient beings.
  May Pure Mind Yoga spread all the conners of the world to benefit all beings.
  May all righteous wishes of Tantra Dharma Bodhisita come true soon due to your merits and wisdom collected from your devotion to Guru and Dharma.
  May all sentient beings attain the happiness of the Buddha’s nature.
  May Covid 19 pandemic end soon.
  Om mani padme hum

  • Tantra Dharmapabodhisita says:

   Thanks dear Hang for your comment. You have such knowledge to understand the binding of Guru and his disciple. We should spread the teachings of Holy Guru for benifit of laypersons.

 10. Nguyên Thành says:

  Dear Tantra Dharmabodhisita,
  Thank you for your kind words. I am delighted to read your letter. It has been about three years since you started to know me and articles on chanhtuduy.com. I know that with your knowledge and expertise, you can totally give an exact assessment of whether my teachings are based on the truth Dharma which inherits from the Buddha’s teachings or not. Therefore, your sharing which says you have got a deeper understanding of Buddhist teachings due to my explanation will definitely a valuable feedback and a great source of encouragement to other disciples, students, and readers. I am touched by your words when I realized that no matter how far we are, you seemed to understand me and my purpose while teaching my disciples. That is to speak the voice of “..layperson to understand Dharma in an authentic way”. It is not necessary to have a lot of disciples, it is enough to have disciples who are genuinely faithful, loyal, and sharing common understanding. I am happy that I have enough disciples who are worth being proud of like you. Thank you for your letter.
  May all your legitimate wishes come true by the blessings from Avalokiteshvara through Guru’s delivery.
  Om mani padme hum.

  • Tantra Dharmapabodhisita says:

   Respected H.H. Guru

   This is your holiness and kindness that we all are benefiting with your wisdom and Metta (Kind friendship). Everyone who is learning and practising of Buddhism, S/he have to follow the path of Guru. In Vajrayan tradition, one should go to refuse of Guru first, then Triple Gem. Without Guru, we can’t understand the deeper ness of Shastra (scriptures).

 11. Cao Diệu Giác Đăng
  Cao Diệu Giác Đăng says:

  Dear Tantra Dharma Bodhisita,

  I am delighted to read your meaningful sharing with full of devotion toward holy Guru as well as your appreciation to Pure Mind Yoga, invented and guided by Him. Despite of the far distance from your place, your thoughts show that you seem always be next to Guru, with His teachings kept in mind for deeper understanding, for being well equipped with right view – the very first step on the right path leading to city of liberation. I agree with you, for the practitioners, mind transformation is the most wonderful thing, and Guru is the Person who compassionately puts all own resources in helping disciples to reach that wonder. Yes, Tantra Dharma Bodhisita, just like you, I am delighted to be disciple of Guru. Thank you for your writing. May you achieve your legitimate wishes under the blessings of deity through Guru’s channel.

  Dear Guru,

  On the occasion of Guru Day, I would like to express my deep gratitude to Guru for guiding us with the inconceivable beneficial Six Great Methods of Pure Mind Yoga, aiming to happiness in this life and eternal bliss in next lives. Thank you, Guru for your compassion and patience in teaching us.

  May Guru have good health and live long for the sakes of all sentient beings.

  May more and more people on over the world have the chances to approach Pure Mind Yoga for getting benefits.

  May the covid 19 epidemic soon over.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Nguyen An Vien says:

  Dear Guru,
  I have read this article.
  Thank you so much for sharing the feeling of Mr. Vikas Sign as Assistant Professor and also is Tantra Dharma Bodhisita about the benefits of applying and practicing Pure Mind Yoga. These experiences help someone know that and accepting follow to Guru guide. Especially, who will begin on the way to the path of enlightenment.
  May Guru have good health and live long for the sakes of all sentient beings.
  Om Mani Padme Hum.

  • Tantra Dharmapabodhisita says:

   Thanks for your comment dear Nguyen. Without Guru we cannot find the real meaning of Dhamma according to our Vajrayan tradition.

 13. Tantra Mashinaga says:

  Dear Guru,

  Thank you for sharing this article. In this article our dharma brother discusses the importance of the Guru in out daily lives. It is very important to have a Guru to guide you on the path. We are very lucky to have a wonderful Guru to guide us. Even though we are thousands of miles away.

  May Guru live a long and happy life

  May all sentient beings be free from suffering and attain happiness

  May the covid 19 pandemic be over soon

  Om Mani Padme Hum

  Tantra Mashinaga (Mark Hamilton)

  • Tantra Dharmapabodhisita says:

   Dear Tantra Mashinaga, you are true that we have a such wonderful and knowledgeable Guru.

 14. Abrar Bhatti says:

  Dear Guru Ji

  Thanks for sharing another article in order to help us on our spiritual journey. Your teaching are simple and profound. May our Guru Ji live long.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Tantra Tanshami says:

  Thank you so much. Grace of Lord Buddha be with all and may the dharma thrive

 16. Charles Wentland says:

  Dear Guru,

  Thank-you for sharing this article. It shows how far Pure Mind

  Yoga is reaching. Professor Singh’s translating Guru’s teaching

  for Hindu is good and shows his compassion for others and his

  gratitude to Guru.

  May Guru live long healthy life

  Mat all sentient beings seek happiness of buddha nature

  • Huascar Anda C. (Bolivia) says:

   Dear Guru,
   Thank you for teaching us your method of Pure Mimd Yoga. I find it a really nice form of practicing boddhicitta in our everyday life with every resource we have during the day.
   I find your method very coherent and wise.
   May all the Buddhas bless you and protect you.
   Sincerely.
   Huascar Anda C.
   La Paz City. Bolivia.

 17. Tantra Mashita (Egypt) says:

  Dear honorable guru,

  Thank you so much for sharing this article with us, I really liked it and I highly appreciate the feelings of this disciple because I have the same feelings and maybe more much more than this, in fact we’re nothing without you dear compassionate guru, you’re our light in the darkness which we live in, really thank you so much for your endless efforts.

  I bow my head down to you
  I devote myself to you
  I express my gratitude to you

  May you have a good health and live long for the benefit of all sentient beings
  May all the sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature
  May the pandemic caused by corona virus soon end
  Om Mani padame hum

 18. Tantray Haramitra says:

  Vikas

  I am Tantra Haramitra, from Australia, and I must thank you for your words, they were so beautifully put and they so resonated for me

  Dear Holy Guru

  Thank you for all you guidance and patience in your teaching. You have guided me back on to the right path and your words are such a blessing for me. May you have a long and happy life for the benefit of all sentient beings

  Om mani padme hum of

 19. Tantra Mitsharuma (Petra) says:

  Dear Holy Guru
  I thank you for sharing this article with us. Very beautiful.
  I thank you for all your teachings and your guidance on this special day. May Guru be blessed with health and happiness
  May all sentient beings feel the beauty of Buddhas nature
  With greetings from Sweden and the European class/ Tantra Mitsharuma
  Om Mani Padme Hum

 20. Venessa (Euro) says:

  Dear Guru,
  Before I came to Buddhism and the classes, I just had divorced from a very traumatic marriage there my ex husband was not so kind to me.
  And I was in a another religion what got me totaly of the balance in my life. It was even very close that I would come in to mental clinic again after many years.

  I am also an sober alcoholic so I have a lot of other experiences of my life and childhood.

  But when I was thinking that I would want to give it a chance to practice Buddhism I came in a group on facebook there a woman contacted me and that way I came to Vajrayana way. I had a wonderful opportunity to start in a Buddhism class with a wonderful teacher and other fellows.
  I started to practice Buddhism in my daily life and I started to get more balance, how I should treat my self and others. Because I did not been so kind against my self all the time.
  I can enjoy to give love to others and that makes me so happy. I feel more safe with my self and more harmony. I feel more calm. I do not have panic anxietys that much any more and pain in my stomach. And I am so thankful that Buddha led me in this way in my life. I really belive in karma, both in good and bad. What I do for others, how I treat others that I will get back. And first of all, I do not expect anything back anymore from others if I want to give to others.

  So this is a pretty short story of long story about the change of my life after the last six months. I see forward for more classes even it is very hard for me to learn that easily. But I am happy to learn more.

  Venessa from sweden (Euro)

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thank you for your sharing. I am delighted to hear how you have changed tremendously after six months of getting to learn more about Pure Mind Dharma. It is not only by the help of Pure Mind Yoga and my teachings, but also by your diligence, bravery, and determination to change yourself. I hope that you will keep cultivating Dharma through rehearsal which you have learned from the course, and keep reading more articles on chanhtuduy.com. The more you read and comment, the more peaceful you will find in your mind. Because it will give you answers and solutions to many things in your daily life. May your legitimate wish come true.
   Om mani padme hum.

 21. Venessa (Sweden) says:

  Thank you so much dear Guru. Yes I am so delighted to learn more about pure mind Dharma and pure mind yoga.
  I really want to thank you for welcoming me to Buddhism. I am so thankful for this.
  Om mani padme hum.

 22. Sonam Tshering says:

  Dear holly guru
  I would like say every time you publish short articles, it really helps each and everyone who are destined or lucky to read your articles. Actually I am from small country in the foothills of Himalayas, Bhutan. I am not a monk or person who offers prayer regularly. I am just a collage student who believe and follow buddhism and i feel like, to be Buddhist it is not necessary to become monk. It depends on discipline of how we react to the situation if am not wrong🤗 but i am not discouraging anyone from going pure🤗.
  Dear guru, your motivation and inspiring words always keep us on track towards good human being and your efforts are unforgettable. Thank you for sharing your words of wisdom and showing our way. may our opportunity to read your words of wisdom be sign of becoming better human in nest life.

  Not to extend further i would like to thank each and every induvidual who helped me in reaching this beautiful article to me.
  Thank you eveyone.
  Om Mani Pedme Hung…🙏🙏🙏
  May every sentient beings be freed from this six realms of samsara.🙏
  @Bhutan

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thank you for your comment. Yes, that’s right! A Buddhist practitioner does not rely on the identity as a monk or a monastery. There are monastic practitioners and layman practitioners, and the names do not hinder or create any boundaries between them. You can read more related to this matter in the article named “The significance of sangha is at the purity, not at the robes, the head, specific places or foods”. I hope you will keep reading and learning more!

 23. Tantra Mashita (euro) says:

  Dear compassionate Guru,

  Thank you so much for sharing this letter with us, I really enjoyed re-reading it, and this time I really feel that I’m lucky to be one of your disciples,

  I bow my head down to you
  I devote myself to you
  I express my gratitude to you

  May you have a good health and live long for the benefit of all sentient beings
  May all the sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature
  May the pandemic caused by corona virus soon end
  Om mani padame hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status