Jan 15, 2014

Posted by in Giáo điển | 107 Comments

AI CÓ THỂ THẤY TRƯỚC TƯƠNG LAI?

Trong thuật ngữ về nghề nghiệp hoặc cao cả hơn gọi là “thiên chức”, có danh từ chung để dùng riêng như “nhà báo”, “nhà giáo”, “nhà sử học” ..Tuy nhiên, ai đó với bút danh là Vũ Hà viết rằng “Nhà phong thủy dự đoán năm 2014”. Nên biết, trong tự điển thế giới chưa có một danh từ chung nào gọi là “nhà phong thủy”, chỉ có cụm từ “thuật phong thủy” mà thôi! Càng sai lầm hơn khi Vũ Hà viết “ Nhà phong thủy dự đoán năm 2014”. Ngay từ “phong thủy” là “gió nước” LÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU VẬN GIÓ NƯỚC GIÚP CẢI THIỆN TIỆN NGHI SINH HOẠT DÂN DỤNG, không liên quan gì đến dự đoán tương lai! Việc này dành cho những ông thầy bói, những nhà xem tử vi. Ở đây, qua bài “Nhà phong thủy dự


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status