GIẢNG PHÁP

Nếu quý đạo hữu bấm vào link sau nhưng bài viết không hiển thị hoặc không đúng, vui lòng sao chép (copy) tiêu đề bài viết, dán (paste) vào hộp thoại tìm kiếm bên cạnh hoặc sử dụng google.

GING PHÁP


 

——————————————————————-NĂM 2022——————————————

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại Tịnh trú Phú Quốc vào ngày 08/09/2022: “TIẾP THỤ NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG AN TỊNH NHƯ MỘT MÔ THỨC THỰC HÀNH TÂM LINH ẢO DIỆU”

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại Tịnh trú Phú Quốc ngày 05/09/2022: LUẬN VỀ SỐ 6 TRONG CỔ HỌC TINH HOA, LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ VÀ LỤC DIỆU PHÁP MÔN THANH TRÍ

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại Tịnh trú Phú Quốc vào ngày 08/09/2022: “TIẾP THỤ NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG AN TỊNH NHƯ MỘT MÔ THỨC THỰC HÀNH TÂM LINH ẢO DIỆU”

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại Tịnh trú Phú Quốc ngày 05/09/2022: LUẬN VỀ SỐ 6 TRONG CỔ HỌC TINH HOA, LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ VÀ LỤC DIỆU PHÁP MÔN THANH TRÍ

Tại Mật gia trung tâm: CAO DIỆU MẬT TỪ CHIA SẺ HANH THÔNG KHOA HỌC VỀ NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SỸ Ở THỤY ĐIỂN


 

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, tại Mật gia Trung tâm: MỞ RỘNG YẾU TỐ XẢ LY TRONG ĐẠO PHÁP

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng nhân ngày Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, tại Mật gia Trung tâm: ĐỨC PHẬT XẢ LY NHƯ THẾ NÀO? NHỮNG BÀI HỌC GÌ CHO CHÚNG TA?

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại Mật gia Trung tâm ngày 12/05/2022 về chủ đề “Thọ lạc là thọ pháp”: Bài 4 : TRÍ TUỆ VÀ PHƯƠNG TIỆN BẤT KHẢ PHÂN

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại Mật gia Trung tâm ngày 11/05/2022 về chủ đề “Thọ lạc là thọ pháp”: Bài 3 : TƯỜNG MINH PHƯƠNG THỨC CHUYỂN HÓA LẠC THÀNH PHÁP

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại Mật gia Trung tâm ngày 30/04/2022 về chủ đề “Thọ lạc là thọ pháp”: Bài 2 : CHUYỂN HÓA LÀ MỘT PHƯƠNG TIỆN TRÍ TUỆ TĨNH THỨC

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại Mật gia Trung tâm ngày 29/04/2022 về chủ đề “Thọ lạc là thọ pháp”: Bài 1 : ĐỊNH NGHĨA VÀ LUẬN GIẢI ĐỂ MINH ĐỊNH THỰC NGHĨA HỌC THUẬT VỀ 7 TẦNG THỌ LẠC

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại Mật gia Phú Quốc ngày 22/04/2022: BÓNG HÌNH NHÂN QUẢ

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng nhân ngày lạc thành công trình mới Kỳ Ngộ Tịnh Uyển 15/04/2022: CÁCH TIẾT KIỆM TỐT NHẤT

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 08/03/2022: BỐN ỨNG DỤNG CHIẾT XUẤT TỪ ĐỆ TỨ TÂM PHÁP THANH TRÍ

Khai thị đầu năm Nhâm Dần 2022: THẾ NÀO GỌI LÀ CÂY XUÂN CHÁNH PHÁP, LÀM SAO ĐỂ BỀN VỮNG CỘI GỐC, NỞ HOA, TRỔ QUẢ? ( Bài giảng)

 


 

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online Lối về chân tâm thứ 4: 

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online Lối về chân tâm thứ 4 ( Thực hành xướng ngôn quy y Tam Bảo) ngày 15/01/2022 : PHỤNG SỰ CHÚNG SANH LÀ CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT

 

 


 

KỸ NĂNG GIAO TẾ: 

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 02/01/2022: KỸ NĂNG GIAO TẾ THEO QUAN ĐIỂM Y PHƯƠNG MINH

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 12/12/2021: KỸ NĂNG GIAO TẾ THEO QUAN ĐIỂM THANH MINH

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 05/12/2021: KỸ NĂNG GIAO TẾ THEO QUAN ĐIỂM NGŨ MINH (CÔNG XẢO MINH) ( Bài 2)

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 14/11/2021: KỸ NĂNG GIAO TẾ THEO QUAN ĐIỂM TĨNH THỨC

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 14/11/2021: KỸ NĂNG GIAO TẾ THEO QUAN ĐIỂM NGŨ MINH (CÔNG XẢO MINH)


TÁM LỐI VỀ CHÂN TÂM

I/LỐI VỀ CHÂN TÂM THƯ 3:

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online buổi đầu tiên tại tịnh trú Phú Quốc ngày 19/12/2021: NHÂN NÀO QUẢ ĐÓ!

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 02/01/2022: BẢN ĐỒ TRÊN LỐI VỀ CHÂN TÂM THỨ 3

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 05/12/2021: NHỮNG SAI LẦM VỀ ỨNG DỤNG KHIẾN CHO TRỢ HẠNH TRỞ THÀNH CHÁNH HẠNH, DẪN ĐẾN TỤT HẬU TRÊN VIỄN TRÌNH HOẰNG DƯƠNG

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 21/11/2021: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI VÌ KHÔNG KHẢO SÁT TÍNH QUỐC ĐỘ, TÍNH THỜI ĐẠI, TÍNH DÂN TỘC

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 07/11/2021: GIÁO ĐIỂN BỊ BIẾN DẠNG VÌ LỢI ÍCH NHÓM

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 17/10/2021: NHIÊU KHÊ CON ĐƯỜNG TĨNH THỨC TRƯỚC BIẾN ĐỘNG LỊCH SỬ XÃ HỘI QUA CÁC THỜI KỲ

Làm rõ thêm lối về Chân tâm thứ 3, Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 03/10/2021: PHẢN BÁC TÍNH XẢO BIỆN, NGỤY TẠO ĐÃ RẢI ĐINH TRÊN THẢM ĐỎ TĨNH THỨC TRONG 2.000 QUA

Làm rõ thêm lối về Chân tâm thứ 3, Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 03/10/2021: THỰC NGHĨA NHIỀU VÀ ÍT QUA LĂNG KÍNH TÂM PHÁP THANH TRÍ

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 26/09/2021: ÍT NHIỀU ĐÂU PHẢI LÀ SỐ LƯỢNG, ĐA PHẦN DO CHẤT LƯỢNG MÀ NÊN

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 12/09/2021: NHỮNG THẦN THÔNG NÀO LỘ XUẤT TỪ TÂM PHÁP THANH TRÍ

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 29/08/2021: TẠI SAO DỄ BỊ LỆCH HƯỚNG TRÊN LỐI VỀ CHÂN TÂM ( Bài 2)

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 15/08/2021: TẠI SAO DỄ BỊ LỆCH HƯỚNG TRÊN LỐI VỀ CHÂN TÂM ( Bài 1)

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 01/08/2021: HÀNH KHẤT NHẬN ĐƯỢC VƯƠNG TƯỚC, HÀNH GIẢ ĐƯỢC VÀO HOÀNG TỘC

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 18/07/2021: TỪ PHIM TRUYỆN BAO CÔNG ( XỬ TRẢM BÀNG DỤC) SUY NGẪM VỀ ĐẠO PHÁP

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online, nhân dịp bế giảng khóa “Khai Tuệ” ngày 03/07/2021: 9 THÁI ĐỘ VỀ ĐẠO SƯ – NHÂN NÀO QUẢ ĐÓ.

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 04/07/2021: CHUẨN BỊ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CÓ KẾT QUẢ TỐT ?

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online, nhân ngày Đạo sư (Mồng 10/05 Phật lịch 2565, Âm lịch năm Kỷ sửu, Dương lịch 2021): MỐI TƯƠNG QUAN ĐẠO PHÁP GIỮA THẦY VÀ TRÒ

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 06/06/2021: NGỌN HẢI ĐĂNG GIỮA BIỂN KHƠI LUÂN HỒI

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 23/05/2021: THẾ NÀO LÀ PHƯƠNG TIỆN XẢO CỦA ĐẠO SƯ

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 09/05/2021: 4 TIÊU CHÍ TẠO NÊN NĂNG LỰC TÂM LINH CỦA MỘT VỊ ĐẠO SƯ LÀ GÌ?

PHÁP SỰ Ở BẾN TRE THEO TINH THẦN NGƯỜI THỨ 3 KHÓ GẶP

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại tỉnh Tiền Giang: HANH THÔNG THEO HAI CHIỀU THUẬN VÀ NGHỊCH

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 18/04/2021: THẾ NÀO LÀ SỨ MỆNH CỦA MỘT SỨ GIẢ NHƯ LAI

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại Phú Quốc, ngày 11/04/2021: CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 14/03/2021: THẾ NÀO GỌI ĐẠO SƯ?

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng : NÊN TRÁNH XA AI TRONG KHI TA ĐANG THỰC HÀNH GIÁO PHÁP PHẬT ĐÀ?

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại Tiền Giang ngày 25/02/2021: TUY XA MÀ GẦN

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ( vào lúc 00 h ngày mồng 1 tết năm Tân Sửu) : TIẾNG CHUÔNG THỨC TỈNH

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 07/02/2021: Lối về chân tâm thứ 7: TỊNH HOÁ

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại TP. Hà Nội ngày 21/01/2021: HƯƠNG ĐẠO

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại TP Hạ Long ngày 21/01/2021: ĐÊM ĐÔNG

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại TP Thái Nguyên ngày 19/01/2021: XUÂN THẾ GIAN, XUÂN CHÁNH PHÁP

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 24/01/2021: Lối về chân tâm thứ 6: KHIÊM CUNG PHẦN 2 ( NGŨ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN BIỆN GIẢI)

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 11/01/2021: Lối về chân tâm thứ 6: KHIÊM CUNG PHẦN 1 ( TỰ LỰC HÀNH PHÁP, THA LỰC HỘ TRÌ)

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 27/12/2020: LỐI VỀ “NƯƠNG TỰA” THÊNH THANG BƯỚC, HIỂN LỘ CHÂN TÂM SẼ CÓ NGÀY…

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 13/12/2020: THỰC NGHĨA CỦA THANH TỊNH, NHÂN ĐÓ MỘT VÀI LỜI DÀNH CHO NGHỆ SỸ CHÍ TÀI.

TRUYỀN TRAO 8 LỐI VỀ CHÂN TÂM (BÁT PHÁP QUY Y) CHO 12 TRÒ Ở QUẢNG NINH SAU 4 NĂM THEO HỌC

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 15/11/2020: THẾ NÀO LÀ HIỂU TRỌN VẸN MỤC ĐÍCH CỦA TỪ BI?

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng ngày 01/11/2020 : VŨ TRỤ QUAN CỦA ĐẠO PHẬT VỀ THIÊN, THẦN, QUỶ, VẬT

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng ngày 18/10/2020: THÁI TỬ THẾ GIAN, THÁI TỬ ĐẠO PHÁP

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 04/10/2020: NGƯỢC VỚI THẾ GIAN LÀ THỰC HÀNH CHÁNH PHÁP

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng ngày 20/09/2020: AN TRÚ TRONG HUYỀN MÔN

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng ngày 20/09/2020: PHUN NƯỚC BỌT LÊN TRỜI

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: BẢN CHẤT VÀ THỰC NGHĨA CỦA THẦN THÔNG LÀ GÌ?

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng bài ” XIN LÀM NGƯỜI BÌNH THƯỜNG”

Viễn Du pháp sự ngày 17/06/2020 của Viện ITA ( Mật Gia Song Nguyễn) tại Hà Nội, qua những thước phim sống động về buổi thuyết giảng với đề tài : VƯỢT QUA KHÓ KHĂN ĐỂ HANH THÔNG THẾ SỰ ( Bộ mới) Dharma meeting after Guru’s long distance trip on June 17th, 2020 in Hanoi by ITA Institute (Song Nguyen Tantra House) through the live film about the sermon “Overcome all difficulties in order to get worldly success”) ( Bộ mới)

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại Hà Nội, ngày 17/06/2020: VƯỢT QUA KHÓ KHĂN ĐỂ HANH THÔNG THẾ SỰ

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng ngày 09/06/2020 tại Hải Phòng : PHÁP LÀ CUỘC SỐNG, CUỘC SỐNG LÀ PHÁP

Nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2564, Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: LUẬN VỀ CHỮ “LÀNH” TRONG ĐẠO PHẬT

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Pháp hội đầu năm 2020: ” Khai Xuân Tâm Thức”, Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: KHAI XUÂN TÂM THỨC

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC NHỎ ĐỪNG MONG LÀM ĐƯỢC VIỆC LỚN!

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: TÂM SỰ ĐẦU NĂM

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH?

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: AI MANG KHẨU NGHIỆP?

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: CHỞ BAO NHIÊU ĐẠO THUYỀN KHÔNG KHẲM

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng ngày 20/10/2019: NHỮNG PHƯƠNG TIỆN HOẠT DỤNG CỦA BỒ ĐỀ TÂM NGUYỆN GIỚI

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: GIẢN ĐƠN TINH TÚY

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: “MỘT MIẾNG KHI ĐÓI BẰNG MỘT GÓI KHI NO”

Nhân chuyển di năng lượng cát tường đến Mật Hoàng Phúc, Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng ngày 31/08/2019: HOÀN THÀNH, KHÁNH THÀNH, LẠC THÀNH

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng ngày 18/08/2019: MUỘN CÒN HƠN KHÔNG

Nhân ngày Đại nhật Thánh lễ Đạo sư ngày 12/06/2019 ( ngày 10/05/2019 âm lịch) Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: THẾ NÀO LÀ ĐỪNG BẬN TÂM THẾ SỰ?

Nhân mùa Phật Đản Vesak 2019, Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: ĐỆ NHẤT THÁNH TÀI.

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: HÀNH TRẠNG TÂM LINH: SỰ QUAY LƯNG BỞI NGỘ NHẬN 

Thầy bình thơ Mật Kiên, tiêu đề: “NƯƠNG TỰA”

Cô Mật Diệu thuyết giảng đầu năm 2019: THẦY, PHẬT, PHÁP, TĂNG

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng đầu năm: VỊ MẶN CỦA GIẢI THOÁT

Cô Mật Diệu thuyết giảng: DUYÊN LÀNH QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI, VỊ LAI

Pháp hội Biển Nhớ 2019 Cô Mật Diệu chia sẻ: NÓI VỀ NHỮNG ĐIỀU KHÓ NÓI NHƯNG CẦN PHẢI NÓI

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: NẾU KHÔNG GÂY CHUYỆN THÌ CẦU THA THỨ LÀM GÌ?

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: TÍNH THỰC DỤNG TRONG ĐẠO PHẬT

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: NỮ NHÂN, NỮ TÍNH, NỮ QUYỀN, NỮ TRÍ

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: GIẢM TRỪ MẠN ĐỘC, TRƯỞNG DƯỠNG KHIÊM CUNG, ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP VÀO CUỘC SỐNG

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: QUY Y THEO GÓC NHÌN CỦA LUẬT TẮC NHÂN QUẢ

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành bình giảng: TÂM KINH BÁT NHÃ THEO QUAN KIẾN TÁNH KHÔNG (Rằm tháng 7 âm lịch, Phật lịch 2562 – 2018)

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: HẠNH NGỘ: TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN HIỆN TẠI

Bài giảng ngày 27 và 28.07.2018: Thầy dạy thiền cho học trò Ấn Độ Tantra Upatissa (Akshay Kumar), người đã hết bệnh mất ngủ sau khi đọc bài viết và nghe bài giảng trên chanhtuduy.com (Sermons on 27th and 28th July, 2018: ITA’s Director, Master Thinley Nguyen Thanh, gives lesson on meditation to Indian disciple Tantra Upatissa (Ashay Kumar), whose insomnia has been cured by reading and listening sermons on chanhtuduy.com)

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành dạy thiền cho hai học trò Ấn Độ: Tantra Vikracitta và Tantra Hatari (ITA’s Director, Master Thinley Nguyen Thanh, gives lesson on meditation to two Indian learners: Tantra Vikracitta and Tantra Hatari)

Lời Phật dạy: 4 GIAI ĐOẠN CẦN TRẢI NGHIỆM ĐỂ ĐẠT THÀNH TỰU TÂM LINH (Bài giảng của Đạo sư viện trưởng Thinley Nguyên Thành)

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: VẺ ĐẸP BÊN NGOÀI VÀ NÉT ĐẸP BÊN TRONG

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA THÀNH TỰU GIẢ PADMASAMBHAVA (Liên Hoa Sanh): NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO HÀNG HẬU BỐI NHƯ CHÚNG TA

Mật Từ chia sẻ: TÔI LÀM GÌ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TỪ VIỆN NGHIÊN CỨU THỤY ĐIỂN?

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: SÁM MÀ KHÔNG HỐI LÀM SAO CHO HẾT NGHIỆP?

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng nhân ngày 1/5: CÁC LOẠI HÌNH LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG KẾT QUẢ KHÁC NHAU

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: NÊN HAY KHÔNG?

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: GAI NHỌN DƯỚI THẢM ĐỎ

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ 5

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: CÁCH CHO HƠN CỦA ĐEM CHO

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: NỖI NIỀM “TÀI KHOẢN”

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: ĐỪNG BỎ GỐC LẤY NGỌN

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: KHÔNG NGĂN CÁCH.

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: MAI VÀNG VÀ ĐẠO VÀNG

Chia sẻ: THỰC HÀNH LỤC ĐỘ BA LA MẬT BẰNG ĐỐI LUẬN VỚI NHỮNG KẺ THUỘC NHÓM TÀ KIẾN – Mật Quốc Sanh

A FEW WORDS WITH FOREIGN READERS (Đôi lời với bạn đọc nước ngoài) – Thinley Nguyên Thành

Pháp hội 2018 “Hạnh ngộ bốn phương”: CẢM NGHĨ CỦA THƯỢNG TỌA RAHULA VỀ YOGA THANH TRÍ

Pháp hội 2018 “Hạnh ngộ bốn phương”: CẢM NIỆM CỦA SONIA KOHLI (Hiệu trưởng một trường học tại Dubai) VỀ YOGA THANH TRÍ

Pháp hội 2018 “Hạnh ngộ bốn phương”: CẢM NIỆM CỦA AVINASH KUMAR SRIVASTAVA (Giáo sư Tiến sĩ tại Ấn Độ) VỀ YOGA THANH TRÍ

Pháp hội 2018 “Hạnh ngộ bốn phương”: CẢM NIỆM CỦA AKSHAY KUMAR (Kỹ sư công nghệ thông tin tại Ấn Độ) VỀ YOGA THANH TRÍ

Chia sẻ Pháp hội Nguyên đán 2018: CƠ SỞ BIỆN CHỨNG KHOA HỌC CỦA YOGA THANH TRÍ MẬT GIA SONG NGUYỄN (Mật Từ – Song ngữ Anh Việt)

Bài giảng: Pháp hội Nguyên đán 2018: ĐÊM QUA SÂN TRƯỚC MỘT CÀNH MAI – Thầy Thinley Nguyên Thành

——————————————

Bài giảng: KHÔNG CHẤP NHẬN SỰ SÁCH NHIỄU CÔNG DÂN TỪ BẤT KỲ CƠ QUAN NÀO LẠM DỤNG QUYỀN HẠN

———————————————————2017————————————————————–

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: ĐỪNG LẶP LẠI LỖI SAI CỦA CON VẸT

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: NGÀN DẶM VÂN DU – MỘT BÀI HỌC QUÝ GIÁ

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: GIEO CẤY RUỘNG PHƯỚC THẾ GIAN VÀ XUẤT THẾ GIAN ngày 22/10/2017 tại Hà Nội

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: THẾ NÀO GỌI LÀ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI ngày 18/10/2017 tại Đại Yên – Quảng Ninh

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: HIỂU THẾ NÀO LÀ THỰC NGHĨA VÀ THỰC CHẤT CỦA YOGA TÂY TẠNG (DU GIÀ THANH TRÍ) ngày 17/10/2017 tại Hạ Long – Quảng Ninh 

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: NÉT ĐẸP CỦA NỘI TÂM ngày 12/10/2017 tại Hà Nội

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: QUỶ SỰ VÀ GIỚI TÍNH ngày 21/10/2017 tại Hà Nội

Đạo sư Thinley – Nguyên Thành thuyết giảng: QUÀ TẶNG CUỘC ĐỜI ngày 8/10/2017 tại Hải Phòng

Mật Ngã chia sẻ: TỪ CÔNG NHÂN ĐẾN TRÍ THỨC

Chia sẻ tâm linh trong pháp hội “Đền đáp tứ trọng ân” 2017: GIEO DUYÊN VỚI BẠN ĐỌC NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Chia sẻ tâm linh trong pháp hội “Đền đáp tứ trọng ân” 2017: NHỮNG DẤU ẤN THỜI GIAN CỦA MẬT GIA SONG NGUYỄN 2017

Bài giảng: LƯỢC GIẢNG VỀ SÁM HỐI TRONG ĐẠO PHẬT

Bài giảng: GIẢNG LƯỢC 50 KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ

Bilingual (Vietnamese-English) Lecture: FIVE DESIRES TO FIVE DHYANI-BUDDHAS (Five wisdoms) – Bài giảng song ngữ Anh – Việt: Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí

Bài giảng mới: ẤN TƯỢNG ĐẢO NGỌC

Bài giảng: HẠT MẦM BỊ CHÁY SÉM

Chia sẻ trong pháp hội Hằng thuận 2017 (tiếp theo)

Bài giảng: Hằng thuận và tùy thuận trong đời sống lứa đôi

Bài giảng: Cần hiểu đúng như thế nào về tịnh giới?

Chia sẻ trong pháp hội Hằng Thuận 2017

Bài giảng: Giới thiệu diện mạo mới của Mật gia Trung tâm

Bài giảng: Từ sự kiện quần ống túm đến các vấn đề đạo pháp cần lưu tâm

Quyết không làm thảm chùi chân cho người khác – Mật Thái Dương chia sẻ

CẢM NIỆM – Mật Hồng Tấn chia sẻ

Bài giảng: ĐỒ THỪA CỦA CẶN MÀ VÔ GIÁ

BẤT NGỜ SỰ TƯƠNG ĐỒNG (đạo hữu Mật Tuệ Phúc chia sẻ về biện chứng tâm linh)

Bài giảng: ĐẠP SÓNG CẢ, KHÔNG NGÃ TAY CHÈO, LÈO LÁI CON THUYỀN CẬP BỜ ĐÚNG HƯỚNG

Bài giảng: Trình bày giáo án dành cho học viên và huấn luyện viên Yoga Tây Tạng (Tantra Yoga)

Bài giảng: An phận thủ thường phần 3

Bài giảng: An phận thủ thường (phần 2)

Bài giảng: ĐÂU LÀ THỰC NGHĨA CỦA AN PHẬN THỦ THƯỜNG?

Chia sẻ trong pháp hội Hằng Thuận 2016: ĐẠO HỮU MẬT VIỄN BÁO HIẾU CHO CHA MẸ NHƯ THẾ NÀO?

Giải tỏa nỗi niềm cho một tín đồ Công giáo đang thực hành Yoga Tây Tạng (Phật pháp) – (Bài giảng của đạo sư Thinley Nguyên Thành)

Bài giảng tại Mật gia Tây Nguyên: ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

Bài giảng trong pháp hội hằng thuận 2016: BÁT PHÁP QUY Y

Đạo hữu Mật Tịnh Giác chia sẻ: TỪ XÂY NHÀ TRONG TÂM ĐẾN XÂY NHÀ BÊN NGOÀI (pháp hội hằng thuận 2016)

Bài giảng: SÁU BA LA MẬT TRONG HẰNG THUẬN LỨA ĐÔI (pháp hội hằng thuận 2016)

Bài giảng của đạo sư Thinley Nguyên Thành trong pháp hội hằng thuận 2016: Sáu phương tiện tâm linh quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc (Bài mở)

Hạnh phúc: Những góc cạnh tâm linh và đời thường (đạo hữu Mật Quốc Sanh chia sẻ trong pháp hội hằng thuận 2016)

Những chia sẻ trong pháp hội HẰNG THUẬN (ngày 09/10/2016)

Bài giảng: “TỤNG KINH GÕ MÕ” THỜI @

Bài giảng: Vài điểm nhấn trọng yếu về BÁT CHÁNH ĐẠO

Được tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama (Đạo hữu Mật Từ chia sẻ) 

Không tiền, không quyền, không thân, dựa vào đâu để thành đạt? (Bài giảng của đạo sư Thinley Nguyên Thành)

Nước Nhật: Một năm vui buồn (Đạo hữu Mật Thái Dương chia sẻ tâm linh)

Hiệu quả của tu pháp “Heo con xinh đẹp” (Đạo hữu Mật Tất Kiểm chia sẻ)

Bài giảng: MẬT TÔNG: PHÁP TU 4 TRONG 1

Bài giảng: DUNG MẠO CỦA TÂM CHUYỂN HÓA

Bài giảng: GIÀU MÃI KHÔNG NGHÈO (bài giảng ngày 31/03/2016 tại Hà Nội)

Bài giảng: Làm giàu theo quan kiến nhà Phật (bài giảng ngày 16/03/2016 tại Hà Nội)

Bài giảng: AN NHIÊN TỰ TẠI (Bài giảng ngày 13/03/2016 tại Hà Nội)

Bài giảng: SỢ HÃI VÀ NỖI NIỀM CỦA NGƯỜI TU (Bài giảng ngày 8/3/2016 tại Hà Nội)

Bài giảng: SỰ KHỞI ĐẦU TỐT SẼ CÓ KẾT QUẢ TỐT (Bài giảng ngày mồng 3 tết âm lịch 10/02/2016)

Bài giảng: ĐẦU NĂM, CUỐI NĂM

Bài giảng: KHÔNG DỪNG NGHỈ, KHÔNG GIÁN ĐOẠN

Lama Padmashuri tụng kinh cầu nguyện ở Mật gia Song Nguyễn nhân dịp tết dương lịch 2016

Lama Padmashuri (Liên Hoa Thái) giảng về sự hợp nhất trong cầu nguyện (ngày 27/12/2015)

Bài giảng: GIA ĐÌNH PHẢI CHĂNG LÀ MÁI ẤM?

Bài giảng: TÔI ƠI ĐỪNG NGỘ NHẬN!

Bài giảng và chia sẻ nhân pháp sự “Cầu quốc thái dân an” vào dịp 2/9

Bài Giảng: Vì sao, làm thế nào để tránh xa ác tri thức?

Bài giảng: CUỘC HẠNH NGỘ CỦA HAI VỊ VUA (Bài giảng nhân ngày Đạo sư Mật giáo 10/05 AL )

           Bài viết liên quan: Thư Cần Thơ: ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM TỪ BÀI GIẢNG NHÂN ĐẠI NHẬT THÁNH LỄ ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH – Mật Giác Đăng

Bài giảng: Vô tình “kiếm khách”

            Bài viết liên quan: Cảm niệm về sự VÔ CẢM – Mật Giác Đăng

Bài giảng: HỢP ĐỒNG TÂM LINH

Bài giảng: Tiếng gầm của Sư tử vương giữa rừng tà kiến (Bài giảng nhân ngày Phật Đản 25/05/2015, ngày 8/4 AL, Phật lịch 2559) (Bài mở)

Chia sẻ tâm linh của các đạo hữu Mật gia Song Nguyễn nhân pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an, bản thân cát tường, gia đình, hạnh phúc (30/4-1/5)

Bài giảng: THẾ NÀO LÀ KHI MỌI SẮC TƯỚNG ĐỀU LÀ QUÁN ÂM TỨ THỦ?

               Bài liên quan: THẾ NÀO LÀ KHI MỌI SẮC TƯỚNG LÀ QUÁN ÂM TỨ THỦ? – Mật Hải

Bài giảng: “HANH THÔNG” VÀ “ÁCH TẮC” QUA LĂNG KÍNH NGUYÊN TỐ SỰ

Bài giảng: 16 ĐIỀU QUÁN NIỆM CẦN TRƯỞNG DƯỠNG

                   Bài viết liên quan: CẢM NIỆM THÊM VỀ NHỮNG ĐIỀU CẦN QUÁN NIỆM – Mật Diệu Hằng

Chia sẻ tâm linh: CÀNG TU CÀNG KHỎE RA – Mật Ba

Chia sẻ tâm linh: “CHUYỆN RUỒI BÂU” ĐẦU NĂM – Mật Hạnh Giác

Chia sẻ tâm linh: DUYÊN LÀNH ĐẾN VỚI MẬT GIÁO – Mật Diệu Hằng

Bài giảng: TÁM ĐIỀU TRÓI BUỘC TÂM TRÍ – Thầy Nguyên Thành

Bài giảng: TÁM KHUYẾT ĐIỂM GÂY CHƯỚNG NGẠI – Thầy Nguyên Thành

Bài giảng: HÀNH HƯƠNG – Thầy Nguyên Thành

Chia sẻ trải nghiệm thực hành “Phát Bồ Đề Tâm”  – Mật Thiện Thanh

Bài giảng: PHÁP CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI TU ĐẠO PHẬT (Bài mở) – Thầy Nguyên Thành

                  Bài viết tóm tắt: PHÁP TU CHUẨN BỊ CỦA NGƯỜI TU PHẬT  – Mật Tịnh Giác

Bài giảng: CÚNG DƯỜNG VỚI NHỮNG THỰC NGHĨA TÂM LINH – Thầy Nguyên Thành

ĐÔI LỜI ĐẦU NĂM – Thầy Nguyên Thành

Bài giảng: TƯỜNG THÀNH TÂM LINH – Thầy Nguyên Thành

Bài giảng: NƯƠNG TỰA VÀO ĐÂU? (Bài mở) – Thầy Nguyên Thành

             Bài viết tóm tắt: 

              – THẦY ƠI, CON ĐÃ HIỂU RỒI! – Mật Giác Đăng

– YẾU NGHĨA THỰC HÀNH QUY Y TAM BẢO – Mật Tịnh Giác

Bài giảng: XA LÁNH TÀ LINH – Bài giảng của Thầy nhân dịp Mật Giác Đăng đưa Liên Ân (người mẹ ruột) đến Mật Gia Song Nguyễn thỉnh cầu giải đáp khúc mắc tâm linh

  Bài viết liên quan: ĐỪNG HIỂU LẦM TINH THẦN VÔ ÚY NHÀ PHẬT – Mật Kiên

TỪ ĐÂU NGƯỜI TU CÓ NGỌN ĐUỐC CHÁNH PHÁP? – Mật Hạnh Giác

GIA ĐÌNH ĐỜI – GIA ĐÌNH ĐẠO (Bài giảng của Cô Mật Diệu)

Những khúc Tâm ca kính dâng Đạo sư!

Bài giảng: NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TƯƠNG ƯNG (CHÁNH BÁO VÀ Y BÁO)

Bài giảng: DIỄN TRÌNH CỦA THÂN TRUNG ẤM

Bài giảng: DUYÊN LÀNH VỚI SỐ 13

Bài chia sẻ: HOAN HỶ NHỜ ĐẠO PHÁP – Mật Ngã

Bài chia sẻ: ĐẾN VỚI PHẬT PHÁP TỪ MALAYSIA – Mật Tuyết

Bài chia sẻ: “Tránh tà sư – Dẹp tà kiến” – Mật Tuệ Tín

Bài giảng: DUY TUỆ THỊ NGHIỆP – Bài giảng ngày 31/08/2014

Bài giảng: GIẢNG PHÁP CHO DANEL (TÂY BAN NHA)

Bài giảng: TRÁNH THAM TRONG TU TẬP, TRÁNH MẶC CẢM TRONG TRÌ GIỚI

Bài giảng: VÀI KHÍA CẠNH VỀ GIA TÀI THỨ 4 TRONG PHẬT PHÁP (Bài giảng ngày 28/06/2014)

ĐÀM ĐẠO (Ngày 22/06/2014)

Bài giảng: KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ BẰNG CHÌA KHÓA TÂM LINH (Bài giảng ngày 22/06/2014)

Bài giảng: ĐÔI ĐIỀU VỀ LỄ QUÁN ĐẢNH GIEO DUYÊN (NGÀY 08/06/2014)

BÀI GIẢNG: AN LẠC (Ngày 29/05/2014 tại Mật gia Song Nguyễn Vũng Tàu)

Bài giảng: Немного о медитации (25/05/2014)

Bài giảng: ĐẠO PHẬT KHÔNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO (Bài giảng ngày 01/05/2014)

Bài giảng: QUY Y BÊN NGOÀI: NĂM TU PHÁP CỦA QUY Y

Bài giảng: ĐÔI ĐIỀU VỀ GIỖ KỴ

Bài chia sẻ: NGUỒN GỐC VÀ CÔNG HẠNH CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM – Mật Hải

Bài chia sẻ: CHUYỆN KHÔNG THỂ NGỜ – KHÔNG NGỜ NÓ “DỞ” NHƯ VẬY – Mật Thủy

Bài chia sẻ: NHỮNG NHÂN TỐ ẨN HIỆN TRONG ĐẠO PHÁP – Cô Mật Diệu

Bài giảng: THỌ LẠC VÀ MA CHƯỚNG

 Bài giảng: QUÁN NIỆM MỤC ĐÍCH – PHƯƠNG TIỆN TỐI THƯỢNG (Bài giảng ngày 06/03/2014)

Bài giảng: KHÔNG MẶC CẢM TỰ TI (Bài giảng ngày 04/03/2014)

Bài giảng: HÀNG PHỤC BỐN LOẠI MA

Bài giảng: NGHI NGỜ? (Bài giảng ngày 23/02/2014)

Bài giảng: Băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời

Thầy hướng dẫn hương linh và thực hành chuyển di tâm thức cho Mật Thường (Ngày 14/02/2014 nhằm ngày rằm tháng Giêng âm lịch)

Bài giảng: Tính nhân quả giữa Thầy-trò trong quan hệ giáo pháp

Bài chia sẻ: “Ngựa chứng sân trường” đã được thuần hóa nhờ Phật pháp! – Mật Linh

Bài chia sẻ: Khi đứa con của “Phật A di đà” nổi loạn?!

Bài giảng: Mật Tông: Pháp tu 4 trong 1

TÂM SỰ ĐẦU NĂM

Bài giảng: ĐỪNG CĂNG THẲNG TRONG TU TẬP

Bài giảng: THỰC CHẤT CỦA TU HÀNH LÀ THẾ NÀO? (ĐỪNG BẬN TÂM THẾ SỰ)

DUNG MẠO TÂM CHUYỂN HÓA

TÍNH NHÂN QUẢ TRONG ĐỆ NHẤT BA LA MẬT

TẦM ĐẠO CẦU PHÁP

THẾ NÀO LÀ CHÁNH TINH TẤN?

BẢO HIỂM TÂM LINH

DÀN HỢP XƯỚNG THIÊN NHIÊN

TẬN DỤNG CUỘC ĐỜI 

        Bài viết liên quan: RÕ THÊM MỘT GÓC NHÌN VỀ “TẬN DỤNG CUỘC ĐỜI” – Mật Diệu Hằng

Bài giảng: DUYÊN S V CHNG

        Bài viết liên quan: VÀI NÉT TÂM SỰ VỀ “CẶP ĐÔI HOÀN HẢO” – Mật Diệu Hằng

GIẢI TRÍ, ẨM THỰC, QUAN ĐIỂM, TRẠNG THÁI NGUYÊN TỐ, LẠM DỤNG HAY HÂN THƯỞNG?

TRỞ VỀ NGÔI NHÀ TÂM LINH

THẦY CẦU NGUYỆN CHO HELENA

THỰC CHẤT VỀ CẦU AN CẦU SIÊU

THIỀN TẬP: BỒ ĐỀ TÂM ĐỊNH (CHỈ QUÁN SONG HÀNH)

 THẦY GIẢI ĐÁP THỈNH VẤN CỦA MỘT ĐẠO HỮU CẦU PHÁP Ở BÌNH DƯƠNG

THẦY GIẢNG PHÁP CHO MAXIM (Người Nga)

Mật Lư listen to Dharma (Mật Lư nghe pháp)

Giảng Pháp: Lễ lạy đầu xuân

 

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status