Aug 22, 2013

Posted by in Ứng dụng thực hành | 31 Comments

MỞ CỬA MẢ

MỞ CỬA MẢ Kính bạch Thầy! Hôm nay, nhân tình cờ đọc lại bài viết “Thuốc lá” của Thầy, trong con chợt xuất hiện nhiều suy nghĩ. Câu chuyện mà Thầy đã kể -câu chuyện về một vị sư ở quận Phú Nhuận đón thí chủ với điếu thuốc lá trên tay đã làm con hoài niệm. Dường như hình ảnh ấy con cũng đã từng bắt gặp ở đâu đó. Vì vậy, khi đọc đến câu chuyện mà Thầy kể, con chợt nghĩ sang một góc nhìn khác, đó là hình ảnh một số người mặc áo cà sa, mang danh tỳ kheo nhưng hành động chẳng tương ưng mà con đã từng gặp, tận mắt chứng kiến. Ú òa, oai nghi lễ dâng y Kathina? Nguồn: kienthuc.net.vn Nhớ lại bốn năm về trước, con cũng vừa chập chững bước những bước chân đầu tiên của mình trên con đường đạo Pháp.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status