Nov 25, 2012

Posted by in Giáo điển | 73 Comments

Lễ Quán Đảnh: Ý Nghĩa và Thực Chất

Đại sĩ Liên Hoa Sanh – Sơ tổ Mật tông Tây tạng Trong Mật giáo có nói rằng cần phải được quán đảnh trước khi thực hành giáo pháp. Chẳng lẽ các tông phái khác của đạo Phật không có hình thức này liệu họ không thể tu hành đắc quả? Nghi vấn này xuất hiện bởi vì người ta đặt nặng vấn đề hình thức của quán đảnh. Thực chất của quán đảnh cần được hiểu theo nguyên nghĩa mới có thể rộng mở cánh cửa Mật thừa. Về các tông phái khác ở đây không dám lạm bàn vì họ có những phương tiện thiện xảo riêng. Song, phải xác quyết rằng trong thực hành Mật giáo cần phải được làm lễ quán đảnh hay còn gọi là lễ truyền pháp. Quán đảnh tiếng Tạng là “dbang bskur”, tiếng Phạn là “abhiseka” (nghiã đen: rải nước trên đảnh đầu), nhưng tựu chung hàm ý là sự cho phép nghe, nghiên cứu


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status