Feb 6, 2021

Posted by in SONG NGỮ ANH VIỆT | 58 Comments

LAU CHÙI BÊN NGOÀI, CÓ SẠCH BÊN TRONG?

Kính bạch Thầy!

Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy đã viết bài luận giảng cho con hiểu chánh hạnh và trợ hạnh trên hành trình giác ngộ để tránh làm mất cơ hội quý hiếm để vượt sông sinh tử.

Đọc bài này con hiểu rằng hành giả đạo Phật phải tập trung thực hành vào điểm mấu chốt là trí huệ tánh không và Bồ đề tâm (chánh hạnh), không nên bám chấp trợ hạnh như thiền định mà coi đó là chánh hạnh thì sẽ rơi vào quỹ đạo của ngoại đạo. Thánh giả Thogme Zangpo đã từng khuyến cáo: “Có 05 Ba la mật mà thiếu trí huệ Ba la mật thì không thể dẫn đến đạo quả. Bởi vậy, hãy kêt hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí huệ để khỏi lạc vào ba cõi. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”.

Thánh giả Thogme Zangpo đã từng khuyến cáo: Có 05 Ba la mật mà thiếu trí huệ Ba la mật thì không thể dẫn đến đạo quả.

Đã là Phật tử ai cũng nắm lòng luật tắc nhân quả: gieo nhân nào ắt gặt quả đấy. Gieo nhân phương tiện thì chỉ gặt hái quả luân hồi. Chỉ có gieo nhân trí huệ tánh không thì mới có cơ hội thoát khỏi sự kiềm tỏa của sinh tử. Trong kinh Tứ thập Nhi Chương, đức Phật đã xác quyết: “người có trí huệ thì không có tham trước, thường tự tĩnh giác, không gây ra ác nghiệp. Thế là trong trong pháp của Ta có sự giải thoát. Người có trí huệ chân thật, là chiếc thuyền chắc chắn vượt qua biển già, bệnh, chết, cũng là ngọn đèn chiếu sáng cảnh tối tăm mờ ám, là thuốc hay trị các thứ bệnh, là lưỡi búa sắc bén chặt đứt dây phiền não.”

Thế nhưng, hiện nay rất nhiều người nghĩ đến đạo Phật trên phương diện tín ngưỡng mà không đi vào thực chất, đại đa số người phương Tây thì học đạo Phật chỉ biết đến ngồi thiền mà không chú tâm vào trí huệ tánh không và bồ đề tâm. Thậm chí nhiều người không hiểu rõ bản chất của thiền là gì mà đơn thuần hiểu rằng thiền là ngồi nát bồ đoàn. Do vậy, thiền định chỉ giải quyết cho họ các vấn đề mang tính tức thời mà không giúp làm họ chuyển hóa tâm. Nhiều người đã tâm sự với con họ thiền rất nhiều năm dù có được cảm giác an lạc nhưng không thể giải quyết triệt để khổ đau, bám chấp, tức giận… Họ vẫn luẩn quẩn trong vòng xoay thế tục luân hồi khổ đau, không thoát ra được.

Lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến đúng là phương pháp toàn triệt, một mô thức dễ thực hành, dễ áp dụng, mang tính tự động hóa rất nhanh, biến hoạt động tầm thường thế tục hàng ngày trở thành phương tiện tuyệt vời để thực hành pháp, chạm đến những điều phi thường. Chúng con không phải vất vả chạy lên rừng sâu hiểm độc, không phải lùa xa gia đình trong gánh nặng tâm lý chưa tròn trách nhiệm, không phải chạy đông chạy tây tham gia các khóa thiền tập mà ngay trong cuộc sống hiện tại, trong hoạt động ăn uống ngủ nghỉ, chúng con vẫn được thực hàng pháp, vẫn thiền tập nhưng có khác đó là tích tập hai bồ tư lương công đức và trí huệ, là phát triển bồ đề tâm và trí huệ để đời này an lạc, đời sau cực lạc. Và đối với hành giả kim cang thừa, vi diệu, nhanh hơn và mấu chốt vẫn nằm ở nền tảng giác ngộ, làm bệ phóng vững chắc giúp hành giả bay lên bầu trời giác ngộ.

Thầy trong trang phục của Viện ITA

Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.

Om mani padme hum.

Con – Cao Diệu Diệu Hằng

………………………………………………………………………………………..

Dear holy Guru,

I gladly appreciate your deeds, wisdom, and bodhicitta for writing the article that clarifies the differences between good deeds and good aids in spiritual practice on the path to enlightenment in order that we can avoid losing the rare opportunity to cross over the river of samsara.

Your teaching enlightens me to focus on the good deeds including wisdom and bodhicitta, I should not cling to good aids like meditation only; resulting in a failure in the orbit of the wrong view. In “ Thirty – Seven Practices of a Bodhisattva”, master Thogme Zangpo stated that: “Without wisdom, the five perfections are not enough to attain full awakening. Cultivate wisdom, endowed with skills and free from the three domains – this is the practice of a Bodhisattva”

Every Buddhist should understand the law of cause and effect: we reap what we sow”. If we sow the seed of skills, we will reap the fruits of Samsara. Only wisdom can free us from the circle of existence. In the sutra of Forty – Two Chapters, the Buddha affirmed that “ the one mastering wisdom do not have greed nor attachment, they are always self- awaken, they do not cause negative karma. Thus they practice Dharma in the right way leading to the enlightenment. A man has the true wisdom like having a firm boat to cross over the ocean of age, sickness, and death; like having a bright light to shine up the darkness, like having medicine to cure all illness; like having a sharp ax to cut off all suffering.”

However, many people have learned Buddhism in the aspects of beliefs or religious practice, they do not pay attention to the core teachings. The vast majority of Westerners studying Buddhism only focus on sitting in meditation; they do not pay attention to the wisdom of emptiness and Bodhicitta. Many people do not understand what the true meaning of meditation is. They consider meditating merely sitting still on the meditation cushion for years. Therefore, mediation only helps them solve the immediate problems, it can not help practitioners transform their mind. Many Buddhist fellows, who practice meditation for a long time, told me that they only have the feeling of peace in a short time; they can not cut off all suffering, anger, and attachment. They are still stuck in the mundane cycle of suffering, with no way out.

The Six Marvelous Practices invented by Guru are truly perfect methods, a wonderful mode that is easy to practice, easy to apply in daily life, and very quickly automated. It makes ordinary daily activities become a great means to practice Dharma and touching the extraordinary achievements. We do not have to struggle to run to the deep and dangerous forests, we do not have to drive away from our family with the negative psychology of the ones who do not finish their responsibility with family and society. We do not have to do here and there to join in meditation courses. We can practice Dharma when we are eating, sleeping, working, resting, and doing other daily activities. We not only practice meditation but also cultivate wisdom with other skills to collect merit and wisdom, develop both wisdom and bodhicitta for the happiness this life and pure bliss next life. Especially, for Vajrayana practitioners, the practice to faster get enlightenment is Guru devotion, which is considered the foundation of enlightenment; a wonderful solid launcher bringing the practitioners to fly high in the sky of liberation.

Thank you so much for your teachings

May you have good health and live long for the sake of all sentient beings.

May all sentient beings awaken in the enlightened state.

May the pandemic of covid 19 come to an end soon.

Om mani padme hum.

Cao Dieu Dieu Hang

 1. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết “Lau Chùi Bên Ngoài, Có Sạch Bên Trong?” rồi ạ.
  Cảm ơn huynh Cao Diệu Diệu Hằng chia sẽ điểm mấu chốt của “chánh hạnh” mà hành giả Đạo Phật cần phải tập trung thực hành là “trí tuệ” và “Bồ đề tâm”. Tránh bám chấp vào “trợ hạnh” là “thiền định” sẽ bị rơi vào quỹ đạo của ngoại đạo, cho nên dù ngồi nát bồ đoàn hoặc thiền như một chú gấu ngủ đông khi tĩnh dậy vẫn khổ đau, bám chấp, tức giận …cao lắm là lạc vào 3 cõi như ngài Thogme Zangpo đã khuyến cáo.
  Qua đó, giúp đệ thêm cảm nhận lợi lạc của “Lục lục diệu pháp môn” mà vị Thầy phát kiến, giúp người thực hành được chuyển hoá tâm mà không bị trở ngại bởi không gian và thời gian, dễ dàng tích tập công đức và trí tuệ, phát triển Bồ đề tâm.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 2. Mật Quảng Lượng says:

  Bạch Thầy, con hoan hỉ tán đạo hạnh của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng với bài cảm niệm “LAU CHÙI BÊN NGOÀI CÓ SẠCH BÊN TRONG?”
  Lục diệu pháp môn được Thầy phát kiến đã cho chúng con được thực hành chánh pháp Phật đà cả bên ngoài lẫn bên trong, giúp chúng con có được Chánh kiến Phật đà, thực hành thiền hàng ngày mọi lúc, mọi nơi… với sự chỉ dạy của Thầy, chúng con đạt được những thành tựu khi thực hành pháp: “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”, “hạnh phúc tại tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội” và đặc biệt quan trọng là “an lạc đời này, cực lạc đời sau”.
  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp!
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Con cầu nguyện cho bản thân và các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm, tinh tấp thực hành tu tập và trường dưỡng lòng sùng kính Đạo sư!
  Con cầu nguyện cho nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ và bình yên trên đất nước Việt Nam!
  Om Mani Pahme Hum!

 3. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn, giúp chúng con dễ thực hành, diễn tập trong đời sống thường nhật nhưng dễ dàng tích lũy được hai bồ tư lương công đức và trí tuệ, để được an lạc đời này và cực lạc đời sau.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 4. Mật Phụng says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh viết bài của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng , qua đó giúp cho con hiểu được người thế gian đến với đạo Phật hầu như là chỉ là hình thức tín ngưỡng tâm linh chứ không theo cốt lõi trí huệ tánh không và nhân quả, dẫn đến luôn trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi phát kiến ra lục diệu pháp môn với phương tiện thiện xảo giúp cho chúng con thực hành, diễn tập đơn giản, dễ dàng không bị lệ thuộc không gian và thời gian ,những hành động mang lại pháp là cuộc sống.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 5. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết cảm niệm của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng sau khi đọc bài viết luận giảng của vị Thầy. Qua bài, con hiểu rằng người hành giả cần tập trung năng lượng tâm linh vào chánh hạnh là Trí huệ Tánh không và Bồ đề tâm, còn hoạt động như thiền định chỉ là trợ hạnh, là 1 phương tiện trên hành trình Giác ngộ. Vậy nhưng nhiều chúng sanh do không được bậc Tuệ tri thức khai thị, nên sa đà vào các hoạt động trợ hạnh như thiền định, bố thí, phóng sanh… trong khi lại mơ hồ về chánh hạnh và con đường Giải thoát. Tựa như chỉ lau chùi cái bình bên ngoài cho sáng bóng trong mắt người khác, trong khi đó bên trong để dơ nên chẳng thể chứa được nước thanh tịnh. Con hiểu rằng thực hành thiền định nhưng không nằm trong quỹ đạo chánh Pháp thì chỉ mang lại sự an lạc tạm thời, không thể nhổ tận gốc gốc rễ khổ đau, tựa như chỉ lấy đá đè cỏ.
  Con hoan hỷ khi giờ đây chúng con được vị Thầy chỉ dạy các phương pháp diễn tập/thực hành đơn giản để được dần dần tiếp cận trí huệ Tánh không và hoạt dụng Bồ đề tâm, hướng tới đích đến cao tột là Giác ngộ Giải thoát. Chúng con vẫn sống đời sống thế sự nhưng không xa rời với Pháp, sử dụng tất cả những gì hiện hữu như là nguyên nhân để thành tựu Phật quả (Đại nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát). Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được sống một cuộc đời ý nghĩa, tận dụng thân người quý hiếm để vượt sông sinh tử.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài song ngữ. Cầu nguyện huynh và gia đình tinh tấn thực hành Pháp và thong dong trên đạo lộ Giải thoát.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 6. Mật Nguyệt Hà
  Mật Nguyệt Hà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con mật Nguyệt Hà hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của huynh Cao Diệu Diệu hằng lau chùi bên ngoài liệu có sạch bên trong cũng giống như chúng ta ngồi thiền mặc dù ta có ngồi nát bồ đoàn mà tâm không tĩnh không thể thoát khỏi triệt để đau khổ thế gian. Can cảm ơn thầy đã phát kiến ra lục diệu pháp môn giúp chúng con tích luỹ được hai bồ công lương trí tuệ để giúp chúng con giải quyết triệt để đau khổ thể gian cũng như để an lạc đời này cực lạc đời sau
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thạnh tựu phật tánh
  Con cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm tiêu trừ
  Om mani padme hum

 7. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Phong Tuyết đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỉ và tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng với chủ đề” Lau chùi bên ngoài,có sạch bên trong “.Qua bài con hiểu thực chất của đạo phật không phải là tính ngưỡng chỉ biết ngồi thiền ,tụng kinh … mà không chú tâm vào trí tuệ tánh không và bồ đề tâm ,thì có ngồi nát bồ đoàn cũng không thể nào thoát khỏi luân hồi khổ đau .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết ,pháp đệ cầu nguyện cho huynh hanh thông thế sự và viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 8. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết : ” LAU CHÙI BÊN NGOÀI, CÓ SẠCH BÊN TRONG? .” của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng rồi ạ .
  Con hoan hỷ tán thán bài chia sẻ và cảm niệm sâu sắc thẫm đẫm lòng sùng kính vị Thầy của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng sau khi đã được chiêm nghiệm bài luận giảng của vị Thầy.
  Qua sự phân tích sâu sắc của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng một nữa cho con thêm cảm niệm niềm ơn phước lớn lao khi chúng con được theo học vị Thầy và nhờ được vị Thầy trang bị cho chúng con nền tảng chánh kiến vững chắc thông qua việc đọc bài và nghe giảng trên trang Chánhtuduy. com, được ( Tiếp cận trí huệ Bát Nhã trong thiền quán Bổn Tôn) của vị Thầy, và thực hành pháp trong đời sống thường nhật ,không gián đoạn bởi không gian hay thời gian .Theo đó mà chúng con có đầy đủ chánh kiến để dần thay đổi tâm thức trong mọi hành vi thân ngữ tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp ,để đạt đến sự giải thoát toàn diện .Chứ không như những phật tử cho dù dành nhiều năm đến Chùa ,song hoàn toàn xa lạ với khía cạnh tư duy chánh kiến ,thậm chí nhiều người không hiểu rõ bản chất của thiền là gì … mà đơn thuần họ chỉ hiểu rằng chỉ cần ngồi nát bồ đoàn là có được sự tĩnh tâm an lạc .Nhưng trên thực tế họ đâu có được sự giải thoát ,mà đau khổ mãi vẫn bủa vây .Cũng bởi về cơ bản họ xa cách với chính mục đích cốt lõi của người phật tử là muốn ” diệt khổ ” mà ngược lại , mong muốn được có thêm phước ,gián tiếp rơi vào những nỗi khổ của thế gian ( cầu bất đắc khổ) và cuối cùng chỉ uống phí thời gian và chỉ để kéo dài trong vòng tròn khổ đau của luân hồi sinh tử.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme hum !

 10. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của huynh Cao Diệu Diệu Hằng ạ. Con hiểu rằng đã là Phật tử đều nằm lòng luật tắc nhân quả: Gieo nhân nào gặt quả đấy. Gieo nhân phương tiện thì sẽ gặt quả luân hồi. Chỉ có gieo nhân trí huệ tánh không thì mới thì mới có cơ hội thoát khỏi sự kiềm tỏa của sinh tử.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, uốn nắn con trên con đường tiến đến đại lộ giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho huynh Cao Diệu Diệu Hằng ngày càng tinh tấn, sớm đạt được những mong muốn chính đáng của mình.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 11. Mật Hữu Tâm
  Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con rất hoan hỷ những dòng cảm niệm chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng qua bài viết:”Lau Chùi Bên Ngoài, Có Sạch Bên Trong ?”. Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết thật là sâu sắc và lợi lạc .
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 12. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ chia sẻ pháp của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng,qua bài viết con hiểu được vì diệu giáo pháp của bộ môn yoga thanh trí vị Thầy phát kiến,dễ thực hành,không có trở ngại không gian thời gian,mang lại lợi lạc vô song,tiêu trừ trầm cảm,phiền não.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 13. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng qua bài ” Lau Chùi Bên Ngoài, Có Sạch Bên Trong ?”. Qua bài này, con biết được là hành giả đạo Phật cần phải hiểu biết và phân biệt đâu là chánh hạnh ( trí huệ Tánh không, Bồ đề tâm ), trợ hạnh( thiền định, từ thiện, phóng sanh…), đâu là gốc, là ngọn mà thực hành để đạt kết quả nếu không muốn uổng cả công tu bao tháng ngày. Đức Phật đã dạy ” Duy tuệ thị nghiệp ” lấy trí tuệ để phá xiềng xích của vô minh, và Bồ đề tâm là cốt lõi của Đại thừa. Con biết rằng, trí huệ tánh không và Bồ đề tâm ( chánh hạnh ) là điểm mấu chốt mà hành giả phải tập trung thực hành tựa như đôi cánh không thể thiếu để bay lên bầu trời giải thoát. May mắn cho chúng con khi được hạnh ngộ cùng vị Thầy trong kiếp này, được vị Thầy trang bị cho những tri kiến để nhận biết, sau đó thực hành mà tích tập công đức, trí tuệ hàng ngày để làm hành trang cho mai sau. Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn đơn cử có Chánh kiến quang minh tam muội, Bồ đề tâm định quán để chúng con được thong dong tiến về đất Phật. Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng hanh thông mọi việc.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 14. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết ” Lau chùi bên ngoài, có sạch bên trong”.
  Qua bài viết giúp con hiểu được, là một hành giả đạo Phật phải thực hành vào điểm mấu chốt là chánh hạnh (Bồ đề tâm và trí huệ tánh không), chứ không phải bám chấp vào trợ hạnh (thiền định) mà cho đó là cốt lỗi của sự giải thoát mà xa rời quỹ đạo chánh pháp. Trong khi đó Đức Phật đã dạy:” Duy tuệ thị nghiệp” trí tuệ mới là cốt lỗi của sự giải thoát và thánh giả Atisha cũng đã từng khẳng định trong “Đèn soi nẻo giác” rằng:” Phát Bồ đề tâm là ngôi vua của đạo pháp Đại thừa. Là nền tảng của các đại hạnh Bồ tát. Có khả năng chuyển mọi sự thành công đức và trí tuệ. Một kho công đức chứa đầy những đức hạnh sáng ngời. Hiểu như vậy người con anh hùng của Đức Phật giữ Bồ đề tâm quý báu làm pháp cốt lỗi của mình. Vị Thầy đáng kính đã làm như vậy những người muốn giải thoát nên làm theo”.
  Cho nên hành giả đạo Phật như chúng con muốn được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử thì cần phải làm theo những gì vị Đạo sư chỉ dạy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 15. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài LAU CHÙI BÊN NGOÀI, CÓ SẠCH BÊN TRONG? rồi ạ!
  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của huynh Cao Diệu Diệu Hằng. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi phát kiến ra Lục diệu pháp môn để chúng con có thể thực hành, diễn tập dễ dàng và giúp chúng con an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 nhanh bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 16. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Con cảm ơn Thầy đã phát kiến Lục Diệu Pháp Môn giúp chúng con có thể biến những hoạt động sinh hoạt bình thường hằng ngày thành phương tiện tuyệt vời để thực hành pháp, dễ làm mà hiệu quả mang lại thì không thể nghỉ bàn.
  Con cảm ơn đạo huynh Diệu Hằng đã viết bài, cầu nguyện huynh luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện.
  Con cầu nguyện Thầy nhiều sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid chấm dứt.
  Om Mani Padme Hum!

 17. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn giúp cho chúng con thực hành đơn giản, dễ dàng tích lũy được hai bồ tư lương công đức và trí tuệ để an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 18. Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ thán thán thiện hạnh chia sẽ pháp của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng qua bài viết “Lau chùi bên ngoài có sạch bên trong”.
  Qua bài viết, con hiểu rằng trên con đường đi đến thành phố giải thoát, người hành giả cần tập trung vào điểm mấu chốt là trí tuệ tánh không và Bồ đề tâm (chánh hạnh) như lời khuyến cáo của Thánh giả Thogme Zangpo: “có 05 Ba la mật mà thiếu trí huệ Ba la mật thì không thể dẫn đến đạo quả. Bởi vậy, hãy kết hợp các phương thiện thiện xảo cùng với trí huệ để khỏi lạc vào ba cõi. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Nếu chỉ bám chấp vào các trợ hạnh (05 Ba la mật còn lại) thì chúng con chỉ như lau chùi đồ vật sáng bóng bên ngoài mà bên trong vẫn dơ, như chỉ có cảm giác an lạc nhưng không giải quyết được triệt để khổ đau, luân hồi.
  Qua đó, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi, trí tuệ tạo ra các phương tiện thiện xảo như Lục diệu Pháp môn trong Yoga Thanh Trí, giúp chúng con không chỉ dễ dành trong ứng dụng thực hành, tăng trưởng trí tuệ, tích tập công đức mà vẫn tròn vai trong thế sự. Không những thế, chúng con ngoài việc được “lau chùi bên ngoài” qua sự hoàn thiện dần về đạo phong, còn được “lau chùi bên trong” qua những lần gọt giũa nhờ thị hiện qua Hiền minh đến Phẫn nộ của vị Thầy, được bồi đắp nền tảng giác ngộ, được đời này an lạc đời sau cực lạc. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cám ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài. Cầu nguyện đạo huynh thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 19. Mật Tuấn Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng .
  Con cám ơn Vị Thầy đã phát kiến ra Lục Diệu Pháp Môn giúp chúng con dễ thực hành cũng như diễn tập trong đời sống hằng ngày.
  Con nguyện cầu sức khoẻ của Vị Thầy vì sự nghiệp chúng sanh.
  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Nguyện cầu dịch covid sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 20. Cao Diệu Tấn Giác
  Cao Diệu Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!
  COn đã đọc bài viết “Lau chùi bên ngoài, có sạch bên trong?” của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng. Câu hỏi trong tựa đề bài viết đã giúp con hiểu bản chất cố lõi của vấn đề đó là dù có cố gắng lau chùi bên ngoài như nào, có tô vẽ, đánh bóng nó đẹp đẽ rực rõ đến đâu mà bên trong mục nát, dơ bẩn thì cũng không có tác dụng gì. Cũng vậy trong đạo pháp, nếu chỉ trang hoàng bằng chùa to cổng lớn, đánh bóng bằng danh vị cao tăng, thạc đức, bằng những lời nói êm tai, bằng vẻ mặt trầm tư, bằng “phương tiện”… mà tâm bên trong vẫn chất chứa tà kiến, làm điều tà vạy, không hiểu rõ thực nghĩa, hành đúng, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống về trí huệ tánh không, Bồ đề tâm thì chỉ như “dã tràng se cát”, muôn kiếp không thể thoát khỏi luân hồi sanh tử.
  Được hạnh ngộ vị Thầy, tiếp cận Tâm pháp Thanh Trí là cơ hội hi hữu ngàn năm trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi này. Được vị Thầy tư bi, trí tuệ và nhiệt tâm chỉ dạy uốn nắn, nếu chúng con bỏ gốc, lấy ngọn, không thấy được cốt lõi, tinh túy của tâm pháp Thanh Trí, của thực hành pháp là sự chuyển hóa tâm, là “sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ” thì dù diễn tập thực hành các pháp miên mật, tinh tấn đến đâu thì cũng không đạt được bất cứ thành quả nào, chẳng thấm được một chút gì về Phật pháp. Những biểu hiện cụ thể nhất về hành vi thân ngữ tâm khi không thực hành “sùng kính Đạo sư” theo đúng quỹ đạo chánh pháp là sự làm màu, thói “đạo đức giả”, thái độ vô ơn, ngụy kính, bất kính, chủ nghĩa bổn sư… Con cảm tạ Thầy đã từ bi phát kiến Lục diệu pháp môn để chúng con có thể “lau chùi bên ngoài, làm sạch bên trong”, loại bỏ vô minh, tà kiến, chuyển hóa tâm theo quỹ đạo chánh pháp và có được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng về bài viết ý nghĩa, sâu sắc. Những dẫn chứng từ Thánh giáo lượng đã giúp đệ hiểu hơn về những bài học đạo pháp Vị Thầy đã dạy.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy trường thọ, trụ thế lâu dài vì đạo nghiệp hoằng pháp lợi lạc cho tất cả hữu tình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ. Om Mani Padme Hum

 21. Cao Diệu Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Cao Diệu Diệu Hằng. Tựa đề “Lau chùi bên ngoài, có sạch bên trong?” là một câu hỏi giúp con nhận ra việc thực hành pháp cần tập trung vào trọng tâm bên trong (chánh hạnh: trí huệ tánh không và bồ đề tâm) thay vì hời hợt bên ngoài (trợ hạnh). Pháp Phật cao quý nhằm hướng đến mục tiêu giải thoát luân hồi, chứ không vì điều gì khác: “Phật pháp không hiện hữu chỉ vì lợi ích tầm thường nhằm bảo vệ chúng con khỏi nỗi sợ hãi và đáp ứng mọi ước muốn phàm tục của chúng con” (Lời Quán Thế Âm Bồ tát); hay lời Thánh giả Gampopa đã khuyến cáo: “Thực hành pháp, chịu khó nhẫn nhục vì những mục đích vì mình hơn là làm điều tốt đẹp cho chúng sanh thì cũng giống như con mèo lợi dụng những thứ đó để giết một con chuột, đó là một thất bại trầm trọng”. Vậy nên nên chúng con càng biết trân quý lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến đều tập trung vào chánh hạnh, lấy trí huệ và bồ đề tâm làm đầu, giúp hành giả mỗi ngày hướng đến gần hơn mục tiêu giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh chúng con.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid – 19 sớm được tiêu trừ!
  Om mani padme hum!

 22. Cao Diệu Nhất Nguyên
  Cao Diệu Nhất Nguyên says:

  Mô Phật,

  Đệ đã đọc chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng. Đệ hiểu rằng “Hành giả đạo Phật phải tập trung thực hành vào điểm mấu chốt là trí huệ tánh không và Bồ đề tâm (chánh hạnh), không nên bám chấp trợ hạnh như thiền định mà coi đó là chánh hạnh thì sẽ rơi vào quỹ đạo của ngoại đạo.”

  Có lẽ người phương Tây hay tập trung vào thiền bởi vì hình ảnh này quá dễ liên tưởng, quá đặc biệt, tôn nghiêm và đáng ngưỡng mộ về mặt hình thức. Tương tự như vậy là những hình thức xả ly bên ngoài, những khóa thiền tập vài ngày để rồi quay về với thế sự….Nếu chúng ta cứ mãi chạy theo hình tướng, hay “lau chùi bên ngoài,” thì sẽ chẳng bao giờ “sạch được bên trong.”

  Đệ cảm ơn huynh đã chia sẻ và cầu nguyện cho huynh thành tựu mọi ước nguyện chính đáng. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 24. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với những cảm niệm của huynh Cao Diệu Diệu Hằng qua bài ” Lau chùi bên ngoài, có sạch bên trong?” . Qua đây con hiểu được hành giả cần phải tập trung vào trí tuệ tánh không và Bồ đề tâm ( chánh hạnh) đây là điểm then chốt giúp người tu đạt đến giải thoát chứ không phải là những yếu tố phụ trợ gọi là trợ hạnh khi họ chỉ tập trung vào yếu tố bên ngoài như thiền định chỉ làm cho người thực hành được an lạc tạm thời chứ không giúp an lạc cả đời này và cực lạc đời sau cũng giống như bông sen hải ngoại chỉ được chau chút ở cái mác nhưng bên trong thối rữa, hôi thối thì làm sao có thể chống chọi được với những con gió luân hồi chỉ cần thoáng qua. Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con những phương tiện thiện sảo để hàng ngày chúng con không chỉ được lau chùi bên ngoài bằng sự thay đổi về thân , ngữ với phong thái của một hành giả mà còn được gột rửa bên trong khi cả tâm thức chúng con được ánh sáng chánh kiến đẩy lùi đi bóng đêm vô minh tà kiến với những con quỷ đang giăng tơ chằng chịt khiến thân căn huệ mạng trở thành con mồi béo bở để thoả mãn sự thèm khát của chúng.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 25. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẽ ” Lau Chùi Bên Ngoài, Có Sạch Bên Trong ” của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng rồi ạ.
  Qua bài giúp cho con hiểu rằng là người hành giả để đi đến thành phố giải thoát thì phải tập trung vào trí tuệ tánh không và Bồ Đề Tâm ( chánh hạnh) chứ không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài là thiền định ( trợ hạnh) chỉ làm cho con người an lạc tạm thời mà thôi.
  Con cảm tạ Thầy đã sáng tác Lục Diệu Pháp Môn phù hợp với thời đại, dân tộc và quốc độ dễ ứng dụng và thực hành nhưng lợi lạc vô song
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ .
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt qua thiên tai và dịch họa. Om Mani Padme Hum!

 26. Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng chia sẻ trong bài viết này. Những chia sẻ trong bài viết đã nhắc tới một thực trạng mà nhiều người đang mắc phải: chính là chỉ tập trung vào các hình thức bên ngoài, ngộ nhận bám theo các phương tiện trợ hạnh như thiền định mà quên mất rằng điểm quan trọng của đạo Phật là trưởng dưỡng 3 yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không).
  Tới bây giờ cũng không ít người vẫn còn nghĩ rằng theo học đạo Phật là phải ăn chay, ngồi thiền trong không gian yên tĩnh, phải lên chùa. Và chính từ những sự ngộ nhận như vậy đã gây ra các hiện trạng như nhiều người bỏ bê việc gia đình, người thân để đi tham dự các khóa “thiền” dù chỉ trong 1 hoặc 2 tuần. Nhưng đến khi về tới nhà, họ vẫn quay cuồng với cuộc sống hàng ngày, những nét mệt mỏi vẫn hằn trên gương mặt ấy. Con cảm nhận dường như họ đang muốn trốn chạy cuộc sống bận rộn thực tại, đi theo những khóa “thiền” để giải tỏa mang tính ngắn hạn mà thôi. Nếu đối chiếu với những mảnh đời vất vả ấy, con cảm thấy mình thật may mắn vì được theo học Yoga Thanh Trí, được tiếp cận chánh kiến và ứng dụng ngay trong cuộc sống thực tế, ngay trong đời sống hàng ngày mà không phải bỏ bê thời gian, cuộc sống của chính mình. Điều quan trọng chính là những tâm pháp Yoga Thanh Trí vẫn giúp con đi được theo đúng quỹ đạo chánh pháp, phát triển trí huệ và bồ đề tâm, tìm thấy những nét đẹp, bài học trong từng góc nhìn của cuộc sống theo quỹ đạo chánh pháp. Để từ đó, con có cơ hội đạt dần mục tiêu “đời này an lạc, đời sau cực lạc”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trường thọ và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 28. Mật Tịnh Pháp
  Mật Tịnh Pháp says:

  Dạ Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trụ thế lâu dài lợi
  lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc
  Phật Tánh
  Cầu nguyện đại dịch trên toàn cầu sớm tiêu trừ
  Um Ma Ni Pê Mê Hum

 29. Mật Tích . says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hẳng rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con bộ môn Yoga Thanh Trí mà vị Thầy đã phát kiến phương pháp diễn tập và thực hành rất đơn giãn
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyệncho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om mani padme hum

 30. Mật Tịnh Pháp
  Mật Tịnh Pháp says:

  Dạ Con sai rồi

 31. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng, qua bài này Mật Thúy cảm niệm được rằng bản thân mình rất mai nắng khi được hạnh ngộ vị Thầy trông thời đại mạc pháp này này không cần phải đi học khá thuyền mà chúng ta cũng có thể học tại nhà theo phương pháp mà vị Thầy đã từ bi phát kiến đó là tâm pháp yoga thanh trí để học để tử chúng con thực hành viển tập không mất thời gian đến chùa để đọc chỉ cần chân trái Om Mani chân phải padem hun là thuyền . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 32. Mật Chân Tính
  Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 33. Mật Định Châu
  Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết: Lau chùi bên ngoài, có sạch bên trong?
  Con hoan hỷ tán thán công đức chia sẻ pháp của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Qua bài viết, con hiểu rằng hành giả đạo phật cần tập trung thực hành vào điểm mấu chốt là trí huệ tánh không và Bồ đề tâm, không nên bám chấp trợ hạnh. Qua đây mới thấy chúng con thật may mắn khi được học Tâm pháp Thanh trí nơi vị Thầy.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện huynh Diệu Hằng- Nhị Khang hanh thông thế sự.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum

 34. Mật Tịnh Pháp
  Mật Tịnh Pháp says:

  Dạ.Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài: Lau chùi bên ngoài.Có sạch bên trong.Con hoan hỉ tán thán đạo hữu Cao Diệu Diệu Hằng.
  Phương pháp Lục Diệu Pháp Môn của Mật Gia Song Nguyễn với sự chỉ dạy của Đạo Sư Thiney Nguyên Thành là Thầy đã giúp đạo hữu
  Mật Gia chúng Con thành tựu khi thực hành pháp:
  -Tự lực hành pháp,tha lực hộ trì
  -Hạnh phúc tự tâm,hạnh thông thế sự,thành đạt xã hội
  -An lạc đời này,cực lạc đời sau
  Con hoan hỉ tán thán công hạnh trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã giảng cho chúng Con hiểu Chánh hạnh
  và Trợ hạnh trên con đường giải thoát giác ngộ.Với thân người quý báu mất cơ hội vượt qua sanh tử luân hồi.Mỗi hành giả cần phải thực hiện chủ chốt :
  -Chánh hạnh:Là trí tuệ,tánh không,và Bồ đề tâm
  -Trợ hạnh. :Là Thiền,bố thí,phóng sanh
  Không nên bám chấp vào Trợ hạnh mà coi đó là Chánh hạnh sẽ rơi vào quỹ đạo của ngoại đạo
  -Bậc Thánh Tăng Thogme Zangpo đã dạy điều 30 của Pháp Hành Bồ Tát đạo:
  Có 5 Ba La Mật mà thiếu trí tuệ Ba La Mật Thì không thể dẫn đến đạo quả.Bởi vậy hãy kết hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí tuệ để khỏi lạc vào 3 cõi.(Địa ngục,ngã quỷ,súc sanh)
  -Trong kinh Tứ Nhập Nhị Chương.Đức Phật đã xác quyết:
  Người có trí tuệ không có tham trước,thường tự tỉnh giác,không gây ra ác nghiệp,thế là trong pháp của ta có sự giải thoát
  Người có trí tuệ Chánh thật là chiếc thuyền chắc chắn vượt qua biển già,bệnh,chết
  Cũng là ngọn đèn chiếu sáng tối tăm mờ ám
  Là thuốc hay trị các thứ bệnh
  Là lửa búa sắc bén chặt đứt dây phiền não
  Một lần nữa Con xin tán thán Lục Diệu Pháp Môn tầm thường với người phàm phu thế tục trở thành một
  pháp môn tuyệt vời với người phi thường dễ tích lũy công Đức và trí tuệ.
  Do không được bậc trí tuệ khai thị nên sa vào trợ hạnh như Thiền định, bố thí,phóng sanh bỏ rơi Chánh hạnh là Con đường giải thoát giác ngộ.Chính vì vậy lâu nay chúng con lau chùi bên ngoài để dơ bên trong chẳng được thanh tịnh,không nhổ tận gốc đau khổ phiền não.Hôm nay chúng con đã gặp được bậc trí tuệ
  Chúng con vẫn sống trong thế sự không xa rời Phật Pháp,sử dụng tất cả những gì hiện hữu là nguyên nhân để thành tựu Phật quả
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh
  Con cầu nguyện đại dịch trên toàn cầu sớm được tiêu trừ
  Om Ma Ni Pê Mê Hum

 35. Mật Thái Xuyên
  Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn và từ bi cho con theo học để con hiểu được đạo Phật là ” Duy tuệ thị nghiệp”, những phương pháp của vị Thầy là công nghệ tâm linh thời hiện đại dễ thực hành, thực hiện một cách linh hoạt trong đời sống hằng ngày giúp chúng con có được công đức và trí tuệ làm hành trang tiến về thành phố giải thoát.
  Đệ cảm ơn huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết giúp đệ tỉnh thức và trân quý cơ hội được theo bước chân vị Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện huynh Cao Diệu Diệu Hằng mạnh khoẻ và viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 36. Mật Cao Tấn
  Mật Cao Tấn says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy mạnh khoẻ,trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani padme Hum.

 37. Mật Định Kiên
  Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Đệ cảm ơn huynh Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết lợi lạc này. Bài viết giúp chúng đệ hiểu biết được hành giả tu Phật cần phải tập trung đó là chánh hạnh tức bồ đề tâm và trí huệ trên lộ trình giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai quang, chỉ lối. Con thành tâm cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch covid sớm được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum!

 38. Cao Diệu Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài chia sẽ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng, qua bài này con hiểu được rằng là một hành giả đạo Phật phải tập trung vào thực hành trí tuệ Tánh không( chánh hạnh) không tập trung vào ( trợ hạnh) chỉ gieo nhân luân hồi , dể rơi vào vòng xoáy của ngoại đạo, cho dù ngồi thiền có nát bồ đoàn đi chăng nữa thì con đường giác ngộ vẫn còn xa tít vì đạo Phật là đạo trí tuệ, duy chỉ có trí tuệ tánh không mới giúp hành giả có thể giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, chỉ có trí tuệ mới là thanh kiếm báu chặt đứt vô minh , phiền não , trói buộc .Những trợ hạnh như ngồi thiền, phóng sanh, từ thiện chỉ là những hoạt động thông thường , đánh bóng bản ngã và tăng ngã mạn mà ngoại đạo họ cũng làm được và thậm chí làm tốt, đó không phải là cứu cánh tối thượng của đạo Phật, vì thế muốn vượt sông sanh tử cần phải thực hành trí tuệ tánh không để tâm thức được chuyển hoá, đi đúng trên con đường Đức Phật đã dạy .
  Chúng con may mắn hạnh ngộ vị Thầy ở đời này , được Thầy cho diển tập , thực hành Tâm pháp Thanh Trí với 6 phát kiến tâm linh dể ứng dụng, phù hợp mọi không gian và thời gian, không cần phải ngồi thiền hằng giờ, mà chúng con được thiền trong mọi hoàn cảnh , mọi hoạt động thường nhật nếu tỉnh thức, chánh niệm đều thực hành thiền định với những phương tiện thiện xảo kết hợp với những tri kiến mà vị Thầy đã dạy chúng con luôn có cơ hội tích tập công đức làm đầy hai bồ tư lương làm hành trang vượt sông sanh tử .
  Pháp đệ cảm tạ đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẽ bài nhiều lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 39. Mật Giác Phương
  Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Lau chùi bên ngoài, có sạch bên trong?” của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng rồi ạ.

  Qua bài viết, con hiểu được rằng thực hiện các hoạt động chánh hạnh mới dẫn đến giải thoát, còn trợ hạnh thì chỉ mãi loanh quanh trong luân hồi. Cũng giống như lau chùi bên ngoài thì không thể nào sạch bên trong. Nhờ vị Thầy mà chúng còn mới biết thế nào là chánh hạnh để làm theo trong khi người thế gian chỉ biết đi chùa chắp tay cầu xin, làm công quả, phóng sanh, từ thiện, ăn chay,…

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh cũng sẽ được như chúng con: hiểu được chánh hạnh nhờ nương tựa vào vị Thầy chân chính.

  Om mani padme hum.

 40. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức chia sẻ pháp của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng, bài viết cho con hiểu hơn về mấu chốt của người hành giả nên tập trung trong thực hành pháp là trí huệ tánh không và bồ đề tâm “chánh hạnh” chánh nhầm lẫn mà rơi vào quỹ đạo ngoại đạo “trợ hạnh”.
  Con tâm đắc với chia sẻ của đạo huynh “Lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến đúng là phương pháp toàn triệt, một mô thức dễ thực hành,dễ ứng dụng,mang tính tự động hóa rất nhanh, biến hoạt động tầm thường thế tục hàng ngày trở thành phương tiện tuyệt vời để thực hành pháp,chạm đến những điều phi thường” từ những hoạt động thường ngày chúng con vẫn có thể thiền động luôn gắn liền mạch pháp không phải xa rời thế sự cùng lúc tích tập công đức, trí tuệ,phát triển bồ đề tâm nhờ đó mà được an lạc đời này,cực lạc đời sau.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết cho đệ thêm trân quý cơ hội hy hữu của bản thân khi con được hạnh ngộ và được vị Thầy chỉ dạy Yoga Thanh Trí.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 41. Mật Tấn Khải
  Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con hoan hỷ với những cảm niệm chia sẻ pháp ” Lau Chùi Bên Ngoài, Có Sạch Bên Trong?” của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng. Giúp con hiểu bản chất cốt lõi trên con đường đi đến thành phố giải thoát người hành giả cần tập chung năng lượng tâm linh chánh hạnh là trí tuệ tánh không và Bồ đề tâm “Thành tựu giả Tịch Thiên đã xác quyết: “mang hết tám vạn bốn ngàn pháp môn ra khuấy lại, tinh túy của tất cả chính là tâm Bồ đề”, còn hoạt động như thiền cho dù ngồi nát bồ đoàn mà tâm không tịnh trí không thanh không thể thoát khỏi triệt để khổ đau của thế gian thánh giả Thongme Zangpo đã khẳng định: “Có 5 Ba la mật mà thiếu trí huệ Ba la mật thì không thể dẫn đến đạo quả. Bởi vậy, hãy kết hợp các phương tiện thiện xảo cùng với trí tuệ để khỏi lạc vào 3 cõi. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.” Trí tuệ là yếu tố quan trọng nhất trong đạo Phật, trí tuệ được xem là gia tài quý nhất đối với người Phật tử. Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn, nhờ ứng dụng pháp vào cuộc sống bởi vì đạo Phật không phải đạo tín ngưỡng mà là đạo thực hành, “Luận sư Maitreya đã nêu rõ: “Chỉ có những ai tinh tấn thực hành pháp mới thành tựu pháp”, do đó khi sử dụng ngũ dục của thế gian làm chất liệu thực hành ứng dụng đem lợi lạc cho chúng sanh đúng quỹ đạo chánh pháp trên tinh thần “ thọ lạc là thọ pháp” “ Thân thọ lạc chẳng động tâm, Nằm trong ngũ dục không lầm si mê” hoặc mô thức tâm linh của Mật Gia Song Nguyễn đang chủ trương làm tôn chỉ” Thọ lạc tâm không chìm trong lạc. Ly trần thân chẳng phải ngoài trần” là ứng dụng linh hoạt chánh kiến trở thành nền móng vững chắc cho sự trải nghiệm thực tế và từ đó trở thành bước quan trọng để phát triển trí tuệ Phật đà trong thực hành, có nghĩa là áp dụng pháp vào cuộc sống trong thực tế đời sống để có được hạnh phúc chân thật trong cuộc sống hiện đời.Qua đó chúng con cảm niệm sự vi diệu của giáo pháp Phật đà, sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của bộ môn Yoga Thành trí, nơi nương tựa chân thật nơi vị Thầy tâm linh chân chính chỉ dạy để có được sự chuyển hoá theo đúng quỹ đạo chánh pháp dựa trên nền tảng “Chánh kiến” loại trừ “tà kiến” không bị chi phối tâm mình rơi vào vòng xoáy của bát phong, thấy rõ được lý chân thật để lựa chọn phân định rạch ròi xả ly sự ràng buộc của truyền thống minh của thế gian mà được thông dong trên con đường giải thoát hiện tại và tương lai.
  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu lâu dài vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cảm ơn bài chia sẻ ý nghĩa của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng. Cầu nguyện đạo huynh luôn tinh tấn, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

  • Mật Tấn Khải
   Mật Tấn Khải says:

   Kính bạch Thầy!
   Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.
   Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
   Om Mani Pame Hum!

 42. Cao Diệu Nhị Khang
  Cao Diệu Nhị Khang says:

  Mô Phật!
  Cao Diệu Nhị Khang con hoan hỷ đọc bài viết được chia sẻ trên chanhtuduy.com. Với hai khía cạnh về chánh hạnh và trợ hạnh. Tuy nhiên dù ứng dụng phương tiện nào mà không hướng tập về mục tiêu chính yếu là phát triển trí hiện bát nhã và bồ đề tâm thì ngay tại đó đã thiếu đi cái gốc của sự lưu tồn và phát triển cơ hội trên hành trình trở về tâm ngộ tánh, bản tâm uyên nguyên. Nhưng giữa muôn trùng kinh, luận và luật từ pháp điển Đức Phật cho tới những giáo huấn của các bậc thức giả, thánh giả, thánh tăng thì chúng con dường nhưng vô vạn khó để lựa cho phù hợp phương cách để thực hành ngõ hầu đem lại những thuận duyên và thuận pháp. Vì lẽ đó sẽ là khó dường nào nếu không có được pháp hành từ những tinh kết cô đọng và phát kiến tâm linh đã và đang giúp cho chúng con cơ hội không gián đoạn trong hành trình thực hành pháp. Dẫu từ bước chân cho tới từng bài giảng, bài viết cùng sự tương tác tinh tấn trên lâu đài duy ma cật thời @ đã cung cấp cjo chúng con nguồn nguyên liệu đủ đầy để hoàn thành phương diện giác ngộ tùng phần.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bạng viết. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho nạn dịch covid 19 sớm được kiểm soát và tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 43. Mật Huệ Liên
  Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy mạnh khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chuang sanh.
  Cảm ơn huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài!
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 44. Mật Nhẫn Hòa
  Mật Nhẫn Hòa says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết ạ.
  Con hiểu rằng các hoạt động như lên chùa làm công quả, phóng sanh, từ thiện hay ngồi thiền chỉ là những hành động trợ hạnh, không phải là cổ suý không nên làm mà nên biết tập trung vào cốt lõi, vào bản chất là chánh hạnh như Bồ đề tâm, tánh không nếu tầm cầu giải thoát, vượt ra khỏi luân hồi khổ đau. Bài viết đã nêu lên được tính trọng yếu của tu tập chứ không đơn thuần như cách người thế gian đang thấy và kính nể người tu ở việc có thể ăn chay hay ngồi thiền, bởi đó chỉ là các hoạt động bên ngoài chứ không phải là trí tuệ giác ngộ của nhà Phật.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ với những cảm niệm của huynh Cao Diệu Diệu Hằng ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra Lục diệu chúng con dễ thực hành trong cuộc sống.
  Con sẽ chăm chỉ thực hành đọc và comment bài nhiều hơn.
  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sinh.
  Con cầu nguyện huynh Cao Diệu Diệu Hằng sẽ hanh thông thế sự.
  Con cầu nguyện tất cả cả chúng sinh đạt trạng thái tĩnh thức, giác ngộ.
  Con cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 46. Mai Trần says:

  kÍNH BẠCH THẦY !
  Con đã đọc hết bài”LAU CHÙi BÊN NGOÀI CÓ SẠCH BÊN TRONG KHÔNG “

  Con cãm tạ THẦY đã từ bi chỉ dạy cho con ‘
  Con thành tâm cầu nguyện cho Sức khoẻ và trưởng thọ vì lợi lạc của chúng sanh , tĩnh thức với trạng thái giác ngộ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status