Dec 1, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 52 Comments

Lại nói về Phòng khám Đa khoa Thế giới: ĐƯỜNG ĐI NHÂN QUẢ KHÔNG BAO GIỜ SAI LỆCH

Lại nói về Phòng khám Đa khoa Thế giới: ĐƯỜNG ĐI NHÂN QUẢ KHÔNG BAO GIỜ SAI LỆCH Mô Phật! Kính Bạch Thầy, ngày hôm nay đã có nhiều báo đưa tin về việc thanh tra Sở Y Tế đã đề nghị tước giấy phép 4 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc hoạt động tại TPHCM, trong đó có Đa Khoa Thế Giới. “Báo cáo công tác kiểm tra toàn bộ các phòng khám có yếu tố Trung Quốc (thực hiện trong tháng 11-2017) và xử lý vi phạm các phòng khám này của thanh tra Sở Y tế TP cho thấy từ 17 phòng khám Trung Quốc tham gia khám chữa bệnh, đến nay TP.HCM chỉ còn 9 phòng khám đa khoa có đăng ký bác sĩ Trung Quốc khám chữa bệnh. Đó là: Công ty TNHH phòng khám đa khoa Elizabeth (sau đây gọi tắt chung là phòng khám), phòng khám Hoàn Cầu, phòng khám 3 tháng 2, phòng khám Ma Yo, phòng khám Thái


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status