Sep 7, 2018

Posted by in Ứng dụng thực hành | 20 Comments

Lại chuyện chay và mặn!?

Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý! Con chân thành cảm tạ ơn Thầy vì bài viết ý nghĩa này. Phẩm chất nào mà đức Phật đưa ra để xác định danh xưng là tỳ kheo là gì? Hoặc những phẩm chất đó có thực sự tạo ra một sứ giả Như Lai nhiệt tâm, dành cả cuộc đời mình vì hoạt động hoằng dương Phật pháp mang đến lợi lạc cho tất cả chúng sanh hay không? Đây mới là vấn đề quan trọng và tương lai của Phật giáo phát triển hay không phụ thuộc vào điều này. Nếu một tỳ kheo chỉ là một người hoàn hảo và không làm gì để truyền bá Phật giáo thì sự hoàn hảo của vị tỳ kheo đó cũng chỉ là sự ích kỷ cá nhân. Ngược lại, nếu một tỳ kheo sống cuộc đời cư sĩ, hoạt dụng bồ


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status