Jun 13, 2016

Posted by in Giáo điển | 59 Comments

KHÔNG BIẾT, CHẲNG HIỂU THÌ ĐỪNG VỌNG NGÔN, ÁC NGỮ!

KHÔNG BIẾT, CHẲNG HIỂU THÌ ĐỪNG VỌNG NGÔN, ÁC NGỮ!

1/ Dẫn đề:

Tôi vừa đọc bài viết của tác giả Thiên Lang, người thúc thủ trước Mật  Hạnh Giác và Mật Quang Minh về cuộc đối luận vừa qua, đến nay chưa thể hồi đáp, nay lại viết những điều sai lệch về Mật giáo, và Mật tông về ý nghĩa cũng như học thuật qua tựa đề: “Vì sao các nhà sư phương Bắc tìm đến đất Việt tu hành?” được đăng ngày 13/06/2016. ….Tôi muốn hỏi rằng Thiên Lang là ai, có phải là học giả Phật giáo hay hành giả Phật giáo Mật tộng hay tăng ni tự viện mà đăng đàn viết về yếu nghĩa và tinh ba Phật pháp? Ngay cả bút danh đủ phơi bày sự chủ quan của tác giả rồi…Tôi đề nghị các trò Mật gia Song Nguyễn đăng đàn phản hồi về đoạn viết sau đây không có luận chứng chính xác từ pháp liệu nào  mà chỉ ghi trích chung chung, chẳng khác gì anh thợ viết chuyên coppy- past, gây ảnh hưởng  và ngộ nhận  về tinh thần Giải thoát chân chính của tu pháp hành trì Mật tông và giáo nghĩa của Mật điển..


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status