Mar 19, 2020

Posted by in BÀI MỞ | 197 Comments

HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM! (Bài mở đặc biệt)

HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM

+++++++++++++++++++++++++++++++

Dẫn đề: Nhân có sự kiện tâm linh liên quan đến tác hại của tâm lý mặc cảm trong tu tập, tôi muốn góp một tiếng nói vào tinh thần Bát nhã “tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo”. Tôi cảm ơn trò hoptrung và Mật Tâm Bi đã làm nguyên cớ để tôi hoàn thành bài viết này….

“KIÊN QUYẾT” KHÔNG QUY Y

Mới đây khi Mật X.. từ Hà Nội vào Mật gia Trung tâm quy y, thọ pháp, nhận quán đảnh gieo duyên Mật giáo, tôi được nghe câu chuyện về một cặp vợ chồng ở Hà Nội thường mời thầy tu đạo Phật đến tụng kinh cầu an, cầu siêu cho gia đình mình, rồi thỉnh thoảng họ đi làm từ thiện trên cả nhiệt tình. Có điều lạ là đã nhiều năm qua họ vẫn chưa quy y Tam bảo. Hỏi ra mới biết, họ sợ mặc cảm rằng tiền bạc của mình bất chính phạm vào trọng giới số 2 và 4 của trong 5 Biệt giới giải thoát đạo Phật nên không dám quy y. Vợ chồng họ thậm chí dặn dò nhau “kiên quyết” không Quy y bởi theo họ “biết lỗi mà phạm lỗi, lỗi ấy càng trầm trọng”.

Ở Hà Nội cũng còn một người đang nghiên cứu Phật học, tự nhận là học trò tôi, được đặt pháp danh là Mật Tâm Bi, cũng với tâm trạng và mặc cảm như trên; và vừa qua trong Pháp sự Trì tụng Giới luật Đại thừa vào ngày Mồng một tại Mật gia Sài Gòn 2 cũng có một trường hợp như vậy đối với anh N.V.T.

Thực ra không phải như họ hiểu. Nếu sợ phạm giới thì càng nên Quy y Tam bảo bởi theo tinh thần Đại thừa “Có giới để mà phạm đó là thầy tu Đạo Phật, không có giới mà phạm, đó là thầy tu Ngoại đạo”. Một người Phật tử sau khi Quy y Tam bảo thì công đức của trì giới sẽ không thể tính đếm bằng con số mà chỉ được ví như sau: “một ngày trì giới ở cõi Ta ba thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ”. Do vậy sau khi thọ giới mà bị phá giới vẫn còn ích lợi vô song, cho nên không ngẫu nhiên hòa thượng Tuyên Hóa khẳng định “Thầy tu đạo Phật phá giới vẫn hơn hẳn công đức của tu sĩ ngoại đạo”. Giả sử người con Phật thọ 5 giới nếu phạm 1 hoặc 2, hoặc nhẫn đến 3 vẫn còn được công đức của 2 giới còn lại và hằng vô số Phương tiện Thiện xảo khác bù đắp qua. Vì sao? Bởi trì giới mới chỉ là 1 trong 6 Ba la mật (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ) hoặc trong 3 tu pháp cao cấp thì Trì giới chỉ thuộc về Xả ly, còn lại 2 là Bồ đề tâm và Tánh không. Vậy thì hà cớ gì phải sợ rằng mình không giữ được giới luật?

Lại nữa, trong 10 tu pháp tâm linh đạo Phật đều bao hàm sự trì giới như (1) lễ bái (2) sám hối (3) cúng dường (4) cầu nguyện (5) nghe kinh (6) giảng kinh (chia sẻ tâm linh kể cả dạng viết comments) (7) chép kinh và ấn tống (8) niệm Phật (9) trì chú (10) thiền định, lẽ nào tu Phật chỉ khư khư giữ 5 điều là “không sát sanh”, “không trộm cắp”, “không tà dâm”, “không nói dối hại người”, “không lạm dụng các chất các thứ gây nghiện”? Trên thực tế tâm linh, người thường cũng giữ được 5 điều trên, nhưng chỉ mang lại phước đức hạn hẹp của thế gian (phú, quý, an, khang, thiện chung), chớ không được công đức là được tích lũy tư lương về cõi Phật như đã được truyền giới. Hơn nữa, đừng lo ngại vì giới không chỉ có “luật nghi” (giữ đúng những điều Phật cấm) mà còn “nhiếp thiện pháp giới” (vâng làm những việc lành), và đặc biệt là “nhiêu ích hữu tình giới” (đem lợi lạc cho chúng sanh quay về nẻo giác), tạo nhiều công đức vô kể để trở thành Pháp khí Đại thừa Mật giáo.

Từ những điểm tham chiếu này cho thấy, người theo đạo Phật đừng mặc cảm vì không giữ được giới luật mà nên khởi phát niềm tự hào bởi mình dũng cảm thọ trì giới luật, và sẽ sám hối nếu vi phạm để làm người tối thượng thứ hai như Đức Phật đã dạy. Có một người hỏi tôi rằng nếu thọ trì xong rồi mà phạm giới nhiều lần chỉ một loại giới, chẳng hạn như giới thứ 3 trong 5 giới cấm thì sao? Đây là câu hỏi thừa vì sau khi Quy y thì sẽ có lực gia trì của Phật hỗ trợ sẽ không xảy ra trường hợp như vậy! Nếu giả sử có thì Quy y và Thọ giới vẫn tốt hơn vì có những giới còn lại chống đở, công đức của hai loại giới kia sẽ bù đắp tựa như kinh doanh nhiều lĩnh vực, sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công ty nếu thua lỗ bên này được bù đắp từ bên kia.

TÔI ƠI, ĐỪNG MẶC CẢM!

Tâm lý mặc cảm bản thân đã gây trở ngại nhiều trên đường tu nhất là những ai mới đang tìm hiểu mà không được thiện tri thức chỉ dạy. Mặc cảm là loại thuốc độc tâm linh, ngấm dần dần khiến chúng ta buông xuôi và phó mặc cho số phận cuộc đời. Người theo Phật, nhất là Mật chú thừa (Kim cang thừa) phải tránh rơi vào vực thẳm tư tưởng này, nên ở Mật giáo giới có giới số 8 trong 14 lỗi lầm chính là “coi thường hay mặc cảm bản thân”. Không loại trừ trường hợp mặc cảm bản thân khiến cho người tu Phật rơi vào độc tố “kiêu mạn” gọi chính xác là Mạn quá mạn: Nghĩa là tranh lấy phần hơn, giả như người ta vốn hơn mình rõ ràng mà mình chấp rằng mình hơn người, và nói quyết rằng mình hơn người ấy.

Ở những nơi tu Phật, có nhiều trường hợp là người trình độ học vấn thấp, chưa qua lớp 9 còn ở ngoài đời làm nghề tầm thường (lao động chân tay, lao động ẩm thực..); nhưng bước vào đường tu trước người khác, được gọi là “đạo huynh”. Do mặc cảm bản thân nên tìm cách chê bai “giáo pháp” (thực hành) của đồng đạo là những người có trình độ học vấn cao, nhằm thỏa mãn ái ngã của mình. Về mặt “giáo điển” vì họ ít hiểu bởi ít kiến thức Phật học , họ không dám chia sẻ về nhận thức tâm linh, về chánh tư duy  Phật pháp vì diễn đạt không được, nói chẳng ra câu, viết bất thành cú, nên họ chăm hẳm vào việc đọc tụng cho nhiều phạm vào lỗi “trì tụng kinh điển để được hơn người”; lấy việc cúng dường, phụng sự vị thầy của họ làm điểm nổi trội. Do mặc cảm bản thân (có thể là học thức, có thể là thân tướng xấu xí như thấp bé, khiếm khuyết lục căn…) họ không bỏ lỡ cơ hội “lên lớp” những người mới vào, tu sau họ, rằng “đạo hữu làm vậy là phạm giới này, làm phạm lỗi kia…” mà ngay bản thân họ chẳng hiểu gì về phạm trù giới luật. Đương nhiên, người vào sau nghe mà sợ hãi, cảm thấy khó quá, làm gì cũng phạm lỗi, nói gì cũng phạm lỗi, ăn gì cũng phạm lỗi, dần dần mà nản chí bỏ tu! Lúc đó  họ “hoan hỷ” trong lòng mà nhủ thầm: “Đó thấy chưa, đừng tưởng học cao mà tu được đâu nghe!”. Ngoài mặt, họ giả vờ an ủi, bên trong họ mừng thầm vì nghĩ rằng mình tuy thất học nhưng không phạm giới, nhưng thực ra họ đã phạm đại trọng giới là “lưỡng thiệt” (nói hai lưỡi thuộc Bát quan trai giới,  “phá hủy niềm tin của người khác”, và “do sân hận chỉ trích bạn đồng môn” (Mật giới Tổng quát). Nếu họ đã thọ “Bồ đề tâm nguyện giới” thì họ phạm phải giới số 1 trong 18 Giới nguyện chính : “Tự khen mình và chê bai người khác vì muốn đề cao cá nhân…”.

 

Có những trò đang theo học Mật thừa hoặc đang tìm hiểu Mật giáo tự ý cho rằng Pháp tu 16 động tác sinh hoạt hằng ngày là Phương tiện tiếp cận Giác ngộ (xem bài Thế nào là Yoga Tây Tạng) tuy dễ nhưng mà khó. Họ phân tích như sau: “ Nếu để tâm suy nghĩ cho thấu đáo thì đây chính là một phuơng pháp Tu  dễ mà khó.khó mà lại dễ.Vì sao vậy ? Dễ là vì ai cũng làm đuợc kể từ già dến trẻ dù rảnh rỗi hay bận rộn (không bắt buộc thời gian ) (16 động tác hằng ngày ) đơn giản dễ làm thực hiện đuợc ở khắp mọi nơi (.không bị phụ thuộc vào đia diểm.không gian) như những Pháp Môn khác . Vì sao gọi là khó ? Khó là phải đuợc truyền Pháp từ vị Thầy Chân Chính mới phát huy duợc kết quả trong tu tập .Phải siêng năng chuyên cần phải để tâm kết hợp thân ngữ tâm một cách nhuần nhuyễn và trải tâm Từ (cầu cho tất cả chúng sanh ) mọi lúc mọi nơi. khi đi. đứng. ăn. uống. nằm ngôi đúng Pháp ( trụ tâm ) Có như vậy mới tạo ra duoc Phuớc Phuớc Huệ …” (trích từ comment hoptrung viết).

Nhân đây tôi muốn hỏi “Thế nào là kết hợp thân, ngữ, tâm nhuần nhuyễn? Tại sao được truyền pháp từ vị Thầy là khó? Trò này phát biểu luận kiến dựa trên cơ sở luận cứ nào? Hoàn toàn không trích dẫn được. Vậy đây là một cách gây khó và tạo ra áp lực tâm lý mặc cảm cho người khác đang tìm hiểu Mật giáo, đang muốn tu Mật thừa. Bây giờ tôi trích dẫn luận chứng rõ ràng chứng minh rằng tu Mật tông dễ dàng:

1/  Đức Đạt lai Lạt ma thứ 14 dạy rằng, đã là người Phật tử thì nên chọn theo Tantra (Mật chú thừa), và nên theo Tantra Yoga Tối thượng của Mật thừa nếu có thể được, nhưng với người mà Tantra Yoga Tối thượng không thích hợp thì Ngài dạy Tantra Yoga (Du già Tương tục). Nếu không thích hợp nữa thì dạy Du già thực hành. Nếu không thích hợp nữa thì Ngài dạy Du già hoạt động. Nếu không thích hợp nữa thì Ngài dạy theo kinh điển, trong đó ngay cả tên gọi Mật thừa cũng không có.

Như vậy, những hành giả Mật thừa sẽ có cơ hội tu hành ở những giai đoạn Du già khác nhau tùy theo khả năng của mình.

Đức Đạt lai Lạt ma thứ 14 và Ngài Khetsun Sangpo

2/ Ngài Khetsun Sangpo: “Mật thừa giống như một căn nhà ở giữa cánh đồng rộng mà chúng ta có thể vào từ bất cứ hướng nào: đông, tây, nam, bắc. Hành giả không bị bắt buộc phải vào một lối nào, vì có đủ các pháp môn thích hợp cho từng hạng người. Trong các thừa Thanh văn và Bồ tát hành giả phải đi theo một con đường hẹp, còn Thần chú thừa (Mật thừa) thì có nhiều phương tiện dị thường để tích lũy công đức và trí tuệ một cách nhanh chóng, vì vậy hành giả mau đạt giác ngộ. Nhanh và dễ là đặc điểm của Mật thừa” (xem Một đời người, một câu thần chú trang 115).

3/ Ngài Kusum Lingpa: “Con đường Mật thừa (Tantra ít gian khổ hơn, thiết thực và trực tiếp hơn con đường Kinh thừa (Sutra).

Đức ngài Kusum Lingpa

4/ Trưởng lão Rinchen Zangpo: “Tới lúc tuổi cao ta còn phải học và tu tập thiền định Thanh văn. Sau khi gặp Atisha, tâm ta mới được giải thoát trong phép thiền quán đích thực”.

Trưởng lão Rinchen Zangpo

TẠI SAO NGƯỜI TU MUỐN GÂY TÂM LÝ MẶC CẢM CHO KẺ KHÁC?

Trò hoptrung cho rằng khó tu vì phải có một vị đạo sư truyền pháp chẳng khác gì biện minh cho hoàn cảnh của mình. Nếu sau này trò ấy được làm học trò Mật gia Song Nguyễn, thì từ mặc cảm quá khứ của trò ấy, sẽ là nguyên nhângây tâm lý mặc cảm cho người khác mà trò ấy “gieo duyên”, để chứng tỏ rằng mình khó khăn lắm mới được Thầy truyền pháp. Đây là tâm lý tự ngã, tạo nên sự ngã mạn sau này, và đây cũng chính là vật cản lớn nhất cho những ai nhập Bồ tát hạnh vì họ làm mất đi tinh yếu giản đơn của Mật thừa mà đổ hết lỗi này lên vị đạo sư. Từ đó, chủ nghĩa bổn sư sẽ lộ diện, nhiều kẻ nhân đó là trục lợi như trường hợp xảy ra với một nơi Y tại phía Bắc.

Nhân đây tôi cũng cho các trò hiểu rằng mỗi người mỗi căn lành khác nhau. Có người nhanh được đặt pháp danh Mật giáo, có người chậm có thể là 1 đến 6 tháng. Có người được đặt pháp danh Mật giáo nhưng chưa chắc được chấp nhận Quy y. Có người Quy y rồi chưa chắc được làm Quán đảnh. Có người ban Quán đảnh (gieo duyên) chưa chắc được truyền pháp Mật thừa. Có người đã được truyền pháp Mật thừa chưa chắc đã được thọ Bồ đề tâm nguyện giới. Có người đã thọ nhận Bồ đề tâm nguyện giới nhưng chưa chắc được đề cử làm đạo huynh của đạo tràng…Tất cả tùy theo căn lành và duyên lành mà “kết quả tự nhiên thành”. Hiện nay, Mật gia Song Nguyễn đóng dần cửa Mật giáo cho đến 2017 là hạn cuối nên sự chọn lọc người tu Mật thừa sẽ tinh tuyển, không vì số lượng, tiền tài, danh vọng xã hội mà nhận vào tùy tiện.

Không phải người tu bình thường mà ngay cả những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thường gây tâm lý mặc cảm cho những ai muốn tìm hiểu hoặc quyết chí tu tập. Gặp thầy tu đầu tròn áo vuông thì nghe ngay câu nói cửa miệng “Muốn tu là phải ăn chay, đừng uống rượu, đến chùa tụng kinh..”. Nghe xong ai cũng mặc cảm về bản thân mình, nhất là hàng tại gia vất vả với mưu sinh, bận rộn với gia đình, con cái, tất bật với bao quan hệ xã hội về hoan, hôn, hiếu, hỷ. Còn những tỳ kheo là những người tu ở chùa, có điều kiện giữ được những giới cấm này, nhưng họ đem áp dụng qua đối tượng cư sĩ tại gia, nhất là những ai mới tìm hiểu mà muốn tu, liền cảm thấy “choáng váng” bởi sự khổ hạnh. Vì sao như vậy? Họ nêu ra những việc, những giới cấm mà người đời không giữ được thì họ mới được “bái phục”, mới được “cúng dường”. Tất cả cũng bởi muốn gia tăng ngã mạn vi tế của họ thôi, có thể nói theo hình ảnh bóng bẩy là “căng phồng bản ngã”. Lâu ngày chày tháng người tu tại gia bị đè nặng mặc cảm mà quên đi tinh thần “tứ chúng đồng tu”, chỉ lo việc cúng dường, công quả, lao tác cho chùa; còn giáo pháp và giáo điển dường như dành riêng cho họ, những người tu trong chùa.

Lên chùa, người mới tu, mới đến lần đầu bị gánh thêm một mặc cảm nữa là đọc bài chú Đại bi dài thượt, đọc mấy câu kệ, bài kinh rặt tiếng Hán Việt mà ngữ nghĩa ở đó, chưa chắc gì mấy ông thầy tu hiểu được. Còn ở trường phái Nguyên thủy thì buộc phải tụng kinh bằng tiếng Pali, ở trường phái Mật thừa- tiếng Tây Tạng như chùa Tây Thiên ở phía Bắc, Quan Âm tu viện ở TP HCM. Những rào cản ngôn ngữ qua ngữ âm khiến người tu mặc cảm vì đã không hiểu rồi, là lại khó đọc tụng chẳng khác gì học ngoại ngữ. Vài lần thấy khó, nhất là những người trí thức vào chùa lại dễ mặc cảm và tự ái hơn. Dần dần, trong chùa chỉ còn lại những bà già, ông lão, còn thanh thiếu niên có chăng là những đợt ngắn ngày tựa như một dịp “cởi ngựa xem hoa” vậy!

LỜI KẾT

Tựu trung tôi muốn nhắn gửi các trò đang tìm hiểu Mật giáo nói riêng và đạo Phật nói chúng, đừng nên mặc cảm bản thân mà bỏ qua cơ hội Quy y Tam bảo. Những người đang cố gắng đến tu học ở Mật gia Song Nguyễn không nên tự lập luận những gì xuất phát từ mặc cảm bản thân, hoặc muốn gây tâm lý mặc cảm cho người khác cũng giống như mình vậy! Mật pháp vốn giản đơn và tinh túy, không gì phải ngăn ngại mà tự mình cô phụ tấm lòng của đấng Từ phụ. Những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni là sứ giả Như lai nếu không khởi dụng Bồ đề tâm vì chúng sanh thì đừng gây tâm lý mặc cảm cho những ai đang muốn tìm chỗ nương tựa tâm linh. Theo thiển ý của người viết, điều hay nhất là làm được gì cho người chớ không phải để được người khác nễ phục mình. Bởi lẽ, 8 ngọn gió thế tục vốn là kẻ thù của bất kỳ ai là người tu đạo Phật. Tôi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh! Om mani padme hum!

Làng Phước Thành ngày 26/03/2015

Thinley- Nguyên Thành

Bản dịch tiếng Anh: HOW TO STOP FEELING BURDENED BY A COMPLEX

Bài liên quan: 

THÊM MỘT GÓC NHÌN VỀ TÂM LÝ MẶC CẢM TÂM LINH  – Mật Tịnh Tâm

MẶC CẢMThầy Thinley Nguyên Thành

 1. Ngocanh says:
  Thưa Thầy!
  Con vừa đọc xong bài này.Thông qua bài viết này Thầy muốn tất cả chúng sanh phải tự tin vào bản thân ,dù mình có ở trong hoàn cảnh thuận lợi hay không thuận lợi .Hãy mạnh dạn tự tin để được nương tâm linh vào Phật pháp.
  Con cúi đầu đảnh lễ tri ân vị Thầy đã từ bi mà hoan hỉ dạy pháp cho tất cả chúng sanh hiểu và ngày càng được gần với Phật pháp hơn.
  Con cầu chúc Thầy ,Cô có thật nhiều sức khỏe trường tồn để dìu dắt chúng sanh thoát khỏi u minh.
 2. Mật Cát Vân says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc bài này rồi thầy à!
  Vì lợi ích và sự an lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô!
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum!
 3. Mật Hạnh Giác says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con xin tán thán bài viết này, một lần nữa con lại được ôn tập kiến thức Phật học và được hiểu sâu sắc hơn về khía cạnh trì giới cũng như tác hại từ việc Mặc Cảm đối với người tu học.
  Bạch Thầy, cách đây hơn nửa năm, khi được một đạo hữu ở Hà Nội gieo duyến đến với Mật Gia Song Nguyễn, thật sự con vẫn chưa có khái niệm rõ ràng nào về quy y, nhất là trong lòng vẫn còn nhiều mặc cảm về nghề nghiệp “bất chính” lúc đó của bản thân, không biết lúc đó mình có phù hợp để tu tập hay không. May mắn thay cho con, trong đêm mưa hôm đó, sau khi con cảm nhận được những khía cạnh mới mẻ đầy vi diệu từ Đạo Pháp, con đã đến xin quy y với Vị Thầy. Và Thầy đã giúp con xóa tan đi mối hoài nghi mặc cảm rằng “Có giới để mà phạm đó là thầy tu Đạo Phật, không có giới mà phạm, đó là thầy tu Ngoại đạo”. Lúc đó con vẫn chưa thể hiểu hết được những ý nghĩa thâm sâu của câu nói này, nhưng nhờ đó con cảm thấy tự tin hơn mà bước vào cổng Chánh Pháp. Giờ đây nghĩ lại, con càng cảm nhận được sự từ bi và trí tuệ từ Phật Giáo lớn lao biết bao. Con xin đảnh lễ Vị Thầy đã từ bi thu nhận con đến với con đường Giải Thoát này.
  Bạch Thầy, con hiểu được rằng, Đức Phật xuất hiện ở thế gian là để cứu độ cho những ai còn đang trầm luân trong khổ đau và tà kiến, chứ không phải chỉ dành cho những Bậc Thánh Đức không phạm giới nào. Bởi “những gì ngược với thế gian là pháp” trong khi ta đang sống giữa thế gian, còn nhiều ràng buộc với các mối quan hệ thế tục nên việc phạm giới là khó mà tránh khỏi đôi lần. Con xin hoan hỷ với giảng luận của Vị Thầy rằng, tuy rằng người Phật Tử phạm giới, nhưng vẫn còn lợi ích vô song vì “một ngày trì giới ở cõi Ta ba thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ”. Tựa như chén muối cho vào cốc nước thì cốc nước sẽ mặn, nhưng cho vào một dòng sông thì chút muối đó chẳng là gì cả.
  Qua lời giảng từ Vị Thầy, con được hiểu thêm rất nhiều những phương tiện tích lũy công đức như “nhiếp thiện pháp giới” (vâng làm những việc lành), và đặc biệt là “nhiêu ích hữu tình giới” (đem lợi lạc cho chúng sanh quay về nẻo giác), tạo nhiều công đức vô kể để trở thành Pháp khí Đại thừa Mật giáo. Cả trong 10 tu pháp tâm linh đạo Phật đều bao hàm sự trì giới như (1) lễ bái (2) sám hối (3) cúng dường (4) cầu nguyện (5) nghe kinh (6) giảng kinh (chia sẻ tâm linh kể cả dạng viết comments) (7) chép kinh và ấn tống (8) niệm Phật (9) trì chú (10) thiền định… Công đức tích tập trong Phật Giáo thật đơn giản mà diệu dụng thù thắng vô cùng. Con cảm tạ Vị Thầy đã luôn tạo điều kiện cho chúng con được tích tập công đức, đặc biệt qua pháp môn “16 động tác phát Bồ Đề tâm qua sinh hoạt hằng ngày”. Cứ thế, nhờ từng phút từng giây tích tập công đức như vậy, chúng con được như một cơn suối nguồn bất tận cuốn trôi đi mọi ác nghiệp mà dong buồm thẳng tiến về cõi Phật.
  Con xin hoan hỷ với giảng luận của Vị Thầy về sự nguy hại từ mặc cảm. Quả thật, chỉ có vì kiêu mạn, bám chấp vào ngã ái bản thân người ta mới đem so sánh mình với người này người kia. Từ đó dẫn tới sự “lên lớp”, ”nói bóng gió”, “ hay “dìm hàng” người khác. Có nhiều người thuộc dòng họ “Tôn Thất” mặc dù đã có địa vị trong môi trường tâm linh nhưng vẫn thường hay “tỏ vẻ” như vậy mà làm nhụt chí người tu hành, “Nhuốm màu bi quan” cho Phật Giáo. Trách sao một bộ phận người trẻ bị thu hút bởi những tôn giáo khác, vốn là đạo thờ Trời, đưa người ta đến chỗ hoan hỷ, vui vẻ, mặc dù có tu hành gì không thì không rõ. Con xin Vị Thầy từ bi giáo hóa nhắc nhở để chúng con không phạm phải những sai lầm như vậy mà bị “cho đi du lịch vé một chiều”.
  Con xin tán thán tinh thần “Duy Tuệ Thị Nghiệp” từ Vị Thầy và các Đạo Sư Mật Giáo. Không quá cứng nhắc câu nệ những tiểu tiết bên ngoài, những luật nghi khắc khổ, các Ngài luôn tìm đủ mọi phương cách để giáo hóa cho chúng sanh đủ mọi căn cơ không phân biệt. Đặc biệt đến với Mật Thừa, dù cho chúng con xuất thân từ hoàn cảnh nào, nghề nghiệp ra sao hay vì lí do gì mà khó giữ được giới, các Ngài luôn dạy cho con “Xem Tâm Ta đang ở trạng thái nào”. Từ đó Vị Thầy luôn hướng tâm thức người đệ tử của mình về với quỹ đạo Chánh Pháp. Con xin cúi đầu đảnh lễ các Ngài đã từ bi với chung sanh trong thời kỳ Mạt Pháp này.
  Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Vị Thầy tâm Linh và người phối ngẫu của Ngài. Con cầu nguyện cho con và các đạo huynh Kim cang luôn tinh tấn trong tu hành và được dẹp bỏ những mặc cảm không đáng có của mình. Nguyện cho chúng sanh thắt được cội gốc của điều lành.
  Om Ah Hum.
 4. matchi says:
  Con danh le Thay con da doc baiviet nay roi. Con cau nguyen suc khoe Cho Thay va Co. Cau Nguyen tat ca Chung sanh thanh Tuu hang phuc cua phat thanh.om ah hum
 5. Mật Thủy says:
  Con vô cùng cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp này!

  Con thực sự không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả được niềm hoan hỳ, cảm niệm ơn phước vô cùng lớn lao từ Thầy khi đọc được bài pháp này!

  Nếu như trước đây con không được duyên lành làm học trò của Thầy thì có lẽ con cũng không bao giờ có ý định quy y tam bảo, đừng nói gì đến việc thực hành pháp, bởi pháp Phật quá cao siêu, nhiệm màu, người phàm như con sao có thể chạm tới được! Và nếu như con đủ “can đảm” để đến các chùa chiền nghe pháp, học pháp, thì chắc cũng khó mà tu được, vì từ ngữ triết lý cao siêu khó hiểu quá, tụng đọc kinh thì toàn tiếng nước ngoài (Hán, Phạn, Pali…), nghe thật… buồn cười mà không dám cười vì sợ mang tội phỉ báng!
  Rồi còn bao nhiêu sự mặc cảm khác cứ lớn dần, lớn dần, đè nặng tâm lý rồi đành bỏ cuộc! (Khi mặc cảm người ta thường muốn trốn tránh cảm giác đó, và chạy trốn là đối sách cuối cùng khi người ta không thể đối trị được).

  Giờ đây, con không thể nào tán thán hết công hạnh của Thầy, luôn dùng mọi phương tiện để đưa giáo pháp đến gần với chúng con, chúng sanh hơn. Thầy lúc nào cũng khẳng định rằng: “Tu Mật giáo dễ lắm, tu ở Mật gia mà các ông tu không được nữa thì không còn chỗ nào để tu đâu!”. Con càng lúc càng cảm nhận rõ hơn điều này. Tinh thần vui tu hơn gắng tu, hân thưởng để duy trì sự tinh tấn luôn được Thầy nhấn mạnh: “Làm nhiều được nhiều, làm ít được ít, không làm thì không được, chứ không có tội gì! Đừng bận tâm thế sự (mặc cảm tội lỗi bản thân)”. Nhờ đó mà chúng con không cảm thấy nặng nề, áp lực khi tu trong hoàn cảnh vướng bận thế sự đa đoan.

  Và cũng vậy đối với việc giữ giới. Con vô cùng tán thán sự luận giải mới mẻ của Thầy như con dao sắc, chặt đứt những nghi hoặc, mặc cảm trong lòng chúng con về việc nghiêm trì giới luật. Giới luật như tường rào bảo vệ chúng con khỏi việc thất thoát công đức. Nếu như có phạm, thậm chí vài giới thì tường rào chỉ mới bị những chỗ thủng thôi, vẫn còn những chỗ khác che chắn bảo vệ người tu. Và khi hàng rào bị thủng thì việc gia cố lại cũng đơn giản hơn so với xây dựng lại toàn bộ tường rào ngay từ đầu, huống chi trì giới càng lâu, trường lực bảo hộ càng lớn, tường rào càng chắc chắn vững mạnh! Từ đây những nghi hối, suy diễn để rồi tự tạo tâm lý mặc cảm cho bản thân về việc thọ giới và giữ giới, để rồi tự đưa mình xa rời Phật pháp mới thật là nguy hại thay!

  Đây thật sự là một bài pháp hết sức lợi lạc, giúp giải tỏa những rào cản vốn đang đè nặng tâm lý của những người đã, đang và mong muốn đi theo con đường chánh pháp nhưng còn ngăn ngại và sợ hãi (sợ mang tội). Con xin đảnh lễ tri ân Thầy!

 6. Tánh Chí Ngộ says:
  Con xin phép được đảnh lễ Thầy.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 7. Mật Tịnh Giác says:
  Kính bạch Thầy,
  “Bút lực” của Thầy thật vô song, đọc bài pháp Thầy viết con có cảm tưởng cứ như là một dòng nước lớn (bi, trí, dũng) ào ạt tuôn ra từ sâu thẳm trong tâm trí Thầy, không hề ngưng nghỉ.
  Thầy viết bài pháp này hay quá. Con xin cảm tạ và đảnh lễ Thầy đã từ bi ban bài pháp quý báu này cho chúng con!
  Cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô!
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  OM AH HUM
 8. Mật Huệ Pháp says:
  Kính bạch Thầy,

  Con xin cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị giúp cho chúng con hiểu thêm một cách rõ ràng về ý nghĩa của việc quy y, nương tựa vào nơi Tam Bảo. Rõ ràng Đức Phât đã rất từ bi khi vẫn để ra những “lối thoát” dành cho những học trò trót phạm giới: “Một ngày trì giới ở cõi Ta ba thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ”. Do vậy sau khi thọ giới mà bị phá giới vẫn còn ích lợi vô song”. Đức Phật không vì một sai sót của người tu mà phủ nhận toàn bộ công đức tu tập của họ. Việc phạm sai sót trong quá trình tu tập là không tránh khỏi, tuy nhiên họ đã có vị Thầy, Bổn tôn và Dakini gia hộ, chịu trách nhiệm dẫn dắt “người con” của mình thoát ra khỏi u mê ám chướng nên đường tu sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Bản thân Huệ Pháp cũng có cảm nhận rõ rệt như vậy. Chưa nói đến việc trì nguyện hàng ngày theo nghi quỹ cũng như thực hiện 16 động tác Bồ đề tâm, nội việc đọc các bài trên trang Chanhtuduy cũng đã giảm thiểu những Tham, Sân, Si trong con rất nhiều. Từ đó suy ra nếu quy y rồi thì còn vi diệu đến đâu.

  Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là họ sẽ ỷ lại rằng mọi việc đã có Thầy, Bổn tôn gia trì và vẫn “cố ý” vi phạm hết lần này đến lần khác và cho rằng chỉ cần công đức như vậy là đủ rồi. Xét về mặt thế gian, tiền tài, nhà cửa, con cái hiếu thuận, cha mẹ mạnh khỏe được coi là mục đích phấn đấu không ngừng nghỉ của bao người; còn với người tu Phật thì “tấm VISA nhập cảnh vào cõi Tây phương cực lạc” mới chính là mục đích tối thượng, điều này cũng có nghĩa là hành giả cần phải tu tập không ngừng nghỉ “từ nay cho đến khi giác ngộ tối thượng”, do vậy công đức không bao giờ là đủ. Con mong những ai còn vướng mắc này sớm có duyên đọc được bài của Thầy để giác ngộ.

  Bài pháp này cũng là lời cảnh tỉnh đối với chúng con, những ai vẫn còn giữ tính “ngã mạn” cần nhanh chóng thay đổi để đi đúng quỹ đạo Chánh Pháp. Một đặc điểm ưu việt của Mật Giáo đó chính là “luôn quán xét lỗi lầm”. Đây là “trợ thủ đắc lực” giúp cho người tu đi đúng đường ray. Các hành giả nên “tận dụng” tối đa pháp tu này dưới sự hướng dẫn của vị Thầy để kịp thời điểu chỉnh hành vi “thân, ngữ, tâm” một cách chuẩn mực.

  Mật Huệ Pháp xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy đã giúp chúng con tỉnh ngộ thêm nhiều điều, tự tin hơn khi giải thích về sự vi diệu của Phật pháp đối với những người còn đang ngập ngừng, lưỡng lự khi có ý định bước chân vào cánh cửa Mật giáo.

  Con nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô,
  Nguyện cho chúng sanh đạt thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 9. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ và xin tạ ơn Thầy đã từ bi giảng cho chúng con một bài pháp vô cùng quý giá.

  Trước đây chính con cũng đã gặp một số người, tuy tin tưởng và tán thán Phật Pháp nhưng cũng lại “kiên quyết không quy y” với một tâm lý giống như một số trường hợp trong bài Thầy đã đề cập. Với một tâm lý mặc cảm, họ sợ rằng quy y rồi phạm lỗi thì sẽ bị tội. Thực tế bản thân họ không hiểu rằng luật tắc Nhân – Quả không phải là do Đức Phật “quy định” dành riêng cho Phật tử . Ngài chỉ chỉ ra một quy luật tồn tại tự nhiên (giống như định luật Vạn vật hấp dẫn, không phải do Newton nghĩ ra, mà là ông đơn thuần nhìn ra một quy luật đã sẵn tổn tại nhưng người khác không nhận thấy). Nghĩa là dù tu Phật hay không thì bất kỳ nhân nào họ gieo cũng sẽ có quả tương ưng cho dù người đó đã Quy y hay không. Bởi lẽ nào một người bình thường (không quy y Phật Pháp Tăng) thì tha hồ có quyền làm chuyện xấu?
  Trong khi đó, họ lại không hiểu được lợi lạc vô song của việc Quy y mà như Thầy đã giảng rất rõ
  “Bởi trì giới mới chỉ là 1 trong 6 Ba la mật “
  “Lại nữa, trong 10 tu pháp tâm linh đạo Phật đều bao hàm sự trì giới” (chứ không đơn thuần chỉ có 5 điều mà mọi người thường nghĩ tới)
  “Một người Phật tử sau khi Quy y Tam bảo thì công đức của trì giới sẽ không thể tính đếm bằng con số … Do vậy sau khi thọ giới mà bị phá giới vẫn còn ích lợi vô song”

  Tất nhiên con trộm nghĩ nói như vậy không có nghĩa là cứ thoải mái mà “phạm giới”. Cố gắng trì giới được thì có công đức, còn trong trường hợp phạm giới thì cũng không nên lấy đó làm mặc cảm, dần dần thoái chuyển Bồ Đề Tâm, tự mình rời bỏ con đường đến Tây Phương Cực Lạc quốc.

  “Tâm lý mặc cảm bản thân đã gây trở ngại nhiều trên đường tu nhất là những ai mới đang tìm hiểu mà không được thiện tri thức chỉ dạy. Mặc cảm là loại thuốc độc tâm linh, ngấm dần dần khiến chúng ta buông xuôi và phó mặc cho số phận cuộc đời”
  “Không loại trừ trường hợp mặc cảm bản thân khiến cho người tu Phật rơi vào độc tố “kiêu mạn” gọi chính xác là Mạn quá mạn”

  Bạch Thầy, chính bản thân con đã trải qua cảm giác khi nếm phải hai loại độc này khi chúng dấy khởi trong tâm. Loại độc đầu tiên là “mặc cảm” theo kiểu “ôi, huynh nào cũng giỏi, mình đọc comment mà xây xẩm mặt mày. Hay thôi chả nói gì cho xong”. Kiểu mặc cảm thứ hai “đấy, đạo Phật vi diệu lắm. Người thường sao hiểu được” với mong muốn thể hiện là “tôi có nhiều thiện căn nên mới tu Phật được đó, còn anh thì không”. Nói như vậy tức là “miệng nói tu Phật mà tâm chẳng thực từ bi”, chỉ mong đề cao Bản Ngã. Đạo Phật là “vô Ngã”, vậy sao còn mong được tán thưởng, bám chấp vào tự Ngã sâu sắc như vậy? Con xin Thầy cho con được sám hối về những tà niệm này.

  Thầy vẫn dạy chúng con “phải biết hoan hỉ với thiện hạnh của người khác”. Lời Thầy dạy tuy giản dị, nhưng mục đích lại vô cùng sâu sắc, bởi một khi đã biết hoan hỉ với thiện hạnh của người khác nghĩa là độc “mạn” và “đố” trong tâm đã dần dẫn được tiêu trừ, từ đó mà tâm Bồ đề ngày càng rộng mở.

  Con xin được tán thán tấm lòng từ bi vô bờ của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện chúng sanh hữu duyên cũng như các huynh đệ kim cang không rơi vào “tâm lý mặc cảm” mà từ đó lỡ bước trên con đường tới bến bờ giác ngộ.

  Om ah hum.

 10. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy, con thật hoan hỷ khi đọc bài viết này.
  Thầy viết hay quá!
  Con cảm tạ Thầy vì lòng từ bi với chúng sanh, đã ban bài pháp quý báu này, để những ai hữu duyên biết đến Phật pháp thì hãy vững lòng mà bước đi. “Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô có thật nhiều sức khỏe.
  Con cầu nguyện cho những ai có duyên lành đến với Phật pháp sẽ không bị những rào cản mặc cảm đè nặng tâm lý. Để có thể an vui, tự tại mà tìm đến bến bờ giác ngộ.
  Om Ah Hum!
 11. Mật Lễ says:
  Kính bạch Thầy, con thật hoan hỷ và thật sự rung sợ trước một giấc mơ vào tối qua. Đến khi tỉnh dậy con vẫn cảm niệm ơn đức Thầy, Bổn Tôn đã gia hộ và câu thần chú OmManiPadme Hum thật mãnh liệt.Con xin được kể lại vắn tắt ạ.
  Tối qua con mơ thấy mình là một nữ dân quân, đang trong thời chiến), nằm trong tốp tiên phong đi dò mìn, lúc đầu con rất sợ và hoang mang, sợ chết, sợ bị thương nên con còn do dự. Nhưng cũng suy nghĩ, đất nước đang cần người chẳng lẽ mình lại thờ ơ? Đã đến lúc phải hành động (ko làm việc đại sự gì thì phải tiên phong đi dò mìn chứ biết sao giờ?) chỉ biết cầu nguyện sự gia hộ Thầy, Bổn Tôn và đọc thần chú Mani. Hy vọng mọi việc tốt lành sẽ đến.
  Lúc đầu con và một vài đồng đội nữ cùng đi qua một cánh đồng. Chẳng có gì xảy ra, tất cả đều an toàn. Sau đó lên đến một mảnh đất hoang, thì chị đi kế bên con bỗng đạp một quả mìn rồi nằm bất tỉnh, con rất rung sợ và lúc nào cũng đọc thần chú. Thầy dạy chân trái bước trước thì niệm Om Mani, chân phải bước sau Padme Hum. Đi đi, cứ đi đi… vậy lả nhém đạp hụt một quả mìn nữa. Con điếng người.
  Lát sau đến nơi, con mới thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm niệm Thầy, Bổn Tôn đã gia hộ. Thần chú Mani giúp con trong lúc sợ hãi, khốn cùng nhất.
  Tỉnh dậy con còn nhớ rõ như in là “chân trái bước trước Om Mani, chân phải bước sau Padme Hum”. Vốn là người mau quên, nằm mơ ngày hôm sau cũng ít nhớ. Vậy mà giờ trong đầu con vẫn rõ mồn một. Thật là trải qua một cơn ác mộng.
  Con cảm niệm Thầy, Bổn Tôn quả là dõi theo từng bước chân của con. An nguy trong chớp nhoáng. Thật quá lớn lao không thể nghĩ bàn.
  Con cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy.
  Om Ah Hum!
 12. Mật Kiên says:
  Kính bạch THẦY!
  Con kính đảnh lễ tri ân Thầy đã giảng một bài pháp tuyệt diệu.
  Lòng TỪ BI và TRÍ HUỆ không ngằn mé của Thầy đã đúc kết nên bài Pháp lợi lạc vô song này.
  Con mừng quá.
  Trước hết là mừng cho “cái tôi” của mình, không phải để được thể buông lung, mà để tránh căng thẳng hay mặc cảm trong tu tập, tránh tình trạng “đàn căng, dây đứt”, giảm dần tâm hơn-thua, được-mất khi thực hành Pháp.
  Khi bình tâm lại, con mừng cho tất cả những ai hữu duyên đang quan tâm, bởi tất cả đều có cơ hội xa lìa bể khổ sông mê quay về bờ Giác khi quy y Thầy-Phật-Pháp-Tăng với cả tâm thành. Cầu nguyện cho họ đọc được bài này và không còn mặc cảm, sớm có quyết định đúng đắn cho vận mệnh tâm linh của mình, để không uổng phí kiếp người quý báu nơi cõi Ta-bà này.
  Như Mật Tịnh Giác đã nói, bài Pháp thể hiện Bi, Trí, Dũng của một vị Thầy, một lần nữa khẳng định thật sự là bóng lành cho đệ tử chúng con nói riêng, người tu Phật có duyên với Thầy thông qua đọc tác phẩm nói chung, làm nơi nương tựa vững chắc!
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDI HUM!
 13. Mat Mai says:
  Kinh Bach Thay! Con cam ta on Thay da tu bi ban cho chung con bai phap quy va y nghia. Rat la nhieu chung nguoi noi tin phat phap lam ma khong chiu quy y vi ly do nay ly do no ma mat cam than the minh. Nay nho co bai viet cua Thay giang giai rat la ro rang va y nghia sau sat con cau nguyen cho ta ca chung sanh se co duyen lanh doc duoc bai viet cua Thay ma khong mat cam than the minh va hay tu hao va khi minh quy y Tam bao. Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay va Co vi loi lac chung sanh. Cau nguyen chung sanh tinh thuc voi trang thai giac ngo. OM MANI PADME HUM!
 14. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này!
  Con nghĩ rằng khi được quy y thì có nhiều cái lợi :
  – Được là đệ tử của Phật thân phận trở nên cao quý mà Trời ,thần.. cũng phải kính trọng,lễ lại.Không bị tái sanh vào 3 cõi thấp(địa ngục,ngạ quỷ,súc sanh).Đủ tư cách nói về Phật pháp(Vì người dù có hiểu biết nhiều đến đâu đi nữa nhưng chưa quy y Phật mà nói về Phật Pháp,bàn luận về phật pháp thì khó được chấp nhận).Kinh tứ thập nhị chương :”cúng dường một trăm người ác không bằng một người thiện,cúng dường một ngàn người thiện không bằng người giữ được 5 giới…” là đối tượng tốt giúp người khác dễ tích tập công đức.
  – Được truyền trao 5 giới,mỗi giới có 5 hộ thần hộ vệ.Không ai là không phạm sai lầm,nên Đức Phật từ bi đưa ra pháp sám hối giúp người tu phục hồi giới phạm.
  Người chưa tu hay đã tu rồi thường có tâm lý mặc cảm bản thân mình vì hay so sánh mình với người khác.Có thể khắc phục bằng cách mình nên so sánh mình của ngày hôm nay và mình của mình hôm qua.
  Những người chưa tu,chưa thực hành lại sợ mình làm không được.Con nhớ có nghe Thầy nói với chúng con “Mình chưa làm sao biết mình không làm được?Sợ những gì không đáng sợ.
  Lo những gì không đáng lo tăng trưởng nhiều phiền não.Khi tu tập,thực hành pháp thì tự nhiên tâm ta sẽ thay đổi dần dần từ bỏ những gì chưa tốt của bản thân,và được sự gia trì từ Thầy,Tam bảo…Không lo những gì đáng lo tăng trưởng nhiều phiền não(Đời người là vô thường mà không quy y sớm lỡ mạng chung dễ rơi vào các cõi thấp mà không chịu lo.Đáng lý ra phải quy y càng sớm càng tốt mới phải.
  Bài viết của Thầy cũng như lời nhắc nhở chúng con về mặc cảm,mạn độc mà chúng con dễ mắc phải.Con cảm ơn Thầy!
  Con nghĩ ở Mật gia nói đóng mà thật mở vì luôn đón chào những ai thật tâm tu tập giải thoát.Ở nhiều Chùa thật mở mà đóng vì luôn nói khó với những ai muốn tu tập,làm những ai muốn tu cảm thấy sợ…
  Cầu nguyện Thầy,Bổn Tôn gia hộ cho chúng con, chúng sanh sẽ thường nghĩ nên “làm được những gì cho người chứ không phải để được người khác nể phục mình.Om Ah Hum!
 15. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy !
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này. Một lần nữa chúng con ôn lại kiến thức mà Thầy đã nhiều lần truyền trao. Bài viết đã giải nghi cho tất cả những ai đang tu tập và muốn tu tập.
  Bạch Thầy ! Con nghĩ chắc rất nhiều người khi tu tập hoặc muốn tu tập (trong đó có con ) ắc hẳn sẽ có rất nhiều cảm giác mặc cảm.Hai từ quy y nghe như xa vời lắm. Khi quy y sợ phạm giới (biết lỗi mà phạm lỗi sẽ có tội nhiều hơn), sợ mình không tinh nghiêm giới luât, sợ mình không tinh tấn thực hành, sợ mình sẽ giãi đãi khi sống cuộc sống gia đình, trong quan hệ xã hội, công việc, bạn bè v.v.. vì tuổi đời chưa đến nỗi là “về hưu”.
  Sau này con được Thầy giảng giải, con đã mạnh mẽ hơn, giảm rất nhiều cảm giác mặc cảm. Ví dụ trong đời sống thế sự, một người nghèo nếu không đi làm ăn thì chắc chắn sẽ nghèo thậm chí còn mắc nợ vì nhu cầu của cuộc sống. Còn như nếu đi làm thì ít ra cũng sẽ có ăn, biết đâu sẽ được giàu có. Nếu như con không quy y thì nghiệp con tạo vẫn là nghiệp không thể sai chạy . Vì luật nhân quả theo sát con như bóng với hình.Nếu như con đã quy y thì nghiệp con tạo con có rất nhiều phương tiện thiện xão bù đắp qua.
  “Nếu sợ phạm giới thì càng nên Quy y Tam bảo bởi theo tinh thần Đại thừa “Có giới để mà phạm đó là thầy tu Đạo Phật, không có giới mà phạm, đó là thầy tu Ngoại đạo”. Một người Phật tử sau khi Quy y Tam bảo thì công đức của trì giới sẽ không thể tính đếm bằng con số mà chỉ được ví như sau: “một ngày trì giới ở cõi Ta ba thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ”. Do vậy sau khi thọ giới mà bị phá giới vẫn còn ích lợi vô song, cho nên không ngẫu nhiên hòa thượng Tuyên Hóa khẳng định “Thầy tu đạo Phật phá giới vẫn hơn hẳn công đức của tu sĩ ngoại đạo”. Giả sử người con Phật thọ 5 giới nếu phạm 1 hoặc 2, hoặc nhẫn đến 3 vẫn còn được công đức của 2 giới còn lại và hằng vô số Phương tiện Thiện xảo khác bù đắp qua. Vì sao? Bởi trì giới mới chỉ là 1 trong 6 Ba la mật (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ) hoặc trong 3 tu pháp cao cấp thì Trì giới chỉ thuộc về Xả ly, còn lại 2 là Bồ đề tâm và Tánh không. Vậy thì hà cớ gì phải sợ rằng mình không giữ được giới luật? “
  Giờ đây chúng con hiểu thấu đáo sự mặc cảm bản thân gây tác hại trở ngại rất lớn với người tu:” mặc cảm bản thân khiến cho người tu Phật rơi vào độc tố “kiêu mạn” gọi chính xác là Mạn quá mạn” . Chúng con đã vô cùng mai mắn khi quy y Tam Bảo, đặc biệt là tu Mật Thừa . Vì Mật Thừa rất dễ tu:” Ngài Khetsun Sangpo: “Mật thừa giống như một căn nhà ở giữa cánh đồng rộng mà chúng ta có thể vào từ bất cứ hướng nào: đông, tây, nam, bắc. Hành giả không bị bắt buộc phải vào một lối nào, vì có đủ các pháp môn thích hợp cho từng hạng người. Trong các thừa Thanh văn và Bồ tát hành giả phải đi theo một con đường hẹp, còn Thần chú thừa (Mật thừa) thì có nhiều phương tiện dị thường để tích lũy công đức và trí tuệ một cách nhanh chóng, vì vậy hành giả mau đạt giác ngộ. Nhanh và dễ là đặc điểm của Mật thừa” (xem Một đời người, một câu thần chú trang 115).”
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Ah Hum !
 16. Mật Huấn says:
  Kính Bạch Thầy!
  Vì Bồ đề tâm đối với chúng sanh, giúp chúng sanh không bị tâm lý mặc cảm khi đang muốn tìm chỗ nương tựa tâm linh mà chúng con được được đọc một bài Pháp rất hay từ Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum!
 17. Mật Kính says:
  Mô Phật !
  Con vô cùng hoan hỉ tán thán bài viết thật hay, thật vô sanh, là liều thuốc cảm tỉnh cho tất cả chúng sanh. Trong cuộc sống vô thường ngắn ngủi, kiếp sống mỏng manh, chúng con lại được may mắn bước vào cổng Chánh Pháp, được Thầy truyền giới , chúng con lại hiểu được sự lợi lạc vô song của việc trì giới ” Một người Phật tử sau khi Quy y Tam bảo thì công đức của trì giới sẽ không thể tính đếm bằng con số mà chỉ được ví như sau: “một ngày trì giới ở cõi Ta ba thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ”. Ôi một ngày trôi qua so với chúng con thật có ý nghĩa giúp chúng con tích tụ bồn Công Đức. Nhưng không phải lúc nào chúng con cũng Tỉnh thức, Chú tâm và Chánh niệm đã có những lúc vô tình hay cố ý đã phá 1 hoặc 2 giới, đã vô tình phạm phải lỗi do đó mỗi hành giả phải luôn ” quán xét lỗi lầm” để làm người tối thượng thứ 2 (Có một lần con nghe Thầy giảng, mỗi người giữ được 1 giới thì sẽ được 50 hộ thần đi theo bảo vệ cho mình, giữ được 5 giới thì được tính nhân lên, do đó dù ít hay nhiều chúng con luôn được hộ thần theo bảo vệ, nhờ việc lợi ích vô song của việc trì giới ..)
  Bài viết cũng giúp chúng con quán sát lại hành vi Thân , Ngữ , Tâm của mình , giúp chúng con luôn chánh niệm để gọt dũa của Tôi của bản thân mình, và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đừng mặc cảm khi tu tập khi đã bước vào Cổng Chánh pháp,gặp được vị Thầy thánh thiện chắng khác nào gặp được viên ngọc như ý , thoả sức sử dụng và đặc biệt là khi đi trên con đường Mật Giáo thừa như Ngài Kusum Lingpa đã nói “Con đường Mật thừa (Tantra ít gian khổ hơn, thiết thực và trực tiếp hơn con đường Kinh thừa (Sutra)”
  Một lần nữa, con xin tán thán bài viết của Thầy và Bồ Đề Tâm của Ngài .
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có duyên đọc được bài viết và từ đó có ích lợi vô song.
  OM AH HÙM
 18. Mật Từ says:
  Mô Phật,
  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết vô cùng lợi lạc này. Đối với những người chưa quy y, chưa nhận thức được sự lợi lạc của việc quy y hay những người không dám quy y như trường hợp hai vợ chồng nọ, bài pháp này như một chìa khóa vàng mở cánh cửa cho họ thoát khỏi vô minh. Còn đối với hành giả, một lần nữa chúng con cảm nhận được sâu sắc hơn thế nào là tu với tâm quân bình, thái độ hân thưởng. Đó là từ khi chúng con quy y, mặc dù không phủ nhận là có những phạm vi giới luật và giới nguyện như tấm tường rào vây quanh song lại không hề gây tâm lý bị trói buộc, mà đó như là bức phong ngăn không để thất thoát (nhiều đến quá nhiều) công đức. Như đạo huynh Mật Thủy đã dùng hình ảnh rất hay và thú vị ở trên là:”Nếu như có phạm, thậm chí vài giới thì tường rào chỉ mới bị những chỗ thủng thôi, vẫn còn những chỗ khác che chắn bảo vệ người tu. Và khi hàng rào bị thủng thì việc gia cố lại cũng đơn giản hơn so với xây dựng lại toàn bộ tường rào ngay từ đầu, huống chi trì giới càng lâu, trường lực bảo hộ càng lớn, tường rào càng chắc chắn vững mạnh!”
  Con thiết nghĩ, sự khác nhau trong cách nhìn nhận đối với giới luật và giới nguyện của hành giả tu tập chân chính và chúng sanh vô minh chưa quy y, cũng như những Phật tử quy y mà sợ phạm giới nằm chủ yếu ở thái độ và xu hướng sống của họ. Nếu họ coi giới luật như bức tường rào kiên cố vừa bảo vệ họ khỏi tà hạnh vừa giúp họ sống theo quỹ đạo chánh pháp, thì không việc gì phải cảm thấy áp lực. Trong trường hợp đó nếu có vi phạm vẫn không cảm thấy nặng nề vì tâm thế của họ luôn chuẩn bị cho sự quán xét và sửa chữa lỗi lầm, trở thành người tối thượng thứ hai. Đó là chưa nói tới họ còn nhiều phương tiện thiện xảo khác để bù đắp thất thoát công đức như Thầy đã nhắc tới trong bài viết:” Giả sử người con Phật thọ 5 giới nếu phạm 1 hoặc 2, hoặc nhẫn đến 3 vẫn còn được công đức của 2 giới còn lại và hằng vô số Phương tiện Thiện xảo khác bù đắp qua. Vì sao? Bởi trì giới mới chỉ là 1 trong 6 Ba la mật (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ) hoặc trong 3 tu pháp cao cấp thì Trì giới chỉ thuộc về Xả ly, còn lại 2 là Bồ đề tâm và Tánh không. Vậy thì hà cớ gì phải sợ rằng mình không giữ được giới luật? Lại nữa, trong 10 tu pháp tâm linh đạo Phật đều bao hàm sự trì giới như (1) lễ bái (2) sám hối (3) cúng dường (4) cầu nguyện (5) nghe kinh (6) giảng kinh (chia sẻ tâm linh kể cả dạng viết comments) (7) chép kinh và ấn tống (8) niệm Phật (9) trì chú (10) thiền định, lẽ nào tu Phật chỉ khư khư giữ 5 điều là “không sát sanh”, “không trộm cắp”, “không tà dâm”, “không nói dối hại người”, “không lạm dụng các chất các thứ gây nghiện”? Trên thực tế tâm linh, người thường cũng giữ được 5 điều trên, nhưng chỉ mang lại phước đức hạn hẹp của thế gian (phú, quý, an, khang, thiện chung), chớ không được công đức là được tích lũy tư lương về cõi Phật như đã được truyền giới. Hơn nữa, đừng lo ngại vì giới không chỉ có “luật nghi” (giữ đúng những điều Phật cấm) mà còn “nhiếp thiện pháp giới” (vâng làm những việc lành), và đặc biệt là “nhiêu ích hữu tình giới” (đem lợi lạc cho chúng sanh quay về nẻo giác), tạo nhiều công đức vô kể để trở thành Pháp khí Đại thừa Mật giáo.”
  Còn đối với những người coi giới luật gần như là một bộ luật hà khắc được làm ra để nghiêm trị nếu vi phạm lỗi mà không dám đến gần, đó là bởi tâm thế của họ luôn có xu hướng làm những việc không hay nên bản thân không đủ bản lĩnh để quy y. Người như vậy thì dẫu có quy y cũng dễ dùng danh xưng “Phật tử” để phục vụ cho ngã ái của mình, hay “chỉ mang danh là hành giả mà không có thực hành”. Trong số đó có những kẻ ngụy trang “đầu tròn áo vuông” thực ra không hiểu gì về giới luật và giới nguyện, chỉ đánh vào tâm lý chung của Phật tử truyền thống là “tu là phải ăn chay, không được uống rượu, phải đến chùa tụng kinh”… Kinh vừa dài lại được trình bày bằng tiếng nước ngoài, sau khi phiên âm ra tiếng Việt để dễ bề đọc tụng song lại làm cho sự cao diệu của kinh sách trở nên… vô nghĩa vì phát ra âm thanh không nghiêm túc, lại chẳng ai có thể hiểu nổi một điều gì cả. Đối với những kẻ này, giới luật chẳng gì hơn là phương tiện chúng đem ra để phô trương bản ngã. Chúng là những kẻ “sống không sợ hãi”, coi thường Nhân quả, nguy hại hơn chúng ngăn cản chúng sanh đến với những lợi ích thực sự của việc quy y bằng cách tạo tâm lý mặc cảm cho họ.
  Bài pháp của Thầy như một chiếc phao cứu cánh cho chúng con và chúng sanh khỏi biển cả vô minh tà kiến. Con cầu nguyện thật nhiều chúng sanh có thể đọc được bài viết của Thầy, nhờ hiểu được lợi lạc thực sự của việc quy y, giữ giới và không còn mặc cảm vì những yếu tố nội và ngoại cảnh sẽ dũng mãnh bước ra khỏi nỗi sợ hãi, lo lắng để mong muốn được quy y, “dám” quy y và trong tương lai thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.
  Om Mani Padme Hum.
 19. Mat Phung says:
  Mo Phat!
  Kinh Bach Thay!
  De tu vua doc bai xong cam thay minh rat may man da doc vi Thay tu bi da day cho chung con mot bai giang sau sac, tao njem tin dan dat chung con co duoc cho dua vung chac tu TAM BAO.
  Biet duoc Than – ngu- tam cua minh, 16 dong tac Bo De Tam…bai giang that quy bao cua de tu.
  Con cau nguyen cho su truong tho cua Thay Co.
  Cau nguyen cho tat ca chung sanh thanh tuu hanh phuc cua Phat tanh.
  Um mani padme hum.
 20. Mật Giác Đăng says:
  Mô Phật,
  Con xin đảnh lễ tri ân Thầy đã ban cho bài pháp vô cùng quý giá và mang đến lợi lạc to lớn cho chúng đệ tử cũng như những chúng sanh hữu duyên đọc được.
  Tâm lý mặc cảm đúng là rất nguy hại, như một liều thuốc độc, mặc cảm trong cuộc sống thế sự đã là không tốt, mặc cảm trong tu tập lại càng gây ra tác hại khôn lường, khiến ta dần buông xuôi và phó mặc cho số phận.
  Bản thân con cũng đã từng là nạn nhân của sự mặc cảm tâm linh này. Trước kia, con bị tiêm nhiễm vào đầu lý lẽ của bọn “lưu manh” tu hành linh căn, rằng quy y là việc làm không cần thiết, chỉ cần tu theo chúng là được rồi, là đã nhận được sự bảo hộ, là đã có vé đảm bảo cho mình rồi, cần gì quy y để phải khổ cực giữ giới, nếu lỡ phạm phải sẽ mắc tội, sẽ bị trừng phạt. Rồi họ dẫn ra ví dụ của những thầy tu khổ hạnh, hà khắc, khiến con nản lòng. Từ chỗ sợ rằng mình không làm được, rồi tự lúc nào biến thành kiêu mạn cho rằng mình chẳng cần làm vậy (quy y), vì tu như thế (linh căn) là tốt lắm rồi! Thật là ngu muội, thật là dại dột biết bao!
  May mắn cho con, khi có được duyên lành tiếp cận với Chánh pháp, được quay về nương tựa Tam Bảo, được làm đệ tử của một bậc Đạo sư chân chính, con dần xóa bỏ đi những mặc cảm không đáng có đó, để khởi phát niềm kiêu hãnh thiêng liêng khi được làm con Phật.
  Là hành giả cư sĩ, giữa vòng vây thế sự, không tránh khỏi những lần phạm giới; Là một học trò mới chập chững tu học Mật giáo, con cũng đã có những lần mắc sai lầm, trót lỗi phạm giới nguyện. Những lúc ấy con thật sự có lo sợ, có khởi lên buồn phiền và ân hận vì mình sai phạm. Nhưng nhờ sự chỉ dạy của Thầy, và đặc biệt là ở bài pháp này, con nhận ra thái độ nên có, đó là thôi day dứt, nặng lòng, tránh sự căng thẳng, tự ti, mà cần thiết thắng thắn nhìn nhận lỗi lầm, sám hối lỗi lầm và tránh việc lặp lại sai phạm đó, cũng như còn có nhiều phương tiện khác để tích tập công đức, để “bù đắp” qua.
  Thật là đáng tự hào khi được là một người tu Phật, “Có giới để mà phạm đó là thầy tu Đạo Phật, không có giới mà phạm, đó là thầy tu Ngoại đạo”, “người tu theo đạo Phật đừng mặc cảm vì không giữ được giới luật mà nên khởi phát niềm tự hào bởi mình dũng cảm thọ trì giới luật, và sẽ sám hối nếu vi phạm để làm người tối thượng thứ hai như Đức Phật đã dạy”.
  Mật Giác Đăng con xin cảm tạ vị Thầy từ bi, trí tuệ đã giúp chúng đệ tử và chúng sanh gỡ bỏ đi gánh nặng mặc cảm mà tự tin tìm về nơi nương tựa chân thật, vững bền.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho ngày càng nhiều chúng sanh hữu duyên đọc được bài viết này để quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm khi tìm hiểu Phật pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om mani padme hum.
 21. MẬT VIỄN says:
  Mô Phật!

  Khi bắt đầu khởi tâm mong muốn tìm hiểu và tu tập pháp Phật con đã nghĩ đến chùa vì nơi đó có vị tăng, ni tu tập theo đạo Phật và đang hướng dẫn nhiều Phật tử tu tập. Từ suy nghĩ dẫn đến hành động con đã đến một ngôi chùa ở một vị trí rất đẹp trên đường Trần Phú hướng ra biển, nơi đó có nhiều người phật tử vào buổi tối đến tụng kinh, những tiếng tụng kinh vang xa làm con dâng trào niềm tin và hy vọng đây chính là nơi giúp mình hoàn thành ước nguyện.
  Nhưng khi vào chùa thì niềm tin và hy vọng chuyển thành “nỗi niềm mặc cảm” vì con được phát một tờ giấy không viết bằng tiếng việt mà viết bằng chữ hán nhìn những dòng chữ con đọc không được thì làm sao mà hiểu được của Đức Phật dạy gì? Còn các phật tử đã thường xuyên đi chùa cùng nhau đồng thanh đọc rất là nhanh đến mức chỉ lắng tai nghe và nhìn dòng chữ mà con không biết họ đọc đến chỗ nào thật là như tên bay vậy! Nhìn ai cũng thấy đầy tự tin, mà trong đó chủ yếu là người già chỉ một vài người trẻ, càng thấy ngưỡng mộ sự đọc giỏi của họ con càng thấy mặc cảm bản thân mình và suy nghĩ Pháp Phật cao siêu quá! Khó quá làm sao mình có thể đọc được đây! hiểu được đây! Thôi tự động viên mình chắc đi nhiều lần hơn thì mọi việc sẽ khác. Thế là con cố gắng sắp xếp thời gian, công việc, sinh hoạt thường nhật để có thể đến chùa nhiều hơn nhưng kết quả là càng mặc cảm, niềm tin và hy vọng càng mất dần đến cạn kiệt. Kinh đọc không được, hiểu không song, mong muốn được gặp vì trụ trì trong chùa được nghe giảng giải kinh Phật cũng không thành. Vì vậy suy nghĩ đến chùa được hiểu và tu tập Phật Pháp cũng không còn.
  Trong lúc tuyệt vọng đó, nhờ duyên lành và sự trợ duyên của huynh Mật Thủy, huynh Mật Hải mà còn đã gặp Thầy, Cô con đã dần lấy lại được niềm tin và hy vọng về việc tìm hiểu và tu tập Phật Pháp của mình vì con có thể đọc được bài viết về Phật pháp và nghe Thầy giảng Pháp bằng tiếng Việt, lúc đó con vui mừng lắm! hạnh phúc lắm! – tâm lý mặc cảm, tự ti đã giải tỏa dần. Nhờ có sự chỉ dạy của Thầy, Cô và các đạo huynh, con hiểu được Phật pháp thật gần gũi và gắn liền với cuộc sống hằng ngày hoàn toàn không cao vời với cuộc sống “ Pháp là cuộc sống và cuộc sống là pháp” như Ngài Lạt ma Zopa đã khẳng định. Phương pháp tu tập lại rất đơn giản phù hợp với người bận rộn công việc thế sự , không bị phụ thuộc vào thời gian và không gian mà đặc biệt là không phải cứ buổi tối phải đến chùa, rồi lại không đọc được, không hiểu được để rồi tâm lý mặc cảm lại trương phồng.

  Giờ đây được đọc bài viết của Thầy :” HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM! tâm lý mặc cảm của con đã xẹp nay còn xẹp hơn, niềm tin và hy vọng đường đạo của mình dâng lên! Và con đã hiểu được nguyên nhân vì sao mà ngôi chùa con đến họ lại làm như vậy, các phật tử ở đó lại tu tập như vậy!
  Con cầu nguyện cho những ai mong muốn tìm hiểu và tu tập Phật pháp sẽ không mất thì giờ như con trước đây mà sẽ sớm tìm vị Đạo sư chân chính dẫn dắt, chỉ dạy đúng quỹ đạo chánh pháp, với phương pháp tu tập đơn giản mà hiệu quả vô song.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô để giúp cho nhiều người mê lầm như con tìm được ánh sáng chánh pháp – nơi nương tựa chân thật – Thầy, Phật, Pháp, Tăng. – Đời này an lạc – Đời sau cực lạc.
  Đệ tử Mật Viễn thành tâm kính đảnh lễ tri ân Thầy, Cô và các huynh đệ kim cang.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PAD ME HUM

 22. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ và cảm tạ ân đức cũng như tấm lòng từ bi của vị Thầy vì Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp nhủ quý báu.
  Con cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy!
  Người có tâm lý mặc cảm đã tạo ra rào chắn cho chính họ. Bức tường rào đó là tâm sân hận, vị kỷ, lo lắng, so sánh, tính toán hơn – thua, vinh –nhục, khen-chê,..Với bức tường mê mờ đó, người ta không thể nhìn thấy được ánh sáng trí tuệ ở sau bức rào, đôi khi còn dẫn họ vào việc lầm đường lạc lối.
  Tâm lý mặc cảm đối với người tự ti như trường hợp của hai vợ chồng vì “mặc cảm rằng tiền bạc của mình bất chính phạm vào trọng giới số 2 và 4 của trong 5 Biệt giới giải thoát đạo Phật nên không dám quy y”, hay đạo hữu Mật Bi Tâm cũng vì tâm lý mặc cảm mà chưa dám quy y mặc dù đã được Thầy từ bi ban cho pháp danh Mật thừa. Chính tâm lý đó mà họ đã vô tình đóng chặt lại trí tuệ, tâm lý tự ti khiến cho họ mặc dù có “Phật tâm” nhưng lại không dũng cảm nương tựa vào bóng lành Tam bảo. Khi mặc cảm cho rằng bản thân mình kém, bản thân mình mắc tội ví như dòng nước bị dơ bẩn thì càng phải cần thường xuyên được lọc qua dòng nước thanh tịnh của nhà Phật để những thứ dơ bẩn đó được gội sạch và dần dần được thanh tịnh. Dòng nước dơ bẩn đó chưa được lọc hoàn toàn qua việc “trì 5 giới” thì sẽ được bù đắp “bằng hằng hà vô số Phương tiện Thiện xảo khác” như : Bố thí, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ vì “trì giới mới chỉ là 1 trong 6 Ba la mật (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ) hoặc trong 3 tu pháp cao cấp thì Trì giới chỉ thuộc về Xả ly, còn lại 2 là Bồ đề tâm và Tánh không” hay “trong 10 tu pháp tâm linh đạo Phật đều bao hàm sự trì giới như (1) lễ bái (2) sám hối (3) cúng dường (4) cầu nguyện (5) nghe kinh (6) giảng kinh (chia sẻ tâm linh kể cả dạng viết comments) (7) chép kinh và ấn tống (8) niệm Phật (9) trì chú (10) thiền định” hay “nhiếp thiện pháp giới” (vâng làm những việc lành), và đặc biệt là “nhiêu ích hữu tình giới” (đem lợi lạc cho chúng sanh quay về nẻo giác).
  Do đó, những người mặc cảm tự ti nên mạnh dạn Quy y như Thầy đã dạy: sợ phạm giới thì càng nên Quy y Tam bảo bởi theo tinh thần Đại thừa “Có giới để mà phạm đó là thầy tu Đạo Phật, không có giới mà phạm, đó là thầy tu Ngoại đạo” và “một ngày trì giới ở cõi Ta ba thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ”.
  Tâm lý mặc cảm thứ hai như lời Thầy giảng sẽ “rơi vào độc tố “kiêu mạn” gọi chính xác là Mạn quá mạn: Nghĩa là tranh lấy phần hơn, giả như người ta vốn hơn mình rõ ràng mà mình chấp rằng mình hơn người, và nói quyết rằng mình hơn người ấy”. Hình ảnh đó làm con liên tưởng đến dòng nước phàm phu khi được dựa vào bóng lành Tam bảo, đang được thanh lọc qua dòng nước thanh tịnh của Phật thì dòng nước ấy lại bị độc tố “căng phồng bản ngã” ô nhiễm. Độc tố này rất nguy hiểm, nó thấm dần, thấm dần và làm hủy hoại “Phật tâm” và đạo hạnh của người tu làm cho người tu “phạm đại trọng giới là “lưỡng thiệt” (nói hai lưỡi thuộc Bát quan trai giới, “phá hủy niềm tin của người khác”, và “do sân hận chỉ trích bạn đồng môn” (Mật giới Tổng quát). Nếu họ đã thọ “Bồ đề tâm nguyện giới” thì họ phạm phải giới số 1 trong 18 Giới nguyện chính : “Tự khen mình và chê bai người khác vì muốn đề cao cá nhân…”. Rồi dần dần biến thành tà ma ngoại đạo khi nào không hay vì cái ngã che mờ mất trí tuệ của người tu làm cho họ lạc lối. Khi cái ngã không còn nữa thì người tu sẽ được ánh sáng trí tuệ soi đường, thấy rõ được dòng nước thanh tịnh nơi tâm và sẽ dần tiến về thành phố Giải Thoát.
  Đọc bài viết đầy từ bi và trí tuệ của Thầy, con cảm thấy mình rất may mắn và có duyên lành từ bao nhiêu kiếp mới được Thầy dìu dắt và dạy cho phương pháp tu vô cùng vi diệu và thù thắng: thực hành pháp trong không gian linh thánh và trong các hoạt động bình thường của cuộc sống như qua 16 động tác Bồ đề tâm, niệm thần chú theo bước chân để ngày ngày con luôn chánh niệm, luôn quán xét bản thân để gột rửa những tâm bụi bẩn do ái ngã, ngũ dục và bát phong làm vẩn đục. Và con luôn ghi nhớ lời dạy của Thầy “điều hay nhất là làm được gì cho người chớ không phải để được người khác nễ phục mình”
  Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!
 23. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ân đức của Thầy đã ban cho chúng con một bài giảng thật hay và vô cùng lợi lạc. Bài giảng của Thầy giúp cho con hiểu cặn kẽ hơn về lợi ích của việc Quy y, thọ giới trong Phật đạo, cũng như tránh được những tâm lí mặc cảm trên bước đường tu tập, bởi nếu không rất dễ rơi vào độc tố “kiêu mạn”. Đó là khi, mặc cảm bản thân yếu kém nhưng vì bản ngã căng phồng, một phần muốn che dấu cái dở của mình, một phần thấy khó chịu khi có ai đó hơn mình nên lại tiếp tục phạm vào đại trọng giới là “lưỡng thiệt” ( nói hai lưỡi thuộc Bát quan trai giới, “phá hủy niềm tin của người khác”, và “do sân hận chỉ trích bạn đồng môn”_Mật giới Tổng quát), thật nguy hiểm biết nhường nào. Nếu không có Thầy luôn luôn nhắc nhở, chỉ dạy thì có lẽ giờ rất có thể con đang là nạn nhân của những kẻ lợi dụng chốn chùa chiền để làm những điều tà vạy, công đức, trí tuệ thì không tích tập được mà thay vào đó là tà ma ngoại đạo đang trực chờ để hãm hại (ngăn cản việc tu tập chân chính). Nghĩ đến đây, con mới thấy rằng mình thật sự may mắn biết bao khi đời này gặp được chánh Pháp, lại được tu tập một Pháp môn dễ tu dưới sự dẫn dắt của vị Thầy từ bi, trí tuệ để dù có khó khăn nào đi nữa, con vẫn luôn có được một tinh thần vô úy để vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bến bên kia.
  Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy!
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô để lợi lạc cho chúng sanh!
  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Ah Hum!
 24. Mô Phật,
  Lời Thầy giảng tựa như ngọn đuốc sáng soi rõ phía cuối đường hầm, giúp cho người mặc cảm, sợ hãi trong đêm tối vô minh tìm ra lối thoát; Như chiếc phao kịp thời xuất hiện cứu thoát những chúng sanh đang ngụp lặn trong biển khổ tham ái; Như chiếc chày kim cang của đức Kim Cương Thủ đập tan tành những thành trì tà kiến, san bằng những núi đồi chông gai ngã mạn trong tâm thức chúng sanh; Như tiếng Sư tử hống trong bầu trời Phật giáo làm cho muôn thú tà sư, tà đạo… phải khiếp sợ; Như tiếng Đại hồng chung thức tỉnh bao tâm thức mê lầm của đệ tử chúng con…!

  Chúng con xin đảnh lễ tạ ơn Thầy đã ban khai thị.
  Chúng con nguyện nương tựa Thầy, Phật, Pháp, Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng. Con nguyện noi gương Thầy Cô, chư Đạo sư mà hằng khởi dụng Bồ đề tâm để lợi lạc cho chúng sanh.

  Và nếu khi tám ngọn gió thế gian “vốn là kẻ thù của bất kỳ ai là người tu đạo Phật”, có xảy đến với con thì con thành tâm cầu nguyện:

  – Hỡi Đại sỹ Liên Hòa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp!
  – Hỡi các Bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  – Hỡi Vị Thầy Từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Om Mani Padme Hum.

 25. Mật Diễm says:
  Kính Bạch thầy
  con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này.con cảm tạ ơn Thầy luôn nhắc nhở chúng con,chúng sanh đừng mặc cảm đời sống,hay những ai có ý muốn tu tập.Tâm lý mặc cảm bản thân đã gây trở ngại nhiều trên đường tu nhất là những ai mới đang tìm hiểu mà không được thiện tri thức chỉ dạy. Mặc cảm là loại thuốc độc tâm linh, ngấm dần dần khiến chúng ta buông xuôi và phó mặc cho số phận cuộc đời. Người tu Phật, nhất là Mật chú thừa (Kim cang thừa) phải tránh rơi vào vực thẳm tư tưởng này, nên ở Mật giáo giới có giới số 8 trong 14 lỗi lầm chính là “coi thường hay mặc cảm bản thân”. Không loại trừ trường hợp mặc cảm bản thân khiến cho người tu Phật rơi vào độc tố “kiêu mạn” gọi chính xác là Mạn quá mạn:
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy CÔ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  OM AH HUM
 26. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ với bài viết “HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM!” của Thầy.
  Vì mặc cảm làm tâm trí mê mờ, không tự tin vào chính bản thân mình, tự mình chối bỏ dần các cơ hội. Nếu không nhờ sự từ bi và trí huệ của vị Thầy tôn quý con sẽ không có cơ hội bước vào cánh cửa Mật giáo vô cùng vi diệu với vô vàn phương tiện thiện xảo giúp con dần tiến đến thành phố Giải Thoát.
  Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thầy.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Oh Ah Hum.
 27. Mat Vien says:
  Kinh Bach Thay!
  Con cam ta Thay da tu bi chi day chung con. Con cau nguyen cho tat ca chung thanh tuu hanh phuc Phat tanh. Con cau nguyen cho suc khoe va su truong tho cua Thay va Co vi loi lac chung sanh.
  Om Ah Hum.
 28. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!
  Chúng con vô cùng hoan hỷ với bài Pháp nhũ vô cùng lợi lạc cho chúng sanh, mà vị Thầy đã từ bi giảng giải. Qua đó đó chúng con hiểu được lợi lạc của việc quy y Tam Bảo, không còn những tự ti mặc cảm trong tu tập , trên tinh thần Bát nhã “tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh niết bàn”.
  Chúng con đảnh lễ tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho thật nhiều chúng sanh hữu duyên, đọc được bài Pháp này để rồi tự tin tiếp cận với Phật Pháp chân chính, xa rời bể khô luân hồi sanh tử. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!
 29. Mật Thiệu says:
  Mô Phật.Con rất hoan hỷ khi được đọc bài này của Thầy và cảm tạ ơn Thầy từ bi đã giảng giãi cho con và chúng sanh biết được lợi ích của việc quy y,từ đó đừng có mặc cảm sợ phạm giới mà không dám quy y.Bởi vì”Có giới để mà phạm đó là Thầy tu đạo Phật,không có giới mà phạm,đó là Thầy tu ngoại đạo”.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani pad me hum.
 30. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con cam ta an duc cua Thay da tu bi,tri hue ma khai thi giang giai cho chung con,chung sanh hieu duoc ve mac cam ban than.Mac cam cua ban than cung la rao can rat lon va gay chuong ngai voi nguoi tu Mat Tong noi rieng va nguoi tu Phat noi chung.Cung dung nen chap su mac cam cua minh ma gay tro ngai voi nhung nguoi co y nguyen muon tu hoc Phat Phap.Chung con rat hanh phuc vi duoc quy y noi Tam Bao va duoc tho nhan gioi luat.De tri gioi tich tu cong duc va tri hue trong bau tu luong de lam hanh trang ve coi Phat voi su day do dan dat cua Thay.Con xin cuoi dau danh le tri an Thay.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh tinh thuc voi trang thai giac ngo.
  Om Mani Padme Hum.
 31. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ân đức của Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp thật hay và vô cùng ý nghĩa.
  Thật mai mắn cho con khi được duyên lành tiếp cần với chánh pháp được quy y tam bảo được làm học trò của MSN.
  Còn xin cuối đầu đảnh lễ tri ân Thầy.
  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh .
  Om Ah Hum.
 32. Mật Hoàng Tâm says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin đảnh lễ tri ân vị Thầy.

  Om Mani PadMe Hum !

 33. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Trò đọc lại bài này nhiều lần thưa Thầy. Lúc nào trò cũng cảm xúc dâng trào. Tuy rằng đây là những điều căn bản đối với người tu học, nhưng đối với trò bài pháp là một đòn bẩy, đánh bật không những tâm lý tự ti trong tu học mà còn trong công việc nữa.Thật là may mắn khi chúng trò có duyên lành với Mật Giáo, được Thầy dẫn dắt đi trên một đạo lộ dễ dàng và thẳng tắp đến như vậy.
  Trò đảnh lễ Thầy mình!
  Om Mani Padme Hum
 34. Mật Minh Toàn says:
  Kính gởi Thầy,

  Trước đây khoảng 5 – 6 năm khi còn đi học, con luôn tự ti vì mình không học hành giỏi như người ta, không có cái này, cái kia… cảm thấy sao mình lại thế này mà người khác lại hơn mình.. Nhưng sau này, khi trưởng thành hơn, bươn chải cuộc sống, trải nghiệm trong công việc.. con mới nhận ra rằng, mỗi người ai cũng có ưu và khuyết điểm, tại sao lại phải so sánh với người này người kia với mình để rồi mình cảm thấy tư ti chi vậy. Chỉ cần mình có niềm tin, sự tự tin và mong muốn mình như thế nào thì mình chắc chắc sẽ làm được. Vì vậy , chỉ nên so sánh mình với chính mình ngày hôm nay đã hơn ngày hôm qua và phải phấn đấu tốt cho ngày mai là được rồi.

  Cảm ơn Thầy

 35. thuan says:
  Thưa Thấy!
  Con xin tự giới thiệu về mình vì muốn được gặp Thấy đồng thời cũng nhân qua internet Con mong sẽ đảnh lễ Thầy trực tiếp.
  Con là Hồ Mỹ Thuận hiện sống và làm việc tại Tp. HCM. Xin Thầy vui lòng cho con biết đại chỉ hiện nay của Thầy và con chỉ xin được Lạy Phật và Đảnh lễ trước Thầy, xin hoan hỉ và từ bi, con xin cảm ơn và hy vọng con sẽ sẽ sớm được Thầy cho phép việc con đã xin phép, con rất biết ơn Thầy có điều gì không phải xin lượng thứ bỏ qau và chỉ dạy cho.
  Mong được đồng ý
  con
  MT
  • nguyenthanh says:

   Thân gửi Thuận!
   Tôi hoan hỷ với tinh thần cầu pháp đúng mực của trò, tuy nhiên sau comment này, trò nên ghi rõ pháp danh của mình, hoặc là danh xưng có 2 ký tự trở lên chẳng hạn như Mỹ Thuận, Hiếu Thuận chớ khônng phải “thuận”. Trò mong được đến Mật gia Song Nguyễn nhưng không rõ mục dích đạo pháp gì, nếu chỉ đến lạy Phật, đảnh lễ thì uổng quá vì Phật hiện hữu khắp nơi, còn Thầy thì không cân ai đảnh lễ bởi Thầy chỉ là người tu bình thường, chưa đắc thánh quả, chẳng có học vị, không là giáo phẩm chức sắc. Thầy chỉ có tấm lòng Bồ đề với tất cả chúng sanh sao cho họ lìa ác pháp, quay về nẻo lành, đừng vì cái lợi thế gian vô thường mà quên đi hành trình tái sanh kiếp sau. Thầy trân trọng thịnh tình của trò. Nếu muốn thấy Mật gia Song Nguyễn, trò nên gọi điện liên hệ thì tốt hơn trước khi đến nơi.
   Chào thân ái

 36. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con xin cảm tạ thây dã từ bi khai thị vài giảng giải chi tiết về tâm lý đa phần của chúng sanh khi đến với đạo Phật. Cũng chính vì thông tin bên ngoài nhiễu loạn cũng như với hình ảnh những vị “Đầu tròn áo vuông” có điều kiện tu tập lại muốn những người tu tại gia cũng phải ăn chay,tụng kinh hàng ngày do vậy rất dễ dẫn đến sự mặc cảm tự ti là không làm được ,chính vì thế rất nhiều người khi nói đến việc tu Phật thường có câu cửa miệng “tu khó lắm” đó cũng là mặc cảm về việc không thể làm được.Tuy nhiên với 84000 pháp môn cùng nhiều phương tiện thiện xảo thì tất cả mọi chúng sanh đều có thể tu tập vì bản chất trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh .
  Sự mặc cảm của người tu cũng xuất phát từ nhiều yếu tố tác động bên ngoài khi chịu ảnh hưởng bởi bát phong cũng như nhiều công việc thế sự ,tuy nhiên đó là việc không cân bằng cuộc sống và hài hòa tận dụng “pháp và cuộc sống” .Từ đó sinh ra tâm lý mặc cảm tự ti vào bản thân và càng ngày càng xa rời Phật pháp .Có hay chăng là việc ngày rằm và mồng một là đến chùa xì xụp khấn vái xin cái nọ cái kia .
  Kính Bạch Thầy ! Là một học trò tu tập theo Mật giáo và được Thầy từ bi chỉ dạy con đường tu tập con cảm thấy vô cùng ơn phước khi có Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh chuyển vị Thầy ,và cũng là nơi nương tựa chân thật để con và các huynh đệ kim cang đi tới con đường giác ngộ tối thượng , từ đó tự tin trên con đường đời đạo song hành .
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô .
  Cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh !
  OM AH HUM !
 37. thanh thuy says:
  Thua thay con da doc xong bai roi ah
  Con cau mong suc khoe va su truong tho cua thay co
  Om ah him
 38. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con và chúng sanh hữu duyên. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có thể quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm và tự tin bước đến cánh cổng chánh pháp.

  Om Ah Hum.

 39. Mật Tất Kiểm says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh loại bỏ tâm lý mặc cảm, sớm tìm con đường tu tập chân chánh.
  OM AH HUM!
 40. Lê Dung says:
  Kính bạch Thầy! con cảm tạ ơn Thầy từ bi trí huệ đã ban cho chúng con bài giảng pháp thật nhiều lợi lạc. Qua lời Thầy luận giải, con lại được hiểu rõ hơn về ý nghĩa lớn lao của quy y, như lời Thầy đã huấn thị trong bài giảng ” Nương tựa vào đâu?”: quy y là một phương tiện chấm dứt luân hồi sinh tử, giống như gieo một hạt nhỏ mà được một cây cổ thụ, một phương pháp dễ ứng dụng và ít khó khăn. Người muốn tu đạo Phật nhưng vì mặc cảm mà không dám quy y không biết đã bỏ lỡ một phương tiện quý báu trên con đường giải thoát, cũng đâu biết thân người quý giá, cơ hội được làm người là vô cùng hiếm hoi. Tâm lí mặc cảm lại là một điều không nên có, bởi Thầy đã dạy chúng con rằng sự mặc cảm tự ti chính là nguyên nhân gây nên những phiền não, thất bại bất mãn, sự đố kị, kiêu mạn. Vì mang tâm mặc cảm ấy nên con người dễ chiêu cảm ác nghiệp hơn thiện nghiệp, khiến cho đạo lộ giải thoát càng trở nên xa vời. Con cầu nguyện cho chúng sanh còn mang tâm lí mặc cảm sẽ trân quý cơ hội được làm người, dũng mãnh bước đi trên con đường tu tập chân chánh.
 41. Do Ngoc Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi.
  Con xin cám ơn bài viết của Thầy, qua sự từ bi khai thị của Thầy, con có thêm nhiều tự tin để đến với Phật pháp, làm người con Phật. Con nghĩ rằng bài viết này sẽ giúp rất nhiều những học trò khác đã, đang, và sẽ bước vào hành trình tu đạo một cách tự tin, hiên ngang, đầy kiêu hãnh.
  Con xin đảnh lễ tri ân Thầy.
  Kính Thầy.

 42. MAT GIAC HUONG (CAM HUONG) says:
  THUA THAY CON DA DOC BAI NAY ROI CON CAM ON THAY
 43. Mật Tuyết Lan says:
  Kính Bạch Thầy!
  Qua bài viết này Con đã hiểu và rất hoan hỉ , nhận thức của con đã phần nào tự buông bỏ những chướng ngại mặc cảm sự kém coi của bản thân . .. con sẽ chuyên tâm và duy trì k ngưng nghĩ nhất tâm kiên định tôn sùng vị thầy tôn kính.
  Om Mani Padme Hum.
 44. Đoàn Việt Huyền says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạh.
  Om mani padme hum.
 45. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này. Bài giảng của Thầy đã cho con thấy rằng mặc cảm là một rào cản lớn của mỗi con người. Bản thân mỗi người nên hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm. Bài giảng là lời nhắn gửi của vị Thầy Mật giáo tới các trò đang tìm hiểu Mật giáo nói riêng và đạo Phật nói chung đừng nên mặc cảm bản thân mà bỏ qua cơ hội Quy y Tam bảo.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng cho chúng con bài pháp vô cùng quý báu.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 46. Mật Kỳ Duyên says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này. Con nhớ lại cách đây không lâu vì mặc cảm tội lỗi và bản thân mà con suýt nữa thì mất đi cơ hội được gần gũi thiện tri thức. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cứu vớt vận mệnh tâm linh của con.

  Cầu nguyện tất thảy chúng sanh tìm được đường về nẻo giác.

  Nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 47. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này.
  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum
 48. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài Hãy Quãng Đi Gánh Nặng Tâm Lý mặt cảm. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị soi sáng cho chúng con hiểu rõ. Con đọc rồi thấy mình tỉnh thức một giấc ngủ trong tâm tối. Nay con đã được vị thầy từ bi giảng dạy sâu sắc cho con giác ngộ. Con chào thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ.
  Om maniPadme hum.
 49. Mật huệ thành says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ. Con rất hoan hỉ khi đọc bài viết này trước kia con cũng có rất nhiều suy nghĩ và sợ khi mình làm các công việc thường ngày rồi cả khi ra chùa làm Phật sự vì trong cuộc sống con cũng cố làm sao cho suy nghĩ, hành động , lời nói của mình là tốt , nhưng trong cuộc sống đời thường con không tránh được những hành động tạo ra các nghiệp xấu của thân ngữ tâm , rồi chỉ biết đến xám hối theo sự chỉ dạy của các Thầy khi đi chùa mong nhẹ bớt phần nào nhưng rồi các lỗi cứ lặp lại và tự thấy ngại trước bản thân.
  Qua bài giảng của Thầy con vô cùng biết ơn Thầy để con vượt qua được bản thân mình để hiểu được và tu tập tốt hơn.
  Om mani padme hum.
 50. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Qua bài viết con hiểu được làm người ai cũng phải mắc sai lầm thậm chí còn làm nhiều chuyện xấu trục lợi cho bản thân, tạo nhiều nghiệp báo. Nhưng không phải vì đó mà ta tự tạo ra mặc cảm cho bản thân rằng mình đã tạo nhiều nghiệp ác nên không dám quy y , tu tập khi đã nhận ra lỗi lầm và một lòng hướng thiện.
  Phật pháp luôn từ bi đón nhận những ai biết mình sai, muốn sữa sai và thành tâm sám hối, tu tập, đừng vì mặc cảm của bản thân mà bỏ qua cơ hội lớn để làm lại cuộc đời. Cho nên chúng ta hãy dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình một hướng thiện, thì hãy mạnh dạn quy y tam bảo quy y Đạo sư một lòng tu tập, tích tụ công đức giải thoát cho mình và tất cả chúng sanh.
  Với lại những ai đã là phật tử là người con của phật thì hãy mở rộng tấm lòng từ bi hướng dẫn, giúp đỡ những ai thành tâm hướng đạo để họ đi đúng trên con đường chánh pháp, đừng vì mặc cảm của bản thân mà ghanh tỵ, ghen ghét gây khó khăn làm giảm lòng tin của người tu tập đối với phật pháp.
  Om Mani Padme Hum
 51. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi, con thật goan hỷ với những lời giáo huấn của Thầy, con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh
  Om mani padme hum!
 52. Nguyễn Hoàng Vân says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này, con vô cùng cảm tạ Thầy, cầu nguyện cho Thầy sức khoẻ dồi dào, cầu cho chúng sanh đạt được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
 53. Đặng văn đức says:
  Con thưa Thầy.con đã đọc xong bài giảng của Thầy rồi ạ. Thông qua bài giảng và lí lẽ trong bài giảng của Thầy. Con không còn mặc cảm và hiểu thêm. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy vì lợi lác của chúng sanh.
  Om mani parmehum
 54. Vũ Thị Minh Nguyệt says:
  Kính bạch Thầy,
  con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với những lời giáo huấn của Thầy. Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.
 55. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm nhận được lòng từ bi vô hạn của Thầy thấm đẫm trong từng câu từng chữ. Con cảm nhận được Thầy soi rọi thấu suốt từng ngóc ngách vô minh của chúng con.
  ” Mật pháp vốn giản đơn và tinh túy, không gì phải ngăn ngại mà tự mình cô phụ tấm lòng của đấng Từ phụ” . Con xin khắc ghi lời Thầy. “Tôi ơi đừng mặc cảm” – vâng ạ, con xin cảm tạ Thầy.
  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ.
  Om Mani Padme Hum
 56. Ngô Thị Quỳnh Trang says:
  Thưa thầy
  Con đã đọc xong bài viết của thầy
  Con cảm ơn thầy vì bài viết
  Con còn trẻ nên nhiều từ ngữ phật giáo con vẫn chưa hiểu được hết mong thầy lượng thứ
  Con chúc thầy mạnh khỏe ạ
 57. Diệu Hương says:
  Thưa thầy con đã đọc xong bài này rồi ạ.
 58. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Kính bạch thầy con rất cảm ơn vì những điều thầy dạy. Con cầu chúc thầy vạn sự an khang
 59. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 60. Nguyễn Bảo Châu says:
  Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ.
 61. Đào Thị Châu(QN) says:
  Thưa thầy! Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hay có những mặc cảm trong cs con mong thầy chỉ dạy cho con giúp con vượt qua những mặc cảm này ạ
  Con chúc sức khỏe thầy
  • Chánh Tri says:

   Trò mặc cảm về điều gì?

   • Đào Thị Châu(QN) says:
    Con cảm ơn thầy đã để ý để ý đến comment của con. Con hay mặc cảm về bản thân mình thầy ạ.
 62. Nguyễn Thị Mỹ Linh (Phú Quốc) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  • Chanhtri says:
   Tốt, con có thể tham khảo thêm bài này

   http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-so-127-xoa-mac-cam-gay-tu-tin/

 63. Nguyễn Như Quỳnh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy.
  • Chanhtri says:
   Tốt, đây là bài viết con có thể đọc để hiểu thêm

   http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-98-chuyen-hoa-tam-moi-la-dieu-ky-dieu-nhat/

 64. Mật Tuấn Giác says:
  Thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi
  con xin cảm ơn Thầy.
  Om mani padme hum.
 65. Mật Nhẫn Hòa says:
  Thưa thầy con đã đọc bài,con cảm ơn thầy về bài viết.
 66. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài giảng của Thầy
  Con cảm tạ Thầy vì bài giảng đầy lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  • Chánh Tri says:

   Ừ. Như vậy là được! Tuy nhiên đừng ngại bày tỏ chánh kiến chỉ có điều là đừng viết theo tâm ý của mình thôi!

 67. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cám ơn Thầy.
  Om mani padme hum

 68. Đào Quang Trung says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 69. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !

  Con Mật Tuệ Viễn con đã đọc bài rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng lợi lạc. Con thật may mắn khi có duyên lành được tiếp cận với chanhtuduy, được quay về nương tựa bóng lành Tam Bảo, được làm học trò của bậc Đạo Sư tôn kính con dần xoá bỏ đi những mặc cảm không đáng có để khởi phát lên niềm kiêu hãnh thiêng liêng khi được làm người con Phật .

  Là một người cư sĩ, giữa những mối bận tâm thế sự, không tránh khỏi những lần phạm giới. Là một học trò mới chập chững bước trên con đường tu học Mật giáo, con nhận thấy không ít lần con phạm phải sai lầm, lúc đó con thật sự lo sợ, hoang mang nhưng giờ đây nhờ có sự chỉ dạy của Thầy cùng sự gia hộ của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy con đã dần loại bỏ những xúc tình tiêu cực đó bởi vì con rằng ” Người tu theo Đạo Phật, đừng mặc cảm vì không giữ được giới luật, mà nên khởi phát niềm tụe hào, bởi mình dũng cảm thọ trì giới luật, và sẽ xám hối nếu vi phạm để làm người tối thượng thứ 2 như Đức Phật đã dạy” .

  Con nguyện xin được nương tựa nơi Thầy, Phật, Pháp, Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng. Và khi tám ngọn gió thế gian có xảy đến với con thì con thành tâm cầu nguyện :

  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp .

  Hỡi những bậc Toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con .

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ

  Om Mani Padme Hum !

   

   

   

 70. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật táng.

  Om mani padme hum!

 71. Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết ”Hãy quẵng gánh nặng tâm lý mặc cảm”

  Con cảm tạ ơn Thầy và những lời chia sẻ của quý huynh đạo hữu đã khai thị cho con có cái nhìn sâu rộng hơn về vấn đề đừng nên mặc cảm bản thân trong tu học. Lời Thầy nhắn gửi  các trò đang tìm hiểu Mật giáo nói riêng và đạo Phật nói chung đừng nên mặc cảm bản thân mà bỏ qua cơ hội Quy y Tam bảo!

  Con cầu mong sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

   

 72. Phạm Thị Mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con cầu chúc Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ ạ!

 73. Dung Nguyen says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh

  Con cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 74. Trần Thị Mai says:
  Kính bạch Thầy

  Con đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy

   

 75. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc được bài pháp :HÃY QUẲNG GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM! của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh,trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ hơn về khía cạnh trì giới cũng như tác hại từ việc” mặc cảm ” Mặc cảm là loại thuốc độc tâm linh “đối với người tu học,con cảm tạ ơn Thầy cảnh tỉnh cho chúng con khi còn tiềm ẩn tính” ngã mạn “cần nhanh chóng loại bỏ để đi đúng quỹ đạo Chánh Pháp. Con hoan hỷ tán thán sự  luận giảng của vị Thầy cho chúng con hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng, sự lợi lạc lớn lao khi được quy y Tam Bảo. “có giới để mà phạm đó là thầy tu đạo Phật, không có giới mà phạm đó là thầy tu ngoại đạo ” ” một ngày trì giới ở cõi Ta bà thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ ” hay như hoà thượng Tuyên Hoá khẳng định ” Thầy tu đạo Phật phá giới vẫn hơn hẳn công đức của tu sĩ ngoại đạo”. Bạch Thầy huynh đệ chúng con đã được đón nhận ơn phước lớn lao khi  được làm học trò của vị Thầy được  quy y Tam Bảo nơi nương tựa chân thật. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy ” điều hay nhất là làm được gì cho người chớ không phải để được người khác nể phục mình. Bởi lẽ, 8 ngọn gió thế tục vốn là kẻ thù của bất kỳ là người tu đạo Phật “.
  Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ban cho chúng con bài Pháp quý báu và lợi lạc.
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 76. Mật Hồng Liên says:
  Kính  Bạch  Thầy

  Bài  ngày  con đã  đọc  rồi  ạ

  Con xin tạ ơn vị Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường  thọ  của  Thầy  và  Cô vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện cho tất cả  chúng  sanh thành  tựu  hạnh  phúc  của  Phật  tánh

  Om mani  padme  hum

 77. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và truòng thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 78. Nguyễn Huy Hoàng says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết của Thầy và qua những điều Thầy giảng giải đã giúp con tự tin hơn, con xin cảm ơn Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô
 79. Đàm Thị Thà says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 80. Cẩm Thu says:
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy có nhiều sức khỏe ạ.
 81. Mật Hồng Nguyện says:
  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giúp con hiểu được ra nhiều về vấn đề tâm lý khi được tiếp xúc với Phật pháp và Quy y Tam bảo. Tìm được nơi nương tựa Tam bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy là điều may mắn nhất mà con đã được gặp.

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om mani padme hum

 82. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài rồi ạ! Con xin cảm ơn Thầy ạ!

  Om Mani Padme Hum!

 83. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được nương tựa nơi bóng lành Tam Bảo.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 84. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum !
 85. Ngô Ngọc Thúy says:
  Kính bạch Thầy .

  Con vô cùng hoan hỉ được đọc bài pháp rất hay và ý nghĩa của Thầy . Tất cả những ai đọc được những lời vàng ngọc của Thầy đều được an lập trên đường tu giải thoát .

  Con nguyện xin chư Phật và chư vị đạo sư từ bi gia hộ .

  Bổn sư từ ái _Con xin quy mang lễ .

  Chư Đạo sư tôn quý với lòng từ bi vô lượng ,vô ngại ,con xin quy mạng lễ tất cả các chư vị .

  Đấng pháp Vương Toàn Giác, con xin quy mạng lễ Còn cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô mãi trường thọ vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Cầu cho chúng sanh sớm được giác ngộ và giải thoát .

  Om Mani padme hum !

 86. Mật Ỷ Nguyên( Nguyễn Thị Thuyến ) says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này. Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và  trường thọ để dìu dắt chúng sanh thoát khỏi u minh

 87. Nguyen Thanh Van says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bày này rồi. Con xin cảm tạ ơn Thầy, xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô. Om mani padme hum
 88. Đặng Hữu Cường says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con Cảm  Ơn Thầy

  Om Mani Padme Hum

 89. Duongthuyquynh30112001 says:
  Thưa Thầy

  con cảm ơn Thầy

  con đã đọc bài nayd rồi ah

  con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum.

 90. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm!” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp con hiểu thêm được những lợi ích của việc Quy y Tam bảo, thọ trì giới luật nhà Phật như lời hòa thượng Tuyên Hóa khẳng định “Thầy tu đạo Phật phá giới vẫn hơn hẳn công đức của tu sĩ ngoại đạo”.

  Như Thầy đã chỉ dạy trong bài viết nếu như người Phật tử đã Quy y Tam bảo, được thọ 5 giới mà chẳng may phạm 1,2 hay 3 giới thì vẫn còn công đức của những giới còn lại bù đắp thông qua bài toán bù trừ. Hơn nữa, con hiểu được rằng tịnh giới không chỉ có “luật nghi giới” (giữ đúng những điều Phật cấm) mà còn có “Nhiếp thiện pháp giới” (vâng làm những việc lành), “Nhiêu ích hữu tình giới” (đem lại lợi lạc cho chúng sanh quay về nẻo giác) là những phương tiện ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày để tích tập công đức. Con hiểu được rằng muốn ứng dụng tốt những phương tiện đó, làm tốt bài toán bù trừ thì nền tảng cần có chính là Chánh tư duy, tri kiến Phật pháp. Do đó, thay vì để cho bản thân tự rơi vào hố sâu của mặc cảm thì nên có suy nghĩ lấy đó làm động lực để cố gắng học, tinh tấn trong việc phát triển trí tuệ Phật đà để từ đó biết mình đang sai ở đâu, cần sửa ở đâu cho đúng.

  Chính vì vậy mà vị Thầy từ bi luôn khuyến khích, nhắc nhở học trò chúng con nên đọc và comment trên Chanhtuduy.com thường xuyên cũng chính là để học trò chúng con trang bị cho mình chánh kiến, bồi dưỡng chánh tư duy để không bị rơi vào tâm lý mặc cảm không đáng có.

  Bên cạnh đó, vị Thầy từ bi chỉ dạy chỉ ra những hành trạng mà bản thân học trò chúng con cần cẩn trọng quán xét để không bị rơi vào hố sâu của tâm lý mặc cảm mà gốc gác là do độc tố “kiêu mạn” tạo ra:

  (1) Người tu Phật do mặc cảm bản thân nên tìm cách chê bai “giáo pháp” (thực hành) của đồng đạo.

  (2) Chỉ chăm chăm vào việc đọc tụng cho nhiều khiến bản thân phạm vào lỗi “trì tụng kinh điển để được hơn người”

  (3) Lấy việc cúng dường, phụng sự vị Thầy để làm điểm nổi trội, khoe bản ngã của bản thân.

  (4) Bản thân tự kiêu mà “lên lớp” những người mới tu trong khi chính mình không hề hiểu rõ thực chất vấn đề, khiến cho người khác cảm thấy khó khăn, sợ hãi trong việc tu tập, vi phạm trọng giới “phá hủy niềm tin của người khác”, “do sân hận chỉ trích bạn đồng môn” và “tự khen mình và chê bai người khác vì muốn đề cao cá nhân”.

  Không những vậy, từ comment của bạn hoptrung viết, con nhận thấy một hành trạng khác mà chính bản thân con cũng từng mắc phải chính là sự ngã mạn mà “tin vào tâm ý của mình” khi đưa ra những lời nhận xét không có luận chứng, luận cứ rõ ràng. Và vị Thầy đã chỉ hẳn rõ ra đường đi sai lầm nếu như không ngăn chặn kịp thời tạo lên bởi tâm lý ngã mạn đó: chính là làm mất đi tinh yếu giản đơn của Mật thừa, rồi chủ nghĩa bổn sư dần dần lộ diện, vi phạm trọng giới là “Bất kính với vị Thầy”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cảnh tỉnh học trò chúng con, giúp cho chúng con biết rõ được những hành trạng mà bản thân mình cần quán xét, cẩn trọng. Qua bài viết này, con hiểu rõ thêm được tầm quan trọng của việc đọc bài, comment trên Chanhtuduy.com chính là để trang bị chánh kiến, tri kiến Phật pháp để học trò chúng con lấy đó làm cơ sở mà quán xét, nhận ra những lỗi lầm mà mình có thể mắc phải trên hành trình tu tập của mình và sửa đổi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 91. Nguyễn T. Lan says:
  Kính bạch Thầy,

  Dạ con đã đọc bài này rồi ạ! Khi đọc bài này, con tự thấy mình còn bị bệnh ỷ lại nhiều lắm…để rồi thời gian trôi qua thì nhanh mà bồ tư lương công đức và trí tuệ vẫn chưa có gì. Biết rằng vị Thầy là người đại diện của Tam bảo đang ở rất gần mà chúng con vẫn rong chơi trong nhà lửa thế gian. Khi đã có trường lớp sẵn sàng như vậy chúng con nên “ghi danh” để có thể được hiểu và thực hành pháp diệt trừ đau khổ. Từng bài pháp mình hiểu đến đâu cũng là sự tiến bộ và được kết nối với chư Phật thông qua vị Thầy…giúp chúng con tìm được Phật tánh của chính mình. Con cầu nguyện vị Thầy dẫn dắt chúng con và chúng sanh trên con đường về với thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô. Cầu nguện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành says:

   Trò gắng thêm chút nữa là được!

   • Nguyễn T. Lan says:
    Kính bạch Thầy,

    Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi sách tấn cho con. Con luôn mong muốn được làm học trò của Thầy và quay về quỹ đạo Chánh pháp.

    Con cầu nguyện đến Thầy và Cô sức khỏe và trụ thế lâu dài. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

    • Nguyên Thành says:

     Sẽ được!

     • Nguyễn T. Lan says:
      Kính bạch Thầy,

      Dạ con thành tâm cảm tạ vị Thầy, con vui mừng khi biết mình sẽ được học và thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

      Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

      Om Mani Padme Hum.

 92. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết “HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM!”. Về tâm lý mặc cảm thì mỗi người sẽ luôn hiện hữu một hay nhiều lý do, nguyên nhân làm trỗi dậy tâm lý này. Có thể do những điều kiện khách quan, hay nội tại từ bản thân và đôi khi bị tác duyên từ những điều kiện bên ngoài. Mặt tiêu cực sẽ làm cho bản thân mất tự tin, đánh mất cơ hội hoàn thiện bản thân và một mặt đây cũng là tác duyên để đánh thức khả năng nội tại của bản thân. Vì mặc cảm đó mà luôn nuôi dưỡng tinh thần dũng mãnh và kiên cường để bù đắp các nguyên nhân dẫn tới mặc cảm đó. Do đó, sau thời gian dài chiến đấu, sống mái với những tâm lý đó mà bản thân được hoàn thiện chính mình. Đó là những tác duyên, điều kiện hiện hữu từ chính đời sống hiện tại, từ những hoạt động thế gian. Song bước vào cửa đạo, khi mỗi chúng sanh đều sẵn mầm Phật tánh, luôn sẵn có cơ hội trở thành vị Phật trong tương lai thì mặc cảm nội tại, tâm lý từ bản thân, từ các tác duyên bên ngoài là một điều kiện làm mất đi cơ hội trở về với bản tâm uyên nguyên Phật tánh. Bài viết cũng chỉ ra cho chúng con nhiều biểu trạng của tâm lý mặc cảm. Nào là từ xuất phát điểm của bản thân, từ điều kiện gia đình, kinh tế cũng như thuận duyên, nghịch duyên khi bước vào cửa đạo, vào con đường tu tập. Song qua bài viết Thầy cũng cho cơ hội chung cho mọi chúng sanh là như nhau, không phân biệt sang hèn, điều kiện xuất phát cũng chẳng phân biệt kẻ trước người, kẻ sau mà cái chính đó là niềm tin vào chánh pháp, vượt lên những mặc cảm bản thân từ nội tại đến tác duyên bên ngoài. Cơ hội là ngang nhau, có khác chính là tư duy, mục đích, ý chí cũng như ước vọng giải thoát, còn thời gian hay bước tiến gần xa thì hãy còn ở phía trước. Bởi vậy, không cứ viết hay, nói giỏi, có những điều kiện thuận lợi khác là tức khắc cơ hội về Tây Phương. Mà ẩn tàng nhiều tác duyên từ vô lượng kiếp cho đến hiện tại.

  Kính bạch Thầy! để vượt thắng bản thân bởi những mặc cảm nội tại đôi khi đã mất hàng chục năm, đôi lúc ngấm ngầm biến hiện thành một con người khác chính vì sự mặc cảm đó. Người chiến thắng thì theo thời gian, ngày càng vững trãi hơn trước mọi yếu tố tâm lý mặc cảm và cũng không ít người gục ngã trước biến cố tâm lý mặc cảm, buông xuôi, chấp nhận. Song bài viết đến với những người con Phầt, cơ hội đồng đều bởi vậy tác duyên làm cản trở người tu đến giải thoát xuất phát từ tâm vị kỷ cá nhân từ các đạo hữu, các huynh đệ đồng tu quả thực là một điều tai hại. Tu tập vốn không phải là nơi để trốn tránh xã hội , mà phải là nơi để có cơ hội cân bằng cuộc sống, các huynh đệ kim cang phải trải rộng tấm lòng, cùng hoan hỷ với sự tiến tu của các đạo hữu trên tinh thần lục hòa, cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ nhau. Không vì điều kiện bên ngoài, điều kiện thế sự mà phát khởi những tâm niệm sai trệch, so sánh, hơn thua từ những ý nghĩ chủ quan, tự tin vào tâm ý mình làm hàng rào cản trở bước đường tiến tu của các đạo hữu khác.

  Con cảm tạ ơn Thầy luôn dành cho chúng con những cơ hội đồng đều, cho chúng con được tu tập đúng theo quỹ đạo chánh pháp, nhằm giải thoát bản thân và tha nhân khỏi nỗi khổ đau trong lục đạo luân hồi.

  Cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ kim cang có thể vượt thắng được các mặc cảm, những tác duyên để vững một niềm tin vào cơ hội giải thoát trong tương lai.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh viên thành hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 93. Linh Trần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ! Một phật tử chân chính không nên có hành động lời lẽ nhằm làm giảm sự tiếp cận của chúng sanh trên con đường tu tập, mọi sự đánh giá nhận xét hãy để cho vị Thầy Đạo sư khai thị. Phật pháp là cuộc sống nên không có ai hơn ai kém, người đến trước nên trợ duyên cho người đến sau. Khi làm bất kỳ việc gì phải thật tự tin và thật thành tâm với việc mình đã làm thì mọi việc theo đó sẽ hanh thông.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy/cô trụ thế dài lâu!

  Con cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ!

  Om Mani Padme Hum!

 94. Mật Dũng Tấn says:

  kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy.Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 95. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy

  Con đọc bài này con càng cảm thấy con có hạnh duyên với vị Thầy,con rất yên tâm tu tập dưới sự truyền trao của vị Thầy,con tự hào là hành giả của Mật Gia Song Nguyễn

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Ah Hum

 96. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Con hoan hỷ tán thán công hạnh,  trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy đã luận giảng chi tiết về việc giữ giới theo nguyên tắc lấy thu bù chi từ các hoạt động tâm linh khác cũng như niềm kiêu hãnh linh thánh và ơn phước khi được là đệ tử của Thầy,  được là Phật tử,  bỏ được gánh nặng tâm lý mặc cảm.

  Tâm lý mặc cảm trong con người vẫn luôn tồn tại ở một góc nào đó trong tâm,  có khi đó là góc khuất hoặc chiếm đa phần trong tâm,  nhất là khi con người gặp thất bại trong cuộc đời. Chim ngã sợ cành cong,  khi thất bại con người thường hay co mình lại,  các niệm tưởng tiêu cực sẽ có cơ hội phát triển, không còn chỗ cho niệm tưởng tích cực khởi phát lên,  làm cho con người mất đi quyết tâm bước tiếp,  gây cản trở trong công việc cũng như trong hành trình giác ngộ.

  Ngay như việc sợ không giữ được giới nên không dám quy y thì chính người đó đã bỏ lỡ cơ hội quý hiếm đến với mình trong cuộc đời,  đặc biệt là khi thọ lễ quy y từ một vị Thầy chân chính,  từ bi và trí tuệ,  đầy đủ phẩm hạnh và thấu hiểu được căn cơ hoàn cảnh của mình để giúp đỡ,  đồng hành với mình trên hành trình giác ngộ. Chính tâm lý mặc cảm là rào cản của mọi con đường, kể cả con đường tâm linh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ rõ và giúp con dần gỡ bỏ tâm lý mặc cảm để có dũng khí đối mặt với chính mình,  và vượt qua những tâm lý mặc cảm khi nó khởi lên, và tiếp tục bước đi trên hành trình giác ngộ.

  Các bài viết của Thầy trên chanhtuduy.com không những giúp con hiểu ra nhiều điều mà còn là động lực giúp con bước tiếp trên hành trình giác ngộ và vững bước trước mọi khó khăn trong cõi ta bà rực lửa,  vô lượng khổ vây quanh này. Mỗi lần đọc bài,  con có cơ hội “tự soi gương”,  nhìn vào tâm mình để quán xét và gỡ bỏ dần những lớp bụi của ái ngã,  mặc cảm, gỡ bỏ dần lớp bụi của những thói quen luân hồi mà hướng về giác ngộ,  tỉnh thức để tiếp tục bước đi để về thành phố giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 97. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu về các góc cạnh của tâm lý mặc cảm, giúp chúng con tìm ra được giải pháp tâm linh đối trị. Con hiểu rằng nếu mặc cảm rằng mình không giữ được giới thì lại càng nên Quy y Tam Bảo và thọ giới, vì công đức của Quy y Tam Bảo và trì giới là không thể tính đếm, hơn nữa nếu lỡ phạm 1,2 hoặc nhẫn đến 3 giới thì vẫn có công đức của các giới còn lại và hằng vô số phương tiện thiện xảo khác bù đắp qua. Nhờ vị Thầy khai thị qua bài viết, con được biết thêm về trường hợp mặc cảm bản thân rơi vào độc tố kiêu mạn, là “mạn quá mạn”. Do bị độc tố kiêu mạn bao trùm tâm thức, họ đã tự gây chướng ngại cho bản thân mình trên hành trình Giác ngộ, đồng thời gây cản trở cho người khác trên con đường tìm hiểu và tu học Phật pháp. Con hiểu rằng không nên mặc cảm bản thân mình cả về thân, ngữ, tâm mà nên khởi phát niềm tự hào vì mình đã dũng cảm thọ trì giới luật, Quy y Tam Bảo. Con tâm đắc với lời Thầy ở cuối bài viết và con xin ghi nhớ “điều hay nhất là làm được gì cho người chớ không phải để được người khác nễ phục mình”.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đẩy lùi tư tưởng mặc cảm bản thân, sớm nương tựa bóng lành Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum.

 98. Sabina says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Sabina sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con hoan hỷ với các bài viết của Thầy,  và con luôn nhận được lợi lạc khi đọc bài viết của Thầy. Con nương tựa vào những lời dạy của Thầy để được học,  trưởng thành và hiểu được chân lý,  do vậy, con có thể trở thành người hữu ích và giúp đỡ hữu tình.

  ………………………………………………………..

  Dear Guru,

  Thank you for this article. I cherish them all  and it is always helpful to read. I take refuge to grow and learn and discover truth so I can be helpful to all sentients beings.

 99. Simon Michael says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của Simon Michael sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy vì đã gỡ bỏ cho con gánh nặng tâm lý mặc cảm. Con cầu nguyện Thầy để tâm đến con, cho con được nương tựa nơi Thầy và chư Phật để con được bảo vệ mà không chìm trong vô minh, ngã mạn, tự xem mình hơn người để rồi chỉ nhận lãnh những rắc rối, khó khăn cho bản thân. Con cầu nguyện Thầy để tâm gia hộ cho con có được sự khiêm cung để sống hòa thuận với mọi người.

  Đều thứ hai con hiểu rằng giữ 5 giới là điều quan trọng để tích lũy được công đức. Con cầu nguyện Thầy ban cho con sức mạnh để con giữ được giới mà tích lũy được công đức, được đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  …………………………………………………………………………………….

  Dear Guru,

  Thank you for this article giving to us not feeling burden .I am want you to give me the spriit of taking refuge in buddah so that i will receive protect don’t give me the spirit arrogance to feel more superior than other that it will  bringing issue around me and my people but give me the spirit of humbleness to carry the people along.secondly  the 5precept is one of those Import ritual to be perform in other get merit give me the strength to be performing the precepts so that I can get the merits which you have for me,merit of good life and prosperity and life after.

 100. Rachel says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Rachel sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con là người mới học Phật và con hoan hỷ và hân thưởng sự bình an con nhận được mỗi khi con đọc bài viết của Thầy. Con xin được chia sẻ đôi dòng về cuộc đời con, nếu con có điều gì sai, con mong Thầy lượng thứ.

  Con bị lạm dụng trong quan hệ tình cảm trong 3 năm và con đã trải qua nhiều phiên tòa do con bị hành hung. Sáu tháng trước đây, con bị hành hung nặng nề và con phải đi phẫu thuật gương mặt. Con thật ngu ngốc khi hôm qua con đi qua nhà bạn trai cũ trong thành phố, khi trở về nhà con đã rất lo lắng và con đã khóc rất nhiều khi lại nghe những lời nói dối và xúc phạm của ông ấy. Trước người đàn ông này, con trở nên yếu đuối và dễ bị tổn thương. Hôm nay con đã tự cố gắng vượt qua và con cảm thấy tốt hơn. Về sau, con sẽ không cho phép người đàn ông ngã mạn này làm con phiền não nữa. Con sẽ dũng cảm bước tiếp về phía trước.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con phải học thêm về cách trân trọng giá trị bản thân.

  ……………………………………………………………………………………….

  Dear Guru, thank you for sharing your thoughts, I am new to Buddhism and am enjoying the calmness I feel from your readings, i hope you dont mind me sharing this, I was in an abusive relationship for the past 3 years & went through many court cases due to being violently attacked6 months have passed since the last attack on which I had to have reconstructive surgery on my face, I was very stupid yesterday as I passed the ex partner in the town, I came home feeling anxious & tearful as again I had listened to his lies & Insults, I am of a soft nature & vulnerable to this man, today I pulled myself together & am feeling better In future I will be not allow this extremely arrogant person to cause me upset, I will keep on walking forwards, thank you Guru, I have yet to learn more self worth.

 101. Assah Yaw Albert says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Assah Yaw Albert sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con luôn cảm thấy bình an và thoải mái khi đọc bài viết của Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài để chúng con được nương tựa vào tuệ quang của Thầy nhờ những bài viết trên trang nhà.

  Con mong được nương tựa nơi Thầy để con thoát khỏi những gánh nặng mặc cảm tâm lý.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp con và con mong Thầy đọc comment của con.

  Con mong có được đời sống tâm linh tốt và thể chất khỏe mạnh.

  ………………………………………………………………………………………

  Dear Guru,

  Thank you for writing this article. I always feel calm and self advice when I read your article. You may live long for us to get better wisdom about your article writing. I want to come under the holiness of you. I want to out from some burdens I. My personal life. I hope you will read my comments. Thanks for helping. Physically and spỉitually, I need better life now.

 102. Mark Alley says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Mark Alley sang tiếng Việt như sau:

  Con cảm tạ ơn Thầy vì những lời dạy của Thầy.

  ………………………………………………………………………………………

  Thank you for this teaching.

   

 103. Albert Ortega says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Albert Ortega sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài viết này. Con phải nói rằng con mong muốn mọi n gười đọc bài viết này và comment để hiểu rằng điều quan trọng hơn là hãy tử tế khi trao đổi với những người mới thực hành. Chúng con cần hiểu rằng đức Phật mong muốn đệ tử của Ngài thực hành pháp để đạt được giác ngộ, không phân biệt tăng sĩ hay cư sĩ. Hành giả đạo Phật nên nghĩ về việc làm lợi lạc cho người khác và nói cho họ hiểu về Phật pháp  tùy theo căn cơ của họ. Chúng con nên bỏ dần quan điểm giáo điều về các nguyên tắc bởi lẽ điều quan trọng hơn là người hành giả đạo Phật cần thể hiện được phương pháp sư phạm của đức Phật khi truyền bá Phật pháp.

  Con sẽ cố gắng nói chuyện với mọi người về Phật pháp một cách tốt nhất để không làm tổn thương họ.

  Con – Albert.

  ……………………………………………………………………………………………………………

  Dear Guru

  I really enjoyed reading this article. I would say that I would everyone reading my to comment to understand it’s more important to be kind when speaking with a new practitioner or anyone. We need to understand that the Buddha wanted his disciples to practice and find liberation ordained or lay. We need to think in benefiting others and gently speak with anyone at their level of understanding. We need to lessen our Dogmatic views on rules because it more important to show at the best of our abilities the Teachings of the Buddha Shakyamuni. I do my best to be kind and explain the Dharma to everyone without harming anyone.

  Albert

   

 104. Kính Bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải bài pháp lợi lạc, giúp cho chúng con cũng như chúng sanh hữu tình, xóa đi tâm lý mặc cảm bản thân mà mạnh dạng thực hiện chí nguyện theo con đường giải thoát mà Đức Phật đã từ bi chỉ dạy.
  Qua đó con hiểu được, tâm lý mặc cảm là loại thuốc độc tâm linh, ngấm dần dần khiến chúng con (người tu Phật) buông xuôi và phó mặc cho số phận cuộc đời.
  Tâm lý mặc cảm bản thân, sẽ gây ra nhiều  trở ngại trên con đường  thực hành giải thoát cho bản thân và cũng là vực thẳm tư tưởng khiến cho người tu Phật lún sâu vào độc tố kêu mạn (mạn quá mạn), gây ra tâm lý mặc cảm và cản trở con đường giải thoát của người khác, nên rơi vào lỗi phạm đại trọng giới là ” lưỡng thiệt” ( nói hai lưỡi thuộc Bát quan trai giới, “phá hủy niềm tin của người khác” và do sân hận chỉ trích bạn đồng môn (Mật giáo giới tổng quát).
  Do đó, những ai có chí nguyện giải thoát đừng nên mặc cảm bản thân mà bỏ qua cơ hội Quy y Tam bảo. Còn chúng con những học trò, đệ tử Mật gia song Nguyễn cần phải quán xét và loại trừ tâm lý mặc cảm bản thân vì đây là giới cấm số 8 ” coi thường hay mặc cảm bản thân” trong 14 lỗi lầm chính ở Mật giáo giới. Nếu vi phạm sẽ nhận sự nghiêm giáo theo thanh quy mà vị Thầy đã từ bi chỉ dạy và nhắc nhở.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành says:

   Không, ông đã viết một cách giáo điều, gây khó chịu cho bạn đoc. Chúng ta là Viện I TA chớ không phải tôn giáo mà chấp thủ luật giới!

 105. Kính Bạch Thầy.
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con xin sám hối trước Thầy, Bổn tôn về lỗi lầm sai trái này của con. Con cầu nguyện Thầy từ bi tịnh hóa lỗi lầm con đã gây ra. Con sẽ quán lại bản thân nhằm loại bỏ những tà tư duy, để không đi sai lệch quỹ đạo chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh
  Om Mani Padme Hum.

 106. Đặng Hữu Cảnh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

   

   

 107. Trịnh Văn Đạt says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cám ơn Thầy!

 108. Nguyễn Vân Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy ạ!

 109. Thiện Võ says:

  Kinh gửi Thầy

  Con đã đọc xong bài viết của Thầy, tuy còn nhiều trong bài viết con chưa hiểu hết nhưng chắc sau này sẽ hiểu được.

  Con cảm ơn Thầy

  • Nguyên Thành says:

   Trò không cần hiểu mà chỉ cần comments là đủ rồi! Đợi hiểu cho đến bao giờ mới hiểu thấu?

 110. Nguyễn Trung Khánh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này ạ!

  Con cảm ơn Thầy!

 111. Phạm Tuấn Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy.

 112. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hỷ được đọc bài viết ý nghĩa và lợi lạc “Hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm” của vị Thầy. Con cảm tạ vị Thầy đã luận giảng cho con hiểu chính tâm lý mặc cảm bản thân đã gây trở ngại nhiều trên đường tu, nhất là đối với những người chưa được bậc tuệ tri thức chỉ dạy. Đây cũng là loại thuốc độc tâm linh ngấm dần đẩy người hành giả rơi vào vực thẳm tư tưởng, thậm chí rơi vào đố tố “Mạn quá mạn”. Chính tâm lý mặc cảm ấy mà những người hành giả nảy sinh tâm so sánh mình với người khác. Trong khi họ quên đi một điều quan trọng khi tu tập là sự chuyển hóa tâm, ta của ngày hôm nay sau khi được hạnh ngộ tuệ tri thức và tiếp cận giáo pháp chân chính và tuân lời thực hành giáo pháp ấy đã tốt hơn rất nhiều lần ta của ngày hôm qua. Và tâm lý mặc cảm thường kèm theo trạng thái lo sợ, mà như Đức Phật đã chỉ ra “Lo những gì không đáng lo, tăng trưởng phiền não. Không lo những gì đáng lo, tăng trưởng phiền não”. Vì vậy nếu được bậc Tuệ tri thức khai thị và truyền ban “giáo pháp đúng, phương pháp đúng” người hành giả sẽ thoát ra khỏi sự đè nặng của tâm lý mặc cảm, lo sợ mà thong dong bước đi trên đạo lộ giải thoát.

  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi nhắc nhở, chỉ dạy chúng con về sự mặc cảm bản thân, một mạn độc vi tế mà rất dễ mắc phải, đặc biệt là nhận ra được “điều hay nhất là làm được gì chứ không phải là được người khác nể phục mình. Bởi lẽ 8 ngọn gió thế gian vốn là kẻ thù của bất kỳ ai là người tu đạo Phật”.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài, vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được dứt trừ. OM MANI PADME HUM

 113. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 114. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài Pháp của vị Thầy, cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai sáng cho chúng con ạ.

  Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona được tiêu trừ.

  Om Mani padme hum

 115. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Qua đó con hiểu được, chúng con những người tu theo đạo Phật đừng nên mặc cảm vì sợ không giữ được giới luật, mà mất đi cơ hội được Quy y Tam bảo. Quy y Phật là cánh cửa bước vào con đường giải thoát, sẽ đạt thành tựu Phật quả trong tương lai.
  Khi đã Quy y Tam bảo và được thọ 5 giới giải thoát cá nhân, nếu không giữ được 1 giới hoặc 2 giới thì vẫn có 3 giới còn lại bổ sung công đức cho nhau, vì một người Phật tử sau khi quy y Tam bảo thì công đức của trì giới không thể tính đếm bằng con số mà chỉ được ví như sau:” Một ngày trì giới ở cõi Ta bà thời mạt pháp này, có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật cực lạc Diệu hỷ”. Cũng như Hòa thượng Tuyên Hóa đã khẳng định:” Người tu đạo Phật phá giới vẫn hơn hẳn công đức của tu sĩ ngoại đạo”. Hơn nữa người tu đạo Phật không chỉ có riêng sự trì giới, mà còn có những tu pháp vi diệu khác, tích tập nhiều công đức và trí tuệ là hai bồ tư lương quan trọng dẫn đến thành phố giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 116. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài đã giải tỏa tâm lí mặc cảm thường hiện diện trong tâm mỗi người.

  Nếu như các cảm xúc “hỉ, nộ, ái, ố, mặc cảm v.v..” sẽ luôn luôn có trong tâm thức. Với cuộc sống thế sự tâm lí đó thường gây hại cản trở trong cuộc sống, công việc. Dụ như muốn thay đổi bản thân , công việc cuộc sống tốt nhưng chỉ dừng lại trong cái muốn, cái suy nghĩ chứ không thực hành vì lo sợ “những điều không đáng lo” thì kết quả cũng dừng lại trong sự suy diễn của bản thân chứ không có được kết quả thực tế. Trong khi chưa làm thì làm sao biết được khả năng mình tới đâu, gặp khó khăn thế nào khắc phục cãi thiện.                                

  Nhờ vào trí tuệ Đạo sư đã khai mở tâm thức chúng con trực diện xoay chuyển kịp thời. Thay vì mặc cảm sợ hãi không dám quyết định một vấn đề nào đó điển hình như tu tập: sẽ lo ngại sợ phạm giới, sợ không tu được v.v.. Thì những nỗi lo sợ ấy không đáng lo mà nỗi lo chính đáng là cơ hội để được biết đến chánh Pháp biết đến vị Thầy chân chính vô cùng hiếm hoi hy hữu. Vô thường sẽ đến bất cứ lúc nào không biết trước được, thay vì “nương tựa” Quy Y Tam Bảo thực hành pháp sớm ngày nào mừng ngày đó.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh do virut Corona sớm được tiêu trừ.

  Om ah hum!

 117. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích những luận điểm để những người mong muốn học Phật, nhất là cư sĩ tại gia không còn mặc cảm.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc Phật tánh

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum.

 118. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài giảng của Thầy. Mỗi khi con nghĩ đến hành trình tu tập từ phàm phu cho đến giác ngộ tối thượng, con luôn nghĩ đến lời dạy của Bồ Tát Quán Thế Âm. Không việc gì phải mặc cảm bản thân, khi đã gặp được vị Thầy chân chính thì mọi sự chỉ là sự hoá hiện huyền diệu của tánh không, mọi điều đều chính là ơn phước của vị Thầy tôn quý. Con hoan hỷ với lời dạy” khi căn lành và duyên lành hội tụ thì tự nhiên thành tựu” từ căn bản là sùng kính Đạo Sư chúng con đi từ từ, từ bạn đọc cho đến học trò dần tiến về thành tựu giác ngộ vô song, nghĩ đến con thật sự vui sướng. Con tâm đắc với lời dạy ” điều tốt nhất là giúp đỡ người khác, nếu không làm được thì đừng hại người khác”, thật cao cả .

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ!

  Om mani padme hum !

 119. Mật Tấn Giác says:

  Mô Phật!

  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 120. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, chỉ rõ ra hành trạng mà tâm lý mặc cảm gây ra trong từng trường hợp cụ thể. 

  Với đối tượng là những người chưa Quy y vì sợ hãi phạm giới, vị Thầy đã luận giải cụ thể cùng với luận cứ, luận chứng rõ ràng. Trong đó, nhờ Quy y Tam Bảo, mà người Phật tử có thể tích tập công đức, lợi ích hơn nhiều so với phước đức. Đồng thời, theo nguyên tắc bù trừ thì việc lỡ lầm vi phạm một hay hai giới thì còn có công đức của các giới khác bù sang. Đó là chưa kể việc trong giới luật còn có 3 phương tiện ứng dụng (Luật nghi giới, Nhiếp thiện pháp giới, Nhiêu ích hữu tình giới) và 4 phạm trù giá, khai, trì, phạm để biết vận dụng vào trong cuộc sống, trong đó câu chuyện của Mạc Lợi phu nhân là một minh chứng rõ ràng. Với đối tượng là người Phật tử nhưng vẫn còn mang trong mình mặc cảm về thân, ngữ hay trong tâm bởi xuất thân hay khiếm khuyết trong cuộc sống, vị Thầy đã chỉ rõ ra tác hại của chướng ngại tâm lý mặc cảm gây ra: đó là dễ rơi vào độc tố kiêu mạn. Từ đó, họ có thể gây ra khó khăn trong hoạt dụng Bồ đề tâm bởi muốn thể hiện sự hơn – thua trong đạo pháp, ví dụ chỉ chăm đọc kinh hay thực hành pháp chỉ vì ý định tỏ ra hơn người, chấp pháp mà chỉ lỗi sai người khác, v…v. Bên cạnh những tác duyên bên trong như trên, vị Thầy còn chỉ ra những tác duyên từ bên ngoài có thể gây ra tâm lý mặc cảm như những người do thiếu chánh kiến, vô minh mà tin theo lời sai của những kẻ giả dạng tu hành, cho rằng ăn chay hay vào chùa mới là học Phật. Từ đó, không ít người đã mang tâm lý mặc cảm cho rằng mình không theo học được, chỉ làm công quả để tích phước, đánh mất đi cơ hội quý báu hiện kiếp làm người này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ rõ ra từng trường hợp cũng như tác hại mà tâm lý mặc cảm có thể gây ra. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona nhanh chóng tiêu trừ và mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum!

 121. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM ! của Thầy rồi.

  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi và trí huệ của Thầy, đã cho chúng con một bài pháp lợi lạc vô song . Bằng những dẫn chứng có thật , Thầy đã giảng giải và phân tích cặn kẽ về tâm lý lo sợ và mặc cảm của những người mới bước vào cổng chùa để đi tìm con đường giải thoát cho mình . Vì không hiểu ngọn ngành nên họ chỉ biết đến chùa đọc kinh , tụng niệm , rồi làm từ thiện ..v..v , không hiểu được sự lợi lạc của việc quy y Tam bảo , bản thân con ngày xưa , khi mới bắt đầu vào Nam sinh sống cũng vậy thôi .

  Chúng con may mắn được hạnh ngộ cùng Thầy Cô, được nương tựa vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng , được nghe và được đọc những bài tuyệt vời , mang nhiều ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống . Con thầm cầu mong sao cho mỗi ngày trôi qua , chúng sanh hữu tình có được duyên lành kết nối với trang mạng Chanhtuduy, để làm giảm đi những nỗi đau trần thế luôn vây quanh họ .

  Con chân thành cảm đội ơn Thầy và cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh và tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Con cầu cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 122. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ ra từng trường hợp cũng như tác hại mà tâm lý mặc cảm có thể gây ra. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm đc tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 123. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã phân tích, luận giải cho chúng con hiểu được tác hại của mặc cảm từ thô đế tế, từ thế sự cho đến đạo pháp. Những lời dạy này như ánh sáng trong đêm tối, như những chiếc phao cứu sinh đối với những người mang tâm lý mặc cảm đang lênh đênh trên biển luân hồi vì từ chối không lên chiếc thuyền giải thoát. Nhờ ơn vị Thầy từ bi trí tuệ với “phương pháp đúng, giáo pháp đúng” chúng con có được tinh thần vô úy mà bước qua mặc cảm bản thân. Nhờ có vị Thầy chúng con hiểu được lời Đức Phật dạy “Lo những gì không đáng lo, tăng trưởng phiền não. Không lo những gì đáng lo, tăng trưởng phiền não”, từ đó hiên ngang thẳng bước trên con đường đạo vì đã đặt niềm tin vào vị Thầy, vị Tuệ tri thức. Con cảm tạ ơn Thầy,

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 124. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết : ” HÃY QUẲNG ĐI GHÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM ” rồi ạ .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp thật ý nghĩa và lợi lạc. Qua sự khai thị của vị Thầy đã giúp cho chúng con hiểu cặn kẽ hơn về lợi ích của việc quy y , thọ giới trong phật đạo , cũng như tránh đi những tâm lý mặc cảm trên bước đường tu tập.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 125. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy luận giải, giúp chúng con bỏ đi tâm lý mặc cảm bản thân, Quy Y Tam Bảo tinh tấn thực hành chánh pháp,  theo hướng dẫn của Thầy để được giải thoát.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 126. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ah.

  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , con cảm ơn vì Thầy đã từ bi ban cho chúng con  một bài pháp thật nhiều lời lạc . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona sớm ngày được tiêu Trì  Om Ah Hùm.

   

 127. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm!” của vị Thầy rồi ạ.

  Được tiếp cận với Chánh pháp là duyên lành hy hữu mà chúng con có được. Tuy nhiên, khi mới làm quen, khi mới tìm hiểu thì chúng con thường hay mắc phải tâm lý mặc cảm bản thân (thực chất do tự tâm ý mình suy diễn ra hoặc do những kẻ tu ngoại đạo truyền bá) gây trở ngại nhiều trên đường tu. Nếu không được vị Thầy chỉ dạy, sách tấn, không được đạo huynh chia sẻ thì tâm lý mặc cảm sẽ ngày càng lớn dần lên và trở là loại thuốc độc tâm linh, ngấm dần dần khiến chúng con e ngại, buông xuôi và phó mặc cho số phận cuộc đời. Chúng con sẽ tự mình đánh mất cơi hội được tu tập, được giải thoát và bỏ qua cơ hội được Quy y Tam bảo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu được Mật pháp vốn giản đơn và tính túy, để chúng con không còn ngăn ngại mà tự mình cô phụ tấm lòng của đấng Từ phụ, tự mình đánh mất chỗ dựa tâm linh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ!

  Om Mani Padme Hum!

 128. Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết này của vị Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu hơn về sự lợi lạc của Quy y Tam Bảo và giúp cho chúng con hiểu, xoá đi tâm lý mặc cảm mà thong dong trên con đường tiến đến thành phố giải thoát.

  Qua bài viết này của vị Thầy đã giúp cho chúng con thấy được những tâm lý mặc cảm, lo sợ của những người mới bước vào tìm hiểu Phật pháp, bước vào cổng chùa, không dám Quy y Tam Bảo vì không hiểu được sự lợi lạc.

  Con cảm thấy chúng con rất may mắn khi trong hiện kiếp ở cõi Ta bà này đã có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy, được Thầy từ bi chỉ dạy, trang bị chánh kiến thong dong trên con đường tiến đến thành phố giải thoát và chúng con phải luôn biết trân quý.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc và quý báu.

  Con mong rằng những tia sáng chánh kiến sẽ soi rọi khắp muôn nơi vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch virus Corona được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 129. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết : Hãy Quẳng Đi Gánh Nặng Tâm Lý Mặc Cảm ! con cảm ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu tâm lý mặc cảm khiến ta mất đi cơ hội quy y Tam Bảo, không thể tìm được con đường giải thoát cho bản thân.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani pedme hum

   

 130. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua phân tích thấu đáo của Thầy trong bài viết, con nhận thấy rằng tâm lý mặc cảm không chỉ xuất phát từ bản thân người hành giả (chướng ngại từ bên trong) mà còn xuất phát từ những tư duy định kiến của những người xung quanh (chướng ngại từ bên ngoài) khiến nhiều người dù đã mấp mé muốn bước chân vào cửa đạo phải chùn bước.

  Chướng ngại từ bên trong: mặc cảm về thân, ngữ, tâm (như Thầy đã phân tích trong bài “Mặc cảm”), trong đó mặc cảm về Tâm là trở ngại lớn nhất bởi nó là trở lực để người tu thực hiện pháp Nhẫn, vốn mang lại công đức vô lượng. Không loại trừ mặc cảm bản thân khiến người tu Phật rơi vào sự Mạn quá mạn, luôn giành phần hơn hoặc có những hành động gây cản trở đường tu của đồng đạo.

  Chướng ngại từ bên ngoài: từ tư duy định kiến của người thân, đồng nghiệp… cho đến ngay cả những vị thầy tu đầu tròn áo vuông luôn doạ dẫm về năng lực ăn chay, không uống rượu, phải đến chùa mới tu được, cư sĩ không có khả năng đạt giác ngộ…

  Những chướng ngại từ bên trong lẫn bên ngoài khiến nhiều người vì thế mà buông xuôi, càng mặc cảm hơn và trở thành nô lệ tâm linh, phó mặc thân căn huệ mạng vào tay những kẻ tà sư, đánh mất niềm kiêu hãnh thiêng liêng mà đức Phật đã dạy “Duy ngã độc tôn”.

  Con cầu nguyện và tin rằng nhiều chúng sanh hữu duyên khi đọc được bài viết này của Thầy sẽ xoá bỏ được rào cản tâm lý của bản thân, hiểu được thực chất chân pháp, thực nghĩa tâm linh từ lời dạy của Thầy để không bỏ lỡ cơ hội tầm đạo cầu pháp tới những vị Thầy chân chính, để được an lạc đời này cực lạc đời sau như chúng con có duyên lành đang được ân hưởng. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm bị tiêu trừ

  Om Ah Hum

 131. Mật Minh Ánh (7 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ

  Mặc cảm trên đường tu không tốt ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Ah Hum.

 132. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân (14 tuổi) đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 133. Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ

  Om Mani Padme Hum

 134. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm” của vị Thầy ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài pháp lợi lạc!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo và thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona virus Covid-19 sớm bị tiêu trừ!

  Om Mani Padme Hum.

 135. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã viết bài Pháp này vì Bồ đề tâm với chúng sanh chúng con, truyền trao tinh thần vô úy giúp chúng sanh vượt qua mọi rào cản mặc cảm để Quy y, dũng cảm thọ trì giới luật. Bạch Thầy, con cảm niệm sự mặc cảm muôn hình vạn trạng của họ xuất phát từ việc bản thân họ không hiểu gì về giới luật nhà Phật hoặc hiểu theo tâm ý cá nhân mình hoặc do người khác tác động khiến họ hiểu sai lệch. Quy y và Giới luật hoàn toàn không phải là bức tường khuôn phép và cứng nhắc ngăn họ thụ hưởng cuộc sống thế gian, mà ngược lại đó kim chỉ nam giúp họ thụ hưởng cuộc sống đúng theo quỹ đạo chánh pháp, tránh thất thoát công đức đồng thời lợi mình và lợi người. Giống như khi tham gia giao thông, nếu không có luật giao thông đường bộ, không có đèn báo hiệu, biển chỉ dẫn thì chắc hẳn ai cũng bất chấp đi theo ý mình, sớm muộn sẽ gây tai nạn cho mình và cho người, giao thông tắc nghẽn. Nhưng khi có luật an toàn giao thông, đèn báo và biển báo thì sẽ giúp cho người tham gia giao thông vẫn đi tự do nhưng trong khuôn khổ, an toàn cho mình và cho người. Tịnh tiến sang giới luật nhà Phật, con cảm niệm cũng mang nghĩa tương đồng. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu những góc cạnh về giới và những phương tiện thiện xảo tích lũy công đức nhanh chóng trong quá trình tu học Phật Pháp, xóa tan những nghi hoặc, lầm tưởng của chúng sanh. Con cầu nguyện nhiều chúng sanh sẽ đọc được bài Pháp này của Thầy để chiến thắng nỗi mặc cảm bản thân, tự tin Quy y và tu tập theo chánh Pháp Phật đà.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 136. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý giá , lợi lạc . Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ .

  Om mani Padme hum .

 137. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài viết này của Thầy.

  Đọc bài con chợt nghĩ đến quyển sách của tác giả Dale Carnegie mà tựa đề dần trở thành câu nói mang tính động viên cho nhiều người, “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Đối với con người ở cuộc sống hiện đại, để có thể làm việc và vui sống không âu lo là không phải dễ dàng, nên cũng dễ hiểu khi một quyển cẩm nang như thế trở thành “best seller”. Thế nhưng, vui sống thôi thì chưa đủ, bởi cuộc sống thế sự bộn bề gian khó chỉ mới là bề nổi của tảng băng, còn phần chìm bên dưới chính là sự xoay vần luân hồi không lối thoát nếu không được hạnh ngộ Tuệ tri thức, không được biết đến pháp giải thoát. Nghĩ đến đây con càng cảm thấy bài viết này của Thầy thực ngàn lần giá trị, thật là lợi lạc, là những lời dạy quý báu giúp truyền cảm hứng cho người tu Phật nói chung và hành giả Thanh Trí nói riêng mạnh dạn “quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm” mà vui học, hành chánh pháp song hành thong dong vui sống giữa cuộc đời.

  Con hoan hỷ với lời Thầy, “người tu theo đạo Phật đừng nên mặc cảm vì không giữ được giới luật mà nên khởi phát niềm tự hào bởi mình dũng cảm thọ trì giới luật, và sẽ sám hối nếu vi phạm để làm người tối thượng thứ hai như Đức Phật đã dạy”, và con ghi nhớ rằng “không nên tự lập luận những gì xuất phát từ mặc cảm bản thân, hoặc muốn gây tâm lý mặc cảm cho người khác” bởi “tất cả tùy theo căn lành và duyên lành mà kết quả tự nhiên thành”.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Hum.

 138. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.Con cảm tạ Thầy.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om Mani Padme Hum.

 139. TuOanh says:
   

   

   

  Kính bạch Thầy

  con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài pháp này Thầy đã khai tâm cho con hiểu được

  khi một ai mà mắc vào tâm lý mặc cảm,sẽ gặp phải bức tường  ngăn cách ánh sáng về trí tuệ phật pháp và không giám quy y

  con cảm tạ thầy đã giảng giải cho chúng sanh hiểu về quy y

  Cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô mạnh khoẻ,trường thọ

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu ,hạnh phúc

  ommami padme hum

 140. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài “Hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm”.

  Qua bài viết, con hiểu được rằng nguyên nhân tạo lên tâm lý mặc cảm xuất phát từ cả yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên trong là sự chủ quan trong suy nghĩ, tin vào tâm ý của mình. Yếu tố bên ngoài là những quan kiến sai lệch từ người khác với mục đích hơn người, để được người đời “bái phục”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp chúng con và chúng sanh hiểu đúng thực nghĩa để tự tin bước đi trên con đường đến thành phố Giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi  lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 141. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết ” Hãy Quẳng Đi Gánh Nặng Tâm Lý Mặc Cảm” con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc giúp chúng con chúng sanh hữu duyên hiểu thấu đáo để vượt qua rào cản tâm lý mặc cảm mà bỏ qua cơ hội để “Quy y” trở về với ba ngôi báu sẵn có trong mỗi chúng sanh là trở về nương tựa với Phật Tánh, với sự giác ngộ giải thoát sẵn có, trở về nương tựa với sự từ bi hỷ xả đầy đủ trong tâm, nương tựa với các đức tánh hòa hợp, thanh tịnh.
  Qua đó chúng con thật may mắn trong kiếp người quý báu này được nương tựa chân thật nơi vị Thầy tâm linh chân chính chỉ dạy chúng con có được sự chuyển hoá theo đúng quỹ đạo chánh pháp dựa trên nền tảng “Chánh kiến” loại trừ “tà kiến” không bị chi phối tâm mình rơi vào vòng xoáy của bát phong, thấy rõ được lý chân thật để lựa chọn phân định rạch ròi xả ly sự ràng buộc của thế gian mà được thong dong trên con đường giải thoát hiện tại và tương lai.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh vi rút Corona nhanh chóng bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Pame Hum!

   

 142. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán bài viết của vị Thầy ạ.qua bài luận giảng của vị Thầy cho con hiểu thêm về Hãy Quẳng Đi Gánh Nặng Tâm Lý Mặc Cảm.giờ con mới hiểu quẳng chuyện âu lo trong cuộc sống mà dành thời gian tu tâm, đọc bài,comment,và tự dặn lòng mình giữ được 5 giới mà vị Thầy đã dạy.tuy chúng con ăn học không bằng ai,nhưng con sẽ cố gắng học theo những gì vị Thầy đã từ bi truyền dạy cho chúng con.tạ ơn vị Thầy đã dạy cho chúng con biết thêm la huynh đệ trong Mật Gia là lục hòa, không phân biệt giàu nghèo, không tu tập trước hay sao,con tạ ơn Thầy đã dạy cho con hiểu thêm Quy Y Tam Bảo cho dù có sai phạm trong 1,2 trong 5 giới mà thì cũng được bù trừ, và giữ được 5 giới cũng sẽ giữ được nhiều giới nữa ạ.Con thành tâm tạ ơn vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp thật là ý nghĩa và lợi lạc ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 143. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm!” của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã minh định cho chúng con thấy được tác hại to lớn của tâm lý mặc cảm. Tâm lý mặc cảm làm người ta đánh mất những cơ hội quý báu được nương tựa bóng lành Tam Bảo, khiến cho hành giả e ngại, lo sợ đi trên con đường giải thoát thay vì dũng mãnh tiến bước. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 144. Mật Định Thuần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc xong bài viết : “Hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm” của vị Thầy.

  Qua bài viết của vị Thầy, cùng với trải nghiệm của bản thân, con nhận thấy nhiều người tạo thiện nghiệp thì ít, nhưng ác nghiệp thì nhiều. Từ đó tạo ra mặc cảm cho bản thân nên không dám quy y, tu tập. Mặt khác khi biết sau khi quy y Tam bảo, người Phật tử được khuyến tấn thọ trì năm giới: Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối hại người và không lạm dụng chất gây nghiện thì họ sợ không giữ trì năm giới nên đã không dám quy y. Với ý nghĩa tốt đẹp nhằm trau dồi đạo đức, trưởng dưỡng đạo tâm, xây dựng cuộc sống bình an và hạnh phúc; người có đạo đức, sống giữ giới thì mọi người đều yêu thương, tôn trọng và kính nể. Không chỉ có uy tín trong xã hội, tiếng tốt đồn xa, người sống có giới đức luôn thanh thản, tự tin với chính mình và mọi người. Chính vì lẽ đó, những ai muốn sửa sai, thành tâm sám hối, tu tập, đừng vì mặc cảm của bản thân hãy mạnh dạn quy y tam bảo, quy y Đạo sư. Tinh tấn tu tập sẽ có đời sống: hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội. Khi lâm chung sẽ ra đi trong tỉnh giác, không mê loạn, không hối hận ăn năn về những việc ác đã gây tạo trong đời. Nhờ tâm thanh thản và thanh tịnh nên sẽ tái sanh vào cõi lành. Cao hơn nữa, nếu tích tụ đủ công đức giải thoát thì sẽ được về Thành phố giải thoát – Tây phương cực lạc quốc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid -19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM!

   

 145. Mật Định Thuần says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn cho con.

  OM MANI PADME HUM!

   

 146. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng quý báu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 147. Kính bạch Thầy

  Con đã được đọc xong bài giảng của vị Thầy rồi ạ

  Con thật hoan hỷ với bài giảng của vị Thầy về sự nguy hại của mặc cảm

  Giờ đây chúng con hiểu thấu đáo sự mặc cảm của bản thân gây tác hại rất lớn đối với người tu

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Co rona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 148. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy, 

  Lời của Thầy như dòng nước mạnh mẽ dội vào tâm tư của con cuốn sạch vô minh, làm thức tỉnh tâm trí con. Những mặc cảm tưởng chừng như là sự khiêm tốn, tàm quý nhưng hoá ra không hề như vậy, tâm lý mặc cảm ko chỉ hại mình mà còn hại người. Mặc cảm đôi khi biến thành là ngã mạn, chê bai,hù doạ người khác để nâng cao bản thân, phá huỷ niềm tin tu tập của người khác. Con hiểu rằng mặc cảm, sợ phạm lỗi lầm là ta đã rơi vào được mất, thay vào đó người hành giả đối diện với lỗi lầm của mình, nhận lỗi và xoay chuyển mới trở thành người tối thượng thứ 2. Mặc cảm lâu ngày trở thành lí do biện hộ cho việc trì hoãn tu tập, buông trôi số phận, cực kỳ nguy hiểm và uổng phí kiếp người.

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này. Giải toả tâm lý mặc cảm và đánh vào trực diện lỗi lầm tiềm ẩn của chúng con.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Con cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 149. Nguyễn Quốc Khánh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy.

 150. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum.
 151. Mật Hoa Tâm (Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng 9tuổi) ng) says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ

  Om mani pedme hum

 152. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phong Tuyết (Phan thị Bạch Tuyết) đã đọc bài “Hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm”của Thầy rồi ạ.Con hoan hỉ với luận giảng của vị Thầy về sự nguy hại của “mặc cảm”.Con xin cảm tạ và đãnh lễ tri ơn vị Thầy đã từ bi ban bài pháp quý báu này cho chúng con.Bài pháp cũng là lời cảnh tỉnh cho chúng con,những ai còn giữ tính” ngã mạn” cần nhanh chóng thay đổi, để đi đúng quỉ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô  được an tịnh và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch covid 19 được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 153. Mật Khải Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này,

  Con hoan hỷ và tâm đắc với những điều mà vị Thầy đã chỉ ra xoay quanh tâm lý mặc cảm của nhiều người, vốn là chiếc gông cùm ngăn cách họ đến với Chánh đạo.

  Con hiểu rằng, khác với lầm tưởng của nhiều người, rằng tu tập là tự trói buộc mình trong những khuôn thước nhất định như phải ăn chay, tụng kinh, đoạn tuyệt bia rượu,… Thật ra Phật Pháp được Đức Phật truyền dạy với mục đích là giải thoát chúng sanh khỏi khổ đau. Hay nói cách khác, nếu nhìn nhận đúng, Phật pháp luôn mang lại tự do và giải thoát cho con người, chỉ có chăng là do tâm thức người ta vốn đã tự mình trói buộc mình, nên mới sinh ra kiểu mặc cảm bản thân không tu được.

  Trước đây, qua bài giảng “Tường thành tâm linh” của vị Thầy, Thầy cũng đã giúp con hiểu được rằng giới luật nhà Phật vốn không phải gông cùm, mà là bức tường thành tâm linh giúp người tu khỏi thất thoát công đức. Giới luật không bao giờ kìm hãm con người, mà ngược lại, hiểu đúng sẽ thấy giới luật còn giúp người tu tự do và hạnh phúc hơn với công năng lợi mình lợi người.

  Con cảm tạ vị Thầy đã chỉ ra những điểm này, con cầu nguyện cho những người còn mắc phải sẽ chóng dẹp bỏ gánh nặng tâm lý mặc cảm, tự mình cởi trói cho mình để đến được con đường Chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 154. Nhữ Hồng Đào says:
  Kính bạch Thầy!

  Đọc bài pháp của Thầy giúp con hiểu rõ hơn về quy y tam bảo. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy nhiều sức khoẻ !

 155. Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con hiểu hơn về việc khi quy y TAM Bảo, rất nhiều người hay đi chùa và mỗi tối muốn tu tập và ngại và mặc cảm khi quy y, sợ không giữ được giới, mà mang tội nên hộ, bản thân con lúc đầu cũng hay sợ và mặc cảm về đều này, nhưng thời gian con được Thầy chỉ dạy và hôm nay con xem bài viết của Thấy đã giảng luận rõ ràng thì con cảm thấy thoải mái và không còn hay mặt cảm về bản thân mình nữa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sơm được tiêu trừ.  Om Ah Hum!

 156. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết ” Hãy Quẳng Đi Gánh Nặng Tâm Lý Mặc Cảm “.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con cũng như chúng sanh biết được tác hại của tâm lý mặc cảm, những biểu hiện của mặc cảm từ thô đến tế. Qua bài này, con biết được ngoài tâm lý mặc cảm đến từ bên trong bởi những xúc tình tiêu cực thì còn có yếu tố đến từ bên ngoài. Những đối tượng tác động này cũng có thể là những người tu lâu năm, tỳ kheo trong chùa bị mạn độc chi phối mà tạo rào ngăn cản chúng sanh tìm đến Phật pháp mà tu tập. Trong khi đó, Đức Phật dạy ” Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành “, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật trong tương lai nếu được thân cận bậc tuệ tri thức, được quy y Tam bảo, được thực hành bởi giáo pháp đúng và phương pháp đúng. Con mong nhiều bạn đọc biết đến Chanhtuduy.com, trang bị cho mình trạch pháp nhãn mà nhìn thấu đáo bản chất của vấn đề, tìm được nơi nương tựa vững chắc và tận dụng thân người quý hiếm mà tu tập để giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 157. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã giải tỏa tâm lý mặc cảm đối với những người khi bước vào hành trình thực hành pháp Phật. Cũng chính vì mặc cảm làm cản trở việc thực hành của bản thân và còn làm ảnh hưởng tới những người xung quanh, gây ra những sự hiểu chưa đúng dẫn đến mất đi cơ hội trở thành một Phật tử, trở thành hành giả Mật thừa.

  Đây cũng là bài học để chúng con có thể vượt thắng khỏi mỗi nghi ngại khi bước vào thực hành Yoga Thanh trí, con đường tiếp cận chánh kiến Phật đà theo hướng khoa học biện chứng, phù hợp với tính quốc độ, dân tộc và thời đại. Vì lý do khác nữa đó chính là căn lành, duyên lành mà không cứ lấy thời gian lâu hay theo tầm tuổi đời để làm căn chuẩn minh định năng lực tâm linh, mà cần quán xét tới những thay đổi của ngày hôm nay khác theo chiều tích cực hơn so với ngày hôm qua.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm kiểm soát tới tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 158. `Hông Vẹn cai nuoc says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài viết nầy rồi ạ!

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy  và Cô được trường thọ.

  Om NaNi padme hum!

 159. Ngô Hoàng Linh says:
  con kính chào thầy cô ạ!

  Con tên là Ngô Hoàng Linh.Năm nay con 10 tuổi.Con đã đọc bài thầy  viết .Thầy viết rất hay .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô được trường thọ.

  Om mani padme hum

   

 160. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con xin hoan hỷ khi đọc bài viết :HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM . con cảm ơn vị Thầy đã từ bi luận giải cho con hiểu được mặc cảm là trở ngại cho người tu

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Con xin cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ

  Om mani pedme hum

 161. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy viết bài cho chúng con .

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ .

 162. Lê Vũ Nam says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy.
 163. Mật Chánh Hoa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm!” của Thầy ạ.

  Qua những luận chứng, luận cứ của Thầy trong bài đã giúp chúng con hiểu hơn về sự lợi lạc của việc Quy y và tác hại của tâm lý mặc cảm từ thô đến vi tế.

  Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy là “Người theo đạo Phật đừng mặc cảm vì không giữ được giới luật mà nên khởi phát niềm tự hào bởi mình dũng cảm thọ trì giới luật, và sẽ sám hối nếu vi phạm để làm người tối thượng thứ hai như Đức Phật đã dạy”. Và “điều hay nhất là làm được gì cho người chớ không phải để được người khác nễ phục mình. Bởi lẽ, 8 ngọn gió thế tục vốn là kẻ thù của bất kỳ ai là người tu đạo Phật”.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 164. Vũ Tuấn Nam says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con là Vũ Tuấn Nam ở Hạ Long Quảng Ninh.

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn thầy đã luận giải cho con hiểu rằng nên bỏ qua mặc cảm để có thể hanh thông trong quá trình tu tập “Mật pháp vốn giản đơn và tinh túy, không gì phải ngăn ngại mà tự mình cô phụ tấm lòng của đấng Từ phụ”. Không nên có những hành động gây tâm lý mặc cảm cho người muốn trở thành học trò của Mật Pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô trường thọ, sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh mọi sự được hanh thông.

  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành says:

   Không phải Mật pháp mà gọi là Mật thừa. Không biết đừng biết bậy!

 165. Vũ Tuấn Nam says:
  Dạ. Con xin lỗi Thầy. Con nhớ rồi ạ
 166. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM” rồi ạ.

  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải giúp cho chúng con hiểu được tác hại về tâm lý mặc cảm trên bước đường tu tập. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con, chúng sanh tin thần vô ý vượt qua mặc cảm bản thân để không bỏ qua cơ hội quy y Tam bảo tìm về nơi nương tựa chân thật (Thầy, Phật, Pháp,Tăng ).

  Con cầu nguyện nguyện cho vị Thầy có nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM AH HUM

 167. Tuyền Hồ Văn says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ .

  Om Mani Padme Hum

 168. TuOanh says:

   

  Kính bạch Thầy

  con đã đọc đi đọc lại bài này rồi ạ

  bai Thầy viết rất hay

  con xin cảm tạ Thầy

  con kính chúc sức khỏe của  Thầy Cô mạnh khoẻ trường thọ

  chúc tất cả chúng sanh thành tựu viên mãm

  ommeni padme hum

 169. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết: “HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM” của Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng giúp con hiểu được công đức của việc trì giới và tác hại của tâm lý mặc cảm của người tu Phật. Con hiểu rằng “Một người Phật tử sau khi Quy y Tam Bảo thì công đức của trì giới sẽ không thể tính đếm bằng con số mà chỉ được ví như sau: “một ngày trì giới ở cõi Ta bà thời mạt pháp này có công đức ngang bằng 100 năm so với cõi Phật Cực lạc Diệu hỷ”. Do vậy sau khi thọ giới mà bị phá giới vẫn còn ích lợi vô song” và “mặc cảm là loại thuốc độc tâm linh, ngấm dần dần khiến chúng ta buông xuôi và phó mặc cho số phận cuộc đời”. Những trường hợp ngã mạn hoặc các thầy tu thường giáo huấn và gây nên tâm lý mặc cảm cho những người muốn tu là cư sĩ tại gia như: Phải ăn chay, đừng uống rượu, phải lên chùa tụng kinh…Khi họ đến chùa thì sẽ được hướng dẫn đọc kinh và các sư thầy đọc một tràng dài thượt, nhanh “như súng liên thanh” thể sự kiêu mạn hà khắc để người bình thường “bái phục” và ngày càng mặc cảm. Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp cho chúng con xoá bỏ tâm lý mặc cảm, hoan hỷ vui tu, không sợ phạm giới nhưng không vì thế mà chúng con được phép giãi đãi buông lung về thân, ngữ, tâm trong việc thực hành pháp, nếu vậy sẽ nhận hậu quả và thất bại trầm trọng.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Con xin hồi hướng công đức này cho bố con được thác sanh cõi lành.

  Om mani padme hum.

   

 170. Mật Viễn says:
  Kính bạch Thầy

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết: “ Hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm” của Thầy.

  Qua bài viết con hiểu người thực hành pháp đừng nên mặc cảm bản thân hoặc gây tâm lý mặc cảm cho người khác  mà bỏ lỡ cơ hội được quy y Tam Bảo, bỏ lỡ cơ hội được tiến bước trên đạo trình giải thoát đến bến bờ giác ngộ, Đức Phật đã khẳng định : “ Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành” mà quan trọng là làm đúng theo những gì Đức Phật và Bồ Tát, Thánh tăng và  bậc Tuệ Tri Thức chỉ dạy thì sẽ được kết quả như các Ngài. Chứ không phải như các tà sư, tà linh tạo ra huyền huyền, hoặc hoặc làm người cho khác bị mang tâm lý mặc cảm là khó quá bản thân mình không thể làm được như vậy. Vì vậy chỉ có thể làm công quả phục vụ cho những người đó tu thôi, từ đó cản trở họ đến với con đường tầm cầu giác ngộ. Còn ở Mật Gia Thầy chỉ ra phương pháp thực hành Yoga Thanh trí đơn giản không phụ thuộc vào không gian, thời gian, phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc mà hiệu quả vô song ( an lạc đời này, cực lạc đời sau). Từ đó giúp cho người thực hành, ứng dụng luôn vững tin, tự tin tự hào với niềm kiêu hãnh thiêng liêng của người con Phật và sẽ thành Phật trong tương lai như lời Đức Phật đã khẳng định : “ Ta là Phật đã thành các ông là Phật sẽ thành”.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp Yoga Thanh Trí của vị Thầy được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ!

  Cầu nguyện đau khổ chúng sanh được lắng dịu.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  OM MA NI PAD ME HUM

 171. Mật Hoàng Đăng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Hoàng Đăng đã đọc bài này rồi thưa Thầy. Con hoan hỉ khi đọc bài.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp lợi lạc quý giá

  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho con luôn có được sự tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 172. Mật Thanh Ngân says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ đọc bài viết của Thầy.

  Những khai thị của Thầy trên nhiều bình diện của vấn đề giúp con hiểu tác hại to lớn từ tâm lý mặc cảm. Không những gây hại cho chính mình mà còn tăng nguy cơ cản trở duyên lành của những người khác đến với Phật pháp. Ở Mật gia Song Nguyễn Thầy tùy theo căn cơ của học trò để chỉ dạy không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, mỗi một thành viên chúng con đều có cơ hội tu tập như nhau. Do vậy, không nên tồn tại tâm lý e ngại mặc cảm làm ảnh hưởng sự tiến tu của mình, gây hoang mang cho người khác.

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trụ thế lâu dài vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 173. Mật Hành Thuận (Đỗ Khương Duy) says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài “Hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm” của Thầy.
  Qua bài viết con đã biết được tâm lý mặc cảm từ đâu mà sinh ra. Và đừng nên vì tâm lý mặc cảm mà bỏ qua cơ hội được quy y Tam bảo.
  Con cảm ơn Thầy đã chia sẻ cho chúng con bài viết hay và ý nghĩa.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nguyện hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tự hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 174. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được đừng nên mặc cảm bản thân mà bỏ qua cơ hội Quy y Tam bảo. Qua bài viết con hiểu được Mật pháp vốn giản dị và tinh tuý, không gì phải ngăn ngại mà tự mình cô phụ tấm lòng của đấng Từ phụ. Điều hay nhất là làm được gì cho người chớ không phải để được người khác nể phục mình.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 175. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM ! của Thầy rồi.

  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã qua câu chuyện của hai vợ chồng (Hà Nội) , một chuyện có thật , mà Thầy luận giảng sâu sắc cho chúng con hiểu thêm về tâm lý mặc cảm của con người .

  Qua bài giảng này , con đã hiểu được : Mặc cảm là loại thuốc độc tâm linh , ngấm dần và khiến cho ta dễ buông xuôi và phó mặc cho số phận . Trên con đường tu Phật, đừng vì mặc cảm mà bỏ qua cơ hội Quy y Tam bảo và như thế ta sẽ dễ rơi vào bát phong , vì đó là kẻ thù của chúng ta .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho đại dịch Covid sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 176. `Hông Vẹn cai nuoc says:
  kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài viết nầy rồi ạ !

  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô được trường thọ .

  cầu cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ .

  OM MA NI PADME HUM !

 177. Mật Tích says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi được đọc xong bài viết của vị Thầy rồi ạ

  Qua bài viết của vị Thầy Con đã hiểu được sau khi được quy y có nhiều cái lợi

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn tạo điều kiện cho chúng con tích tập công đức đặc biệt qua Pháp môn 16 động tác bồ đề tâm sinh hoạt hàng ngày

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí

  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status