Mar 29, 2020

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 16 Comments

Half knowledge: more harm than good (Hiểu không thấu đáo: lợi bất cập hại)

Dear vajra brother Mat Hai,

I would like to thank you for your profound sharing with the clear and meaningful image of “stingy virus” in the mind, which is destroying our dharma life resulting in the consequences in this life and next life.

We can not see such kind of “stingy virus” with our samsaric eyes. We have tried to practice Dharma, make use of Guru’s spiritual achievement. We think we will gain the result with what we have done relating to practice dharma, but the “stingy virus” gradually “kills” our good deeds in silience and spreads all over the dharma life, which leads us to the suffering. It is Guru who helps us out by giving us the chance for self-isolation to stop the spread of “stingy virus” and he also provides us with the method to fight against the “stingy virus” and cure our dharma life. How compassionate he is!

In the book of “Words of My Perfect Teacher”, Ratrul Rinpoche affirmed that “A teacher with all these qualities is like a great ship in which to cross the vast ocean of samsara. Like a navigator, he unfailingly charts out for us the route to liberation and omniscience. Like a downpour of nectar, he extinguishes the blaze of negative actions and emotions. Like the sun and moon, he radiates the light of Dharma and dispels the thick darkness of ignorance. Like the earth, he patiently bears all ingratitude and discouragement, and his view and action are vast in their capacity. Like the wish-granting tree, he is the source of all help in this life and all happiness in the next. Like the perfect vase, he is a treasury of all the inconceivable variety of vehicles and doctrines that one could ever need. Like the wish-granting gem, he unfolds the infinite aspects of the four activities according to the needs of beings. Like a mother or father, he loves each one of all the innumerable living creatures equally, without any attachment to those close to him or hatred for others. Like a great river, his compassion is so vast that it includes all beings as infinite as space, and so swift that it can help all who are suffering and lack a protector. Like the king of mountains, his joy at others’ happiness is so steadfast that it cannot be shifted by jealousy, or shaken by the winds of belief in the reality of appearances. Like rain falling from a cloud, his impartiality is never disturbed by attachment or aversion.”

A teacher with all these qualities is like a great ship in which to cross the vast ocean of samsara

 

Guru is the source of all help in this life and all happiness in the next

Guru who clears our ignorance and leads us in the proper direction deserves utmost respect. He is the guide of our life. He saves us from all obstacles, destractions, losses, failures and wasteful efforts leading us to nowhere to live. We should understand that half knowledge is always dangerous. It will do more harm than good. The attitude of gratitude towards the Guru from who we have learnt invaluable lessons of life is most desirable and expected minimum normal behavior. Even the tiny wrong actions of body, speech and mind ruin us and throw our life into darkness of suffering. Likewise, the very small virus can destroy the huge body of dharma life. His remedy to give us the opportunity to look back ourselves is necessary for us to stop the “stingy virus” and get healthy food for the strength of dharma life.

Guru who clears our ignorance and leads us in the proper direction deserves utmost respect

Thank you so much for your sharing.

I look forward to reading more of your writing.

May Guru and his consort have good health and live long for the sake of all sentient beings.

May we stay mindful, awaken, focusing on the orbit of Guru, Buddha, Dharma and Sangha so that we have a valuable self-isolation to correct our mistakes for the continuousness on the path of liberation under Guru’s guidance.

May all sentient beings be free from suffering and its causes.

May the pandemic caused by corona virus be over soon.

Om Mani Padme Hum.

Mat Dieu Hang

…………………………………………………………………………………..

Thưa Đạo huynh Mật Hải,

Đệ cảm ơn huynh đã chia sẻ những dòng cảm niệm sâu sắc, được minh họa bằng hình ảnh sinh động “virut bỏn xẻn” trong tâm là nguồn cơn phá hủy thân căn huệ mạng của hành giả và gây hậu quả nặng nề trong đời này và cả đời sau.

Bản thân học trò chúng ta không thể thấu thị “virut bỏn xẻn” này bằng nhục nhãn. Chúng ta cố gắng thực hành pháp, tận dụng thành tựu tâm linh của vị Thầy. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được kết quả khi tinh tấn hành pháp, nhưng chính “virut bỏn xẻn” đang dần dần thầm lặng giết chết thiện hạnh của chúng ta và lan rộng khắp nơi, hủy diệt thân căn huệ mạng của hành giả, làm cho chúng ta chịu nhiều khổ đau. Chính vị Thầy giúp học trò thoát khỏi nguy cơ đó bằng cách ban cho chúng ta cơ hội được tự cách ly để chặn đứng sự lây lan của “virut bỏn xẻn”; đồng thời, Thầy còn ban cho học trò phương thức đối trị với loại virut này và chữa lành thân căn huệ mạng cho chúng ta. Thầy thật từ bi biết bao!

Viên ngọc như ý

Trong tác phẩm “Lời vàng của Thầy tôi”, ngài Patrul Rinpoche khẳng định rằng: “Vị Thầy với đầy đủ những phẩm hạnh cũng giống như một chiếc thuyền lớn vượt qua đại dương luân hồi mênh mông. Giống như một hoa tiêu lão luyện, Ngài luôn luôn vạch ra con đường dẫn tới sự giải thoát và toàn giác. Như một giọt cam lồ, Ngài dập tắt ngọn lửa dữ của những hành động và cảm xúc bất thiện. Giống như mặt trời và mặt trăng, Ngài chiếu rọi ánh sáng của Giáo Pháp và xua tan bóng tối dầy đặc của vô minh. Giống như đất, Ngài kiên nhẫn chịu đựng sự vô ơn và ngã lòng, năng lực của Kiến và Hành của Ngài không thể nghĩ bàn. Như một cây như ý, Ngài là suối nguồn của mọi sự cứu giúp trong đời này và mọi hạnh phúc trong những đời sau. Giống như một chiếc bình toàn hảo, Ngài là một kho tàng
của tất cả các Thừa và các giáo lý hành giả hằng mong ước. Giống như ngọc như ý, Ngài hiển lộ những khía cạnh không thể nghĩ bàn của bốn công hạnh phù hợp với căn cơ của chúng sinh. Giống như người mẹ hay cha, Ngài yêu thương mỗi một chúng sinh trong vô lượng chúng sinh một cách bình đẳng, không có bất kỳ tham luyến nào với những người thân cận Ngài hay ghét bỏ những người khác. Giống như một con sông lớn, lòng đại bi của Ngài bao la tới nỗi dung chứa được tất cả chúng sinh vô biên như không gian, và nhanh chóng tới nỗi có thể cứu giúp được tất cả những chúng sinh đang đau khổ và không người che chở. Như sơn vương, tâm hoan hỷ của Ngài trước hạnh phúc của người khác kiên cố tới nỗi không thể lay động bởi sự ghen tị, hay không thể bị dao động bởi những ngọn gió thế gian. Giống như trận mưa đổ xuống từ đám mây, tâm vô phân biệt của Ngài không bao giờ bị xáo trộn bởi sự tham luyến hay ganh ghét”

Vị Thầy với đầy đủ những phẩm hạnh cũng giống như một chiếc thuyền lớn vượt qua đại dương luân hồi mênh mông.

Ngài là suối nguồn của mọi sự cứu giúp trong đời này và mọi hạnh phúc trong những đời sau

Đạo sư là người xóa đi màn đêm vô minh và chỉ dẫn học trò đi đúng quỹ đạo chánh pháp, vì vậy, ngài là người đáng được tôn kính nhất. Thầy chính là chỉ dạy, hướng dẫn, dìu dắt, quyết định sự thành công trong cuộc đời của hành giả. Thầy giúp chúng ta thoát khỏi khó khăn, chướng ngại, thất bại, mất mát và những cố gắng vô vọng làm chúng ta lang thang vô hướng. Chúng ta nên ghi nhớ hiểu không thấu đáo luôn luôn mang đến hiểm họa. Hiểu không tường tận những điều mình biết lợi bất cập hại. Cũng vậy, sự biết ơn và trả ơn vị Thầy, người ban cho chúng ta bài học vô giá trong cuộc sống, cần được thể hiện bằng sự tự giác, ước nguyện, hoan hỷ nhất và thể hiện ngay cả trong những hành vi nhỏ nhất. Hành vi thân ngữ tâm sai trái dù rất nhỏ với vị Thầy cũng đủ làm hủy hoại chúng ta, đẩy cuộc đời chúng ta vào đêm đen của khổ đau, phiền muộn. Cũng vậy, virut nhỏ bé có thể phá hủy cả thân căn huệ mạng của chúng ta. Phương thức điều trị Thầy ban chính là cho chúng ta cơ hội tự quán xét bản thân để ngăn chặn “virut bỏn xẻn” và nạp thêm thực phẩm bồi bổ sức khỏe cho thân căn huệ mạng của học trò.

Đạo sư là người xóa đi màn đêm vô minh và chỉ dẫn học trò đi đúng quỹ đạo chánh pháp, vì vậy, ngài là người đáng được tôn kính nhất.

Đệ cảm ơn huynh đã chia sẻ bài viết lợi lạc. Đệ mong được đọc thêm những chia sẻ mới của huynh.

Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

Cầu nguyện chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm trong quỹ đạo Thầy, Phật Pháp Tăng và chúng con sử dụng khoảng thời gian tự cách ly thật hữu hiệu nhằm điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm để được tiếp tục bước đi trên hành trình giác ngộ dưới sự hướng dẫn của Thầy.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ mọi khổ đau.

Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sớm tiêu trừ.

Om Mani Padme Hum.

Mật Diệu Hằng

 

 

 1. Momen Mohamed says:

  Dear holy, respected and honorable guru,

  Thank you so much for sharing this article with us. I don’t know why but while I was reading this article I suddenly remembered two things the first thing was a quote from the dhammapada says ” the fool who knows one’s own folly, is wise at least to that extent, but the fool who thinks oneself wise is really a fool ! And the second thing was a person he’s called “Rama Krishna” he was an Hindu priest. Thank you so much again dear holy guru honestly we’re nothing without your blessings and your compassionate prayers. I really appreciate and respect you.

  May you have good health and live long for the benefit of all sentient beings.

  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.

  May the pandemic caused by corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

 2. Momen Mohamed says:

  Dear holy guru,

  Thank you so much for your reply! I’m reading and comment daily since I knew this website and I think that that’s the most little thing which I can offer for you after all the respect, appreciation and the blessings which you offered for me !

  May you have good health and live long for the benefit of all sentient beings.

  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.

  May the pandemic caused by corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

 3. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:

  Dear holy Guru,

  My name is Tantra Ashihata,

  I thank you for this wonderful article you have given to us.

  May you continue protecting and leading us in all our dealing. In anything that it will lead us to destruction may you protect us.

  May the soul of my mother and many other who died may they rest in peace.

  May the end of corona virus come soon may all sentient beings be free from suffering

  Om Mani padme hum

   

 4. Mật Huệ Pháp
  Mật Huệ Pháp says:

  Dear holy Guru

  I’m joyful with the sharing of Mat Dieu Hang which has a great quote from Patrul Rinpoche on wonderful virtues of a Guru. This quote touches my heart when thinking about Guru’s compassion and also helps me look back my immoral thought towards Guru. Her sharing helps me realize that for a long time, we have been nurturing the “stingy virus” in our mind. Even though we’ve stepped in the door of holy Dharma but yet get rid of wrong virtue; we’re chanting verses on Guru devotion but yet get rid of greed and hatred. Our attachment to Gain-Loss is a good environment for the “stingy virus” to grow up, turning us into insensible and ungrateful disciple. Her sharing helps me understand more thoroughly and righteously about the role of a Guru on our path of liberation so that I should be mindful in each and every action of body, speech and mind. May Guru lead us out of the pitfall of eight worldly concerns!

  Thanks Mat Dieu Hang for the article

  May Guru and his consort live long for the benefit of all sentient beings

  May Mat Dieu Hang have health and soon achieve righteous wishes

  May all sentient beings have the sense of shame

  May Corona pandemic soon be eliminated

  Om Ah Hum

 5. Saliu Abdulmumin says:

  Dear holy guru

  Thank you for the teaching of this wonderful article.

  I pray for quick end to Corona viruse.

  May Guru live long and have good healthy for the sake of beings

  May beings be free from suffering and have enlightenment

 6. Nguyễn Cát says:

  Dear Guru!
  I have read this article, “Half knowledge: more harm than good”.
  Thanks vajra brother Mat Hai and Mat Dieu Hang for clarification on the manifestations and hidden risks of the ‘stingy virus’, helping us to be more cautious in identifying, treating and preventing this virus. Accordingly, I understand that this virus is extremely dangerous with the mechanism of action that silently creeps into the virtuous tree of the practitioner, erodes every root of the Guru’s devotion until that virtuous tree no longer is able to absorb the blessed sunshine and the essence of divine power to nourish its life, which results in death. This process takes place so quietly, thus for those who do not have enough internal power to review and take self-treatment, it is only when receiving the consequences, they realize and get surprised with the cause. We are fortunate to follow a Guru who diagnosed and bestowed us the “wrathful” divine medicine and the “isolation” treatment method so that we could promptly localize and thoroughly treat these subtle signs of infection. I sincerely thank you for your compassion and patience to care for our spiritual destiny.
  I also rejoice in the quotes from Mat Dieu Hang in the book “Words of my perfect Teacher” about the Guru’s virtue. With the very beautiful, vivid images from Patrul Rinpoche’s comparison, I can feel the Guru’s Bodhicitta as clear and pure as a downpour of nectar; as brilliant and dazzling as the sun, the moon; as sturdy and firmed as the soft ground; as soft and smooth as a river. But no matter how miraculously that expression of Bodhicitta manifests, it is never far away from “impartiality is never disturbed by attachment or aversion” as “Diamond” or blessings rains will always fall from any cloud that has gathered its full elements.
  Thanks Mat Dieu Hang for sharing this useful article. May you have good health and soon achieve righteous wishes.
  May Guru and your consort live long for the sake of all sentient beings.
  May covid-19 pandemic soon be over.
  Om Mani Padme Hum.

 7. Nguyễn Cát says:

  Dear Guru,

  Thank you for encouraging me.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Khải Nguyên says:

  Dear holy Guru,

  I am joyful reading this article,

  Coming across the phrase “stingy virus”, I was really impressed. My mind sparked an image of something both dangerous and invisible which could devour me day by day without me realizing, not until it was too late.

  Indeed, in the Sutra of Forty-two Chapters, the Buddha had stated: “You should not trust your thought unless you have attained enlightenment”. Thus, it is my half-knowledges and my unrighteous thoughts arose from my stingy mind that is no different than viruses; because technically I cannot see it with my samsaric eyes, no matter how hard I try to practice the Dharma myself… Moreover, if it is in my daily life that I can recover from viruses thanks to my immune system; it will not be the case in my Dharma life, where the stingy virus would have no cure unless it was tackled by a Dharma teacher. If I was not lucky to have my stingy virus pointed out by a Guru, I would carry it into my next life, and the next after it, and the next… From then on, I would have no chance of reaching enlightenment once my dharma life is infected with that virus. Come to think of it, I cannot help but shivering, knowing how lucky I am to still be able to receive the diamond remedies from the Guru.

  I am grateful to Guru for granting me the self-isolation method which helps stopping the spread of the stingy virus. Through this, I am touched and understand more about “The words of my perfect teacher”.

  May Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings.

  Thanks Mat Dieu Hang for the article.

  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.

  May the Covid-19 pandemic soon be no more.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Donald kekeke says:

  Thanks Guru for your Enternal love and guidance always, for you are always there for us at all times.

   

   

 10. Tantra Adeniva says:

  Dear honourable guru

  Thank you so much for your beautiful teachings and kindness.

  Thank you so much for help us to walk on the path of dharma.

  May all beings be happy.

  May the pandemic Corona virus will end soon from the earth.

  May all Corona affected will get well soon

  🌷OM MANI PADME HUM 🌷

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 11. Jamessox says:

  жесткое порно бесплатно

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status