Sep 11, 2013

Posted by in Giảng Pháp | 9 Comments

GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG

GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG             Bấm vào link sau để nghe: Giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng – phần 1 Bấm vào link sau để nghe: Giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng – phần 2 Bấm vào link sau để nghe: Giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng – phần 3 – Hết


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status