Apr 17, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 111 Comments

GIẢI TỎA NỖI LÒNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ CÔNG GIÁO NGƯỜI PHILIPPIN

GIẢI TỎA NỖI LÒNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ CÔNG GIÁO NGƯỜI PHILIPPIN Thân gửi Boying Baguio! Thầy đã đọc lá thư của trò và hiểu được nỗi lòng của trò trước sóng gió cuộc đời. Mỗi một tôn giáo có một cách giải quyết vấn đề khúc mắc của tín đồ, tín hữu theo tinh yếu giáo nghĩa của họ. Mật gia Song Nguyễn không hoạt động tôn giáo nên Thầy không giải đáp cho trò theo tinh thần ấy! Mật gia Song Nguyễn là đơn vị học thuật của nước Việt Nam gọi là Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí, cũng là Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Ứng dụng Yoga Tây Tạng, đồng thời là CLB UNESCO Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng, nên Thầy chỉ hồi đáp cho trò trên nền tảng hoạt dụng Yoga Thanh Trí là


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected].com with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status