Oct 7, 2013

Posted by in Giảng Pháp | 17 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: DUYÊN SỰ VỢ CHỒNG

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: DUYÊN SỰ VỢ CHỒNG

Bài giảng: DUYÊN SỰ VỢ CHỒNG

Bài giảng mới nhất ngày 06/10/2013 tại Mật gia Vũng Tàu:


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status