Aug 11, 2018

Posted by in BÀI MỞ | 76 Comments

Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: ĐỪNG TỰ Ý LẬP NGÔN, ĐỪNG TÙY TIỆN BIỆN GIẢI

Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân:

ĐỪNG TỰ Ý LẬP NGÔN, ĐỪNG TÙY TIỆN BIỆN GIẢI

DUYÊN KHỞI:

Trong thời gian gần đây, công luận xã hội lẫn đạo pháp rộ lên hiện tượng chùa Thiền tông Tân Diệu thuộc liên xã Đức Hòa, Đức Huệ tỉnh Long An. Người tự xưng là Viện chủ ở chùa này là ông Nguyễn Công Nhân, tự gọi mình là soạn giả Nguyễn Nhân, gây ra sóng gió trên văn đàn Phật giáo khi đã đả kích và chỉ trích những vị tăng ni qua những bài giảng, bài viết. Tôi không liên quan và can dự vào cuộc đối luận gay gắt từ phía chùa Tân Diệu với hệ thống tăng lữ Phật giáo. Tuy nhiên, vừa qua vào ngày 10/08/2018 trên mạng xã hội đăng tải clip về chùa Tân Diệu, ông Nguyễn Nhân ghi những dòng chữ minh họa trái với chánh lý Phật đà, đậm sắc màu cá nhân tự ngã, chê bai các tông phái khác bằng lập luận hồ đồ, bất nhất. Do vậy, là một người tu Phật, là một nhà nghiên cứu Phật pháp, không chấp nhận luận kiến của Ông về tính học thuật nên gửi đến những dòng chữ tâm huyết này..

Trước hết, tôi thực sự sốc khi đọc những luận điểm sau đây do Ông khẳng định:

Đạo Phật có 6 pháp môn tu:

1/ Pháp môn Tiểu Thừa: Có 37 pháp Quán và Tưởng thành tựu theo ý ham muốn của người thích dụng công tu hành

2/ Pháp môn trung thừa: người thích lý luận về: Nhân sinh. Vũ trụ. Chính trị. Kinh tế. Văn hóa. Xã hội. Hôn nhân gia đình. Nông Lâm…để làm Giảng sư Nhà Phật.

3/ Pháp môn Đại thừa: dành riêng cho những người thích suy tư hữu dụng vật chất, để giúp loài người bớt vất vả. Làm kỹ sư Nhà Phật

4/ Pháp môn Tịnh độ tông: dành riêng cho người thích nhìn thấy hình bóng của các vị Phật hay Bồ Tát.

5/ Pháp môn Mật chú tông: dành riêng cho người thích có Thần thông, để làm Thần y trị bệnh, kiếm danh và tiền.

6/ Pháp môn Thiền tông: dành riêng cho người ham muốn Giác ngộ và Giải thoát, để được biết tất cả những lời dạy của Đức Phật dù ẩn ý hay không ẩn ý.

Tiếp đón 2 vị tăng Srilanka đến cầu pháp

Với tư cách của một Phật tử tôi không thể chấp nhận, không thể đồng thuận những gì đã nêu; cần phải suy gẫm đúng theo quỹ đạo Phật môn theo tinh thần độc lập và tự chủ mà Đức Phật dạy trong kinh Kalama (Kinh Kalama thuộc Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikaya, tập I, trang 188-193): “Này các người Kalama, đừng tin vì nghe nói lại, đừng tin vì theo phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng tin vì có suy tư đầy đủ về những dữ kiện, đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì Sa môn (2) là thầy mình.

Nhưng này các người Kalama, khi nào các người tự biết rõ: Các pháp này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị người trí chỉ trích, các pháp này nếu được thực hiện, chấp nhận thì dẫn đến bất hạnh khổ đau; thời này các người Kalama, các người hãy từ bỏ chúng đi..”..

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỂM CỦA ÔNG NGUYỄN NHÂN

Giờ đây tôi phản bác những luận điểm trên theo Chánh lý Phật đà như sau:

Pháp hội quốc tế 2018

1/ Xét trên phương diện ngữ pháp bị sai nhiều lỗi khó chấp nhận:

Viết sai quá nhiều lỗi chính tả, cụ thể từ “Tiểu thừa” viết thành “Tiểu Thừa”. Trong khi “Tiểu Thừa” đều viết hoa thì “trung thừa” lại viết chữ thường!? Trong luận điểm thứ 2, tác giả chấm câu 2 chấm / Pháp môn trung thừa: người thích lý luận về: Còn nữa, chấm hết một các tùy tiện (Nhân sinh. Vũ trụ. Kinh tế. Văn hóa…) trong khi tu từ học cho biết, nếu liệt kê sự kiện phải dùng dấu (,). Sau đó đến từ “Đại thừa” tác giả lại viết hoa chữ “Đại”?! Lẽ nào có dụng ý hay quá kém về mặt ngữ pháp? Tôi tuy không phải là dân chuyên Văn nhưng đã đọc nhiều sách, giáo khoa, chưa từng thấy một loại câu như thế!  Từ trên luận điểm 1 đọc xuống luận điểm 6, tôi phát hiện 8 lỗi chính tả. Nếu tác giả những câu trên chê bai 2 vị giảng sư nào đó nên về “tu nghiệp” lại thì tôi cũng khuyên Ông nên về học lại ngữ pháp được dạy nghiêm chỉnh ở chương trình Tiểu học.

Pháp hội 2018

2/ Xét trên bình diện sử dụng từ ngữ Phật học thiếu trình độ :

Thực hành Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni quanh hồ Dấu chân Phật

Tác giả tùy tiện dùng từ ngữ Phật học sai thuật ngữ, ví dụ như không có một danh từ nào gọi là “trung thừa” được ghi trong kinh điển; cũng không có cụm từ nào gọi là “Pháp môn Tiểu thừa” bởi vì “thừa” (Yana) khác hẳn với “pháp môn” (Method of practice). Nên hiểu rằng trong Thừa bao gồm “Tông phái” (School), trong tông phái gồm “Trường phái” hay “Dòng phái” (Lineage), trong dòng phái có pháp môn khác nhau để hành giả thực hành gọi là “Hệ phái” (Division). Do vậy, cụm từ “Pháp môn Đại thừa” là sai lầm về ngữ vựng. Tương tự như thế, cụm từ “Pháp môn Tịnh độ tông” sai nghĩa, trật từ bởi vì trong tông phái bao gồm pháp môn chứ không phải gọi là “pháp môn”. Nếu viết đúng là “Pháp môn Niệm Phật của Tịnh độ tông”. Từ đây suy ra cụm từ “Pháp môn Mật chú tông” hay “Pháp môn Thiền tông” là sai hoàn toàn, bộc lộ sự kém hiểu biết về Phật học. Sau cùng, tôi cũng không hiểu, dù tôi đã đọc hàng ngàn quyển sách Phật học, viết hơn 1000 bài với lượng từ hơn 1.200.000 từ trên chanhtuduy.com, nhưng cũng không tìm ra cụm từ “Kỹ sư Nhà Phật”!

2 vị tăng Srilanka

3/ Xét trên phương diện ngữ nghĩa là sai lệch thực nghĩa Phật học:

Tôi nhận thấy tác giả đề cập đến Phật pháp nhưng lại dùng từ ngữ thông tục, tầm thường, chẳng hạn như “thích ham muốn”, “thích lý luận”, trong khi Đức Phật dạy tinh thần xả ly tam độc, ít nhất ra trên phương diện từ thân, đến ngữ, và tâm. Không ngẫu nhiên trong kinh Kim cang có ghi “Đến pháp còn bỏ đi huống gì phi pháp”. Bởi lẽ đó, người tu không ham muốn, không thích gì bởi đó là nguyên nhân của chấp thủ vì sẽ rơi vào trường hợp “cầu bất đắc khổ”. Cho nên tác giả dùng từ “chí nguyện”, “ý nguyện”,  đúng hơn là “ham muốn”, “ý thích”, hoặc “thích”. Như vậy đã rõ, tác giả non kém về “thanh minh” (sử dụng ngôn ngữ” mà Đức Phật đã dạy đệ tử về “ngũ minh” (công xảo minh, y phương minh, thanh minh, nhân minh, nội minh) để làm phương tiện thiện xảo trên viễn trình hoằng pháp. Hãy tưởng tượng một vị gọi là Viện chủ, Trụ trì, Giảng sư mà viết sai, viết trật, viết dở thì những gì ông ta giảng pháp xem ra coi chừng bị tà linh nhập cốt, tình trạng như vị “Lạt ma chăn cừu”, được kể trong tác phẩm “Lời vàng của Thầy tôi”.

Giáo sư – Tiến sĩ (GS-TS) Avinash Kumar Srivastava (nay là Tantra Sutradaka) phát biểu tại Pháp hội 2018

4/ Xét trên phương diện thực nghĩa Phật đà đã sai lầm nghiêm trọng:

Nhận thấy rằng trong luận điểm 1 mà tác giả cho rằng ở Pháp môn Tiểu thừa có 37 pháp Quán và Tưởng, thì mâu thuẫn với khẳng định của ông ta là đạo Phật chỉ dạy 6 pháp môn! Thực ra đây là 37 pháp trợ đạo do Đức Phật chỉ dạy trong thời kỳ đầu gọi là Phật giáo Nguyên thủy (hay còn gọi là Tiểu thừa). Lại nữa, nếu tác giả nói ở luận điểm 1 là pháp môn Tiểu thừa dành cho “người dụng công tu hành”, lẽ nào 5 pháp môn còn lại, hành giả ngồi chơi? Mâu thuẫn giữa các luận điểm tự phơi bày tính tùy tiện lập ngôn, tùy ý phán xét của tác giả.

Pháp môn trung thừa theo tác giả là đặc trưng về lý luận, thực sự phi lý bởi Đức Phật dạy đệ tử lý sự viên dung mới mong được thành tựu, sao lại chỉ thích làm giảng sư? Nếu là giảng sư thì tại sao lại bàn luận những đề tài thế tục như : Nhân sinh. Vũ trụ. Chính trị. Kinh tế. Văn hóa. Xã hội. Hôn nhân gia đình. Nông Lâm…(tôi trích nguyên văn cách viết sai chính tả của tác giả)?

 

GS-TS Avinash Kumar Srivastava (nay là Tantra Sutradaka) học pháp tại Mật gia Song Nguyễn

Về pháp môn Đại thừa tác giả khẳng định rằng dành riêng cho những người thích suy tư hữu dụng vật chất, để giúp loài người bớt vất vả…lại càng sai lầm nghiêm trọng. Thứ nhất, tác giả không trích dẫn nguồn gốc từ kinh nào mà Đức Phật dạy như vậy. Thứ hai, theo kinh Hoa nghiêm “Mọi thiện pháp không xuất phát từ Bồ đề tâm thì đó là tà pháp”. Từ đây suy ra tác giả khẳng định Đức Phật dạy tà pháp sao? Hơn nữa, mục đích của những ai trên viễn trình Bồ tát đạo Đại thừa, sẽ cứu giúp chúng sanh lìa mê về giác, giải thoát khỏi luân hồi, sao lại chỉ một mục tiêu nhỏ nhoi là “để giúp loài người bớt vất vả”. Riêng cụm từ “làm kỹ sư Nhà Phật” là một biến thái ngôn ngữ, không nằm trong tự điển mà tác giả tùy tiện lập ngôn, là một sai lầm nghiêm trọng được Đức Phật khuyến cáo trong kinh Tứ thập nhị chương. Nếu viết là “nhà sư, giảng sư Nhà Phật” cũng không đúng, bởi vì mục đích người tu là giải thoát, tôn chỉ cứu độ của Phật là giúp chúng sanh Giác ngộ, chớ không phải làm nhà sư hay giảng sư!

Thầy dạy pháp Yoga Thanh trí cho Tantra Sutradaka và Tantra Upatissa (Ấn Độ)

Trong luận điểm thứ 4, tác giả cho rằng Đức Phật dạy “pháp môn Tịnh độ tông” dành riêng cho người thích nhìn thấy hình bóng của các vị Phật hay Bồ Tát sai về thuật ngữ lẫn nội dung. Với các bậc Thánh đức, đặc biệt là Đức Phật và Bồ tát không thể dùng từ “hình bóng” mà gọi là “thánh tướng” hoặc “linh ảnh”. Từ “hình bóng” chỉ dành cho loài khác như loài người, yêu mỵ. Cách dùng từ như thế là thông tục, bất kính ngữ, phạm lỗi bất kính tựa như giới thiệu trước Hội nghị là “bà vợ” Thủ tướng, thay vì phu nhân Thủ tướng. Một người viết như vậy đâu thể được bạn đọc chấp nhận, chưa nói đến sự phản ứng với kiểu viết buông tuồng như vậy.

Liên hoa đài về đêm

Trong luận điểm thứ 5 trầm trọng và mang tính chất thóa mạ (vu khống), lăng mạ người tu Mật thừa vì tác giả khẳng định “dành riêng cho người thích có Thần thông, để làm Thần y trị bệnh, kiếm danh và tiền”. Như vậy chẳng khác chi tác giả cho rằng các pháp tu khác do Đức Phật dạy, không có được Thần thông (trích chữ Thần viết hoa vô cớ từ nguyên văn của tác giả) sao? Như chúng ta biết, người tu đắc thánh quả đều có thần thông đâu đợi đến Mật tông! Thời Đức Phật còn tại thế nhiều vị tăng, cư sĩ tu tập theo Tiểu thừa vẫn có thần thông hiển lộ kia mà! Tác giả còn “chua” thêm “để làm Thần y trị bệnh, kiếm danh và tiền”. Khẳng định này hoàn toàn trái khuyến cáo của Đức Phật là không mong cầu có thần thông qua câu chuyện “Đức Phật bỏ một xu tiền để đi qua sông”. Hơn nữa, Đức Phật dạy “Như nước biển ở bất kỳ đại dương nào đều có một vị mặn; cũng vậy tất cả các pháp môn do ta truyền dạy chỉ có một vị là giải thoát”.

Thầy dạy pháp Yoga Thanh trí cho Tantra Vikracitta và Tantra Hatari (Ấn Độ)

Mặt khác, nếu Mật thừa chỉ tiêu biểu cho thần thông, trị bệnh, kiếm danh, tiền thì tại sao có những tấm gương về thành tựu giả Mật thừa đắc quả vị như ngày xưa có Liên hoa sanh, được tán tụng là vị Phật thứ 2 trong cõi Ta bà; Naropa, Atisha, Marpa, Milarepa được tôn xưng là “một đời thành Phật”; như hiện nay lừng danh thánh đức Đạt lai lạt ma 14; pháp vương Gyalwal Drukpa 12? Tác giả vỗ ngực khẳng định rằng 12 quyển sách của ông ta giúp cho 10% dân số Việt Nam hiểu biết chánh pháp, vậy so với Đức Đạt lai đạt ma 14 thấm tháp là bao mà cuồng ngôn loạn ngữ?

Những hành giả Mật thừa (không phải Mật chú tông) bị tác giả chê bai là “kiếm danh, tiền”, nhưng hãy tự xét lại bản thân mình khi ông ta tự xưng Viện chủ, nằng nặc đòi in sách, khoe khoang rằng các báo quảng cáo dùm (thực ra là bỏ tiền quảng cáo, nào phải ai tìm đến để viết theo kiểu một ô vuông chưa tới 2/10 trang báo); tự cho mình cao siêu, coi thường những người tu khác trong đạo Phật.

Trong luận điểm thứ 5 tác giả khẳng định “Pháp môn Thiền tông: dành riêng cho người ham muốn Giác ngộ và Giải thoát, để được biết tất cả những lời dạy của Đức Phật dù ẩn ý hay không ẩn ý”(!). Lạ thật, ai theo Phật dù là tông pháp nào, thực hành pháp môn nào cũng đều mang cứu cánh giải thoát, sao lại chỉ có “Pháp môn Thiền tông” của ông ta phổ truyền? Nếu nói vậy các vị tổ sư, tôn sư, thành tựu giả các tông môn khác đều không được giải thoát? Lập luận của tác giả mâu thuẫn nội tại nên khó đứng vững trên luận trường. Được “biết tất cả những lời dạy của Đức Phật dù ẩn ý hay không ẩn ý” để làm gì? Trong đơn xin tái bản mà ông cho người đọc, có đoạn ngợi ca đạo Phật rất thực tế nhưng tại sao ở Thiền tông như ông khẳng định là “để được biết..”? Biết chỉ mới là giai đoạn đầu trong diễn trình tu trì gọi là VĂN thôi, vậy còn 2 giai đoạn TƯ, TU ông không đề cập thì lấy đâu mà Giác ngộ và Giải thoát?

Riêng về thiền, nên hiểu như lời khẳng định của L. Marpa quả quyết không xao lãng chính là thiền, thì tại sao tách riêng thiền tông rồi chê bai tông phái khác, rồi lại gắn cho lời Phật dạy? Nhân đây tôi dựa vào luận đề Phật gia muốn luận giải đôi lời. Thiền có nhiều loại, với gần 115 loại thiền, chi thiền, thiền phái trên thế giới hiện nay (thiền sư Osho viết). Trong đạo Phật gồm những loại thiền sau đây:  (1)Thiền hơi thở (2) thiền minh sát (3) thiền chánh niệm (4) thiền với câu thần chú hoặc tôn hiệu Phật (5) thiền quán tưởng Bổn tôn. Thiền gồm hai dạng (1) thiền định (2) thiền quán. Bản chất của thiền là không xao lãng, diễn trình của thiền là làm quen dần với đối tượng (đề mục). Hiện nay, ông Nguyễn Nhân chưa nêu được định dạng thiền của mình là gì, thế nhưng ông ta gọi những đệ tử, học trò là “thiền gia”, một danh từ không có trong tự điển. Nếu dùng từ “thiền giả” thì chuẩn xác bởi từ ngữ Hán Việt cho biết, chữ “gia” chỉ về mặt học thuật, chưa phải là một hành giả thiền (thiền giả), đừng nói gì đến “thiền sư”! Cũng vậy, luật gia là người nghiên cứu luật; luật sư bao gồm cả hai mang tính ứng dụng nhiều. Nếu là “thiền gia” làm sao có thể giác ngộ như đại bàng thiếu một cánh làm sao bay xa, bay cao tới chân trời Giải thoát?

Như tôi đã nêu trên, thiền chỉ là sự quen dần với đối tượng hoặc không xao lãng nên chỉ đóng vai trò thứ phụ, chớ không phải cốt tử. Do vậy, thánh giả Thogme Zangpo quả quyết : “Có 5 Ba la mật mà thiếu trí huệ Ba la mật cũng không thể viên thành đạo quả. Bởi vậy hãy kết hợp những phương tiện thiện xảo với trí huệ để khỏi lạc vào 3 cõi. Đó là pháp hành Bồ tát đạo” (trích 37 pháp hành Bồ tát đạo). Trong 6 Ba la mật, thiền mới là một chi thứ 5, còn trong 10 hoạt động tâm linh thiền định chỉ chiếm 1/10 , làm sao thiền tông có thể tự vỗ ngực xưng danh là “dành riêng cho người ham thích Giác ngộ, Giải thoát” như ông khẳng định?

Từ 2 định nghĩa trên cho thấy trong tất cả 3 thừa, 10 tông đều bàng bạc chất thiền trong mỗi pháp môn, chớ không phải chỉ có thiền tông là đặc quyền. Theo tôi thấy, thiền tức là không xao lãng nhưng những gì ông Nguyễn Nhân giảng và lập luận về đạo pháp, chưa tập trung năng lượng tâm linh. Trong nhiều thí dụ tôi chỉ nêu ra một là sự luận giải của ông về “kiến tánh thành Phật” và “kiến tánh khởi tu” chẳng rõ ràng, mập mờ quan kiến. Hoặc như trong đơn xin tái bản của ông do “thiền gia” La Ngọc Lâm và Nguyễn Văn Tùng đọc, Ông ca ngợi ông giám đốc nhà xuất bản Tôn giáo Nguyễn Công Oánh hồi đáp 5 đề nghị của Ông đều rất phải, thì tại sao cuối đơn Ông vẫn tiếp tục mở lời xin giấy phép? Hoặc là Ông xao lãng đến tệ hại khi tâng bốc ông Nguyễn Công Oánh hiểu rất sâu về đạo Phật, trong khi đó lại chê bai 2 vị giảng sư mà Ông khuyên nên tu nghiệp lại! Nhân đây tôi giải thích rằng “tu nghiệp” là từ ngữ chuyên môn về nghề nghiệp thế gian thông thường, còn với người tu là chức sắc, có học vị nên dùng từ “quán xét” lại.

ĐÔI DÒNG KẾT LUẬN

Đạo sư Viện trường Thinley- Nguyên Thành

Tôi chỉ phân tích và luận giải những gì Ông minh họa ngôn từ về 6 Pháp môn Phật dạy (hay Ông dạy?), đã thấy sai lầm nhiều lỗi về đạo pháp, trái ngược với chánh lý Phật đà, tôi không muốn đào sâu thêm những phần còn lại. Những gì Ông nói trong clip này với những minh họa câu từ đều không trích dẫn giáo huấn Phật đà, là điều tối kỵ trong đối luận. Bởi biết trước sau này có nhiều người lắm kẻ ngụy tu, dùng thế trí biện thông mà điều hướng thực nghĩa sang một bên để trục lợi cá nhân, nên Đức Phật dạy cho cho 5 phương tiện biện giải mà các luận giả, luận thủ cần tuân thủ trên luận trường (1) thánh giáo lượng (2) hiện lượng (3) thần thông (4) tỷ lượng (5) thí dụ lượng. Do vậy, Ông đã viết và nói trái với thánh giáo lượng (nương theo giáo huấn của các bậc Thánh đức mà khẳng định hay bảo vệ luận điểm của mình) cho nên không thể đứng vững trên lập trường đạo pháp, trái với lời khuyến cáo của Đức Phật ghi lại trong kinh Tứ thập nhị chương: “Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý của mình. Tâm ý của mình không đáng tin cậy. Khi nào đắc thánh quả mới tin vào tâm ý của mình” . Hơn nữa, khi Ông không có pháp danh (hoặc có mà không xưng) thì không đủ tư cách đạo pháp, làm sao có thể giảng về Phật pháp khi không phải là con Phật? Ông không rành về ngũ minh, thiếu hẳn nền tảng luận cứ là ngũ lượng phương tiện biện giải thì làm sao có thể bảo chứng cho luận điểm để bảo vệ được luận kiến của mình?

Tôi trân trọng những nỗ lực tâm linh của Ông, nhưng nhiệt huyết ấy cần phải đi đôi với trí tuệ nếu không thì lợi bất cập hại. Vì sao? Bởi vì Đức Phật khuyến cáo trong kinh Đại bát Niết bàn rằng, dù hoạt động tâm linh nhưng chẳng tạo được công đức nếu:

1/ Đọc tụng kinh điển để được hơn người

2/ Trì giới để được lợi dưỡng

3/ Bố thí bởi vì lệ thuộc

4/ Thích cõi trời Phi tưởng mà nhiếp niệm tư duy.

Bằng chứng hậu quả cụ thể là giới Phật học công kích Ông về học thuật, bởi vì Ông không theo đúng tinh thần Chánh lý; và tự khen mình chê người trong khi chính Ông đã lộ sơ hở nhiều về trình độ tâm linh, mang tính bộ phái. Tôi tha thiết mong Ông quán xét lại bản thân mà hồi quang phản tĩnh. Nếu được như thế, Ông sẽ giáo hóa được nhiều hơn nữa với hiệu quả tâm linh cao.

Trân trọng chào Ông, một Cư sĩ dám nói theo cách của mình.

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 11/08/2018

Thinley- Nguyên Thành (Đạo sư Viện trưởng Viện Nghiên cứu tâm lý học & Ứng dụng Yoga Thanh Trí; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Ứng dụng Yoga Tây Tạng, Chủ nhiệm CLB UNESCO Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng)

 1. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này. Con cảm tạ vị Thầy đã vì Bồ đề tâm mà tác pháp chiếu quang, đăng đàn đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân, chỉ ra những lỗi sai về đạo pháp, trái với chánh lý Phật đà mà ông ta đã mắc phải.

  Con cầu nguyện cho soạn giả Nguyễn Nhân, sau khi đọc được bài đối luận của vị Thầy, sẽ hồi quang phản tĩnh và với tinh thần của người “tối thượng thứ hai”, sẽ biết ơn và biết cách trả ơn đức Phật, thay vì phỉ báng Ngài.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy và các bậc Đạo sư chân chính vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 2. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn, đừng tuỳ tiện biện giải” và cũng đã xem video về việc chùa Thiền tông Tân Diệu bị dừng xuất bản sách rồi ạ.

  Con tin rằng khi viết bài đối luận này, vị Thầy đã không khỏi trăn trở, suy nghĩ với câu hỏi có nên hay không việc tác pháp chiếu quang cho ông Nguyễn Nhân. Nhưng sau cùng, vì Bồ đề tâm, vì lợi ích của tất cả chúng sanh, vị Thầy đã “tâm không ngăn ngại”, không phân biệt cư sĩ hay tăng sĩ mà đưa ra những luận giải, luận chứng và luận cứ xác đáng, chỉ rõ những điều trái với chánh kiến Phật đà trong lập luận của ông Nguyễn Nhân.

  Qua những phân tích trong bài viết, con càng hiểu rõ thêm vì sao ông Nguyễn Nhân lại bị giới Phật học công kích, lý do bởi ông ta đã không đúng theo tinh thần chánh lý, đề cao tự ngã khi khen mình chê người mà bản thân lại lộ nhiều sơ hở về mặt học thuật.

  Trong video ông Nguyễn Nhân có “khoe”,  nhắc đi nhắc lại là ông ta đã xuất bản được 12 cuốn sách về thiền. Con thật lấy làm lạ là người viết sách nhiều thế mà lại phạm những lỗi sai từ đơn giản là về phương diện ngữ pháp tiếng Việt như chữ viết hoa, viết thường, chấm phẩy.. cho tới nghiêm trọng là sai về mặt thuật ngữ Phật học. Đó là chưa kể tới những lỗi sai trầm trọng hơn nữa là sai về ngữ nghĩa và thực nghĩa Phật đà.

  Sự tự ngã, tư tưởng bộ phái của ông Nguyễn Nhân thể hiện rõ khi ông ta “liệt kê” 6 pháp môn tu của đạo Phật, trong đó theo ông ta chỉ có Thiền tông là “dành riêng cho người ham muốn Giác ngộ và Giải thoát”. Nói như vậy khác nào ông ta đã gián tiếp phủ nhận lời xác quyết của Đức Phật về tính nhất quán trong giáo lý của đạo Phật “Như nước đại dương đều có cùng vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị là giải thoát”. Rồi ông Nhân gọi học trò là “thiền gia”, một từ không có trong từ điển tiếng Việt và cũng không chuẩn xác về mặt học thuật.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, chỉ rõ những lỗi sai của soạn giả Nguyễn Nhân khi tự ý lập ngôn, tuỳ tiện biện giải. Nhờ đó mà chúng con một lần nữa học được bài học về tầm quan trọng của trí tuệ, của việc sử dụng ngôn ngữ (“thanh minh”, một trong ngũ minh nhà Phật), cũng như về ngũ lượng phương tiện biện giải khi đối luận.

  Con cầu nguyện soạn giả Nguyễn Nhân đọc được bài viết này, nhờ đó mà hồi quang phản tỉnh, nhận ra và sữa chữa những sai lầm của mình để có thể đạt được hiệu quả hơn nữa trong hoạt động giáo hoá chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om mani pad me hum.

 3. Kính bạch Thầy!

  Con cũng đã từng xem một vài video, trong đó ông Nguyễn Nhân đích thân trả lời thỉnh vấn của các Phật tử. Phải xác nhận rằng những luận giải của ông Nguyễn Nhân hoàn toàn do ông ta tự ý lập ngôn, chứ không hề có luận chứng, luận cứ nào từ giáo điển Phật môn. Chẳng hạn như ông ta cho rằng những ai tu theo Mật tông thì sau khi mạng chung sẽ về cõi thần; người đắc quả vị Alahan sau khi mạng chung cũng sẽ về cõi Thần (nhưng chỉ được làm “phó thần dân”, chứ không được làm “thần dân” của cõi Thần); v.v… Rất, rất nhiều những “phát kiến tâm linh” được ông Nguyễn Nhân cho “lộ xuất” mà không cần phải dựa trên kinh điển Phật đà.

  Khi xem những video của ông Nguyễn Nhân, con chỉ biết lắc đầu ngao ngán và tự nhủ rằng “thôi thì xem như mình vừa mới xem một vở tuồng cải lương vậy”! Đức Phật chẳng đã dạy “Thời mạt pháp, tà sư nổi lên nói pháp nhiều như cát sông Hằng” đấy sao!?

  Nhưng thật quá nguy hiểm cho những ai chưa được trang bị trạch pháp nhãn để soi xét đâu là chánh/tà, để rồi cùng dẫn nhau đi vào bóng đêm sâu hun hút, biết đến khi nào mới thấy được “ánh sáng cuối đường hầm”!?

  Và nay, thật ơn phước cho những ai có đủ duyên lành để được đọc bài đối luận của Vị Thầy, sẽ giúp họ lìa mê – về giác!

  Bài đối luận của Thầy dựa trên chánh lý của Thánh giáo lượng, không tự ý lập ngôn; trái ngược hoàn toàn với những bài giảng/bài viết của ông Nguyễn Nhân.

  Con tin rằng, nếu ông Nguyễn Nhân đọc được bài đối luận này và dẫu có muốn phản biện thì cũng không thể phản biện được gì, vì những luận điểm mà Thầy đã nêu ra là bất khả phủ bác. Có chăng, ông ta sẽ tự phóng tưởng tà tư duy và “cãi càn, cãi bướng” mà thôi!.

  Kính bạch Thầy!

  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ, bồ đề tâm của Vị Thầy; đã vì chúng sanh hữu tình mà viết bài tác pháp chiếu quang, giương cao ngọn cờ Chánh kiến!

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

  • Nguyên Thành says:

   Trò hiểu rồi, như vậy gọi là tác pháp chiếu quang vì tâm Bồ đề.

 4. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: “đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn. đừng tùy tiện biện giải.”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã viết bài đối luận với  soạn giả Nguyễn Nhân với đầy đủ luận chứng, luận cứ thông qua ngũ minh nhà Phật và ngũ lượng phương tiện biện giải, giúp hữu tình lìa mê về giác.

  Một soạn giả viết 12 quyển sách về Phật pháp đang lên tiếng để được đòi quyền tái bản những quyển sách của mình mà ngữ pháp tiếng Việt không đúng trong diễn đạt, sai lệch ngữ về nghĩa và đặc biệt trong câu văn vẫn còn đậm màu thế tục, phạm giới cấm phê bình giáo pháp Phật đà, trong khi đức Phật dạy là mọi giáo pháp của Ngài đều giúp chúng sanh đạt được giải thoát tối thượng.

  Hơn nữa, ngay trong câu viết: “đạo Phật có 6 pháp môn tu: (1) pháp môn Tiểu Thừa, (2) pháp môn trung thừa, (3) pháp môn Đại thừa, (4)pháp môn Tịnh độ tông, (5) pháp môn Mật chú tông, (6) pháp môn Thiền tông, soạn giả Nguyễn Nhân đã cho thấy bản thân không hiểu thế nào là khái niệm về “thừa”, “pháp môn” và “tông phái” nên đã sử dụng nhầm lẫn một cách đáng tiếc.

  Bên cạnh đó, như Thầy luận giảng, việc soạn giả Nguyễn Nhân đề cao thiền tông và dìm hàng những tông phái khác nhưng ông ấy không hiểu thực nghĩa của việc thiền tức là không xao nhãng, và tất cả các tông phái nhà Phật dù thực hành pháp môn nào cũng giúp hữu tình tránh xao lãng. Do đó, thiền chỉ mà một trong lục độ ba la mật, là một trong mười hoạt động tâm linh của nhà Phật; trí tuệ Phật đã mới giúp hành giả chặt đứt xiềng xích của vô minh mà vượt luân hồi vào tịnh độ như đức Phật đã chỉ ra “duy tuệ thị nghiệp” đối với người con Phật.

  Con thắc mắc tại sao một soạn giả viết 12 quyển sách khi đưa ra “đạo Phật có 6 pháp môn tu:” với tâm “dìm hàng” các tông phái khác nhưng ông Nguyễn Nhân không đưa ra được bất kỳ luận cứ, luận chứng nào để bảo vệ luận điểm của mình? Không trích lời dạy của đức Phật, thánh giả; trong khi đó, soạn giả Nguyễn Nhân không thực hành các pháp môn của các tông phái đó thì làm sao thấu hiểu được? Trường hợp lập luận này của ông chẳng khác nào hình ảnh người mù sờ voi mà ông đang chê bai người khác.

  Con không hiểu có phải vì “ham muốn” được tái bản để có danh lợi hay không mà soạn giả Nguyễn Nhân khen ngợi ông giám đốc nhà xuất bản tôn giáo nhiều đến vậy? Trong khi đó ông chê bai  hành giả Mật thừa thích có thần thông….kiếm danh và tiền. Con không hiểu ông Nguyễn Nhân có đọc về đại sỹ Liên Hoa Sanh, người được tán tụng là vị Phật thứ 2 trong cõi Ta bà và các ngài Naropa, Atisha, Marpa, Milarepa được tôn xưng “một đời thành Phật”? Nếu biết soi gương thì chắc hẳn soạn giả Nguyễn Nhân sẽ biết được mình là ai khi so với các ngài đó mà không phạm giới bất kính với các thánh tăng, thánh giả và người trên trong đạo pháp. Như vậy mới thấy rõ để được tái bản sách của mình, soạn giả Nguyễn Nhân khen ngợi ông giám đốc nhà xuất bản tôn giáo mặc dù ông ấy chỉ là một chúng sanh bình thường và để “nâng cao” vị thế Thiền tông, ông Nguyễn Nhân đã phạm giới cấm “phê bình giáo pháp”, “không  kính trọng người trên”, “tự khen mình và chê bai người khác do muốn đề cao cá nhân” và “cản trở người có ý nguyện đạt tới sự toàn giác”, vậy thì còn đâu tinh thần giúp đỡ chúng sanh như ông ấy nói? Do vậy, nếu không có bài đối luận đầy đủ luận cứ, luận chứng này của Thầy, không những soạn giả Nguyễn Nhân mà rất nhiều hữu tình bị ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang lợi lạc này, giúp bản thân con hiểu thêm nhiều điều đồng thời giúp chúng con trang bị trạch pháp nhãn để phân biệt chánh tà, chân ngụy cũng như giúp hữu tình lìa mê về giác.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện soạn giả Nguyễn Nhân đọc được bài này và sớm hồi quang phản tỉnh, sửa chữa lỗi lầm của mình nhằm giúp cho tất cả hữu tình đến được với chánh pháp, lìa xa tà pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Huệ Pháp says:
  Mô Phật
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con đã xem đường link trên youtube đăng tải về chùa Tân Diệu và phải “bật ngửa” trước sự tự ý lập ngôn đến mức “kinh hoàng” của vị soạn giả tự xưng giáo chủ Nguyễn Nhân. Đó là sự xào nấu thập cẩm, lẫn lộn các thuật ngữ trong Phật học, chưa kể trình độ viết chính tả còn non kém. Đáng sợ hơn là những “phát minh” mà ông này gán cho đạo Phật như “pháp môn Tiểu thừa”, “pháp môn trung thừa”, “pháp môn Đại thừa”, “pháp môn Tịnh độ tông”, “kỹ sư Nhà Phật”… . Không hiểu sao “Tiểu thừa” và “Đại thừa” thì ông ta viết hoa chữ “Tiểu” và “Đại”, còn “trung thừa” thì không viết hoa chữ nào, phải chăng là “thừa” do ông ta biết là tự vẽ nên không đáng coi trọng?

  Con hoan hỷ tán thán những luận giải xác đáng của Thầy về những nội dung xuyên tạc đạo Phật, mang tính phá hoại đoàn kết tăng đoàn của Nguyễn Nhân. Có tới 10 tông phái phổ biến trong đạo Phật như Tịnh Độ tông, Thiền tông, Mật tông, Liên Hoa tông, Duy thức tông, Luật tông, Thành thật tông … nhưng ông ta chỉ liệt kê có ba tông là “Tịnh độ”, “Thiền” và “Mật”. Tệ hơn ba tông này được ông ta gán cho những nội dung và mục đích không thể nhảm nhí hơn như “Mật tông” chuyên “trị bệnh, dành cho người ham danh và kiếm tiền”, “Tịnh độ tông” dành cho những ai “thích nhìn thấy bóng của các vị Phật hay Bồ tát”… Tào lao hơn nữa khi con được đọc “5 việc mà các môn đồ Như lai chỉ cần làm”, gồm:

  1. Học cho thông lời của Như Lai dạy: tất cả những gì Nguyễn Nhân viết ra đều không có trích dẫn kinh điển nào, phải chăng ông ta tự coi mình là “Như Lai” mà bắt mọi người học thuộc lòng lời ông ta?
  2. Siêng năng dạy lại cho người đời biết, để họ không còn tin sai sự thật nơi trái đất này nữa: là điều kiện giúp phát tán những lời xuyên tạc giáo pháp đức Phật đi khắp nơi?
  3. Môn đồ chân chánh của Như Lai, tu theo pháp môn nào phải treo rõ ràng bảng hiệu của pháp môn đó. Nếu Môn đồ tu mà không treo bảng hiệu rõ ràng thì Môn đồ này có ý lừa người khác vậy:
  4. Ở Trái đất này có 6 loài sống chung, phải học cho biết nhiệm vụ của mỗi loài, dạy lại cho người muốn tìm hiểu: sáu loài là những loài nào? Lợi ích của việc dạy lại cho người khác là gì trong khi đạo Phật là con đường giúp chúng sanh lìa mê về giác, an lạc đời này và vãng sinh về Tây phương cực lạc đời sau? Hơn nữa, trong mười hoạt động tâm linh trong đạo Phật không có hoạt động nào phải “học cho biết nhiệm vụ mỗi loài để dạy lại cho người khác”. Mười hoạt động đó nhằm mục đích duy nhất là đạt giác ngộ và giải thoát, lợi mình lợi tha. Phải chăng Nguyễn Nhân muốn các môn đồ của mình trở thành “nhà động vật học” trong tương lai?
  5. Nếu Môn đồ tu theo đạo của Như Lai, thấy người già, người nghèo neo đơn, phải tận tình giúp họ: lại thêm một dạng nhầm lẫn trợ hạnh thành chánh hạnh. Kinh Hoa Nghiêm đã nói:” Mọi thiện pháp không xuất phát từ Bồ đề tâm đều là tà pháp.” Mà trong đó Bồ đề tâm gồm: Bồ đề tâm nguyện là nguyện chúng sanh trọn thành Phật đạo và Bồ đề tâm dụng là hướng dẫn chúng sanh tu tập theo Chánh pháp. Vậy tại sao các Môn đồ của ông không hướng dẫn những người già, người nghèo neo đơn tu tập Phật pháp để nếu chưa đủ điều kiện vãng sanh cực lạc đi chăng nữa thì họ cũng có cơ hội chuyển hoá nghiệp của mình để được an lạc đời này và tái sinh vào một đời sống tốt ở kiếp sau? Đúng là lấy ngọn mà bỏ gốc.

  Qua 5 việc trên mà ông Nguyễn Nhân dạy cho môn đồ của mình, nếu chiếu theo lăng kính Phật pháp, con không thấy bất kỳ việc nào mang lại lợi lạc cho bản thân họ và chúng sinh, trái lại giống những loại tà đạo hoang tưởng nào đó như đạo Thanh Hải Thượng sư hay Trần Tâm vậy. Nếu đọc qua tập “Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông” có thể thấy rõ sự ngộ nhận, nguỵ tạo, hoang tưởng trầm trọng và trí xảo biện của vị soạn giả này.

  Bạch Thầy,

  Những luận giải cùng luận cứ, luận chứng của bài viết đã góp phần làm lộ diện bản chất nguỵ tạo trong học thuyết của ông ta. Không sai vì khi tìm hiểu về chùa Thiền tông Tân Diệu này cùng vị “giáo chủ” tự xưng là Nguyễn Nhân, con được biết ngày 16/6/2018 tại Thiền viện Quảng Đức (Q.3, Tp. Hồ Chí Minh), Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam – VP II TƯGH đã có buổi họp liên tịch với BTS GHPGVN tỉnh Long An và đại diện các cơ quan hữu quan tỉnh Long An nhằm thảo luận, tìm giải pháp giải quyết các vấn đề chùa Tân Diệu. Theo nội dung cuộc họp, “chùa Tân Diệu có một số biểu hiện không đúng chuẩn mực như: ông Nguyễn Công Nhân tự xưng là viện chủ, xưng “chùa thiền tông Tân Diệu”, tổ chức “sinh hoạt thiền tông”, “truyền thiền”, cấp “chứng chỉ thiền tông” cho Phật tử, công bố 11 sách do ông Nguyễn Nhân là tác giả do Nhà xuất bản Tôn giáo và Nhà Xuất bản Hồng Đức cấp phép, trong đó có “Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông” với nhiều sai lệch.
  Sau đó, ông Nguyễn Công Nhân tổ chức “giải đáp thiền tông” với nội dung nhiều sai lệch về Phật giáo và tổ chức Giáo hội, công kích nhiều pháp môn tu tập truyền thống của Phật giáo, đả kích một số chư tôn giáo phẩm…; Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) phát phóng sự “Chùa thơ – Dấu ấn Như Lai thanh tịnh thiền”, ông Nguyễn Công Nhân và cộng sự đã đăng tải, phổ biến một số video, clip có tính chất kích động trên mạng và một số website…”. (https://giacngo.vn/thoisu/tintuc/2018/06/16/7F74D2/).

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy với tinh thần bất bộ phái, đã đóng góp tiếng nói công minh giúp cảnh tỉnh những ai còn mê lầm theo tà đạo núp bóng đạo Phật này. Bằng trí tuệ và năng lực sử dụng ngũ minh, ngũ lượng phương tiện biện giải, Thầy đã lần lượt bóc tách từng vấn đề trong clip tuyên truyền của Thiền tông Tâm Diệu để chúng con và bạn đọc có thể hiểu rõ những sai lệch trầm trọng và sự phỉ báng Chánh pháp của soạn giả Nguyễn Nhân. Con cầu nguyện soạn giả Nguyễn Nhân có cơ hội được đọc bài đối luận này để hồi quang phản tỉnh, từ đó đạt hiệu quả tâm linh trong việc giáo hoá chúng sanh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
  Om Ah Hum

 6. Mô Phật
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con đã xem đường link trên youtube đăng tải về chùa Tân Diệu và phải “bật ngửa” trước sự tự ý lập ngôn đến mức “kinh hoàng” của vị soạn giả tự xưng giáo chủ Nguyễn Nhân. Đó là sự xào nấu thập cẩm, lẫn lộn các thuật ngữ trong Phật học, chưa kể trình độ viết chính tả còn non kém. Đáng sợ hơn là những “phát minh” mà ông này gán cho đạo Phật như “pháp môn Tiểu thừa”, “pháp môn trung thừa”, “pháp môn Đại thừa”, “pháp môn Tịnh độ tông”, “kỹ sư Nhà Phật”… . Không hiểu sao “Tiểu thừa” và “Đại thừa” thì ông ta viết hoa chữ “Tiểu” và “Đại”, còn “trung thừa” thì không viết hoa chữ nào, phải chăng là “thừa” do ông ta biết là tự vẽ nên không đáng coi trọng?

  Con hoan hỷ tán thán những luận giải xác đáng của Thầy về những nội dung xuyên tạc đạo Phật, mang tính phá hoại đoàn kết tăng đoàn của Nguyễn Nhân. Có tới 10 tông phái phổ biến trong đạo Phật như Tịnh Độ tông, Thiền tông, Mật tông, Liên Hoa tông, Duy thức tông, Luật tông, Thành thật tông … nhưng ông ta chỉ liệt kê có ba tông là “Tịnh độ”, “Thiền” và “Mật”. Tệ hơn ba tông này được ông ta gán cho những nội dung và mục đích không thể nhảm nhí hơn như “Mật tông” chuyên “trị bệnh, dành cho người ham danh và kiếm tiền”, “Tịnh độ tông” dành cho những ai “thích nhìn thấy bóng của các vị Phật hay Bồ tát”… Tào lao hơn nữa khi con được đọc “5 việc mà các môn đồ Như lai chỉ cần làm”, gồm:

  1. Học cho thông lời của Như Lai dạy: tất cả những gì Nguyễn Nhân viết ra đều không có trích dẫn kinh điển nào, phải chăng ông ta tự coi mình là “Như Lai” mà bắt mọi người học thuộc lòng lời ông ta?
  2. Siêng năng dạy lại cho người đời biết, để họ không còn tin sai sự thật nơi trái đất này nữa: là điều kiện giúp phát tán những lời xuyên tạc giáo pháp đức Phật đi khắp nơi?
  3. Môn đồ chân chánh của Như Lai, tu theo pháp môn nào phải treo rõ ràng bảng hiệu của pháp môn đó. Nếu Môn đồ tu mà không treo bảng hiệu rõ ràng thì Môn đồ này có ý lừa người khác vậy:
  4. Ở Trái đất này có 6 loài sống chung, phải học cho biết nhiệm vụ của mỗi loài, dạy lại cho người muốn tìm hiểu: sáu loài là những loài nào? Lợi ích của việc dạy lại cho người khác là gì trong khi đạo Phật là con đường giúp chúng sanh lìa mê về giác, an lạc đời này và vãng sinh về Tây phương cực lạc đời sau? Hơn nữa, trong mười hoạt động tâm linh trong đạo Phật không có hoạt động nào phải “học cho biết nhiệm vụ mỗi loài để dạy lại cho người khác”. Mười hoạt động đó nhằm mục đích duy nhất là đạt giác ngộ và giải thoát, lợi mình lợi tha. Phải chăng Nguyễn Nhân muốn các môn đồ của mình trở thành “nhà động vật học” trong tương lai?
  5. Nếu Môn đồ tu theo đạo của Như Lai, thấy người già, người nghèo neo đơn, phải tận tình giúp họ: lại thêm một dạng nhầm lẫn trợ hạnh thành chánh hạnh. Kinh Hoa Nghiêm đã nói:” Mọi thiện pháp không xuất phát từ Bồ đề tâm đều là tà pháp.” Mà trong đó Bồ đề tâm gồm: Bồ đề tâm nguyện là nguyện chúng sanh trọn thành Phật đạo và Bồ đề tâm dụng là hướng dẫn chúng sanh tu tập theo Chánh pháp. Vậy tại sao các Môn đồ của ông không hướng dẫn những người già, người nghèo neo đơn tu tập Phật pháp để nếu chưa đủ điều kiện vãng sanh cực lạc đi chăng nữa thì họ cũng có cơ hội chuyển hoá nghiệp của mình để được an lạc đời này và tái sinh vào một đời sống tốt ở kiếp sau? Đúng là lấy ngọn mà bỏ gốc.

  Qua 5 việc trên mà ông Nguyễn Nhân dạy cho môn đồ của mình, nếu chiếu theo lăng kính Phật pháp, con không thấy bất kỳ việc nào mang lại lợi lạc cho bản thân họ và chúng sinh, trái lại giống những loại tà đạo hoang tưởng nào đó như đạo Thanh Hải Thượng sư hay Trần Tâm vậy. Nếu đọc qua tập “Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông” có thể thấy rõ sự ngộ nhận, nguỵ tạo, hoang tưởng trầm trọng và trí xảo biện của vị soạn giả này.

  Bạch Thầy,

  Những luận giải cùng luận cứ, luận chứng của bài viết đã góp phần làm lộ diện bản chất nguỵ tạo trong học thuyết của ông ta. Không sai vì khi tìm hiểu về chùa Thiền tông Tân Diệu này cùng vị “giáo chủ” tự xưng là Nguyễn Nhân, con được biết ngày 16/6/2018 tại Thiền viện Quảng Đức (Q.3, Tp. Hồ Chí Minh), Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam – VP II TƯGH đã có buổi họp liên tịch với BTS GHPGVN tỉnh Long An và đại diện các cơ quan hữu quan tỉnh Long An nhằm thảo luận, tìm giải pháp giải quyết các vấn đề chùa Tân Diệu. Theo nội dung cuộc họp, “chùa Tân Diệu có một số biểu hiện không đúng chuẩn mực như: ông Nguyễn Công Nhân tự xưng là viện chủ, xưng “chùa thiền tông Tân Diệu”, tổ chức “sinh hoạt thiền tông”, “truyền thiền”, cấp “chứng chỉ thiền tông” cho Phật tử, công bố 11 sách do ông Nguyễn Nhân là tác giả do Nhà xuất bản Tôn giáo và Nhà Xuất bản Hồng Đức cấp phép, trong đó có “Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông” với nhiều sai lệch.
  Sau đó, ông Nguyễn Công Nhân tổ chức “giải đáp thiền tông” với nội dung nhiều sai lệch về Phật giáo và tổ chức Giáo hội, công kích nhiều pháp môn tu tập truyền thống của Phật giáo, đả kích một số chư tôn giáo phẩm…; Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) phát phóng sự “Chùa thơ – Dấu ấn Như Lai thanh tịnh thiền”, ông Nguyễn Công Nhân và cộng sự đã đăng tải, phổ biến một số video, clip có tính chất kích động trên mạng và một số website…”. (https://giacngo.vn/thoisu/tintuc/2018/06/16/7F74D2/).

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy với tinh thần bất bộ phái, đã đóng góp tiếng nói công minh giúp cảnh tỉnh những ai còn mê lầm theo tà đạo núp bóng đạo Phật này. Bằng trí tuệ và năng lực sử dụng ngũ minh, ngũ lượng phương tiện biện giải, Thầy đã lần lượt bóc tách từng vấn đề trong clip tuyên truyền của Thiền tông Tâm Diệu để chúng con và bạn đọc có thể hiểu rõ những sai lệch trầm trọng và sự phỉ báng Chánh pháp của soạn giả Nguyễn Nhân. Con cầu nguyện soạn giả Nguyễn Nhân có cơ hội được đọc bài đối luận này để hồi quang phản tỉnh, từ đó đạt hiệu quả tâm linh trong việc giáo hoá chúng sanh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
  Om Ah Hum

 7. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn, đừng tùy tiện biện giải” của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã vì chúng sanh mà tác pháp chiếu quang đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân.

  Những luận giải, sự phân tích chi tiết trong bài viết của Thầy đã cho thấy những khẳng định của ông Nguyễn Nhân hoàn toàn do ông tự ý lập ngôn, tùy tiện biện giải, trái ngược với chánh lý Phật đà. Con cầu nguyện soạn giả Nguyễn Nhân khi đọc được bài viết của vị Thầy sẽ quán xét bản thân và sửa chữa những sai lầm của mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum

 8. Lan Trần says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy khi đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân, người vỗ ngực xưng là Viện chủ của Thiền tông Tân Diệu mà tự ý lập ngôn, tùy tiện biện giải về Phật đạo. Cũng như vị Thầy, con thực sự sốc và choáng váng với những gì ông ta “ói mửa” khi luận về 6 pháp môn tu của đạo Phật.

  Ngang qua bài viết của Nguyễn Nhân,  con thấy bàng bạc trong đó là sự bất nhất trong luận điểm và yếu kém trong tri kiến. Thật kỳ lạ một người đã là Viện chủ mà chính tả không thông, kinh điển chẳng học, võ vẽ dăm câu ba điều toàn là điên đảo tà kiến. Như vị Thầy chỉ ra:

  1/ Nguyễn Nhân nên học lại cách trình bày ngữ pháp trong tiếng Việt trước khi dạy người khác Phật đạo vì ông ta mắc phải quá nhiều lỗi sai khó chấp nhận.

  2/ Nguyễn Nhân nên học lại từ đầu giáo điển và thuật ngữ nhà Phật vì ông ta sử dụng từ ngữ sai trật, tư duy lập luận yếu kém. Từ đầu đến cuối, không thấy một chỗ nào gọi là có kiến thức Phật học tối thiểu. Nói gì xa xôi bàn luận đến các thừa hay tông phái, pháp môn trong đạo Phật. Từ đầu cho tới cuối chỉ là một mớ tâm thức hỗn độn của kẻ đầy ngã mạn, tà kiến. Ngã mạn vì chẳng biết ất giáp gì về pháp môn của mình, của người nhưng kết luận vội vàng Thiền tông dành cho người “ham muốn” Giác Ngộ. Tà kiến vì viết sai, viết vu khống cho những tông phái còn lại.

  Bạch Thầy, con trộm nghĩ, với trình độ lớp “mầm” về Phật học còn chưa đạt tới của Nguyễn Nhân, con không hiểu ông ta có đủ sức kiên nhẫn để lãnh thọ và thấu đáo phần Thầy khai thị cho ông ta hay không. Nhưng con hy vọng, dù điều đó mỏng manh, là ông ta có đủ phước để thọ nhận tâm huyết khai thị từ tuệ tri thức mà dừng nghiệp bất thiện.

  Như vị Thầy chỉ ra, hậu quả trước mắt là giới học Phật công kích ông ta về học thuật. Xa xôi hơn, tòa án nhân quả sẽ khép ông ta vào tội phê bình, phỉ báng giáo pháp hậu quả sẽ “tiến tu” nơi cảnh giới địa ngục.

  Con cảm ơn vị Thầy về bài luận ngập tràn chánh kiến, giúp chúng con và chúng sanh sáng bừng con mắt pháp bằng thuốc mắt “cam lồ” đầy uy lực và diệu dụng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn, đừng tuỳ tiện biện giải” của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân. Qua những phân tích trong bài viết, con đã thấy được quá nhiều lỗi sai của Nguyễn Nhân, đa phần những lỗi sai đó là kiến thức cơ bản về Phật học và đặc biệt là sự tự ý lập ngôn đưa ra những khái niệm hết sức kỳ lạ của ông ta. Con cầu mong soạn giả Nguyễn Nhân sớm đọc được bài viết của Thầy để nhận ra những sai lầm của mình mà trở thành người “tối thượng thứ hai”. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 10. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã vì chúng sanh mà “tâm không ngăn ngại” tác pháp chiếu quang đến soạn giả Nguyễn Nhân. Từ những luận chứng luận cứ theo thánh giáo lượng, với trí tuệ và bồ đề tâm vị Thầy đã  chỉ ra những lập ngôn tùy tiện, những luận giải hoàn toàn tin theo tâm ý mình  mà không dựa trên thánh giáo lượng nhà Phật đã được  soạn giả Nguyễn Nhân thể hiện ngay trên văn phong viết và nói. Từ đó những  bạn đọc được bài này sẽ hiểu được đâu là chánh kiến  mà tránh ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng. Qua đó, con hiểu thêm được “nỗ lực tâm linh, những nhiệt huyết cần phải đi đôi với trí tuệ vì nếu không sẽ lợi bất cập hại”. Nếu không thì sẽ như lời Đức Phật đã dạy “tin ta mà không hiểu ta nghĩa là phỉ báng ta”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô khỏe mạnh và an tịnh.

  Nguyện cầu soạn giả Nguyễn Nhân đọc bài này sẽ hồi quang cảnh tỉnh mà sửa chữa lỗi lầm để là người  “cao thượng thứ hai”, để đạt được những hiệu quả cao hơn nữa trong hoạt động giáo hóa chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Lan Trần says:

  Kính bạch Thầy, 

  Con sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ. 

  Con cảm ơn Thầy đã nhắc nhở. 

  Om Mani Padme Hum. 

 12. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân : ĐỪNG TỰ Ý LẬP NGÔN , ĐỪNG TÙY TIỆN BIỆN GIẢI .

  Con tán thán công hạnh vị Thầy đã vì chúng sanh mê lầm mà tác pháp chiếu quang cho ông soạn giả Nguyễn Nhân với một mớ kiến thức hỗn độn về Phật học mà cống cao ngã mạn , chê bai các tông môn và phê bình giáo pháp .

  Con cầu nguyện cho ông ấy sau khi đọc được bài viết của vị Thầy sẻ biết Tàm, Quý mà làm người tối thượng thứ hai .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 13. Mật Hữu Tâm ( Lê Văn Co ) says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cầu Nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Om Mani Padme Bum

 14. Mật Hữu Tâm ( Lê Văn Co ) says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe va trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Om Mani Padme Hum

 15. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã đăng đàn đối luận chỉ ra những điểm sai lầm nghiêm trọng của ông Nguyễn Công Nhân về trình độ học thuật Phật học nhằm minh chứng lại chánh kiến, bảo vệ chánh pháp nhà Phật và mang lại hạnh phúc cho chúng sanh.

  Qua bài con hiểu được, ông Nguyễn Công Nhân, đưa ra những luận điểm về 6 pháp môn mà ông cho là Phật dạy là một sự khinh suất trái với chánh lý Phật đà và tự suy diễn theo tâm ý của mình rồi ghép cho là lời dạy của Phật, đây là sự phỉ báng chánh pháp, phỉ báng Đức Phật ” Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta vậy”. Trong khi Đức Phật đã dạy:” Như nước biển ở bất kỳ đại dương nào đều có một vị mặn; cũng vậy tất cả các pháp môn do ta truyền dạy chỉ có một vị là giải thoát” có nghĩa là trong 3 thừa ( Tiểu thừa, Đại thừa, Mật thừa) với 10 tông phái khác nhau và 84000 pháp môn của đạo Phật đều giúp cho người tu Phật đạt được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, giác ngộ thành Phật, chứ Ngài không có phân biệt thừa nào, tông nào hay pháp môn nào, cũng không phân biệt Cư sĩ hay Tăng sĩ, hễ ai sở hữu được lòng từ bi và trí tuệ thì sẽ được thừa hưởng vị Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: ĐỪNG TỰ Ý LẬP NGÔN, ĐỪNG TÙY TIỆN BIỆN GIẢI”.

  Con xin được hoan hỷ tán thán và cảm tạ vị Thầy với trí tuệ, sự từ bi, tâm bồ đề đã viết bài, tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyên Nhân.

  Cầu nguyện soạn giả Nguyễn Nhân sẽ sớm nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa bởi “luật tắc nhân quả không phải là trò chơi”.

  Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh có được trạch pháp nhãn Phật đà.

  Om mani padme hum.

 17. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tán thán Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho ông Nguyễn Nhân, chùa Thiền Tông Tân Diệu, xoay quanh sự xuyên tạc các tông phái khác của ông ấy.

  Bạch Thầy, thời Mạt Pháp Tà Sư nhiều như cát sông Hằng. Rất nhiều Tà sư bây giờ mang danh là người con Phật nhưng Tâm không hướng Phật mà hướng về những việc Ma nói, Ma thuyết. Họ muốn một số hình ảnh của Phật, sau đó thêm mắm thêm muối cho ra cái ý của họ vì mưu đồ riêng. Nguỵ kinh “Vu lan bồn” hay “Cửu bạt đề diệm khẩu” là những vết nhơ trong đạo Phật cả ngàn năm nay được cổ suý bởi Tà Sư.

  Để tránh rơi vào “bát quái trận đồ” tà nguỵ này, con tán thán vị Thầy dạy chúng con phải biết vận dụng Thánh Giáo Lượng cùng phương tiện ngũ Minh để soi xét vấn đề. Đẩu tiên về phương tiện Thanh Minh, vị Thầy đã chỉ ra khả năng sử dụng ngôn từ của ông Nguyễn Nhân dưới chuẩn mực một cách kỳ lạ. Chỗ cần viết hoa thì không viết, chỗ cần chấm thì không chấm, ý tứ cứ loạn xạ cả lên. Than ôi, một Viện chủ mà viết kém cả học sinh tiểu học thì khiến người đời nghĩ gì về đạo Phật? Con tự hỏi tên thật ông ấy có phải Tôn Thất Công Nhân hay không ?

  Bạch Thầy, trong một clip trên mạng, con nghe ông ấy nói rằng các Huyền Ký của Đức Phật được truyền từ…mẹ ông ấy. Ông ấy lại cho mẹ mình là… Long Nữ trong kinh Pháp Hoa(!). Than ôi, con không biết có phải con rồng đen bên Tây Tạng mới dời hộ khẩu tới chùa Tân Diệu mấy năm nay chăng.

  Qua lời giảng của vị Thầy, con nhận ra những lời của ông Nguyễn Nhân hết sức vô lý, là lời của người kém nghiên cứu giáo điển, kém nghiên tầm giáo pháp. Thế nên lời ông ta nói không có bảo chứng kinh điển, nói về các tông phái cũng như giáo pháp lại càng…tào lao hơn nữa. Dần lộ rõ ra ý định “Tự khen mình và chê bai người khác bởi kiêu ngạo và sân hận”. Theo đây thì chỉ có “Thiền tông ” của ông ấy la dành cho người muốn Giác Ngộ Giải Thoát, các tông phái khác bị xuyên tạc không thường tiếc.

  Con tán thán vị Thầy Mật Giáo không chỉ bào vệ cho Mật Tông mà đã luận giài bảo vệ cho tất cả các tông phái khác bị công kích. Đồng thời cũng không vì đó là tăng sĩ hay cư sĩ mà bên thì đối, bên thì không. Hễ người đó phỉ báng Chánh Pháp thì Vị Thầy tác pháp theo đúng tinh thần “nhu khiến quở trách, cử tội”của người Tỳ kheo biết giữ Pháp kinh Đại Bát Niết Bàn chỉ ra.

  Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết lợi lạc này.

  Cầu nguyện cho ông Nguyễn Nhân đọc được bài viết này mà hồi quan phản tỉnh.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trạng thái Giác Ngộ

  Om Ah Hum

 18. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ .

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã vì chúng sanh hữu tình mà tác phác chiếu quang đăng đàn đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân chỉ ra những lỗi sai về đạo pháp trái với chánh lý Phật Đà ,tự tin vào tâm ý mình cuồng ngôn loạn ngữ mang đậm sắc màu cá nhân ,tự ngã chê bai các tông phái bằng lập luận hồ đồ bất nhất .Sự tự ngã ,tư tưởng bộ phái của ông Nguyễn Nhân thể hiện rõ khi ông ta “Liệt Kê “ 6 pháp môn từ của Đạo Phật ,trong đó theo ông ta là “ Dành riêng cho người ham muốn giác ngộ và giải thoát “ nói như vậy khác nào ông ta đã gián tiếp phủ nhận lời xác quyết của Đức Phật về tính nhất quán trong giáo lý của Đạo Phật .

  Những luận chứng luận cứ của bài viết đã góp phần làm lộ diện bản chất ngụy tạo trong học thuyết của ông ta , tự ý lập ngôn tuỳ tiện biện giải ,tự tin vào tâm ý của mình vì tâm ý của mình không đáng tin cậy bởi khi nào đắc thánh quả mới tin vào tâm ý của mình , còn nữa ông cũng không có pháp danh “ Hoặc có mà không xưng “ thì không đủ tư cách đạo pháp làm sao có thể giảng về Phật .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài chỉ rõ những lỗi sai của soạn giả Nguyễn Nhân , nhờ đó mà chúng con một lần nữa học được bài học về tầm quan trọng của trí tuệ của việc sử dụng ngôn từ .Mong sao soạn giả Nguyễn Nhân đọc được bài đối luận của Thầy ,sẽ hồi tâm chuyển ý nhận ra những chỗ sai mà sửa chữa sai lầm của mình để đạt được hiệu quả hơn nữa trong hoạt động giáo hoá chúng sanh .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 19. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ và cảm tạ Thầy đã chỉ ra lỗi sai trầm trọng của soạn giả Nguyễn Nhân .

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sinh !

  Om mani padme hum !

 20. Kính bạch Thầy.

  Con tán thán, công hạnh vị Thầy tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân. Qua đó ngõ hầu giúp cho con và bạn đọc thấy những gì Ông Nguyễn Nhân, tự ý lập ngôn chê bai tông phái khác, Ông đã viết và nói trái với thánh giáo lượng, tinh vào tâm ý mình, tự khen mình chê người, trái với lời khuyến cáo của Đức Phật ghi lại trong kinh Tứ thập nhị chương: “Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý của mình. Tâm ý của mình không đáng tin cậy. Khi nào đắc thánh quả mới tin vào tâm ý của mình” .

  Cầu mong cho Ông Nguyễn Nhân đọc bài đối luận của vị Thầy, quán xét lại mình kịp thời sấm hối, để trở thành người tối thượng thứ hai.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 21. Matlieunguyen says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết : ( Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân : Đừng tự ý lập ngôn , đừng tùy tiện biện giải ) rồi ạ.

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh, trí tuệ , bồ đề tâm của vị Thầy  vì chúng sinh hữu tình đã đăng đàn tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân , chỉ ra những lỗi sai trầm trọng về đạo pháp trái với giáo lý Phật đà như 🙁 tự ý lập ngôn, tùy tiện biện giải, gây mất niềm tin tiến tu giải thoát giữa các tông phái nhằm chia rẽ tăng đoàn… ). Bằng những luận giải  chính xác , rõ ràng dựa trên thánh giáo lượng vị Thầy đã minh chứng . Con cầu mong soạn giả Nguyễn Nhân đọc được bài viết của Thầy sớm hồi quang phản tỉnh để trở thành người tối thượng thứ hai.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ Thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh biết khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 22. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con xin tán thán trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho ông Nguyễn Nhân. Con ngỡ ngàng khi đọc “đạo Phật có tất cả 6 pháp môn tu” của ông Nguyễn Nhân, một sự sáng tạo có một không hai của ông ta. Như vị Thầy đã phân tích, ông ta sai lầm trầm trọng cả về ngữ pháp, từ ngữ Phật học, thực nghĩa Phật đà trong toàn bộ các luận điểm của mình. Không những sáng tạo thêm “trung thừa”, ông ta còn cho rằng thừa ngang với tông phái, trong khi thực chất trong “Thừa” bao gồm “Tông phái”, và từ 10 Tông phái ông ta rút xuống còn 3 là Tịnh độ tông, Mật (chú?) tông, Thiền tông, và ông ta cũng không hiểu về pháp môn nên cứ ghép loạn xạ các từ ngữ Phật học để cho ra “6 pháp môn tu” của riêng ông ta. Việc sử dụng từ ngữ Phật học đã không đúng, đọc đến nội dung con lại càng bải hoải hơn, và khi đọc đến Thiền tông con tự hỏi phải chăng ông Nguyễn Nhân đang muốn đề cao tông phái mình là Thiền tông khi tự ý lập ngôn “dành riêng cho người ham muốn Giác ngộ và Giải thoát”. Vậy tu tập để Giác ngộ và Giải thoát là “đặc quyền tâm linh” dành cho những ai theo Thiền tông hay sao, như vậy có khác nào ông ta phỉ báng toàn bộ những người theo Tông phái khác, trong đó có các Thành tựu giả đã chứng đắc. Trong khi đó Đức Phật đã dạy rằng “Như nước biển ở bất kỳ đại dương nào đều có một vị mặn, cũng vậy tất cả các pháp môn do ta truyền dạy chỉ có một vị là Giải thoát”. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ ra những tri kiến trái với Chánh lý Phật đà trong toàn bộ những luận điểm của ông Nguyễn Nhân, không có 1 luận điểm nào là đúng chánh kiến, đọc tới đâu là sai lầm đến đó, cả về cách thức biểu đạt và thực nghĩa Phật đà. Con cầu nguyện ông Nguyễn Nhân sẽ đọc được bài viết của vị Thầy mà hồi quang phản tỉnh, làm “người tối thượng thứ hai”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài đối luận tới ông Nguyễn Nhân, cũng là dành cho chúng con một bài Pháp lợi lạc. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài: “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn, đừng biện giải”.

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy, vì Bồ đề tâm đã tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân. Thầy đã chỉ ra những lỗi sai về đạo pháp trái với giáo lý nhà Phật mà soạn giả tự ý lập ngôn gây chia rẻ tăng đoàn cũng như phê bình các tông phái khác. Trong khi Đức Phật đã khai thị nước biển ở bất kì đại dương nào cũng có một vị mặn và  các pháp môn  của Ngài truyền dạy cũng chỉ có một vị giải thoát. Ông chê bai các tông phái khác trong khi bản thân ông lại chưa rành chưa thấu đáo những gì mà ông đã thực hành.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho ông Nguyễn Nhân sau khi được vị Thầy tác pháp chiếu quang mà tỉnh thức, để làm người tối thượng thứ hai.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 24. Mật Nhi says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của Thầy : “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: ĐỪNG TỰ Ý LẬP NGÔN, ĐỪNG TÙY TIỆN BIỆN GIẢI”. Con hoan hỉ tán thán công hạnh của Thầy khi đã phản biện những pháp môn tu “hàng giả” của soạn giả Nguyễn Nhân với các lý luận vô cùng sắc bén và chặt chẽ. Đọc xong bài viết, con đã tự hỏi tại sao một người đến kiến thức cơ bản về cả ngữ pháp tiếng Việt lẫn Phật học đều không có như soạn giả Nguyễn Nhân thì tại sao lại có thể dạy người khác về Phật học? Con mong rằng soạn giả Nguyễn Nhân sẽ đọc được bài viết này của Thầy và hiểu được điều Thầy nói, để quay về quỹ đạo chánh pháp khi “biên soạn” về Phật pháp.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM
 25. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc xong bài viết của vị Thầy rồi ạ.

  Con xin tán thán công hạnh, Bồ đề tâm vag trí tuệ của vị Thầy đã “tác pháp chiếu quang” vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Bằng những luận giải, luận chứng và luận cứ dựa trên Thánh giáo lượng vị Thầy đã chỉ rõ những điểm trái với chánh kiến Phật đà của ông Nguyễn Nhân. Vì những luận giải của ông Nguyễn Nhân là hoàn toàn tự ý lập ngôn, không có luận chứng, luận cứ nào từ giáo điển Phật môn nên ông Nguyễn Nhân đã bị giới Phật học công kích là không theo chánh lý, đề cao tự ngã… Ông Nguyễn Nhan đã phạm giới” cấm phê bình giáo pháp”, ” không kính trọng người trên”, ” tự khen mình và chê bai người khác do muốn đề cao cá nhân” và ” cản trở người có ý nguyện đạt tới sự toàn giác”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài đối luận lợi lạc, trang bị cho chúng con, chúng sanh có được ” trạch pháp nhãn” để phân biệt chánh/ tà, chân/ ngụy mà ” lìa mê về giác”.

  Con thành tâm cầu nguyện ch sức khỏe trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho soạn giả Nguyễn Nhân sớm đọc được bài đối luận của vị Thầy mà ” hồi quang phản tĩnh, quán xét lại bản thân”, nhận ra sai lầm của mình, sám hối sửa chữa để lam người tối thượng thứ hai. “Nếu được như thế, ông sẽ giáo hóa được nhiều hơn nữa với hiệu quả tâm linh cao”.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 26. Mật Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết : ” Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân : Đừng tự ý lập ngôn, đừng tùy tiện biện giải”.

  Con xin tán thán trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh mà tác pháp chiếu quang đến soạn giả dựa trên chánh lý giáo Pháp nhà Phật.

  Con xin cầu nguyện soạn giả sớm tiếp nhận được những dòng tâm huyết từ bi từ vị Thầy, sớm thức tỉnh, quán xét bản thân và sửa chữa, khắc phục những sai lầm.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô!

  Con xin cầu nguyện ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi!

  Om Mani Padme Hum!

 27. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin tán thán tâm bồ đề của vị Thầy đã vì chúng sanh mà tác pháp chiếu quang đến ông Nguyễn Nhân.

  Cầu nguyện ông Nguyễn Nhân sẽ đọc được bài đối luận của vị Thầy mà phản tỉnh quán xét lại bản thân.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

 28. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân vì lợi lạc hữu tình.
  Trước những luận điểm “Đạo Phật có 6 pháp môn tu:” của người tự nhận là soạn giả tự khẳng định, chúng con đã được những luận cứ, luận chứng chiếu soi để thấy những bất ổn trong luận điểm của Ông Nguyễn Nhân: Xét trên phương diện ngữ pháp bị sai nhiều lỗi khó chấp nhận, xét trên bình diện sử dụng từ ngữ Phật học thiếu trình độ, xét trên phương diện ngữ nghĩa là sai lệch thực nghĩa Phật học, xét trên phương diện thực nghĩa Phật đà đã sai lầm nghiêm trọng. Con hiểu rằng một vị viện chủ cộng soạn giả đích thực thì cần có trình độ tâm linh và đạo hạnh tương ưng với danh xưng đó, đằng này chỉ trong 1 slide ngắn ngủi mà vị này lại mắc không chỉ lỗi chính tả nhiều đến mức khó tin và đặc biệt lỗi trầm trọng về mặt ngữ nghĩa và thực nghĩa Phật đà, và rõ ràng nhất là ý đồ dìm người nâng mình (xong đúng như “văn tức thị nhân”, những diễn giải của Ông ta về thiền càng minh chứng cho sự hiểu biết cạn cợt của mình) bằng những luận điểm không có căn cứ, phỉ báng giáo pháp Phật đà. Điều Ông ta tự thêu dệt về các tông phái như “Pháp môn Mật chú tông: dành riêng cho người thích có Thần thông, để làm Thần y trị bệnh, kiếm danh và tiền.” hay “Pháp môn Thiền tông: dành riêng cho người có ham muốn Giác ngộ và Giải thoát,…” với chủ ý tách riêng thiền tông rồi chê bai các tông phái khác trong khi Đức Phật đã dạy “Như nước của các đại dương đều có vị mặn, giáo pháp của Ta chỉ có một vị duy nhất là giải thoát”. Như vị Thầy đã luận giải từ lời dạy của các bậc thánh đức, thực chất thiền là làm quen dần với đối tượng hay không xao lãng chính là thiền, thiền đóng vai trò thứ phụ chứ không phải cốt tử, và trong 3 thừa, 10 tông đều bàng bạc chất thiền trong mỗi pháp môn chứ không phải thiền tông là đặc quyền. Con hiểu rằng chúng sanh thời mạt pháp sao lắm nỗi khổ đau vì bị tưới tẩm thuốc độc tâm linh của bọn tà sư, ác tri thức mà càng cảm niệm may mắn lớn lao khi hàng ngày được che chở trong trường thanh tịnh  trong dòng tinh túy cam lồ. Con xin cầu nguyện cho soạn giả Nguyễn Nhân khi đọc bài tác pháp chiếu quang này sớm quán xét bản thân, hồi quang phản tỉnh trở thành người tối thượng thứ 2.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh pháp được tỏa khắp muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum

 29. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài đối luận của Thầy với soạn giả Nguyễn Nhân.

  Thời gian vừa qua ông Nguyễn Nhân và chùa Tân Diệu đã trở thành từ khóa quen thuộc trên các công cụ tìm kiếm cũng như một đề tài nóng hổi trên diễn đàn Phật giáo. Bài viết đối luận này của Thầy khiến con cảm thán vì sự đối luận minh bạch, được viết rõ ràng trên “giấy trắng mực đen”, với sự phân tích luận giải mang tính chất học thuật, các luận điểm đều có đầy đủ luận chứng, luận cứ trên nền tảng ngũ lượng phương tiện biện giải nhà Phật, thể hiện ngũ minh đầy đủ của một luận giả trên luận trường. Qua sự tác pháp chiếu quang của Thầy dành cho soạn giả Nguyễn Nhân, con hiểu ra nguyên nhân gây nên những sóng gió trên diễn đàn Phật học vừa qua là do những quyển sách cùng những phát biểu của ông mang sở kiến chủ quan, trái với chánh lý, chánh kiến Phật đà, đậm màu sắc tự ngã và chê bai các tông phái khác. Điều này thể hiện rõ chỉ trong 1 đoạn ngắn của văn bản do ông viết với nhiều vấn đề sai lệch mà Thầy đã phản bác trong bài trên chánh lý Phật đà:

  1/ Sai ngữ pháp

  2/ Sử dụng từ ngữ Phật học thiếu trình độ

  3/ Ngữ nghĩa sai lệch thực nghĩa Phật học

  4/ Sai lệch thực nghĩa Phật đà nghiêm trọng.

  Những sai lệch này đã chứng tỏ trình độ tâm linh yếu kém của ông. Vậy sự nhiệt tình phổ biến pháp thiền của ông với 12 quyển sách “tâm huyết” liệu có đem lại lợi ích cho chúng sanh hay không, hay sự “nhiệt tình cộng với thiếu hiểu biết thành ra phá hoại” Phật pháp?

  Còn nếu những gì ông làm không vì lợi ích của chúng sanh thì đích thực ông là kẻ lợi dụng vỏ bọc Phật pháp để lừa gạt chúng sanh, bởi “mọi thiện pháp không xuất phát từ bồ đề tâm đều là tà hạnh” vậy!
  Tà hạnh này bộc lộ ở thái độ tâng bốc quá đà nếu không muốn nói là dị hợm đối với ông Nguyễn Công Oánh, làm lộ rõ mục đích “thủ đắc bằng cách thức không chân chính”, cụ thể là nịnh bợ để được nhà xuất bản Tôn giáo cho phép xuất bản sách. Trong đó ông dùng những cụm từ như “rất hay, rất công bằng, rất phải, hiểu rất sâu về đạo Phật, rất tuyệt”, “xứng đáng là 1 người trả lời thấu tình đạt lý”,… khiến người nghe cảm thấy ngại thay cho ông người được tâng bốc và đặt dấu chấm hỏi cho mục đích của ông Nguyễn Nhân.

  Con mong ông Nguyễn Nhân qua những chỉ điểm của Thầy mà tự quán xét bản thân, hồi quang phản tĩnh, nhận ra và sửa chữa những sai lầm của mình để có thể đạt hiệu quả hơn nữa trong hoạt động giáo hóa chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 30. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: ĐỪNG TỰ Ý LẬP NGÔN, ĐỪNG TÙY TIỆN BIỆN GIẢI rồi thưa Thầy. Nguyễn Nhân ngông cuồng đã tự ý lập ngôn khi kiến thức còn hạn hẹp chỉ có thể lừa bịp người dân không biết đến Phật pháp mà thôi. Tự nhận đã soạn 12 cuốn sách nhưng những quy tắc cơ bản hành văn cũng trầy trật, Nguyễn Nhân tự xem lại bản thân mình trước khi quá lố để chê bai người khác. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang để chúng sinh có cơ hội nhìn thấy ánh sáng của giáo lý Phật đà. Cầu nguyện Nguyễn Nhân tự nhận lỗi của mình mà hồi quang phản tĩnh

  Om mani padme hum.

 31. Mật Huệ Minh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỉ tán thán coong hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến ông Nguyễn Nhân, phân tích những cái sai qua bài viết của ông Nhân như “đừng tự ý lập ngôn, đừng tuỳ tiện biện giải”, cũng như đi ngược lại đạo pháp, chánh pháp của Phật pháp.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thức tĩnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 32. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết ” Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: đừng tự ý lập ngôn, đừng tùy tiện biện giải ” của Thầy ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã vì lợi lạc của chúng sanh viết bài tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân. Cầu nguyện ông Nguyễn Nhân đọc được bài viết của vị Thầy sẽ quán xét lại hành vi thân, ngữ tâm của mình để sám hối và sửa chữa lỗi lầm.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om mani padme hum

 33. Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy, đã vì Bồ đề tâm mà đăng đàn tác pháp chiếu quang những điểm sai lệch, trái Chánh lý Phật đà trong ngôn từ soạn giả Nguyễn Nhân sử dụng để minh họa về “6 pháp môn Phật dạy” ở clip nói đến việc chùa Tân Diệu bị cấm tái bản sách.

  Bài đối luận của Thầy chỉn chu, có lớp lang thứ tự, phản bác tuần tự các luận điểm của ông Nguyễn Nhân với luận giải khúc chiết và đầy đủ luận cứ, luận chứng theo Chánh lý Phật đà. Qua đọc bài, con được hiểu thêm và có bài học thực tế về tầm quan trọng của việc “sử dụng ngôn ngữ”_ “thanh minh” trong “ngũ minh”, và sự “nương theo giáo huấn của các bậc Thánh đức mà khẳng định hay bảo vệ luận điểm của mình”_ “thánh giáo lượng” trong “ngũ lượng phương tiện biện giải” nhà Phật. Ông Nguyễn Nhân bộc lộ rõ những thiếu sót, yếu kém trong các phương diện này, tự ý lập ngôn, tùy tiện biện giải, tự khen mình mà coi thường những người tu khác trong đạo Phật nên, chưa nhắc tới những hậu quả từ việc gieo nhân phỉ báng Chánh pháp, thì ngay hiện tại ông đã gặp phải sự công kích nặng nề về học thuật từ giới Phật học.

  Con nghĩ rằng những phân tích chi tiết từ Thầy về lỗi sai cơ bản trong ngữ pháp, trong cách sử dụng thuật ngữ nhà Phật thiếu trình độ dẫn đến sai lệch ngữ nghĩa, sai lầm nghiêm trọng trong thực nghĩa Phật đà thể hiện trong những câu từ minh họa này, có lẽ đối với ông Nguyễn Nhân là một liều thuốc thật quá đắng, nhưng rất có lợi và cần kíp ngay lúc này. Con cầu nguyện rằng ông Nguyễn Nhân sớm đọc được những dòng tâm huyết này của Thầy mà quán xét lại bản thân, thấy được tính chất bộ phái, những sơ hở trong trình độ tâm linh của mình mà khắc phục, để nhằm có được hiệu quả tâm linh trong giáo hóa chúng sanh theo đúng quỹ đạo Chánh pháp nhà Phật.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thức tỉnh trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 34. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết” Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân : Đừng tự ý lập ngôn, đừng tùy tiện biện giải” rồi thưa Thầy.

  Con xin tán thán trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy vì chúng sanh hữu tình đã viết bài tác pháp chiếu quang, với những luận giải chi tiết trong bài viết của vị Thầy từ bi đã chỉ ra những điểm sai lầm nghiêm trọng , những lập ngôn, tùy tiện biện giải tri kiến trái với Chánh lý Phật đà. tự tin vào tâm ý mình, tự ý lập ngôn hoàn toàn không dựa trên thánh giáo lượng nhà Phật của ông Nguyễn Nhân.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết lợi lạc này.

  Cầu nguyện ông Nguyễn Nhân sẽ đọc được bài biết của vị Thầy mà hồi quang phản tỉnh là ” người tối thượng thứ hai”.

  Con Thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 35. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy, đã tác pháp chiếu quang đến soạn giả Nguyễn Nhân.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 36. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rội ạ.

  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã ” tác pháp chiếu quang” vì lợi lạc chúng sanh.Bằng những luận chứng luận cứ nhà Phật vị Thầy đã chỉ ra những điểm sai trái với chánh kiến Phật đà của soạn giả Nguyễn Nhân khi đã tự ý lập ngôn, tùy tiện biện giải theo tâm ý của mình gây chia rẻ tăng đoàn, phê bình các Tông phái khác, làm trái lời Phật dạy trong

  kinh Tứ thập nhị chương: “Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý của mình. Tâm ý của mình không đáng tin cậy. Khi nào đắc thánh quả mới tin vào tâm ý của mình”.

  Con cầu mong cho soạn giả Nguyễn Nhân đọc được bài viết của Thầy mà kịp thời quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm để không dẫn đến lợi bất cập hại.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu Nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM AH HUM.

   

   

 37. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: ĐỪNG TỰ Ý LẬP NGÔN, ĐỪNG TÙY TIỆN BIỆN GIẢI”. Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy, vì pháp tác pháp chiếu quang soan giả Nguyễn Nhân, trước những luận điểm sai trệch, mang tính bộ phái làm ảnh hưởng tâm lý tới người tìm hiểu và thực hành Phật pháp. Chưa xét tới giá trị của 12 quyển sách của soạn giả Nguyễn Nhân, xong bằng hình thức, nội dung của sáu đề mục soạn giả này trình bày trong video clip xin được tái bản sách đã thấy rõ những vấn đề như bài viết của Thầy.

  Kính bạch Thầy!, qua sự kiện này con mới thấy rõ hơn rằng, khi đã hiểu sai, hành sai thì thời gian, tuổi tác không bảo chứng cho bất kỳ trình độ hay khả năng gì. Cũng như sọan giả Nguyễn Nhân vậy, tám mươi xuân xanh mà việc trình bày luận điểm mang tính hồ đồ, ngôn từ thiếu chuẩn xác và đặc biệt trong suốt bài xin tái bản cuốn sách không thể hiện được giá trị chân thực hay giá trị đem lại ý nghĩa cho người đọc trong bộ sách đã nêu. Ngay cả việc minh chứng các luận điểm của mình thì né tránh, sợ hãi không dám bày tỏ sự khác biệt và cách thức cũng tựa như “thư nặc danh” vậy. Trong khi đó, còn ảo tưởng khi tự cho rằng hơn 10% người Việt biết đến chánh pháp qua những quyển sách của mình thì quả là vọng ngữ. Dẫu chẳng trẻ nhưng hành vi và suy nghĩ cũng chưa thật chín chắn là bao.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, cho chúng con và bạn đọc nhận được góc nhìn chân thật của soạn giả Nguyên Nhân, mà nhờ đó không phải truy tầm, tìm đọc 12 quyển sách của soạn giả này rồi mới nhận ra “giá trị” mà tác giả này đem lại.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện ngọn đuốc chánh pháp của Đức Thế Tôn được lan tỏa khắp muôn phương.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh viên thành hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 38. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán bồ đề tâm của Thầy đã tác pháp chiếu quang với những luận điểm của soạn giả Nguyễn Nhân. Ông Nguyễn Nhân đưa ra những luận điểm về các pháp tu khác nhau trong đạo Phật với những mục đích khác nhau. Trong khi đức Phật dạy rằng:” Như nước ở bất kỳ đại đương nào đều có cùng một vị mặn, cũng vậy tất cả các Pháp ta truyền dạy đều có một vị là Giải thoát”. Chỉ điều này thôi cũng thấy được rằng ông Nguyễn Nhân hoàn toàn không có sự hiểu biết cơ bản về đạo Phật. Đó là còn chưa nói về cách dùng từ trong câu chữ của ông là những từ thông tục, tầm thường không có trình độ Phật học, làm cho người nghe ngao ngán. Con cầu mong cho soạn giả Nguyễn Nhân nhận ra được sai lầm của mình qua những luận giải của Thầy để cho những nỗ lực tâm linh của ông được theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani Pad me Hum

 39. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ !

  Con xin tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã ” tác pháp chiếu quang ” cho soạn giả Nguyễn Nhân vì lợi lạc chúng sanh. Bằng những luận cứ, luận chứng, Thầy đã chỉ ra những lỗi sai của soạn giả Nguyễn Nhân về phương diện ngữ pháp, sử dụng từ ngữ Phật học thiếu trình độ cũng như sai lệch thực nghĩa Phật đà. Con thật ngạc nhiên khi một soạn giả viết 12 quyển sách về thiền mà lại mắc phải những lỗi sai khó chấp nhận. Qua đó cho thấy những gì ông ta nói toàn theo tâm ý mình, mắc phải cái ” biết không rành những gì đã biết ” .

  Con mong rằng ông Nguyễn Nhân đọc được bài viết của vị Thầy mà hồi quang phản tĩnh, khắc phục những lỗi sai của mình nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giáo hóa chúng sanh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 40. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con bàng hoàng và kinh hãi khi đọc những luận điểm của “soạn giả” Nguyễn Nhân, từ đó con hiểu thêm nguồn cơn của trận bão dư luận trong thời gian qua trong giới Phật học về những phát ngôn hay luận điểm của ông Nguyễn Nhân trên các phương tiện đại chúng. Qua những phân tích thấu đáo của Thầy về những luận điểm tổng hợp “sáu pháp môn tu” của ông Nguyễn Nhân (xét trên phương diện ngữ pháp, trên bình diện từ ngữ Phật học và trên phương diện ngữ nghĩa sai lệch thực nghĩa Phật học), con nhận thấy trên phương diện đạo pháp ông này chẳng khác nào một kẻ ăn mày, không manh chiếu rách mà đòi ban phát cho chúng sanh. Xét về thất thánh tài (niềm tin, giới đức, đa văn, khiêm cung, xấu hổ với người, xấu hổ với mình, trí tuệ), ông ta là một kẻ trắng tay, không một chút “tài sản”. Đức Phật đã dạy rằng “Tin ta mà không hiểu ta chẳng khác nào phỉ báng ta vậy”. Phát ngôn của ông ta tuy bàng bạc những từ ngữ vay mượn màu sắc đạo Phật song cuối cùng cũng để lộ bản chất là hàng giả, chất lượng kém, hình thức tồi tàn. Những “pháp môn tu” của ông ta không một chút giấu diếm (bộc lộ sự nghèo nàn gia tài tàm quý) phục vụ cho những mục đích tầm thường. Từng có những người là giáo sư, tiến sĩ, là chuyên gia ngôn ngữ với trình độ sử dụng ngôn ngữ cao mà còn để lộ những sơ hở trong khi trình bày những luận điểm, luận chứng nhà Phật. Huống gì là những phát biểu ngờ nghệch, thiếu sót nghiêm trọng kiến thức nền tảng Phật học của ông “soạn giả” Nguyễn Nhân, chẳng khác nào một câu chuyện cười thế kỷ, một đứa bé học chữ còn chưa thạo mà đòi làm giảng viên đại học, hay trường hợp mà ai cũng có thể thông cảm và bỏ qua là một kẻ tâm thần, đầu óc không hoạt động bình thường nữa nên nói năng tỏ vẻ cao siêu. Ông ta cũng không ngần ngại vung lời, phí phạm toàn bộ gia tài “khiêm cung” đến mức tột độ khi với trình độ như vậy mà đả kích, chỉ trích những tăng ni Phật tử khác, sau đó còn đăng tải những “bài giảng” và còn khẳng định những bài giảng của mình góp phần thay đổi sự hiểu biết Phật học của 10% dân số Việt Nam. Nếu quả thực con số thống kê này là có thật thì thực may mắn thay cho 90% dân số còn lại chưa phải tiếp cận những bài giảng của ông ta. Qua đây, con cảm niệm may mắn được trở thành đệ tử một vị Thầy chân chính, nhờ những bài giảng của Thầy mà chúng con được trang bị chánh kiến, không rơi vào trận đồ của những kẻ tà kiến. Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy. Cầu nguyện thật nhiều chúng sanh có duyên lành đọc được những bài viết, bài giảng của Thầy trên trang mạng chanhtuduy.com.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 41. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc được bài viết này.

  Con xin tán thán công hạnh , trí huệ , Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi mà tác pháp chiếu quang đến soạn giả Nguyễn Nhân.

  Qua những phân tích với những luận chứng , luận cứ trên nền tảng thánh giáo lượng nhà Phật vị Thầy đã từ bi chỉ ra sự lập ngôn tùy tiện, cuồn ngôn loạn ngữ ,những luận giải hoàn toàn tin theo tâm ý mình với hàm ý chia rẽ tăng đoàn khi Nguyễn Nhân với một mớ kiến thức hỗn độn về Phật học đã cống cao ngã mạn , chê bai các tông môn khác phạm lỗi phê bình giáo pháp làm trái với lời Phật dạy.  Tự tin vào tâm ý mình mà tùy tiện biện giải hoàn toàn không dựa vào thánh giáo lượng nhà Phật , không vì mục đích lợi lạc chúng sanh đã được soạn giả thể hiện rõ qua lập luận khinh suất của mình.

  Con thật ngán ngẩm và không thể hiểu vì sao với trình độ Phật học yếu kém như vậy mà Nguyễn Nhân lại là soạn giả viết 12 quyển sách về Phật pháp, mà còn đang lên tiếng để được đòi quyền tái bản những quyển sách lệch lạc của mình .

  Qua đó con càng thấy thấm thía về lời của Đức Phật  “Thời mạt pháp, tà sư nhiều như cát sông Hằng” .

  Con cầu nguyện cho những bạn đọc sẽ đọc được bài viết này và nhận thức được đâu là chánh kiến , đâu là tà kiến mà tránh xa “thuốc độc tâm linh” tránh ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng của mình .

  Mong rằng soạn giả Nguyễn Nhân sẽ tự quán xét lại những lỗi sai của mình trước khi nhận lãnh hậu quả nặng nề do bản thân mình gây ra. vì luật tắc nhân quả không hề sai chạy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài viết lợi lạc này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết ” Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn, đừng tuỳ tiện biện giải ” rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy đã vì chúng sanh mà tác pháp chiếu quang đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài đối luận, luận giải, phân tích chi tiết về những nội dung xuyên tạc đạo Phật, phá hoại đoàn kết tăng đoàn của ông Nguyễn Nhân,giúp chúng con, chúng sanh thấy được những lỗi sai của soạn giả Nguyễn Nhân, hoàn toàn do ông tự ý lập ngôn, tuỳ tiện biện giải, trái ngược với chánh lý Phật đà.
  Con cầu nguyện soạn giả Nguyễn Nhân sớm đọc được bài viết khai thị của vị Thầy mà quán xét lại bản thân, nhận ra và sửa chữa những sai lầm của mình để là người ” cao thượng thứ hai “.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 43. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy khi vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, chỉ ra những sai lầm nghiêm trọng của soạn giả Nguyễn Nhân. Từ đó, những bạn đọc hữu duyên sẽ không bị rơi vào những lối suy nghĩ sai lầm, lệch lạc về Phật pháp.

  Những chia sẻ của soạn giả Nguyễn Nhân hoàn toàn dựa theo ý kiến chủ quan cá nhân, không hề có bất kỳ luận cứ, luận chứng nào chứng minh cho những điều mà ông ấy đưa ra. Do đó, những quan điểm lệch lạc, mang tính chất chủ quan cá nhân của soạn giả Nguyễn Nhân đi ngược lại với lời khuyến cáo của Đức Phật trong kinh Tứ thập Nhị chương: “Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý của mình. Tâm ý của mình không đáng tin cậy. Khi nào đắc thánh quả mới tin vào tâm ý của mình”.

  Bên cạnh đó, ở luận điểm thứ 5, soạn giả Nguyễn Nhân đã đưa ra những lời vọng ngữ, sai lầm trầm trọng khi khẳng định rằng: “dành riêng cho người thích có Thần thông, để làm Thần y trị bệnh, kiếm danh và tiền”. Như vậy, lời khẳng định của soạn giả Nguyễn Nhân lại đang bảo mọi người thực hành giáo pháp chỉ vì ý thích để kiếm danh và tiền, phải chăng là bảo mọi người muốn bám víu vào những dục lạc thế gian, đi ngược lại với lời dạy của Thánh tăng Thogme Zangpo dạy trong “37 pháp hành Bồ tát đạo” rằng: “Thân bằng quyến thuộc lâu năm rồi sẽ phải chia tay. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi cũng phải bỏ lại. Thần thức là khách trọ trong căn nhà thân xác rồi sẽ phải ra đi. Đừng bám víu vào kiếp sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Bên cạnh đó, khi việc thực hành Phật pháp vì mục đích vị kỷ là để kiếm danh và tiền như lời khẳng định của soạn giả Nguyễn Nhân thì điều đó không khác nào bảo mọi người rơi vào một thất bại trầm trọng mà Ngài Gampopa đã chỉ dạy trong 14 thất bại trầm trọng: “Thực hành giáo pháp, chịu khó nhẫn nhục chỉ vì những mục đích vị kỷ hơn là làm điều tốt đẹp cho chúng sanh thì cũng giống như một con mèo lợi dụng những thứ đó để giết một con chuột. Đây là một thất bại trầm trọng”. Trong khi đó, thực hành Phật pháp là để giải thoát cho bản thân và tha nhân như Đức Phật đã chỉ dạy là “Như nước biển ở bất kỳ đại dương nào đều có một vị mặn; cũng vậy tất cả các pháp môn do ta truyền dạy chỉ có một vị là giải thoát”, chứ không phải vì mục đích cá nhân ích kỷ như Nguyễn Nhân đưa ra.

  Cầu nguyện cho soạn giả Nguyễn Nhân sau khi đọc được bài đối luận của vị Thầy sẽ biết quán xét lại bản thân và điều chỉnh lại hành vi thân, ngữ, tâm của mình theo đúng với tinh thần của người “tối thượng thứ hai”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 44. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết ” Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn, đừng tùy tiện biện giải”. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, Bồ Đề tâm và công hạnh của vị Thầy khi không dừng nghỉ dương cao ngọn cờ Chánh kiến, tác pháp chiếu quang đối với soạn giả Nguyễn Nhân – “một hiện tượng đạo pháp” Viện chủ chùa Thiền tông Tân Diệu, soạn giả của hơn chục cuốn sách, clip đậm màu tự ngã, gây chia rẽ tông phái và lập luận trái chánh lý Phật đà. Con cầu nguyện thông qua bài viết này của vị Thầy, nhiều độc giả, Phật tử hữu duyên sẽ không bị những quan kiến lầm lạc của vị Viện chủ kia làm hiểu sai và càng lún sâu vào vô minh tà kiến.

  Qua những luận chứng, luận cứ từ Thánh giáo lượng, vị Thầy đã “chỉ mặt”những yếu kém trong cách dùng từ ngữ và lập ngôn tùy tiện, khinh suất theo tâm ý mình và không vì mục đích lợi lạc chúng sanh. Một người với kiến thức và trình độ như thế lại có thể viết ra được 12 quyển sách và được xuất bản, chưa nói gì đến bị “cấm” tái bản mà ông ta vẫn “đăng đàn”lên tiếng đòi quyền tái bản. Con thật lo lắng cho gia tài “tàm quý” vốn đã cạn kiệt của vị soạn giả này. 6 luận điểm minh họa trên clip mà ông Nguyễn Nhân đưa ra đã được vị Thầy chỉ rõ những thì con thấy thật may mắn cho những Phật tử chưa được vị viện chủ này “giáo hóa”, bởi con số 10% người dân Việt Nam mà ông Nguyễn Nhân lớn tiếng tuyên bố là được thay đổi sự hiểu biết kia sẽ phải chịu những vô minh tà kiến đến khi nào. Qua đó con thật hoan hỷ biết bao tấm lòng từ bi của vị Thầy, của Mật gia Song Nguyễn, vì chúng sanh mà không dừng nghỉ công cuộc đả tà xây chánh “Dùng ngòi bút làm đòn xoay tà kiến. Mỗi bài văn là bom đạn phá cường quyền”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 45. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn, đừng tuỳ tiện biện giải” của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân khi tự ý lập ngôn, đưa ra những lập luận trái với chánh lý Phật Đà.

  Cầu nguyện soạn giả Nguyễn Nhân đọc được bài viết của vị Thầy sẽ quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm của mình theo đúng quỹ đạo Chánh pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 46. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết đối luận của vị Thầy với soạn giả Nguyễn Nhân rồi ạ.
  Con thật bàng hoàng với những luận điểm trái với Chánh lý Phật đà của ông Nguyễn Công Nhân, một người tự xưng là Viện chủ ở chùa Thiền tông Tân Diệu thuộc liên xã Đức Hòa, Đức Huệ tỉnh Long An.
  Con hiểu rằng, nếu bước khởi đầu đã sai thì dù có đi đến được cuối con đường đó cũng chỉ là lầm lạc. Bởi là người con Phật mà không làm theo sự chỉ dạy của Đức Phật, nói và viết lại không tuân theo “Thánh giáo lượng” của Ngài, thì chẳng khác chi “tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh Tứ Thập Nhị Chương đã khuyến cáo), do tự ý lập ngôn, tùy tiện biện giải mà mang nghiệp phỉ báng Phật Pháp.
  Bởi điều đầu tiên con cũng hiểu được, nếu là một người Phật tử luôn có niềm kiêu hãnh linh thánh với Pháp danh cao quý của người con Phật. Một người tự xưng là Viện chủ của chùa Thiền tông Diệu mà lại xưng tên bình thường, cái danh tánh “tầm thường” là Nguyễn Công Nhân, vậy thì có tư cách gì mà bàn luận Phật Pháp? có khác chi ngoại đạo học đòi thực hành như đạo Phật? không khéo người khác nghĩ rằng “ăn cơm nhà đi lo chuyện hàng xóm” cũng nên.
  Thứ hai : xét trên phương diện từ ngữ; con không tưởng tượng nổi chỉ có 6 luận điểm mà đã viết sai đến 8 lỗi chính tả, trong đó lại còn sử dụng hai chấm (:) lung tung, dùng chấm kết thúc câu (.) tùy tiện khiến cho câu văn chẳng ra chi, không biết người đọc sẽ hiểu ra sao? Như thế mà cũng học đòi viết sách, nếu xem kỹ hết 12 cuốn sách của ông, thì chắc lỗi sai sẽ kinh khủng đến mức nào nữa.
  Thứ ba : xét trên phương diện sử dụng từ ngữ Phật học ; thì tác giả tùy tiện dùng từ ngữ sai Phật học không có trong kinh điển mà vị Thầy đã chỉ ra, ví dụ như “Pháp môn Tiểu thừa”, “Pháp môn Đại thừa”, “Pháp môn Tịnh độ tông”, “Pháp môn Mật chú tông”, “Kỹ sư Phật học” … đã sai từ ngữ thì nghĩa cũng trật lất hoặc tối nghĩa không hiểu được gì. Điều này cũng đã nói lên một người thiếu trình độ về mặt học thuật.
  Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy soạn giả Nguyễn Nhân đã sơ hở nhiều về trình độ tâm linh non kém của mình . Vậy mà ông tự cho mình là cao siêu, coi thường những người tu khác trong đạo Phật.
  Riêng về luận điểm mang tính chất thóa mạ (vu khống), lăng mạ người tu Mật Tông khi tác giả khẳng định rằng “dành riêng cho người thích có Thần thông để làm Thần y trị bệnh, kiếm danh và tiền”, là một sự phĩ báng trầm trọng đến các bậc thành tựu giả Mật thừa đắc quả vị như Ngài Đại Sĩ Liên Sanh, được tán tụng là vị Phật thứ 2 trong cõi Ta Bà ; ngài Naropa, Atisha, Marpa, Milarepa … Như vậy thì tác giả lại bọc lộ sự cạn cợt về sự hiểu biết của mình trong Phật Pháp. Phải chăng tác giả muốn lấy “bụng ta suy bụng người”, khi chê bai hành giả Mật Thừa “kiếm danh và tiền” trong khi bản thân ông tự xưng Viện chủ, nằng nặc đòi in sách, khoe khoang rằng các báo quảng cáo dùm ( nhưng thực ra bỏ tiền quảng cáo, nào phải ai tìm đến để viết theo kiểu một ô vuông trang giấy chưa tới 2/10 trang báo như vậy.
  Lại nữa ông tự cho rằng chỉ có ông mới giúp cho người khác giác ngộ, giải thoát, bởi ông vỗ ngực khẳng định rằng Pháp môn Thiền tông : dành riêng cho người ham thích Giác ngộ và Giải thoát” và 12 quyển sách của ông ta giúp 10% dân số hiểu biết Chánh Pháp. Đây đúng là Chánh Pháp của riêng tác giả nói với những ai chưa hiểu biết. Còn đối với Chánh lý nhà Phật thì đó lại là những điều cuồng ngôn, loạn ngữ, loại tà luận được viết ra bởi tà niệm, được ông dùng để đánh bóng bản ngã của mình và boi nhọa người tu khác. Nguy hiểm nhất là “Ai nói sai về Mật Tông thì sẽ không còn thân mạng để tiếp tục” mà đức Lạt Lai Lạt Ma 14 đã khẳng định.
  Con mong soạn giả Nguyễn Nhân sẽ quán xét lại bản thân mà hồi quang phãn tỉnh.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 47. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã vì lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh mà có bài tác pháp chiếu quang đến soạn giả Nguyễn Nhân về những phát biểu trái với chánh lý Phật đà, hoàn toàn tự ý lập ngôn, đậm màu sắc tự ngã và đầy những sai lầm từ hình thức cho đến nội dung mà vị Thầy đã chỉ ra ngang qua 4 đề mục trong bài.

  Đệ tử hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm vị Thầy.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 48. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ khi đọc bài viết của Thầy

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh của vị Thầy đã viết bài đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân

  Với những luận cứ, luận chứng từ Thánh giáo lượng, vị Thầy đã chỉ ra những điểm trái với giáo lý Phật đà của ông ta như tự ý lập ngôn theo tâm ý của bản thân, chê bai các tông phái và cho rằng Tịnh độ tông dành cho người ham muốn giải thoát, trong khi đó Tông phái hay Pháp môn nào của nhà Phật cũng đều mang cứu cánh giải thoát. Không những vậy, là một Viện chủ, soạn giả mà chấm với phẩy dùng lung tung, chữ nào cần viết hoa cũng không biết, ấy vậy mà cuồng ngôn loạn ngữ

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức để không đọc những bài giảng, bài viết sặc mùi tà kiến như của Nguyễn Nhân, làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và thân căn huệ mạng của bản thân mình

  OM MANI PADME HÙM.

   

 49. Mật Định Thuần says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ với bài viết: “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân – ĐỪNG TỰ Ý LẬP NGÔN, ĐỪNG TÙY TIỆN BIỆN GIẢI” của Thầy.

  Con hiểu rằng bằng tâm Bồ đề vị Thầy đã dùng trí huệ của mình soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến soạn giả Nguyễn Nhân đang bị tà kiến mù quáng, không hiểu được chánh kiến Phật đà.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức, thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM!

 50. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết  tác pháp chiếu quang của Thầy dành cho soạn giả Nguyễn Nhân

  Bằng trí tuệ và bồ đề tâm Thầy đã chỉ ra những sai lầm tự ý lập ngôn  ,tin vào tâm ý của mình  trái với giáo pháp nhà phật  của soạn giả Nguyễn Nhân

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om ah hum

 51. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ

  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy vì chúng sanh  mà tác pháp chiếu quang và đối luận  với  Nguyễn Nhân

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  0m mani padme humb

 52. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 53. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua những phân tích của vị Thầy con hiểu được những lập luận của ông Nguyên Công Nhân là trái với chánh kiến bởi vì:

  1/Nhiều lỗi sai trầm trọng về mặt ngữ pháp tiếng Việt.
  2/Sử dụng từ ngữ Phật học thiếu trình độ (“trung thừa”, “pháp môn tiểu thừa”, “kỹ sư nhà Phật”…)
  3/Sử dụng từ ngữ làm sai lệch thực nghĩa Phật học, không đáp ứng được “thanh minh” trong “ngũ minh” (dùng “thích ham muốn”, “thích lý luận” thay vì “chí nguyện”, “ý nguyện”.)
  4/Nhiều luận điểm sai lệch về thực nghĩa vì:
  _ Dụng công tu hành không phải là đặc điểm chỉ Tiểu thừa mới có.
  _ “Pháp môn trung thừa” không liên quan đến đạo Phật vì chỉ bàn về đề tài thế tục.
  _ Hành giả Đại thừa, sẽ giúp giải thoát khỏi luân hồi, chứ không chỉ mang mục tiêu nhỏ nhoi là “để giúp loài người bớt vất vả.”
  _ Thánh tướng, linh ảnh của các vị Phật, Bồ tát không thể gọi bằng “hình bóng” như loài người và yêu mị.
  _ Hành giả Mật thừa không vì “thích có Thần thông, để làm Thần y trị bệnh, kiếm danh và tiền” mà thực hành pháp. Mục đích và kết quả đó là trái với quỹ đạo chánh pháp, trái với luật tắc nhân quả. Hơn nữa, các tông phái khác cũng sở hữu thần thông không riêng gì Mật tông.
  _ Giác ngộ và Giải thoát không phải chỉ riêng Thiền tông mới được biết. Hỡn nữa nếu chỉ biết (văn) thì không thể Giác ngộ và Giải thoát mà còn cần phải “tư” và “tu”.

  Qua những luận giải của vị Thầy con hiểu được ông Nguyễn Công Nhân lập luận không dựa trên thánh giáo lượng, ý kiến chủ quan, mang đậm tính chất bộ phái, điều hướng thực nghĩa đạo Phật về hướng có lợi cho cá nhân, chê người, khen mình. Đức Phật đã khuyến cáo rằng: “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta.” Khi nghĩ đến những cuốn sách giả, chùa giả của ông Nguyễn Công Nhân này con cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi để chúng sanh không phải rơi vào những cái bẫy tà kiến tai hại này.

  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ, và Bồ đề tâm của vị Thầy đã vì chúng sanh mà viết nên bài tác pháp chiếu quang này. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức trong trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Con hoan hỷ Bồ đề tâm, công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy đến soạn giat Nguyễn Nhân – viện chủ chùa Thiền tông Tân Diệu.

  Những phân tích và luận giải của vị Thầy chứng minh những gì ông Nguyễn Nhân nêu lên đều là tự ý lập ngôn, sai lầm nhiều lỗi về đạo pháp, trái ngược với chánh lý Phật đà.

  Cầu nguyện ông Nguyễn Nhân quán xét bản thân mà hồi quang phản tĩnh để trở thành “người tối thượng thứ hai”.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 55. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn. Con đã đọc xong bài viết của Thầy đối luận với soạn giả nguyễn nhân rồi ạ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô

  Om mani padme hum

   

 56. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc được bài viết của Thầy ” Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn, đừng tùy tiện biện giải”. Con xin tán thán Bồ đề tâm của vị Thầy đã viết bài đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân với đầy đủ luận chứng luận điểm đã cho thấy ông Nguyễn Nhân hoàn toàn tự ý lập ngôn trái với giáo lý Phật đà.Con cầu nguyện cho ông Nguyễn Nhân sau khi đọc bài viết này của Thầy sẽ cảnh tỉnh lại và trở thành người tối thượng thứ 2.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om Ah Hùm

 57. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy trước những luận điểm sai trái của ông Nguyễn Nhân qua bài viết: “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn, đừng tùy tiện biện giải”.
  Bài viết của Thầy đã chỉ rõ sự cẩu thả về hình thức cũng như sự sai trái về nội dung trong những phát biểu của ông Nguyễn Nhân. Qua đó, con nhận thấy rằng, những luận điểm của ông ta đưa ra không phải là kết quả của quá trình nghiêm túc nghiên tầm giáo điển mà chỉ là một nồi lẩu thập cẩm với nguyên liệu là những kiến thức Phật học bập bõm kết hợp với những câu, từ thế gian tối nghĩa, thô tháo.
  Ông ta là nhận mình theo Thiền tông nhưng lại không hiểu cặn kẽ về tông phái của mình, dẫn đến ca ngợi cũng sai be bét. Vậy thì, những kiến thức của ông ta về các tông phái khác được bao nhiêu mà buông lời nhận xét một cách khinh xuất như vậy. Ông ta dựa vào tư duy tùy tiện của mình để gắn những khái niệm méo mó lên các tông phái khác rồi ngang nhiên “đổ thừa” rằng “Đức Phật có 6 pháp môn tu”. Những phát biểu hợm hĩnh, trịch thượng của ông ta khi nhận định về các thừa, các tông phái chỉ như con ếch ngồi nơi đáy giếng mà cho rằng bầu trời bao la chỉ nhỏ bằng cái miệng giếng mà thôi.
  Luật tắc Nhân – Quả không bao giờ sai chạy, ông ta đã gây sóng gió trong giới Phật học bằng cuồng ngôn loạn ngữ thì hậu quả mà ông ta gặt về chính là một cơn bão đối luận và những lời chỉ trích nặng nề từ phía dư luận.
  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc, giúp chúng con trang bị thêm trạch pháp nhãn để phân biệt chánh tà cũng như giúp chúng sinh hữu tình không bị lừa bịp bởi những “phát thanh viên” thiếu đạo đức, chuyên đi xuyên tạc, phỉ báng lời Phật dạy.
  Con hy vọng sau khi đọc bài đối luận của Thầy, ông Nguyễn Nhân có thể quán xét lại bản thân mà hồi quang phản tỉnh, từ đó giáo hóa thêm nhiều chúng sanh theo ánh sáng chánh pháp.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 58. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy trước những luận điểm sai trái của ông Nguyễn Nhân qua bài viết: “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn, đừng tùy tiện biện giải”.
  Bài viết của Thầy đã chỉ rõ sự cẩu thả về hình thức cũng như sự sai trái về nội dung trong những phát biểu của ông Nguyễn Nhân. Qua đó, con nhận thấy rằng, những luận điểm của ông ta đưa ra không phải là kết quả của quá trình nghiêm túc nghiên tầm giáo điển mà chỉ là một nồi lẩu thập cẩm với nguyên liệu là những kiến thức Phật học bập bõm kết hợp với những câu, từ thế gian tối nghĩa, thô tháo.
  Ông ta là nhận mình theo Thiền tông nhưng lại không hiểu cặn kẽ về tông phái của mình, dẫn đến ca ngợi cũng sai be bét. Vậy thì, những kiến thức của ông ta về các tông phái khác được bao nhiêu mà buông lời nhận xét một cách khinh xuất như vậy. Ông ta dựa vào tư duy tùy tiện của mình để gắn những khái niệm méo mó lên các tông phái khác rồi ngang nhiên “đổ thừa” rằng “Đức Phật có 6 pháp môn tu”. Những phát biểu hợm hĩnh, trịch thượng của ông ta khi nhận định về các thừa, các tông phái chỉ như con ếch ngồi nơi đáy giếng mà cho rằng bầu trời bao la chỉ nhỏ bằng cái miệng giếng mà thôi.
  Luật tắc Nhân – Quả chưa bao giờ sai chạy, ông ta đã gây sóng gió trong giới Phật học bằng cuồng ngôn loạn ngữ thì hậu quả mà ông ta gặt về chính là một cơn bão đối luận và những lời chỉ trích nặng nề từ phía dư luận.
  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc, giúp chúng con trang bị thêm trạch pháp nhãn để phân biệt chánh tà cũng như giúp chúng sinh hữu tình không bị lừa bịp bởi những “phát thanh viên” thiếu đạo đức, chuyên đi xuyên tạc, phỉ báng lời Phật dạy.
  Con hy vọng sau khi đọc bài đối luận của Thầy, ông Nguyễn Nhân có thể quán xét lại bản thân mà hồi quang phản tỉnh, từ đó giáo hóa thêm nhiều chúng sanh theo ánh sáng chánh pháp.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 59. Mật Ỷ Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này. Con cảm tạ vị Thầy đã vì Bồ Đề Tâm mà tác pháp chiếu quang cho ông Nguyễn Nhân, Thầy đã chỉ ra những lỗi sai về đạo pháp, trái với chánh lý Phật đà mà ông Nguyễn Nhân mắc phải. Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

 60. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm rộng lớn của vị Thầy đã vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh mà tác pháp chiếu quang cho soạn giả Nguyễn Nhân.

  Qua bài viết: “ Đừng tự ý lập ngôn, đừng tùy tiện biện giải”, con thật không khỏi kinh hãi với những gì mà soạn giả Nguyễn Nhân đã mắc phải khi những gì ông ta viết và nói ra hoàn toàn đi trái ngược lại với “chánh lý Phật đà, đậm sắc màu tự ngã, chê bai các tông phái khác bằng lập luận hồ đồ, bất nhất”.

  Thầy đã chỉ ra cho chúng con thấy được sự sai lầm trên cả 4 phương diện đó là: 1/ Phương diện ngữ pháp bị sai nhiều lỗi khó chấp nhận, 2/Xét trên phương diện sử dụng từ ngữ Phật học thiếu trình độ, 3/ Xét trên các phương diện ngữ nghĩa là sai lệch thực nghĩa Phật học, 4/Xét trên phương diện thực nghĩa Phật đà thì đã sai lầm nghiêm trọng. “Soạn giả Nguyễn Nhân không có pháp danh ( hoặc có mà không xưng ) thì không đủ tư cách đạo pháp, làm sao có thể giảng về Phật pháp khi không phải người con Phật, lại không rành về ngũ minh, thiếu hẳn nền tảng luận cứ là ngũ lượng phương tiện biện giải thì làm sao có thể bảo chứng cho luận điểm để bảo vệ luận kiến của mình?”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho soạn giả Nguyễn Nhân sẽ đọc được bài tác pháp chiếu quang của vị Thầy mà hồi quang phản tỉnh, trở thành người tối thượng thứ 2 từ đó mà được lợi mình, làm lợi chúng sanh.

  Om mani padme hum

 61. Linh Trần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã từ bi sách tấn đối với soạn giả Nguyễn Nhân qua đó chúng sanh cần phải tinh tấn Pháp không nên phá vỡ chuẩn mực quy tắc trong giáo lý Phật đà. Con thiết nghĩ chỉ có hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc thì mới cần phải quảng cáo nhiều nên sách xuất bản soạn giả Nguyễn Nhân đang đi theo hình thức đó.  Con cầu mong soạn giả Nguyễn Nhân sớm tỉnh thức và nhận ra chân lý nhà Phật mới là ánh sáng sự giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy/cô trụ thế dài lâu!

  Om Mani Padme Hum!

 62. Mật Viễn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán bài đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: “ Đừng tự ý luận ngôn, đừng tùy tiện biện giải” của Thầy.

  Qua sự phân tích và luân giải với luận cứ, luận chứng xác đáng theo lăng kính Phật đà của Thầy về những gì ông Nguyễn Nhân minh họa ngôn từ về sáu pháp môn Phật dạy xét trên phương diện: ngữ pháp, sử dụng từ ngữ Phật học, ngữ nghĩa, thực nghĩa Phật đà đều sai lệch nghiêm trọng.

  Đức Phật đã chỉ ra có 84.000 pháp môn tu tâp để phù hợp với các căn cơ khác nhau của chúng sanh nhưng tất cả đều chung một mục đích là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Vậy mà ông Nguyễn Nhân cuồng ngôn, vọng  ngữ dìm hàng các các tông phái, các pháp môn khác trong đạo Phật để nâng  “ pháp môn Thiền tông” của ông  là đạt giải thoát còn các tông phái khác, pháp môn khác đều không đạt giải thoát.

  Lẽ nào ông Nguyễn Nhân không biết điều cơ bản mà Đức Phật chỉ ra hay cố tình không biết, làm theo ý mình để đạt mục đích cá nhân, phạm trọng giới phỉ báng Đức Phật mà Ngài đã khuyến cáo: “ Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta”.

  Mong  ông Nguyễn Nhân sớm có duyên lành đón nhận được dòng tâm huyết “tác pháp chiếu quang” của vị Thầy mà hồi quang phản tỉnh, lìa mê về giác.

  Con thành tâm tán thán tâm bồ đề từ bi và trí tuệ của vị Thầy không quản ngại thân sơ, tác pháp chiếu quang, dương cao ngọn cờ chánh kiến vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô. Cầu nguyện đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, đả tà xây chánh của Thầy Cô – Mât Gia Song Nguyễn được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  OM MA NI PAD ME HUM

 63. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn, đừng tùy tiện biện giải” rồi ạ. Con hoan hỉ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang vì lợi ích cho tất cả chúng sanh.

  Vị Thầy đã từ bi chỉ ra những lỗi sai về mặt ngữ nghĩa, tự ý lập ngôn, tự khen mình và chê người, “dìm hàng” các tông phái của Nguyễn Nhân. Trong khi bản thân ông còn có những lỗi sai về đạo pháp, trái với chánh kiến Phật đà.

  Con cầu nguyện cho ông Nguyễn Nhân sẽ sớm cảnh tỉnh và sửa chữa những lỗi lầm của mình sau khi đọc được bài đối luận của vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm nhường và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Giác Đức says:

  Kính bạch Thầy Cô

  Con đã đọc bài” Đối Luận Với Soạn Giả Nguyễn Nhân” Đừng Tự Ý Lập Ngôn, Đừng Tùy Tiện Biện Giả. Rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán Trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang tới ông Nguyễn Nhân, vì lợi lạc của chúng sanh

  Qua bài viết của vị Thấy với những luận cứ, luận chứng theo thánh Giáo Lượng nhà Phật vị Thầy đã từ bi chỉ dẫn đã phơi bầy sự thiếu hiểu biết về Phật giáo cũng như bản ngã của ông Nguyễn Nhân này là thá hóa tự ý lập ngôn và sai lầm trầm trọng của một người nghiên cứu, hay người tu, nếu không được bậc Tuệ trí thúc chỉ dậy đánh chúng vào lỗi tiềm ẩn. sẽ lạc lối tự hại bản thân mình và chúng sanh,

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp lợi lạc

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padmehum

 65. Mật Khải Nguyên (Mai Gia Huy) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn, đừng tùy tiện biện giải”. Con xin được tán thán trí tuệ và lòng từ bi của vị Thầy đã vì lợi lạc của chúng sanh mà tác pháp chiếu quang, đăng đàn đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân; chỉ ra những lỗi sai về nhiều mặt như ngữ nghĩa, học thuật, cùng lối tư duy theo hướng tự ý lập ngôn, thiếu luận cứ luận chứng từ Thánh giáo lượng – vốn là một điều tối quan trọng trong diễn trình văn, tư, tu – của soạn giả Nguyễn Nhân.

  Qua bài viết, con cảm thấy thấm thía hơn lời dạy “Đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả” cùng tầm quan trọng của trí tuệ đối với người tu. Nếu ở thế gian người ta hay nói “nhiệt tình đi đôi với thiếu hiểu biết thành phá hoại”; thì trong đạo pháp – nơi trí tuệ là một trong hai chất liệu cốt lõi của thành tựu, cùng với từ bi – thì mức độ nguy hại khi tư duy mà thiếu vắng trí tuệ Phật đà thật khó tưởng tượng. Điển hình là những biện giải của soạn giả Nguyễn Nhân, tuy xuất phát từ nhiệt huyết nhưng không đi đôi với Thánh giáo lượng mà với tư duy chủ quan của mình; thành ra trái với tinh thần Chánh lý, mang tính bộ phái và khen mình chê người; từ đó có thể gây nguy hại và chia rẽ cộng đồng Phật tử. Con cảm tạ Thầy đã vì Bồ Đề tâm đối với chúng sanh mà chỉ ra những lỗi sai này. Con mong soạn giả Nguyễn Nhân sẽ nhanh chóng hồi quan phản tĩnh, từ đó có thể có được những hiệu quả tâm linh tương ứng với nhiệt huyết của mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 66. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết đối luận của vị Thầy với soạn giả Nguyễn Nhân. Ngang qua bài viết, con được biết ông Nguyễn Nhân – người tự xưng mình là viện chủ của chùa Thiền tông Tân Diệu đồng thời cũng là soạn giả của 12 cuốn sách mà theo ông ta có thể giúp cho 10% dân số hiểu biết chánh pháp (?!). Theo lẽ đó ông Nguyễn Nhân hẳn phải là một người con Phật, nhưng con thiết nghĩ Nguyễn Nhân đâu phải là pháp danh. Xưa nay có câu: danh có chính thì ngôn mới thuận, chưa cần biết thực học của ông Nguyễn Nhân đến đâu nhưng rõ ràng danh đã không chính thì ngôn tất không thuận. Những sai lầm nghiêm trọng của ông Nguyễn Nhân từ phương diện ngữ pháp, bình diện sử dụng thuật ngữ Phật học, ngữ nghĩa sai lệch cho đến phương diện thực nghĩa Phật đà đã được vị Thầy luận giảng thật tường tận, chi tiết trong bài. Con không khỏi bất ngờ trước khả năng “sáng tạo” ngôn từ của vị soạn giả này khi ông ta có thể tạo ra một kết hợp từ đầy sự khập khiễng giữa thuật ngữ thế gian và xuất thế gian để cho ra một “biến thái ngôn ngữ” như cụm từ ”kỹ sư nhà Phật”; hay những đoạn mà từ ngữ đã bị ngắt một cách thô bạo để tạo thành những câu ngắn cụt bất chấp quy tắc ngữ pháp của Tiếng Việt như mô tả gương mặt hùng hồn và những nhát tay giơ lên như chém đá của người nói trong đoạn “ pháp môn trung thừa: người thích lý luận về: Nhân sinh. Vũ trụ. Chính trị. Kinh tế. Văn hoá. Xa hội. Hôn nhân gia đình. Nông lâm… để làm giảng sư nhà Phật”. Nếu giảng sư nhà Phật mà chỉ cần tu “pháp môn trung thừa” của ông để thoả mãn ý thích lý luận về những vấn đề thế gian xa rời cứu cánh giải thoát như trên thì giảng sư có khác gì những nhà thiên văn học, nhà chính trị, kinh tế, văn hoá hay kỹ sư Nông lâm nghiệp. Con trộm nghĩ nếu 12 quyển sách của ông Nguyễn Nhân mà đều sai chính tả cơ bản, hành văn lủng củng, sử dụng ngôn từ tuỳ tiện, thất thố, sai nghiêm trọng về ngữ nghĩa và thực nghĩa như ông ta viết thì e rằng, chưa nói đến bình diện chánh pháp, chỉ nói về phương diện văn hoá đọc, tác phẩm của ông Nguyễn Nhân đã góp phần kéo trình độ văn hoá đọc của 10% dân số ấy đi xuống một cách rõ rệt mất rồi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài tác pháp chiếu quang cho ông Nguyễn Nhân để ông ta có cơ hội được quán xét lại bản thân mà “ hồi quang phản tĩnh”, đồng thời bài viết cũng là lời nhắc nhở cảnh báo cho những ai khi viết hay nói về những vấn đề liên quan đến tri kiến nhà Phật hiểu rằng “ đừng tuỳ ý lập ngôn, đừng tuỳ tiện biện giải”.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô khoẻ mạnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om mani padme hum.

 67. Mật Khải Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: Đừng tự ý lập ngôn, đừng tùy tiện biện giải”. Con xin được tán thán trí tuệ và lòng từ bi của vị Thầy đã vì lợi lạc của chúng sanh mà tác pháp chiếu quang, đăng đàn đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân; chỉ ra những lỗi sai về ngữ nghĩa và học thuật, cũng như lối tư duy theo hướng tự ý lập ngôn, thiếu luận cứ luận chứng từ Thánh giáo lượng của soạn giả này.

  Đọc bài viết, con cảm thấy thấm thía hơn lời dạy “Đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc Thánh quả” và tầm quan trọng của trí tuệ đối với người tu. Nếu ở thế gian, người ta hay nói “nhiệt tình cộng với thiếu hiểu biết thành phá hoại”; thì trong đạo pháp – nơi trí tuệ đóng vai trò là một trong hai yếu tố cốt lõi tạo nên thành tựu tâm linh, thì sự nguy hại của nhiệt huyết mà thiếu vắng trí tuệ Phật Đà càng tăng lên gấp bội. Điển hình là những luận điểm của soạn giả Nguyễn Nhân, khi được biện giải nhưng không song hành cùng Thánh giáo lượng, mà với tâm ý chủ quan của mình; từ đó những luận điểm này mang tính bộ phái, khen mình chê người và đi ngược với Chánh lý; chưa kể đến những nguy hại cho con đường tâm linh của bản thân người biện giải và có thể gây chia rẽ cộng đồng Phật tử. Con cảm tạ Thầy đã từ bi chỉ rõ những lỗi sai này. Con mong soạn giả Nguyễn Nhân sẽ sớm hồi quang phản tỉnh, từ đó có thể đạt được thành tựu tương ứng với nhiệt huyết của bản thân.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status