Mar 5, 2016

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 21 Comments

Học trò Mật gia Song Nguyễn đối luận với ông Nguyễn Minh Tiến: Bài 10: MUỐN NGƯỜI KHÁC KHÔNG BIẾT CÁI XẤU CỦA MÌNH TRỪ PHI ĐỪNG LÀM, GIEO NHÂN THÌ GẶT QUẢ ĐỪNG ĐỂ “CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT”, TRỐN NHŨI VÀO HANG “PHÓNG HOẢ MÙ” MÀ ÔNG TIẾN TỪNG RÊU RAO ĐỀN ĐÁP TỨ TRỌNG ÂN (!)

Học trò Mật gia Song Nguyễn đối luận với ông Nguyễn Minh Tiến:

Bài 10: MUỐN NGƯỜI KHÁC KHÔNG BIẾT CÁI XẤU CỦA MÌNH TRỪ PHI ĐỪNG LÀM, GIEO NHÂN THÌ GẶT QUẢ ĐỪNG ĐỂ “CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT”, TRỐN NHŨI VÀO HANG “PHÓNG HOẢ MÙ” MÀ ÔNG TIẾN TỪNG RÊU RAO ĐỀN ĐÁP TỨ TRỌNG ÂN (!)

Kính bạch Thầy,

tran trung dao

Trang Trần Trung Đạo ở vị trí 139 trước khi xóa

Sau khi loạt bài đối luận của Mật Gia Song Nguyễn với ông Nguyễn Minh Tiến (NMT) bị xoá trên trang daophatngaynay.com, vòi bạch tuộc đã chính thức kéo tới trang pgvn.vn nên nó cũng không còn tồn tại nữa ngoài dòng thông báo “Lỗi 404”. Từ đó, con hiểu rõ hơn lời dạy của Liên Hoa Sanh Đại Sỹ: “ Người tu đúng Pháp hiếm như sao buổi sớm”. Do tu sai, không có chánh kiến, không phân biệt chánh-tà nên một số diễn đàn Phật giáo làm việc tuỳ hứng, nay đăng mai gở mà không cần bất cứ lý do gì, xem thường bạn đọc và cũng tự xem thường chính mình. Song, như Thầy dạy người đăng lên dù là một ngày cũng đã là đạo tâm, trong Trị sự của trang mạng daophatngaynay.com và pgvn.vn cũng có người này, kẻ khác, không phải ai cũng theo đuôi ông Nguyễn Minh Tiến, chẳng qua là họ chưa có cơ hội phản kháng thôi!


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status