Jan 14, 2019

Posted by in Giáo điển | 57 Comments

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí:  CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI  Bài 5:  LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN? Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN? Trước và trong thời Đức Phật tại thế, 96 ngoại đạo miệt mài hành trì dù trong rừng sâu núi thẳm, hoặc hải đảo non bồng vẫn không có được chánh kiến toàn diện. Đến khi Đức Phật thành đạo dưới cội cây bồ đề, nhân loại hoan hỷ được thấm đẫm tuệ quang tĩnh thức gọi là chánh kiến. Những gì gọi là chánh kiến thường được Đức Phật thuyết giảng, khai thị, giáo huấn qua mỗi trường hợp, sự kiện khác nhau khi có đệ tử (tăng sĩ hay cư sĩ) thỉnh vấn. Những lời dạy được ghi chép lại bằng hình thức truyền khẩu, sau này bằng văn tự gọi là kinh điển (có nghĩa là ý nghĩa nhất quán, xuyên suốt từ


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status