Sep 23, 2022

Posted by in Giảng Pháp | Comments Off on Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại Mật gia Trung tâm ngày 23/09/2022: VÌ SAO NHỮNG NGƯỜI SAU 3 NĂM HÀNH PHÁP, HIỆN NAY COMMENT CHỈ CÒN LÀ HÀNH TRẠNG TỰ GIÁC, KHÔNG BỊ MIỄN CƯỠNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY? PHÀM NHỮNG GÌ MANG TÍNH TỰ GIÁC MỚI ĐƯỢC COI LÀ CÔNG ĐỨC TRÒN ĐẦY? ĐÓ LÀ VÌ SAO COMMENT NHIỀU ĐƯỢC ÍT, COMMENT ÍT ĐƯỢC NHIỀU?

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng tại Mật gia Trung tâm ngày 23/09/2022: VÌ SAO NHỮNG NGƯỜI SAU 3 NĂM HÀNH PHÁP, HIỆN NAY COMMENT CHỈ CÒN LÀ HÀNH TRẠNG TỰ GIÁC, KHÔNG BỊ MIỄN CƯỠNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY? PHÀM NHỮNG GÌ MANG TÍNH TỰ GIÁC MỚI ĐƯỢC COI LÀ CÔNG ĐỨC TRÒN ĐẦY? ĐÓ LÀ VÌ SAO COMMENT NHIỀU ĐƯỢC ÍT, COMMENT ÍT ĐƯỢC NHIỀU?

DMCA.com Protection Status