Jun 4, 2018

Posted by in Ứng dụng thực hành | 116 Comments

Đạo sư Viện trưởng Thinley- Nguyên Thành khẳng định: HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CHUYỆN THAI NHI BỊ BỎ HIỆN HỒN BÁO HẠI MẸ CHA! ĐÂY LÀ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC ĐẬM MÀU TÀ KIẾN CỦA BỌN TRAI ĐẠO XUẤT XỨ TỪ ĐÀI LOAN, VỀ SAU TRỞ THÀNH NỖI SỢ HÃI VÔ CỚ CHO NHỮNG KẺ MÊ TÍN

Đạo sư Viện trưởng Thinley- Nguyên Thành khẳng định:

HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CHUYỆN THAI NHI BỊ BỎ HIỆN HỒN BÁO HẠI MẸ CHA! ĐÂY LÀ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC ĐẬM MÀU TÀ KIẾN CỦA BỌN TRAI ĐẠO XUẤT XỨ TỪ ĐÀI LOAN, VỀ SAU TRỞ THÀNH NỖI SỢ HÃI VÔ CỚ CHO NHỮNG KẺ MÊ TÍN

Có một thiếu phụ sau phá thai bởi ở tuổi 34 đã sinh trước đó 3 đứa con, để bảo toàn mạng sống của mình theo lời khuyên bác sĩ, người cha ruột đưa cốt thai nhi lên chùa để “trấn ễm” do sợ nó phá hoại mẹ ruột vì đã “giết” nó?! Sau nhiều sự cố đấu tranh tìm hạnh phúc vì quyền lợi chính đáng của người phụ nữ, của người công dân theo đúng những gì Hiến pháp bảo hộ trong điều 36; ông bà ngoại thay vì hiểu đúng theo diễn trình tiến bộ, thì lại đổ thừa cho cô con gái mình làm “tan nhà nát cửa” mặc dầu đã từ lâu nóc nhà bị dột; bèn đưa hài cốt thai nhi vào chùa để “trấn yểm” vì cho đó là nguyên nhân…gây họa!?

Điều đó đúng hay sai? Đối với người thế tục đương nhiên họ có quyền suy diễn theo quan kiến của họ, tôi không thể luận bàn! Song, đối với người Phật tử đã quy y Tam bảo cần phải xét trên phương diện đạo pháp. Bây giờ tôi luận giải bằng những câu hỏi gợi ý như sau:

Biết đâu kiếp quá khứ của chú mèo là một thai nhi nào đó!

1/ Theo nguyên lý tái sanh, sau 49 ngày tất cả vong linh đều chuyển nghiệp đầu thai theo 3 cõi (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới); 6 đường (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời); không có vụ vong hồn thai nhi tác oai tác quái trong cõi nhân gian này, biết đâu vong nhi bây giờ là con chó trong nhà mình nữa là..

2/ Đặt giả thuyết nếu có thực là vong nhi thì nó thuộc loài nào trong 6 loài? Nếu nó là âm hồn thì thuộc loài quỷ đói, đã là quỷ đói thì lo không nỗi cho bản thân mình vì luôn bị đói khát hành hạ, tìm đến mồ hoang gốc cây, hầm hố, ao hồ ..tương ưng với nghiệp báo của nó mà bới tìm thức ăn tanh hôi, đâu thể nào tìm về nhà cũ? Căn bản trí của loài quỷ đói kể cả quỷ oai đức không thể dừng lâu một vị trí, một chỗ quá 30 giây đến 1 phút thì làm sao hại người được? Từ đây suy ra những lão thầy tu, thầy pháp nói rằng “có vong theo” là trật lất, nếu trúng là đúng thật là mấy lão này đang tìm cách gieo sợ hãi để mà ra tay trục lợi đây! Nếu nói “vong theo”, “vong nhập” tức là vô chứng cứ, nếu bảo rằng họ thấy thì lại càng sai! Bởi lẽ không dễ để có được thiên nhãn thông mà thấu thị. Có được khả năng này chỉ khi loài quỷ thần oai đức nhập xác cô đồng cậu thím; còn người tu đạo (Phật giáo và ngoài Phật giáo) phải đắc định từ nhị thiền là ít nhất cho đến tứ thiền. Một hành giả như vậy phải trải qua đến 9 cấp trụ tâm của định sơ thiền, thử hỏi mấy ai làm được? Do đó, đừng nghe những vụ vong nhi quấy phá!

3/ Nếu như vong nhi có thực thì nó có đủ 5 thần thông, trong đó có thiên nhãn thông (thấy tất cả), có cả tha tâm thông (đọc được ý nghĩ của loài người), có túc mạng thông (nhớ lại kiếp cũ của mình liên quan với cha mẹ) thì kẻ mà nó tìm hãm hại là những tên mưu đồ xấu xa như “gián tiếp giết người” bằng hành vi toan tính từng bước, gây ra hậu quả đó; chớ không phải chính người nào khác. Không có âm mưu nào che dấu được quỷ thần là như vậy đó! Muốn biết ai là chủ mưu, tòng phạm thì hãy nhìn thấy họ hiện tại với sắc diện họ bơ phờ, thần sắc bệ rạc, lo lắng muộn phiền, làm ăn thất bại, lảm nhảm trong miệng, lãnh tiếu vô tình (cười nhạt vô thức)…

4/ Ai đã quy y Tam bảo nơi tịnh trú tôn nghiêm, từ trường an tịnh, thần lực có ba động quang minh rực rỡ (dù bất cứ chùa nào, quốc độ nào) thì họ là đệ tử Phật, là Thái tử Hoàn vũ, ngay cả thiên binh vạn mã cũng không hại họ được, đừng nói chi mấy đứa vong nhi, tiểu quái! Vì sao? Người con Phật được truyền 5 giới có 25 Hộ thần Kim cang thường theo bảo hộ, tiểu yêu và vong nhi nào dám gần? (trích kinh Địa tạng Bổn nguyện phẩm 12 quyển thượng). Ngược lại, kẻ mà chúng đi tìm trả thù là những kẻ gây tạo nguyên nhân dẫn đến hậu quả.

5/ Đã quy y Tam bảo đúng chỗ, đúng pháp thì đương nhiên được chỉ dạy mô thức tâm linh hồi hướng cho vong nhi như thế nào. Với Mật gia Song Nguyễn, mỗi lần niệm thần chú theo bước chân (liên hoa bách bộ thần chú đà la ni) là một lần thực hiện cả 6 Ba la mật (Bố thí, trì giới, an nhẫn, tinh tấn, tĩnh lự, khai tuệ) như khẳng định của Bồ tát Quán Âm thì đương nhiên là vong nhi ấy được bố thí cam lồ tinh túy, có khả năng chuyển nghiệp cho nó từ xấu thành tốt dù nó đang ở bất cứ loài nào trong cõi Ta bà. Với mô thức biện chứng khoa học tâm linh “Bồ đề tâm định quán” nếu hành giả (hội viên) của Viện ITA Mật gia Song Nguyễn thực hành tinh tấn thì ngay trong một ngày thôi, đã quá nhiều, quá nhiều sự hồi hướng cho vong nhi liên qua đến mình, và cả muôn loài khác (Xem bài “Giáo pháp đúng phương pháp sai số 12). Với mô thức tâm linh khoa học biện chứng thì tu pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” được các bậc thánh đức (như Patrul rimpoche, thành tựu giả Atisha..) xác quyết rằng có công năng tiêu trừ những nghiệp chướng hiện đời và quá khứ.

Thầy giảng về tu pháp “cúng dường bất khả gián đoạn” qua chú heo con xinh đẹp

Bây giờ tôi nương theo giáo huấn từ kinh điển mà phân biệt chuyện cầu siêu thai nhi đã chết là một hành vi tà kiến, là hủ tục của người Tàu, không phải là tinh thần Phật pháp. Sau đây là phân tích của cố hòa thượng Thích Thánh Nghiêm viết trong tác phẩm “Phật học Quần nghi” trang 157 và 160 do Thầy Thích Minh Quang dịch, Nhà xuất bản Tôn giáo ấn hành vào năm 2002 như sau:

Thực ra theo quan điểm Phật pháp, chúng sanh vốn bình đẳng, sinh mệnh của con người có dài ngắn khác nhau, nhưng sau khi chết đều như nhau không khác. Người lớn sau khi mất có thân trung ấm, hài nhi sau khi chết cũng có thân trung ấm. Trong vòng 49 ngày chúng đã chuyển sinh, hoặc tái sinh vào cõi nhân thiên, hoặc sinh làm quỷ thần, hay đọa vào địa ngục, bàng sinh mà không có chuyện ở mãi trong nhân gian trong dạng vong linh để quấy rối!..” (trích nguyên văn trong chương mục “THUYẾT VONG LINH HÀI NHI QUẤY RỐI CÓ CĂN CỨ KHÔNG”?)

Sau khi phân tích nhiều góc cạnh biện chứng tâm linh ngài Thích Thánh Nghiêm kết luận:

“…Ngày nay có số người tuyên truyền việc vong linh hài nhi quấy rối và cổ súy phong trào siêu độ cho chúng. Điều này không luận xuất phát từ tâm tốt, hay do động cơ trục lợi, đều trái với tinh thần Phật giáo chính thống…” (trích trang 160 Phật học Quần nghi)

Riêng cố hòa thượng Tuyên Hóa khẳng định là những thầy tu Trai đạo (một giáo pháp khởi nguồn từ Đài Loan) dùng pháp phục màu đen, có tụng kinh Phật nhưng hành vi phi Phật pháp, đã cổ súy rầm rộ cho vụ cầu siêu vong linh thai nhi. Đánh mạnh vào tâm lý thương con của phụ nữ, họ bịa đặt chuyện hài nhi hiện hồn quấy phá, mè nheo, khóc lóc để gieo rắc tình thương và sợ hãi của người mẹ trót vì lý do gì đó, nhất là những cô gái trẻ quan hệ tình cảm lứa đôi sớm, gây ra hậu quả rồi dứt bỏ thai nhi, không phải trường hợp người mẹ vì cuộc sống của những người con mọn hiện đang sống mà quyết định hành vi hiện tại. Dù bất luận trường hợp nào, đó cũng là phạm nghiệp sát sanh, nhưng trong luật giới cũng có 4 phương diện GIÁ (đóng), KHAI (mở) TRÌ (cấm) PHẠM (không cấm). Người tu có thể suy gẫm mà hành xử tương ưng, nếu khó thì nên thỉnh vấn vị Thầy tâm linh chỉ dẫn bởi hơn ai hết vị ấy hiểu như thế nào về giới luật, phạm vi và phạm trù giới luật, và đặc biệt là luật tắc Nhân Quả trước khi đưa ra lời khuyên đúng.

Hội viên Mật gia Song Nguyễn thực hành “Bồ đề tâm định quán” trong mọi không gian sinh hoạt hằng ngày

Trong quan kiến này Đức Phật không ngại đệ tử phạm lỗi mà đánh giá cao nhận lỗi và khắc phục rồi không tái phạm như một khẳng định trong kinh “Người cao thượng thứ 2”: “Này các tỳ kheo, ở thế gian có hai loại người cao thượng: một là bậc thánh trí, hai là người phạm lỗi mà biết thống hối sửa sai để không tái phạm”. Thử hỏi, thân người quý hiếm mà vì đứa con ngoài ý muốn, hy sinh thân mạng làm sao có lại thân người để được làm “người cao thượng thứ 2”, để thực hành pháp hồi hướng cho muôn loài? Cho nên trong trường hợp của cô học trò đang là Phật tử thì những kẻ khuyên sai trở thành người phạm giới “cản trở người muốn đạt ý nguyện giải thoát”!

Kết lại, từ những luận cứ, luận chứng nêu trên, nương theo oai thần của thánh giáo, tôi thành tâm khuyên những người mẹ trẻ, những người lỡ lầm vì hoàn cảnh hay vì tương lai con cái hiện tại, đừng lo lắng, ưu sầu và đừng bao giờ có ý tưởng là vong nhi hiện hồn báo oán; đừng để mình trở thành con rối, con mồi cho bọn tà sư trục lợi. Tôi cầu nguyện khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 03/06/2018

Thinley- Nguyên Thành


Bài liên quan:

Loạt bài quỷ sự (12 bài): Bài 1: Ma quỷ là ai?

Bồ đề tâm: Chỉ quán song hành (Giáo pháp đúng phương pháp sai bài 13)

 1. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ trước những luận giải của Thầy về thực chất của hiện tượng mà người thế gian thường hay sợ hãi, đó là việc thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha.

  Nhờ sự phân tích ngang qua vũ trụ quan nhà Phật từ Thầy, cùng với trích dẫn những xác quyết của hòa thượng Thích Thánh Nghiêm và hòa thượng Tuyên Hóa, con hiểu rằng, không hề tồn tại hiện tượng vong nhi quấy phá cha mẹ bởi theo nguyên lý tái sanh, sau 49 ngày, tất cả vong linh (vong nhi cũng không phải là ngoại lệ) đều phải đầu thai theo 3 cõi, 6 đường theo nghiệp báo của mình.

  Con hiểu răng, trừ khi là ngoại đạo, còn đã là người con Phật, được Quy y Tam bảo thì không thể không nghe theo lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức, mà trong đó không thể không bao gồm nguyên lý tái sinh bình đẳng của tất cả  chúng sanh. Vậy nhưng, con lấy làm lạ là không ít những chùa chiền hiện nay vẫn đầu tư xây dựng nơi để đón nhận và thờ tự vong linh?! Và những đệ tử ở những chùa đó cũng vì vậy mà tin vào sự hiện diện của vong linh xung quanh họ, để rồi mang những nỗi sợ hãi về sự quấy phá vô hình của chúng. Con nhận ra, đây không chỉ là hành vi gieo rắc tà kiến, phỉ báng chánh lý nhà Phật, mà nó còn làm cho những người Phật tử, những người lẽ ra phải có được tinh thần vô úy, niềm kiêu hãnh thiêng liệng, lại trở thành những kẻ yếu đuối trước vận mệnh tâm linh của mình.

  Bởi như con từng được chứng kiến, có người tự xưng là cư sĩ, đã Quy y Tam bảo nhiều năm, nhưng khi đối diện với những khổ đau, nghịch cảnh của đời sống thế gian, thay vì nên hiểu theo nguyên lí Nhân quả nhà Phật do chính mình gây nên, thay vì tự soi xét lại bản thân mình, họ tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, con người xung quanh họ. Là cha mẹ, họ tìm cách đổ lỗi cho con cái; là chồng vợ, họ tìm cách đổ lỗi cho nhau. Để rồi, khi bị phản biện lại với những lí lẽ không thể chối cãi được, họ đổ lỗi của một sinh thể không tồn tại là vong linh của thai nhi mà con họ phải từ bỏ vì tính mạng của bản thân và tương lai của những đứa con nhỏ khác. Họ tu Phật, nhưng họ không những không thể mang lại hạnh phúc tự tâm cho chính mình, mà họ còn gây áp lực, dằn vặt cho những người xung quanh khi bản thân không được thỏa mãn tài, sắc, danh, thực, thùy.

  Con biết rằng, trên con đường hoằng dương chánh pháp mà Thầy đã lựa chọn, sẽ có nhiều chông gai, cản trở từ những đối tượng tà kiến, vô minh sâu dày, ngã mạn chất chồng như trên. Nhưng quả thật, càng như vậy, thì chúng sanh mới càng có cơ hội được nhận ra nơi nào có chánh pháp và ngược lại. Bởi giả như, vong nhi, vong hồn mà có thật và chúng có khả năng quấy phá con người, thì sao chúng không tìm đến quấy phá Thầy và Mật gia Song Nguyễn khi đã ra sức chống phá sự tồn tại của chúng, tương tự với trường hợp của Quan Công? Trong khi, sự thật là y báo của Thầy cũng như Mật gia Song Nguyễn hiển bày ngày một rực rỡ, với sự phát triển về cả số lượng, chất lượng đệ tử, học trò trong và ngoài nước, cùng với cơ sở vật chất ngày một tiện nghi ở tịnh trú Trung tâm, nơi có mặt của Phân viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh trí mà Thầy là Viện trưởng?

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy trên con đường giáo hóa chúng sanh thoát khỏi vô minh, tà kiến để quay về nương tựa chánh lý nhà Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!

  Cầu nguyện cho nhiều những chúng sanh hữu duyên đọc được bài viết này để tránh xa sợ hãi tà kiến!

  Cầu nguyện khổ đau của chúng sanh nhanh chóng được lắng dịu!

  Om mani padme hum!

   

 2. Mật Thủy says:
  Kính bạch Thầy!
  Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có 300.000 ca phá thai (http://m.danviet.vn/tin-tuc/moi-nam-ca-nuoc-co-den-300000-ca-pha-thai-808244.html). Với số lượng đó nhân lên bao nhiêu năm nay, số thai nhi bị phá bỏ là không thể tính đếm. Như vậy nếu vong nhi quay về phá hoại được thì có lẽ cả nước này đã loạn lên bởi sự quấy phá của chúng, vốn được thêu dệt là làm cho cha mẹ “tan nhà nát cửa”, gây họa cho gia đình! Và tương tự, nếu vong nhi có “năng lực” như vậy, cả thế giới này chắc hẳn không còn tồn tại được! Thực tế thì không phải, chứng tỏ những chuyện vong nhi quấy phá chỉ là những lời thêu dệt của những kẻ gây hoang mang sợ hãi cho người khác để trục lợi cá nhân như Thầy đã khẳng định.

  Con xin tán thán và cảm tạ bài viết của Thầy ạ!

 3. Lan Trần says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh đả phá tà kiến của vị Thầy qua bài viết này.

  Con hiểu rằng không có chuyện vong hồn thai nhi báo oán,  quấy rối cha mẹ. Dù là thai nhi hay bất cứ sinh mệnh nào thì khi mất đi,  họ đều lưu chuyển trong sáu cõi luân hồi,  tùy nghiệp lực mà chiêu cảm cảnh giới. Những chúng sanh không có phước làm người,  thì dù cha mẹ không phá thai chúng cũng chẳng thể tiếp tục trong cõi nhân gian này,  chúng sẽ mất đi lúc nào đó cách này hoặc cách khác.

  Dưới lăng kính Phật gia,  phá thai tuy là sát sanh hại mạng,  nhưng nếu chưa cấu thành đủ 4 hành vi như Đức Liên Hoa Sinh khuyến cáo trong “Giáo Huấn Dakini”,  “chương 10 điều đức hạnh” là:

  1/ Ý nghĩ tiên khởi của chủ ý là “mình sẽ làm điều tội lỗi này”

  2/ Sự tạo ý định thành hành vi và nỗ lực trong thực hiện

  3/ Việc giết xảy ra thật sự,  có kinh nghiệm trong hành động

  4/ Kết thúc hành động: tâm vui mừng,  không cảm thấy hối hận

  thì tội sát chưa hoàn tất.  Trong những trường hợp vị Thầy nêu trong bài, con thấy rằng đa số những người phụ nữ đều có cảm giác tội lỗi,  hổ thẹn cho hành động phá thai của mình.  Nếu không,  họ chẳng tìm cách siêu độ cho hài nhi mà họ chối bỏ. Tội sát vì thế chưa cấu thành.

  Ở góc cạnh người Phật tử,  những ai lâm vào hoàn cảnh trên sẽ không phải quá lo lắng,  bất an bởi đều có phương cách bù đắp,  quan trọng là họ ở tịnh trú tu tập nghiêm túc và có vị Thầy tâm linh hết lòng chỉ dạy. Riêng Mật Gia Song Nguyễn, các phương pháp “liên hoa bách bộ thần chú darani”,  “bồ đề tâm định quán”,  “cúng dường bất khả gián đoạn”… giúp hành giả tích tập lượng công đức khổng lồ,  vì thế họ có thể hồi hướng công đức này cho thai nhi,  và tiêu trừ nghiệp xấu đã tạo.

  Con cảm ơn Thày đã dựa trên những lập luận xác đáng theo oai thần của thánh giáo mà chỉ lối quần mê,  chấn an dư luận, đặc biệt là những người mang mặc cảm tội lỗi từ hành vi phá thai,  ngõ hầu giúp họ tránh xa cạm bẫy của bọn tà sư trục lợi.

  Cầu nguyện cho đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Mật Phê Rô says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết : Đạo sư Viện trưởng Thinley – Nguyên Thành khẳng định : HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CHUYỆN THAI NHI BỊ BỎ HIỆN HỒN BÁO HẠI MẸ CHA ! ĐÂY LÀ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC ĐẬM MÀU TÀ KIẾN CỦA BỌN TRAI ĐẠO XUẤT XỨ TỪ ĐÀI LOAN , VỀ SAU TRỞ THÀNH NỖI SỢ HÃI VÔ CỚ CHO NHỮNG KẺ MÊ TÍN .

  Con cảm ơn vị Thầy đã vì chúng sanh hữu tình mà khai thị , luận giải chuyện thai nhi hiện hồn báo oán là không có thật dựa trên lăng kính nhà Phật .

  Qua bài viết con hiểu theo quan kiến nhà Phật thì các vong linh sau khi mất 49 ngày đều tùy nghiệp lực mà tái sanh theo 3 cõi ( dục giới , sắc giới , vô sắc giới ) 6 đường ( trời , thần, người , súc sanh , ngạ quỹ , địa ngục) thì làm gì có chuyện còn vong linh nào ở  lại mà hiện hồn báo oán . Đó là lời nói dối hại người của những kẻ tà sư muốn trục lợi bất chánh bằng nhiều hình thức do biết rõ tâm lý sợ hãi và day dứt của những bà mẹ bỏ rơi con nên họ mới bày trò là người này có vong nhi theo , người kia có em bé nọ theo quấy phá và rồi những thí chủ nhẹ dạ cả tin này sẻ bị bọn tà sư móc túi bằng hình thức trục vong như : xông khói người, tắm bằng rượu bla…bla… và kết quả là tiền mất tật mang , tiền thì cạn kiệt dần mà nỗi sợ thì càng gia tăng không điểm dừng .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 5. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết. Con  cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị chúng con về chuyện có hay không oan hồn thai nhi báo thù. Qua bài viết của Thầy con hiểu được dù thai nhi hay người già  sau khi mất  thì trong vòng 49 ngày tuỳ theo nghiệp mà đầu thai vào 3 cõi 6 đường. Thật là không may mắn nếu như ai đó đã từng bỏ thai nhi và bị bọn tà kiến linh môi nắm bắt được điều đó và chúng sẽ tìm cách  moi tiền bằng việc cúng bái  sau khi trải qua quá trình gọi là  “gọi hồi”( nhưng sau 49 đã đẩu thai rồi thì làm gì còn mà gọi)  với những biểu hiện khóc lóc, giọng nói oán trách của em bé,…. sẽ đôngj đến tâm can người mẹ  nhân cơ hội đó mà bọn thầy bà  vẽ ra các khoản  nhằm  siêu thoát cho vong thai nhi. Con mong rằng những hành vi trục lợi bản thân của bọn tà sư linh môi sớm bị triệt phá.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả nỗi đau của chúng sanh được lắng dịu

  Om Mani Padme Hum

 6. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm của Thầy vì sự vô minh của chúng sanh mà đăng đàn luận giải, thông qua bài viết ” Đạo sư Viện trưởng, Thinley Nguyên Thành khẳng định: Hoàn toàn không có chuyện thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại Mẹ Cha! Đây là luận điệu xuyên tạc đậm màu tà kiến của bọn trai đạo xuất xứ từ Đài Loan, về sau trở thành nỗi sợ hãi vô căn cứ cho những kẻ mê tín”. Qua những phân tích dựa trên luận chứng, luận cứ Phật môn, chúng con biết được nguyên lý của sự tái sanh, sau 49 ngày tất cả các vong linh đều chuyển nghiệp, đầu thai theo 3 cõi( dục giới, sắc giới, vô sắc giới), 6 nẻo luân hồi ( địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Người, thần, trời), hoàn toàn không có việc thai nhi tác oai tác quái trong cõi nhân gian này. Hơn nữa khi đã là người Phật tử, được quy y nơi Tam Bảo, với tịnh trú tôn nghiêm, từ trường an tịnh, thần lực có ba động quang minh rực rỡ, thì lúc đó họ đã là Phật tử,  là Thái tử  Hoàn vũ, ngay cả thiên binh vạn mã cũng không thể hại họ được, bởi sự bảo hộ của Hộ pháp kim cang.

  Chúng con những hội viên thuộc Viện ITA là những người may mắn, khi được soi sáng, ánh sáng của chánh kiến Phật đà từ vị Thầy tâm linh từ bi, trí tuệ. Con không khỏi ái ngại khi ngoài kia vẫn còn rất nhiều những người mang danh là “Phật tử thuần thành”, nhưng vẫn còn đó chất ngất sự “vô minh”, làm miếng mồi ngon cho bọn tà sư trục lợi.

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum!

 7. Mật Hoàng Mai (Phạm Thị Mai) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

   

   

 8. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ, bồ đề tâm của Vị Thầy đã vì chúng sanh hữu tình mà viết bài cảnh tỉnh, đả tà xây chánh, ngõ hầu giúp cho những chúng sanh vì vô minh mà sợ hãi và vâng làm theo những hủ tục, những hành vi tà vạy của bọn trai đạo cũng như bọn tu sĩ đạo Phật giả danh (bọn đội lốt tu hành)!

  Thật đúng là, nhờ phước đức sâu dày mà một hành giả đạo Phật mới có thể gặp và nương tựa vào Vị Thầy chân chánh, nhờ đó mà thoát khỏi “bát quái trận đồ” vây quanh của bọn tà sư đội lốt tu hành; ngược lại, sẽ trở thành “con mồi ngon” cho bọn chúng mà thôi.

  Thế mới biết, những hội viên của Viện ITA ơn phước biết dường nào, khi được nương tựa vào một Vị Thầy đức hạnh và trí tuệ!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết một bài pháp lợi lạc!

  Con xin kính đảnh lễ Vị Thầy!

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  OM MANI PADME HUM

 9. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết mới của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy khi tiếp tục dương cao ngọn cờ “đả tà xây chánh” để giúp chúng sanh lìa mê về giác, và ở trong bài viết này là “Hoàn toàn không có chuyện thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha! Đây là luận điệu xuyên tạc đậm màu tà kiến của bọn Trai đạo xuất xứ từ Đài Loan, về sau trở thành nỗi sợ hãi vô cớ cho những kẻ mê tín“.

  Qua bài viết của vị Thầy đặc biệt là những luận chứng, luận cứ xác đáng như vũ trụ quan nhà Phật, lời khai thị, xác quyết của hòa thượng Thích Thánh Nghiêm, hòa thượng Tuyên Hóa con hiểu được, sau 49 ngày, tất cả vong linh đều chuyển nghiệp đầu thai theo 3 cõi và 6 đường theo luật tắc nhân quả. Đã là Phật tử, được quy y Tam Bảo thì phải có được tinh thần vô úy, niềm kiêu hãnh linh thánh, hiểu biết thấu đáo về luật tắc nhân quả chứ không thể sợ hãi và bị khuất phục hay lợi dụng, trục lợi trước những tư tưởng ngoại đạo, tà sư, những tín ngưỡng, phong tục vô minh vốn du nhập sâu và lâu đời trong đời sống.

  Như lời Thầy khai thị, con hiểu được khi đã quy y Tam Bảo đúng chỗ đúng pháp thì đương nhiên được chỉ dạy mô thức tâm linh hồi hướng công đức. Với các tu pháp trong Lục diệu Pháp môn do vị Thầy phát lồ, dù được phép thực hành 1 trong 6 tu pháp (như Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni, Bồ Đề tâm Định quán hay Cúng dường Bất khả gián đoạn…) thì công đức tích tập được đã nhiều vô số từ đó mà có thể hồi hướng đến chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi (trong đó có các vong nhi) giúp họ có khả năng chuyển nghiệp từ xấu thành tốt.

  Con cảm ơn Thầy về bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thanh tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 10. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc xong bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã cảnh tĩnh và khai thị cho cho chúng con về những hành vi tà vạy của bọn trai đạo và những kẻ đột lốt thầy tu.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã khẳng định “Hoàn toàn không có chuyện thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha! Đây là luận điệu xuyên tạc đậm màu tà kiến của bọn Trai đạo xuất xứ từ Đài Loan, về sau trở thành nỗi sợ hãi vô cớ cho những kẻ mê tín”. Bằng những luận chứng luận cứ dựa trên thánh giáo lượng vị Thầy đã lần lượt chỉ rõ quan niệm trên là tà kiến.  Với nguyên lí tái sanh, sau 49 ngày tất cả vong linh đều chuyển nghiệp đầu thai theo 3 cõi, 6 đường nên khi mất đi, các vong nhi sẽ phải đi tái sanh theo duyên nghiệp của mình.  Cùng với dẫn chứng của hòa thượng Thích Thánh Nghiêm, hòa thượng Tuyên Hóa thêm xác quyết về sự không tồn tại hiện tượng vong nhi quấy phá cha mẹ mình. Còn sự  gieo giắc sợ hãi về việc bỏ đi đứa con của mình mà bọn tà sư, là linh nêu ra như một việc làm sát nhân của người mẹ thì Đức Phật cũng chỉ rõ trong luật giới cũng có 4 phương tiện Giá, Khai, Trì, Phạm. Nếu người mẹ đã biết sợ hãi, đau khổ với đứa con đã mất cũng là  ăn ăn với nghiệp mình gây tạo. Nếu là người Phật tử biết lỗi, nhận lỗi, khắc phục và không tái phạm sẽ trở thành người cao thượng thứ 2 mà Đức Phật đã khẳng định trong kinh “Người cao thượng thứ 2”.

  Con cảm ơn vị Thầy đã dạy rõ, nếu đó là người Phật tử, đã quy y Tam Bảo những nơi nghiêm túc, trở thành Thái Tử Hoàn Vũ, thân phận cao quý và có các kim cang hộ pháp bảo vệ, ánh sáng ba động rực rỡ  như thế. Nếu là quỷ thần còn phải chắp tay cung kính hộ trì như lời hứa nguyện của Ác Độc Quỷ Vương trong Kinh Địa Tạng thì vong linh nào dám đến gần nói chi đến quấy quả. Đồng thời ở Mật Gia, chúng con được thực hiện hoặc diễn tập các pháp môn có biết bao nhiêu lợi lạc cho cả người sống và người đã mất cũng như họ nhận được dù đang là loài nào trong 6 đường. Như là  thực hành hay diễn tập pháp môn Liên Hoa Bách Bộ Thần chú Đà La Ni là thực hiện 6 Ba la mật, vong nhi được bố thí cam lồ tinh túy. Với Bồ Đề Tâm Định Quán thì mỗi ngày đều có quá nhiều sự hồi hướng đến vong linh hoặc tất cả muôn loài. Với Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn đã được các bậc thánh đức xác quyết có công năng tiêu trừ những chướng nghiệp hiện đời và quá khứ. Con nghĩ rằng, giả như hành giả là một nhà tỷ phú,  việc thực hành pháp và công đức từ việc thực hành này như đang chu cấp cho cuộc sống của một người thường được sống thoải mái thì con chắc rằng người nào mà được chu cấp như vậy, hiển nhiên sẽ phải yêu quý người tỷ phú đó cũng như hết lòng với họ chứ không có chuyện oán than như những người không biết mà khuyên sai, khuyên tầm bậy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc, giúp cho “Những người mẹ trẻ, những người lỡ lầm vì hoàn cảnh hay vì tương lai con cái hiện tại, đừng lo lắng ưu sầu và đừng bao giơ có ý tưởng là vong linh hiện hồn báo oán, đừng để mình trở thành con rối, con mồi cho bọn tà sư trục lợi”.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu đau khổ của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Hồng Nguyện says:
  Kính Bạch Thầy.

  con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Những nỗi đau đau thương nhất là mẹ mất con, hay trong trường hợp hy hữu rằng phải quyết định sự sống của mẹ hoặc con là sự đau khổ vô cùng của người mẹ. Nỗi đau ấy luôn ám ảnh quanh cuộc sống của họ, lợi dụng nó là lũ tà kiến tà sư chuyên gieo rắc làm nhiễu chúng sanh bằng cách gieo lên suy nghĩ cho họ là vong đòi mạng hay vong nhập về quấy nhiễu gia đình. Chuộc lợi và đánh mạnh vào tâm lí chúng sanh đồng nghĩa với việc gieo rắc nhân quả lên chính họ-lũ tà kiến vô minh.

  Qua bài đọc con được hiểu thêm về cõi chết. Sau 49 ngày , mọi thứ sẽ được định đoạt về 3 cõi không còn ở dương gian quấy nhiễu con người

  con cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi đã trở thành hội viên của Viện ITA ơn phước biết nhường nào, được làm học trò của vị Tuệ tri thức tâm linh từ bi,trí tuệ. Được ánh sáng Phật đà soi sáng.

  con cảm tạ ơn vị Thầy vì bài vô cùng lợi lạc này ạ

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum

 13. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải những nỗi lo lắng của các bà mẹ vì một lí do nào đó mà bỏ đi đứa con của mình, rồi họ sợ hãi, tìm nơi chùa chiền gởi tên tuổi vào đó với ước nguyện được các sư thầy iếm trừ để không quay về quấy phá, thực trạng đó diễn ra rất nhiều, làm miếng mồi ngon cho bọn tà tư, tà tư duy có điều kiện mà trục lợi.

  Theo nguyên lí tái sanh, sau 49 ngày tất cả các vong linh đều phải tái sanh theo nghiệp lực của chính họ dẩn dắt mà sẽ sanh vào cỏi nào trong sáu nẻo luân hồi đầy đau khổ.

  Ở Mật Gia Song Nguyễn vị Thầy đã phát lồ ra những pháp tu đầy lợi lạc, giúp cho mỗi hành giả mỗi ngày thực hành tích tập biết bao nhiêu công đức để hồi hướng cho mọi chúng sanh trong sáu nẻo, còn theo tà tư duy cúng kiến không những chẳng lợi lạc gì còn rước hoạ vào thân.Nhưng thế gian biết bao nhiêu người mê lầm, thật tội nghiệp.

  Con cầu nguyện cho những chúng sanh hữu tình có được đủ phước mà đọc được bài luận giải này giúp cho họ có được chánh kiến và bớt sợ hãi để không bị rơi vào ý đồ trục lợi của những bọn thầy bà mê tín dị đoan.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 14. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm của Thầy đã từ bi thương xót chúng sanh đang đau khổ trong vô minh , và bị tà kiến sai sử, sợ hãi, làm theo hành vi tà vậy của bọn đạo đức giả, tà sư đội lốt tu hành, trục lợi bất chánh bằng nhiều hành vi, do nắm được tâm lý sợ hãi, day dứt của người mẹ bỏ con. Thầy đã từ bi đăng đàn luận giải về thực chất của hiện tượng mà người thế gian thường hay sợ hãi, đó là việc thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại cha mẹ.
  Nhờ sự khai thị của vị Thầy, ” đối với người Phật tử đã quy y Tam Bảo cần phải xét trên phương diện đạo pháp ” với những trích dẫn, xác quyết của hoà thượng Thích Thánh Nghiêm và hoà thượng Tuyên Hoá, đã giúp cho chúng con, chúng sanh hiểu được rằng, không hề tồn tại hiện tượng vong nhi quấy phá cha mẹ, bởi theo nguyên lý tái sanh, sau 49 ngày đều tuỳ nghiệp lực mà tái sanh theo 3 cõi, 6 đường.
  Chúng con thật may mắn tự hào khi được là hội viên của Viện ITA được nương tựa nơi vị Thầy từ bi, trí tuệ, luôn kiên nhẫn chỉ dạy cho chúng con theo đúng quỹ đạo chánh pháp, trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn và vũ khí tỉnh thức để nhìn nhận sự việc, hiện tượng, thoát khỏi sự khổ đau giống như người thế gian đang phải gánh chịu vì vô minh tà kiến.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài đả phá tà kiến, ban vô uý cho chúng sanh, đặc biệt là những người mang mặc cảm tội lỗi từ hành vi phá thai, giúp chúng sanh nhận ra cạm bẫy của tà sư.
  Con cầu nguyện ánh sáng chánh Phật đà, ánh sáng trí tuệ của vị Thầy lan tỏa khắp muôn nơi, giúp chúng sanh được kết nối với vị Thầy,có cơ hội được Thầy chỉ dạy giáo pháp đúng, phương pháp đúng ,để có thể tích tập phước đức, công đức mà tiêu trừ nghiệp xấu.
  Chúng con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho mọi đau khổ của chúng sanh được lắng dịu.
  Om Mani Padme Hum!

 15. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết: “Đạo Sư Viện Trưởng Thinley Nguyên Thành khẳng định: Hoàn toàn không có chuyện thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha. Đây là luận điệu xuyên tạc đậm màu tà kiến của bọn trai đạo xuất xứ từ Đài Loan về sau trở thành nỗi sợ hãi vô cớ cho những kẻ mê tín” của Thầy rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh định chánh kiến cho chúng con trước quan niệm tà kiến: Thai nhi bị bỏ sẽ quay về quấy phá cha mẹ, phải đưa vào chùa để “trấn yếm” thì gia đình mới mong được yên ổn.
  Kính bạch Thầy.
  Bản thân con cũng rơi vào tình huống tương tự khi phải quyết định từ bỏ thai nhi. Con đã từng chìm đắm trong cảm giác mặc cảm tội lỗi và sợ hãi khi phải đối mặt với sự lên án của xã hội và những lời hù dọa của những kẻ mê tín dị đoan. Con cảm thấy bế tắc vì không thể tìm thấy được hướng giải quyết nên tâm trạng luôn lo lắng, bất an. Trong hiểm cảnh đó, con đã may mắn gặp được vị Thầy tâm linh chân chính, chứ không phó thác vận mệnh tâm linh của mình cho bọn tà sư như lời khuyên của gia đình. Thầy đã từ bi luận giải cho con hiểu được thực nghĩa của vấn đề:
  Thứ nhất: Những thai nhi bị bỏ là vì chưa đủ phước để làm người.
  Thứ hai: Sau 49 ngày, tất cả các vong linh đều được đầu thai, không thể tác oai tác quái ở cõi dương gian. Nếu vong linh này là âm hồn thì chúng thuộc loài quỷ đói. Bản thân chúng thường xuyên bị đói, khát hành hạ nên không có khả năng gây hại đến con người.
  Thứ ba: Với thân phận cao quý là Thái Tử Hoàn Vũ, đã Quy y Tam Bảo, thọ trì 5 giới sẽ được 25 Hộ Pháp Kim Cang bảo hộ thì những vong nhi này không dám đến gần chứ đừng nói là quấy phá.
  Thứ tư: Thầy dạy con rằng, con làm sai nhưng con không thể cứ bám vào sai lầm ấy mà hủy hoại cả tương lai sau này mà quan trọng là cách sửa sai để được làm người tối thượng thứ hai. Thầy đã chỉ dạy con diễn tập Yoga Thanh Trí và cho phép Quy Y Tam Bảo khi con đủ duyên lành để con được trở thành Thái Tử Hoàn Vũ cao quý.
  Giờ đây, con có thể dũng cảm đối mặt với sai lầm của chính mình. Con đang sửa chữa sai lầm bằng cách thực hành Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của vị Thầy để giúp bản thân con thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, sợ hãi và đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh trong đó có cha, mẹ, con cái… của con trong nhiều kiếp.
  Bài viết cùng lời khẳng định của Đạo Sư Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Tâm Lý Học và Ứng Dụng Yoga Thanh Trí là một đòn mạnh mẽ giáng vào những quan kiến sai lầm của những kẻ tà sư “mượn đạo tạo đời” gheo rắc sự sợ hãi cho chúng sinh nhằm mục đích trục lợi. Đồng thời đây cũng là chiếc phao cứu sinh giúp những chúng sinh vô minh tìm được con đường sáng để thoát khỏi khổ đau.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Con cầu nguyện ngọn đuốc trí huệ tỏa sáng khắp muôn nơi.
  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy đã luận giải với đầy đủ luận cứ, luận chứng vạch trần bộ mặt xấu xa của những kẻ tà sư, tà kiến gieo rắc nỗi sợ hãi vô căn cứ cho người khác.

  Theo tác phẩm “Tử thư Tây Tạng” (người Phương Tây dịch) do Đại sĩ Liên Hoa Sanh trước tác đã chỉ rõ rằng người vừa mất sau 8 tiếng sẽ có thân trung ấm nhưng sau 49 ngày thì đều phải tái sinh qua cõi khác, không thể ở lại cõi Dương gian. Do đó, những lời nói cho rằng “vong theo”, “vong nhập” chỉ là những lời nói dối, vô căn cứ của những kẻ tà kiến, gieo rắc nỗi sợ hãi cho người khác với mục đích bất chính, trục lợi cho bản thân. Đồng thời, do thiếu chánh kiến, tri kiến Phật pháp nhiều người liền nghe những lời vô căn cứ của những kẻ “miệng lưỡi rắn độc” mà đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác mà không chịu tự quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm của mình.

  Qua những luận giải của vị Thầy trong bài viết, con hiểu được rằng khi một người đã được Quy y Tam bảo nơi tịnh trú tôn nghiêm, từ trường an tịnh, thì họ sẽ có thân phận cao quý là đệ tử Phật, là Thái tử Hoàn vũ. Bên cạnh đó, trong kinh Địa tạng Bổn nguyện, Ác Độc Quỷ Vương đã phát nguyện trước Đức Phật hễ ngang qua nhà nào có tiếng kinh, câu kệ, niệm Phật, trì chú, tọa thiền, Quỷ vương sẽ sai các vị quỷ thần nơi đó bảo vệ không cho tai họa xâm phạm đến cửa nhà họ, chứ chưa nói đến bản thân họ. Do đó, việc những kẻ tà kiến, lừa đảo nói rằng có “vong linh” theo gây hại cho người khác là hoàn toàn sai lầm, trái với Chánh kiến.

  Bên cạnh đó, vị Thầy cũng đã từ bi luận giải trong bài viết rằng những hội viên của Viện ITA Mật gia Song Nguyễn khi được vị Thầy cho phép diễn tập, thực hành bộ môn Yoga Thanh Trí, trong đó có các phát kiến tâm linh mà vị Thầy đã phát lồ như Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni, Bồ đề tâm định quán, Cúng dường bất khả gián đoạn đều mang lại những lợi lạc không chỉ cho bản thân mà còn cho chúng sanh và muôn loài khác trên nền tảng Bồ đề tâm. Đặc biệt trong đó, tu pháp “Chánh kiến Quang minh Tam muội” giúp bản thân các hội viên trang bị trạch pháp nhãn, chánh kiến để thoát khỏi những nỗi sợ vô minh, vô căn cứ. Cùng với đó là tu pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” đã được các bậc Thánh đức xác quyết rằng có công năng tiêu trừ những nghiệp chướng hiện đời và quá khứ.

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải qua bài viết này, ngõ hầu chỉ dạy cho đệ tử, học trò chúng con và các bạn đọc hữu duyên tiếp cận và hiểu được chánh kiến, thoát khỏi những nỗi sợ vô minh, vô căn cứ, để biết được thân người quý báu, trân quý cơ hội được theo học bộ môn Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 17. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh đả phá tà kiến của vị Thầy ạ.

  Qua đó con biết được nguyên lí của sự tái sanh,sau 49 ngày tất cả các vong linh đều chuyển nghiệp,đầu thai theo 3 giới(dục giới,sắc giới,vô sắc giới),6 nẻo luân hồi(địa ngục,súc sanh,ngạ quỷ,Người,thần,trời) hoàn toàn không có việc thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại cha mẹ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 18. Mật Thanh Luật (Nguyễn Huy Hoàng) says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết của Thầy, con cảm tạ ơn Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 19. Mật Linh Nguyên says:
  Bạch Thầy !khai thị

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy. Con tạ ơn Thầy đã khai thị cho mọi người tỏ tường về 3 cõi luân hồi và 6 đường tái sinh, để những người trong cuộc không còn mơ hoặc mà bị bọn tà đạo tà sư lừa dối khoét thêm đau thương trên cả 2 phương diện vật chất tinh thần và biến họ trở thành những nô lệ tâm linh.

  Cầu nguyện Thầy cô an tịnh và trường thọ vì lợi ích hữu tình chúng sinh. Cầu nguyện đau khổ của chúng sinh được lắng dịu !

  OM MANI PADME HÙM !

 20. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy đã vì chúng sanh vô minh mà luận giải vấn đề thai nhi hiện hồn báo hại mẹ cha. Với 5 luận điểm cùng với các luận chứng, luận cứ từ kinh điển Thầy đã giúp cho chúng con và chúng sanh hữu tình được sáng tỏ. Con hiểu rằng người học Yoga Thanh Trí ngày càng tăng trưởng trí tuệ thế nên hiểu được bản chất sự vật, hiện tượng, dó đó mà an nhiên tự tại. Còn những người mải mê theo mấy ông cô cậu đồng cốt thì ngày càng tăng trưởng lo âu, sợ hãi. Qua đó con càng thấm thía lời dạy của Đức Phật trong kinh Tăng Chi Bộ: “Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này các Tỳ kheo, tất cả sự sợ hãi ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khơi lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những tai hoạ nào khởi lên, tất cả những tai hoạ ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí”. Con hoan hỷ và tự hào được làm hội viên của viện ITA, được học bộ môn Yoga Thanh Trí mỗi ngày để dần dần trở thành người hiền trí. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 21. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om mani padme hum.

 22. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã chỉ rõ bản chất của tà sư đã dùng những hành vi tà vạy đe dọa chúng sanh trong việc bịa đặt ra việc các oan hồn của thai nhi về báo oán, làm cho chúng sanh lo sợ, cầu cúng, làm lễ để trục lợi cho bản thân.

  Trong bài viết này Thầy đã luận giảng với đầy đủ luận chứng, luận cứ trên quan kiến Phật môn chứng minh rằng sau 49 ngày thai nhi sẽ tái sinh vào một trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vì vậy sẽ không còn ai mà theo báo oán như các tà sư, tà linh đang cố tình gieo rắc tà kiến và làm cho chúng sanh sợ hãi lo lắng. Quan trọng hơn nữa, các tà sư, tà linh thực chất không hề nhìn thấy được vong hồn thai nhi nhưng vẫn lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin để hù dọa mà trục lợi bất chính. Còn những hữu tình dù đã là Phật tử, đã quy y Tam Bảo nhưng vẫn không có trách pháp nhãn nên tin lời tà sư mới bị rơi vào cái bẫy tà kiến không những làm ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng của mình mà còn bị sống một cuộc sống với nhiều khổ đau, phiền não, sợ hãi, tiền mất tật mang.

  Nhưng điều đáng buồn là có nhiều chùa hằng năm vẫn làm lễ cúng vong, siêu độ cho vong hồn thai nhi dù những vong hồn đó đã mất mấy năm qua. Các Phật tử thì mang nỗi niềm mặc cảm tội lỗi cũng như lo sợ nên khi đó thầy nói gì cũng nghe, làm lễ gì cũng đồng ý. Con thắc mắc một điều là các thầy đều nêu cao tinh thần “phụng sự chúng sanh là cúng dường Tam Bảo” và đạo Phật luôn mang đến an vui cho hữu tình, giúp hữu tình thoát khỏi khổ đau nhưng tại sao các thầy ấy không dạy hữu tình phương pháp đúng, theo chánh kiến Phật đà để tích tập công đức, chuyển hóa nghiệp, chuyển hóa tâm để có được cuộc sống an vui mà cứ lợi dụng những nỗi đau của người khác, những sai lầm của người khác mà trục lợi? Trong khi đức Phật đã xác quyết trong kinh người cao thượng thứ 2 là người phạm lỗi mà biết thống hối sửa sai để không tái phạm, để thực hành pháp theo đúng quỹ đạo chánh pháp, tích tập công đức và từ đó hồi hướng cho tất cả hữu tình vì lợi lạc của bản thân mình và tha nhân sẽ có được cuộc sống bình an, an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng chi tiết về sự việc này và con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được cơ hội thực hành, diễn tập yoga Thanh trí thông qua pháp tu  “liên hoa bách bộ thần chú đà la ni”, “bồ đề tâm định quán”, “cúng dường bất khả gián đoạn” để được chuyển hóa tâm, được tích tập vô lượng công đức, được tịnh hóa nghiệp chướng và hồi hướng công đức có được cho tất cả hữu tình vì lợi lạc của bản thân và tha nhân để dần được an lạc đời này, cực lạc đời sau. Và những lời dạy của Thầy trong căn phòng Duy Ma Cật này đã ban cho chúng con trách pháp nhãn minh định chánh tà chân ngụy và kiên dũng trên hành trình giác ngộ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Kính bạch Thầy

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quang để cho chúng sanh vô minh có thể tìm ra cho mình chúc ánh sáng chánh pháp không còn lo âu   sợ hãi mà trở thành con mồi cho những kẻ xấu

  Theo quy luật của luân hồi thì thai nhi trong vòng 49 ngày cũng phải tái  trái sanh thì làm sao có thể hại người ,vả lại nếu người mẹ  người cha đó là người đã quy y phật và hành theo pháp phật trích tập được công đức hồi hướng cho chúng sanh trong đó sẽ có thai nhi đó ,qua bài viết này con cầu nguyện cho những ai còn tin vào thai nhi bị bỏ hiện hồn về phá cha mẹ sẻ thức tỉnh để không còn là miếng mồi ngon cho bọn tà vại

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om ah hum

 24. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 25. Tạ Thị Hà Danh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cầu nguyện sức khỏe Thầy.

  Tạ Thị Hà Danh

 26. Kính bạch Thầy, 

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. 

  Qua những lời dạy của Thầy con hiểu rằng việc thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha là luận điệu xuyên tạc, việc cầu siêu cho thai nhi là hành vi tà kiến, là hủ tục của người Tàu. 

  Con tin rằng nhờ luận giải của Thầy mà những người mẹ, những người phụ nữ đã lỡ lầm vì hoàn cảnh thế này hoặc thế khác sẽ buông bỏ được tâm lý mặc cảm, hiểu được đúng bản chất của sự việc để không trở thành miếng mồi cho bọn tà sư. 

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy để chúng sanh còn đang sống trong những ngày tháng dày vò sợ hãi được thoát khỏi xiềng xích do vô minh gây nên. 

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh. 

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. 

  Om ah hum. 

 27. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tán thán bút lực dũng mãnh của vị Thầy với những lập luận sắc bén đã đánh thẳng vào thứ Tà Kiến mà Trai Đạo dựng lên, về hiện tượng tà mị là Vong Nhi quấy phá.

  Con không khỏi ngán ngẩm cho tình trạng người chồng và bên ngoại của người thiếu phụ đáng thương kia. Họ hết lên chùa nhờ “trấn yểm vong nhi” lại đổ hết tội lỗi lên đầu cô gái ấy vì khiến cho “vong nhi” có cớ quậy phá. Thực tế như Thầy chỉ ra, mầm mống tai họa đã có từ trước đó rồi, nhưng do không dám đối diện với lỗi lầm của mình nên họ đổ hết tội lỗi cho thế lực siêu hình, lấy đó làm cái cớ để dằn vặt con gái. Đã thế chùa chiền lại còn tiếp tay cho Tà Kiến này bằng cách nhận “trấn yểm”, thật là cả một bộ sậu Tà Kiến với nhau.

  Qua lời giảng của vị Thầy, con hiểu rằng cái “thế lực siêu hình” là “vong nhi” mà người đời tin sái cổ này hoàn toàn là ngụy tạo. Bởi lẽ bất cứ chúng sanh nào, từ thai nhi cho đến người già, khi chết, đều phải luân chuyển trong 6 nẻo Lục Đạo Luân Hồi trong vòng 49 ngày. Do đó không thể tồn tại một dạng thức ma mị là vong nhi đi quấy phá người ta từ ngày này qua tháng nọ. Một loại chúng sanh tâm thức đầy sân hận như vậy mà không bị chiêu cảm tới cõi thấp hay sao, ở lại cõi người làm gì. Kinh Lăng Nghiêm cũng xác định chúng sanh tình nhiều hơn tưởng chắc chắn sẽ rơi vào các cõi thấp. Vong nhi vì vậy không thể tồn tại ở cõi người với tâm thức sân hận chỉ muốn hại người như vậy được.

  Giả thuyết thứ hai, vong nhi là quỷ đói thì chúng cũng không đủ sức hại người. Bạch Thầy, một người nhịn đói ba ngày đã rệu rã rồi. Quỷ đói đói khát cả chục năm trời thì sức đâu mà đi quấy phá. Thêm vào đó, như vị Thầy chỉ ra, quỷ chẳng bao giờ ở đâu lâu quá 1 phút vì tâm thức chúng lúc nào cũng đầy xáo động, làm sao có thể đeo bám mà phá người cho được.

  Từ đây, con hiểu rằng tất cả những Tỳ kheo nhà Phật cổ súy cho việc cúng kiếng, “trấn yểm” vong nhi quấy phá đều là hành vi bịa đặt và Tà Kiến. Con hiểu rằng người đắc nhị thiền tới tứ thiền mới có thể nhìn bằng Thiên Nhãn. Thế nhưng người ta mặc dù ngồi kiết già không nổi nhưng hể gặp ai cũng nói “vong theo”, “vong nhập”, “vong bám”, “vong đeo”,…Thực tế họ mới là “vong” đeo bám thí chủ để kiếm tiền cúng kiếng thì có.

  Con cảm tạ vị Thầy đã phá đi đường dây “kinh doanh tâm linh” khởi đầu từ những người theo Trai Đạo truyền vào chùa chiền. Đầu tiên họ dựng lên chuyện vong nhi quấy rối, sau đó ra sức lôi kéo tín đồ đến cúng kiếng, cầu siêu, trấn yểm,…thế là họ tha hồ vét tiền đầy túi. Nhiều gia đình nhẹ dang cả tin, không có Trạch Pháp Nhãn nên đã lọt vào đường dây ma quỷ của chúng mà tiền mất tật mang.

  Con tán thán bài viết vị Thầy đã giúp chúng con và chúng sanh nhìn ra bản chất vấn đề, xa lìa những sự sợ hãi vô lý. Con cầu nguyện bài viết lan tỏa để chúng sanh thoát khỏi Tà Kiến này.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh khổ đau lắng dịu.

  Om Ah Hum.

   

 28. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán bài viết ” Hoàn toàn không có chuyện thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha ! Đây là luận điệu xuyên tạc xuyên tạc đậm màu tà kiến của bọn Trai đạo xuất xứ từ Đài Loan, về sau trở thành nỗi sợ hãi vô cớ cho những kẻ mê tín”. Con xin tán thán công hạnh vì Bồ đề tâm của vị Thầy vì chúng sanh hữu tình mà luận giải chuyện thai nhi hiện hồn về báo hại là không có thực bởi lẽ qua quan kiến nhà Phật thì trong vòng 49 ngày thì các vong linh tùy theo nghiệp lực mà tái sinh vào 3 cõi và 6 đường .Nhưng bọn tà sư, tà linh lợi dụng sự sợ hãi cả tin của những con nhang của những cô gái nhẹ dạ cả tin và đã biến họ trở thành miếng một ngon, nạn nhân của bị tà sư đó. Qua bài viết của Thầy con hiểu rằng một khi quy y Tam Bảo trở thành đệ tử Phật , trở thành Thái tử Hoàn Vũ được truyền 5 giới có 25 Hộ Thần theo bảo hộ thì tiểu yêu vong linh không đến gần được. Và nếu đã quy y đúng chỗ thì sẽ được mô thức tâm linh để hồi hướng cho vong nhi.
  Con cảm tạ Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu
  Om Ah Hùm

 29. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết và tán thán công hạnh của vị Thầy đã viết bài vì lợi lạc của chúng sanh. Qua sự luận giải của vị Thầy, con hiểu rằng hiện tượng vong nhi theo quấy rối hoàn toàn là sự tà kiến, đây chỉ là những lời nói nhằm gieo rắc sự sợ hãi cho chúng sanh của tà sư. Và chúng sanh vì vô minh nên tin tưởng những lời nói không căn cứ đó  để rồi trở thành con rối. Qua bài viết con cũng biết được sự lợi lạc của người Phật tử đã quy y nơi tịnh trú tôn nghiêm, từ trường an tịnh và sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của  những phát kiến tâm linh tại Mật Gia Song Nguyễn. Con cảm ơn Thầy đã có những phát kiến tâm linh lơi lạc ,phù hợp với tất cả mọi người, trang bị chánh kiến cho học trò chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 30. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh .

  Om Mani Padme Hum!

 31. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy  !

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ.

  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ , Bồ đề tâm của vị Thầy luôn dương cao ngọ cờ “ đả tà xây chánh”. Vị Thầy đã từ  bi sót thương sót cho sự sự vô minh của chúng sanh mà luận giải, cảnh tỉnh chúng sanh lìa mê về giác, qua bài viết bài “ Đạo sư Viện Trưởng, Thinley Nguyên Thành khảng định: Hoàn toàn không có chuyện thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại Mẹ Cha! Đậy là luận điệu xuyên tạc đậm màu tà kiến của bon trai đạo xuất xứ từ Đài Loan, về sau thành nỗi sợ hãi vô căn cứ cho những kẻ mê tín”.  Bằng những  luận chứng, luận cứ dựa trên dựa trên Thánh giáo lượng,  chúng con biết được với nguyên lý tái sanh, sau 49 ngày tất cả vong linh đều chuyển nghiệp đầu thai theo 3 cõi, 6 đường theo luật tắc nhân quả, hoàn toàn không có việc thai nhi tác oai tác quáí trong cõi nhân gian này.

  Qua những luận giải của vị Thầy đã khai thị cho con hiểu được rằng khi một người đã quy y Tam Bảo nơi tịnh trú tôn nghiêm, từ trường an tịnh, thần lực có ba động quang minh rực rỡ, thì họ sẽ có thân phận cao quý là đệ tử Phật, là thái tử hoàn vũ, ngay cả thiên binh vạn mã cũng không thể hại họ được bởi sự bảo hộ của các Hộ pháp kim cang.  Mật Gia Song Nguyễn là viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng Yoga thanh trí  ITA, giúp người thực hành thực hành tiếp cận với Trí huệ nhà Phật,  giúp cho con người  khai thác được  tiềm năng trí tuệ mà đạt được 3 mục tiêu .1- hanh thông thế sự, 2- hạnh phúc gia đình, 3- thành đạt xã hội. Dưới sự chỉ dạy của vị Thầy luôn giương cao ngọn cờ khoa học, giáo dục, văn hóa vì sức khỏe cộng đồng trên phương diện, thể chất tinh thần, tâm linh đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.với những lợi lạc không thể nghĩ bàn “lục diệu Pháp môn”  vị Thầy phát đã dày công phát kiến giúp hành giả ( hội viên) của Viện YTA Mật Gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của vị Thầy  “Đạo sư Viện Trưởng”từ đó tinh tấn thực hành sẽ tích tụ công đức có thể hồi hướng công đức này cho thai nhi và tiêu trừ nghiệp xấu đã tạo.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa và nhiều lợi lạc Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 32. Kính  Bạch  Thầy

  Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

  Con xin cảm  tạ  ơn  Thầy  đã  từ  bi khai thị  cho chúng  con hiểu

  Qua bài  này  cho con hiểu  hơn  khi chết  đi  sau 49 ngày vong linh  sẽ  được  tái  sanh theo 3 cõi  ,6 đường  theo nghiệp  báo của  mình  , không  thể  nào  ở  dương  gian mà  hại  người  được

  Con xin cầu  nguyện  cho sức khỏe  và  sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô  vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện  cho tất  cả  chúng  sanh thức  tỉnh  với  trạng  thái  giác  ngộ

  Om mani padme hum

 33. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ cà sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 34. Mật Huệ Pháp says:
  Mô Phật
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của Thầy đã luận giải cho chúng con tỏ tường về luận điệu xuyên tạc của hội trai đạo xuất xứ từ Đài Loan về việc thai nhi bị bỏ sẽ hiện hồn về báo hại mẹ cha. Thông qua những phân tích cặn kẽ của Thầy, được minh hoạ cụ thể bằng kinh điển nhà Phật cùng với lời dạy của các bậc thánh đức, lời hù doạ này trở nên thật ấu trĩ bởi:

  Theo nguyên lý tái sanh, sau 49 ngày tất cả các vong linh dù người lớn hay trẻ em tuỳ theo nghiệp lực của mình mà tái sanh vào một trong sáu cõi;

  Giả như ai đó ngoan cố cãi rằng có, thì chỉ có thể thuộc loài quỷ đói (là loài chung sống lẫn với con người ở dương gian), không thể là loài trời (vốn chỉ chìm trong hoan lạc), loài thần (vốn sân hận nhưng cũng cách xa thế giới loài người) và càng không thể là loài súc sanh (ngu si không biết xấu tốt). Tuy nhiên đặc tính loài quỷ nếu là quỷ đói thì còn bị hành hạ bởi cơn đói của mình thì sao có thể hại ai trong khi thân còn lo chưa xong, hơn nữa căn bản trí của cả quỷ đói và quỷ oai đức không thể dừng lâu ở một vị trí quá 30 giây đến một phút thì càng khó hại ai. Nếu vong nhi có thực chăng nữa thì chúng sẽ tìm ra kẻ nào “gián tiếp giết người” bằng hành vi toan tính dẫn đến hành động gây ra hậu quả đó vì khi đã ở trong thân trung ấm, chúng sẽ có đủ 5 thần thông để đoán biết. Từ những luận điểm này, luận điệu xuyên tạc của kẻ tà đã bị Thầy bác bỏ một cách ngoạn mục khiến chúng bị lột mặt nạ là những kẻ lừa dối, kẻ đạo đức giả đội lốt tu hành, chuyên reo rắc những nỗi sợ vô căn cứ cho chúng sanh thiếu hiểu biết. Người thế gian đã không cần sợ sệt như vậy thì người Phật tử, được tiếp cận giáo lý nhà Phật lẽ ra càng phải có tinh thần vô uý hơn bởi một khi đã quy y cửa Phật, được thọ trì 5 giới thì họ sẽ có tương đương 25 kim cang hộ pháp theo sau. Thế nhưng thật tiếc có quá nhiều người vẫn bị mê lầm về điều này. Kẻ đáng trách đầu tiên chính là những tà sư dưới lớp áo cà sa chuyên trục lợi trên nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của họ. Từ đây chúng con càng thấm thía giá trị không thể nghĩ bàn khi có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy chân chính trong đời này, được Thầy ban cho những phương pháp thực hành giản đơn nhưng lại hiệu quả bởi các pháp này là sự kết tinh những tinh tuý trong lời dạy của chư Phật, thánh chúng như Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni, cúng dường bất khả gián đoạn, bồ đề tâm định quán, chánh kiến quang minh tam muội… Đây chính là phương pháp giúp tích tập công đức nhanh và nhiều nhất để hành giả có thể hồi hướng cho thai nhi và giảm trừ nghiệp xấu của mình. Con cầu nguyện bài viết này sẽ lan toả khắp nơi, ngõ hầu giúp những ai nhẹ dạ cả tin tránh được cạm bẫy của bọn tà sư trục lợi.

  Con cảm tạ Thầy về bài viết lợi lạc này

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
  Om Ah Hum

 35. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: “Đạo Sư Viện Trưởng Thinley Nguyên Thành Khẳng Định “Hoàn Toàn Không Có Chuyện Thai Nhi Bị Bỏ Hiện Hồn Về Báo Hại Mẹ Cha. Đây Là Luận Điệu Xuyên Tạc Đậm màu Tà Kiến Của Bọn Trai Đạo Xuất Xứ Từ Đài Loan – Về Sau Trở Thành Nỗi Sợ Hãi Vô Cớ Cho Nhưng Kẻ Mê Tín”.
  Con cảm tạ Thầy một lần nữa luận giải cho chúng con hiểu được tất cả chúng sanh đều bình đẳng, thọ mệnh của mỗi người dài ngắn khác nhau, nhưng sau khi chết đều như nhau không khác. Vì vậy dù già hay trẻ, hay là hài nhi khi chết thì trạng thái thân trung ấm sẽ như nhau sẽ tái sanh cõi khác sau 49 ngày. Cũng sẽ đối diện với cuộc hành trình bên kia cửa tử của chính mình. Vì vậy sẽ không có chuyện thai nhi theo phá cha mẹ.

  Theo lăng kính nhà Phật theo luật nhân quả. Nhìn kết quả sẽ biết được nguyên nhân, các chúng sanh (hài nhi) do không đủ phước để được làm người, nên gặp phải trường hợp, hoàn cảnh người mẹ phải phá thai. Thì thân trung ấm của thai nhi đó sẽ quay về trạng thái ban đầu và tiếp tục cho sự chuyển kiếp tiếp tục. Tuy nhiên nếu như thai nhi đó mai mắn được người đã Quy y nơi tịnh trú tôn nghiêm, thọ trì 5 giới cấm và có nhiều phương tiện tích tập công đức hồi hướng cho thai nhi đó sẽ được tái sanh cõi lành, gặp được hoàn cảnh tốt hơn. Vì vậy, khi hiểu thấu đáo những người cha mẹ sẽ can đảm nhìn nhận sai lầm mà trở thành người tối thượng thứ hai, không cần phải sợ hãi mà rơi vào bẫy của tà sư, tà linh mà rơi vào tà kiến chẳng giúp được gì cho thai nhi  mà hại cả vận mệnh tâm linh của chính bản thân mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 36. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban vô úy thí cho chúng sanh, khi đăng đàn luận giải chỉ rỏ sự vô lý, đậm màu tà kiến của cái gọi là “thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha!” mà một số tà sư lợi dụng sự thiếu hiểu biết của chúng sanh để hù dọa trục lợi.

  Con hoan hỷ khi được biết người con Phật được truyền 5 giới sẽ có 25 Hộ thần Kim cang thường theo bảo hộ. Quy y Tam bảo – nơi nương tựa chân thật và trở thành Thái tử hoàn vũ thật là đáng hoan hỷ đáng quý, nhưng nếu được có thêm những phương thức mô thức tâm linh phù hợp để gia tăng lợi ích cho bản thân và tha nhân thì càng thêm hoan hỷ và đáng quý; vậy nên đệ tử hoan hỷ tán thán trí tuệ, Bồ đề tâm vị Thầy – Đạo sư Thinley Nguyên Thành đã phát lồ những mô thức biện chứng tâm linh mang lại lợi ích to lớn cho người được chỉ dạy và cả chúng sanh khắp 6 cõi như Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni, Bồ đề tâm định quán…

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam lồ.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 37. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài và hoan hỷ với bài viết của Thầy. Bài viết của Thầy giúp cho những người mẹ trẻ, những người lỡ lầm vì hoàn cảnh hay vì tương lai con cái  hiểu được chuyện cầu siêu cho thai nhi đã chết là một hũ tục của người Tàu, động cơ trục lợi của bọn tà sư mà luận điệu xuyên tạc đậm màu tà kiến này là của bọn Trai đạo (giáo phái  xuất xứ từ Đài Loan), giáo phái này có tụng kinh Phật nhưng hành vi phi Phật pháp, cổ súy rầm rộ cho việc cầu siêu cho vong linh thai nhi và dần dần trở thành nỗi sợ hãi cho những kẻ mê tín và hũ tục này có rất nhiều ở các chùa. Con mong nhiều người mẹ trẻ, những người lỡ lầm vì hoàn cảnh đọc được bài Thầy viết để họ không còn ưu sầu, lo lắng về việc vong nhi hiện hồn báo oán để làm con rối cho bọn tà sư và hiểu được phải như thế nào mới có thể hồi hướng được cho vong nhi.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 38. Mật Nghiêm Giác says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giải cho chúng con được hiểu và biết. Không có chuyện thai nhi hiện hồn về báo hại cha mẹ, đây là luận điệu xuyên tạc đầy tà kiến của bọn trai đạo Đài loan, làm cho mọi người hoang mang, lo lắng, sợ hãi…  và những kẻ trục lợi sẽ bám víu vào những chuyện này để kiếm chác. Theo nguyên lí tái sanh, sau 49 ngày vong linh sẽ phải đi đầu thai, vậy lấy đâu ra những chuyện thai nhi về báo hại cha mẹ, ngoài ra khi đã Quy y Tam bảo, là 1 Phật tử được truyền 5 giới có 25 hộ thần Kim cang bảo hộ thì vong nhi nào dám lại gần

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị cho chúng con được biết, để tránh xa những việc tà kiến vô minh này

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 39. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh đã phá tà kiến của vị Thầy, và cảnh tỉnh cho những ai mê tín mà sợ hãi, được tỉnh mê về giác.
  Như vị Thầy đã chỉ ra : Theo nguyên lý tái sanh, sau 49 ngày tất cả vong linh đều chuyển nghiệp đầu thai theo 3 cõi (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới) ; 6 đường (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời) không có vụ vọng hồn thai nhi tác oai tác oái trong cõi nhân gian này.
  Vì vậy rõ ràng chỉ có những bọn tà sư mượn đạo tạo đời, họ mới bày vẽ ra nhiều hình thức, để gieo nổi sợ hãi lên những ai mê tín mà trục lợi.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã trích dẫn khẳng định của Ngài hòa thượng Tuyên Hóa là những thầy tu Trai đạo (một giáo pháp khởi nguồn từ Đài Loan) dùng pháp phục màu đen có tụng kinh Phật nhưng hành vi phi Phật Pháp, đã cỗ súy rầm rộ cho vụ cầu siêu vong linh cho thai nhi.
  Và cuối cùng con cảm tạ ơn vị Thầy đã nương theo kinh điển mà phân biệt chuyện cầu siêu thai nhi đã chết là hành vi tà kiến, hủ tục của người Tàu, không phải là tinh thần Phật Pháp.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.

  con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải   về  chuyện thai nhi hiện hồn báo là không có thật bằng những luận chứng, luận cứ nhà phật giúp cho  chúng sanh chánh kiến phật đà mà không bị hù họa ,sợ hãi , làm nô lệ tâm linh cho những bọn tà sư. Qua bài giúp cho con hiểu theo nguyên lý nhà phật thì các vong linh sau khi mất 49 ngày đều phải tái sanh theo nghiệp chiêu cảm mà tái sanh theo 3 cõi” ( dục giới , sắc giới , vô sắc giới ) 6 đường ( trời , thần, người , súc sanh , ngạ quỹ , địa ngục”  như vậy hoàn toàn không có chuyện vong nhi tồn tại ở nhân gian mà tác quai, tác quái hoặc báo oán cha mẹ. Hơn hết khi đã là người con phật , quy y Tam Bảo, trở thành thái tử hoàn vũ, “nơi tịnh trú, tôn nghiêm, từ trường an tịnh, thần lực có ba động quang minh rực rỡ (dù bất cứ chùa nào, quốc độ nào) thì họ là đệ tử Phật, là Thái tử Hoàn vũ, ngay cả thiên binh vạn mã cũng không hại họ được ” .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con trạch pháp nhãn nhà phật giúp cho chúng con phân biệt được đâu là chánh kiến đâu là tà kiến để không bị mắt bẫy của những bọn tà sư đội lớp tu hành mượn đạo tạo đời lừa gạt chúng sanh .

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM AH HUM

 41. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy !

  Con xin tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã vì chúng sanh mà đã phá tà kiến, mê tín dị đoan. Qua sự luận giải của vị Thầy dựa trên Thánh giáo lượng, con biết là không có chuyện thai nhi đã chết về báo oán mẹ, cha. Đây chính là chiêu trò của những kẻ tà sư bắt nguồn từ bọn Trai đạo Đài Loan, lợi dụng sự sợ hãi, cảm thấy tội lỗi của các ” đại thí chủ” mà trục lợi. Con cảm tạ ơn Thầy đã trang bị cho chúng con chánh kiến, cho chúng con biết được bản chất của mọi sự vật hiện tượng mà không sợ hãi những thứ vốn không đáng.

  Con cầu mong rằng ánh sáng chánh pháp từ Chanhtuduy.com sẽ lan tỏa đến muôn nơi, cho chúng sanh hữu tình tiếp cận được nguồn sáng này mà tự giải thoát cho mình khỏi bọn tà linh, tà sư và các thế lực tà quyền chuyên dùng những thủ đoạn tà vạy.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 42. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này.

  Con cảm ơn vị Thầy đã từ bi vì chúng sanh còn chìm đắm trong vô minh tà kiến mà khai thị , luận giải để chúng sanh thức tỉnh trước những điều xuyên tạc, đầu độc của tà sư, ac tri thức,những luận điệu xuyên tạc đậm màu tà kiến của bọn trai đạo xuất xứ từ Đài Loan .

  Với mục đích trục lợi bất chính qua chuyện thai nhi hiện hồn báo oán gây bao hoang mang lo sợ cho bao gia đình.

  Qua bài viết với những phân tích dựa trên luận chứng, luận cứ Phật môn đã giúp chúng con biết được nguyên lý của sự tái sanh, sau 49 ngày tất cả các vong linh đều chuyển sanh ,hoặc tái sanh đầu thai theo 3 cõi( dục giới, sắc giới, vô sắc giới), 6 nẻo luân hồi ( địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Người, thần, trời).

  Hoàn toàn không có việc thai nhi thác sanh vào cõi nào khác hay ở lại cõi nhân gian này để , hiện hồn về mà gây hại quấy phá .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con bộ môn Yoga Thanh Trí để ngày càng phát triển trí tuệ , trang bị cho chúng con có được trạch pháp nhãn để nhìn nhận đúng bản chất của sự vật hiện tượng , từ đó chúng con không bị rơi vào những cái bẫy, những điều xuyên tạc, đầu độc của những kẻ tà vạy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi vết bài.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có được sự tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con hoan hỷ đọc bài viết của Thầy. Con xin tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của Thầy đã viết nên bài pháp lợi lạc này, giúp đả phá tà kiến, ban vô úy thí cho chúng sanh trước thủ đoạn của những kẻ mượn đạo tạo đời, gieo rắc sợ hãi để trục lợi.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng giúp chúng con và chúng sanh hiểu được rằng hoàn toàn không có việc thai nhi bị bỏ quay về báo hại mẹ cha, vì sau 49 ngày, tất cả vong linh đều theo nguyên lý tái sanh mà đầu thai chuyển nghiệp vào 3 cõi, 6 đường. Cho nên việc cầu siêu cho thai nhi đã chết là một hành vi tà kiến, là hủ tục của người Tàu, không phải là tình thần Phật pháp.

  Đọc bài viết của Thầy con chợt nghĩ rằng giờ đây chắc có không ít kẻ đang nhốn nháo như ngồi trên đống lửa, vì bài viết này quả thực là những nhát chùy kim cang chí mạng, đánh sập thành trì tà kiến về “vong hồn thai nhi tác oai tác quái”, vốn là một “phân khúc béo bở” đóng góp không ít cho không chỉ là bọn linh môi, thầy pháp mà còn ngay cả ở những chùa chiền, tự viện, nơi mà việc siêu độ vong nhi được “hưởng ứng” rầm rộ. Những kẻ tà sư đã, đang và luôn muốn trục lợi dựa trên sự mê tín của số đông chắc là đang tức anh ách, tiếc hùi hụi và lo nơm nớp, vì lại thêm một cái “cần câu cơm” của mình bị vạch trần và bẻ gãy, không biết sẽ “thất thu” đến ngần nào khi nhiều người sẽ đọc được bài viết này, hiểu được Chánh kiến và thoát khỏi nỗi sợ hãi mà chúng đã dày công gieo rắc, hơn nữa, rồi đây liệu có thể còn giữ vững được những “cái cần câu” khác hay không khi mà ánh sáng Chánh kiến từ Chanhtuduy.com cứ ngày càng rực rỡ, chói sáng và lan tỏa rộng khắp nơi nơi.

  Bên cạnh đó, con cũng không khỏi ngao ngán trước sự chấp thủ của “ông bà ngoại” trong bài, vì sao họ không nhìn thấy được sự “giải phóng” trong cuộc sống của con mình, sao không thấy mừng khi cô ấy bảo toàn được thân người quý hiếm, đang dần tìm được hạnh phúc thật sự nơi chính mình, mà họ lại còn muốn khuấy tạo thêm sóng gió. Cũng như nhiều người mang tiếng là Phật tử lâu năm, nhưng họ lậm vào tà kiến, mê tín, lại cứ cho rằng mình làm đúng, tu đúng, không muốn chấp nhận điều gì có vẻ lạ, trái ý họ dù đó là Chánh kiến, và dù hiển bày trước mắt họ những minh chứng, kết quả rõ ràng không thể chối cãi về con đường đúng mà con cái đang theo thì họ vẫn chưa chịu công nhận, trong khi lại cứ mù quáng lo sợ rồi tin theo những lời xuyên tạc, hù dọa, vẽ vời vô căn cứ từ bọn tà sư. Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thức tỉnh trạng thái giác ngộ.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài. Cầu nguyện thật nhiều chúng sanh hữu duyên đọc được bài viết này, nhất là những người mẹ trẻ vì hoàn cảnh mà lỡ lầm, sẽ không còn lo âu, sợ hãi mà rơi vào bẫy của bọn tà sư.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Khuê Minh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã luôn bồ đề tâm rộng lớn đối với chúng sanh mà đả tà xây chánh, ban cho chúng con và chúng sanh pháp vô úy để có thể thoát khỏi những nỗi sợ hãi tâm linh do thiếu kiến thức chánh pháp, biến mình thành con rối, con mồi cho những kẻ tà sư trục lợi.

  Ngay tựa đề bài viết, vị Thầy đã khẳng định rằng : “ Hoàn toàn không có việc thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha! Đây là luận điệu xuyên tạc đậm màu tà kiến của bọn trai đạo xuất xứ từ đài loan, về sau trở thành nỗi sợ hãi vô cớ cho những kẻ mê tín.”

  Với 5 luận điểm gợi ý trong bài, vị Thầy đã luận giải cho chúng con và chúng sanh hiểu được rằng khi đã là người con Phật thì phải suy xét mọi vấn đề trên phương diện đạo pháp, từ đó có được trạch pháp nhãn nhà Phật để minh định chánh tà và giúp bản thân thoát khỏi những xúc tình tiêu cực chính là tác nhân chiêu cảm nghiệp xấu và là nguyên cớ để những kẻ tà linh, tà đạo tà sư vẽ rắn thêm chân, bịa đặt ra những chuyện không có thật để lừa đảo trục lợi.

  Con nhớ lại trước đây khi còn chìm trong vũng bùn tà kiến, con đã từng đi theo một vài người bạn đến nhà một chị X xem bói và chị ấy hay phán là có vong nhi theo bởi đa phần khi đến đó mà hỏi ra thì ai cũng xác nhận đã bỏ một lần thai nhi trong đời. Sau khi nghe chị X phán thì các bà mẹ tin ngay và tỏ ra ân hận và thương xót con nên bảo gì cũng làm, chị này lập tức môi giới ngay tới một chùa Y khá nổi tiếng trong thành phố của con và tại đó có dịch vụ trục vong và cầu siêu cho các vong nhi, trong khi có những bà mẹ đã bỏ thai nhi từ vài năm trước mà theo nguyên lý tái sanh thì sau 49 ngày thì các vong linh đều đã thác sanh các cõi. Sau này khi theo chân các mẹ lên chùa thì con cũng gặp chị X nhưng đang khoác trên người bộ áo lam, rất thân thiết với các bà vãi làm công quả trong chùa, và đứng ra giúp cho các mẹ thủ tục mua sắm vàng mã, đóng tiền vào thùng công đức trong chùa để được thực hiện dịch vụ tâm linh và số tiền nói là tùy tâm nhưng cũng có gợi ý sẵn và giá trị không hề nhỏ. Cứ như vậy chùa Y tháng nào cũng rất đông người đến để được đăng ký làm dịch vụ cầu siêu cho vong nhi như vậy.

  Đến khi có duyên lành biết đến chanhtuduy.com và khi đọc bài viết khai thị của vị Thầy hôm nay, con mới thấy được khi con người không có chánh pháp, không có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy chân chính để thấy được giá trị thân người sinh ra vô cùng khó khăn, và phải biết trân quý kiếp người ngắn ngủi này để tu Phật. Nếu như chỉ vì sự thiếu hiểu biết về tâm linh theo đúng quỹ đạo chánh pháp, rồi vì cố giữ thai mà phải vong mạng, hay vì day dứt tội lỗi do phải bỏ thai do vì một lý do nào đó mà sa đà vào các hoạt động mê tín di đoan rồi hủy hoại đi thân căn huệ mạng của mình do thân cận ác hữu, ác tri thức thì thật là đáng tiếc biết bao nhiêu.

  Chúng con thật may mắn và ơn phước khi kiếp này được trở thành đệ tử của vị Thầy, là hội viên của Viên ITA, nơi đây có vị Đạo sư, Viên trưởng Thinley Nguyên Thành, người đã trải qua 25 năm nghiên cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả. Ngài đã phát kiến ra lục diệu pháp môn phù hợp với tính quốc độ thời đại, với đời sống cư sĩ bận rộn với mưu sinh thế sự mà vẫn có thể dễ dàng trong việc diễn tập và thực hành. Nhờ đó mà chúng con có thể có được những kiến thức tâm linh quý giá, mang lại cho chúng con chánh tư duy, và công đức để tiêu trừ những nghiệp xấu đã gieo trong quá khứ và những kiếp cũ, bên cạnh đó lại có thể làm lợi lạc cho mình và cho cả chúng sanh. Thay vì cứ ôm mãi những nỗi niềm day dứt về những hành động sai lầm thì chúng con lại có cơ hội nhận ra được lỗi sai và sửa lỗi sai đó để trở thành người tối thượng thứ 2 nhờ vào giáo pháp Phật đà thông qua  việc diễn tập và thực hành bộ môn Yoga Thanh Trí của vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho ánh sáng của chánh pháp từ chanhtuduy.com có thể chiếu soi đến khắp chúng sanh hữu tình, để họ có thể được duyên lành hạnh ngộ bậc Đạo sư Mật giáo, tìm được điểm nương tựa chân thật trong đời này để được lìa mê về giác.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

   

 46. Mật Thanh An says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài : “Đạo sư Viện trưởng Thinley- Nguyên Thành khẳng định: HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CHUYỆN THAI NHI BỊ BỎ HIỆN HỒN BÁO HẠI MẸ CHA! ĐÂY LÀ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC ĐẬM MÀU TÀ KIẾN CỦA BỌN TRAI ĐẠO XUẤT XỨ TỪ ĐÀI LOAN, VỀ SAU TRỞ THÀNH NỖI SỢ HÃI VÔ CỚ CHO NHỮNG KẺ MÊ TÍN”

  Con cảm tạ vị Thầy đã khai thị cho chúng con một bài viết vô cùng lợi lạc , bằng trí tuệ của Thầy đã minh định chánh kiến trước những quan điểm tà kiến, mê tín về việc thai nhi hiện hồn báo hại cha mẹ.

  Con hiểu được  theo nguyên lý tái sanh, người lớn sau khi mất có thân trung ấm, hài nhi sau khi chết cũng có thân trung ấm. Trong vòng 49 ngày chúng đã chuyển sinh, hoặc tái sinh vào cõi nhân thiên, hoặc sinh làm quỷ thần, hay đọa vào địa ngục, bàng sinh mà không có chuyện ở mãi trong nhân gian trong dạng vong linh để quấy rối.

  Còn những Phật tử đã quy y Tam Bảo là Người con Phật được truyền 5 giới có 25 Hộ thần Kim cang thường theo bảo hộ thì làm sao bị quấy rối bởi các vong hồn , vong nhi. Cũng chỉ có người Phật tử mới được chỉ dạy nghi thức hồi hướng cho vong nhi đúng đắn chứ không cần phải các nghi thức cầu siêu là hành vi tà kiến trái với tinh thần Phật giáo.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con  cầu nguyện khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Pad Me Hum.

   

 47. Mật Cao Thái says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi luận giảng, làm sáng tỏ chuyện “thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha”, một chuyện bịa đặt nhằm chuộc lợi và hoàn toàn trái ngược với quan kiến nhà Phật, cùng với đó là sự ngu muội của các bà mẹ với tấm lòng thương con nhưng hoàn toàn không hiểu gì về Phật pháp nên đã bị lợi dụng và bị “đánh đòn” tâm lý để cuối cùng tiền mất (vào những việc cầu siêu cho thai nhi) tật mang(ngày ngày buồn phiền lo sợ). Con cầu nguyện cho ánh sáng Phật pháp tỏa sáng tới muôn nơi.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 48. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã cảnh tỉnh và dạy cho chúng con bài pháp nói về sự mê tín , với nỗi sợ hải của những người cha, mẹ đã bỏ thai nhi.

  Với những luận chứng, luận cứ sâu sắc được dựa theo Thánh giáo lượng .

  Con xin tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã nêu cao ngọn cờ đã tà xây chánh, với những luận giải giúp cho chúng con và chúng sanh hiểu được : thai nhi sau 49 ngày sẽ đi vào 3 cõi và 6 nẽo luân hồi chứ không có khả năng làm hại cha, mẹ đã bỏ mình .

  Trong 6 nẽo luân hồi thì không có nhắc đến cô hồn, cô hồn là do bịa đặt áp đảo người khác để mà trục lợi , từ bên tàu hình thành mê tín cho người dân Việt Nam.

  Con thật may mắn con hiểu được Quy Y là quan trọng , được Thầy dạy cho chánh kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 49. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán trí huệ và Bồ đề tâm của Thầy đã luận giải cho chúng sanh hữu duyên hiểu “Hoàn toàn không có chuyện thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha! Đây là luận điệu xuyên tạc đậm màu tà kiến của bọn Trai đạo xuất xứ từ Đài Loan, về sau trở thành nỗi sợ hãi vô cớ cho những kẻ mê tín”.

  Qua bài con hiểu sau 49 ngày tất cả vong linh đều phải đầu thai theo 3 cõi (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới); 6 đường (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời). Do đó những thai nhi bị chết cũng nằm trong vòng luân hồi chứ không thể có chuyện quay về hại người, hại cha mẹ chúng được. Vì vô minh và thiếu hiểu biết chúng sanh mới đi tin những điều tà kiến như vậy để rồi đi cầu siêu, “trấn yểm” vong nhi để rồi vừa không có kết quả gì, vừa bị tổn phước vì tà kiến, ngoài ra còn làm giàu cho bọn tà sư.

  May mắn thay chúng con được làm học trò của Thầy, được là học viên của Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng yoga Thanh Trí (Viện ITA) nên chúng con mới được thường xuyên kết nối với trường tâm linh thanh tịnh của vị Thầy thông qua việc diễn tập, thực hành các tu pháp Thầy phát lồ (Bồ đề tâm định quán, Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni, cúng dường bất khả gián đoạn,…”, do đó chúng con có được trí tuệ để phân biệt đâu là chánh, tà, cùng với việc dần dần được tiêu trừ nghiệp chướng hiện đời và quá khứ, đồng thời tích tập được vô lượng công đức và từ đó được “quá nhiều sự hồi hướng cho vong nhi liên quan đến mình, và cả muôn loài khác”.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 50. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết. Dựa trên lăng kính Phật đà, thông qua các luận chứng, luận cứ Phật môn, luận điểm tà kiến, hủ tục phong hóa cho rằng thai nhi bị bỏ có thể ” báo oán” cha mẹ đã không còn chỗ dựa, không còn là lý do để những kẻ lợi dụng vin vào hù dọa, nhân theo đó mà trục lợi. Xét trên luật tắc nhân quả, việc loại bỏ thai nhi cũng đồng nghĩa đã gieo một nhân bất thiện, song nếu là một Phật tử, thì còn đó luật tắc trên nguyên tắc giá, khai, trì , phạm để bù trừ, để cân bằng và hóa giải. Và cũng dựa trên luật tắc nhân quả đó thì bản thân thai nhi bị bỏ cũng đang trả nghiệp chính bản thân họ, vì thế thai nhi không tồn giữ được cơ hội làm người với đủ thuận duyên và thuận cảnh. Do đó, nếu tô vẽ lên rằng những thai nhi bị bỏ có đủ “khả năng”, để làm ảnh hưởng tới người mẹ, hay người liên quan thì chẳng hóa ra thai nhi bị bỏ có được những “năng lực” tích được “đạo lực” để hại người chăng. Thực tế là những thai nhi đó lo cho bản thân còn chưa xong, bị nghiệp báo trổ quả như thế cơ mà. Hơn thế nữa nếu thai nhi có khả năng làm ảnh hưởng tới người đang sống thì chẳng lẽ thai nhi bị bỏ có những “thần thông” đủ để thấy, biết và hành động với người liên quan như vậy. Nếu như thế thì hàng triệu người đang hội tụ đủ 18 thuận duyên và thuận cảnh, đang tu tập đúng quỹ đạo chánh pháp không nhẽ không bằng những thai nhi bị bỏ này à. Điều này có thể thấy rằng, đây chỉ là chiêu trò mang đậm hủ tục phong hóa, tà kiến, và là “quân bài” trục lợi của những kẻ thân người nhưng lòng dại lang sói, họ trục lợi bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi, đâm trọc và trà sát lên vết thương lòng của người bỏ thai nhi trong trường hợp này hay trường hợp khác. Và điều đó cũng giống như việc họ “kinh doanh” trên nỗi đau khổ của chúng sanh. Điều đó thật quá ư tàn nhẫn, nhân quả của những kẻ như vậy sẽ có hậu quả khủng khiếp.

  Kính bạch Thầy! Một lần nữa chúng con và bạn đọc hữu duyên được luận giải chi tiết, rõ ràng và thuyết phục bởi các luận chứng, luận cứ Phật đà giá trị. Nhờ đó, giúp cho mọi chúng sanh có được cơ hội để hiểu đúng, nhờ đó mà làm đúng, đặc biệt là thấy được cơ hội để trở thành người cao thượng thứ hai vẫn đáng quý, vẫn còn đó cơ hội tu tập vì lợi mình và tha nhân. Đồng thời vượt thắng nỗi sợ hãi, xây dựng được nền tảng chánh kiến, chánh tư duy để tận dụng các cơ hội tu tập nhằm tịnh hóa những lỗi lầm đã gây ra. Và bài viết cũng cảnh tỉnh tới những kẻ đang mượn chiêu trò hù dọa, kinh doanh trên nỗi đau, sự rằn vặt khổ đau của người khác sớm dừng các ác nghiệp, sớm biết quay đâu là bờ.

  Con cảm tạ ơn Thầy , luôn vì chúng sanh vô minh, hủ lậu mà không ngừng trang bị cho mọi chúng sanh áo giáp chánh kiến Phật đà, giúp chúng sanh vượt thắng khỏi vô minh, khỏi nỗi sợ hãi và đặc biệt là chỉ ra con đường nhằm “chia sớt” và bù trừ “lỗi lầm” thông qua việc trở thành một Phật tử, thực hành tu tập trong đúng quỹ đạo chánh pháp, cơ hội để tịnh hóa mọi lỗi lầm.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng tdof, và chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện chánh kiến quang minh của Đức Thế Tôn lan tỏa khắp muôn phương để chúng sanh hữu tình có được cơ hội tu tập đúng trong quỹ đạo chánh pháp, vượt thắng những lỗi lầm , xây dựng nền tảng chánh kiến Phật đà vì mình và tha nhân.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh viên thành Phật đạo.

  Om Mani Padme Hum!

 51. Mật Tuệ Viễn says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con hoan hỷ, tán thán công hạnh của vị Thầy từ bi  trên con đường giáo hoá chúng sanh thoát khỏi vô minh, tà kiến để giác ngộ quay về nương tựa chánh lý nhà Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho chúng sanh hữu duyên được đọc bài này để tránh xa tà kiến, an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh vói trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 52. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thây!

  Con Mật Tấn Lực đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải và giáo huấn về”…không có chuyện thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha…”.

  Vị Thầy đã luận giải và trích dẫn xác quyết của hòa thượng Thích Thanh Nghiêm và hòa thượng Tuyên Hóa. Con hiểu được rằng không có chuyện vong nhi quấy phá cha mẹ, bởi vì: “Theo nguyên lý tái sanh, sau 49 ngày tất cả vong linh (bao gồm cả vong linh thai nhi) đêu chuyển nghiệp đầu thai theo 3 cõi “(dục giới, sắc giới, vô sắc giới) và 6 đường nghiệp báo của mình (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời); Vì vậy không còn vong linh nào “hiện hồn” để báo hại… Đó chỉ là” luận điệu xuyên tạc nói dối hại người của những kẻ tà sư (lão thầy tu, thầy pháp)”, nói rằng “có vong theo”, hài nhi hiện hồn quấy phá… nhằm trục lợi bất chánh, vì họ biết rõ vềnỗi sợ hãi và day dứt của những bà mẹ đã bỏ rơi con mình.

  Về phương diện Phật pháp “người tu có thể suy gẫm mà hành xử tương ưng”; Điều quan trọng là người tu cần tinh tấn tu tập và có được vị Thầy tâm linh chỉ dạy. Đối với Mật Gia Song Nguyễn, nay là Viện nghiên cứu tâm lý học và YOGA Thanh trí (Viện ITA); Vị Thầy tâm linh – bậc Đạo Sư Mật Giáo – Viện trưởng Viện ITA đã dành hết tâm lực, trí lực, sức lực, nguyện lực trong hơn 25 năm cho phát kiến vĩ đại: Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh trí. Trong đó có các phương pháp: Liên Hoa Bách Bộ Thần Chú dalani, Bồ Đề Tâm định quán, Cúng Dường bất khả gián đoạn, Báp pháp quy y… Giúp người tu tập tích được lượng công đức “khổng lồ”, vì thế họ có thể hồi hướng công đức này cho thai nhi và tiêu trừ nghiệp xấu đã tạo”.

  Con cảm tạ ơn phước của vị Thầy về bài viết vô cùng lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ, thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 53. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này. Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải dựa trên giáo huấn từ kinh điển, vạch trần tà kiến, những kẻ cơ hội lợi dụng vì lợi ích cá nhân. Đúng là trong hoàn cảnh nào thì việc phá bỏ thai nhi cũng là phạm nghiệp sát sinh, tuy nhiên nếu chỉ dừng lại việc chỉ điểm đến đó để đưa ra lời cảnh báo ngăn chặn việc làm này có lẽ là chưa đủ vì ngoài những kẻ dị hợp thì những người mẹ rơi vào tình huống này cũng là bước đường cùng vậy họ sẽ ra sao? Vị Thầy chỉ rõ, không có vong nhi tồn tại mãi mãi nơi nhân gian để phá quấy người đã từ bỏ, nếu có tồn tại một dạng như vậy thì chỉ có thể là quỷ thần đội lốp để hại người nhưng chắc chắn không thể là vong nhi của người bị hại. Đừng vì những mặc cảm cá nhân, những sợ hãi mà gây ra căn cớ để kẻ xấu lợi dụng, hại mình và hại chúng sinh.

  Là người Phật tử, thì cần 1. Biết đúng những đối tượng cần gạt bỏ. 2. Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng. 3. Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành. 4. Biết trọn vẹn những Phương pháp để thực hành chúng. Và thật không phải người Phật tử nào cũng hiểu thấu đáo những vấn đề như vậy khi thời mạt pháp, tà sư nhiều như cát sông hằng. Khi mà người thực hành đúng pháp như sao buổi sớm. Con cảm nhận sự may mắn của mình. Được nương tựa nơi vị Thiện tri thức không chỉ đưa ra quan kiến nhà Phật mà còn đưa ra những phương tiện giải nguy cho học trò trong mọi hoàn cảnh đều đem đến lợi lạc vô song, tiêu trừ quả nghiệp nếu thực hành nghiêm mật.

  Con cầu nguyện con cùng các đạo huynh đạo hữu tinh tấn thực hành, tích lũy 2 bồ tư lượng trí tuệ và bồ đề tâm, trường dưỡng niềm tin tuyệt đối, lòng sùng mộ đạo sư nơi Thầy, Phật, Pháp Tăng là tiền đề cho hạnh phúc tại tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Om mani padme hum.

 54. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải dưới lăng kính Phật pháp về một hiện tượng mê tín trong xã hội hiện nay là cầu siêu cho vong linh thai nhi, ngõ hầu giúp cho chúng sanh thoát khỏi những nỗi sợ hãi vô hình và tìm được hướng giải quyết cho những vấn đề của bản thân mình.

  Phá thai là một hiện tượng thực tế và nhạy cảm của xã hội, ai đó khi nói đến việc này đều mang một thái độ tiêu cực cùng những lời lẽ phê phán cay nghiệt. Tất nhiên chẳng có một ai cổ súy cho việc này, bởi đây không phải là điều gì đáng hoan hỷ, tuy vậy thế gian muôn hình vạn trạng, có những hoàn cảnh đặc biệt mà con người buộc phải đối diện, buộc phải đưa ra sự lựa chọn, đưa ra quyết định để giải quyết vấn đề và tiếp tục với dòng chảy cuộc đời. Nguyên lý của sự đưa ra quyết định này luôn phải dựa trên tổng hòa nhiều yếu tố, và kết quả được lựa chọn nên là sự tối thiểu hóa những hậu quả có thể xảy ra. Có những người vốn dĩ hay thích luận bàn về vấn đề đạo đức hay cao hơn là phạm trù từ bi của đạo Phật, tuy nhiên bản thân họ chẳng có một chuẩn mực nào để làm nền tảng, có những người cũng ưa thích đưa ra những lời khuyên “sách vở” để thể hiện sự hiểu biết, trang hoàng “phẩm hạnh” của mình thông qua sự xông pha, can thiệp, kiểm soát cuộc đời người khác, tuy nhiên khi chính họ trong hoàn cảnh đó, sợ rằng vai chính “người lương thiện” đã chẳng còn đất diễn mà vai phụ “người đạo đức giả” lại rõ nét.

  Quay trở lại với vấn đề phá thai, nếu không vì hoàn cảnh quá cay đắng như sức khỏe người mẹ suy kiệt gây nguy hiểm tính mạng, hoặc một vấn đề bất khả kháng khác thì có người mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình? Nếu nói rằng người con Phật cần có lòng từ bi, bao dung bình đẳng với mọi chúng sanh thì tại sao với một đối tượng đang khổ đau, đang hiện diện ngay trước mắt mình thì mình lại nhắm mắt làm ngơ như không biết, không hay, không thấy chỉ vì một định kiến sâu dày của vô minh? Đức Phật đã chỉ ra “sinh, lão, bệnh, tử” khổ, bản thân sự “sinh” đã hàm chứa nỗi thống khổ vô lượng rồi chứ đâu chỉ đến chữ “tử”. Trong khi luân hồi là những dòng tương tục không dứt của khổ đau, sự kết thúc ở cuộc đời này là sự khởi đầu ở một kiếp sống mới, dù tốt hay xấu cũng là sự chiêu cảm nghiệp báo của chính họ, không phải là sự mất đi hoàn toàn, nếu chúng ta không thể cứu một sinh linh ở cuộc đời này thì chúng ta hoàn toàn có thể cứu họ trong một kiếp sống khác, đây là sự vi diệu của giáo Pháp Phật đà mà chúng ta không thể phủ nhận. Người mẹ trong bài viết này là một ví dụ điển hình, dù đã gây tạo nghiệp do lỗi lầm vô minh nhưng người mẹ ấy chưa bao giờ thật sự bỏ rơi đứa con của mình, sự thống hối của người mẹ thể hiện qua hành vi cụ thể là quy y nơi một tịnh trú trang nghiêm, từ trường thanh tịnh, tinh tấn tu tập để hồi hướng cho chúng sanh, trong đó có đứa con của mình dù cho nó đang tái sinh trong cõi nào. Một điều tốt lành như vậy thật đáng hoan hỷ, bởi nếu người mẹ vì luyến ái phàm tình, vì sợ định kiến xã hội, vì sợ hãi vong nhi báo hại mà cố gắng sinh ra đứa con thì 4 đứa trẻ ấy liệu có hạnh phúc không? Liệu rằng nó có thể sống vui vẻ khi không có bàn tay chăm sóc của người mẹ và luôn dằn vặt, tự trách mình trong nỗi đau là sự sinh ra của mình phải đánh đổi bằng mạng sống của người mẹ? Không, chắc chắn là không, và khi đó sự sinh sôi không ngừng của nguyên tố vi tế tiêu cực sẽ tiếp tục dẫn lối họ trong vòng xoáy ngặt nghèo của sinh tử.

  Thật ơn phước cho chúng sanh nhờ lòng từ bi của Thầy mà tìm được lối thoát cho cuộc đời mình. Vì họ có những người cha, người mẹ quá tàn nhẫn, quá ngu muội, quá tà kiến mà nếu không được nương tựa nơi một vị Thầy chân chính thì họ dễ có ngày phát điên vì sự dồn ép, đả kích, cố tình xát muối vào vết thương của những “bậc cha mẹ” đó. Rõ ràng cũng là người tự hào xưng danh tu Phật nhưng họ càng tu càng lâm vào vô vàng những nỗi sợ hãi, càng trở thành một kẻ nô lệ không hơn, càng khiến cho tình hình trở nên tệ hại và dồn đứa con của mình vào đường cùng bế tắc. Quả thật là “Ngu si lụy sanh tử”, con càng thấm thía hơn lời dạy của Đức Thế Tôn rằng “Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này các Tỳ kheo, tất cả sự sợ hãi ấy chỉ khởi lên với người ngu, không với người hiền trí” (Tăng chi bộ kinh, phẩm Người ngu). Con hoan hỷ tán thán công hạnh, lòng từ bi và trí tuệ của vị Thầy, nhờ phương tiện Tứ nhiếp pháp của Thầy mà những hoàn cảnh đáng thương như thiếu phụ kia còn có thể tiếp tục sống cuộc đời ý nghĩa với trạng thái tâm lý tích cực vì đã được ban vô úy thí. Con cầu nguyện cho bài viết này sẽ đến được với nhiều chúng sanh hơn nữa để họ tìm thấy lối thoát khỏi gông cùm tội lỗi mà người đời đang đeo mang cho họ, từ đó tu tập theo chánh Pháp để có được sự bảo hộ của chư hộ Pháp Kim Cang và hồi hướng công đức cho tha nhân, bù đắp những lỗi lầm đã gây tạo.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

 55. Trịnh Thị Phương Liên says:
  Kính Bạch Thầy!

  Thưa Thầy, sau khi đọc bài con hiểu được rằng nhiều kẻ đội lốt tu hành đã lợi dụng sự mê tín dị đoan để trục lợi cá nhân, không những thế hành động trấn yểm vong linh bị phá bỏ đã tác động xấu đến tâm lí của những bà mẹ vì một lí do nào đó mà phá thai. Con hiểu rằng những hành động gọi hồn, gọi rí mè nheo khóc lóc đã động tâm can người mẹ và mối lo sợ bị vong nhi quấy phá trả thù. Thử hỏi những người làm cha làm mẹ sao có thể an tâm mà tiếp tục cuộc sống khi họ sống trong lo sợ bị hại bị trả thù, và sự cắn rứt lương tâm. Con thiết nghĩ nếu đã lỡ mắc sai phạm thì hãy mạnh dạn thừa nhận lỗi lầm đó và quan trọng hơn là biết sửa lỗi để sám hối cầu nguyện cho vong linh được siêu thoát. Con vô cùng xúc động trước tấm lòng từ bi của vị Thầy, con cầu nguyện lời dạy quý giá của Thầy được truyền tới tất cả chúng sanh để họ lắng dịu đau thương và dũng cảm làm lại tự đầu.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh

  Cầu nguyện cho tất cả vong nhi xấu số và em nhỏ trong vụ tai nạn thương tâm vừa qua sớm siêu thoát về cõi Niết bàn

  Om mani padme Hum

 56. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, ” Theo nguyên lý tái sanh, sau 49 ngày tất cả vong linh đều chuyển nghiệp đầu thai theo 3 cõi (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới); 6 đường ( địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời) không có vụ vong hồn thai nhi tác oai tác quái trong cõi nhân gian này”. Trong tác phẩm ” Phật học Quần nghi” của cố hòa thượng Thích Thánh Nghiêm trang 157 và 160 do Thầy Thích Minh Quang dịch đã khẳng định:

  ” Thực ra theo quan điểm Phật Pháp, chúng sanh vốn bình đẳng, sinh mệnh của con người có dài ngắn khác nhau, nhưng sau khi chết đều như nhau không khác. Người lớn sau khi mất có thân trung ấm, hài nhi sau khi chết cũng có thân trung ấm. Trong vòng 49 ngày chúng đã chuyển sinh hoặc tái sinh vào cõi nhân thiên hoặc sinh làm quỷ thần hay đọa vào địa ngục, bàng sinh mà không có chuyện ở mãi trong nhân gian trong dạng vong linh để quấy rối” ( Trích nguyên trong chương mục ” THUYẾT VONG LINH HÀI NHI QUẤY RỐI CÓ CĂN CỨ KHÔNG”?)

  Sau khi phân tích nhiều góc cạnh biện chứng tâm linh Ngài Thích Thánh Nghiêm kết luận:” Ngày nay có số người tuyên truyền việc vong linh hài nhi quấy rối và cổ súy phong trào siêu độ cho chúng. Điều này không luận xuất phát từ tâm tốt hay do động cơ trục lợi, đều trái với tinh thần Phật giáo chính thống” (trích trang 160 Phật học Quần nghi).

  Tóm lại, vị Thầy Mật giáo đã khẳng định, dựa trên nền tảng Phật đà và nương theo oai thần của Bổn tôn, thánh giáo lượng, vong hồn thai nhi hiện hồn về báo oán, gây hại cho  cha mẹ là không đáng tin cậy, đó là hành vi phi Phật pháp do những thầy tu Trai đạo xuất phát từ Đoài Loan đã cổ súy cho việc cầu siêu cho vong linh thai nhi nhằm gieo rắc tà kiến, gây nổi sợ hãi vô cớ cho những kẻ mê tín, nhằm trục lợi.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 57. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng, giúp chúng sanh thoát khỏi nổi sợ hãi do những kẻ tà sư gieo rắc , hồng đánh vào tâm lý lo  lắng của  những người mê tín  nhằm giăng bẩy để trục lơi cá nhân.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 58. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải dựa trên giáo huấn từ kinh điển đã vạch trần chiều trò của bọn tà sư, ngoại đạo hành nghề tà kiến. Con hiểu được rằng sinh ra trong cõi luân hồi mỗi sinh mệnh đều có số kiếp riêng của nó, nếu đứa trẻ đó có số kiếp không được làm người thì nó cũng sẽ lại mất đi chỉ là vào khoảng thời gian nào đoa để tiếp tục đầu thai vào cõi luân hồi một lần nữa để nối tiếp cái số kiếp của nó. Việc người mẹ phải bỏ đứa con của mình dù là ngoài ý muốn hay vì một lý do nào đó thì người mẹ ấy cũng đã phải bước đến bước đường cùng mới phải làm như vậy. Vị Thầy đã chỉ rõ, không có chuyện vong nhi về lại hại gia đình cha mẹ mình bởi sau 49 ngày mọi chúng sanh khi mất đi sẽ độ vào 1 trong 6 lẻo luân hồi chứ không còn là vong hồn mà đi quấy nhiễu hay hại người. Chính vì tâm lý sợ hãi nên những người làm mẹ đều nhẹ dạ cả tin  mà tin lời những người tà sư ngoại đạo nghe theo họ để làm những việc tà kiến, vô bổ để rồi tự chuốc cái hoạ vào thân.

  Con cảm nhận được sự may mắn của con khi con được nương tựa nơi vị Thiện tri thức đã luôn luận giải và đưa ra các quan kiến kinh điển để chúng con luôn có lòng tin vào đạo pháp và tìm ra phương pháp để chúng con nếu có mắc lỗi sẽ biết nhận lỗi và sửa lỗi lầm.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô cì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ tối thượng.

  Om Mani Padme Hum.

 59. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã luận giả cho chúng con hiểu rõ về vấn đề thai nhi hiện hồn về báo hại me cha đây là luận điệu xuyên tạc của bọn trai đạo xuất xứ từ Đài Loan. Qua đây con hiểu rằng con người khi mất dù là già hay trẻ đều như nhau đều có thân trung ấm , trong 49 ngày tất cả vong linh đều chuyển nghiệp đầu thai vào 3 cõi ( Dục giới, Sắc giới , Vô sắc giới) ; 6 đường ( địa ngục , ngạ quỷ, sức sanh, người, thần, trời) và tất cả vong linh dù già hay trẻ đều không làm hại được con người. Con cảm tạ Thầy luân  chỉ dẫn chúng con phân biệt được đâu là chánh đâu là tà để chúng con có trong cược sống thế gian cũnb như trên con đường giải thoát.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 60. Huệ Chi says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho con hiểu về nguyên lý tái sanh .

  Con cám ơn Thầy.

   

 61. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum.

 62. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con hoan hỷ trước những luận giải của Thầy về thực chất của hiện tượng mà người thế gian thường hay sợ hãi, đó là việc thai nhi bị bỏ hiện hồn về báo hại Mẹ Cha .

  Quá bài viết với những phân tích dựa trên luận chứng ,luận cứ phật môn đã giúp chúng con hiểu được nguyên lý của sự tái sanh ,sau 49 ngày tất cả các phong linh đều chuyển sang, hoặc tái sanh đầu thai theo 3cõi  ( dục giới ,sắc giới vô sắc giới) 6 nẻo luân hồi ( Địa ngục ,súc sanh ,ngạ quỷ , Người ,Thần ,Trời ) Do đó những thai nhi bị chết cũng nằm trong vòng luân hồi chứ không thể có chuyện quay về hại người ,hại  Cha Mẹ chúng được .

  Qua những luận giải của vị Thầy đã khai thị cho con hiểu được rằng khi một người đã quy y Tam Bảo nơi tịnh chú tôn nghiêm từ trường an tịnh  ,thần lực có ba động động quy minh rực rỡ ,thì họ có thân phận cao quý .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi vì chúng sanh còn chìm đắm trong vô minh tà kiến mà khai thị ,luận giải để chúng sanh thức tỉnh trước những điều xuyên tạc ,đầu độc của tà sư ,ác tri thức,những luận điệu xuyên tạc đậm đậm màu tà kiến của bọn trai đạo xuất sứ từ Đài Loan .Nhờ công hạnh của Thầy trên con đường giáo giáo hoá chúng sanh thoát khỏi vô minh ,tà kiến để quay về nương tựa chánh lý nhà Phật .

  Con thanh tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani padme hum !

 63. Kính bạch Thầy

  Con hoan hủy dọc bài viết của Thầy

  Thầy đã từ bi luận giảng rỏ ràng  về hiện tượng  thai nhi  bị bỏ  hiện hồn báo cha mẹ  của người thế gian thường hay sợ hãi

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái  giác ngộ

  Om mani padme hum

 64. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của Thầy luận giải cho chúng con hiểu về chuyện phá thai hay vong theo, vong dựa để quấy phá là chuyện  vô cùng tà kiến, chủ yếu là trục lợi những kẻ sợ hãi, không có chánh kiến nhà Phật mà nghe lời dụ dỗ của bọn bà đồng, bà cốt để rồi tự rước quỷ vào nhà, tiền mất tật mang.

  Đối với người phật tử chân chính, đã quy y rồi thì giữ 5 giới có 25 kim cang hộ pháp che chở thì loài quỷ thần còn phải tránh xa, kính nể thì làm sao có chuyện hại người. Nếu hại chỉ hại những kẻ gieo nhân gì gặt quả đó thôi.

  Con cảm tạ bài luận giải của Thầy

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 65. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, để chúng con hiểu vong nhi quấy phá là không có thật, đây là hành vi gieo rắc tà kiến, vi tục lợi cá nhân của bọn tà sư, những kẻ ngoại đạo.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

   

 66. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã vi chúng sanh hữu tình mà từ bi giảng luận về thực chất sự sỡ hãi của người thế gian chuyện thai nhi hiện hồn về báo oán cha mẹ.

  Qua bài viết Thầy đã phân tích thì đã rõ ràng, sau 49 ngày thì  tất cả vong linh đều chuyển nghiệp đầu thai theo 3 cõi ( dục giới, sắc giới, vô sắc giới) 6 đường( địa ngục , ngã quỹ, súc sanh, người , thần , trời). Thai nhi chết cũng nằm trong 6 nẽo luân hồi thì làm sao mà về báo oán cha mẹ chúng được,

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu

  Con cầu nguyện đau khổ của chúng sanh được lắng dụi. Om Ah Hum!

 67. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.  Om mani padme hum!

 68. Mật Hoàng Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đã đọc xong bài viết này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con bài luận ý nghĩa lợi lạc. Qua bài viết con hiểu lời dạy của vị Thầy và nhận ra những hiểu biết sai lệch chánh kiến. Đây cũng là một vấn đề làm tâm con lo âu bấy lâu nay chỉ vì thiếu suy nghĩ, sợ tính rủi ro cao mà vợ chồng con không giữ bảo vệ mạng sống cho những đứa con mang giọt máu của mình. Đến giờ con cứ cắn rứt và nghĩ luật nhân quả. Mẹ chồng con bảo con chắc thai nhi đó là con trai con không giữ được nên vong oán hận theo phá con. Con cũng đi chùa và xám hối. Nay co đọc bài này con cảm tạ ơn Thầy đã giúp con hiểu và tránh xa tà kiến.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô!

  Con xin cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật tánh!

  Om mani padme hum!

 69. Minh Chien says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này và đã hiểu. Con xin cảm ơn Thầy

 70. Phượng vũ says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ khi được đọc bài vết của Thầy. Đọc xong con thấy tâm mình thanh thản hơn!

  Con cảm tạ ơn thầy và cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 71. Nguyễn Hà Liên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 72. Mật Quảng Lượng(Lê Văn Tùng) says:
  Bạch Thầy, con cảm tạ ơn phước của Thầy đã khai thị cho chúng con và bạn đọc hữu tình ạ!

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Con cầu nguyện khổ được của chúng sinh được lắng dịu!

  Om Mani Pahme Hum!

 73. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ cho Thầy, con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu  hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum
 74. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Ấn  , con đã đọc xong bài viết, Con cám ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 75. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành khẳng định: Hoàn toàn không có chuyện thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha! Đây là luận điệu xuyên tạc đậm màu tà kiến của bọn trai đạo xuất xứ từ Đài Loan, về sau trở thành nỗi sợ hãi vô cớ cho những kẻ mê tín.

  Con hoan hỷ với những luận giải của vị Thầy  đã giúp cho chúng con và chúng sanh hiểu được chuyện vong nhi quấy phá chỉ là những lời thêu dệt đậm màu tà kiến gây hoang mang sợ hãi nhằm mục đích trục lợi cá nhân của tà sư. Qua bài viết của Thầy con hiểu được rằng sau 49 ngày tất cả các vong linh đều chuyển nghiệp đầu thai theo 3 cõi (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới), 6 đường (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời) không có vụ vong hồn thai nhi tác oai tác quái trong cõi nhân gian này. Con cầu nguyện bài viết này sẽ được lan tỏa khắp muôn nơi ngõ hầu giúp hữu tình tránh được cạm bẫy của bọn tà sư.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu

  Om Mani Padme Hum

 76. dohoangchinh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cám ơn vị Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con.

  Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 77. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết của vị Thầy, “Đạo sư Viện trưởng Thinley-Nguyên Thành khẳng định: hoàn toàn không có chuyện thai nhi vị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha! Đây là luận điệu xuyên tạc đậm màu tà kiến của bọn trai đạo xuất xứ từ Đài Loan, về sau trở thành nỗi sợ hãi vô cớ cho những kẻ mê tín.”

  Bài viết đã minh định cho chúng con rõ ràng rằng quan niệm oan hồn thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha là sự xuyên tạc mê tín, trái với quỹ đạo chánh pháp nhà Phật. Con hiểu rẳng, theo nguyên lý tái sanh, sau 49 ngày tất cả vong linh đều chuyển nghiệp đầu thai kể cả thai nhi. Mặt khác nếu nói vong nhi là âm hồn, tức thuộc hàng quỷ đói, thì vong nhi không thể “theo” hoặc “nhập” ai vì căn bản không thể ở yên một chỗ quá 30 giây đến 1 phút. Vong nhi cũng không dễ thấy trừ khi người thấy là các cô đồng cậu thím hoặc là người tu đạo đã đắc định ít nhất là nhị thiền.

  Những người đã Quy y Tam bảo càng không phải lo lắng vì với danh phận là Thái tử Hoàn vũ thì đến ngay cả thiên binh vạn mã cũng không hại họ được. Ở Mật Gia Song Nguyễn, khi chúng con thực hành pháp là đem lại lợi lạc cho chúng sanh, trong đó có sự hồi hướng đến cho những vong nhi có liên quan đến mình dù là ai, ở đâu. Các pháp tu khi được chúng con diễn tập và thực hành tinh tấn đều đem lại lợi ích siêu việt như vậy.

  Con cầu nguyện cho những ai đang đứng trước quyết định khó khăn hay dằn vặt vì quá khứ từng phá thai sẽ đọc được bài viết này để hiểu biết về hoàn cảnh và lựa chọn của mình và đưa ra được quyết định phù hợp, tránh vì mặc cảm tội lỗi mà đánh mất cơ hội tu tập giải thoát. Con cầu nguyện cho những kẻ khuyên sai có được sự tỉnh thức và ý thức tàm quý để tránh phạm vào lỗi “cản trở người muốn đạt giải thoát.” Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết đầy lợi lạc, minh định cho chúng con những tri kiến sai lầm trói buộc chúng con vào luân hồi sanh tử. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Con cầu nguyện cho khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng diệu.

  Om Mani Padme Hum.

   

 78. Mật Tấn Pháp says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu .

  Om Mani Padme Hum !

 79. Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với bài viết này của vị Thầy.
  Qua bài viết này của Thầy đã giúp cho con hiểu được rằng không có chuyện vong nhi bị bỏ hiện hồn báo hại cha mẹ vì sau 49 ngày tất cả vong linh đều chuyển nghiệp đầu thai theo 3 cõi Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và 6 đường Ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời.
  Con hiểu được rằng những hành động cầu siêu thai nhi, những tin lan truyền thai nhi hiện hồn báo hại cha mẹ là những hành động nhằm trục lợi, gieo rắc tà kiến của những bọn tà sư, linh môi,… nhằm gây hại cho chúng sanh. Con mong rằng những tia sáng chánh pháp sẽ soi rọi khắp muôn nơi để đẩy lùi những bóng đen tà kiến.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết này vì lợi lạc chúng sanh và vì chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

 80. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài giảng của Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phạt tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 81. Hà Trâm says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết của thầy rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả đau khổ của chúng sanh được lắng dịu.

 82. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ân Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu đúng chánh kiến, những gợi ý và dẫn chứng kinh điển của vị Thầy giúp chúng con hiểu và từng bước tư duy đúng theo quỹ đạo chánh pháp về chuyện thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha là luận điệu xuyên tạc đậm màu tà kiến của bọn Trai đạo xuất xứ từ Đài Loan và từ đây chúng con là những Phật tử hiểu được đâu là cách đúng đắn, cách tối ưu để sửa chữa lỗi lầm đã trót gây tạo, làm người cao thượng thứ hai vì lợi mình, lợi tha nhân..
  Đầu tiên, con hiểu rằng trước hiện tượng khi ngấm ngầm, khi rộ lên trong xã hội chuyện thai nhi bị bỏ trở về quấy phá mẹ cha là những luận điệu xuyên tạc, mang đậm tà kiến từ bọn trai đạo xuất xứ từ Đài Loan, nay được phán bởi những kẻ thầy bói, kẻ tà sư, ác tri thức gây hoang mang, mặc cảm tội lỗi đeo đẳng cho những người phụ nữ vì lý do nào đó mà đã bỏ thai nhi trong quá khứ. Từ những gợi ý vị Thầy đưa ra con hiểu rằng theo nguyên lý tái sanh, sau 49 ngày tất cả các vong linh đều phải chuyển nghiệp đầu thai theo 3 cõi, 6 đường (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời) và con hiểu vong linh các hài nhi cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Những lời phán của những lão thầy tu, thầy pháp  “có vong theo” là trật lất, chẳng ngoài mục đích gieo rắc sợ hãi để trục lợi. Trong sự việc của người thiếu phụ 34 tuổi kia, con cũng hiểu rằng việc bỏ thai nhi đâu chỉ là lỗi lầm người mẹ đang khổ tâm cắn dứt, và nếu vong nhi có thật, có đủ 5 thần thông sẽ nhìn rõ kẻ đàn ông vô trách nhiệm không giữ gìn cho người bạn đời, thỏa mãn ham muốn của bản thân, gây ra hậu quả kia với từng bước toan tính. Con tưởng tượng đến người phụ nữ cho dầu có vượt qua nguy cơ mạng vong thì cũng chẳng tránh khỏi suy kiệt vì sinh nở, nuôi dạy 4 đứa con thơ đâu dễ dàng. Con nhớ một lần lạc vào một trang mạng  “nghĩa trang online” có tên “nhomai.vn” con đã bị ám ảnh bởi những dòng tâm sự đẫm nước mắt, những dằn vặt, đớn đau của rất nhiều người mẹ trẻ từng phạm sai lầm, họ đến nơi đó trải nỗi niềm đau thương cho nguôi ngoai nhưng thực sự bầu không khí ấy càng khiến người ta thêm trĩu nặng. Con có đọc bài báo về nghiên cứu của các nhà khoa học đã khẳng định mặc cảm tội lỗi lâu ngày có ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe thể chất, tinh thần của con người.

  http://m.suckhoedoisong.vn/mac-cam-toi-loi-va-nhung-tac-hai-ve-mat-suc-khoe-n82291.html. Nắm được tâm lý này, những ông bố bà mẹ không được trang bị trạch pháp nhãn dễ dàng trở thành đối tượng của bọn thầy tu, thầy pháp dởm, sẵn sàng trục lợi trên nỗi đau khổ chúng sanh với “dịch vụ” cầu siêu hay trấn yểm thai nhi. Lúc này con nhớ đến câu kinh “Nghèo khó kết chặt với duyên ác” mà vị Thầy đã luận giảng mà thêm chạnh lòng cho chúng sanh còn bị đầy đọa hoài trong tam đồ ác khổ.
  Con cũng hiểu rằng, dẫu sao việc bỏ thai nhi vì bất cứ lý do gì vẫn là gây nghiệp sát. Và nếu người cha mẹ tin lời những kẻ thầy tu, thầy pháp bỏ những khoản tiền không nhỏ cho những việc làm tà kiến sẽ càng mang lại hậu quả nghiêm trọng như một kẻ vốn đã có nợ rồi lại càng nợ chồng chất thêm bởi sa vào tay kẻ cho vay nặng lãi đáng sợ. Từ những luận giảng của vị Thầy, con hiểu được người Phật tử chân chính được truyền 5 giới thường có 25 Hộ thần kim cang theo bảo hộ như kinh Địa Tạng bổn nguyện xác quyết thì tiểu yêu nào dám đến gần, sao có thể hại được người con Phật. Những khai thị của vị Thầy cho chúng con hiểu trên cơ sở biện chứng tâm linh, thay vì mặc cảm bản thân, chúng con được trang bị về phương pháp  “làm giàu không khó” bằng cách “tự lực hành pháp” từng bước diễn tập, thực hành Yoga Thanh Trí hàng ngày,  lãi công đức sẽ dôi ra nhanh chóng không thể nghĩ bàn và bài toán bù trừ không chỉ giúp khoản nợ được thanh toán chóng vánh mà chúng con còn tích tập lãi làm hành trang về thành phố giải thoát. Nhờ đó mà bản thân chúng con, chúng sanh trong đó có cả những thai nhi kia cũng hưởng được lợi lạc chân thật. Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc hữu tình.
  Cầu nguyện khổ đau của chúng sanh được lắng dịu. Cầu nguyện chúng sanh có duyên lành được tiếp cận bộ môn Yoga Thanh Trí.
  Om Mani Padme Hum

 83. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được rằng không có chuyện vong linh thai nhi hiện hồn báo oán cha mẹ, bởi sau 49 ngày tất cả vong linh đều chuyển nghiệp đầu thai vào 6 nẻo luân hồi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời.

  Trong thời buổi hiện nay có rất nhiều tà sư ngoại đạo vì mưu đồ chuộc lợi cho bản thân mà gieo rắc tà kiến vào đầu chúng sanh, bịa đặt ra những điều không có thật về ma quỷ gây ra nhiều lo lắng sợ hãi cho những chúng sanh chưa có đủ chánh kiến. Bài viết của Thầy như 1 hồi chuông đánh thức những chúng sanh đang mê lầm trong tà kiến, như 1 ngọn đuốc soi sáng tư duy đang dần bị sai trái che lấp của họ. Con cầu nguyện ánh sáng chánh Pháp sẽ lan toả rộng rãi khắp mọi nơi.

  Con thành câm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 84. Mật Lưu Ly says:

   

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy, vị Thầy đã từ bi luận giải dưới quan kiến Phật đà về hiện tượng mê tín trong xã hội hiện nay là cầu siêu cho vong linh thai nhi. Bài viết đã giúp chúng sanh thoát khỏi sợ hãi và tìm được cách giải quyết vấn đề của mình. Việc cầu siêu cho thai nhi đã chết là một hành vi tà kiến, một thủ tục cổ hủ của người Tàu, không phải là tinh thần Phật pháp.

  Con cảm tạ Thầy vì bài pháp ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 85. Phạm thị Tươi says:
  Con đã đọc bài

  Thầy đã cho vơi đi sự lo lắng trong con bấy lâu nay!

  Con cảm ở thầy nhiều!

 86. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy qua này này con hiểu được rằng những người thầy bối những bọn tà sư tài pháp họ lợi dụng sự nhẹ dạ của những người phụ nữ  lở quang hệ tình cảm sớm hây những hoàn cảnh khó khăn khác liên qua đạo pháp thì con hiểu được rằng đã quy y Phật thì không một ai có thể làm hại được dù đó là loài trời hây loài qủy con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 87. Mật Cát Thịnh says:
   

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Chuyện về việc thai nhi bị bỏ hiện về báo oán cha mẹ con cũng được nghe  khá nhiều lần rồi ạ.  Đến  hôm  nay đọc xong bài viết của Thầy  thì con đã biết chuyện đó là  không có thật mà do bọn tà sư  ngoại đạo dựng truyện để trục lợi  ạ

  Con xin  cảm tạ  Thầy đã khai thị cho con  về chuyện này ạ

  Con xin cầu nguyện  Thầy Cô khoẻ mạnh , trrụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 88. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ khi đọc bài viết “Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành khẳng định: Hoàn toàn không có chuyện thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha! Đây là luận điệu xuyên tạc đậm màu tà kiến của bọn trai đạo xuất xứ từ Đài Loan, về sau trở thành nỗi sợ hãi vo cớ cho những kẻ mê tín”.

  Con cảm tạ vị Thầy từ bi với lòng Bồ đề tâm rộng lớn đã luận giải chuyện thai nhi hiện hồn về báo hại là không có thực, do bọn tà sư tà kiến dựng lên nhằm  trục lợi từ các bà mẹ trẻ, những người lỡ lầm vì hoàn cảnh hay vì tương lai con cái hiện tại. Nhiều đình chùa còn tổ chức lễ cầu siêu hăng năm, quyên góp mua hòm, mua lễ vật cúng chay cho các thai nhi này nhưng sự thật hòng trục lợi cho ban thân họ. Nhờ những luận giải của Thầy, nhưng người phụ nữ đã từng lỡ lầm thoát khỏi gông cùm vô minh, tà kiến, tâm lý mặc cảm và vượt qua nỗi sợ hãi, dày vò.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất ca chúng sanh tinh thưc với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 89. Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy từ từ bi giảng giải cho chúng con về việc có tồn tại hay không chuyện thai bị bỏ hiện về báo mẹ cha. Như một hành động mê tín nhằm mục đích mang lại lợi nhuận cho những người làm công việc tà kiến.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum.

 90. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 91. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi minh định rằng “Hoàn toàn không có chuyện thai nhi bị bỏ hiện hồn báo hại mẹ cha! Đây là luận điệu xuyên tạc đậm màu tà kiến của bọn trai đạo xuất phát từ Đài Loan” ngõ hầu giúp cho những người lỡ lầm bớt lo lắng ưu sầu và không trở thành con mồi cho bọn tà sư trục lợi.

  Để giải toả tâm lý mặc cảm của họ vị Thầy cũng từ bi luận giải rằng trong luật giới cũng có 4 phương diện GÍA (đóng) , KHAI (mở) , TRÌ (cấm), PHẠM (không cấm) và trích dẫn lời khai thị của Đức Phật trong kinh “Người cao thượng thứ 2”: “Này các tỳ kheo, ở thế gian có hai loại người cao thượng: một là bậc thánh trí, hai là người phạm lỗi mà biết thống hối sửa sai để không tái phạm”. Con hiểu rằng điều quan trọng là phải nhận ra lỗi của mình từ đó khắc phục rồi không tái phạm nữa, chứ không phải cứ phạm rồi sám hối rồi lại phạm nữa. Vì sám mà không hối thì làm sao mà hết nghiệp?

  Qua đây con càng cảm thấy chúng con thật ơn phước khi có cơ hội tích tập công đức hằng ngày nhờ vào việc được diễn tập, thực hành những pháp kiến tâm linh mà vị Thầy đã phát lồ để tiêu trừ những nghiệp chướng hiện đời và quá khứ, đồng thời làm lợi lạc cho tha nhân.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 92. Mật Thuận Đức says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về việc thai nhi bị mất

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 93. Mật Thà says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 94. Mật Liễu Nguyên says:

  Kính bạch Thầy:

  Mật liễu Nguyên con hoan hỉ khi đoc bài viết này ạ.

  Con hoan hỉ tán thán vị Thầy đã từ bi luận giải và minh định cho con cùng các hữu tình hiểu là  (hoàn toàn không có chuyện thai nhi bị  bỏ lại hiện hồn về báo hại được cha mẹ ). Đây là luận điệu xuyên tạc đậm màu tà kiến của bọn trai đạo xuất xứ từ Đài Loan làm cho nhiều phụ nữ bị lỡ lầm , nên no sợ ngõ hầu cho bọn đội lốt tu hành,cho những kẻ mượn đạo tạo đời trục lợi.

  Qua đây con càng cảm thấy thật ơn phước khi được làm học trò của vị Thầy, được diễn tâp những tu pháp mà vị Thày đã phát kiến để tiêu trừ dần nghiêp chướng và tích tập hai bồ lư lương công đức , trí huệ để lợi mình và tha nhân.

  Con thành tâm càu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả cấc chúng sinh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om MaNi Padme Hùm.

 95. Mật Ỷ Nguyên( Nguyễn Thị Thuyến ) says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cầu nguyện cho có nhiều chúng sanh hữu duyên đọc được bài viết này để tránh sợ hãi , tà kiến . Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  • Võ hồng ven says:
   Kính thưa Thầy con đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ!

   Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy và Cô

   Um Mani padme hùm

 96. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con là Mật Tấn Đạt ( Đinh Trương ) đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thàng tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 97. Mật Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết trên của Thầy. Qua đó, con hiểu được rằng không có chuyện thai nhi bị bỏ hiện hồn về báo cha mẹ, bởi vì sau 49 ngày vong linh đều chuyển kiếp tái sanh theo 6 nẻo luân hồi. Nếu tin vào câu chuyện thai nhi đã chết hiện hồn báo oán thì sẽ làm mồi cho bọn tà sư trục lợi. Trong khi đó, những người mẹ phạm sai lầm vẫn có cơ hội để sám hối và tu tập Phật pháp, chuyển hóa nghiệp xấu và hướng đến giác ngộ.

  Con hoan hỉ cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con và chúng sanh hiểu rõ.

  Nguyện cho đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  OM MANI PADME HUM.

   

 98. Mật Khánh Liên says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy và kính chúc Thầy Cô luôn mạnh khoẻ vì lợi lạc chúng sanh ạ!

  OM MANI PADME HUM!

  • Nguyên Thành says:

   Trò nên comments sâu sắc hơn, đừng dừng lại ở mức độ này!

   • Mật Khánh Liên says:
    Dạ con cảm tạ ơn Thầy ạ. Con xin lỗi vị Thầy bây giờ con mới đọc được comments Thầy dạy con ạ. Con nguyện sẽ chăm học và comments sâu sắc hơn những bài sách tấn của Thầy ạ.

    Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ vì lợi lạc chúng sanh ạ!

    Om Mani Padme Hum!

 99. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này, con cảm ơn Thầy đã giảng giải cho con hiểu về vấn đề một cách rõ ràng và minh triết.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 100. Mật Khánh Liên says:
  Dạ con cảm tạ ơn Thầy ạ. Con xin lỗi vị Thầy bây giờ con mới đọc được comments Thầy dạy con ạ. Con nguyện sẽ chăm học và comments sâu sắc hơn những bài sách tấn của Thầy ạ.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ vì lợi lạc chúng sanh ạ!

  Om Mani Padme Hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status