Jul 24, 2018

Posted by in Giảng Pháp | Enter your password to view comments.

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành dạy thiền cho hai học trò Ấn Độ: Tantra Vikracitta và Tantra Hatari (ITA’s Director, Master Thinley Nguyen Thanh, gives lesson on meditation to two Indian learners: Tantra Vikracitta and Tantra Hatari)

Bài này dành cho những hội viên. Password:Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   

This post is password protected. Enter the password to view comments.

DMCA.com Protection Status