Mar 3, 2018

Posted by in BÀI MỞ | 140 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành: THẾ NÀO LÀ TỰ TU,  TIỆM TU, VÀ TẤN TU? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU, TẤN TU VÀ TỰ TU? (Bài mở)

THẾ NÀO LÀ TỰ TU,  TIỆM TU, VÀ TẤN TU ?

THẾ NÀO LÀ TIỆM TU, TẤN TU VÀ TỰ TU?

Có nhiều người tu, cư sĩ và tăng sĩ chưa hiểu cội nguồn của diễn trình tự thân vận động, họ dựa vào hình thức bên ngoài để khẳng định “nhãn hiệu cầu chứng”; nhưng phàm cái gì có sắc tướng thì đó là hư vọng, nhân đó tôi muốn có đôi lời chia sẻ…

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Trước tiên chúng ta nên hiểu tu là gì? Tu theo nghĩa Hán Việt tức là sửa mình. Khổng Tử đề ra diễn trình như sau: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” (sửa mình, ổn định gia đình, an định đất nước, đem lại an vui cho nhân loại. NV). Về sau, động từ “tu thân” được tôn giáo hóa ý chỉ người sống và làm theo gương giáo chủ của họ. Khi ai đó nghe được chữ “tu”, bỗng dưng ái ngại, không thoải mái lắm trước một đối tượng như vậy. Đó cũng do cánh cổng nhà thờ, chùa chiền, giáo đường khép chặt cánh cửa nguyên nghĩa ban đầu của động từ “tu”.

Đạo Phật không phải là tôn giáo, cũng như đạo Khổng là phương phức đào luyện phẩm chất, trau dồi đạo đức con người; cho nên chúng ta nên hiểu chữ “tu” có nghĩa là “thực hành phương pháp” như luận sư Dharmakirty đưa ra 1/5 luận điểm sư phạm “Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng”. Do đó, chúng ta có thể dùng từ “tu pháp” (phương pháp thực hành) hoặc “pháp môn” (môn học được thực hành theo phương pháp nào đó). Đức Phật chỉ dạy rất nhiều pháp môn đến con số biểu trưng là 84.000 pháp môn, tùy theo căn cơ của mỗi người. Ở Mật gia Song Nguyễn, chúng ta có 6 pháp môn được phát lộ sau khi đã trải qua quá trình (1) khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) ứng dụng (5) kết quả..đều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, không tự ý chế tác. Đó là:

Đức Phật và vua Ba Tư Nặc

1/ Bát pháp Quy y (dựa theo lời dạy của đại sĩ Liên hoa sanh trong Giáo huấn Dakini)

2/ Chánh kiến Quang minh Tam muội (Dựa vào kinh Chánh kiến được ẩn tàng trong căn phòng Duy ma cật là chanhtuduy.com)

3/ Cúng dường bất khả gián đoạn (dựa vào kinh “Hoa nghiêm”)

4/ Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni (Dựa vào khai thị của đại sĩ Marpa)

5/ Bồ đề tâm định quán (Dựa vào lời dạy của Đức Phật dành cho vua Ba Tư Nặc được viết trong tác phẩm “Diệu pháp đạt giác ngộ” của Thánh giả Dilgo Khyentse)

6/ Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ (Dựa vào Mật điển Giuyasamaza)

“Ngoài những thời công phu trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt thường nhật cũng không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy. Đó là pháp tu Thanh trí, giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền” – Marpa

Tất cả những pháp môn riêng dựa trên nền tảng giáo pháp chung do Đức Phật và Thánh chúng truyền thụ, Mật gia Song Nguyễn gọi là Du già Thanh trí theo đúng lời dạy của thánh giả Marpa, Đạo sư tôn quý của ngài Milarepa- một đời thành Phật, đã phát lộ trong bài ca chứng đạo của mình : “Ngoài những thời công phu trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt thường nhật cũng không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy. Đó là pháp tu Thanh trí, giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền”.

DIỄN TRÌNH THỰC TẬP, THỰC HÀNH, ỨNG DỤNG

Giờ đây, chúng ta chiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật, một tuyên ngôn đạo pháp vĩ đại như sau: “Ta chỉ ra cho các ông con đường Giải thoát; còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân mình” (kinh “Chuyển pháp luân”). Từ đây cho thấy từ khi được một bậc Đạo sư (tăng sĩ hay cư sĩ) hướng dẫn cho đến khi giác ngộ đều phải tự mình, không nhờ ai thay thế. Diễn trình tự thân vận động sẽ như sau:

1/ Tự tu: Con đường đến thành phố Giải thoát đã được Đức Phật chỉ ra, các Đạo sư hướng dẫn lại, tùy theo trình độ sư phạm của mình mà các ngài đưa ra những đường lối riêng nhưng đều theo quỹ đạo chung. Nếu người học trò ngồi ì một chỗ thì triệu năm sau cũng không đến đích. Vậy ai bắt đầu mà không tự tu?

2/ Tiệm tu: Tựa như người tham quan du lịch phải cần hướng dẫn viên, cũng vậy người tu cần phải có vị Thầy dạy bảo, chỉ dẫn đạo pháp gọi là Đạo sư. Quá trình du lịch cũng được xếp đặt tuần tự trước sau, chỗ này, chỗ kia, nơi này nơi nọ. Cũng vậy, trong tu pháp cũng phải được dạy theo thứ tự lớp lang, từ đơn giản đến phức hợp. Đây là diễn trình tiệm tu nghĩa là thực tập có thầy, thực hành có phương pháp. Thành công hay không, đạt thành tựu tâm linh hay không là tùy vào vai trò của Đạo sư với những phẩm chất như sau:

 

Món quà chúng đệ tử Mật gia Song Nguyễn đồng kính dâng Thầy Cô, bậc “Kim cang Đạo sư Quán độ chúng” và “Hỗ dụng Kim cang Không hành nữ”

 1. Biết đúng tất cả những gì cần gạt bỏ
 2. Biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng
 3. Biết đúng những đối tượng cần thực hành
 4. Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng
 5. Truyền thụ với lòng bi mẫn

3/ Tấn tu: Trong giai đoạn này người học trò chuyên cần, siêng năng thực hành những gì Đạo sư chỉ dạy với nỗ lực cao, gọi là “tấn tu” (chữ “tấn” có nghĩa là “tinh tấn”, chữ “tinh tấn” có nghĩa là nỗ lực tập trung vào tinh yếu giáo pháp, không lan man điểm này nơi kia). Lúc này, khi được một ít thành quả trong thiền định hay thiền quán, trong nói hay viết ra chiêm nghiệm của mình; người học trò dễ bị ngã mạn, kiêu mạn rơi vào ma chướng gọi là “sở tri chướng”. Đây là lúc Thầy và Trò dễ bất đồng luận kiến, dẫn đến sự xung đột rồi mỗi người một nẻo. Lỗi ở Thầy là không có giáo lý khẩu truyền, không đủ đạo hạnh, đạo lực và không có phương pháp sư phạm để truyền cảm hứng.  Do vậy, vai trò Kim cang sư của vị Thầy quan trọng nhất và “Sùng kính Đạo sư” là yếu tố hàng đầu cần giáo huấn, thị phạm để học trò toàn tâm vào quá trình tấn tu.

học trò chúng ta có ai dám hỏi Đức Phật “tự tu” nên không đáng tin cậy không?

4/ Tự tu: Nỗ lực miệt mài trong quá trình “tấn tu” này với lòng khiêm hạ, với tinh thần Bồ đề và đặc biệt là lòng sùng kính Đạo sư vô hạn đúng theo lời dạy của đại sỹ Mã Minh, người học trò sẽ tạo ra được “nền tảng Giác ngộ”. Từ đây, người học trò bắt đầu có khả năng “tự tu”. Khác với giai đoạn ban đầu “tự tu” bài bản với hướng dẫn của Đạo sư để thực tập, thực hành; người học trò lúc này đã thuần thục thực hành và bắt đầu ứng hoạt nhiều phương tiện đạo pháp để đạt thành tựu tâm linh bằng “tự tu”. Gương xưa để lại rằng sau khi qua giai đoạn “tấn tu” Đức Phật đã từ biệt Đạo sư của mình để “tự tu” tìm ra chân lý tối thượng. Nhờ đó ngày nay chúng ta có được con đường Giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Vậy học trò chúng ta có ai dám hỏi Đức Phật “tự tu” nên không đáng tin cậy không?

Từ khi có được con đường Giải thoát, chúng ta đã có được quỹ đạo Chánh pháp. Các bậc thánh giả, thánh sư “tự tu” để chứng đạo cho nên có câu “ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng”. Ngài Milarepa “tự tu” 12 năm trong động đá đạt đạo quả viên mãn. Trạng thái chứng ngộ, đắc đạo đều giống nhau nhưng nguyên nhân và nền tảng có thể khác nhau bởi vì thẩm thấu và hợp nhất thân, ngữ, tâm vào Tánh không vẫn còn đó 16 đề mục. Nếu không “tự tu” làm sao có thể đạt đạo quả?

VÀI DÒNG KẾT LUẬN:

căn phòng Duy ma cật chanhtuduy.com với hơn 1.700 bài viết

Trong kinh Di giáo Đức Phật dạy rằng đời sau nếu không tìm ra bậc Tuệ tri thức hãy tôn giới luật là Thầy, lấy kinh văn mà ấn chứng. Điều đó nói lên tầm quan trọng của việc “tự tu”, chớ không phải những sư thầy (tăng sĩ hay cư sĩ) võ vẻ vài bài thơ, viết nhiều sách, xây nhiều chùa, đúc nhiều tượng đủ khả năng “tự tu” đâu! Cũng đừng nên cho rằng ở trong chùa mới gọi là Đạo sư bởi con đường đến thành phố Giải thoát có nhiều lối khác nhau, không phải duy nhất đạo lộ “tự viện”! Ngài Thích Thánh Nghiêm cũng cho rằng trong thời mạt pháp không có cơ duyên hạnh ngộ bậc Thánh đức, tự mình theo kinh điển mà hành trì, quán xét thân tâm, nỗ lực Bồ đề; lâu ngày chày tháng chính bản thân mình là minh sư (trích tác phẩm “Phật học quần nghi”). Vì vậy nên khách quan nhận định thành tựu tâm linh để đánh giá qua hành trạng đạo pháp như tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng Bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng về thân, ngữ, tâm bằng hoạt động chánh pháp.

Liên Hoa Đài của Mật gia Song Nguyễn

Từ những điểm tham chiếu trên chúng ta nên phân biệt hiện tượng, hành trạng của người tu một cách khách quan, ngõ hầu tránh gây nhân xấu mà đọa lạc như những gì đã xảy ra theo luật tắc Nhân Quả mà người ta đã chứng kiến và thấy rõ mồn một trong thời gian vừa qua. Tôi cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân

Thinley- Nguyên Thành


Bản dịch tiếng Anh: Guru Thinley Nguyen Thanh: HOW ARE SELF-CULTIVATION, GRADUAL CULTIVATION AND DILIGENT CULTIVATION? HOW ARE GRADUAL CULTIVATION, DILIGENT CULTIVATION AND SELF-CULTIVATION?

Bản dịch tiếng Nga: ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: «ЧТО ТАКОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, ПОСТЕПЕННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, УСЕРДНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ?» «ЧТО ТАКОЕ ПОСТЕПЕННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, УСЕРДНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ?»

 

 1. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết “ THẾ NÀO LÀ TỰ TU,  TIẾN TU VÀ TẤN TU? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU, TẤN TU VÀ TỰ TU?”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải chi tiết kèm những luận giải xác đáng về hành trình để đạt đến bến bờ hạnh phúc viên miễn. Không thể đạt được thành quả nếu như không có những phương phương pháp tối ưu. Bởi lẽ, con người vốn chẳng sống mãi, chỉ trọn vẹn trong mấy chục năm. Song hành trình tầm cầu giải thoát không ai như ai, người có duyên lành sớm tiếp cận, sớm hiểu lý nhân duyên, thuyết nhân quả nên sớm có cơ hội tích tập để tu tập. Song mục đích thì có một song con đường đến được thành tựu đó quả thực không dễ dàng bởi một lẽ, trường đời lắm chông gai, và con đường cũng lắm khúc khủy. Hành trình đó cũng nhiều đường ngang, ngõ cụt nếu có sự lựa chọn và thực hành nhầm lẫn. Không thế mà biết bao người nói là tu mà chẳng mấy người thấy được những thành tựu, trước hết để đối diện với cõi đời này sau có được tâm thái an vui, viên mãn khi mạng chung.

  Và may mắn chúng con không phải là lầm lũi khi bước chân mòn mỏi trên những chặng đường ngắn dài khác nhau. Chúng con vốn chỉ là những chúng sanh bình thường, ngày ngày vẫn phải đối diện với cơm áo, gạo tiền, vẫn đầy tham sân si, những nỗi lo sợ, những mong cầu. Song được là học trò, đệ tử của Thầy, được ngày ngày sống trong trường quang minh từ bi và trí tuệ thông qua những tu pháp được trải nghiệm theo chuỗi vận hành đã đạt đến những thành tựu từ sau tu pháp, là bảo pháp chấn sơn của Mật gia Song Nguyễn. Vì thế, mỗi hoạt động thường ngày của chúng con không rời xa mạch pháp mang lại lợi lạc ngay và tiếp tục cho đến khi đạt tới cảnh giới an tịnh.

  Con cảm tạ ơn Thầy khi được là đệ tử của  Thầy, con được biết đến chánh pháp, có được cơ hội từ diễn tập đến thực hành những tu pháp để bản thân con có thể xây dựng nền tảng chánh kiến, chánh tư duy cũng như cơ hội để sửa, tu bản thân. Được dễ dàng hành xử trong cuộc sống thường ngày cũng như cơ hội để tiến tu, tiệm tiến không sao lãng trên hành trình giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của hữu tình.

  Cầu nguyện ngọn đuốc chánh pháp của Đức Thế Tôn được lan tỏa khắp muôn phương .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 2. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ vị Thầy đã giảng luận cho chúng con những thực nghĩa tâm linh của việc “tự tu”, “tiệm tu”, “tấn tu” và cuối cùng là tự tu ở một mức độ cao hơn.

  Quả thực nếu không gặp được vị Thầy, khi ai đó nhắc đến chữ “tu” với con thì trong đầu con tự động hiện lên hình ảnh lối sống khắc khổ, khó khăn, nặng nề. Quá nhiều tầng lớp truyền thống vô minh đã khiến cho người ta cảm thấy sự tu tập như một sự ràng buộc với những giới luật hà khắc, với những sự xả ly quá đáng, chỉ dành cho “dòng họ Tôn Thất” như thất tình, thất bát, thất nghiệp,…Tình hình lại càng khó khăn hơn với người cư sĩ khi nhiều thầy tu áp đặt phương pháp sai lầm lên họ. Cuối cùng, con đường Giải Thoát của người cư sĩ bị bịt kín, không biết đi đâu và về đâu.

  Vị Thầy Mật Giáo đã giúp chúng con phá tan định kiến về chữ “tu”. Đó là sự “thực hành phương pháp”như lời luận sư Darmakirti đã chỉ ra. Con hiểu thêm rằng đây là những phương pháp chuyển hóa tâm thức mình từ tâm phàm thành tâm Thánh, từ con người đầy khổ đau và phiền não luân hồi trở thành người hành giả “an lạc đời này, Cực Lạc đời sau”. Và những tu pháp ấy đều phải được dựa trên nền tảng của giáo pháp Phật Đà. Con hoan hỷ vị Thầy đã chỉ ra tính học thuật trong Lục Diệu Pháp Môn của Mật Gia Song Nguyễn đều có căn cứ trên Thánh Giáo Lượng nhà Phật, không phải tự ý lập ngôn.

  Bạch Thầy, có những vị là tiến sĩ triết học mà lại đi phân biệt “Đạo Phật Pháp Môn” và “Đạo Phật Nguyên Chất”. Cho rằng các pháp môn do các vị Tổ Sư phát kiến ra thì không đáng tin cậy bằng các pháp trong kinh điển Nguyên Thủy. Thế nhưng người hiện đại ở thế kỷ 21 có những vấn đề của thế kỷ 21, có những kiến thức, những hoàn cảnh, những phát sinh mà hoàn toàn 2500 năm trước không hề có. Như vậy họ cũng cần đến những phương pháp phù hợp với họ, phù hợp với tính Quốc độ, Dân tộc và Thời đại chứ không thể máy móc theo kinh điển được. Bởi lẽ quan trọng là sự chuyển hóa Tâm của con người chứ không phải ở câu kinh, tiếng kệ trên giấy trắng(Chỉ có cây đời mới mãi xanh tươi).  Con hiểu rằng đó chính là sự “tôn giáo hóa” đạo Phật, sự bó hẹp tu tập chứ không còn là hành trình Giác Ngộ mà mỗi người có thể có phương pháp thích hợp để thực hành theo.

  Con tán thán vị Thầy đã hướng dẫn cho chúng con diễn trình tu tập từ tự tu, tiệm tu, tấn tu cho tới tự tu đến chỗ viên mãn. Bạch Thầy, giống như khi học lái xe hơi. Nếu một người không học gì mà đi lái thì sẽ dễ gây nguy hiểm. Người ấy cần tìm đến một chỗ đào tạo về lái xe. Tự bản thân người đó phải ngồi vào buồng lái, thực hiện các thao tác. Nếu họ không làm gì thì xe không đời nào đi được. Thế nhưng không bao giờ có thể bỏ qua vai trò của người thầy dạy lái xe. Người thấy ấy hưỡng dẫn cho học trò cách thức cầm lái, cách thức lên ga, đạp thắng, cách thức lái xe trên đường,…Sau đó là đến giai đoạn người học lái đưa xe ra đường với người thầy dạy ngồi cạnh để thực hành trên đường. Giai đoạn này, nhiều người bắt đầu cho rằng mình lái tốt rồi, bỏ qua lời nhắc nhở của thầy dạy và có thể…đâm cột đèn, gây nguy hiểm lúc nào không hay. Đến cuối cùng, khi người học đã vững tay lái rồi, đã xác định được đường đi rồi, người thầy dạy có thể cho học trò tự lái xe mà không phải lo lắng gì nữa.

  Con hoan hỷ vị Thầy đã chỉ ra cho chúng con lộ trình mang tính lớp lang, thứ tự của việc tu tập cũng như vậy. Trong suốt quá trình này, sự sùng kính Đạo Sư vào vai trò Kim cang Sư của vị Thầy là chiếc Kim Chỉ Nam cho chúng học trò không bị lạc lối đạo trình tâm linh của mình. Nếu không có lòng sùng kính, ngay khi đến giai đoạn Tấn tu, có chút thành tựu rồi sẽ có nguy cơ trò không nghe lời Thầy, dẫn đến nạn “Khinh Sư diệt Tổ”. Đó là hiện trạng người tu học Thầy nào xong là báng bổ pháp môn của vị Thầy đó. Hậu quả của kẻ ấy ắt sẽ bị đọa lạc vì vong ân bội nghĩa. May mắn cho chúng con, vị Thầy Mật Giáo thường xuyên nhắc nhở chúng con đào luyện tấm lòng sùng mộ của mình để tránh lạc vào đường tà như vậy.

  Giai đoạn cuối cùng của cả diễn trình này là sự “tự tu” đã được trui rèn qua thời kỳ “chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị”. Lúc này “nền tảng Giác Ngộ” của người học trò đã vững chắc bởi sự khiêm hạ, Bồ Đề Tâm và lòng sùng mộ vững chắc. Tựa như cây Giác Ngộ của học trò được vị Thầy chăm sóc, vươn lên trong ánh sáng Chánh Kiến chỉ chờ ngày trổ quả. Con cảm tạ vị Thầy đã chỉ ra Đức Phật cũng đã tự tu sau quá trình tầm sư học Đạo với nhiều vị Thầy. Sự tự tu đó của Ngài là thành quả của cả một quá trình “tiệm tu, tấn tu” với các vị Thầy Ngài. Nhiều người noi gương Đức Phật nhưng noi gương không đúng giai đoạn. Họ không hề tìm đến nương tựa các vị Tuệ Tri Thức mà tự mày mò thiền tập,…Cuối cùng sự thực hành thì không ra chi mà phát ngôn kiểu “thiền ngữ”, “thiền bệnh”. Trong khi ở giai đoạn bắt đầu như họ thì không thể thiếu vai trò hướng dẫn của vị Thầy mới có thể bắt đầu giai đoạn “tiệm tu”. Khi không tìm được Thầy thì mới phải nhờ đến sự ấn chứng của kinh điển như vị Thầy chỉ ra.

  Bạch Thầy, lời lẽ trong kinh điển nhà Phật lại cao vời không dễ gì cho chúng con có thể tiếp cận. May mắn cho chúng con đã gặp được vị Thầy Mật Giáo nên không phải hoang mang việc đó. Vị Thầy đã “hạ tầng ngữ nghĩa”, đem giáo lý nhà Phật ứng dụng vào đời sống cho chúng con dễ dàng tiếp cận. Thầy luôn tạo điều kiện cho chúng con phát huy được đúng sở trường của mình trên diễn trình Đạo Pháp. Nếu như nhìn ra một số chùa khác, những người cư sĩ khó lòng bước vào giai đoạn “tiệm tu” theo sự hướng dẫn của các tăng sĩ ở đây. Bởi lẽ họ áp dụng “phương pháp sai” cho cư sĩ như không được uống rượu, phải ăn chay, phải cúng kiếng, phải lên chùa thường xuyên,…Nên cuối cùng chỉ có người thầy là có thể tu (về hình thức) còn người học trò cư sĩ thì bó tay toàn tập. Điều này khác hẳn ở Mật Gia khi vị Thầy luôn tìm cách truyền cảm hứng cho chúng trò để chúng trò có thể tự mình bước đi trên hành trình Giải Thoát của mình.

  Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết lợi lạc này. Cầu nguyện cho sức khỏe và sư trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Ah Hum.

   

 3. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của Thầy qua bài pháp sâu sắc, ý nghĩa này. Giờ đây, con đã hiểu rõ hơn về thực nghĩa của từ “tu” trong đạo Phật là “sửa”, là “thực hành phương pháp” như ngài Dharmakirti đã chỉ dạy được Thầy trích dẫn, giải luận trong bài. Từ đó, những định kiến mang tính chất truyền thống vô minh gán ghép vào chữ “tu” bị nhuốm màu tôn giáo qua hình ảnh “thầy tu” gắn đời tự viện, tăng lữ, cắt ái ly gia vốn tồn tại bấy lâu trong con bị vỡ vụn. Nếu động từ “tu” hay danh từ “thầy tu” ấy chỉ là đặc quyền dành cho đầu tròn, áo vuông, nếu người cư sĩ tại gia chỉ có thể lao tác, công quả thì làm sao đức Thế tôn dạy trong kinh Pháp cú rằng “tứ chúng đồng tu”? Lại một lần nữa, những thủ đoạn đánh tráo khái niệm, “duy tăng lữ thị nghiệp” của những kẻ đội lốt tu hành bị bóc mẽ dưới tuệ nhãn của vị Thầy từ bi, trí tuệ.

  Đồng thời, qua bài viết này con hiểu thêm sâu sắc những luận cứ của các phát kiến tâm linh từ vị Thầy với sáu tu pháp được vị Thầy phát lồ, chỉ dạy tại Mật gia Song Nguyễn: Bát pháp quy y, Chánh kiến Quang minh tam muội, Cúng dường bất khả gián đoạn, Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni, Bồ đề tâm định quán và Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ. Những diệu pháp môn này như những cánh hoa rực rỡ từ bông sen thần chú Mani diệu dụng được trải qua 5 quy trình: khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, kết quả được vị Thầy phát lồ. Đó là “những phương pháp thực hành” mà hành giả như chúng con khi được truyền pháp đích thực nếu tri hành hợp nhất một cách trọn vẹn sẽ viên thành sở nguyện chính đáng: hanh thông thế sự, hạnh phúc gia đình và thành đạt xã hội theo diễn trình “An lạc đời này, Cực lạc đời sau”. Con hoan hỷ với những pháp môn trong bộ môn Du già Thanh trí được vị Thầy chỉ dạy tại Mật gia Song Nguyễn theo xác quyết của Đại thành tựu giả Marpa.

  Bên cạnh đó, từ những luận giải của Thầy trong bài, con đã hiểu thêm về các giai đoạn Tự tu, Tiệm tu, Tấn tu và Tự tu. Tựu trung ở giai đoạn nào cũng không tách rời yếu tố tự lực hành pháp, cũng như tha lực từ các cõi thù thắng của chư Phật, chư Bồ tát luôn hộ trì qua kênh vận chuyển vị Thầy. Lần đầu tiên, con mới được tiếp cận và thấy các bước đăng trình của một hành giả đạo Phật được trình bày, luận giải rõ ràng, chi tiết như trong bài. Mỗi một diễn trình tự thân vận động để bước đến thành phố giải thoát qua các bước Tự tu-Tiệm tu-Tấn tu-Tự tu được cụ thể như một bản sơ đồ được hiện thực hoá bằng nội lực tâm linh và trí tuệ của bậc Đạo sư Mật giáo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và gia hộ cho con hiểu được như trên. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết này của Thầy ạ.

  Đọc bài viết này con hiểu rõ được chi tiết trên hành trình giác ngộ mà hành giả cần phải trải qua, bao gồm: tự tu, tiêm tu, tấn tu dưới sự hướng dẫn của Thầy theo lớp lang thứ tự, từ đơn giản đến phức hợp. Khi có được một nền tảng giác ngộ vững chắc được xây dựng bằng lòng sùng kính Đạo sư chân thành, bồ đề tâm không thối chuyển, niềm tin kiên cố vào Thầy, Phật Pháp Tăng, thì hành giả bước sang giai đoạn tự tu để đạt được thành tựu tâm linh.

  Qua tìm hiểu, con biết rằng Thầy bắt đầu hành trình giác ngộ từ năm 38 tuổi, đến năm 45 tuổi Thầy đã tìm kiếm biết bao nhiêu tự viện; chùa nào mà Thầy không đặt chân đến. Như vậy, Thầy cũng đã từng trải qua quá trình tiệm tu và quá trình tấn tu vĩ đại. Vì vậy, quá trình tự tu sau này của Thầy bắt đầu từ khi Thầy bước vào cánh cửa của giác ngộ, triệt ngộ chứ không phải “tự tu” như Nguyễn Thị Trang Khuyên vì vô minh, thiếu hiểu biết nên mới bất kính vị Đạo sư Mật giáo.

  Thầy vì bồ đề tâm với hữu tình nên mới viết bài viết này, luận giảng cho chúng con hiểu quá trình thực hành phương pháp gồm: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu khi đã có nền tảng giác ngộ. Đồng thời, qua bài viết này, chúng con hiểu được những biểu trạng trong từng quá trình, giúp chúng con biết quán xét và điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm của bản thân để không uổng phí công tu tập, hoài phí thân người quý báu. Hơn nữa, qua bài viết của Thầy, bạn đọc chanhtuduy.com và hữu tình sẽ hiểu rõ hơn về hành trình của một hành giả chân chính mà mình định chánh tà chân ngụy.

  Ngoài ra, với những ai đã từng khởi ác niệm với vị Đạo sư Mật giáo thì khi đọc bài viết này họ sẽ tự biết quán xét bản thân mình, biết hồi tâm chuyển ý ngõ hầu tránh những hậu quả nghiêm trọng. Chỉ có vị Đạo sư từ bi, trí tuệ, là vị hoa tiêu lão luyện mới viết ra quá trình thực hành chi tiết, cụ thể, rõ ràng như thế này. Và chỉ có vị Thầy từ bi, trí tuệ, thông thạo con đường đến thành phố giác ngộ mới phát lồ lục diệu pháp môn, cùng phương pháp sư phạm và nhiều phương tiện thiện xảo để giúp học trò tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết sâu sắc, ý nghĩa và lợi lạc. Đây chính là “bản đồ” với nhiều lời dạy quý báu để chúng con có thể về quê hương Tịnh độ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ một cách sâu sắc  về” Thế nào là tự tu, tiệm tu, và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu, tự tu?”

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc chúng sanh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh có nhiều duyên lành được đến với con đường tu học theo chánh Pháp, cầu nguyện tất cả chúng sanh hạnh phúc, thành tựu của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 6. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thân trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy đã giảng giải cặn kẽ những thuật ngữ, khái niệm trong diễn trình thực tập, thực hành và ứng dụng chánh pháp Phật đà, ngõ hầu tránh được những hậu quả xấu mà phải đọa lạc theo luật tắc nhân quả.

  Qua bài này, con đã hiểu tất cả tu pháp thực hành, ứng dụng tại Mật gia hiện nay đều lưu xuất từ kinh điển và vị Thầy dựa vào trải nghiệm tâm linh mà chắt chiu thành tinh túy giáo pháp để truyền lại cho học trò chúng con với lòng tấm lòng bi mẫn. Nhưng để đạt được thành quả tâm linh, người học trò cần tuân thủ diễn trình đạo pháp mà vị thầy đã thị phạm, căn dặn trước đó.

  Bên cạnh đó, con cũng hiểu rằng để đánh giá thành tựu tâm linh cần căn cứ vào các hành trạng đạo pháp như tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng Bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng về thân, ngữ, tâm bằng hoạt động chánh pháp. Nếu chùa to, cổng lớn mà sư thầy nơi đó chẳng có nổi một trong các hành trạng trên thì phải xem xét lại tư cách sứ giả Như Lai của họ. Đồng thời, phật tử cũng không nên hạn cuộc sự nghiệp giải thoát của mình sau cánh cổng tự viện, bởi lẽ đến với thành phố giải thoát có nhiều đạo lộ khác nhau, mở ra những cơ hội khác nhau đều chung một đích đến.

  Con cảm ơn Thầy về bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thày, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 7. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết này.

  Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã giải thích, trả lại nguyên nghĩa của từ “tu” và chỉ rõ diễn trình tu tập Chánh pháp nhà Phật từ khi bắt đầu cho đến lúc thành tựu. Đệ tử chúng con đã may mắn được theo học Thầy, cầu nguyện cho chúng con luôn trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư chân thành, nỗ lực thực hành pháp theo sự hướng dẫn, chỉ dạy của Thầy để ngày một tiến lên trên hành trình thực tập, thực hành và ứng dụng Du già Thanh trí, để có được đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con thành tâm tán thán công hạnh của Thầy, không chỉ từ trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, đã tự mình trải qua quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành và ứng dụng có kết quả để phát lộ 6 pháp môn lợi lạc của Mật gia Song Nguyễn mà Thầy còn chưa từng ngơi nghỉ trong công cuộc đem ánh sáng Chánh pháp đến cho chúng sanh, nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng cả về thân, ngữ, tâm.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Huệ Pháp says:
  Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con được tỏ tường trình tự lớp lang trên con đường tu tập. Qua lời dạy của Thầy, con hiểu rằng diễn trình tu học bắt đầu từ tự tu (mang tính mong muốn thay đổi bản thân, chuyển hóa tâm thức lúc ban đầu) đến tiệm tu (dưới sự hướng dẫn cụ thể của một vị Thầy) đến tấn tu (tinh tấn thực hành lời chỉ dạy của Đạo sư) và cuối cùng trở về tự tu (lúc này hành giả đã ở một tầm cao mới, trí huệ phát triển từ trí huệ hữu sư sang trí huệ vô sư, trong đó ví dụ điển hình chính  là Đức Phật, người đã tự tu để giờ đây chúng con có cơ hội được thắp đuốc đi trên con đường Ngài đã chỉ ra). Vậy trong quá trình này, làm thế nào để củng cố vững chắc mối quan hệ sư-đệ để có thể đạt được kết quả rốt ráo? Thật may mắn khi Thầy đã chỉ ra cho chúng con hiểu rằng để đạt được kết quả thì cần phải có sự nỗ lực từ hai phía: người Thầy cần có đủ đạo hạnh, đạo lực và đặc biệt, có phương pháp sư phạm khơi gợi nguồn cảm hứng tu tập trong mỗi học trò, và ngược lại, người trò cần lấy kim chỉ nam “Sùng kính đạo sư” làm nền tảng trong mọi hoạt động tu học của mình. Giờ con đã hiểu không ngẫu nhiên thánh giả Mã Minh lại trước tác hẳn 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư truyền lại cho thế hệ sau bởi chính bản thân Ngài cũng đã trải nghiệm diễn trình thực tập, thực hành, ứng dụng và đạt kết quả như trên. Các vị thánh đức và bản thân vị Thầy đã trải nghiệm và đạt kết quả, không có lý do gì hàng hậu học chúng con lại nghi hối mà bỏ lỡ cơ hội giải thoát cho bản thân.

  Cũng chính từ lời giảng trên mà con hiểu rằng để đánh giá thành tựu tâm linh (tự tu) của một vị Đạo sư cần dựa trên các hành trạng đạo pháp như tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng Bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng về thân, ngữ, tâm bằng hoạt động Chánh pháp, chứ không phải bằng những bài thơ “thiền” nửa mùa, những quyển sách đượm mùi tự ngã, hay ăn chay, xây chùa, đúc tượng. Con thật tự hào với sáu pháp môn nổi bật của Mật Gia Song Nguyễn tựa như những pháp bảo trấn sơn, giúp chúng con mài giũa tâm thức còn nhiều ô trược để trở về với bản tâm uyên nguyên của mình. Đồng thời, khả năng ứng dụng cao của các pháp môn này giúp chúng con song song đó đạt được 3 mục tiêu: hạnh phúc gia đình, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội, theo đúng tiêu chí an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh và chúng con

  Cầu nguyện chúng con luôn trưởng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư, sùng mộ Pháp trên con đường tu học

  Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh túy Cam lồ

  Om Ah Hum

   

   

 9. Mật Viễn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con xin hoan hỷ tán thán trí tuệ và tâm bồ đề của vị Thầy đã từ bi trưng cất và luận giải tinh túy giáo pháp Phật Đà phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành và ứng dụng pháp vào cuộc sống qua bài viết “Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?”.

  Bài viết của Thầy như “GOOGLE MAP”: cung cấp bản đồ về đạo trình tu tập giải thoát và kim chỉ nam soi sáng dẫn đường giúp cho chúng con quán xét, biết được bản thân mình đang ở đâu, tâm đang ở trạng thái nào? Con đường tiếp theo sẽ đi là gì? Phương pháp, phương tiện để tiến bước một cách đơn giản ,phù hợp và hiệu quả là gì? Và cuối cùng là biết được đích sẽ đến là gì?
  Vì vậy chúng con không còn mơ hồ, sợ hãi, hoang mang như người mù dò từng bước trên đạo trình tu tập giải thoát với nhiều hố thẳm, cặm bẫy của tà sư, linh căn, linh môi giăng đầy khắp nơi để nhấn chìm chúng sanh xuống địa ngục. Mà chúng con là được Thầy truyền trao trạch pháp nhãn với tinh thần vô úy, niềm kiêu hãnh thiêng liêng và nơi nương tựa chân thật là vị Thầy – Tam Bảo ( tha lực). Điều quan trọng quyết định đến được bến bờ giải thoát đích hay không là sự tực lực, nỗ lực trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư chân thành thuần khiết – Tuân lời vị Thầy không chút lỗi gì và niềm tin kiên cố vào vị Thầy – Tam Bảo với cảm niệm dù phước hay họa cũng đều là ơn phước của Thầy – Tam Bảo, từ đó có được tha lực hộ trì được viên thành tâm nguyện chính đáng.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy!
  Cầu nguyện sức khỏe, sự trường thọ của Thầy Cô và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô – Mật Gia Song Nguyễn được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PAD ME HUM

 10. Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?”.

  Qua những lời dạy của Thầy, con hiểu thêm rằng theo nghĩa Hán Việt thì tu tức là sửa mình, hiểu theo phương diện Phật pháp thì đó là “thực hành phương pháp”, nên từ đó có từ “tu pháp” tức là phương pháp thực hành và “pháp môn” tức là môn học được thực hành theo một phương pháp nào đó. Đồng thời diễn trình tự thân vận động (để cuối cùng đạt được Giải thoát) sẽ diễn ra qua 4 giai đoạn: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Khởi đầu là tự tu, kết thúc cũng là tự tu, nhưng nếu tự tu ở giai đoạn đầu mang hàm nghĩa hành giả bắt đầu khởi sự thực hành, thực tập theo những đường lối riêng do các vị Đạo sư hướng dẫn lại dựa trên lời dạy của Đức Phật thì ở giai đoạn cuối tự tu là  khi người học trò đã thuần thục thực hành và bắt đầu ứng hoạt trên nhiều phương diện đạo pháp để đạt được thành tựu tâm linh. Và để đạt tới giai đoạn tự tu cuối cùng, hành giả cũng phải trải qua 2 giai đoạn là tiệm tu và tấn tu.

  Như vậy không như nhiều người lầm tưởng khi họ đi hỏi những người khác rằng “tự tu à?” chỉ vì thấy ai đó không tới chùa, không theo 1 sư thầy đầu tròn áo vuông, vệc “tự tu” là một quá trình vô cùng quan trọng và không phải ai cũng đủ khả năng để “tự tu”, cũng như từng tưởng ở trong chùa mới gọi là Đạo sư.

  Đồng thời qua bài viết này, một lần nữa con hiểu rõ rằng 6 pháp môn do vị Thầy phát lồ cũng chính là dựa trên nền tảng chung của giáo lý Phật đà, Thầy không tự ý chế tác , cũng như mỗi khi Thầy giảng luận cho chúng con đều luôn dựa vào kinh điển, không tự ý lập ngôn. Điều này khác rất xa với các vị tỳ kheo, đại đức…. mà con từng biết và có dịp được đọc bài viết hay nghe bài giảng của họ. Họ thường viết, giảng theo ý chủ quan của bản thân mà chẳng hề dựa trên thánh giáo lượng, dẫn tới hậu quả là rời xa quỹ đạo chánh pháp, thậm chí là reo rắc tà kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con được rõ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 11. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : THẾ NÀO LÀ TỰ TU , TIỆM TU VÀ TẤN TU ? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU , TẤN TU VÀ TỰ TU .

  Con hoan hỷ khi được đọc những luận giải của vị Thầy về thực nghĩa của tự tu , tiệm tu và tấn tu .

  Tự tu : Con đường đến thành phố giải thoát đã được đức Phật chỉ ra , các đạo sư hướng dẫn lại , tùy theo trình độ sư phạm của mình mà các ngài đưa ra những đường lối riêng nhưng đều theo quỹ đạo chung . Nếu người học trò ngồi ì một chỗ thì triệu năm sau củng không đến đích . Vậy ai bắt đầu nhưng không tự tu?

  Con hiểu thêm rằng

   

 12. Mật Chánh Tấn says:

   

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giúp con hiểu được diễn trình tự thân vận động trên con đường tu tập, bao gồm Tự tu, Tiệm tu, Tấn tu đều cần có sự hướng dẫn của vị Thầy, thực hành theo các phương pháp phù hợp với thứ tự lớp lang, từ đơn giản tới phức hợp dưới sự chỉ dạy của vị Thầy. Sau quá trình đã đào luyện dưới sự chỉ dạy của vị Thầy, người học trò tạo dựng được  lòng khiêm hạ, tinh thần Bồ đề, đặc biệt là lòng sùng kính Đạo sư vô hạn là “nền tảng Giác Ngộ” mới có thể tiến tới giai đoạn “Tự tu” để đạt được thành tựu tâm linh.

  Qua luận giải của Thầy, con hiểu được rằng vai trò của vị Thầy thực sự quan trọng trong quá trình tu tập của người học trò. Ở giai đoạn Tự tu, Tiệm tu, nếu như không có vị Thầy chỉ dạy thì người học trò sẽ không biết bắt đầu từ đâu, sẽ không có phương pháp phù hợp với căn cơ, bản thân của mình, dẫn đến những kết quả không tốt hoặc có thể là những hệ quả xấu. Ở giai đoạn Tấn tu, nếu không có vị Thầy chỉ dạy, giáo huấn, thị phạm yếu tố quan trọng là “Sùng kính vị Thầy là nền tảng Giác ngộ” thì người học trò sẽ dễ rơi vào ngã mạn, kiêu mạn, dần dần dẫn đến những hệ quả sai lầm trong việc thực hành pháp, hoặc tệ nhất là tự mình làm đứt mạch pháp nếu như tự rời bỏ lời dạy của vị Thầy. Nếu như các giai đoạn đầu đã không hoàn thành thì giai đoạn “Tự tu” để đạt được thành tựu tâm linh không thể xảy ra. Qua đó, con hiểu được rằng cần phải cầu minh sư thì sự học đạo mới thông lý đạt đạo. Nếu như một người tu Phật trong giai đoạn tu tập ban đầu liên hệ với ác tri thức sẽ làm tam độc (tham, sân, si) gia tăng và thoái thất tâm từ. Bởi vậy, Đạo sư Khetsen Sangpo Rinpoche khuyến cáo: “Nhầm lẫn vị Thầy giống như uống nhầm thuốc độc”. Con xin ghi nhớ lời dạy của vị Thầy: “Vì vậy nên khách quan nhận định thành tựu tâm linh để đánh giá qua hành trạng đạo pháp như tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng Bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng về thân, ngữ, tâm bằng hoạt động chánh pháp”. Con cầu nguyện nhiều bạn đọc hữu duyên sẽ tiếp cận được với Chánh pháp qua những bài viết trên chanhtuduy.com, trang bị cho mình trạch pháp nhãn để không “uống nhầm thuốc độc” trong thời mạt pháp này khi tà sư nhiều như cát sông Hằng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Mật Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

 13. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : THẾ NÀO LÀ TỰ TU , TIỆM TU VÀ TẤN TU , VÀ TẤN TU . THẾ NÀO LÀ TIỆM TU , TẤN TU VÀ TỰ TU .

  Con hoan hỷ khi được đọc những luận giải của vị Thầy về thực nghĩa của tự tu , tiệm tu và tấn tu .

  Tự tu: Con đường đến thành phố giải thoát đã được đức Phật chỉ ra , các đạo sư hướng dẫn lại , tùy theo trình độ sư phạm của mình mà các ngài đưa ra những đường lối riêng nhưng đều theo quỹ đạo chung . Nếu người học trò ngồi ì một chỗ thì triệu năm sau củng không đến đích . Vậy ai bắt đầu nhưng không tự tu ?

  Con hiểu thêm rằng trước khi Đức Phật tự tu và tìm ra con đường đi đến thành phố giải thoát Ngài đã từng theo học rất nhiều vị Thầy chứ không phải như ai kia hành vi tự  phát rồi qua nhiều năm tháng mà lầm tưởng mình đã chứng đắc mà thi triển những bài thơ “thiền bệnh” để phô trương bản ngã .

  Ở Mật Gia Song Nguyễn chúng học trò được học với sáu phát kiến tâm linh từ vị Thầy truyền thụ với lòng bi mẫn . Với hơn 1700 bài viết trên chanhtuduy.com thì chúng con có thể thực hành cho tới lúc chết còn không hết được tu pháp vi diệu đây thưa Thầy .

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài , con cầu nguyện Thầy , Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng.

  Om Mani Padme Hum !

   

 14. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải chi tiết, sâu sắc trong bài viết này. Qua bài viết con đã hiểu rõ về chữ “tu” vốn người thế gian hay ám chỉ sự tiêu cực, có lẽ cũng do qua nhiều scandal từ các vị đầu tròn, áo vuông nên mới như vậy. Đồng thời con cũng hiểu thêm được quá trình hình thành 6 phát kiến tâm mà vị Thầy phát lồ sau nhiều năm nghiên tầm giáo điển. Và qua sự khai thị của vị Thầy con đã hiểu thêm được quá trình thực hành pháp để đạt giải thoát gồm có: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Nguyễn Huy Hoàng says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết của Thầy, con xin cảm ơn Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô
 16. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài giảng của Thầy.” Thế Nào Là Tự Tu, Tiệm Tu, Và  Tấn Tu. Thế Nào Là Tiệm Tu, Tấn Tu và Tự Tu.? ”

  qua bài giảng của Thầy con hiểu rằng ở giai đoạn nào, cũng cần có một vị Thầy, Đạo Sư  hướng dẫn để người học đi đúng quỹ đạo chánh Pháp. còn người học phải nỗ lực thực hành mới có tha lực hộ trì, và có tấm lòng sùng kính Đạo Sư.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp này rồi ạ.

  Nhờ bài pháp lợi lạc này, con đã hiểu rõ hơn về các thuật ngữ như: tu, tự tu, tiệm tu, tấn tu,… Con cũng đã hiểu thêm về trình tự lớp lang trên đạo trình giải thoát: tự tu –> tiệm tu –> tấn tu –> tự tu.

  Con nhận thấy ở 3 giai đoạn đầu hành giả rất cần một vị Thầy trải nghiệm chỉ dạy, nếu không hành giả sẽ dễ đi lệch quỹ đạo giải thoát, lúc này trí tuệ của hành giả là “trí hữu sư”. Khi hành giả chuyển sang giai đoạn 4 là trí tuệ đã được nâng lên một tầm cao mới, khi đó “trí vô sư” sẽ xuất hiện. Bốn giai đoạn trên khá tương đồng với hành trình giác ngộ mà Thầy đã từng giảng luận: thức ngộ –> bừng ngộ –> triệt ngộ –> giác ngộ.

  Kính bạch Thầy!

  Con không ngạc nhiên khi biết rằng 6 tu pháp của Mật gia Song Nguyễn do Thầy phát lộ, đều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, không tự ý chế tác. Bởi vì những đệ tử chúng con luôn biết rằng “Thầy chưa bao giờ tự nói với các ông một lời nào” – tất cả những gì Thầy chỉ dạy đều dựa vào Thánh giáo lượng, chứ không tự ý lập ngôn. Điều này hoàn toàn ngược với những nơi khác mà con đã từng biết, ở đó các “Sư thầy” tha hồ múa bút, múa mép, phóng tưởng, giảng luận kinh Phật theo tâm ý cá nhân của họ.

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vị lợi lạc của các chúng sanh, trong đó có chúng con.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  OM MANI PADME HUM

 18. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Vị Thầy đã luận giải, phân tích từ “Thánh Giáo Lượng” cho chúng con được hiểu “Thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu, tự tu?.
  Qua đó con hiểu rằng, tu là sửa mình, là thực hành phương pháp, và tất cả đều dựa trên nền tảng chung từ Giáo Pháp Phật và Thánh chúng đã truyền thụ mà chuyển hóa tâm theo đúng quỹ đạo Chánh Pháp.
  Và con hiểu rằng trên diễn trình thực tập, thực hành, ứng dụng mà Vị Thầy chỉ ra đều phải tự thân vận động như Đức Phật đã huấn thị ” Ta chỉ cho các ông con đường giải thoát; còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân mình” ( kinh Chuyển Pháp Luân). Điều cần thiết khi thực tập, thực hành, ứng dụng phải có vị thầy chỉ dạy hướng dẫn, có phương pháp, tuần tự lớp lang, từ đơn giản đến phức hợp. Vì thế mà thành tựu tâm linh hay không là tùy vai trò của Đạo Sư với những phẩm chất như ” (1) Biết đúng tất cả những gì cần gạt bỏ. (2) Biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng. (3) Biết đúng những đối tượng cần thực hành. (4) Biết trọn vẹn phương pháp để thực hành chúng. (5) Truyền thụ với lòng bi mẫn”. Do vậy mà vai trò Kim cang sư của Vị Thầy quan trọng nhất và “Sùng kính Đạo Sư” là yếu tố hàng đầu cần giáo huấn, thị phạm để học trò toàn tâm vào quá trình tu tập. Nhờ vậy mà nỗ lực trong quá trình tấn tu với lòng khiêm hạ, với tinh thần Bồ đề và đặc biệt lòng sùng kính Đạo Sư vô hạn đúng theo lời dạy của Đại Sỹ Mã Minh mà người học trò sẽ tạo ra được nền tảng giác ngộ, từ đây người học trò bắt đầu có khã năng tự tu. Vì thế không ngẫu nhiên trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy rằng đời sau nếu không tìm ra được bậc Tuệ tri thức hãy tôn giới luật là Thầy, lấy kinh văn mà ấn chứng.
  Chớ không phải như những sư thầy (tăng sĩ hay cư sĩ) võ vẻ vài bài thơ, viết nhiều sách, xây nhiều chùa, đúc nhiều tượng mà cho rằng mình đủ khã năng tự tu. Và con hiểu rằng bậc trí hiện thân với nhiều hình tướng bất định chứ không phải ở trong chùa mới gọi là Đạo Sư bởi con đường về thành phố giải thoát có nhiều lối khác nhau, không phải duy nhất đạo lộ là “tự viện”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.
 19. Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài của Thầy, bài viết của Thầy giúp chúng con và nhiều người tu, cư sĩ và tăng sĩ hiểu được cội nguồn của diễn trình tự thân vận động: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Con hoan hỷ với thành tựu tâm linh bằng “tự tu” của Thầy qua các tác phẩm trí tuệ tâm linh nổi tiếng :”Một đời người một câu thần chú; Pháp là cuộc sống” và hoạt dụng Bồ đề tâm của Thầy mang lợi lạc cho mọi người qua trang mạng chanhtuduy.com nổi tiếng toàn cầu với hơn 1700 bài viết. Ở Mật gia Song Nguyễn nhờ “Lục diệu pháp môn” của Thầy phát lộ dựa trên nền tảng của giáo pháp Phật đà mà việc thực hành pháp của chúng con không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 20. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: “Thế nào là tự tu, tiệm tu, và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?”

  Bài viết này đã giúp chúng con được hiểu thực chất của từ “tu” là gì, hay những khái niệm như “tu pháp”, “pháp môn”… được Thầy giải nghĩa một cách thật logic và dễ hiểu, chứ không phải như cách mà các Phật tử thường được nghe từ các chùa và chấp nhận như một thuật ngữ nhà Phật, lâu dần chấp nhận với cái nghĩa định danh chứ không hiểu được bản chất. Cũng như từ “tự tu”, vốn bị những người cạn cợt trong trình độ tâm linh nên “mặc định” với nghĩa bới móc, xỏ xiên việc tu tự phát, không chính thống, tỏ ý không công nhận dù người tu đó có những thành tựu tâm linh thể hiện qua tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng Bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng về thân, ngữ, tâm bằng hoạt động chánh pháp. Trong khi họ không hề nhìn lại chính họ bởi gia tài tàm, quý đã cạn kiệt.

  Kính bạch Thầy! Qua bài viết, chúng con đã được Thầy giảng giải về diễn trình tâm linh sẽ trải qua các giai đoạn tự tu, tiệm tu, tấn tu và tiếp tục tự tu với tầng bậc cao hơn. Qua đây, “tự tu” không mang nghĩa tầm thường, tiêu cực như cách nghĩ đơn thuần của những người thích bới móc. Rõ ràng với sự minh định của Thầy thể hiện qua bài viết về diễn trình theo thứ tự này, chắc chắn người viết đã đạt một trình độ tâm linh nhất định, đã tự mình trải nghiệm, thực chứng các bước trong diễn trình đó mới có cái nhìn thấu suốt để diễn giải lại. Đồng thời, nhìn vào diễn trình này, cùng với 6 pháp môn của Mật gia Song Nguyễn do vị Thầy phát lộ qua quá trình (1) Khảo cứu, (2) khảo sát, (3) thực hành, (4) ứng dụng, (5) kết quả, con nhận ra rằng chúng con thật quá đỗi may mắn khi đang được trải qua tuần tự những diễn trình thực tập, thực hành, ứng dụng “đúng quy trình” như trên. Không chỉ mang tính khoa học, 6 pháp môn này đều theo đúng quỹ đạo chánh pháp, dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, vị Thầy không tự ý chế tác như dẫn chứng Thầy đã chỉ rõ trong bài.

  Con đặc biệt cảm niệm điểu Thầy đã thấu đáo và nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng con rằng, ở giai đoạn “Tấn tu”, cần cẩn trọng với chướng ngại từ tâm ngã mạn, kiêu mạn của trò rơi vào ma chướng gọi là “sở tri chướng”. Vì vậy với vai trò là người trò, chúng con cần trang bị hàng rào phòng vệ bằng lòng sùng kính Đạo sư. Một lần nữa, con lại được thấy vai trò tối quan trọng của lòng sùng kính Đạo sư, điều mà Thánh tăng Mã Minh đã di huấn lại trong tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” cũng như trong nhiều lời dạy của các bậc tổ sư Mật giáo. Con cảm thán sức mạnh kỳ diệu thay của sự gia trì, ơn gia hộ từ Bổn tôn, Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy sẽ giúp người trò vượt qua những ma chướng, trở ngại trên con đường thực hành pháp, và điều này chỉ có khi người trò có lòng sùng kính Đạo sư!

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết!

  Con cầu nguyện cho con, chúng sanh qua bài viết này sẽ hiểu để nhận định, phân biệt hiện tượng, hành trạng của người tu một cách khách quan, đúng theo chánh pháp để tránh gây nhân xấu mà đọa lạc!

  Con tán thán công hạnh của vị Thầy! Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 21. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu . Con hiểu được rằng đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát cho chúng sanh còn đến được vạch đích hay không là do người tu có đúng chánh pháp hay không. Ngày nay khi nhắc tới chữ “tu” là đại đa số mọi người sẽ ái ngại về những suy nghĩ như đi tu phải ở trong chùa, cạo trọc đầu, ăn chay, mặc áo vuông. Tệ hơn là họ nghĩ những người đi tu đa số là thất tình, thất ngiệp, phá sản hay gia đình tan nát đại loại như vậy thì họ mới đi tu chứ cớ gì họ đang bình thường lại tự nhiên đi tu. Những suy nghĩ đó đã làm cho họ không suy nghĩ đến chữ “tu” trong đầu vì họ thực chất hiểu sai từ ấy. Khổng Tử đề ra diễn trình như sau:” tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” ( sửa mình, ổn định gia đình, an định đất nước, đem lại an vui cho nhân loại) về sau động từ” tu thân “không còn nguyên khái niệm vốn có của nó nữa mà được các tôn giáo hoá ý chỉ người sống và làm theo gương giáo chủ của họ.

  Có rất nhiều con đường cũng như phương pháp để đi tới lộ trình giải thoát. Còn đói với Mật Gia Song Nguyễn con được đọc, được nghe và được Thầy giảng về 6 pháp môn là: 1, Bát pháp quy y; 2, Chánh kiến quang minh tam muội; 3, Cúng dường bất khả dán đoạn; 4, Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni ; 5, Bồ đề tâm định quán; 6, Bổn tôn thiền định quán ngũ thứ đệ. Thầy đã phát lộ dựa trên nền tảng Phật đà đển đưa chúng con đi đúng hướng trên con đường giải thoát.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu tràn thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Nguyên Bích says:

  Kính bạch Thầy,

  Con tạ ơn Thầy khi được đọc bài viết này của Thầy. Qua bài viết con hiểu về khái niệm “tu” và con cũng tạ ơn Thầy khi được tiếp cận với pháp tu phù hợp mà Thầy đã dày công xây dựng dựa trên nền tảng giáo lý Phật đà.

  Ngay tiêu đề bài viết của Thầy đã nói rằng quá trình đến đạo lộ giải thoát đó là tự tu, tiệm tu, tấn tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu con hiểu rằng quá trình này là những vòng tròn đồng tâm, khi điểm khởi đầu và kết thúc có cùng tên nhưng nội hàm lại hoàn toàn khác nhau, tự tu ở giai đoạn sau là khi người tu đã đạt những thành quả nhất định trong quá trình tu tập. Vòng tròn này ở mỗi người tu to, nhỏ khác nhau phụ thuộc vào trí tuệ, phương pháp, tinh tấn của mỗi người tu.

  Con cũng hiểu rằng “phương pháp” là chìa khoá của thành công vì với phương pháp đúng thì người tầm thường cũng đến đích, còn phương pháp sai thì người giỏi cũng lạc lối. Con thật may mắn khi được tiếp cận với phương pháp thực hành ở Mật Gia Song Nguyễn thông qua phương tiện phù hợp với bản thân mình là đọc bài và comment trên chanhtuduy.com mà trước đây do vô minh, ngộ nhận rằng chỉ người già, người thất bại trong thế sự mới tu.

  Con hiểu được vị trí quan trọng của vị Thầy và thế nào là vị Thầy đích thực. Con hoan hỷ rằng vị Thầy được Thầy minh định là người với vai trò “huấn luyện viên” là người có trí tuệ và phương pháp giảng dạy cùng với lòng từ bi, dạy phương pháp để người tu tự đạt được thành tựu vì “phương pháp” là quyết định thành công và cần phù hợp với từng người. Thay vì người tu được phát lộc “con cá” như một số chùa tôn giáo hoá đạo Phật, dẫn tới người tu dễ lệ thuộc tâm linh thì ngược lại, ở Mật Gia Song Nguyễn được vị Thầy trang bị cho “cần câu” và “phương pháp” để các học trò ung dung trên đạo lộ giải thoát.

  Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy, Cô và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

   

  • Nguyên Thành says:

   Hay! Vòng trò đồng tâm!

   • Mật Nguyên Bích says:

    Kính bạch Thầy,

    Con tạ ơn Thầy từ bi sách tấn ạ. 

    Con cầu nguyện sức khỏe Thầy, Cô.

    Om Mani Padme Hum!

 23. KínhBạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được đọc bài viết “Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?”.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cặn kẽ về những tướng trạng phải trải qua đối với một người tu Phật trên con đường tầm cầu giác ngộ bước đi trên đại lộ tiến về thành phố  giải thoát.

  Qua  những luận giải  của Thầy, con hiểu được rằng vai trò của vị Thầy thực sự vô cùng  quan trọng trong quá trình tu tập của người học trò. Ở giai đoạn Tự tu, Tiệm tu, nếu như không có vị Thầy chỉ dạy thì người học trò sẽ không biết bắt đầu từ đâu mà cứ mò mẫm  làm mất  nhiều thời gian , công sức nhưng chẳng mang lại nhiều lợi ích .

  Khi đã có duyên lành được hạnh ngộ vị Đạo sư  với phương pháp truyền dạy phù hợp với trình độ căn cơ nhưng  với  vai trò Kim cang sư thì điều  quan trọng nhất và “Sùng kính Đạo sư” là yếu tố hàng đầu cần giáo huấn, thị phạm để người  học trò toàn tâm miệt mài vào quá trình tấn tu, tạo ra được “nền tảng Giác ngộ”. Từ đó , người học trò bắt đầu có khả năng “tự tu”. Khác với giai đoạn ban đầu “tự tu” bài bản với hướng dẫn của Đạo sư để thực tập, thực hành; người học trò đã tự  thuần thục thực hành và bắt đầu ứng hoạt nhiều phương tiện đạo pháp để đạt thành tựu tâm linh bằng “tự tu ” , tự thân mình vận động để tiến tu đúng theo quỹ đạo của chánh pháp.

  Nhưng  nếu   tin lầm vào tà sư thì vô cùng nguy hại ảnh hưởng đến vận mệnh tâm linh của mình trong nhiều kiếp.  Ngài Khetsun Sangpo Rinpoche từng khuyến cáo: “ Nhầm lẫn vị Thầy giống như uống nhầm thuốc độc. Nếu thuốc độc giết chết một thân mạng thì vị thầy giả mạo hại ta trong nhiều kiếp”.

  Qua bài viết này con hiểu được rằng  đừng nên cho rằng ở trong chùa mới gọi là Đạo sư bởi con đường đến thành phố Giải thoát có nhiều lối khác nhau, không phải duy nhất đạo lộ “tự viện ”  .Đừng thấy đầu tròn áo vuông mang danh đại đức, thượng tọa mà cho là những bậc chứng đắc, đạo hạnh cao mà nhắm mắt đưa chân trao gửi vận mệnh tâm linh của mình mà cần phải có sự kiểm chứng để biết được thực chất của  vấn đề mà quyết định vận mệnh tâm linh của mình.

  Qua đó con cảm niệm được sự may mắn quá đổi ơn phước khi được làm học trò của vị Thầy tâm linh tôn quý với những phương pháp thực hành đơn giản nhưng kết quả không thể nghĩ bàn  đã được kiểm chứng, ứng dụng, thực hành và đạt kết quả vô cùng vi diệu nhờ “Lục diệu pháp môn” của Thầy phát lộ dựa trên nền tảng của giáo pháp Phật đà mà việc thực hành pháp của chúng con không gián đoạn luôn đi theo đúng theo quỹ đạo của chánh pháp.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp quý báu này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân của tam bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum

 24. Trần thị Mai says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ đến với Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 25. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi được đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giải diễn trình tự thân vận động từ “Tự tu, tiệm tu, tấn tu đến tự tu”.  Vì còn nhiều người chưa hiểu nguồn cội của diễn trình nên dựa vào hình thức sắc tướng bên ngoài trong khi đó là chỉ là hư vọng mà nhầm lẫn.

  Từ quá trình đầu tiên là Tự Tu ở giai đoạn đầu đến Tự Tu ở giai đoạn cuối đều bắt đầu sự tự thân vận động của người tu tập. Chỉ có điều nếu thời điểm Tự Tu đầu tiên cần có vị Thầy (bên ngoài) để hướng dẫn cho người học trò đi đúng hướng thì quá trình Tự Tu sau cùng thì vị Thầy (bên trong) chính là bản thân người tu sau khi nhận được sự truyền thụ với lòng bi mẫn cùng sự tinh tấn thực hành  mà chuyển hóa tâm để bản thân mình trở thành Thầy của mình mà tấm gương tiêu biểu nhất chính là Đức Phật.

  Con hoan hỷ với những tu pháp ở Mật Gia Song Nguyễn được phát lồ từ vị Thầy với nhiều năm trải qua quá trình (1) Khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) ứng dụng (5) kết quả đều dựa vào nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, không hề tự ý chế tác như là :

  1/ Bát pháp Quy y (Lời dạy của đại sĩ Liên Hoa Sanh trong Giáo huấn Dakini)

  2/ Chánh kiến quang minh Tam muội (Dựa vào kinh chánh kiến được ẩn tàng trong căn phòng Duy ma cật là chanhtuduy.com)

  3/ Cúng dường bất khả gián đoạn (Dựa vào kinh Hoa Nghiêm)

  4/ Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni (Dựa vào khai thị của đại sĩ Marpa)

  5/ Bồ đề tâm định quán (Dựa vào lời dạy của Đức Phật dành cho vua Ba Tư Nặc được viết trong tác phẩm “Diệu pháp đặt giác ngộ”của Thánh giả Dilgo Khyentse)

  6/ Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ (Dựa vào Mật điển Giuyasamaza)

  Nếu vị Thầy với lòng từ bi cùng các tu pháp đều rõ ràng ứng dụng từ trong kinh điển để những học trò thực hành pháp với lòng sùng kính Đạo sư không những được đến bờ giác ngộ mà ngay trong cuộc sống hiện thực cũng được những lợi lạc là hạnh phúc gia đình, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội dù không  là Tăng sĩ cũng như Tự Viện. Qua đó con hiểu được đến thành phố giác ngộ không chỉ có một con đường là Tự Viện mà có nhiều lối đi. Miễn sao đến được thành phố giải thoát an toàn. Chứ không nên chấp vào tướng trạng, tưởng rằng con đường Tự Viện mới là an toàn mà thật sự toàn là ổ voi tà kiến hoặc hố tử thần là các vị thầy nói và làm sai chánh pháp làm mất đi kiếp người quý báu hiện tại ,tương lai thân căn huệ mạng cũng không còn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 26. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài: THẾ NÀO LÀ TỰ TU, TIỆM TU, VÀ TẤN TU?  THẾ NÀO LÀ TIỆM TU, TẤN TU VÀ TỰ TU?  rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy qua bài pháp sâu sắc, ý nghĩa này. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con và chúng sanh hiểu rõ hơn về thực nghĩa của từ ” tu ” cùng trình tự lớp lang, phương pháp sư phạm, và phương tiện thiện xảo của vị Thầy từ bi, tri tuệ giúp học trò tiến tu trên đạo trình giải thoát, các giai đoạn Tự tu, Tiệm tu, Tấn tu và Tự tu. Ở giai đoạn nào cũng không thể tách rời yếu tố tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Bài pháp đã cho chúng con và chúng sanh nhận thức được quá trình tiến tu của người tu chân chính,cùng những biểu trạng trong từng quá trình, giúp chúng con biết tư duy mà minh định chân nguỵ chánh tà ” con đường đến thành phố Giải thoát có nhiều lối khác nhau, không phải duy nhất đạo lộ tự viện “quán xét và điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm để đi đúng quỹ đạo Chánh Pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 27. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy Thế nào là Tự Tu, Tiệm Thu, Tấn Tu và Tự Tu. Từ tự tu lên Tự tu để chứng đạo là cả một quá trình thực hành bất khả gián đoạn với lòng sùng kính đạo sư là nền tảng. Tuy tên gọi có như nhau nhưng cấp độ đã khác.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om mani padme hum.

 28. Mật Dũng Tâm says:
  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Vũ Thúy Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài rồi ạ, con cảm ơn Thầy nhiều ạ. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và an tịnh

 30. Nguyễn Hải Yến says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe vì sự nghiệp giáo hóa chúng sinh.

 31. Nguyễn Hải Yến says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe vì sự nghiệp giáo hóa chúng sinh.

 32. Bùi Mai Anh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, Con cảm ơn Thầy. Con nguyện thầy sức khỏe và trường thọ.

 33. Bùi Mai Anh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, Con cảm ơn Thầy. Con nguyện thầy sức khỏe và trường thọ.

 34. Vũ Thúy Vân says:
  Kính bạch Thầy.

  Con là Vũ Thúy Vân ở Hạ Long-Quảng Ninh ,con là học sinh lớp 7. Thời gian qua chúng con được duyên đọc bài trên website của Thầy ,chúng con đã cảm nhận những điều hết sức vi diệu và ngoài sức tưởng tượng trong cuộc sống.

  Đó là con đã được bố mẹ đồng ý cho phép mua điện thoại mới (để con có thể chủ động đọc bài và comment nhiều hơn), trong khi trước đây bố mẹ con phản đối gay gắt. Con lại được bố mẹ mua cho cái lắc đeo tay mới nữa. Đi học con cũng được các bạn giúp đỡ nhiều hơn và người bạn của con là Bùi Mai Anh cũng được bố mẹ mua cho laptop mới và đồng ý lắp WiFi. Tất cả diễn ra sau 1 thời gian ngắn chúng con đọc bài. Con vô cùng cảm ơn Thầy vì đã tạo ra website kì diệu này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 35. Đinh Huy says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.

  con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải chi tiết về tự tu, tiệm tu và tấn tu cho chúng con được hiểu!

  con nguyện cầu cho Thầy Cô sức khỏe và hạnh phúc.

  Om Mani Padme Hum

 36. Kính bạch Thầy
  Con xin tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã luận giải thuật nghĩa của chữ tu và tự tu ,tiện tu ,và tấn tu
  Qua bài viết con hiểu được người tu muốn đạt được thành tựu tâm linh phải trải qua những giai đoạn thực hành khác nhau, Đức Phật đã từng dạy ” ta chỉ ra cho các ông con đường giải thoát, còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân của mình ” tùy vào căn cơ của mỗi người khi được hạnh ngộ với bậc Đạo sư tuệ tri thức hướng đẫn cho người đệ tử phương pháp để thực hành, thì người học trò đó phải tự thân nổ lực thực hành theo trình tự văn, tư ,tu ngoài việc tin tấn thực hành để trang bị cho mình tri kiến nhà phật, còn phải tưởng dưỡng lòng sùng mộ đạo sư
  Con xin tán thán trí tuệ của vị Thầy đã phát kiến 6 pháp môn dựa trên giáo pháp phật đà để đệ tử chúng con thực hành tích trữ hai bồ tư lương công đức và trí tuệ
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum

 37. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy! Con hoan hỉ cảm tạ ân Thầy đã khai thị cho chúng con, chúng sanh hiểu được về diễn trình tự thân vận động: Tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Đúng như những lời cảm thán của các đạo huynh đây tựa như “googe map”, những biển chỉ dẫn được dựng lên bởi vị hoa tiêu lão luyện trên chặng đường miên viễn cho chúng con hứng khởi gia tăng niềm tin kiên cố hướng về đích.

  Từ những luận giải của vị Thầy, con đã có thể phân biệt được hiện tượng và hành trạng của những người tu một cách khách quan. Có những người đã nghiên tầm kinh điển, thực hành giáo pháp nhiều năm nhưng yếu nghĩa cơ bản là quy y, nương tựa Thầy, Phật Pháp Tăng cũng không biết, cho rằng mình “tự tu”, “trong tâm có Phật” là được thành ra tu Phật mà vẫn là kẻ ngoại đạo. Lại có bao người dù đã quy y nhưng “hồn nhiên” phá vỡ lời nguyện, thờ cúng cầu cạnh thần tài, không được trang bị chánh kiến, lại càng chẳng có chánh tư duy thì dù có tinh tấn bao nhiêu cũng chỉ là “tà tinh tấn”, thành ra rơi vào tình cảnh “tâm si tu Phật, Phật thành ma”. Từ đây con hiểu rằng diễn trình tự thân vận động đâu phải là tự mình nhắm mắt đưa chân ú ớ mà đến được cánh cửa giải thoát bởi cần phải có “phương pháp thực hành”, và “môn học được thực hành theo phương pháp nào đó”. Trên hành trình cao thượng ấy, con hiểu rằng vai trò vị Thầy hướng đạo “Biết đúng những gì cần gạt bỏ/ Biết trọn vẹn những phương pháp từ bỏ chúng/ Biết đúng những đối tượng cần thực hành/ Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng/ Truyền thụ với lòng bi mẫn” quan trọng đến nhường nào. Không có giáo pháp đúng, phương pháp đúng, không có nền tảng giác ngộ “Sùng kính đạo sư” thì vạn kiếp ngàn năm chúng con mới mơ đặt chân lên con đường “tự tu” chân thật lớp lang từ thực tập, thực hành đến ứng dụng. Từ đây con tự hỏi diễn trình tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu này có lý gì chỉ gò bó chật hẹp trong “môi trường” tự viện khi mà rất nhiều tự viện hiện nay đang tôn giáo hóa chữ “tu”, đang nô lệ hóa người tu, khi mà cửa thiền đang bị một bộ phận lớn các ngài thượng tọa, đại đức, ni trưởng khuynh đảo tuyên truyền tà kiến, căng phồng ngã mạn, khi mà ngoài kia cây đời xanh tươi tiếng gọi “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”. Con hoan hỉ cảm tạ vị Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng con, chúng sanh.
  Cầu nguyện bộ môn Yoga Thanh Trí được phổ truyền khắp nơi nơi đến mọi chúng sanh hữu duyên.
  Om Mani Padme Hum

 38. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi đọc bài viết “ Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?” . Qua bài viết con hiểu rằng tu theo nghĩa Hán Việt tức là sửa mình, ổn định gia đình, an định đất nước, đem lại an vui cho nhân loại… chứ không phải cho dành riêng cho tăng ni trong chùa với tường cao cổng lớn, hoặc tu chỉ dành cho những người lớn tuổi với những chiếc áo nâu sòng rồi làm ái ngại, cản trở cho những ai muốn thực sự tu Phật, học Phật. Con cũng hiểu rằng chữ ‘’ tu ‘’ có nghĩa là ‘’ thực hành phương pháp ‘’ như luậ sư Dharmakirty đưa ra 1/5 luận điểm sư phạm ‘’ Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng ‘’. Và ở Mật Gia Song Nguyễn, vị Thầy đã phát lồ các phát kiến tâm linh với 6 tu pháp : Bát pháp quy y, Chánh kiến quang minh tam muội, Cúng dường bất khả gián đoạn, Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni, Bồ đề tâm định quán và Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ. Và nế huynh đệ  chúng con được truyền pháp đích thực tri thành hợp nhất thì sẽ thong dong trên đạo lộ giải thoát, an lạc đời này, cực lạc đời sau. Qua bài viết , con cũng hiểu rằng các giai đoạn Tự tu, Tiệm tu, Tấn tu và Tự tu. Nếu giai đoạn đầu tự tu mà không có vị Thầy hướng dẫn thì cũng chỉ lẩn quẩn trong giai đoạn tự tu và không thể nào tiến xa hơn và thậm chí không có kết quả khi đi sai đường và thậm chí không có vị Thầy hướng dẫn để phân biệt được chánh kiến, phân biệt được ngụy tà, những kẻ tà sư, tà kiến, tà đạo …thì sẽ ảnh hưởng để thân căng huệ mạng trong hàng kiếp. Do đó thật quan trọng để có vị Thầy để hướng dẫn và đến giai đoạn Tiệm tu để hướng dẫn ta thấy được ánh sáng của sự giải thoát, và chỉ dạy ta từ thứ tự lớp lang, từ đơn giản đến phức tạp tùy vào vai trò của vị Thầy. Và giai đoạn Tấn tu đòi hỏi sự Sùng kính Đạo sư, bởi lẽ khi học trò đạt đến một chút trình độ tâm linh thì sẽ rơi vào mạng lưới ngã mạn và dễ bị lạc lối. Và giai đoạn cuối cùng khi đã trở nên vững chắc bởi sự khiêm hạ, trao dồi chánh kiến, Bồ đề tâm và lòng sùng mộ thì đến giai đoạn Tự tu…

  Con cảm tạ Thầy vì bài viết. Con thành tâm  cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM AH HÙM

 39. Mật Liễu Tâm ( Quỳnh Trang ) says:
  Thưa Thầy

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con thế nào là Tự tu, Tiệm tu, Tấn tu và Tiệm tu, Tấn tu,Tự tu

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om mani padme hum

 40. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 41. Mật Thuận Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 42. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Thông thường khi nghe nói đến tu thì nhiều người sẽ nghĩ ngay những vị đầu tròn, áo vuông ở trong chùa. Khi nói đến tu thì nhiều người lại đề cập đến ăn chay, những hình thức cúng bái v.v.. làm tăng thêm sự rào cản cho người đến với con đường giải thoát. Do hiểu không đúng dẫn theo hành không đúng. Và cứ mang suy nghĩ mặc cảm thụ động đợi đến già thì mới tu thật sai lầm. Nay được Thầy luận giải “tu” là “thực hành phương pháp”dựa trên biết phương pháp thực hành chúng hay còn gọi là “ tu pháp” (phương pháp thực hành) hoặc “pháp môn” môn học được thực hành theo phương pháp nào đó. Ở MGSN đã được vị Đạo sư trải qua quá trình (1) khảo cứu, (2) khảo sát, (3) thực hành, (4) ứng dụng, (5) kết quả phát lồ ra 6 tu pháp: Bát pháp quy y , chánh kiến quang minh tam muội, cúng dường bất khả gián đoạn, Bồ đề tâm định quán, Liên hoa bách bộ thần chú Đà la ni, Bổn Tôn thiền quán ngũ thứ đệ. Vì vậy việc “thực hành pháp” ở Tịnh trú MGSN không hạn chế độ tuổi và phù hợp với đời sống cư sĩ tại gia. Vì vậy con đường thực hành pháp không dựa vào hình thức tăng sĩ hay cư sĩ mà dựa vào hiệu ứng tâm linh, sản phẩm trí tuệ đem lại lợi ích cho cộng đồng, chứ không dựa vào những bài thơ, hay chùa to, tượng lớn.v.v..
  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được diễn trình của tu tập trải qua 4 diễn trình: tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu. Con hiểu được khi thực hành pháp sẽ không thể thiếu 1 trong 4 diễn trình trên. Đây là một sự kết hợp giữa Thầy và học trò hết sức quan trọng trong việc thực hành pháp. Nếu người thực hành pháp không ý thức tự tu thì sẽ không tiếp cận đến với chánh pháp, không ý thức để thực hành pháp. Một cách thụ động, vì dù cho vị Thầy hướng dẫn và có phương pháp hành trì nhưng người tu không thực hành thì không tích tập công đức, không kết nối năng lượng thanh tịnh với Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Vì không tự lực hành Pháp sẽ không có tha lực hộ trì.
  Ngoài ra dù cho người tự tu cần có tiệm tu cần có nĐạo sư, người hướng dẫn phương pháp hành trì vì giáo pháp đúng cần có phương pháp đúng. Như người vượt biển cả cần có la bàn định hướng.
  Ngoài ra người thực hành tâm linh cần chú tâm tỉnh thức để tránh vào ngã mạn, kêu mạn, không nương tựa vào vị Thầy là cái bẫy ngăn đến sự giác ngộ của người tu. Rơi vào sự bất kính Đạo sư, trong khi “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum!

   

 43. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Thế Nào Là Tự Tu, Tiệm Tu Và Tấn Tu? Thế Nào Là Tiệm Tu, Tấn Tu Và Tự Tu ? ” . Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con biết được thực nghĩa của chữ tu. Nhiều người vẫn hay nhầm lẫn và cho rằng tu là cực khổ, là dành cho những người lớn tuổi, những người mang dòng họ ” thất ” mới tu. Từ việc không hiểu bản chất của vấn đề nên họ không được thực hành phương pháp để có cơ hội giải thoát trong tương lai. Con mong rằng mọi người sẽ biết đến chánh pháp, hiểu đúng bản chất của mọi việc mà đừng bỏ phí kiếp người.

  Qua bài này, con biết cội nguồn của diễn trình tự thân vận động để đạt được mục đích tối thượng từ tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Ở giai đoạn đầu, người tu cần tự thân vận động , nhận thức được lợi lạc từ việc tu tập. Nếu người học trò không thức ngộ thì việc thành công là không thể. Sang giai đoạn tiệm tu, giai đoạn này quan trọng vì cần Đạo sư dạy bảo theo lớp lang thứ tự, truyền cảm hứng cho học trò để học trò dần chuyển hóa tâm mình. Đến giai đoạn tấn tu và tự tu, người học trò làm theo những gì Đạo sư chỉ dạy theo tinh thần ” tự lực hành pháp “. Nhờ Thầy chỉ dạy, con biết giai đoạn tấn tu người hành giả dễ bị ma chướng, rơi vào cạm bẫy của thiền do có một chút thành tựu. Vì vậy, Thầy luôn dạy chúng con ” Sùng kính Đạo sư” để tránh rơi vào cái ngã mạn của mình mà uổng công tu tập bao tháng ngày. Những gì Thầy dạy chúng con hôm nay là để chúng con chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị cho chuyến hành hương cuối cùng của mình về đất Phật.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 44. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Nhờ vào giảng luận của Thầy, con hiểu rằng chữ “tu” theo nghĩa Hán Việt tức là sửa mình, và theo như 1/5 luận điểm sư phạm của luận sư Dharmakirty là “Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng”, thì đối với người tu học Phật, chữ “tu” còn được hiểu là “thực hành phương pháp”.

  Con hoan hỷ khi hiểu được 4 giai đoạn tự tu – tiệm tu – tấn tu – tự tu trên diễn trình mà mỗi người hành giả sẽ đi qua. Con cảm thấy bất ngờ khi biết rằng, cùng một diễn trạng là “tự tu”, tuy nhiên lại có thể thuộc hai giai đoạn khác nhau, một là lúc mới khởi đầu, cần có vị Thầy hướng dẫn; và một là sau khi trải qua ba quá trình tự tu, tiệm tu, tấn tu, có được “nền tảng giác ngộ” và không cần hướng dẫn từ vị Thầy nữa. Cho nên, ai đó nếu không hiểu về diễn trình này, cũng như không có những tiêu chí đánh giá đạo lực, đạo hạnh người tu một cách khách quan như dựa trên tác phẩm tâm linh, hoạt dụng Bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh,… lại đi bám chấp vào việc tu ở chùa nào, vị Thầy là ai,…thì không những có thể bỏ qua cơ hội nương tựa vào bậc tuệ tri thức để giải thoát, mà còn dễ dàng gây nhân đọa lạc vì nhầm lẫn đồng là vàng như khai thị của đại sĩ Liên Hoa Sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã không ngừng chỉ dạy cho chúng con được hiểu, được thực tập, thực hành, ứng dụng Phật pháp vào đời sống, cũng như thân giáo để chúng con hình dung được rõ nhất có thể con đường mình đang và sẽ đi để có thể đến với thành phố Giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ!

  Om mani padme hum!

 45. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “Thế nào là tự tu, tiến tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?”. Qua bài viết này chúng con được biết cụ thể hơn lục diệu pháp môn mà vị Thầy phát lồ sau khi trải qua quá trình khảo cứu, khảo sát, ứng dụng, và có kết quả thực tế… là dựa vào kinh nào, lời dạy của bậc Thánh tăng cổ đức nào một cách chi tiết, từ đó phát huy hơn nữa niềm tin, niềm tự hào khi được diễn tập, thực hành những tu pháp ấy.

  Con cũng hiểu thêm được rằng từ “tu” trong tiếng Hán Việt nghĩa là “sửa”, còn trong trong đạo Phật có nghĩa là “thực hành phương pháp” chứ không phải theo nghĩa ảm đạm là thất bại rồi cạo đầu, đóng cửa lên chùa mà mọi người vẫn hay gán cho nó. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, công hạnh của vị Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con hiểu về quá trình tự thân vận động: tự tu, tiệm tu, tấm tu, và cuối cùng là tự tu với cấp độ cao hơn. Con cảm nhận rằng giai đoạn tự tu với cấp độ cao hơn cũng là giai đoạn hành giả đã gặp được vị thầy bên trong của mình. Mà trước khi có thể gặp được vị thầy bên trong thì hành giả phải trải qua quá trình tự tu, tiệm tu, tấn tu dưới sự hướng dẫn, chỉ dạy của vị thầy bên ngoài để không bị lệch khỏi quỹ đạo chánh pháp.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã phát lồ Lục diệu pháp môn sau bao gian khổ trải qua diễn trình “tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu” suốt nhiều năm liền, để rồi giờ đây từng giai đoạn trong diễn trình “tự tu, tiệm, tu, tấn tu, tịnh tu” của chúng con đã đang và sẽ trải qua trong tương lai sẽ không còn nhiều chông gai như vị Thầy đã từng. Con nguyện tỉnh thức, chánh niệm chú tâm để “tự lực hành pháp” theo diễn trình mà vị Thầy đã chỉ dẫn ngõ hầu an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Trên đây là sự hiểu của con, nếu có gì lệch với quỹ đạo chánh pháp kính mong vị Thầy từ bi chỉ dạy để con có cơ hội làm người tối thượng thứ 2. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con hoan hỷ tán thành thiện hạnh bồ đề tâm của vị Thầy qua bài viết vô cùng lợi lạc này ạ

  con cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om mani padme hum

 47. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con và chúng sanh hữu duyên. Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ và trường thọ. Cầu mong tất cả chúng sanh có duyên lành theo học Yoga thanh trí.

  Om mani padme hum.

 48. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 49. dohoangchinh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cám ơn vị Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con để tu tập  đúng chánh pháp.Những  phương pháp tu tập của Vị Thầy chỉ dạy cho chúng con rất dễ hiểu, dễ làm không cầu kỳ, khó hiểu những hiệu quả lại rất cao.

  Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 50. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.
  con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải trả lại nguyên nghĩa ban đầu của chữ ” tu” theo nghĩa Hán Việt và trong thuật ngữ nhà phật .Giúp cho chúng con , chúng sanh hiểu được chữ ” tu” có nghĩa la sửa mình, “trau dồi đạo đức con người; cho nên chúng ta nên hiểu chữ “tu” có nghĩa là “thực hành phương pháp” như luận sư Dharmakirty đưa ra 1/5 luận điểm sư phạm “Biết trọn vẹn những phương phápthực hành chúng”. Do đó, chúng ta có thể dùng từ“tu pháp” (phương pháp thực hành) hoặc “pháp môn” (môn học được thực hành theo phương pháp nào đó)”. Chứ không giống như nhiều người nhầm tưởng khi nghe đến chữ ” tu ” đã được tôn giáo hóa ý chỉ sống đời sống khuôn khổ như là ăn chay, làm công quả , sống trong chùa, mặt đồ màu lam, màu nâu…và đó cũng là một rào cảng lớn cho người tu cư sĩ khi tìm đến con đường giải thoát .
  Mặt khác con hiểu được trên bước đường tu tập người tu cần trãi qua bốn giai đoạn tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu thông qua kênh vận chuyển vị Thầy mới đạt kết quả . Vì vậy khi thực hành pháp người tu cần phải có sự hướng dẫn từ vị Thầy theo lớp lang thứ tự từ đơn giản đến tinh tế. Sau một thời gian thực hành dưới sự chỉ dạy của vị Thầy với lòng “khiêm hạ, với tinh thần Bồ đề và đặc biệt là lòng sùng kính Đạo sư vô hạn đúng theo lời dạy của đại sỹ Mã Minh, người học trò sẽ tạo ra được“nền tảng Giác ngộ”. Còn Ở Mật Gia Song Nguyễn Vị Thầy đã từ bi phát lồ ra tu pháp ” lục diệu pháp môn” sau khi đã trải qua quá trình (1) khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) ứng dụng (5) kết quả..đều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà” phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, giúp cho chúng con dễ dàng ứng dụng pháp vào cuộc sống, nhanh tích tập công đức và trí tuệ làm hai bồ tư lương về tây phương cực lạc và đặc biệt
  có được cuộc sống an lạc đời cực lạc đời sau thông qua kênh vận chuyển vị Thầy .
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tý cam lồ.
  OM AH HUM
 51. mật thuận đức says:
  Mô phật

  kính bạch Thầy

  con đã đọc xong bài này rồi . con rất hoan hỷ và tán thán thiện hạnh công đức của Thầy đã viết ra cho chúng con và chúng sanh đọc và hiểu biết về giáo pháp phật đà . Thầy luận giải bài này rất đúng ta phải tu tập để tìm con đường giải thoát và cho gia đình được bình an ta nên tìm đến một vị Thầy đích thật bởi vì vị Thầy này đã chỉ dạy cho chúng ta đọc va hiểu biết về chân lý giáo pháp đó mới là một vị đạo sư cao quý . am hiểu về kinh điển phật tánh chỉ có vị Thầy này giúp cho chúng ta đến được tây phương cực lạc Thầy là con thuyền giúp cho chúng con và chúng sanh đến được bên bời giác ngộ tìm đến cho mình con đường giải thoát ,

  chứ không phải giống như mấy ông thầy tu kia đầu tròn áo vuôn rất tà kiến không hiểu về giáo pháp chỉ biết lợi dụng các phật tử để cúng dường để xây chùa cao cổng đẹp đi xe đẹp. mà không nghỉ đến đời sống sau này của họ sẽ ra sao hậu quả sau này của họ rất nặng vì chục lợi riêng mà không nghỉ đến người  khác . một vị thầy như vậy ta không nên sùng kính vì mấy thầy tu này không am hiểu về kinh điển giáo pháp phật đà . cũng không biết quang tâm đến các học trò và chỉ dạy cho các học trò làm sao đi đúng con đường quỹ đạo chánh pháp không bị lệch quỷ đạo đó mới là vị Thầy đích thật chân chính thì các học trò mới chân trọng và biết ơn thì học trò mới nên người ,

  chúng con có được một vị Thầy như ngày hôm nay với lòng bao dung và từ bi che trở biết quang tâm đến chúng con và chúng sanh thật là phước lớn cho chúng con và chúng sanh . Thầy là một ánh sáng soi sáng cho chúng con đến với con đường giải thoát của phật tánh . con cảm ơn Thầy đã viết ra bài này để cho chúng con và chúng sanh đọc và hiểu tu là gì,

  con viết commet này có gì không đúng quỹ đạo chánh pháp mong Thầy từ bi khai thị cho con . con cảm tạ ơn Thầy ,

  Hỡi đại sỹ liên hoa sanh xin hướng tâm con về phật pháp ,

  Hỡi những bật toàn giác đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém ,

  Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các ngài xin để tâm đến con ,

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ hạnh phúc của phật tánh ,

  con cầu nguyện cho sự trường thọ Thầy Cô được nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh ,

  Om Mani Pame Hum

 52. Mật Quảng Dũng says:
  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi! Con hiểu được một người tự tu đạt được một vài thành tựu nhỏ dễ sinh tâm ngạo mạn. Rơi vào tà kiến và đi vào con đường sai lầm,  uổng phí một kiếp làm người. Nhờ có vị Thầy chỉ dạy mà người đó có thể đạt được thành tựu tâm linh cao hơn. Kính chúc Thầy Cô sức khỏe, cầu nguyện cho mọi người luôn trong trang thái tĩnh thức.

 53. Mật An Duyên says:
  KÍnh bạch Thầy!

  con đã hiểu thế nào là tự tu,tiệm tu và tấn tu

  con hiểu rằng Thầy đã chỉ dạy theo đúng phương pháp còn có đi đến được thành phố giải thoát không còn nhờ vào sự nỗ lực cố gắng của bản thân chúng con.Nếu cứ mãi không chịu cố gắng chúng con sẽ luôn dậm chân tại chỗ thậm chua là thụt lùi .

  con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị,cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 54. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con được hiểu về thực nghĩa của từ “tu” và diễn trình tự thân vận động trong quá trình tu tập của người hành giả. Qua bài viết của Thầy, con hiểu “tu” có nghĩa là “thực hành phương pháp”. Từ “tu” mang ý nghĩa hết sức cao đẹp, là thực hành phương pháp để đem lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân, tiến tới đạt Giác ngộ, Giải Thoát chứ “tu” không mang màu sắc ảm đạm, sầu bi mà người đời gán cho nó. Con cầu nguyện tất cả những ai đang hiểu sai về từ “tu” sẽ đọc được bài viết của vị Thầy để hiểu đúng thực nghĩa, không tự đánh mất cơ hội được tiếp cận Chánh Pháp Phật Đà cao diệu và những phương pháp thực hành để đời này an lạc, đời sau Cực Lạc.

  Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con hiểu được 6 tu pháp được vị Thầy phát lộ qua quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, có kết quả đều dựa trên nền tảng Giáo Pháp Phật Đà. Nhờ bài viết của Thầy, con được tăng thêm tầng hiểu biết mới về quá trình tu tập, là một quá trình đi từ tự tu, tiệm tu, tấn tu và cuối cùng là tự tu. Con cảm nhận rằng quá trình giống như một con đường hình xoáy ốc. Từ “tự tu” ban đầu là người tu bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật, trí tuệ chưa được khai sáng thì ở “tự tu” sau cùng trí tuệ người hành giả đã được nâng lên tầng bậc tâm linh mới cao hơn. Qua quá trình nỗ lực miệt mài “tấn tu” với lòng khiêm hạ, tinh thần Bồ đề, và đặc biệt là lòng sùng kính Đạo Sư vô hạn, người học trò sẽ tạo ra được “nền tảng giác ngộ” và bắt đầu có khả năng “tự tu”. Và để có khả năng “tự tu” theo đúng quỹ đạo Chánh pháp, người học trò cần trải qua 2 quá trình không thể thiếu là “tiệm tu” và “tấn tu”, mà trong 2 quá trình đó vai trò của người Thầy là vô cùng quan trọng. Nếu không có vị Thầy chỉ dẫn, người học trò sẽ không có được phương pháp thực hành đúng phù hợp với căn cơ, hoàn cảnh, sẽ dễ lạc lối trên đường tu vì “tin theo tâm ý của bản thân mình”. Thánh Tăng Mã Minh đã khẳng định “Sùng kính vị Thầy là nền tảng Giác ngộ”. Con hiểu rằng, nếu không có sự sùng kính vị Thầy, người học trò không thể tạo ra được nền tảng Giác Ngộ, và từ đó không thể bước sang giai đoạn “tự tu” ở trình độ cao hơn.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con bằng một bài Pháp lợi lạc. Nếu sự hiểu của con chưa đúng theo quỹ đạo Chánh Pháp, con ngưỡng nguyện Thầy từ bi chỉ dạy cho con.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

  • Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Nguyễn Hà Liên says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

    Con xin cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy.

  Qua bài con hiểu được, “Tự tu – tiệm tu – tấn tu – tự tu” là diễn trình giác ngộ của một người tu Phật phải đi trên chính đôi chân của mình trên con đường giải thoát  mà Đức Phật đã chỉ ra, với sự chỉ dạy không thể thiếu của bậc tuệ tri thức mà người tu Phật cần phải nương tựa  để tiến tu trêncon đường giải thoát, giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Quảng Lượng(Lê Văn Tùng) says:
  Bạch Thầy, con cảm tạ ơn phước của Thầy với trí huệ và lòng bi mẫn vô hạn đã khai thị cho chúng con và bạn đọc hữu tình!

  Con đã hiểu được như thế nào là Tự tu, tiệm tu, tấn tu và như thế nào là Vị Thầy, vị đạo sư là minh sư có đủ điều kiện để chỉ dạy học trò tinh tấn tu tập trên con đường tầm cầu học đạo, giải thoát khỏi khổ đau và luôn hồi!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 57. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường ) đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 58. Mật Tích says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hủy được đọc bài viết của Thầy ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu  được thực nghĩa tâm linh của việc tự tu tiệm tu tấn tu

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu mong tất cả chúng sanh  thành tựu  hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 59. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.

  Từ lời dạy của Thầy con hiểu được thực hành Phật pháp là quy trình khoa học, có thứ tự bài bản lớp lang là tự tu – tiệm tu – tấn tu – tự tu dưới sự chỉ dạy của bậc Đạo sư, có như vậy hành giả mới đạt được thành tựu tâm linh trên con đường giải thoát.

  Với truyền thống từ xưa đến nay, đa phần người ta cảm thấy ái ngại khi biết ai đó “đi tu” vì gắn liền với quan niệm yếm thế rằng chỉ có những người thất tình, thất bại, chán đời,….mới đi tu. Hình ảnh người tu (nhất là cư sĩ) bị đóng khung trong khuôn khổ : ăn chay trường, tụng kinh, cầu an cầu siêu, cúng cô hồn, giải hạn,…. Con đường giải thoát bị bó hẹp trong tu viện nên khó thu hút các tầng lớp khác nhau trong xã hội.

  Ở Mật gia Song Nguyễn với 6 phương pháp thực hành (dựa trên nền tảng Phật môn), đệ tử chúng con dể dàng duy trì mạch pháp “như dòng sông không ngừng trôi chảy”, không bị gián đoạn qua những sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày và sẽ giác ngộ tốt hơn như khẳng định của ngài Pháp vương Gyalwang Drukpa 12 :  “Nếu một cư sĩ hằng ngày đối diện với ngũ dục trong đời sống sinh hoạt cá nhân và xã hội, họ biết giữ chánh niệm để thực hành pháp thì sẽ giác ngộ tốt hơn”.

  Qua bài viết, con hiểu được rằng dù ở giai đoạn nào của tự tu – tiệm tu – tấn tu – tự tu, hành giả đều cần tự lực hành pháp thì mới có tha lực hộ trì thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Chỉ đến khi có được nền tảng giác ngộ bằng lòng sùng kính Đạo sư, lòng khiêm hạ và tinh thần Bồ đề thì hành giả mới chuyển sang giai đoạn tự tu để đạt thành tựu tâm linh.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài pháp lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tuý Cam lồ.

  Om mani padme hum.

 60. Mật Tịnh Như says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu rỏ hơn về chữ “tu” và diển trình tự thân thực hành giáo pháp nhà Phật của mỗi hành giả.Bất kỳ ai trong giai đoạn tu học cũng trải qua quá trình tự tu> tiệm tu và tấn tu.

  Đức Phật đã chỉ ra con đường giác ngộ và giác ngộ như thế nào còn tuỳ thuộc vào mỗi hành giả, phải tự thân vận động, thực hành mới có được kết quả, đều mà không ai thay thế được.

  Qua bài này con cũng hiểu được trong diển trình thực hành ở giai đoạn nào cũng cần có vị Thầy hướng dẩn để hành giả không bị lệch khỏi quỷ đạo chánh pháp dể rơi vào đường tà, đều này con thấy được thật may mắn khi mỗi giai đoạn mỗi bước đi của chúng con đều có được vị Thầy từ bi chỉ dạy .Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

   

   

 61. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy qua bài này con cũng suy ngẫm mãi và con hiểu được một chúc về với lời dạy của Đức phật  và các bật thánh chúng  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

   

 62. KÍNH BẠCH THẦY

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua bài viết con hiểu được rằng, chữ ” tu ” nghĩa là ” thực hành phương pháp “. Đức Phật đã chỉ ra 84.000 pháp môn, tùy vào căn cơ của mỗi người.

  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy đã giảng giải cho chúng con được biết quá trình tự thân vận động sẽ bao gồm: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu, và điều quan trọng nhất là ” Lòng sùng kính Đạo Sư” là nền tảng giác ngộ

  Con hoan hỉ vị Thầy đã cho chúng con hiểu rõ 6 pháp môn đã được Thầy phát lộ sau khi đã trải qua quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, kết quả đều dựa trên giáo lý Phật đà

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 63. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu. Qua sự giảng giải của Thầy con thấy rằng ở giai đoạn đầu tiên và sau cùng đều là “tự tu”, cho thấy tinh thần tự giác của người tu là một trong những yếu tố quan trọng nhất như Đức Phật đã dạy rằng đạo Phật là đạo tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Song sự tự tu này không đơn thuần là sự bắt đầu và kết thúc của hành động gọi là “tu” như bất kỳ một hoạt động nào khác về thân (đi chùa, phóng sanh, đọc “kinh nhật tụng”, ăn chay, vv) mà bắt đầu từ ý nguyện muốn giải thoát khỏi đau khổ luân hồi và kiên định với ý nguyện giải thoát đó để thực hành pháp tinh tấn, theo lời dạy của vị Thầy (tiệm tu và tấn tu) để đạt đến sự giải thoát tối thượng (tự tu). Khi Đức Phật vừa rời cuộc sống nhung lụa giàu sang để tìm con đường chân lý, đó cũng là lúc Ngài bắt đầu giai đoạn tự tu. Vậy thì khi khởi đầu trên con đường tu tập không thể nói là cần phải tốt nghiệp một trường nào, phải có một bằng cấp nào hay phải được ai cho phép, được đám đông công nhận, tung hô thì mới là một sự khởi đầu tự tu. Từ đó, con thấy sự vô lý của những người dựa vào bằng cấp, tiếng tăm hay đơn thuần là một cách gọi trong danh xưng để đánh giá tâm bồ đề của một vị Thầy dạy đạo. Trong khi ngược lại, họ không tự hỏi mình có khởi đầu bằng sự “tự tu”, nghĩa là đi theo phát nguyện giái thoát chúng sanh khỏi sanh tử luân hồi hay không?! Trong khi những hành vi thân ngữ tâm của họ đi ngược lại khái niệm tự tu ấy? Và những gì là bằng cấp, địa vị có liên quan đến ý nguyện giải thoát hay chăng? Thực sự là chưa có sự khởi đầu thì làm sao họ có được sự viên thành đạo quả? Khi đọc bài, con chợt nghĩ đến nghi quỹ hành trì của Mật gia Song Nguyễn, cũng là một sự thể hiện theo lớp lang thứ tự hành trình “thực hành pháp” thu nhỏ của Mật gia. Nghi quỹ được bắt đầu bằng lời phát nguyện :”Để giải thoát chúng sanh khỏi sanh tử luân hồi, phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực lạc,..”. Nghĩa là có sự khởi đầu “tự tu” và kết thúc bằng lời hồi hướng :”Nguyện đem công đức này. Hồi hướng cho tất cả. Đệ tử và chúng sanh. Nguyện trọn thành Phật đạo”. Từ giai đoạn khởi đầu đến kết thúc đều xuyên suốt một mạch tinh thần tự nguyện, tự giác vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu và có nhận định chính xác về hiện tượng, hành trạng của một người tu. Qua đó, chúng con càng cảm niệm ơn phước và sự tự hào được đào tạo đúng quy trình bài bản, tự hào rằng chúng con đã và đang được chứng kiến một minh chứng sống về quy trình tự tu, tiệm tu, tấn tu, cũng như tiệm tu, tấn tu và tự tu xuyên suốt với các quy trình khoa học biện chứng là khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả là tấm gương của Thầy Cô, theo gương của Đức Phật và rất nhiều những bậc thành tựu đã đi trước.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con biết thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu. Thời kỳ mạt pháp tà sư nhiều như cát sông hằng nếu không có vị Thầy tu theo chánh pháp dạy bảo chỉ dẫn, người tu dễ bị sai đường lạc vào tà kiến. Chúng con thật may mắn được ngõ hầu chánh kiến Phật đà trên chanhtuduy.com dễ dàng thuận tiện. Nhưng cần phải tự mình cố gắng tinh tấn thì mới đạt được thành quả.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ.

 65. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy: Thế nào là tự tu, tiệm tu, và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu? Qua những lời dạy của Thầy con hiểu được rằng tu là sửa mình, chữ tu có nghĩa là thực hành phương pháp. Diễn trình tu học bắt đầu từ tự tu đến tiệm tu đến tấn tu và cuối cùng trở về tự tu. Qua bài viết, con hiểu thêm sâu sắc 6 pháp môn do vị Thầy phát lồ đều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, không tự ý chế tác.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 66. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi.

  Theo diễn trình tự thân vận động như một vòng tuần hoàn ban đầu từ tự tu, tiệm tu, tấn tu và cuối cùng cũng là tự tu con cảm nhận rằng trong thời buổi hiện nay người tu bước sang giai đoạn tiệm tu là rất ít mà có thể nói là hiếm như sao buổi sớm, huống hồ là các giai đoạn sau nữa. Bởi ở giai đoạn này người tu thành công hay không, đạt thành tựu tâm linh hay không là tùy vào vai trò của Đạo sư với những phẩm chất:

  1.Biết đúng tất cả những gì cần gạt bỏ

  2.Biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng

  3.Biết đúng những đối tượng cần thực hành

  4.Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành

  5.Truyền thụ với lòng bi mẫn

  Chỉ 1 hoặc 2 phẩm chất trong 5 phẩm chất nêu trên là đã khó có được ở nhiều vị sư thầy hiện nay. Vì chỉ cần nhìn qua hành trạng của người tu ở phương diện có chánh kiến hay không là có thể biết được.

  Qua đó con cũng cảm nhận rằng đối với vị thầy thì 5 phẩm chất nêu trên là quan trọng chứ không phải bằng cấp, học vị, thầy ấy là tăng sĩ hay cư sĩ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giảng.

  Cầu nguyện chúng sanh mở cửa vào thành phố giải thoát. Om Ah Hum!

 67. Mật Liễu Thuận says:
  Kính bạch Thầy

  Con Mật Liễu Thuận đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 68. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu?thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?

  Qua bài viết của Thầy con hiểu được trên đạo lộ giải thoát có rất nhiều lối khác nhau và khi được một Đạo sư hướng dẫn thì tự bản thân mình phải thực hành mà không ai thay thế được. Trong quá trình thực hành vị Thầy đóng vai trò rất quan trọng để hướng dẫn cho các  hành giả không bị nhầm đường lạc lối, lệch lạc quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 69. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này và những comment của các huynh rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã luận giải rõ ràng cho chúng con biết một diễn trình thực hành pháp , dạy cho chúng con biết” thế nào là tự tu, tiến tu và tấn tu? Thế nào là niệm tu , tấn tu và tự tu?”

  ” Tu” là sửa , đúng theo quỹ đạo chánh pháp. Thực hành giáo pháp dưới sự hướng dẫn của vị Thầy sẽ được diễn trình thực hành trình tự lớp lang , theo căn cơ của mỗi người . Thực hành pháp bằng những phương tiện nào đích cuối cùng sẽ là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài pháp quý báu.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 70. Mật Thuận Tâm says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy “Thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu và thế nào là tiệm tu, tấn tu, tự tu khởi đầu và kết thúc đều là từ tu nhưng có ý nghĩa khác nhau, quan trọng nhất vẫn là sùng kính đạo sư là nền tảng giác ngộ.

  Đức phật có đến 84000 môn tùy căn của của mỗi người. Với Mật gia Song Nguyễn có 6 phát kiến tâm linh của vị Thầy đã qua khảo cứu, khát sát, ứng dụng và kết quả

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết lợi lạc

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om.mani pàme

 71. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết ” Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu ” , Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con , chúng sanh một bài pháp lợi lạc và ý nghĩa. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum

 72. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con được hiểu về thực nghĩa của từ “Tu” có nghĩa là sửa mình, là “thực hành phương pháp”.  Diễn trình tự thân vận động để đạt được mục đích tối thượng từ,  tự tu, tiệm tu, tính tấn và tự tu. Con hiểu được Vị Thầy thực sự quan trọng trong quá trình tu tập của học trò, vì vậy khi thực hành pháp học trò cần phải có sự hướng dẫn chỉ dạy từ vị Thầy, và đặc biệt người học trò trong tu tập với niềm tin kiên cố ,lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ. con hoan hỷ với 6 pháp môn ở Mật Gia Song Nguyễn được phát lồ từ Vị Thầy với nhiều năm trải qua quá trình (1) khảo cứu, (2) khảo sát, (3) thực hành, (4) ứng dụng, (5) kết quả dựa vào nền tảng chung của giáo Pháp Phật đà.

  Con cảm tạ ơn Thầy với nhiều phương pháp sư phạm, phương tiện thiện sảo của Thầy chỉ dạy học trò thực hành giáo pháp đúng, phương pháp đúng một cách dễ dàng mà không ngăn ngại bởi không gian và thời gian, phù hợ với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc, chúng con được tiếp cận nền tảng chánh kiến Phật đà trong vườn hoa chánh pháp trang chanhtuduy.com của vị Thầy, chúng con được gia cố bằng thực hành chánh pháp Phật đà dưới sự chỉ dạy của vị Thầy, thì đó mới là chân thật tối thượng từ đó chúng con tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa và nhiều lợi lạc. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 73. Mật Hải says:
  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài này để giảng giải cho chúng con hiểu rõ hơn về động từ “tu” và nhất là về thực nghĩa của “Tự tu” với những cấp độ từ nông đến sâu, từ bình thường đến vĩ đại, từ hạn hẹp đến viên mãn. Giờ đây, con có thể hiểu rõ hơn tuyên ngôn đạo pháp vĩ đại của đức Phật: “Ta chỉ ra cho các ông con đường Giải thoát; còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân mình.”
  Đệ tử chúng con đã có duyên lành hạnh ngộ và làm được làm đệ tử của vị Thầy – bậc Đạo sư Mật giáo “xứng đáng không dễ thấy” với “Giới đức, trí huệ, đa văn, nhiều phương tiện.” (lời dạy của Thánh giả Mã Minh trong “50 Kệ tụng Sùng Kính Đạo sư”) nhưng nếu chúng con không chịu “tự tu” mà vẫn “ngồi ì một chỗ” thì rõ ràng là có hàng triệu năm sau cũng không thể đến được đích giải thoát. Con không “tự lực hành pháp” thì làm sao có được “tha lực hộ trì”?!
  Đệ tử chúng con đã có duyên lành hạnh ngộ và làm được làm đệ tử của vị Thầy “xứng đáng không dễ thấy”, đã được bậc Tuệ tri thức có đầy đủ “giáo pháp đúng với phương pháp đúng” bi mẫn dạy dỗ, truyền thụ Du già Thanh trí theo thứ tự lớp lang, từ đơn giản đến phức hợp tùy theo căn cơ của mình, mà nếu chúng con “Lại cho rằng không xứng đáng với mình” thì chắc chắn rằng chúng con sẽ không thể nào đến đích giải thoát mà trái lại sẽ phải chịu “Khổ đau mãi mã vì như vậy, Bởi coi thường bậc Thầy tâm linh, Chẳng khác gì khinh chê vị Phật” (Thánh giả Mã Minh).
  Đệ tử chúng con đã có duyên lành được chỉ dẫn đạo pháp bởi bậc Đạo sư Mật giáo “xứng đáng không dễ thấy”, Ngài ấy đang “Dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ; Thông nhiểu nhiều Mật điển; Kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ” (Thánh giả Mã Minh), mà nếu chúng con không chịu nỗ lực tập trung vào tinh yếu giáo pháp với Lục diệu Pháp môn đã được Thầy phát lộ, truyền dạy, lại lan man “xem đây nghe kia” ở điểm này nơi nọ thì ngọn lửa “tinh tấn” sao có thể đủ để nấu chín nồi cơm giác ngộ!?
  Ở giai đoạn “tấn tu” này, con nhận ra một cạm bẩy thật kinh khủng, một thực tế phủ phàng là người đệ tử chúng con rất dễ lạc vào “ma chướng trên đường tu” của sự vong ơn bội nghĩa, thoái thất Bồ đề tâm khi bất kính Đạo sư, làm xói mòn, “sạt lở” nền tảng giác ngộ. (một hành giả Mật giáo sao có thể cầu mong cho tất cả chúng sanh thành Phật và hướng dẫn người khác tu pháp để thành Phật khi mà người ấy cản trở công hạnh độ sanh của vị Thầy, không hỗ trợ Thầy mình hoàn thành công hạnh viên mãn của vị Phật, không “nhìn Thầy thấy Phật”!?).
  Như lời Thầy giáo huấn “Lúc này, khi được một ít thành quả trong thiền định hay thiền quán, trong nói hay viết ra chiêm nghiệm của mình; người học trò dễ bị ngã mạn, kiêu mạn rơi vào ma chướng gọi là “sở tri chướng”. Đây là lúc Thầy và Trò dễ bất đồng luận kiến, dẫn đến sự xung đột rồi mỗi người một nẻo.” Với bản thân mình, ngoài sự “hom hem” con không thể tìm thấy “chút lỗi gì” nơi vị Thầy; Trong quan kiến cá nhân, con nhận biết rằng vị Thầy đã có đầy đủ giáo lý khẩu truyền, đạo hạnh, đạo lực, đạo phong và có thừa phương pháp sư phạm để truyền cảm hứng cho đệ tử chúng con. Con nhận ra rằng vị Thầy luôn hoàn thành xuất sắc giới nguyện Bồ đề tâm số 42 (Chăm sóc đệ tử, học trò với tấm lòng bi mẫn) và viên mãn trong vai trò “Kim cang sư” khi dùng vô vàn phương tiện thiện xảo cả hiền minh lẫn phẫn nộ để giáo hóa chúng đệ tử, đưa chúng con toàn tâm, toàn ý trở về đúng quỹ đạo chánh pháp, quỹ đạo tấn tu giải thoát.
  Có thể có ai đó, theo quan kiến ngã mạn của mình, cho rằng nhờ tôi “tự tu” nên tôi mới có được “thành quả như thế này, như thế kia trong thiền định hay thiền quán”, nhờ tôi “tự tu” tinh tấn nên tôi mới nói hay, viết hay, “hỏi hay”, làm hay.. với chuyện được chuyện mất thế kia thế nọ. Nên khi ấy, vì vô tình hay hữu ý, con ma “sở tri chướng” đã dẫn dắt họ đi xa thật xa khỏi quỹ đạo chánh pháp đến nỗi “uổng cả công tu bao tháng ngày” như lời thánh giả Mã Minh đã xác quyết.
  Thật ơn phước cho con và các huynh đệ kim cang khác vẫn còn được vị Thầy từ bi dẫn dắt thoát khỏi bàn tay ma quỷ “sở tri chướng” kia.
  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy với lời dạy “Đây là lúc Thầy và Trò dễ bất đồng luận kiến, dẫn đến sự xung đột rồi mỗi người một nẻo”. Con tự hỏi rằng, nếu vị Thầy đã là một bậc Tuệ Tri thức “xứng đáng không dễ thấy” thì sự bất đồng luận kiến ấy xuất phát từ ai, kẻ ngu hay bậc Trí? Nếu vị Thầy đã là bậc “Trí tuệ, giới đức, đa văn, nhiều phương tiện” thì việc vị Thầy ấy chỉ dạy mình làm điều lành này, việc tốt kia… mà mình vẫn “làm mình làm mẫy” thì sự “xung đột” kia xuất phát từ ai, kẻ ngu hay bậc Trí? Nếu mãnh đất tâm thức đệ tử chúng con chỉ thuần gieo hạt mầm sùng kính Đạo sư “nhìn Thầy thấy Phật” thì sao những loài cỏ hoang dại của luận kiến bất đồng, xung đột lại có thể được mọc lên?
  Chắc chắn là chỉ có những học trò, đệ tử ngu muội mới tự gây ra nhân bất đồng, xung đột với vị Thầy rồi tự nhận về quả của sự “ra đi”, đi khỏi Mật gia, đi ra khỏi vùng Tuệ quang, Từ quang của bậc Đạo sư mà trở về với bóng tối của sự sợ hãi, nguy hiểm, tai họa. Nẽo về của bậc Đạo sư là an lạc, an tịnh trong hiện đời, là Tây Phương cực lạc quốc đời vị lai, thì nẽo đến của kẻ học trò ngu muội gây bất đồng, xung đột kia chắc chắn là khổ não, bất tịnh trong đời này, là luân hồi đau khổ vạn kiếp sau.
  Mô Phật! Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy từ bi gia hộ cho con và các chúng sanh khác vẫn còn ương ngạnh, mê muội như con sớm hồi quang phản tỉnh mà không lạc vào đường tà như vậy. Cầu nguyện chúng con luôn biết trân quý duyên lành hy hữu của mình mà không bỏ mất cơ hội được bước theo chân vị Thầy, chư Thánh chúng tiến về thành phố Giải thoát.
  Con nguyện vâng lời Thầy dạy, theo giáo huấn đại sỹ Mã Minh mà nỗ lực “tấn tu” với lòng khiêm hạ, với tinh thần Bồ đề và đặc biệt là trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư vô hạn để tạo dựng, vun đắp “nền tảng Giác ngộ” ngày một vững chắc hơn, để có thể bắt đầu “tự tu” vì lợi ích, thành tựu tâm linh cho mình, cho cả chúng sinh.
  Con kính lễ Thầy!
  Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi các Bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!
  Om Ah Guru Thinley Shiddhi Hum.
  • Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Mật Hải says:
    Dạ mô Phật! Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, truyền dạy Du già Thanh trí của vị Thầy, của Mật gia Song Nguyễn luôn được nhiều hanh thông, thuận lợi.

    Om Mani Padme Hum.

 74. Hoàng thị Hằng says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài giảng của Thầy. Con cầu nguyện sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om  Mani Padme Hum

 75. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con  rất hoan hỉ đọc bài viết của Thầy,  con hiểu được sâu sắc hơn những khái niệm cũng như quá trình tự thân vận động.  Trong quá trình đó con thấy rằng người Thầy hay Đạo sư chân chính đóng vai trò vô cùng quan trọng.  Mặc dù mọi con đường đều đến thành Rome nhưng để đến được nhanh hơn không bị lạc đường,  không  bị tổn thương trên đường đi lữ khách cần phải có phương pháp đi phù hợp với mình.  Đạo sư chính là kim chỉ nam,  là người dùng trí lực của mình tạo ra phương pháp sư phạm ứng dụng phù hợp cho hoàn cảnh mỗi học trò.  Khi học trò đi sai quỹ đạo chánh pháp thì Đạo sư cũng chính là bức tường thành ngăn cản học trò rơi vào ma đạo nên con thấy được theo chân một vị minh sư mới hy vọng đi được hết quá trình tự thân vận động đó.  Con càng thấy rõ giá trị trước tác Năm mươi kệ sùng kính đạo sư của Thánh giả Mã Minh khi Thầy cho chúng con đọc những lần thực hành pháp nhằm ngăn cản học trò chúng con rơi vào ngã mạn khi có được chút tri kiến. Quả thật Thầy đã thấy rõ những ma chướng học trò sẽ gặp phải trên đường tu để đưa ra cách đối trị hiệu quả.

  Con  cảm tạ Thầy.

  Con  cầu nguyện cho Thầy Cô thân tâm an tịnh.

  Om  Mani Padme Hum

 76. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài “Thế nào là tự tu, tiệm tu, và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?” của Thầy ạ. Con cảm tạ ơn thầy đã khai thị cho con hiểu về diễn trình tự thân vận động của người hành giả theo các cấp độ tăng dần là tự tu, tiệm tu, tấn tu và cuối cùng là tự tu với cấp độ cao hơn. Trong mỗi cấp độ con hiểu điều quan trọng là cần phải có vị Thầy, Đạo sư hướng dẫn người hành giả để tu tập theo đúng quỹ đạo Chánh pháp.

  Con hoan hỷ tán thán trí huệ của Thầy đã dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà và sau khi trải qua quá trình (1) khảo cứu, (2) khảo sát, (3) thực hành, (4) ứng dụng, (5) kết quả đã phát lộ 6 pháp môn của Mật gia Song Nguyễn giúp chúng con có thể diễn tập, thực tập, thực hành những tu pháp phù hợp với đời sống cư sĩ mà vô cùng lợi lạc với mục đích tối thượng là về được thành phố Giải thoát mà Đức Phật đã chỉ ra.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 77. Mật Thuận Phong says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài này con hiểu thế nào  là tự tu, tiệm tu và tấn tu; thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 78. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ với bài viết này của Thầy.

  Qua bài viết này của Thầy giúp cho con hiểu rõ hơn về “ Tu “ nghĩa là thực hành pháp và được hiểu rõ về diễn trình tự thân vận động tiến đến thành phố giải thoát là Tự tu; Tiệm tu; Tất tu; Tự tu.

  Con hiểu được rằng con đường tiến đến thành phố giải thoát đã được Đức Phật chỉ ra, các vị Đạo sư hướng dẫn lại, người học trò cần phải tinh tấn thực hành pháp, không ngừng học hỏi giáo lý nhà Phật từ vị Đạo Sư, tuân lời vị Đạo sư và có lòng sùng kính Đạo sư vô hạn.

  Con cảm thấy chúng con rất may mắn khi trong thời thời kì mạt pháp, thực trạng vẫn còn rất nhiều tà linh, tà sư gieo rắc tà kiến gây bao nỗi khổ đau cho chúng sanh mà chúng con  có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy, được bước vào căn phòng Duy Ma Cật và thong dong bước trên con đường tiến đến thành phố giải thoát, đời đạo song hành với phương trâm “ An lạc đời này, cực lạc đời sau “.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị .Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn quan tâm, dạy bảo chúng con với lòng Bồ đề tâm không ngừng nghỉ vì lợi lạc chúng sanh và vì chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho con cùng với các huynh đệ, đạo hữu của Mật gia Song Nguyễn luôn mạnh khỏe, chánh niệm, chú tâm, tỉnh thức, tinh tấn thực hành pháp, luôn trưởng dưỡng lòng Sùng kính Đạo sư, trưởng dưỡng niềm tin và trân quý giáo pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

 79. Mật Lưu Ly says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Để đi trên con đường Giải thoát thì người tu sẽ có diễn trình tự thân vận động: Tự tu, Tiệm tu, Tấn tu, Tự tu. Tự tu ban đầu là dựa trên những gì Đức Phật chỉ ra và Đạo sư hướng dẫn tự thân mình vân động để đến đích. Tiệm tu là thực tập có Thầy, thực hành có phương pháp. Tấn tu là người học trò tinh tấn, nỗ lực tập trung vào tinh yếu giáo pháp. Tự tu giai đoạn cuối cùng này là sự nỗ lực miêt mài trong “Tấn tu” với lòng khiêm dạ, tinh thần Bồ Đề và tấm lòng sùng kính Đạo sư vô hạn.

  Con cảm ơn bài pháp lợi lạc của Thầy.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 80. Mật Nguyên Hội says:

  Kính Bạch Thầy,

  Thật hoan hỷ và ơn phước lớn lao khi chúng trò và bạn đọc hữu duyên được vị Thầy khai thị phương pháp tu, thực hành Du già Thanh trí bằng 6 pháp môn một cách rõ ràng mạch lạc bài bản khoa học từ khảo cứu, khảo sát,thực hành, ứng dụng đến kết quả…, tất cả đều dựa trên Thánh giáo lượng nền tảng chung của giáo lý Phật đà, không tự ý chế tác.Diển trình thực tập,thực hành và ứng dụng được sắp xếp theo thứ tự từ đơn giản đến nâng cao một cách phổ quát cho đại chúng hữu duyên tùy theo căn cơ của mỗi người bắt đầu từ “tự tu”(tự thân vận động thực hành ứng dụng bằng phương pháp do vị Thầy dìu dắt)cho thấy diển trình của phương pháp tu, thực hành dựa trên nền tảng của giáo lý Phật đà, đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là phương thức là con đường đào luyện trau dồi đạo đức con người và đạt được thành tựu tâm linh đi đến thành phố Giải thoát như lời Đức Phật dạy trong kinh “Chuyển pháp luân” được xem là một tuyên ngôn đạo pháp vĩ đại :” Ta chỉ ra cho các ông con đường giải thoát;còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân mình”.

  Kính Bạch Thầy,

  Theo diển trình thực tập,thực hành,ứng dụng vị Thầy đã dạy “tự tu” là bước diển trình quan trọng được diển ra 2 lần ở mức độ cao thấp khác nhau cho thấy kết quả của con đường thực hành tùy thuộc vào bản thân của người học Phật tu Phật.Tuy nhiên để đạt được thành tựu tâm linh thì “tự tu” thế nào cho đúng không thể không có sự dìu dắt của vị Thầy và đặc biệt quan trọng nhất vai trò Kim cang sư với 5 phẩm chất mà Luận sư Dharmakirti đã dạy.Để  kết nối tâm Thầy và tâm trò trong suốt các bước diển trình thì “Sùng kính Đạo sư” là yếu tố hàng đầu nghiêm ngặt người học Phật , tu Phật phải nổ lực hết mình miệt mài trong quá trình “tấn tu” với lòng khiêm hạ, với tinh thần Bồ đề và đặc biệt là lòng sùng kính Đạo sư vô hạn đúng theo lời dạy của đại sỹ Mã Minh,người học trò sẽ tạo ra được “nền tảng Giác ngộ”

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe cô Thầy và sự trường thọ.

  Xin cầu nguyện cho chúng sanh có ý thức hổ thẹn và đức tính khiêm tốn.

  Om Mani Padme Hum

 81. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ và tán thán công hạnh của Thầy đã từ bi giảng giải giúp con hiểu thêm về thế nào là “tự tu, tiệm tu và tấn tu”.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 82. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy” Thế nào là Tự tu, Tiệm tu và Tấn Tu? Thế nào là Tiệm tu, tấn tu và tự Tu”. Qua đó con hiểu được ý nghĩa của từ “Tu” trong đạo Phật có nghĩa là thực hành phương pháp. Đức Phật đã chỉ dạy 84000 pháp môn tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh. Ở Mật Gia Song Nguyễn vị Thầy tâm linh trải qua quá trình (1) khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) ứng dụng (5) kết quả đã phát lồ 6 pháp môn, dựa trên nền tảng chánh kiến  Phật đà: 1/ Bát pháp quy y 2/ Chánh kiến quang minh tam muội 3/ Cúng dường bất khả gián đoạn. 4/ Liên hoan bách bộ Thần chú đà la ni. 5/ Bồ đề tâm định quán.6/ Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ. Đức Phật đã dạy  rằng ” Ta chỉ ra cho các ông con đường giải thoát, còn giải thoát hay không là phụ thuộc vào bản thân mình” (Kinh” chuyển pháp luân”). Qua đó chúng con hiểu rằng trên diễn trình hướng đến giải thoát tối thượng, khi được hướng dẫn bởi vị Thầy là (Tăng sĩ hay cư sĩ )đều phải tự mình, không thể nhờ ai thay thế được, với diễn trình “Tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu”. Thành công hay không, đạt thành tựu tâm linh hay không phụ thuộc vào vị Đạo sư với những phẩm chất: 1/ Biết đúng tất cả những gì cần gạt bỏ. 2/Biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng. 3/Biết đúng những đối tượng cần thực hành.4/Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng. 5/ Truyền thụ với lòng bi mẫn. Con cũng hiểu rằng để đánh giá thành tựu tâm linh không thể nhìn vào chùa to, tượng lớn mà nhìn vào các hành trạng đạo pháp như tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng về thân, ngữ, tâm bằng hoạt động chánh pháp.

  Con tạ ơn Thầy về bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 83. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải để chúng con được hiều rõ một quy trình tu học  khép kín với một trật tự nghiêm ngặt và mối quan hệ mật thiết của các giai đoạn cho đến khi kết quả.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Con cầu nguyện Thầy cô sức khỏe, an tịnh và trường thọ vì lợi ích của tất cả chúng sinh !

  OM MANI PADME HÙM !

 84. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết ”  THẾ NÀO LÀ TỰ TU, TIỆM TU VÀ TẤN TU ? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU , TẤN TU VÀ TỰ TU ” rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã giảng giải thuật ngữ và ý nghĩa chữ tu trong  giáo lý nhà Phật.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ . Om Ah Hum!

 85. Mật Hồng Vân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con  hoan hỉ và tán thán công hạnh của Thầy đã viết bài luận giải cho chúng con hiểu về tu tập và diễn trình của tu tập bao gồm : Tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu.

  Qua những luận giải của Thầy con hiểu rằng để vượt qua bốn giai đoạn tu tập trên người học trò cần xây dựng một nền tảng sùng kính đạo sư và trưởng dưỡng điều đó qua từng giai đoạn tu tập.

  Đặc biệt con thấy được là giai đoạn đầu và giai đoạn cuối đều là “tự tu”, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ở giai đoạn đầu “tự tu” theo con hiểu để bắt đầu quá trình tu tập người học trò cần tìm cho mình một vị Đạo sư chân chính, học và tinh tấn thực hành pháp theo lời dạy của Ngài ấy. Giai đoạn này rất quan trọng bởi nếu ngay bước đầu tiên mà người học trò chọn lầm tà sư  thì không những không có những bước sau mà còn làm hại đến thân căn huệ mạng của mình ở kiếp này và nhiều kiếp sau nữa. Còn giai đoạn “tự tu” cuối cùng đó là người học trò sau khi tinh tấn thực hành pháp dưới sự chỉ dạy của Thầy lúc này đã đạt được trình độ tâm linh cao và có những thành tựu tâm linh bằng “tự tu”.

  Con hoan hỉ khi ở Mật Gia Song Nguyễn Thầy đã phát lồ ra 6 phát kiến tâm linh qua nhiều năm nghiên cứu và trải qua lớp nang thứ tự là: Khảo sát, khảo cứu, thực hành, ứng dụng, kết quả. Đều là dựa trên lời dạy của Đức Phật và những bậc thành tựu giả, Thầy không hề tự ý lập ngôn. Sau thời gian thực hành học trò chúng con ai nấy cũng đều có những thành quả tích cực riêng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết lợi lạc, ý nghĩa.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu duyên.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

   

 86. Mật Chí Thành (Nguyễn Văn Hùng) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy về bài viết này.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 87. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài viết “THẾ NÀO LÀ TỰ TU, TIỆM TU, VÀ TẤN TU ? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU, TẤN TU VÀ TỰ TU?” của vị Thầy. Trước khi biết đến trang mạng chanhtuduy.com, vì chưa được tiếp xúc nhiều với các hoạt động tôn giáo, bản thân con không có ấn tượng xấu gì về khái niệm “tu.” Tuy vậy, từ lâu con đã thấy nhiều người xung quanh mình tỏ ra e dè, ái ngại trước những quan niệm tu là phải tụng kinh, gõ mõ, từ bỏ gia đình, vào chùa, ăn chay…như một số giáo viên, bạn bè và người thân của con.  Con cầu nguyện sẽ có thật nhiều người đọc được bài viết này của vị Thầy và dần từ bỏ những suy nghĩ sai lệch đó.

  Qua bài viết con đã có cơ hội được hiểu hơn về khái niệm tu. Con được biết “tu” là “thực hành phương pháp.” 84.000 pháp môn có nghĩa là 84.000 môn học được thực hành theo phương pháp. Ở MGSN, trải qua quá trình (1) khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) ứng dụng (5) kết quả, vị Thầy đã phát lộ 6 pháp môn:
  1/ Bát pháp Quy y
  2/ Chánh kiến Quang minh Tam muội
  3/ Cúng dường bất khả gián đoạn
  4/ Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni
  5/ Bồ đề tâm định quán
  6/ Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ

  Con nhận thấy 6 pháp môn này không những không yêu cầu hành giả phải “xả ly” theo những quan niệm sai lầm kể trên mà còn đem lại ích lợi to lớn cho người hành giả, đúng như lời dạy của ngài Milarepa:“Ngoài những thời công phu trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt thường nhật cũng không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy. Đó là pháp tu Thanh trí, giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền.” 

  Qua bài viết, con cũng được biết đến các khái niệm tiệm tu, tấn tu, và tự tu. Tự tu là quá trình thực hành pháp dựa trên sự hướng dẫn được để lại bởi Đức Phật và các vị Đạo sư. Tiệm tu là quá trình thực hành Pháp dựa trên sử chị dẫn và phương pháp của vị Thầy. Tấn tu là quá trình thực hành pháp với sự nỗ lực cao, tập trung vào tinh yếu giáo pháp dựa trên sự giáo huấn từ vị Thầy với đầy đủ đạo hạnh và đạo lực. Sau tấn tu là giai đoạn tự tu. Khác với giai đoạn tự tu lúc ban đầu, “người học trò lúc này đã thuần thục thực hành và bắt đầu ứng hoạt nhiều phương tiện đạo pháp để đạt thành tựu tâm linh bằng “tự tu”. Cũng như Đức Phật, sau khi trải qua giải đoạn tấn tu cũng đã từ biệt Đạo sư của mình để tự tu.

  Con nhận thấy các bước trên diễn trình tu học có nhiều điểm tương đồng với việc học ở trường đại học. Bài viết đã giúp con nhìn nhận lại những may mắn của mình trong quá trính tiếp cận nguồn tri thức trong đạo pháp cũng như ở ngoài đời. Cô giáo con vẫn thường hay nói, may mắn nhất trong ngành học của con là tìm được cho mình một người Thầy quan tâm đến thành công của mình và biết cách hướng dấn mình đến thành công. Con cảm thấy mình thật may mắn khi trên con Phật đạo luôn có Thầy và Cô cùng các huynh đệ MGSN quan tâm và hướng dẫn. Con thành tâm cảm tạ vị Thầy vì bài viết này.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 88. Mật Hoàng Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua luận giảng của Thầy, con đã hiểu được các cấp độ tăng dần từ tự tu, tiệm tu, tấn tu và và ngoài sự chỉ dạy của vị Thầy chúng con cần phải nỗ lực không ngừng học hỏi. Con ghi nhớ diễn trình tự thân vận động Thầy đã chỉ ra. Con cảm tạ ơn Thầy. Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 89. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum !
 90. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy

  Con làMật Ấn

  con đã đọc xong bài viết của Thầy  Con cảm ơn Thầy đã luận giải bài viết

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 91. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Dạ kính Thầy con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích cho chúng con hiểu thế nào là tiệm tu Tấn tu và tự tu dựa trên nền tảng giáo pháp chung do Đức Phật và thánh chúng truyền thụ

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om padme hum

 92. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con và chúng sanh hữu duyên được hiểu về thực nghĩa tâm linh của từ “ tu” và diễn trình “ tự tu – tiệm tu – tấn tu – tự tu” để lấy đó làm chuẩn mực nhằm có được sự nhận thức đúng quỹ đạo chánh pháp về hành trạng của người tu; tránh nhầm cặn là vàng; tránh gieo nhân xấu ác. Con hiểu rằng nguyên nghĩa của Tu nghĩa là sửa mình, với học trò chúng con, Tu có nghĩa là thực hành phương pháp được vị Thầy truyền trao dựa trên nền tảng giáo pháp chung do Đức Phật và Thánh chúng truyền thụ. Nhưng truyền thống vô minh đã làm mai một nguyên nghĩa ban đầu này và gắn cho nó màu sắc tôn giáo gây ra bao hệ luỵ, củng cố ở những tà sư, ác tri thức trong chùa chiền tự viện đặc quyền, đặc lợi tâm linh để họ mượn đạo tạo đời; với người thế gian, tu là nhất định phải, lên chùa, khoác tấm áo nâu sòng, cắt ái li gia nên nghĩ đến tu họ liền ái ngại, cho rằng chỉ những người chán đời, thuộc dòng họ Thất mới đi tu, như câu chuyện Lan và Điệp từng làm mủi lòng bao người mà gây ngộ nhận, hiểu lầm nghiêm trọng về người tu. Những luận giảng tường tận của vị Thầy về diễn trình Tự tu- Tiệm tu – Tấn tu – Tự tu giúp chúng con nhận thức được rõ hơn tính logic chặt chẽ trong diễn trình này, con trộm nghĩ mỗi một giai đoạn tựa như một mắt xích quan trọng mà thiếu đi một, bánh xe đạo pháp sẽ không bao giờ vận hành, trong đó vai trò của bậc Đạo sư mang tính quyết định cùng với đó là nền tảng sùng kính vị Thầy nơi người học trò. Luận giảng của Thầy về diễn trình thực hành phương pháp giúp chúng con nhận thức rõ hơn vì sao đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là một khoa học biện chứng tâm linh, một hành trình giác ngộ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô khoẻ mạnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của hữu tình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 93. Linh dược says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ được đọc bài viết của thầy. Con kính chúc Thầy mạnh khỏe để lợi lạc chúng sinh.

 94. Mật Khuê Minh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết của Thầy, con nhận thấy rằng chữ “ tu” nên hiểu là “ thực hành phương pháp” như luận sư Dharmakirty đưa ra 1/5 luận điểm sư phạm “ Biết trọn vẹn phương pháp thực hành chúng”. Đức Phật chỉ dạy rất nhiều pháp môn đến con số biểu trưng là 84000 pháp môn, tùy theo căn cơ của mỗi người. Ở Mật gia Song Nguyễn, chúng ta có 6 pháp môn được phát lộ sau khi trải qua quá trình ( 1) khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) ứng dụng (5) kết quả..đều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, không tự ý chế tác, đó là:1/ Bát pháp quy y. 2/ Chánh kiến quang minh tam muội. 3. Cúng dường bất khả gián đoạn. 4/ Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni. 5/ Bồ đề tâm định quán. 6/ Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ. Tất cả các pháp môn riêng dựa trên nền tảng giáo pháp chung do Đức Phật truyền thụ, Mật gia Song Nguyễn gọi là Du già Thanh trí theo đúng lời dạy của Thánh giả Marpa, Đạo sư tôn quý của ngài Milarepa – môt đời thành Phât.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con hiểu được rằng: “ từ khi được một bậc Đạo sư ( tăng sĩ hay cư sĩ ) hướng dẫn cho đến khi giác ngộ đều phải tự mình, không nhờ ai thay thế và diễn trình tự thân vận động sẽ trải qua các quá trình: Tự tu – Tiệm tu – Tiến tu – Tự tu. Tự tu giai đoạn đầu là việc tự tìm đến Phật pháp dựa trên sự hướng dẫn được để lại bởi Đức Phật và các vị Đạo sư. Giai đoạn Tiệm tu tức là thực tập có Thầy, thực hành có phương pháp. Giai đoạn Tấn tu là giai đoạn học trò chuyên cần, siêng năng thực hành những gì Đạo sư chỉ dạy với nỗ lực cao. Cuối cùng lại là Tự tu nhưng khác với tự tu giai đoạn ban đầu đó là người học trò lúc này đã thuần thục thực hành và bắt đầu ứng hoạt nhiều phương tiện đạo pháp để đạt thành tựu tâm linh bằng “tự tu” và đặc biệt là lòng sùng kính Đạo sư vô hạn theo đúng lời dạy của đại sỹ Mã Minh.

  Chúng con thật may mắn và ơn phước lớn khi được là đệ tử của vị Đạo sư Mật giáo trong đời này và được tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh túy cam lồ

   

 95. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu “tu” có nghĩa là sửa mình, và cũng là “thực hành phương pháp”. Thầy cũng đã luận giải cho chúng con hiểu được thực nghĩa của diễn trình tự thân vận động bao gồm: tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu. Quá trình nào cũng cần sự hướng dẫn của vị Thầy tâm linh chân chánh. Bên cạnh đó cần phải có sự tự nỗ lực của người tu và quan trọng nhất là tấm lòng sùng kính Đạo sư, tuân lời vị Thầy không chút nghĩ suy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 96. Đàm Thị Thà says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe  Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

   

 97. Mật Minh says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài Thầy “THẾ NÀO LÀ TỰ TU,  TIỆM TU, VÀ TẤN TU? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU, TẤN TU VÀ TỰ TU?”. Bài viết có nhiều thuật ngữ chuyên môn cao con chưa thể hiểu hết. Con hoan hỉ tán thán công hạnh Thầy đã viết bài.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Con kính đảnh lễ Thầy!
  OM AH HUM.
 98. Mật Chân Thủy says:
  kính bạch Thầy

  con đọc bài rồi ạ

  qua bài con hiểu thêm được thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu

  con cảm ơn Thầy đã giải luận cho chúng con ạ

  cầu nguyện sức khỏe của Thầy, Cô

  om mani padme hum

 99. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Nhờ đó con hiểu được thực nghĩa của từ “tu”, không phải bị khép chặt trong cảnh chùa chiền, nhà thờ, vì trước giờ ai nghe từ “tu” cũng có ý không thoải mái, ái ngại vì hình ảnh áo nâu sòng, ăn uống đạm bạc, cực khổ hoặc tránh né việc khó khăn ngoài thế sự nên con thường nghe “ăn uống phủ phê mà tu gì”, “không trả hết nợ hay thất tình là đi tu”…

  Con cảm ơn Thầy đã giảng giải chi tiết cho chúng con biết diễn trình thực tập, thực hành, ứng dụng: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu và trong toàn bộ diễn trình thì vai trò Kim cang sư của vị Thầy là quan trọng nhất. Con cảm nhận sự may mắn của mình khi được vị Thầy tâm linh từ bi, trí huệ dẫn dắt chúng con theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam lồ.

  Om Mani Padme Hum!

 100. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài pháp này. Trước khi biết đến trang mạng chanhtuduy.com, khi nhắc đến tu, con hay cảm thấy khó khăn, nhiều trói buộc như phải đi chùa, lễ lạy đúng giờ, ăn chay…Trong khi cuộc sống còn nhiều thức phải lo toan. Con hoan hỉ và may mắn được gặp Thầy, Thầy đã dạy chúng con hiểu ra tu ở đây là vui tu, hân thưởng, hoan hỉ. Những phương pháp thực hành ở MGSN được vị Thầy phát lộ, sau diễn trình (1) khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) ứng dụng (5) kết quả, là:

  1. Bát Pháp Quy y

  2. Chánh kiến quang minh tam muội

  3. Cúng dường bất khả gián đoạn

  4. Liên hoa bách bộ thần chú Đà La Ni

  5. Bồ Đề Tâm định quán

  6. Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ

  Tất cả đều dựa trên nền tảng chánh kiến Phật đà.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho con hiểu diễn trình thực tập ứng dụng gồm:

  1/ Tự tu: là con đường giải thoát đã được Đức Phật chỉ ra và được Đạo sư hướng dẫn thực hành.

  2/ Tiệm tu: Người tu học thực tập, thực hành có phương pháp theo sự chỉ dẫn của 1 Đạo sư có đầy đủ đức hạnh và đạo lực.

  3/ Tấn tu: người tu học phải chuyên cần, siêng năng thực hành những gì Đạo sư chỉ dạy với nỗ lực cao

  4/ Tự tu: tự mình ứng dụng đạo pháp . Như khi xưa Đức Phật từ biệt Đạo sư của mình để tự tu tìm ra chân lý tối thượng.

  Qua bài pháp này con hiểu mình thật may mắn được một vị Đạo sư hướng dẫn. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 101. Tâm Minh (Nguyễn T. Lan) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ vị Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu. Đức Phật đã chỉ dạy nhiều pháp môn phù hợp với căn cơ của mỗi người. Vị Thầy đã phát lồ những phương pháp thực hành rõ ràng dựa vào đó, không tự chế tác, đó là 6 pháp môn:

  1. Bát pháp Quy y
  2. Cúng dường bất khả gián đoạn.
  3. Chánh kiến quang minh tam muội.
  4. Liên hoa sanh bát bộ thần chú Đà la ni.
  5. Bồ đề tâm định quán.
  6. Bổn tôn thiền quán ngũ tứ đệ.

  Con cũng hiểu được ý nghĩa của 3 khái niệm sau:
  1. Tự tu: Chúng con biết và tin vào Đức Phật, người đã tìm ra con đường giải thoát, và vị Thầy, người chỉ dạy chúc con học và thực hành các pháp. Vì vậy, chúng con bắt đầu có ý thức và quyết tâm tu.
  2. Tiệm tu: Chúng con được sự giảng dạy có phương pháp, từ đơn giản đến phức tạp, từ một vị Thầy.
  3. Tấn tu: Quá trình tinh tấn, chuyên cần, siêng năng thực hiện các pháp vị Thầy cho phép. Chúng con  cần tập trung vào tinh yếu giáo pháp, miên mật. Chúng con cần tránh ngã mạn, kiêu mạn trước thành quả ít ỏi để tránh ma chướng. Vì vậy, chúng con cầu học theo vị Thầy, súng kính vị Thầy với đầy đủ đạo hạnh, đạo lực và tiếp thu giáo huấn của vị Thầy trong mỗi bước đi trên con đường học đạo.
  4. Tự tu: Được vị Thầy chỉ dạy để tạo dựng nền tảng vững chắc, chúng con tiếp tục tự mình thực hành pháp liên tục, siêng năng, không sao nhãng, trong mọi phương diện của cuộc sống (đời đạo song tu), vừng bước đi vào thành phố giải thoát như chí nguyện.

  Con cảm tạ vì Thầy vì đã chỉ dạy cho con hiểu. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 102. Bùi Thị Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Mật Liễu Nguyên con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi giảng giải cặn kẽ “Thế nào là tự tu – tiệm tu – tấn tu và thế nào là tiệm tu – tấn tu – tự tu” để chúng con hiểu được các bước trong diễn trình diên tập, thực hành và ứng dụng theo chánh kiến nhà Phật.

  Chúng con thật may mắn khi được thừa hưởng tất cả các tu pháp thực hành, ứng dụng tại mật gia do vị Thầy khảo cứu, nghiên cứu, trải nghiệm tâm linh dựa trên thánh giáo lượng suốt hơn 20 năm, đó là Lục diệu pháp môn vô cùng lợi lạc. Tuy nhiên để thành tựu tâm linh thì học trò chúng con phải tuân thủ các bước mà vị Thầy đã căn dặn.

  Con cảm ơn Thầy về bài viết lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp xiển dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 103. Đỗ Thanh Sơn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi, con cảm ơn Thầy ạ, con cầu cho Thầy sức khoẻ dồi dào ạ.
 104. Đặng Hữu Cường says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con Cảm Ơn Thầy

 105. Mai Gia Huy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này. Con rất tâm đắc ở tính không gián đoạn như một dòng sông của pháp tu Du Già Thanh Trí mà Thầy đã khai thị. Con tin rằng với tâm thái luôn tỉnh thức và không sao lãng cùng với sự tu tập tinh tấn, người tu tập có thể phá được bức màn vô minh, làm tiền đề để xóa tan tám điều khổ, hướng đến trí tuệ giải thoát. Con cũng hiểu được diễn trình tu tập rất sâu sắc và hợp lý mà Thầy đã chỉ dạy.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành says:

   Trò chuẩn bị viết điện thư gửi Thầy về cá nhân trò để Thầy chỉ dẫn thêm!

   • Mai Gia Huy says:
    Dạ thưa Thầy, con cảm tạ Thầy đã để tâm đến con. Con xin làm theo lời Thầy ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 106. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu và thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu giúp con luôn tỉnh thức, chú tâm, chánh niệm

  Cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 107. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ! Con xin cảm tạ ơn Thầy!

  Om Mani Padme Hum!

 108. Phạm Thị Thu Hoài ( Thái Bình) says:
  Kính bạch thầy. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn thầy.
 109. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 110. thuandinh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con Mật Định Thuần đã đọc bài Thế nào là TỰ TU, TIỆM TU, TẤN TU? và Thế nào là TIỆM TU, TẤN TU, TỰ TU? rồi ạ.

  Con rất hoan hỷ với bài viết của Thầy. Mỗi ngày con lại được khai tâm, khai trí và cảm giác hoan hỷ vô cùng khi đọc được những lời dạy của Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

   

 111. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài ” Thế nào là TỰ TU, TIỆM TU, TẤN TU và thế nào là TIỆM TU, TẤN TU, TỰ TU” rồi ạ.

  Qua bài này cho con hiểu được con đường đi đến giải thoát phải khởi phát từ tự tu gắn chặt với tiệm tu và tấn tu. Điều quan trọng phải có vị Thầy hướng dẫn xuyên suốt trong quá trình tu tập.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 112. Kính Bạch  Thầy

  Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

  Con xin cảm  tạ  ơn  Thầy  đã  từ  bi giảng  dậy  cho chúng  con hiểu

  Qua bài  này  cho con thấy  làm  việc  gì  cũng  cần  cái  cơ  bản  để  làm  nền  tản cho mình  vững  chắc  hơn  cũng  như  mình  muốn  được  giác  ngộ thì   mình  phải khởi  phát  từ tự  tu và  gắn  chặt  với  tiệm  tu và  tấn  tu

  Con xin cầu  nguyện  cho sức  khỏe  và sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô  vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện  cho tất  cả chúng  sanh thành  tựu hạnh  phúc  của  Phật  tánh

  Om mani padme hum

 113. Ngô Ngọc Thúy says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô mãi trường thọ vì lợi lạc cho chúng sanh .

  Cầu cho chúng sanh sớm được giác ngộ và giải thoát trên đường tu tập theo bước chân vị Thầy .

  Om Mani padme hum!

   

 114. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc xong bài ” THẾ NÀO LÀ TỰ TU, TIỆM TU VÀ TẤN TU? THẾ NÀO LÀ TẤN TU, TIỆM TU,VÀ TỰ TU.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho con hiểu hơn về diễn trình thực hành giáo pháp, quan trọng nhất là vai trò Kim Cang Sư của vị Thầy và chúng đệ tử phải luôn có được ý thức trong tu tập nghe lời vị Thầy đó là sự “Sùng Kính Đạo Sư” thì mới có thể tinh tấn trên con đường đến thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu với hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 115. Mật Hải Nguyệt( Quảng Ninh ) says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy . Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ  .

  Om mani padme hum

 116. Nguyễn Thanh Thuỳ says:
  Cảm ơn Thầy, con đã đọc bài này.
 117. Nguyên Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ!

  Con hoan hỷ tán thán trí huệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải, minh chứng chi tiết những khái niệm, diễn trình “tự tu, tiệm tu, tấn tu”, “tiệm tu, tấn tu và tự tu”.

  Thầy đã chỉ ra: “Tu” là ” sửa mình” và chữ “Tu” có nghĩa là thực hành pháp; Tu pháp( phương pháp thực hành) , hoặc ” pháp môn”. “Đức Phật chỉ dạy …số liệu biểu trưng là 84.000 pháp môn”, tùy theo căn cơ của mỗi người'”. Chúng con được biết vị Thầy đã thực hiện “tự tu,tiệm tu, tấn tu va tự tu ( ở cấp độ cao), từ lúc vị Thầy 38 tuổi đến45 tuổi đã hoàn thành diễn trình ” tấn tu” và sang ” tự tu”. Từ kết quả của diễn trình trên đến khi là ” tổng tư lệnh” để thành lập Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng YOGA Thanh Trí (Mật Gia Song Nguyễn), vị Thầy đã có 6 pháp môn( phát kiến vi diệu) được phát lộ sau khi đã trải qua quá trình (khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, kết quả) , đều dựa trên nền tảng giáo pháp Phật đà, không tự chế tác; đó là: (1)Bát pháp Quy y, (2) Chánh kiến quang minh tam muội,(3) cúng dường bất khả gián đoạn,(4) Liên Hoa bách bộ thần chú Đa la ni,(5) Bồ đề tâm định quán, (6) Bổn tôn thièn quán ngũ thứ đệ.

  Vị Thầy cũng chỉ ra cho chúng con ” tất cả những pháp môn riêng dựa trên nền tảng giáo pháp do Đức Phật và Thánh chúng truyền thụ, Mật Gia Song Nguyễn gọi là ” Du già Thanh trí”, ” ngoài những thời công phu trong không gian linh thánh, trong những hoạt động thường nhật cũng không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy. Đó là pháp tu Thanh trí, giải thoát khỏi vô minh, không xao lãng chính là Thiền”( lời dạy của thánh giả Marpa, Đạo sư tôn quý của Ngài Marepa).

  Qua những điều Thầy dạy, con hiểu được diễn trình tự thân vận động, được bắt đầu từ “Tự tu” đến “Tiệm tu”(được sự chỉ dạy của vị Thầy – thực tập có vị Thầy), đến “Tấn tu”( chuyên cần, siêng năng thực hành những gì Thầy chỉ dạy với nỗ lực cao) và cuối cùng trở về “Tự tu” ở cấp độ cao… Theo đó, con hiểu ” Tư tu” ở giai đoạn đầu ( sự mong muốn thay đổi bản thân, chuyển hóa tâm thức), trên con đường đến thành phố giải thoát được Đức Phật chỉ ra và vị Thây hướng dẫn lại;” Tùy theo trình độ sư phạm mà các Ngài đưa ra đường lối riêng nhưng đều theo quỹ đạo chung”. Đây là giai đoạn mà người

  học trò cần phải tự giác, nghiêm túc tu tập, ” nếu học trò ngồi ỳ chờ thì triệu năm sau cũng không đến đích”.

  Thầy cũng chỉ ra: ” Tiệm tu”, tựa như người tham quan du lịch phải cần hướng dẫn viên, cũng vậy người tu cần phải có vị Thầy dậy bảo, chỉ dẫn đạo pháp gọi là Đạo sư… Trong tu pháp cũng được dạy theo lớp lang, từ đơn giản đến phức hợp….Đây chính là diễn trình ” Tiệm tu” nghĩa là thực tập có Thầy”. Giai đoạn này vai trò, phẩm chất của Đạo sư là vô cùng quan trọng về kết quả thực hành phương pháp ” thành công hay không, đạt thành tựu tâm linh hay không”!

  Kính bạch Thầy, trong thực tiễn không ít Đạo sư(Đại đức, Thượng tọa…) ở nhiều chùa còn hướng dẫn không đúng Chánh pháp như: Dâng sao giải hạn, xem bói toán…áp đặt ” ăn chay”; Thậm chí còn phủ nhận không có Cõi Tây Phương Cực Lạc, Địa ngục!, gây hoang mang cho người tu.

  Giai đoạn ” Tấn tu”, người học trò tập trung vào tính yếu pháp và ” thực hành những gì Đạo sư chỉ dạy với nỗ lực cao”, lúc này ” khi ta có một chút thành quả trong thiền định hay thiền quán, trong nói hay viết ra chiêm nghiệm của mình, người học trò dễ bị ngã mạn, kiêu mạn rơi vào ma chướng…”. Nếu người học trò không lòng sùng kính Đạo sư; có chút thành tựu có nguy cơ không nghe lời Thầy dạy dẫn đến nạn ” khinh sư diệt tổ” đó hiện trạng tu học báng bổ phá môn của vị Thầy. Vì vậy ” Thầy trò dễ bất đông luận kiến, dẫn đến sự xung đột…”. Đã được vị Thầy chỉ ra nguyên nhân: ” Lỗi ở Thầy là không có phương pháp giáo lý khẩu truyền, không đủ đạo hạnh, đạo lực và không có phương pháp sư phạm để truyền cảm hứng. Do vậy vai trò kim cang của vị Thầy quan trọng nhất và ” sùng kính Đạo sư” là yếu tố hàng đầu cần giáo huấn, thị phạm để học trò toàn tâm vào quá trình tấn tu”.

  Giai đoạn cuối cùng của diễn trình là sự ” Tự tu” được chuyển tiếp tư sự nỗ lưcj cao của giai đoạn “Tấn tu”. Lúc này ” nền tảng giác ngộ” của ” người học trò đã thuần thục thực hành và bắt đầu ứng hoạt nhiều phương tiện đạo pháp để đạt thành tựu tâm linh bằng tự tu”. Vị Thầy cũng chỉ ra: ” sau giai đoạn Tấn tu, Đức Phật đã từ biệt Đạo sư của mình để ” tự tu” tiến ra chân lý tối thượng…”.

  Qua bài pháp của vị Thầy, con hiểu được biểu trạng trong từng diễn trình để chúng con nghiêm túc quán xét và điều chỉnh hành vi Thân – Ngữ – Tâm theo đúng quỹ đạo Chánh pháp.

  Kính bạch Thầy, con thật sư may mắn được kết nối với vị Thầy Mật Giáo trí huệ,, từ bi đã thường xuyên nhắc nhở để ” chúng con đào luyện tấm lòng sùng mộ của mình để tránh lạc đường tà như vây”.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyên cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

   

 118. Nguyễn Quang Bình says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Nguyễn Quang Bình, con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong và hoan hỉ với bài viết của Thầy ạ.

  Con cầu chúc cho thầy sức khỏe viên mãn để chúng con được đọc nhiều hơn những bài viết về đạo trần của Thầy ạ.

   

 119. Phạm Việt Hưng says:
  Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài Thầy viết rồi ạ.

  Con xin cảm ơn Thầy khi đã bỏ công sức cũng như tâm huyểt để viết một bài viết rất sâu sắc và cặn kẽ về tự tu, tiệm tu và tấn tu.

  Con xin chúc Thầy vui vẻ và mạnh khoẻ ạ.

 120. Nguyễn Mai says:
  A Di Đà Phật! Con đã đọc bài này.  Con cám ơn thầy.
 121. Dung Nguyen says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu chúc cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum!

 122. Lê Văn Co says:
  Kính Bạch Thầy

  Con rất hoan hỉ đọc bài này ạ.con cũng hiểu sao là “TỰ TU” TIỆM TU” TẤN TU” và “TIỆM TU” TẤN TU” TỰ TU”

  Con cám ơn Thầy đã chuyền đạt lại bài này cho chúng con,

  Cầu cho Thầy và Cô trường thọ tạo phước chúng sanh ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status