Mar 3, 2018

Posted by in Giáo điển | 142 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành: THẾ NÀO LÀ TỰ TU,  TIỆM TU, VÀ TẤN TU? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU, TẤN TU VÀ TỰ TU?

THẾ NÀO LÀ TỰ TU,  TIỆM TU, VÀ TẤN TU ? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU, TẤN TU VÀ TỰ TU? Có nhiều người tu, cư sĩ và tăng sĩ chưa hiểu cội nguồn của diễn trình tự thân vận động, họ dựa vào hình thức bên ngoài để khẳng định “nhãn hiệu cầu chứng”; nhưng phàm cái gì có sắc tướng thì đó là hư vọng, nhân đó tôi muốn có đôi lời chia sẻ… GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ Trước tiên chúng ta nên hiểu tu là gì? Tu theo nghĩa Hán Việt tức là sửa mình. Khổng Tử đề ra diễn trình như sau: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” (sửa mình, ổn định gia đình, an định đất nước, đem lại an vui cho nhân loại. NV). Về sau, động từ “tu thân” được tôn giáo hóa ý chỉ người sống và làm theo

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status