Jan 5, 2019

Posted by in Giáo điển | 98 Comments

ĐẠO SƯ MẬT GIÁO HAY ĐẠO SƯ THANH TRÍ?

  Tôi không phải vị Thầy Mật giáo mà là Đạo sư Thanh Trí. Thinley – Nguyên Thành ————————————– Kính bạch Thầy! Con đã đọc lời Thầy dạy cho đạo hữu Mật Hạnh Giác và quán xét thấy, ấy cũng là lời dạy dành cho bản thân con và các huynh đệ kim cang. Con đã hiểu và hoan hỷ với danh xưng cao quý của vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí. Con tán thán Trí tuệ và công hạnh Bồ đề của vị Thầy đã phát kiến nên Lục diệu Pháp môn Yoga Thanh Trí, bộ môn khoa học biện chứng tâm linh trên nền tảng tuệ tri Phật đà để làm lợi lạc cho chúng sanh trong thời hiện đại ngày nay. Con cảm nhận rằng, con đường tĩnh thức mà vị Thầy nương theo lời dạy của đức Phật, Đại sỹ Liên Hoa Sanh hướng


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status