Nov 25, 2012

Posted by in BÀI MỞ | 0 Comments

Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta thờ kẻ giết người?

DMCA.com Protection Status