Nov 25, 2012

Posted by in BÀI MỞ | 337 Comments

Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta thờ kẻ giết người?

Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta thờ kẻ giết người? Đúng là quy y Phật rồi không nên thờ tự, lễ bái Thiên, Thần, Quỷ, Vật! Bởi lẽ, Phật là đấng toàn giác, các vị trời, thần, quỷ, không toàn giác cho nên ta không quy y. Giáo pháp Đức Phật lấy từ bi và trí tuệ làm cốt lõi, các vị trời, thần, quỷ, vật gì đó, không thể có được như vậy, nên ta không quy y. Tăng là biểu trưng của thanh tịnh, các vị trời, thần, quỷ, vật gì đó không thanh tịnh nên ta không quy y. Đã không quy y thì không nên thờ tự, thậm chí lễ bái! Nếu làm như vậy, ta tự phơi bày quan điểm trái với đạo Phật, vốn là con đường Giải thoát tối thượng. Tin mà không hiểu chẳng khác gì có đạo tâm mà không rõ đạo lý dẫn đến đạo vong! Mà cũng lạ thật! TạiĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status