Sep 11, 2013

Posted by | Enter your password to view comments.

GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞN...

GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG

            Bấm vào link sau để nghe: Giữ tâm...

Aug 29, 2013

Posted by | 0 Comments

THẦY CẦU NGUYỆN CHO HELENA

THẦY CẦU NGUYỆN CHO HELENA

              THẦY CẦU NGUYỆN CHO HELENA...

Aug 27, 2013

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: BỒ ĐỀ TÂM ĐỊNH (CHỈ QUÁN ...

Bài giảng: BỒ ĐỀ TÂM ĐỊNH (CHỈ QUÁN SONG HÀNH)

  Thầy hướng dẫn 2 đạo hữu Campuchia thiền tập Bồ đề tâm định (chỉ quán...

Aug 17, 2013

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: THỰC CHẤT VỀ CẦU AN CẦU S...

Bài giảng: THỰC CHẤT VỀ CẦU AN CẦU SIÊU

Bấm vào link sau để nghe:  Thực chất về cầu an cầu siêu – phần 1...

Jun 15, 2013

Posted by | Enter your password to view comments.

THẦY GIẢNG PHÁP CHO MAXIM (Người Nga...

THẦY GIẢNG PHÁP CHO MAXIM (Người Nga) Bấm vào link sau để nghe: Thầy giảng...

Mar 1, 2013

Posted by | Enter your password to view comments.

Giảng Pháp: Lễ lạy đầu xuân...

Giảng Pháp: Lễ lạy đầu xuân

Kính bạch Thầy! Kính bạch Đức Bổn Tôn! Chúng con thấy mình thật quá đỗi may...

Page 8 of 8« First...45678
DMCA.com Protection Status