Jan 17, 2016

Posted by | 73 Comments

Bài giảng: KHÔNG DỪNG NGHỈ, KHÔNG GI...

Bài giảng: KHÔNG DỪNG NGHỈ, KHÔNG GIÁN ĐOẠN...

Dec 28, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Lama Padmashuri (Liên Hoa Thái) giản...

Lama Padmashuri (Liên Hoa Thái) giảng về sự hợp nhất trong cầu nguyện (ngày 27/12/2015)

 ...

Nov 30, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: GIA ĐÌNH PHẢI CHĂNG LÀ MÁ...

Bài giảng: GIA ĐÌNH PHẢI CHĂNG LÀ MÁI ẤM?...

Oct 5, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: TÔI ƠI ĐỪNG NGỘ NHẬN!...

TÔI ƠI ĐỪNG NGỘ NHẬN! Bài giảng của Thầy Thinley Nguyên Thành ngày 4/10/2015:...

Sep 9, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng và chia sẻ nhân pháp sự &#...

1. Cô Mật Diệu thuyết giảng bài pháp: Ranh giới của Xả ly:...

Jul 26, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài Giảng: Vì sao, làm thế nào để tr...

Bài Giảng: Vì sao, làm thế nào để tránh xa ác tri thức?

Bài Giảng: Vì sao, làm thế nào để tránh xa ác tri thức?...

Jun 11, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: HỢP ĐỒNG TÂM LINH...

Bài giảng: HỢP ĐỒNG TÂM LINH...

May 25, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: Tiếng gầm của Sư tử vương...

Mời quý đạo hữu nhấp vào đường link bên dưới để nghe bài giảng của Đạo sư...

May 12, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Chia sẻ tâm linh của các đạo hữu Mật...

Mời quý đạo hữu bấm vào các đường link bên dưới để nghe các bài chia sẻ tâm...

Apr 6, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: THẾ NÀO LÀ KHI MỌI SẮC TƯ...

Bài giảng: THẾ NÀO LÀ KHI MỌI SẮC TƯỚNG ĐỀU LÀ QUÁN ÂM TỨ THỦ? Mời quý đạo...

Mar 30, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: “HANH THÔNG” ...

Bài giảng: “HANH THÔNG” VÀ “ÁCH TẮC” QUA LĂNG KÍNH NGUYÊN TỐ SỰ

Bài giảng: “HANH THÔNG” VÀ “ÁCH TẮC” QUA LĂNG KÍNH...

Mar 16, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: 16 ĐIỀU QUÁN NIỆM CẦN TRƯ...

Bài giảng: 16 ĐIỀU QUÁN NIỆM CẦN TRƯỞNG DƯỠNG

Bài giảng: 16 ĐIỀU QUÁN NIỆM CẦN TRƯỞNG DƯỠNG Mời quý đạo hữu nhấp vào đường...

Mar 4, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Chia sẻ tâm linh: CÀNG TU CÀNG KHỎE ...

Chia sẻ tâm linh: CÀNG TU CÀNG KHỎE RA Mời quý đạo hữu bấm vào đường link...

Mar 4, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Chia sẻ tâm linh: “CHUYỆN RUỒI...

Chia sẻ tâm linh: “CHUYỆN RUỒI BÂU” ĐẦU NĂM Mời quý đạo hữu bấm...

Mar 4, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Chia sẻ tâm linh: DUYÊN LÀNH ĐẾN VỚI...

Chia sẻ tâm linh: DUYÊN LÀNH ĐẾN VỚI MẬT GIÁO Mời quý đạo hữu bấm vào đường...

Feb 25, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: TÁM ĐIỀU TRÓI BUỘC TÂM TR...

Bài giảng: TÁM ĐIỀU TRÓI BUỘC TÂM TRÍ

Bài giảng: TÁM ĐIỀU TRÓI BUỘC TÂM TRÍ Mời quý đạo hữu bấm vào đường link bên...

Feb 25, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: TÁM KHUYẾT ĐIỂM GÂY CHƯỚN...

Bài giảng: TÁM KHUYẾT ĐIỂM GÂY CHƯỚNG NGẠI

Bài giảng: TÁM KHUYẾT ĐIỂM GÂY CHƯỚNG NGẠI Mời quý đạo hữu bấm vào link bên...

Feb 24, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: HÀNH HƯƠNG

Bài giảng: HÀNH HƯƠNG

HÀNH HƯƠNG MỜI QUÝ ĐẠO HỮU BẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ NGHE BÀI GIẢNG CỦA ĐẠO SƯ...

Jan 3, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: PHÁP CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI T...

Bài giảng: PHÁP CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI TU ĐẠO PHẬT

PHÁP CHUẨN BỊ Mời quý đạo hữu nghe bài giảng “Pháp chuẩn bị cho người...

Jan 2, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: TU PHÁP CÚNG DƯỜNG VỚI NH...

TU PHÁP CÚNG DƯỜNG VỚI NHỮNG THỰC NGHĨA TÂM LINH Mời quý đạo hữu nhấn vào...

Jan 2, 2015

Posted by | Enter your password to view comments.

ĐÔI LỜI ĐẦU NĂM

Mời quý đạo hữu nhấp vào đường link sau để nghe:    *** Đôi lời đầu năm 2015...

Dec 15, 2014

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: TƯỜNG THÀNH TÂM LINH...

Bài giảng: TƯỜNG THÀNH TÂM LINH

Giới luật Mời quý đạo hữu bấm vào đường link bên dưới để nghe bài giảng của...

Dec 15, 2014

Posted by | Enter your password to view comments.

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: NƯƠNG TỰA VÀO ĐÂU?

Nương tựa vào đâu? (File audio):...

Dec 8, 2014

Posted by | Enter your password to view comments.

XA LÁNH TÀ LINH – Bài giảng củ...

XA LÁNH TÀ LINH – Bài giảng của Thầy nhân dịp Mật Giác Đăng đưa Liên Ân...

Page 5 of 8« First...34567...Last »
DMCA.com Protection Status