Oct 22, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: NỮ NHÂN, NỮ TÍNH, NỮ QUYỀN, NỮ TRÍ

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Th...

...

Oct 19, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: TÍNH THỰC DỤNG TRONG ĐẠO PHẬT

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Th...

...

Sep 24, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: GIẢM TRỪ MẠN ĐỘC, TRƯỞNG DƯỠNG KHIÊM CUNG, ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP VÀO CUỘC SỐNG

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

...

Sep 6, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: QUY Y THEO GÓC NHÌN CỦA LUẬT TẮC NHÂN QUẢ

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Th...

...

Aug 27, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành bình giảng: TÂM KINH BÁT NHÃ THEO QUAN KIẾN TÁNH KHÔNG (Rằm tháng 7 âm lịch, Phật lịch 2562 – 2018)

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Th...

...

Aug 21, 2018

Posted by | Comments Off on Mật Từ chia sẻ: TÔI LÀM GÌ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TỪ VIỆN NGHIÊN CỨU THỤY ĐIỂN?

Mật Từ chia sẻ: TÔI LÀM GÌ ĐỂ NHẬN Đ...

...

Aug 21, 2018

Posted by | Enter your password to view comments.

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: NÊN HAY KHÔNG?

...

Jul 29, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: HẠNH NGỘ: TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN HIỆN TẠI

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Th...

...

Jul 29, 2018

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng ngày 27 và 28.07.2018: Thầ...

Phần 1 (part 1):...

Jul 24, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành dạy thiền cho hai học trò Ấn Độ: Tantra Vikracitta và Tantra Hatari (ITA’s Director, Master Thinley Nguyen Thanh, gives lesson on meditation to two Indian learners: Tantra Vikracitta and Tantra Hatari)

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Th...

...

Jul 23, 2018

Posted by | Comments Off on Lời Phật dạy: 4 GIAI ĐOẠN CẦN TRẢI NGHIỆM ĐỂ ĐẠT THÀNH TỰU TÂM LINH (Bài giảng của Đạo sư viện trưởng Thinley Nguyên Thành)

Lời Phật dạy: 4 GIAI ĐOẠN CẦN TRẢI N...

...

Jul 22, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: VẺ ĐẸP BÊN NGOÀI VÀ NÉT ĐẸP BÊN TRONG

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

...

Jun 24, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA THÀNH TỰU GIẢ PADMASAMBHAVA (Liên Hoa Sanh): NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO HÀNG HẬU BỐI NHƯ CHÚNG TA

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Th...

...

May 13, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: SÁM MÀ KHÔNG HỐI LÀM SAO CHO HẾT NGHIỆP?

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

...

May 1, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng nhân ngày 1/5: CÁC LOẠI HÌNH LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG KẾT QUẢ KHÁC NHAU

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

...

Apr 2, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: GAI NHỌN DƯỚI THẢM ĐỎ

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

...

Mar 18, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ 5

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

...

Mar 12, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: CÁCH CHO HƠN CỦA ĐEM CHO

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

...

Mar 4, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: NỖI NIỀM “TÀI KHOẢN”

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

...

Feb 28, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: ĐỪNG BỎ GỐC LẤY NGỌN

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

...

Feb 28, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: MAI VÀNG VÀ ĐẠO VÀNG

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

...

Feb 26, 2018

Posted by | Comments Off on Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: KHÔNG NGĂN CÁCH

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

...

Feb 23, 2018

Posted by | 10 Comments

A FEW WORDS WITH FOREIGN READERS (Đô...

A FEW WORDS WITH FOREIGN READERS (Đôi lời với bạn đọc nước ngoài) – Thinley Nguyên Thành

http://chanhtuduy.net/wp-content/uploads/2018/02/Phat-bieu-cua-Thay.mp3...

Feb 23, 2018

Posted by | 8 Comments

Pháp hội 2018 “Hạnh ngộ bốn phương”:...

Pháp hội 2018 “Hạnh ngộ bốn phương”: CẢM NGHĨ CỦA THƯỢNG TỌA RAHULA VỀ YOGA THANH TRÍ

http://chanhtuduy.net/wp-content/uploads/2018/02/TT-Rahula-chia-se.mp3...

Page 2 of 812345...Last »
DMCA.com Protection Status