Jun 24, 2018

Posted by in Giảng Pháp | 45 Comments

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA THÀNH TỰU GIẢ PADMASAMBHAVA (Liên Hoa Sanh): NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO HÀNG HẬU BỐI NHƯ CHÚNG TA

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2018/06/bai-giang-ngay-Dao-su.mp3  

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status